Çalışma Gerekçesi, Kapsamı ve AmacıYüklə 470 b.
tarix13.08.2018
ölçüsü470 b.
#70569Çalışma Gerekçesi, Kapsamı ve Amacı

 • Çalışma Gerekçesi, Kapsamı ve Amacı

  • Ülke kapsamı
  • Neden kamu yatırımına odaklanıyoruz?
  • Kamu yatırımı ve PFM
 • Ana bulgular

 • SonuçlarKarayolu ve demiryolu altyapısında kamu yatırım programlarını oluşturma ve yönetmede kurumsal uygulamaları inceler

 • Karayolu ve demiryolu altyapısında kamu yatırım programlarını oluşturma ve yönetmede kurumsal uygulamaları inceler

 • Farklı ülkelerin deneyimlerini içerir:

  • Vaka analizi yapılan ülkeler
   • NMS: Letonya, Polonya, Slovakya, Slovenya
   • OMS: İrlanda, İspanya, İngiltere
  • Diğer WB analitik çalışmaları (AB çalışması dışında)
   • Kazakistan, Ukrayna, Rusya, Sırbistan, Kosova, Beyaz Rusya, Arnavutluk
 • Şunları yapmak üzere pilot çalışma:

  • Kamu yatırımını etkileyen kilit konuları anlamak
  • İlave araştırma için muhtemel alanları teşhis etmek
  • AB dahilinde iyi uygulamalara dikkat çekmek
  • Ülkelerin karşı karşıya olduğu zorluklara ışık tutmak.


Stratejik tahsis süreci

  • Stratejik tahsis süreci
   • Hükümetler kamu yatırımı için genel paketi nasıl kararlaştırıyor
   • Hükümetler, sektörlere yatırım harcamalarını nasıl tahsis ediyor
   • Yatırım projelerinin seçilmesi belirli bir sektörde nasıl yapılıyor
  • Uygulama ve izleme
  • İcra sonrası değerlendirme


Seviye 1- Toplu Mali Disiplin: Uzun vadeli toplu mali kontrolü muhafaza ederken, ne kadar harcamalıyız (yatırım projeleri dahil)?

 • Seviye 1- Toplu Mali Disiplin: Uzun vadeli toplu mali kontrolü muhafaza ederken, ne kadar harcamalıyız (yatırım projeleri dahil)?

 • Seviye 2- Tahsis Verimliliği: Ülkenin uzun vadeli stratejik hedeflerini desteklemek üzere doğru sektörlerde doğru projeleri nasıl seçeriz?

 • Seviye 3- Teknik Verimlilik: Başlatılan projelerin etkili ve verimli olarak uygulanmasını ve işletilmesini – yani istenilen sonuçları vermesini – nasıl temin ederiz?Uzun vadeli büyümeye katkı

 • Uzun vadeli büyümeye katkı

 • Orta vadeli bütçeleme ve muhasebe süreçleri gerektirir

 • Harcamada değişkenlik – gelir akışlarında yükselişler ve düşüşler

 • Bazen bölünük kurumsal sorumluluklar

 • Proje izleme, yönetim ve maliyet sınırlama için uzman beceriler ve sistemler

 • Yeni fon talep etmede farklı (daha kolay?) engeller

 • Kamu yatırım sistemlerinden ağır şekilde etkilenir.Bütçelere büyük girdiler beklenir

 • Bütçelere büyük girdiler beklenir

  • AB yapısal fonları GSYİH’nin %3-4’ü kadar katkı yapar
  • Özelleştirme gelirleri
  • Doğal kaynak gelirleri (örneğin, Azerbaycan, Kazakistan)
 • Kullanma veya kaybetme baskısı (AB fonları)

 • Doğal kaynak zenginliğinin yarattığı kamu beklentileri

 • Zorluk: Bütçeler daha büyük fazlalar verirken maliyet-etkinlik kaygılarını karşılamak daha zorlaşır

 • Kamu sektöründe planlama, değerlendirme ve yönetme kapasitesi oluşturmanın büyük bir yatırım getirisi olabilir.Stratejik planlamanın rolü ve etkisi

 • Stratejik planlamanın rolü ve etkisi

 • Kamu yatırım projeleri için bütçeleme

 • Proje değerlendirme ve seçim

 • Risk azaltma ve proje planlama

 • MOF / Dış organların rolüPPP’ler ve bütçe dışı kuruluşlar

 • PPP’ler ve bütçe dışı kuruluşlar

 • Alım stratejileri

 • Proje izleme ve muhasebe

 • Denetimler ve icra sonrası inceleme

 • İdari bağlam ve yönetim teşvikleri

 • Kapasite geliştirmeUlusal stratejik planlama çabaları, sektörel planlama için çatı sağlar – ilke olarak, sektörel önceliklerin dayanağıdır.

 • Ulusal stratejik planlama çabaları, sektörel planlama için çatı sağlar – ilke olarak, sektörel önceliklerin dayanağıdır.

 • Çok sayıda planlama dokümanı/süreci, bazıları çok uzun vadeli perspektifler taşır

  • 25 yıllık Uzun Vadeli Kalkınma Kılavuz İlkeleri (Letonya)
  • Ulusal Kalkınma Projeleri Kararı 2007-2023 (Slovenya)
  • Devlet Ulaştırma Politikası 2007-2020 (Polonya)
  • Temelde geniş vizyon beyanları
  • Hedefler ve araçlar muğlak tanımlı – “ulaştırma ve lojistik merkezi kurmak”
  • Bazen, eski planlama dokümanlarındaki zamanı geçmiş varsayımlara dayalı


Pratikte, stratejik planlama AB öncelikleri ile yakın uyuma yol açar

 • Pratikte, stratejik planlama AB öncelikleri ile yakın uyuma yol açar

  • AB rehberliğinin biçim şartını karşılar ancak ruhunu değil
  • AB önceliklerinin ulusal öncelikleri değiştirme riski
 • Orta vadeli sektör stratejileri dahi, gerçek önceliklendirmeden ziyade temenniler listesi haline gelebilir

  • Üç yıllık sürekli Bayındırlık İşleri Planı (Slovakya)
  • Ulaştırma Politikası Kararı (Slovenya, 2006)
 • Sektör stratejilerinde kayıp unsur: gerçekçi kaynak paketine bağlantıİrlanda hariç, şemsiye ulusal strateji dokümanı yok. Diğerleri çoğunlukla sektör planlama süreçlerine dayanır.

 • İrlanda hariç, şemsiye ulusal strateji dokümanı yok. Diğerleri çoğunlukla sektör planlama süreçlerine dayanır.

 • Sektör planları çok uzun vadeli perspektifle geliştirilir

  • Ulaştırma Altyapı Stratejik Planı 2005-2020 (İspanya)
  • Transport 21 (İrlanda, 10 yıllık plan)
 • Planlar, sektör için uzun vadeli kaynak tahsisleriyle uyumludur (İngiltere, İrlanda)

  • 10 yıllık sermaye paketi İrlanda Maliye Bakanlığı ile kararlaştırılmış
  • 7 yıllık bütçe kılavuzu İngiliz Hazinesi tarafından Ulaştırma Bakanlığına verilmiş
  • İspanya’da yıldan yıla karar verme.


Yatırım projeleri için orta vadeli (3-5 yıl) bütçe planları kullanılır. Fakat, gerçek proje önceliklendirmesi hala, büyük ölçüde yıllık bütçe süreci tarafından sürüklenmektedir.

 • Yatırım projeleri için orta vadeli (3-5 yıl) bütçe planları kullanılır. Fakat, gerçek proje önceliklendirmesi hala, büyük ölçüde yıllık bütçe süreci tarafından sürüklenmektedir.

 • Pratikte, planlar “muhtemel” projeleri gösterir çünkü tüm projeler yıllık bütçeye girmeyebilir.

  • Kalkınma Programları Planı (Slovenya), n+4 yıllık aktarma esaslı, bütçeye ekli
  • Yatırım Sicili (Slovakya) – muhtemel projeler listesi
  • Yatırım Eki (İspanya) – ilke olarak, finanse edilecek projeler
 • Bazı projeler plandan çıkarılabilir, başka öncelikler onların yerini alabilir.

 • Projeler için aşırı iyimser uygulama oranları, önceliklendirmeyi aksatır, diğer projelerin başlamasını geciktirir.Çoğu proje çok yıllı olmasına rağmen, fonlama hala yıllık olarak belirlenmektedir.

 • Çoğu proje çok yıllı olmasına rağmen, fonlama hala yıllık olarak belirlenmektedir.

 • İkinci yılın meblağları bütçede yeniden onaylanmalıdır (istisna: Letonya MTEF taban hattı düzeltmesi 2007’den beri)

 • İspanya’da geleceğe ait finansmanı taahhüt etme fırsatı vardır, fakat hala orijinal proje planlarına rağmen fonlama programında değişiklik yapılmaktadır

  • Yeni projeler için mali imkan yaratmaya yönelik siyasi baskı
  • Projeler yavaşlatılır, ancak durdurulmaz (özellikle yakın zaman önce başlatılanlar)
  • “Süper projeler” ilk yıllarda nispeten az finansman ile başlatılır
  • Bölgesel tabanlı koalisyonlar merkezi hükümet üzerine baskı uygular, bölgesel menfaatleri destekleme gereği, ekonomik verimliliğe baskın çıkar.


İngiltere ve İrlanda’da bütçe kaynakları projenin tamamlanmasına kadar onaylanır

 • İngiltere ve İrlanda’da bütçe kaynakları projenin tamamlanmasına kadar onaylanır

 • Siyasi değişikliklerden ziyade, proje ihtiyaçlarına dayalı olarak daha hızlı / daha yavaş giden projeler arasında fiili fonlama aktarması esnekliği vardır.

 • Uygulamayı azami kılmak ve para karşılığı değeri muhafaza etmek için mali yıllar arasında kaynakları aktarmada sınırlı imkan vardır (İngiltere)

 • Güçlü muhasebe ve finansal raporlama uygulamalarına dayalı esneklik.Ulaştırma Bakanlığı, kendi analizlerine dayalı olarak özel projeler getirir

 • Ulaştırma Bakanlığı, kendi analizlerine dayalı olarak özel projeler getirir

 • Tüm AB fonlu projeler ve ulusal kaynaklardan finanse edilen çoğu büyük projeler resmi bir maliyet-fayda analizi (CBA) içerir

 • AB teknik rehberliği iyidir ancak CBA’nın gerçek kalitesi bu çalışmada ölçülmemiştir

 • CBA’nın güvenilirliği hakkında dışsal kontroller nadirdir

 • CBA uygulamasına rağmen, fiili proje seçim kriterleri, siyasi takdir için geniş yer bırakmaktadır.Proje olgunluğu (veya hazır olma durumu) aciliyet ve projenin “stratejik mahiyeti” gibi diğer faktörler, büyük faktörler olabilir – muhtemelen CBA ağırlıklandırmasını gölgeleyebilir

 • Proje olgunluğu (veya hazır olma durumu) aciliyet ve projenin “stratejik mahiyeti” gibi diğer faktörler, büyük faktörler olabilir – muhtemelen CBA ağırlıklandırmasını gölgeleyebilir

 • Alternatif politika seçenekleri analizi, pek gelişmiş değil

 • Daha maliyet etkin seçenekler yerine projelerin muhtemel “aşırı-tasarım” riski belirtiliyor

 • Birtakım “yol bağımlılık” işaretleri var – yani, projeler kuyrukta en uzun durmasına göre ilerletiliyor

 • Risk değerlendirmesi resmi olarak yapılıyor ancak planlamada çok az etkisi varCBA genellikle proje değerlendirmenin kalbidir

 • CBA genellikle proje değerlendirmenin kalbidir

  • İngiltere Yeşil Kitabı, sektöre özgü ihtiyaçlar için ayrıntılandırma sağlayan ana altyapı bakanlıkları ile birlikte, genel teknik rehberlik sağlar
  • İrlanda Maliye Bakanlığı kılavuz yayınlar
 • CBA tekniklerine düzenli olarak iyileştirme yapılır:

  • İngiltere Hazine kılavuzu, risk düzeltme faktörlerini içerecek biçimde geliştirilir, genişletilir
  • İngiltere Ulaştırma Bakanlığı kılavuzu, paydaşlar arasında maliyetler ve faydaların dağıtılmasını içerecek şekilde güncellenir.


NMS’de risk değerlendirme bir formalitedir ve proje seçim veya yönetim düzenlemelerini nadiren etkilemektedir

 • NMS’de risk değerlendirme bir formalitedir ve proje seçim veya yönetim düzenlemelerini nadiren etkilemektedir

 • İngiltere ve İrlanda’da, risk azaltma, proje değerlendirme ve planlama süreçlerinde daha erken aşamada dikkate alınır.

 • Proje yönetimi planlaması (sözleşme yapısı, sorumlulukların tahsisi, takım yetkinlikleri) artık yalnız “uzmanların” işi olarak görülmüyor veya kamu yetkilileri tarafından göz ardı edilmiyor

 • İrlanda CBA tavsiyesi, proje yönetimi ve uygulama konusunda danışmanlığı içerecek şekilde gelişmiştir, örneğin:

  • Gelecekteki maliyet artışları ve çıktı değişimlerini inceleme
  • İzleme ve yönetim düzenlemeleri için beklentiler


İngiltere ve İrlanda, artan oranda yalnız faydaları ölçmeye çalışmıyor:

 • İngiltere ve İrlanda, artan oranda yalnız faydaları ölçmeye çalışmıyor:

  • Riski yönetmek için yapılar oluşturuyor
  • Bazı durumlarda, belirli düzeyde koşulsallık oluşturuyor
 • İngiltere ve İrlanda, bazı projeler için “iş gerekçesi” zorunludur

  • Önerilen seçenek “para karşılığı değer” sağlayacak en iyi seçenek midir?


NMS’de MOF’un altyapı önceliklerini değerlendirme rolü oldukça sınırlıdır; dolayısıyla maliyet fayda analizini değerlendirme kapasitesi de sınırlıdır

 • NMS’de MOF’un altyapı önceliklerini değerlendirme rolü oldukça sınırlıdır; dolayısıyla maliyet fayda analizini değerlendirme kapasitesi de sınırlıdır

 • Süreçleri güvence altına alan İngiltere Hazinesi ve İrlanda MOF’un yayınladığı kılavuz, iyi proje değerlendirme ve yönetimini yaygınlaştırmak için konulmuştur

 • Güçlü politika koordinasyon rolü: İngiltere Hazinesi, genel ulaştırma stratejisine ve yüksek düzeyde planlamaya katılır.Kalite güvence, MOF’un yeteneğine bağlı değil – dış uzmanların aktif kullanımı

 • Kalite güvence, MOF’un yeteneğine bağlı değil – dış uzmanların aktif kullanımı

  • İrlanda: iş gerekçesi, CBA veya risk yönetimi için bağımsız değerlendirme yaptırıyor (örneğin ekonomik danışmanlık firmaları)
  • İngiltere: projeyle ilgili olmayan uzmanları içeren resmi inceleme mekanizmaları kurdu – “Geçit” süreci 6 inceleme aşaması içermektedir
 • Maliyetlerin sistemli biçimde olduğundan düşük tahmin edilmesinin nedenlerini tespit etmek üzere İngiltere’de özel incelemeler yaptırıldı.Yeni ve eski AB üyelerinde, PPP’ler ve bütçe dışı borç, altyapı yatırımlarını genişletmenin cazip bir yöntemidir

 • Yeni ve eski AB üyelerinde, PPP’ler ve bütçe dışı borç, altyapı yatırımlarını genişletmenin cazip bir yöntemidir

 • Devlet şirketlerinin ve bütçe dışı borç almanın kullanılması, hükümetin hesaplarında mali etkiyi göstermeksizin daha fazla kaynağın altyapıya gitmesini sağlayabilmektedir. Maastricht şartlarını yerine getirmede muhtemel boşluk.

 • Risk: Diğer seçeneklere göre proje için yeterli ekonomik gerekçesi olmayan, PPP’lere yönelik projeler

 • Belirli PPP’ler için belirli otoyol koridorlarını hedefleyen önceden alınmış kararlar (NMS ve İspanya)NMS, PPP’ler için kurumsal sorumluluk vermiştir, ancak analitik uzmanlık mevcut değildir

 • NMS, PPP’ler için kurumsal sorumluluk vermiştir, ancak analitik uzmanlık mevcut değildir

 • İngiltere ve İrlanda’da, PPP’ler için ekonomik yanlılığı azaltacak politikalar konulmaktadır, örneğin

  • Kamu ve özel finansman seçenekleri arasında oyun kurallarını eşitlemek için muhasebe kurallarında değişiklik yapmak
  • PPP veya özel finansman seçenekleri, verimliliği veya etkinliği artırdıklarını göstermelidir – sadece ek kaynak getirme değil
  • PPP’ler birkaç “alım seçeneğinden” biri olarak muamele görür
 • İngiltere’de öğrenilen zor dersler

  • Londra Metrosu için özel finansman seçeneği genelde başarısızlık olarak görülmektedir.


NMS’de

 • NMS’de

  • AB kılavuz ilkelerine uyuluyor – ancak yüklenici ile alıcı arasında daha fazla risk paylaşmayı sağlayan modern alım teknikleri çok az var
  • Maliyet aşmalar yaygın
 • İngiltere ve İrlanda’da:

  • Kamu sektörü için riski sınırlayan alım stratejileri tasarımı, değerlendirme ve planlama süreçlerinin bir parçasıdır
  • Verimlilik veya etkinlik avantajları varsa, özel finansman, bir seçenektir
  • “Yüklenicinin Erken Katılımı”
   • Yükleniciler arasında yeniliği teşvik etmek ve maliyetleri düşük tutmak için deneysel prosedür
   • Tasarım ve inşa için tek yüklenici seçilir
   • Rekabet sadece kalite ve “açık defter muhasebesi”ne dayalı
   • Yapımdan önce hedef maliyet üzerinde mutabakat


NMS’de

 • NMS’de

  • Harcamaların bütçe miktarlarına göre olmasını izlemeye odaklıdır
  • Toplam proje maliyetleri ile gerçek maliyetlerin, olurluk etüdünde belirtilen orijinal miktarlar ile karşılaştırması nadiren yapılır
  • Maliyet aşımları farkın büyüklüğünü nadiren yansıtır
  • Performansın finansal olmayan göstergeleri sınırlıdır
 • İngiltere ve İrlanda’da:

  • Mali muhasebenin tüm proje uygulama maliyetlerini içermesi daha muhtemeldir
  • Finansal olmayan performans göstergeleri daha fazla kullanılır


NMS’de

 • NMS’de

  • İç ve dış denetim temel mali denetime odaklanır
  • Faydaların elde edildiği konusunda hiç inceleme yoktur veya çok az vardır
  • Bilgi şeffaflığı artıyor ancak proje sonuçları hakkında bilgi henüz yok
 • İngiltere ve İrlanda’da:

  • İç denetim, proje maliyet artışlarını Bakanların dikkatine getirmede önemli rol oynar
  • Kademeli ve icra sonrası inceleme için yeni Geçit sürecinin getirilmesi
  • Proje maliyetleri ve alım düzenlemelerinde kamu şeffaflığı, iyi uygulamaları sağlamak için teşvikler yaratmaktadır.


Çalışmada doğrudan ele alınmamıştır, ancak genel gözlemler mümkün

 • Çalışmada doğrudan ele alınmamıştır, ancak genel gözlemler mümkün

 • NMS, enformel rehberlik veya politika notlarından ziyade kanunlar ve kararnamelere dayanan idari çevreye sahiptir

 • Üst düzey kamu görevlilerinin politikacılara karşı koyma yeteneği zayıftır

 • Yönetim kültürü kurallara uymayı vurgular, yenilikçi olmak veya risk almak için çok az teşvik vardır

 • Projelerin başlatılması ve AB fonları alımının azami kılınması için güçlü kamu baskısı vardır

 • NMS finansal yönetim sistemleri hala raporlama şartları ve maliyet sınırlamayı vurgular – “para karşılığı değeri” değil.Yalnızca İngiltere ve İrlanda, altyapı yatırım programlarını yönetmek için kamu görevlileri kapasitesini güçlendirmek üzere açıkça stratejileri tartışmıştır.

 • Yalnızca İngiltere ve İrlanda, altyapı yatırım programlarını yönetmek için kamu görevlileri kapasitesini güçlendirmek üzere açıkça stratejileri tartışmıştır.

 • İngiltere’deki kaygı, hükümetin dışarıya yaptırmada çok ileri gitmesidir – kamu görevlilerinin becerilerini güçlendirmek gereklidir

 • İrlanda, küçük bir ekonomide sınırlı beceri havuzunu idrak ederek, kapasite oluşturmak için birçok adım atmıştır

  • Maliye Bakanlığı tarafından geliştirilen değerlendirme kılavuzu
  • Proje değerlendirme, alım, proje yönetimi ve politika analizi kapsayan, kamu görevlileri için uzman eğitim
  • Tüm büyük projelerde mali ve risk danışmanlığı sağlayan bir Ulusal Kalkınma Finans Kurumu yaratmıştır.


Stratejik planlar, gerçek önceliklendirmeye imkan sağlamak üzere güvenilir bir kaynak paketine bağlanmalıdır

 • Stratejik planlar, gerçek önceliklendirmeye imkan sağlamak üzere güvenilir bir kaynak paketine bağlanmalıdır

 • Çok yıllı tahsisat ve yıllık fonlama içinde esneklik getirilmelidir

 • Yüksek kaliteli ekonomik değerlendirmeler, seçeneklerin daha iyi değerlendirilmesi dahil, proje seçimini daha güçlü biçimde desteklemelidir

 • Alım stratejileri optimal risk paylaşmayı ve genel para karşılığı değeri teşvik etmelidir.

 • İcra sonrası değerlendirme, gelecekteki rehberlik ve düzenlemeler için dersler sağlamalıdır.

 • Planlama ve proje yönetimi becerilerinin kamu hizmetinde geliştirilmesi ve muhafaza edilmesi gereklidir.
Yüklə 470 b.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə