##book id=096//book name= Ümumi təhsil kurikulumunun əsasları


##num= 15// level= 1// sumtest=20 // name= Yeni dərsliklər və kurikulum arasında əlaqə. Əlavə təlim resursları və onların tətbiqi məsələləri //Yüklə 0,63 Mb.
səhifə14/14
tarix11.02.2020
ölçüsü0,63 Mb.
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   14

##num= 15// level= 1// sumtest=20 // name= Yeni dərsliklər və kurikulum arasında əlaqə. Əlavə təlim resursları və onların tətbiqi məsələləri //


1. Dərsliklərə verilən tələblər hansılardır

1 - Düzgünlük

2 - Şüurluluq

3 - Əyanilik

4 - İfadəlik

5 - Mənbələrin gösdərilməsi

6 - Fəal təlim üçün səraitin yaradılması

A) 1, 3, 4, 6

B) 1, 2, 3, 4

C) 1, 3, 4, 5

D) 2, 3, 4, 6

E) 1, 2, 3, 4, 52. Yeni dərslikləri səciyyələndirməli olan əsas cəhətlər hansılardır

A) Məntiqi və yaradıcı teffeküli inkişaf etdirir, tətbiqi xarekder dasimaqla zerurui həyati bacarıqların formlasmasına zemin yaradır, fəndaxili və fənlərarası inteqrasiya imkanlarını genişləndirir

B) Mümkün qədər cox informasiya vermək , bilikləri komkret şəkildə şagirlərə catdırır

C) Fəal təlim şəraitinin yaradılmasını tələb edir , bilik və bacariqların kəmyət və keyfiyətini gösdərir sinif və fənlər summativ qiymətləndirmənin aparılmasını təmin rdir

D) Məzmununun genişliyi , tamlığı və düzgünlüyü

E) Şagirdlərə bilik verir3. Aşağıdakılardan biri yeni dəsliyə aid deyil

A) İnteqrasiyani təmin edir

B) Məntiqi və yaradıcı düşüncəni inkişaf etdirir

C) Həyati bacarıqların formlaşmasına zemin yaradır

D) Şagirdləri fəalaşdırır

E) Fəndaxili əlaqə yaradır4. Dərslik komplektinə aşagidakılardan hansı daxildir?

A) İş dəfdəri

B) Test kitabçaları

C) İş vərəqləri

D) Planlaşdırma

E) Məktəbli kitabçası5. Əlavə təlim resursu olan iş dəftərinin mahiyyəti nədən ibarətdir?

A) Iş dəftəri təlim prosesində şagirdlərin müstəqilliyinin və tətbiq bacarıqlarının genişlənməsinə imkan yaradır

B) Iş dəftəri hər hansı bir fənnin əhatə etdiyi bilik, bacarıq və vərdişləri əhatə edir.

C) Iş dəftəri müəllim - şagird münasibətlərini formalaşdırır

D) Iş dəftəri dərslik komplektinin davamı kimi qiymətləndirilir

E) Iş dəftəri şagirdlərdə müstəqillik və yaradıcılıq vərdişləri aşılayır6. Dərslik komplektinin tərkib hissələrinə nə daxildir?

A) Dərslik, iş dəftəri

B) Metodik vəsait, dərslik

C) Müəllim üçün metodik vəsait, dərslik, iş dəftəri

D) Müəllim üçün metodik vəsait

E) Müəllim üçün metodik vəsait, iş dəftəri7. Dərslik komplektinin tərkibi neçə hissədən ibarətdir?

A) 5

B) 2

C) 4

D) 1

E) 38. Aşağıdakılardan hansı Təhsil islahatının mühüm istiqamətlərindən biridir?

A) İş dəftərlərinin tərtib olunması

B) Müəllim üçün metodik vəsaitlərin tərtib olunması

C) Yeni nəsil dərsliklərinin tərtib olunması

D) Test tapşırıqlarının hazırlanması

E) Fənlər üzrə əlavə təlim materiallarının hazırlanması9. Müasir təhsildə dərslik anlayışı necə adlanır?

A) Iş dəftəri

B) Dərslik

C) Metodik vəsait

D) Dərslik komplekti

E) Test10. Müəllim üçün metodik vəsaitin tərkib hissələrinə nə daxildir?

A) Tövsiyyələr, planlaşdırma, vərdiş

B) Bilik, bacarıq, vərdiş

C) Bilik, bacarıq, qiymətləndirmə

D) Qiymətləndirmə, planlaşdırma, bilik

E) Tövsiyələr, qiymətləndirmə, planlaşdırma11. Dərsliklərin hazırlanmasında nəyi nəzərə almaq lazımdır?

A) Koordinasiya, tərbiyələndirmə, bilik və bacarıqların tətbiqi.

B) Informasiya, sistemləşdirmə, həvəsləndirmə, qiymətləndirmə.

C) Şagirdlərin yaş xüsusiyyətləri, milli dəyərlər, dünyəvilik prinsipi, elmi nailiyyətlər, illüstrasiyalar.

D) Şagirdlərin yaş xüsusiyyətləri, tərbiyələndirmə, bilik və bacarıqların tətbiqi.

E) milli dəyərlər, dünyəvilik prinsipi, koordinasiya, qiymətləndirmə.12. Dərslikdə təlim materialının mənimsənilməsi və uyğun fəaliyyət növünün tətbiqi neçə mərhələyə bölünür?

A) 1

B) 3

C) 2

D) 4

E) 513. Uyğunluğu müəyyən edin:

1 - Müasir dərsliyin funksiyaları

2 - Dərsliklərin tətbiqlərinin mərhələləri

3 - Dərslikləri səciyyələndirən əsas cəhətlər

a. Informasiya, sistemləşdirmə, həvəsləndirmə, inkişafetdirmə, inteqrasiya, tərbiyə

b. Ilkin təsəvvürlərin formalaşdırılması, bilik və bacarıqların formalaşdırılması, qiymətləndirmə, inkişaf

c. Yeni məlumatların əldə edilməsi, məntiqi və yaradıcı təfəkkür, fəndaxili və fənlərarası əlaqə, idraki imkanların nəzərə alınması

A) 1b, 2c, 3b

B) 1b, 2a, 3c

C) 1c, 2a, 3b

D) 1a, 2c, 3b

E) 1a, 2b, 3c14. Standartın dərslikdə reallaşmasının ardıcıllığı sxemi necədir?

A) Bölmə, mövzu, tapşırıq, fəaliyyət

B) Şəkil, tapşırıq, cədvəl, testlər, terminologiya

C) Fəaliyyət, illustrasiya, sxem, testlər, lüğət

D) Fənn kurikulumu, standart, tədris vahidi, bölmə, mövzu

E) Standart, tapşırıq, mövzu, testlər15. Uyğunluğu müəyyən edin:

a. Tədris vahidi, bölmə, mövzu

b. Tapşırıq, illustrasiya, cədvəl, testlər, terminologiya

c. Standart, tədris vahidi, bölmə, mövzu

1 - Fənn kurikulum

2 - Standart

A) 1a; 2b, c

B) 1a; 2b

C) 1a, c; 2b

D) 1b; 2c

E) Uyğunluq yoxdur16. Uyğunluğu müəyyən edin:

a. Mütəxəssislər

b. Pedaqoqlar

c. Meşəbəyi

d. Siyasətçilər

1 - Təlim resursları

2 - İnternet resursları

3 - İnzibati resurslar

4 - Bitki resursları

A) 1d; 2c; 3d; 4c

B) 1a; 2b; 3d; 4c

C) 1b; 2a; 3c; 4d

D) 1b; 2a; 3d; 4c

E) 1b; 2a; 3d; 4c17. Dərslik komplektinə aşağıdakılardan hansı daxildir?

A) Planlaşdırma

B) Iş vərəqləri

C) Test kitabçaları

D) İş dəftəri

E) Qiymətləndirmə18. Nəzəri materiallar, təsviri materiallar və qiymətləndirmə materiallarının olması dərsliyə verilən hansı tələbi xarakterizə edən xüsusiyyətdir?

A) Müstəqillik

B) Düzgünlük

C) Müasirlik

D) Uyğunluq

E) Tamlıq19. Aşağıdakılardan hansı riyaziyyat dərslik komplektinə aid deyil?

A) Tamlıq

B) Sadədən mürəkkəbə

C) Məntiqi ardıcıllıq

D) Dərsin məqsədi

E) İş dəftəri20. Riyaziyyat dərsliklərinin yazılmasında hansı inteqrasiya növlərindən istifadə olunub?

A) Dərslik yazılışında əlaqədən istifadə olunmur

B) Fəndaxili və siniflərarası əlaqədən

C) Fənlərarası və məktəblərarası əlaqədənD) Siniflərarası və məktəblərarası əlaqədən

E) Fəndaxili və fənlərarası əlaqədən

Yüklə 0,63 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   14
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə