Cadrul legal existent in Germania pentru asocierea de persoane si/sau infintarea unor firmeYüklə 38,36 Kb.
tarix29.10.2017
ölçüsü38,36 Kb.
#20608

Cadrul legal existent in Germania pentru asocierea de persoane si/sau infiintarea unor firme

Germania oferă străinilor interesaţi posibilităţi largi in domeniul comercial si investitional. Este de subliniat faptul că în Germania nu există o legislaţie specifică pentru investiţii. Investitorii străini sunt trataţi în mod egal cu cei germani.

Pentru o angajare investiţională pot fi luate în considerare următoarele forme:

- înfiinţarea/constituirea unei societăţi, proprietate a unui singur investitor sau a mai multor parteneri (germani şi străini);

- achiziţionarea/cumpărarea unei societăţi existente;

- cumpărarea de acţiuni/participarea cu capital la o societate;

- înfiinţarea unei societăţi comune/mixte (Joint Venture);

- aport de mijloace fixe sau financiare la o societate sau filială.Pentru o persoana straina prima distinctie care trebuie facuta este forma juridica de asociere.Se cunosc doua criterii principale de asociere:

- asociere de persoane, la care persoanele asociate sunt prioritare si la care responsabilitatea este a persoanei;

- asociere de capital, la care nu persoanele ci capitalul este prioritar, dar la care raspunderea se poate limita la capitalul societatii.

In general, in cazul imigrantilor se are in vedere asociere de persoane, la care persoanele asociate sunt prioritare si la care responsabilitatea este a persoanei .In acest caz vorbim despre societăţi personale şi societăţi asociaţii de persoane: comerciant individual, societate în nume colectiv (OHG), societate în comandită simplă (KG), societate tacită (stille Gesellschaft).
1. Comerciantul – (Einzelkaufmann)

Statutul comerciantului este reglementat de Codul Comercial German- HGB. Un comerciant isi exercita profesia singur, fara a capata o noua personalitate juridica, iar toate drepturile si obligatiile reiesite din aceasta il indreptatesc sau obliga personal pe comerciant. Raspunderea lui se extinde si asupra averii sale personale.


1.1 Societatea in nume colectiv- OHG

O societate in nume colectiv se creeaza in cazul in care cel putin doi comercianti, indiferent daca sunt persoane fizice sau juridice, autohtone sau straine, se asociaza pentru scopuri comerciale. Fiecare asociat raspunde personal si nelimitat. Societatea in nume colectiv este atunci forma de asociere oportuna, daca fiecare asociat conduce si lucreaza pe deplin raspunzator, deoarece dupa reglementarile Codului Comercial German, conducerea (dreptul societatii de a actiona in interior) cat si reprezentarea fata de terti a societatii o are fiecare asociat. Aceste reglementari pot fi insa schimbate prin contractele de asociere si devin valabile fata de terti, numai daca se inregistreaza la Registrul Comertului.Pentru infiintarea unei societati in nume colectiv nu este necesar un capital minim.

Societatea in nume colectiv nu are de fapt personalitate juridica distincta, insa conform § 124 aliniatul 1 HGB- Codul Comercial exista o personalitate juridica restransa doar pentru cazul in care societatea este parte intr-un proces. De remarcat este insa faptul ca se poate efectua o executie in bunurile societatii si daca aceasta nu mai are aceiasi asociati, iar executia poate fi extinsa si asupra bunurilor personale ale asociatilor conform responsabilitatii nelimitate.

Pentru infiintarea societatii nu exista prevederi stricte, contractul de asociere poate sa aiba forma notariala, scrisa simplu, verbala sau chiar si tacita concludenta. Daca doi asociati comerciali presteaza impreuna un serviciu cu o anumita durabilitate si marime, ei pot deja deveni o societate in nume colectiv, fara a fi constienti de acest fapt.

Aceasta este valabil si pentru persoane straine, are opereaza in Germania. Relatiile intre acestia cat si cele cu creditorii cad sub incidenta reglementarilor Codului Comercial.
1.2 Societatea in comadita simpla –KG

Si la societatea in comadita simpla sunt necesari cel putin doi asociati, din care cel putin unul are raspundere nelimitata. Ceilalti asociati raspund doar cu capitalul subscris. Pentru a avea efecte fata de terti este necesara inregistrarea limitarii raspunderii la Registrul Comertului.

Limitarea raspunderii comanditarilor corespunde cu excluderea lor de la conducerea si de la reprezentarea societatii. In timp ce un comanditar poate primi procura (management in interiorul societatii), el in nici un caz nu poate reprezenta (in afara) societatea. Conducerea societatii nu poate fi realizata decat de persoane cu calitate de asociat.

In functie de asociatul comanditat avem mai multe feluri de societati in comadita simpla. In cazul in care comanditatul este o societate cu raspundere limitata se numeste “societate cu raspundere limitata in comadita simpla” GmbH &Co.KG. In practica o forma foarte rar intalnita este “societatea pe actiuni in comadita simpla”- AG& Co KG. La fel o societate de comadita simpla poate fi comanditat, ca si alte variatiuni de forme cum ar fi “comadita simpla etajata” in care comanditat este o “societate cu raspundere limitata in comadita simpla”. Si o societate de capital strain – cum ar fi pentru societatile romane SRL sau SA, poate fi comanditat a unei societati in comadita simpla. Avantajul unei forme combinate, cum este GmbH & CoKG, consta in posibilitatea, ca o persoana neasociata, terta, poate conduce societatea.

Prevederile pentru infiintarea unei societati in comadita simpla sunt similare cu cele ale societatii in nume colectiv, numai pentru limitarea raspunderii comanditarilor este necasara inregistrarea in Registrul Comertului. Numai daca un asociat are forma juridica SRL sau SA acestia trebuie sa respecte propriile prevederi de infiintare.
1.3 Societatea de drept civil-GbR

Reglementarile acestei societati de drept civil se afla in Codul de Drept Civil- BGB si presupun asocierea a cel putin doua persoane in realizarea unui scop comun dar necomercial. Nu se creeaza o personalitate juridica noua, nu se creeaza o firma si nu poate emite procura. Societatea nu poate fi parte in proces. Asociatii raspund personal si nelimitat. Aceasta raspundere se poate limita la o anumita cota in cadrul contractelor incheiate cu tertii fata de acestia.

Privind infiintarea acestui fel de societati, nu exista prevederi formale obligatorii. Ca si la societatea in nume colectiv, asocierea poate avea loc in mod tacit si inconstient, chiar si daca nu este sau contravine vointei partilor. In practica de exemplu doi investitori cumpara un teren impreuna. Prin aceasta s-a creat deja asocierea.

Domeniile in care se intalnesc societatile de drept civil sunt cele in care isi desfasoara activitatea practicienii profesiilor libere – avocati, experti financiari, experti fiscali etc -, domeniul imobiliar cat si domeniul constructiilor in care firmele de constructii formeaza o “Cooperare de lucru” (ARGE –Arbeitsgemeinschaft).

Si o persoana juridica romana poate fi asociata unei societati de drept civil in Germania.


1.4 Societatea de parteneriat-Partnerschaftsgesellschaft

Dupa legea parteneriatului (PartGG) numai reprezentantii profesiilor libere cum ar fi oamenii de stiinta, medicii, avocatii etc au posibilitatea de a se asocia intr-o societate de parteneriat. Asociate pot fi numai persoane fizice din aceste profesii libere, cu scopul exercitarii profesiei.

Parteneriatul functioneaza conform legii parteneriatului, iar aceasta lege face trimitere la reglementarile societatii in nume colectiv (HGB). Ca si aceasta, are personalitate juridica restransa numai in cazul in care este parte intr-un proces, isi poate asuma drepturi si obligatii si poate fi executat un titlu in patrimoniul parteneriatului.

Fata de terti, parteneriatul raspunde cu patrimoniul propriu, dar pe langa aceasta raspund in mod colectiv si partenerii cu bunurile proprii. Pentru pagube reiesite din greseli in exercitarea profesiunii, exista posibilitatea de limitare a raspunderii.

Infiintarea parteneriatului se face prin incheierea unui contract de parteneriat, pentru care este obligatorie forma scrisa. Contractul trebuie sa contina numele si sediul parteneriatului, obiectul de activitate, numele si profesia partenerilor. Numai prin inregistrarea la Registrul de Parteneriat, acesta devine valabil si fata de terte persoane. Numele societatii trebuie sa contina si adaugirea “Partener”.
1.5 Societatea tacita tipica (typische stille Gesellschaft)

Pentru aceasta este caracteristic, ca un “asociat tacit” sa participe cu un “aport de capital” la o alta societate, comert sau firma (de exemplu: comerciant, SRL sau asociatie de persoane), fara a prelua nici o raspundere fata de terti.

Asociatul tacit participa la profitul societatii. Participarea lui la pierderile societatii nu este obligatorie. El nu are drepturi de conducere ci numai drepturi restranse de control al societatii. Societatea tacita tipica nu are personalitate juridica distincta. In cadrul principiului libertatii contractuale, pozitia de implicare si raspundere a asociatului tacit poate fi mult mai strans reglementata, pana poate ajunge la pozitia asociatului tacit atipic.

Din punct de vedere al impozitelor si taxelor, nu se impoziteaza societatea tipica tacita, ci profitul asociatului tacit ca venituri din investitii de capital.


In cazul in care se are in vedere o angajare investiţionala mai consistenta se pot lua in considerare următoarele forme juridice de societăţi comerciale de capital: societate cu răspundere limitata (GmbH), societate pe acţiuni (AG), societate în comandită pe acţiuni (KGaA);

Întreprinderi româneşti sau persoane fizice române pot înfiinţa societăţi comerciale în Germania sau pot dobândi integral sau parţial o întreprindere germană.

 

2.1 Societate cu răspundere limitata (GmbH),

GmbH(SRL-ul) este o societate de capital cu o personalitate juridica distinta. Una sau mai multe persoane fizice sau juridice, autohtone sau straine, se asociaza printr-un contract de societate, care trebuie semnat de toti asociatii si autentificat de notar. In cazul in care un asociat nu poate fi prezent personal, el poate fi reprezentat print-o alta persoana, insa numai cu o procura autentificata de notar.

Contractul de societate trebuie sa contina:


 • numele firmei – urmata de GmbH;sediul societatii;obiectul de activitate al societatii ;capitalul social al societatii ( minim 25.000,- EURO) in numerar sau in bunuri ;durata societatii;obligatii secundare

Contractul trebuie sa cuprinda si prevederi privind :

 • numirea conducerii societatii;

 • extinderea dreptului de reprezentare a administratorului;

 • deciziile asociatilor;modul de convocare a adunarii generale a asociatilor;

 • mostenirea partilor sociale ;dispunerea asupra partilor sociale

 • decizia asupra profitului ;excluderea de asociati;

 • costurile infiintarii; elibarea adminstratorului sau a asociatilor de la interdictie de concurenta ;dizolvarea societatii etc.

Organul de conducere a societatii este adunarea generala a asociatilor si administratorul/ii societatii numiti ori prin contractul de asociere sau prin decizia adunarii generale a asociatilor.

Alegerea de cenzori poate fi facultativa, iar in unele cazuri, stabilite de lege, este obligatorie.Cererea de inregistrare se face la Registrul Comertului. Acest registru tine de judecatoria teritoriala competenta. Inainte de inregistrare trebuie dovedita numirea a cel putin unui administrator, prin contractul de societate ori prin decizia asociatilor. Trebuie dovedita plata aportului in numerar sau in bunuri a cel putin 12500,- EURO. Judecatoria va cere, in orice caz, avizul Camerei de Comert. Dupa aceasta se efectueaza inregistrarea prin care se infiinteaza societatea.
2.2 Societate pe acţiuni (AG)

AG(SA) este o persoana juridica in care actionarii raspund fata de terti pana la limita capitalului social, care este de minim 50.000- EURO.

Organele societatii pe actiuni sunt: adunarea generala a actionarilor, consiliul de administratie si comisia de cenzori.Adunarea generala a actionarilor este organul de decizie al societatii si are urmatoarele obligatii:

 • decide asupra folosirii profitului;

 • decide asupra schimbarilor in statut;

SA se infiinteaza print-un contract de infiintare notarial si un statut.

Contractul de infiintare trebuie sa contina urmatoarele: • numele fondatorilor;

 • valoarea nominala a actiunilor sau la un mix de feluri de actiuni, numarul actiunilor personale, nominale de preferinta sau initiala, ca si distributia acestora pe actionari;

 • valoarea capitalului social:

 • denumirea firmei ;sediul ;obiectul de activitate;numaral membrilor consiliului de administratie etc.

Societatea se inregistreaza la Registrul Comertului.
2.3. Societatea in comadita pe actiuni –“KG auf Aktien”

La societatea in comadita pe actiuni, cel putin unul dintre asociati are raspundere nelimitata ca si comanditatul unei societati in comadita simpla.

Aceasta societate este considerata numai in ceea ce priveste relatiile intre asociati, actionari in comadita, iar fata de terti, o societate in comadita. In legatura cu celelalte aspecte este tratata de lege ca si o societate pe actiuni, avand deplina personalitate juridica. Si din punct de vedere al impozitelor si taxelor este tratata ca o societate comerciala.

In cazul oricarei companii nou infintate sunt necesare urmatoarele demersuri:


 1. Inregistrarea in Registrul Comertului (RC)

Pentru infiintarea unei societati cu raspundere limitata este necesara existenta unui contract de societate in forma notariala (autentificat de un notar); conform codului comercial, societatea trebuie inregistrata in RC, la judecatoria teritoriala competenta. Si inregistrarea in RC trebuie autentificata la notar. La inregistrarea in RC este obligatoriu sa fie indicate urmatoarele date: denumirea societatii si sediul acesteia, obiectul sau de activitate, marimea capitalului social (care, pentru o societate cu raspundere limitata, este de min. 25.000 EURO,) data incheierii contractului de societate, numele directorilor (Geschäftsführer) care reprezinta legal societatea.

 1. Inregistrarea la Oficiul teritorial de finante - Finanzamt (circa financiara)

Se face pe baza unui formular-chestionar care trebuie completat, raspunzandu-se la intrebari privind cifra estimata de afaceri si valoarea estimata a profitului.

Oficiul de finante elibereaza autorizatia financiara si face cunoscut solicitantului numarul/codul fiscal al societatii. 1. Inregistrarea la asociatia/uniunea profesionala de profil.

 2. Nu este obligatorie, ci numai recomandabila, avand in vedere nivelul scazut al contributiilor/cotizatiilor comparativ cu serviciile prestate de asociatii/uniuni membrilor lor.

 3. Inregistrarea la Oficiul de munca – Arbeitsamt

In cazul in care societatea care se infiinteaza urmeaza sa angajeze forta de munca, este obligatorie inregistrarea la Oficiul de munca, care elibereaza un numar/cod al intreprinderii respective, numar care trebuie apoi mentionat/inregistrat in toate documentele de asigurare ale angajatilor/salariatilor societatii.

 1. Inregistrarea la casa de asigurari de sanatate/asigurari sociale/pensii

Si aceste institutii trebuie informate despre existenta si functionarea societatii care angajeaza forta de munca. Si de aici se primeste un numar/cod al intreprinderii respective, care se inscrie apoi pe toate documentele de asigurare ale salariatilor.

 1. Inregistrarea la intreprinderile furnizoare de utilitati: electricitate, apa, energie electrica, gaze etc., precum si la intreprinderile de colectare a deseurilor, gunoaielor, apelor reziduale.

 2. Aprobari speciale

 • o intreprindere cu activitate de productie poate fi condusa numai de o persoana care detine atestat/certificat/diploma de maistru (cel putin) in domeniul de activitate anuntat al societatii, respectiv persoana respectiva trebuie sa fie inscrisa in „rolul meseriilor“ la Camera de Meserii teritoriala; Camera de Meserii poate decide daca acorda dreptul de exercitare a activitatii in cazul unei meserii apropiate/inrudite.

 • In cazul intreprinderilor care exploateaza masini si instalatii industriale, trebuie obtinuta o certificare/autorizare de mediu, conform legii privind emisiile poluante.

 • Pentru diferite domenii ale comertului (ex. lapte/produse lactate, medicamente s.a) este necesara o atestare/certificare a pregatirii de specialitate.

 • Pentru alimentatie publica si hoteluri, este necesara o autorizare/atestare, care se primeste de la Oficiul de meserii (Gewerbeamt), dupa o prealabila pregatire si verificare (de min. o zi) la camera de industrie si comert teritoriala.

 • Pentru firme de paza si supraveghere, este necesara o atestare a Gewerbeamt privind cinstea si corectitudinea personala (garantata, dovedita cu documente), dupa o perioada de pregatire de 40 de ore in cadrul Camerei de Industrie si Comert teritoriale.

 • Pentru firme de transport de persoane (autobuz, rent a car, taxi) este necesara o aprobare (concesionarea activitatii respective) emisa de Oficiul de meserii competent sau de autoritatile/guvernul landului.

 • Firmele de turism au, de asemenea, nevoie de o aprobare speciala, eliberata de Oficiul de meserii (asa numita legitimatie/autorizatie de exercitare a activitatii turistice – Reisegewerbekarte).

 • Profesiile /meseriile liberale: avocati, medici, consultanti fiscali au, de asemenea nevoie de autorizari speciale ale Oficiului de meserii pentru exercitarea profesiei pe cont propriu (prin firma proprie). O serie de alte profesii liberale (artisti, scriitori, oameni de stiinta) sunt nereglementate, nu au nevoie de nici o aprobare speciala.

 • O serie de alte activitati (in domeniile jocuri de noroc, loterii, activitati in domeniul imobiliar, brockeri, scoli de soferi, transport de marfuri) au, de asemenea, nevoie de autorizari speciale.
Kataloq: Files
Files -> Fövqəladə hallar və həyat fəaliyyətinin təhlükəsizliyi”
Files -> Azərbaycan Respublikası Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi Azərbaycan Dövlət Aqrar Universiteti adau-nun 80 illik yubileyinə həsr edilir adau-nun elmi ƏSƏRLƏRİ g əNCƏ 2009, №3
Files -> Ümumi məlumat Fənnin adı, kodu və kreditlərin sayı
Files -> Mühazirəotağı/Cədvəl I gün 16: 40-18: 00 #506 V gün 15: 10-16: 30 #412 Konsultasiyavaxtı
Files -> Mühazirə otağı/Cədvəl ivgün saat 13 40 15 00 otaq 410 Vgün saat 13 40 15 00
Files -> TƏDRİs plani iXTİsas: 050407 menecment
Files -> AZƏrbaycan respublikasi təHSİl naziRLİYİ XƏZƏr universiteti TƏHSİl faküLTƏSİ
Files -> Mühazirə otağı/Cədvəl Məhsəti küç., 11 (Neftçilər kampusu), 301 n saylı otaq Mühazirə: Çərşənbə axşamı, saat 16. 40-18. 00

Yüklə 38,36 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə