Bot mataforasi tekniK Şartnamesi Şartname noYüklə 57,68 Kb.
tarix17.08.2018
ölçüsü57,68 Kb.
#71307


T.C.

MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI

İZMİR TERSANESİ KOMUTANLIĞI

NALDÖKEN/İZMİRBOT MATAFORASI

TEKNİK ŞARTNAMESİ

ŞARTNAME NO : TARİH :

204-0000-3950-015-000-0 2017
1.

2.

3.4.

Bu onaylı teknik şartname, yayım tarihinden itibaren yürürlüğe girer
Bu onaylı teknik şartnamenin yürürlükten kaldırılma tarihi [1]: 31 Aralık 2022
Bu onaylı teknik şartname üzerinde değişiklik yapılamaz.
Bu onaylı teknik şartname, kapak dahil toplam 7 (yedi) sayfadan ibarettir.

[1] Bu tarihten önce ihalesine çıkılmış veya sözleşmesi imzalanmış dosyalarda, “yürürlükten kaldırılma tarihi” hükmü uygulanmayacaktır

1. KONU

Bu teknik şartname, Türk Silahlı Kuvvetleri ihtiyacı için satın alınacak Bot Mataforası teknik özelliklerini, denetim ve muayene metotlarını ve ilgili diğer hususları konu alır.2. GENEL HUSUSLAR

2.1. Tanımlar

2.1.1. Mataforanın kaldırma kapasitesi (Anma Kaldırma Yükü): Mataforanın çalışma yüküdür.

2.1.2. Şişirilebilir Bot: Şişirilebilir lastik tüplerle yüzebilirliği sağlanan lastik deniz vasıtası

2.1.3. Kalastra: Şişirilebilir botu güverte üzerinde taşıyan destek

2.1.4. Mayna: Yükün indirilmesi

2.1.5. Vira: Yükün kaldırılması

2.1.6. Hisa: Yükün döndürülmesi

2.1.7. Elektrik Panosu: Mataforanın elektrik beslemesinin ve kontrolünün yapıldığı, mataforayı kumanda etmek amacıyla kullanılan röle, kontaktör, termik, buton, sinyal lambaları ve devre elemanlarının bulunduğu pano

2.1.8. Kanca merkezi yüksekliği: Kancanın en fazla yükseldiği konumda mataforanın monte edildiği düzlemden kancanın alt noktasına olan düşey mesafe

2.1.9. Bom uzunluğu: Kancasının orta ekseni ile matafora dikmesi orta ekseni arasındaki mesafe

2.1.10. Dönme Tahditi: Mataforanın belirli açıda dönmesine (hisa) izin veren, bu açıdan daha fazla dönmesine izin vermeyen düzenek

2.1.11. Faundeyşın: Mataforanın çalışacağı mahale sabitlenmesini sağlayan bağlantı elemanı2.2. Kısaltmalar

2.2.1. Bot: Şişirilebilir bot

2.2.2. Matafora: Bot mataforası

2.2.3. Pano:Elektrik Panosu

2.2.4. IACS: International Association of Classification Societies

2.3. Kullanım Şartı

2.3.1. Matafora, Botun azami 3 (üç) deniz durumunda denize indirilmesinde ve güverteye alınmasında kullanılacaktır.3. İSTEK VE ÖZELLİKLER

3.1. Genel İstekler

   1. Mataforada, alt maddelerde belirtilen kusurlar bulunmayacaktır.

3.1.1.1. Kırık

3.1.1.2. Çatlak

3.1.1.3. Çizik

3.1.1.4. Boya hatası

3.1.1.5. Boya kabarması

3.1.1.6. Deformasyon

3.1.2. Mataforanın montajı, montaj yerinin hazırlanması ve bununla ilgili diğer hususlar ihale dokümanında belirtildiği gibi olacaktır.

3.1.3. Yüklenici tarafından mataforanın gemiye yerleşim ve montaj resmi, kaldırma kapasitesi hesabı, kablo perde geçişi resmi, kablo kesit hesabı, motor akımına göre belirlenen elektrik panosundaki devre elemanlarını içeren elektrik devre şemaları ve pano yerleşim şemaları ihale dokümanında belirtilen sürede yüklenici tarafından hazırlanacak ve ihtiyaç sahibi makamca onaylanmasını müteakip matafora imalatına başlanacaktır. Bununla ilgili diğer hususlar, ihale dokümanında belirtildiği gibi olacaktır

3.1.4. Matafora Türk Loydu veya IACS üyesi klas kuruluşu kurallarında belirtilen ortam koşullarında (meyil, trim, sıcaklık, nem, hava basıncı) çalışacaktır. Bu husus yüklenici tarafından belgelendirilecektir.

3.1.5. Mataforaya ait teknik dokümanlar en az alt maddelerde belirtilen hususları kapsayacak ve ihale dokümanında belirtilen miktarda verilecektir.

3.1.5.1. En az alt maddelerde belirtilen hususları kapsayan Operatör El Kitabı

3.1.5.1.1. Çalıştırma ve emniyet talimatları

3.1.5.1.2. Arıza takibi, muhtemel sebepleri ve giderme yolları

3.1.5.1.3. Cihazların tanıtılması ve söküm-takım yöntemleri

3.1.5.1.4. Özel takım ve avadanlıklar listesi (var ise)

3.1.5.2. Bakım-Tutum Kitabı

3.1.5.3. Resimlendirilmiş Yedek Parça Kataloğu

3.1.5.4. Montaj Talimatı

3.1.5.5. Elektrik devre şemaları ve bağlantı diyagramları

3.1.5.6. Yedek parça listeleri ve parça sipariş bilgileri

3.1.6. Mataforanın üzerinde en az alt maddelerde belirtilen bilgileri içeren ve paslanmaz metal malzemeden imal edilmiş Türkçe etiket/etiketleri bulunacaktır. Malzeme cinsi yüklenici tarafından taahhüt edilecektir.

3.1.6.1. Kaldırma kapasitesi ile kaldırma ve döndürme hızı

3.1.6.2. Test yükleri

3.1.6.3. İmal tarihi ve seri numarısı

3.1.6.4. Ağırlığı

3.1.6.5. Besleme gerilimi ve frekansı

3.1.6.6. İmalatçı firma ve adresi

3.1.7. Teknik dokümanlar, ithal ürünler için orijinal dilinde ve Türkçe, yerli ürünler için Türkçe olacaktır.

3.1.8. İkaz ve bilgi levhaları Türkçe olacaktır.

3.1.9. Tüm ekipman, kadran ve göstergelerde metrik sistem (SI) kullanılmış olacaktır.

3.1.10. Tüm isim ve ikaz levhaları, paslanmaz çelik malzemeden imal edilmiş olacaktır. Malzeme cinsi yüklenici tarafından taahhüt edilecektir.

3.1.11. Eğitim ile ilgili hususlar, ihale dokümanında belirtildiği gibi olacaktır.

3.1.12. Kalite güvence ve ürün kalite belgelerine ilişkin hususlar, yürürlükteki TSK Mal Alımları Kalite Güvence Hizmetleri Yönergesinde yer alan esaslar dahilinde, ihale dokümanında belirtildiği gibi olacaktır.

3.1.13. Kodlandırma işlemi, yürürlükteki MSB Milli Kodlandırma Hizmetleri Yönergesi esaslarına göre yapılacaktır.

3.1.14. Matafora Türk Loydu veya IACS üyesi klas kuruluşu kurallarına göre dizayn ve imal edilerek sertifikalandırılmış olacaktır. Bahse konu sertifikanın bir sureti Muayene ve Kabul Komisyonuna teslim edilecektir.

3.2. Teknik istekler

3.2.1. Mekaniki özellikler

3.2.1.1. Matafora konstrüksiyonu, TS EN 10025-2 standardına göre en az S235JR çelik sac veya TS 6070 standardına göre NA olacaktır. Bu husus yüklenici tarafından taahhüt edilecektir.

3.2.1.2 Mataforanın kanca mayna/vira hareketi elektriki ve mekaniki olarak gerçekleştirilecektir. Mekanik kontrol için döndürme kolu veya simiti ve dişli kutusu bulunacaktır.

3.2.1.3 Mataforanın bom döndürme hareketi elektriki ve mekaniki olarak gerçekleştirilecektir. Mekanik kontrol için döndürme kolu veya simiti ve dişli kutusu bulunacaktır.    1. Matafora bom uzunluğu 2800±20 (iki bin sekiz yüz artı eksi yirmi) mm olacaktır.

    2. Matafora kanca merkezi yüksekliği 3500±50 (üç bin beş yüz artı eksi elli) mm olacaktır.

3.2.1.6. Matafora kendi ekseni etrafında botu kalastrasından alıp denize indirebilecek açıda dönebilir olacaktır. Dönme tahdidinin matoforanın montajı sonrası, Yüklenici tarafından yerinde monte edilmesine ilişkin hususlar ihale dokümanında belirtildiği gibi olacaktır.

3.2.1.7. Matafora, deniz bağı donanımına sahip olacaktır. Bu husus yüklenici tarafından taahhüt edilecektir.

3.2.1.8. Matafora azami 3 (üç) deniz durumunda en az 500 (beş yüz) kg ağırlığındaki botu kaldırma kapasitesine sahip olacaktır. Bu husus yüklenici tarafından taahhüt edilecektir.

3.2.1.9. Kanca kaldırma/indirme işlemi alt maddelerde belirtilen 2 (iki) farklı sürat kademesinde gerçekleştirilecektir.

3.2.1.9.1. Kanca kaldırma/indirme yüksek sürat kademesi bütün yüklerde sabit olmak üzere 7 (yedi) ve 10 (on) m/dak arasında olacaktır.

3.2.1.9.2. Kanca kaldırma/indirme düşük sürat kademesi bütün yüklerde sabit olmak üzere 1 (bir) ve 3 (üç) m/dak arasında olacaktır.

3.2.1.10. Bom döndürme hızı 0,7 (sıfır virgül yedi) ve 1 (bir) devir/dak arasında olacaktır.

3.2.1.11. Matafora kancası vira pozisyonunda boma çarpmadan otomatik olarak durabilecektir.

3.2.1.12. Kaldırma/indirme hareketi durdurulduğunda veya elektrik kesilmesi halinde otomatik olarak devreye giren fren tertibatı olacaktır.

3.2.1.13. Fren tertibatı gerektiğinde yükü boşaltmak için elle devreden çıkarılabilir olacaktır.

3.2.1.14. Mataforada TS EN 12385-4+A1 standardına uygun lif özlü çelik tel halat olacaktır. Bu husus yüklenici tarafından taahhüt edilecektir.

3.2.1.15. Halat boyu toleransı ile birlikte ihale dokümanında belirtilen uzunlukta olacaktır.

3.2.1.16. Çelik halatın kopma yükü Türk Loydu veya IACS üyesi klas kuruluşu kurallarına uygun olacaktır. Bu husus yüklenici tarafından taahhüt edilecektir.

3.2.1.17. Halat tamburu, TS EN 10025-2 standardına göre en az S235JR çelik sac veya TS 6070 standardına göre NA olacaktır. Bu husus yüklenici tarafından taahhüt edilecektir.

3.2.1.18. Kancanın yaylı kilit sistemi bulunacaktır.

3.2.1.19. Yataklar, rulmanlı tip olacaktır.

3.2.1.20. Matafora en az 200 (iki yüz) mikron kalınlığında ihale dokümanında belirtilen renkte elektrostatik boya ile boyanmış olacaktır. Bu husus yüklenici tarafından taahhüt edilecektir.

3.2.2 Elektriki Özellikler

3.2.2.1. Matafora, elektrik tahrikli olacaktır.

3.2.2.2. Mayna/vira ve hisa hareketlerini sağlayacak 2 (iki) adet elektrik motoru olacaktır.

3.2.2.3. Mayna/vira hareketini sağlayan her bir elektrik motoru en az 2 (iki) sürat kademesinde çalışacaktır.

3.2.2.4. Mataforanın elektrik motorlarının teknik özellikleri alt maddelerde belirtildiği gibi olacaktır.

3.2.2.4.1. Çalışma gerilimi 110 ±%10 (yüz on artı eksi yüzde on) V DC olacaktır.

3.2.2.4.2. Sargıların izolasyon sınıfı, TS EN 60085’e göre en az F olacaktır. Bu husus yüklenici tarafından taahhüt edilecektir.

3.2.2.4.3. Koruma sınıfı, TS 3209 EN 60034-5’e göre en az IP 56 olacaktır. Bu husus yüklenici tarafından taahhüt edilecektir.

3.2.2.4.4. Elektrik motoru üzerinde TS EN 60034-1 veya VDE 0530 'da belirtilen bilgileri içeren paslanmaz malzemeden imal edilmiş etiket bulunacaktır. Malzeme özelliği yüklenici tarafından taahhüt edilecektir.

3.2.2.5. Mataforanın çalıştırılması, kontrol ve kumandası için özellikleri alt maddelerde belirtilen elektrik panosu bulunacaktır.

3.2.2.5.1. Pano üzerinde en az alt maddelerde belirtilen elemanlar bulunacaktır.

3.2.2.5.1.1. Enerji var, çalışıyor ve arıza var sinyal lambaları

3.2.2.5.1.2. Açma-kapama şalterleri (pako şalter)

3.2.2.5.1.3. Yerinden ve uzaktan kumanda mevkii seçici elemanı

3.2.2.5.1.4. Mayna-vira motoru hız kademesi seçici elemanı

3.2.2.5.1.5. Mayna-vira ve hisa işlemlerinin kumandasını sağlayacak buton veya joystick

3.2.2.5.1.6. Acil durdurma butonu

3.2.2.5.1.7. Kablolu uzaktan kumanda panelinin panoya bağlanabilmesi için koruma sınıfı TS 3033 EN 60529’a göre en az IP56 olan kapaklı priz/jak. Koruma sınıfı yüklenici tarafından taahhüt edilecektir.

3.2.2.5.2. Mayna-vira ve hisa hareketleri panodan ve kablolu uzaktan kumanda paneli ile yapılabilecektir.

3.2.2.5.3. Panonun koruma sınıfı TS 3033 EN 60529’a göre en az IP 56 olacaktır. Bu husus yüklenici tarafından taahhüt edilecektir.

3.2.2.5.4. Panonun içerisinde proje cebi bulunacak ve içerisine 1 (bir) adet devre ve elektrik bağlantı şeması yerleştirilmiş olacaktır.

3.2.2.5.6. Pano, elektrostatik toz boya ile boyanacak ve rengi ihale dokümanında belirtildiği gibi olacaktır. Bu husus yüklenici tarafından taahhüt edilecektir.

3.2.2.5.7. Pano kapakları kilitlenebilir olacaktır.

3.2.2.5.8. Panonun topraklaması, kapak dâhil tüm vida ve/veya menteşe ile birleştirilen parçaların kendi aralarında topraklamasını sağlayacak şekilde olacaktır.

3.2.2.5.9. Kabloların pano giriş çıkışında kablo kesitine uygun pirinç nozullar kullanılmış olacaktır. Malzeme hususu yüklenici tarafından taahhüt edilecektir.

3.2.2.5.10. Besleme alınan tevzi panosuna matafora panosu için devre kesici konulacaktır.

3.2.2.5.11. Panonun ve motorların beslemesi için kullanılan enerji kabloları DIN 89158’e uygun olarak üretilmiş MGCG tipi kablo olacaktır. Bu husus yüklenici tarafından taahhüt edilecektir.

3.2.2.6. Kullanıcının mataforaya uzaktan müdahalesini sağlayan kablolu uzaktan kumanda paneli aşağıdaki özelliklere sahip olacaktır.

3.2.2.6.1. Kablolu uzaktan kumanda paneli en az 5 (beş) m uzunluğunda TS EN 50525-2-21’e göre H07RN-F tipinde kablo monte edilmiş olarak verilecektir. TS EN 50525-2-21 standardına uygunluk hususu yüklenici tarafından taahhüt edilecektir.

3.2.2.6.2. Uzaktan kumanda panelinin üzerinde en az alt maddelerde belirtilen elemanlar bulunacaktır.

3.2.2.6.2.1. Mayna-vira ve hisa işlemlerini kumandasını sağlayacak buton veya joystick

3.2.2.6.2.2. Mayna-vira motoru hız kademesi seçicileri

3.2.2.6.2.3. Acil durdurma butonu

3.2.2.6.3. Uzaktan kumanda panelinin koruması TS 3033 EN 60529’a göre en az IP 56 olacaktır. Bu husus yüklenici tarafından taahhüt edilecektir.3.3. Ambalajlama ve etiketleme istekleri

3.3.1 Ambalajlama ve etiketleme istekleri ile ilgili hususlar, ihale dokümanında belirtildiği gibi olacaktır.4. DENETİM VE MUAYENELER İÇİN NUMUNE ALMA

4.1. Denetim ve muayeneler için numune alma işlemi, yürürlükteki TSK Mal Alımları Denetim Muayene ve Kabul İşlemleri Yönergesi esasları dahilinde yapılacaktır.

4.2. Matafora tüm ekipmanları ile birlikte denetim ve muayeneye tabi tutulacaktır.

5. DENETİM VE MUAYENE

5.1. Denetim ve muayeneler, yürürlükte olan TSK Mal Alımları Denetim, Muayene ve Kabul İşlemleri Yönergesi esaslarına göre yapılacaktır.

5.2. Yüklenici tarafından karşılanan ve muayenelerde kullanılacak tüm cihaz ve ölçü aletlerinin kalibrasyonlarının yapıldığına dair kalibrasyonu yapan akredite firma/kurum veya kuruluşun verdiği muayene esnasında geçerliliği bulunan belge/sertifika, muayeneler sırasında Muayene ve Kabul Komisyonuna ibraz edilecektir.

5.3. Teknik şartnamede yer alan yüklenici tarafından yazılı olarak taahhüt edilecek hususlar, ürün teknik kataloguna/dokümanına dayanılarak yazılı olarak taahhüt edilecektir. Taahhüde atıf yapılan doküman, yüklenici tarafından onaylanarak (imzalı ve kaşeli) taahhüde ek yapılmış olacaktır. Bu taahhütler muayene aşamasında Muayene ve Kabul Komisyonuna teslim edilecektir.

5.4. Teknik şartnamede istenen belgeler, üretici firmanın kalite kontrol test raporları/test sonuçları veya ürün kalite sertifikası veya ulusal veya uluslararası standarda uygunluk belgesi veya akredite edilmiş laboratuarlardan veya kamu kurum ve kuruluş laboratuarlarından alınmış onaylı test/analiz raporlarından birisi olacaktır. Bu belgeler muayene esnasında Muayene ve Kabul Komisyonuna verilecektir.

6. YARARLANILAN KAYNAKLAR

6.1. Yoktur.7. EKLER

7.1. Yoktur.HAZIRLAYAN MAKAM
HAZIRLAYANLAR

Kemal DURAÇE Ömer KILIÇ Tacettin ERDEM

Sa.Üc.İşçi Devlet Memuru Mühendis Yarbay

Gemi İnşa Mühendisi Elektrik Mühendisi Tekne Dzyn.Şb.Md.KONTROL EDENLER

Volkan ALTINTAŞ

Mühendis Yarbay

Dizayn Baş MühendisiUYGUNDUR

Bülent YILMAZ

Deniz Albay

Plan Keşif ve Dizayn MüdürüONAYLAYAN MAKAM

İNCELENMİŞTİR

Ayşegül CULHA

Mühendis Albay

MSB Tek. Şartname Ş.Md.ONAY
/ / 2017

Mustafa ÜSTÜN

Mühendis Albay

MSB Teknik Hizmetler Dairesi Başkanı


Yüklə 57,68 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə