Bu araştırmada almanca öğretim yapan Anadolu Liselerinde uygulanan almanca öğretim programının girdi ve süreçleri açısından değerlendirilmesi yapılmıştırYüklə 17,01 Kb.
tarix27.07.2018
ölçüsü17,01 Kb.
#59966

ÖZET

Bu araştırmada almanca öğretim yapan Anadolu Liselerinde uygulanan almanca öğretim programının girdi ve süreçleri açısından değerlendirilmesi yapılmıştır. Araştırma giriş, yöntem, bulgular ve yorumlar, yargı ve öneriler olmak üzere dört bölüm altında toplanmıştır.

Genel tarama modeli türünde yürütülen araştırmada, almanca öğretim yapan Anadolu Liselerinde uygulanan almanca öğretim programının girdi ve süreçler açısından değerlendirme boyutuna ilişkin olgusal veriler toplanmıştır. Elde edilen verilere dayalı olarak almanca öğretim programının girdi ve süreçler açısından değerlendirilmesi amacıyla iki tür veri toplama aracı geliştirilmiştir. Bunlar; öğretmen anketi ve öğrenci anketidir.

Geliştirilen veri toplama araçları tez danışmanı ve ilgili uzmanların görüş ve önerilerine sunulmuştur. Öğretmen ve öğrenci anketlerine Çankaya Anadolu Lisesi'nde öğretmen ve öğrencileri üzerinde yapılan deneme uygulamasından sonra geçerlilik ve güvenirlirlik çalışmaları yapılarak son şekil verilmiştir. Buna göre öğretmen ve öğrenci anketi sekiz alt boyuttan oluşmaktadır. Her iki ankette; almanca öğretim programına ilişkin dört madde, insan kaynaklarına ilişkin beş madde, fiziki kaynaklara ilişkin yedi madde, almanca öğretim programının bilimsel ve teknolojik gelişmeye uygunluğu konusunda dört madde, almanca öğreniminde izlenen strateji, yöntem ve tekniklere ilişkin yedi madde, iletişime ilişkin üç madde, almanca öğretiminde materyallerin kullanımı ve öğretim ortamına ilişkin dokuz madde, değerlendirmeye ilişkin altı madde olmak üzere dokuz boyutta toplam 46 madde yer almıştır.

Geliştirilen anketler, araştırma evrenine alınan 10 okul içerisinden örnekleme giren 4 okulda 425 öğrenci ve 46 öğretmene uygulanmıştır.

Veri toplama araçları ile elde edilen veriler amaçlara uygun olarak frekans (f), yüzde (%), aritmetik ortalama (x) ve t-testi kullanılarak analiz edilmiştir. Analiz sonucu elde edilen veriler çizelgelere yerleştirilerek yorumlanmıştır.

Araştırmada öğretmen ve öğrenci görüşleri arasındaki fark girdi boyutunu oluşturan 13 maddede anlamlı bulunurken, 3 maddede ise anlamlı bulunmamıştır. Süreç boyutunu oluşturan 30 maddeye ilişkin 27 maddedeki görüşler arasındaki fark anlamlı, diğer 3 maddedeki görüşler anlamlı bulunmamıştır .

Buna göre araştırmanın girdi boyutuna ilişkin görüşler "yeterli" düzeyinde yoğunlaşırken, süreç boyutuna ilişkin görüşlerinde "yeterli" düzeyinde yoğunlaştığı görülmektedir.


ZUSAMMENF ASSUNG

in dieser Forschung wurde das Deutschprogramm der Anadolu- gymnasium, die in der deutschen Sprache unterrichten, ausgewertet. Diese Forschung besteht aus vier Teile Das sind Einführung, Methode, Erfındung- Interpretation und Resultat.

Um das Deutschprogramm der Anadolugyrnnasium abszuwerten, hat man zwei Umfrage entwickelnd vorbereitet. Diese sind für Lehrer-innen und Schüler- innen.

Die vorbereitenen Umfrage wurden von den Fachmmanneruntersucht Diese Umfrage sind vorher auf die Lehrer-inen und Schüler-inen Çankaya Anadolugymmasiums angewendet worden. Es wurde festgestellt, daß diese Umfrage gültig sind. Die beiden Umfrage bestehen acht Dimensionen. Es gibt vier Fragen über Deutschprogramm, fünf Fragen über personelle Ausstattung, sieben Fragen über Ausstattung mit Materialen.

In anderen Diemensionen gibt est vier Fragen über wissenschaftliche Entwicklung des Deutschprogramms, sieben Fragen über Strategien und Technicken, drei Fragen über Komunikation, neun Fragen über Materialen und Lehrstiuation und sechs Fragen über Auswerten. In acht Dimensionen befinden sich gesamt 46 Fragen.

Die vorbereitene Umfrage wurden in vier Anadolugymnasium, die ausgewählt worden sind, auf 425 Schüler-inen und auf 46 Lehrer-İnnen angewendet.

Die gesammelten Antworten wurden als Prozent, aritmetische Durchschnitt und t- Test benutzend analysiert und mit Tafel erklärt.

Der Unterschied zwischen der Anschaungen der Lehrer und Schüler in 13 Fragen, die sich Eingansdimension bilden, sind bedeutsam und in 3 fragen unbedeutsam.

In Prozeßdimension befinden sich 30 Fragen. Von diesen Fragen sind 27 Fragen bedeutsam, in 3 fragen sind unbedeutsam.

Sowohl in der Eingansdimension als auch in den Prozeßdimensİonen konsondieren die Anschaungen auf dem Niveau "genügend".ABSTRACT

in this research, German teaching programme applied in Anatolian High Schools which have education in German has been examined in terms of input and processes. The research has been assembled into four main parts as introduction, method, data and interpretation, conclusion and suggestions.

In this research which is done in accordance with General Survey Method, the data related to the evaluation dimension in terms of input and processes of German teaching programme applied in Anatolian High Schools which have education in German have been collected. Two types of data collection means have been developed to evaluate the German teaching programme in terms of input and processes. These are teacher and student questionnaires. The data collection means have also been examined by the thesis advisor and the exports. These questionnaires have been applied to the teachers and students in Çankaya Anatolian High School and necessary corrections have been made by means of validity and reliability studies.

According to this, the teacher and student questionnaires have been formed into eight sub - dimensions.

In each questionnaire, four items related to the German teaching programme, five items related to the human sources, seven items related to the physical conditions, four items related to the appropriateness of German teaching programme in terms of scientific and technological developments, seven items related to the techniques, methods and strategies use d in German teaching, three items related to the communication, nine items related to the use of materials and teaching environment, and six items related to the evaluation; totally forty-six items in nine dimensions have been presented to the teachers and students. These questionnaires have been applied to four hundred and twenty-five students and forty-six teachers in four different school s taken as samples among ten school which are included in the universe of the research.

The data collected have been analysed by means of frequency, percentage (%), arithmetic mean (x) and T-test. The results have been interpreted by the help of tables. As a result, the difference in the view points of teachers and students has been found meaningful in thirteen items which constitute the input dimension while the difference has been found meaningless in three items.

In terms of thirty items which constitute the process dimension of research, the difference in the viewpoints has been found meaningful twenty-seven items while the differences in three items has been found meaningless.To conclude, the viewpoints have gathered densely both input dimension and in process dimension a "suffıcient" level.

Yüklə 17,01 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə