##book id=096//book name= Ümumi təhsil kurikulumunun əsasları


##num= 11// level= 1// sumtest=20 // name= Planlaşdırmanın növləri //Yüklə 0,63 Mb.
səhifə11/14
tarix11.02.2020
ölçüsü0,63 Mb.
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   14

##num= 11// level= 1// sumtest=20 // name= Planlaşdırmanın növləri //


1. Təlim fəaliyyətinin planlaşdırılmasının neçə növü var?

A) 1


B) 2

C) 3


D) 4

E) 52. Gündəlik planlaşdırmada müəllimin buraxdığı səhvlər hansılardır: (3 –nü seçin)

1 - Keçirilicək mövzunu müəyyənləşdirilməsi

2 - Məzmun standartının müəyyənləşdirilməsi

3 - İnteqrasiya imkanlarının müəyyənləşdirilməsi

4 - Qiymətləndirmə vasitələrinin müəyyənləşdirilməsi

5 - Təqdim edilmiş planaşdırmadan kənara çıxmamaq

6 - Dərslikdə verilmiş materialı mənimsətmək

A) 2, 3, 4

B) 1, 3, 5

C) 3, 4, 5

D) 1, 2, 3

E) 1, 5, 63. Gündəlik planlaşdırmanın mərhələsinə daxil olanları ardıcıllıqla sıralayın.

1 - İş üsulları

2 - İş formaları

3 - Standart

4 - Resurslar

5 - Mövzu

A) 4, 1, 3, 6

B) 5, 2, 1, 4, 3

C) 5, 1, 3, 6, 2,

D) 5, 3, 2, 1, 4

E) 4, 5, 2, 3, 14. Fənn kurikulumları əsasında təlimin planlaşdırılmasının necə növü var?

A) 3

B) 1

C) 2

D) 4

E) 55. Perspektiv planlaşdırma hansı müddəti əhatə edir?

A) Aylıq

B) gündəlik

C) rüblük

D) illik

E) heç biri6. Gündəlik planlaşdırma nümunəsinə aşağıdakılardan hansı aid deyil?

A) Mövzu

B) İnteqrasiya

C) Tədris vahidi

D) Təlim üsullar

E) Heç biri7. Perspektiv planlaşdırma aparmaq üçün muəllim hansı bacarıqlara malik olmalıdır?

1 - Məzmun standartlarına əsasən dərslikdəki (dərslik olmayan fənlər uzrə muəllim vəsaitindəki) tədris vahidi və movzular uzrə dəqiqləşmələr aparmaq.

2 - Tədris vahidlərinin və movzuların ardıcıllığını müəyyənləşdirmək.

3 - İnteqrasiya imkanlarını müəyyən etmək.

4 - Mövzuya uyğun motivasiyanı müəyyənləşdirmək.

5 - Əlavə resurslar secmək.

A) Heç biri

B) 1, 3, 4, 5

C) 2, 3, 4, 5

D) 1, 2, 4, 5

E) 1, 2, 3, 58. Dərsin cari planlaşdırılmasında nəzərdə tutulmur:

A) Məzmun standartlarına əsasən tədris vahidi və mövzuların müəyyənləşdirməsi.

B) Dərsdə reallaşdırılacaq alt - standartlara uyğun təlim nəticələrinin müəyyənləşdirilməsi.

C) Dərsin icmalının hazırlanması.

D) Tapşırıqların dərsin təlim nəticələri ilə uyğunlaşdırılması.

E) İş vərəqlərinin hazırlanması.9. Planlaşdırmanın neçə növü var?

A) 4


B) 3

C) 1


D) 2

E) 6


10. İllik planlaşdırmaya hansı daxil deyil?

A) Təlim metodları

B) Standart

C) Inteqrasiya

D) Resurslar

E) Tədqiqat sualı11. Planlaşdırma növünə hansılar daxildir?

A) Perspektiv və yekun

B) Perspektiv və cari

C) Həftəlik və yekun

D) Perspektiv və aylıq

E) Günlük və həftəlik12. Aşağıdakılardan hansılar nümunəvi perspektiv planlaşdırma sxeminə aiddir

1 - Tədris vahidi

2 - Motivasiya yaratmaq

3 - Mövzular

4 - Standartlar

5 - Inteqrasiya

6 - Tədqiqat sualının qoyuluşu

7 - Tarix

A) 1, 3, 4, 5, 7

B) 1, 2, 4, 5, 6

C) 1, 3, 5, 6, 7

D) 1, 2, 3, 4, 5

E) 1, 3, 4, 5, 713. Dərsin son mərhələlərini düzgün planlaşdırmaq üçün müəllimdən tələb olunan bacarıqlar sırasında biri yanlışdır.

A) Fasilitasiya

B) Yaradıcı olmaq

C) Ümumiləşdirmək

D) Yeni dərsi izah etmək

E) Motivasiya14. Gündəlik planlaşdırma sxemində dərsin mərhələlərinə aid deyil?

A) Qiymətləndirmə

B) Motivasiya, problemin qoyuluşu

C) Tədqiqatın aparılması

D) Nəticələrin çıxarılması

E) Istifadə olunan resurslar15. Fənnin planlaşdırılması ardıcıllığına aid deyil?

A) Şagird maraqlarını nəzərə almaq

B) Tədris vahidlərini məzmun standartlarına əsasən müəyyən etmək

C) Tədris vahidlərinin ardıcıllıq prinsiplərini müəyyənləşdirmək

D) Tədris planına əsasən vaxt bölgüsü aparmaq

E) Hər bir şagirdin bilik və bacarıqlarının qiymətləndirilməsi16. Ilkin planlaşdırma apararkən müəllim aşağıdakı sənədlərdən hansına istinad etmir?

A) Tədris planı

B) Məzmun standartları

C) Qiymətləndirmə standartları

D) Iş dəftəri və testlər

E) Dərslik və müəllim üçün vəsait

17. Aşağıdakılardan hansı təqvim planının tərtib edilməsində istifadə edilir?

1 - Dərs ilinin həftələri

2 - Hər mövzu üçün ayrılmış vaxt

3 - Tarixi günlər

4 - Istifadə olunacaq mənbələr

5 - Mövzuların adları

A) 1, 2, 3, 4

B) 2, 4

C) 1, 3, 5

D) 2, 3, 4, 5

E) 1, 2, 3, 518. Dərsin səmərəli təşkili və uğurlu təlim nəticələrin əldə olumasına aiddir?

A) Dərs mərhələlərindən ardıcıl istifadə

B) Iş formalarından istifadə

C) Təlim üsullarından istifadə

D) Standartların seçilməsi

E) Interaktiv təlim metodlarına ehtiva etmək19. Müasir təlimdə həm aktiv (fəal) , həm də interaktiv təlim prinsiplərinə neçə məqamdan yanaşılır?

A) 4


B) 3

C) 2


D) 5

E) 1


20. Perspektiv planlaşdırma aparmaq üçün müəllim hansı bacarıqlara malik olmalıdır?

1 - Məzmun standartlarına əsasən dərslikdəki (dərslik olmayan fənlər üzrə müəllim vəsaitindəki) tədris vahidi və mövzular üzrə dəqiqləşmələr aparmaq.

2 - Tədris vahidlərinin və mövzuların ardıcıllığını müəyyənləşdirmək.

3 - İnteqrasiya imkanlarını müəyyən etmək.

4 - Mövzuya uyğun motivasiyanı müəyyənləşdirmək.

A) hamısı səhvdir

B) 2, 3, 4

C) 1, 3, 4

D) 1, 2, 4

E) 1, 2, 3
Yüklə 0,63 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   14
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə