Ci IL tarixində əlavə olunub. 1) Bərk küt əşya (alət) ilə yetirilən xəsarət hansıdır?


) Asılma zamanı yaranmış həyati morfoloji əlamət bunlardan hansıdır?Yüklə 257,2 Kb.
səhifə4/4
tarix14.07.2018
ölçüsü257,2 Kb.
#56677
1   2   3   4

180) Asılma zamanı yaranmış həyati morfoloji əlamət bunlardan hansıdır?
A) Göz almalarının ağlı qişasında məhdud quruma sahələri – Larşe ləkəsi

B) Ümumi yuxu arteriyasının intimasında köndələn cırılma – Amyuss əlaməti

C) Mədənin selikli qişasında davamsız qansızmalar toplusu – Vişnevski ləkəsi

D) Ürəyin endokard qişası altına ləkəşəkilli qansızmalar – Minakov ləkəsi

E) Gözdə bəbəklərin təzyiq olunarkən yarıq şəklini alması – Beloqlazov əlaməti
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Şakir Musayev. Məhkəmə təbabəti. Bakı, 2006.
181) Asılma zamanı yaranmış həyati morfoloji əlamət bunlardan hansıdır?
A) Mədənin selikli qişasında davamsız qansızmalar toplusu – Vişnevski ləkəsi

B) Gözdə bəbəklərin təzyiq olunarkən yarıq şəklini alması – Beloqlazov əlaməti

C) Döş-körpücük-məməyəbənzər əzələnin ayaqcıqları arasına ləkəşəkilli qansızmalar – Valxer əlaməti

D) Ürəyin endokard qişası altına ləkəşəkilli qansızmalar – Minakov ləkəsi

E) Göz almalarının ağlı qişasında məhdud quruma sahələri – Larşe ləkəsi
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Şakir Musayev. Məhkəmə təbabəti. Bakı, 2006.
182) Kompression asfiksiyalar üçün xarakterik əlamətlər bunlardan hansıdır?
A) Kruşevski əlaməti, ağ ciyətlərin hiperhidriyası, Rasskazov-Lukomski-Paltauf ləkələri

B) Boyunda çəp-qalxan stranqulyasiya şırımı, ağ ciyərlərin kəskin emfizeması, Tardye ləkələri

C) Boyunda üfüqi stranqulyasiya şırımı, ağ ciyərlərin kəskin emfizeması, Tardye ləkələri

D) Boyunda ayparaşəkilli sıyrıqlar, oval-dairəvi qançırlar, ağ ciyərlərin kəskin emfizeması

E) ”Ekxmatik maska”, ağ ciyərlərin “karmin ödemi” və bulloz emfizeması
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Şakir Musayev. Məhkəmə təbabəti. Bakı, 2006.
183) Həqiqi suda batmanın əlaməti bunlardan hansıdır?
A) Ümumi yuxu arteriyasının intima qişasında köndələn cırılma – Amyuss əlaməti

B) Ağız-burun dəlikləri ətrafında xırdaqabarcıqlı davamlı köpüyün olması – Kruşevski əlaməti

C) Döş-körpücük-məməyəbənzər əzələnin ayaqcıqları arasına qansızma – Valxer əlaməti

D) Mədənin selikli qişasında davamsız qansızmalar toplusu – Vişnevski ləkələri

E) Göz almalarının ağlı qişasında məhdud quruma sahələri – Larşe ləkələri
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Şakir Musayev. Məhkəmə təbabəti. Bakı, 2006.
184) Həqiqi suda batmanın əlaməti bunlardan hansıdır?
A) Döş-körpücük-məməyəbənzər əzələnin ayaqcıqları arasına qansızma – Valxer əlaməti

B) Ümumi yuxu arteriyasının intima qişasında köndələn cırılma – Amyuss əlaməti

C) Mədənin selikli qişasında davamsız qansızmalar toplusu – Vişnevski ləkələri

D) Göz almalarının ağlı qişasında məhdud quruma sahələri – Larşe ləkələri

E) Visseral plevra altında ləkəşəkilli, sərhədi çətin seçilən qansızmalar – Rasskazov-Lukomski-Paltauf ləkələri
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Şakir Musayev. Məhkəmə təbabəti. Bakı, 2006.
185) Həqiqi suda batmanın əlaməti bunlardan hansıdır?
A) Əsas sümüyünün cibində mayenin olması – Sveşnikov əlaməti

B) Mədənin selikli qişasında davamsız qansızmalar toplusu – Vişnevski ləkələri

C) Göz almalarının ağlı qişasında məhdud quruma sahələri – Larşe ləkələri

D) Ümumi yuxu arteriyasının intima qişasında köndələn cırılma – Amyuss əlaməti

E) Döş-körpücük-məməyəbənzər əzələnin ayaqcıqları arasına qansızma – Valxer əlaməti
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Şakir Musayev. Məhkəmə təbabəti. Bakı, 2006.
186) Həqiqi suda batmanın əlaməti bunlardan hansıdır?
A) Ümumi yuxu arteriyasının intima qişasında köndələn cırılma – Amyuss əlaməti

B) Mədənin selikli qişasında davamsız qansızmalar toplusu – Vişnevski ləkələri

C) Plevra və qarın boşluqlarında şəffaf mayenin yığılması – Moro əlaməti

D) Göz almalarının ağlı qişasında məhdud quruma sahələri – Larşe ləkələri

E) Döş-körpücük-məməyəbənzər əzələnin ayaqcıqları arasına qansızma – Valxer əlaməti
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Şakir Musayev. Məhkəmə təbabəti. Bakı, 2006.
187) Həqiqi suda batmanın əlaməti bunlardan hansıdır?
A) Böyük qan-dövranı üzvlərində və sümük iliyində diatom planktonlarının tapılması

B) Göz almalarının ağlı qişasında məhdud quruma sahələri – Larşe ləkələri

C) Mədənin selikli qişasında davamsız qansızmalar toplusu – Vişnevski ləkələri

D) Döş-körpücük-məməyəbənzər əzələnin ayaqcıqları arasına qansızma – Valxer əlaməti

E) Ümumi yuxu arteriyasının intima qişasında köndələn cırılma – Amyuss əlaməti
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Şakir Musayev. Məhkəmə təbabəti. Bakı, 2006.
188) Meyitin suda qalma əlamətinə bunlardan hansı aiddir?
A) Dərinin hiperpiqmentasiyası

B) Dərinin maserasiyası

C) Dərinin piqmentsizləşməsi

D) Dərinin xoralanması

E) Dərinin kəpəklənməsi
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Şakir Musayev. Məhkəmə təbabəti. Bakı, 2006.
189) Meyitin suda qalma əlamətinə bunlardan hansı aiddir?
A) Dərinin kəpəklənməsi

B) Dərinin xoralanması

C) Dərinin kəskin solğunluğu

D) Dərinin piqmentsizləşməsi

E) Dərinin hiperpiqmentasiyası
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Şakir Musayev. Məhkəmə təbabəti. Bakı, 2006.
190) Meyitin suda qalma əlamətinə bunlardan hansı aiddir?
A) Baş tüklərinin qısalması

B) Baş tüklərinin rəngdəyişməsi

C) Baş tüklərinin piqmentsizləşməsi

D) Ölümdən sonra “dazlaşma”

E) Baş tüklərinin uzanması
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Şakir Musayev. Məhkəmə təbabəti. Bakı, 2006.
191) Suda qalmış müyitdə baş tükləri asanlıqla qopursa, meyitin suda qalma müddəti nə qədərdir?
A) 10-15 gün

B) 3-4 gün

C) 1-2 gün

D) 5-7 gün

E) 1 saat
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Şakir Musayev. Məhkəmə təbabəti. Bakı, 2006.
192) Suda qalmış meyitdə baş tükləri hansı müddətdən sonra özbaşına – sərbəst ayrılmağa başlayır?
A) 15 gündən sonra

B) 5 gündən sonra

C) 10 gündən sonra

D) 20 gündən sonra

E) 1 gündən sonra
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Şakir Musayev. Məhkəmə təbabəti. Bakı, 2006.
193) Suda qalmış meyitin başında tam dazlaşma hansı müddətdən sonra baş verir?
A) 15-20 gündən sonra

B) 30-40 gündən sonra

C) 5-10 gündən sonra

D) 1-2 gündən sonra

E) 10-15 gündən sonra
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Şakir Musayev. Məhkəmə təbabəti. Bakı, 2006.
194) Meyitin suda qalmasından neçə vaxt sonra üz, ovuc və ayaqaltında ilk maserasiya əlamətləri meydana çıxır?
A) Bir neçə həftə sonra

B) Bir neçə il sonra

C) Bir necə saat sonra

D) Bir neçə gün sonra

E) Bir neçə ay sonra
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Şakir Musayev. Məhkəmə təbabəti. Bakı, 2006.
195) Meyitin suda qalmasından neçə vaxt sonra “paltaryuyanların əli” simptomu yaranır?
A) 8 gün ərzində

B) 1-3 gün ərzində

C) 4 gün ərzində

D) 6 gün ərzində

E) 7 gün ərzində
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Şakir Musayev. Məhkəmə təbabəti. Bakı, 2006.
196) Meyitin suda qalmasından neçə vaxt sonra “ölüm əlcəyi” simptomu yaranır?
A) 7-8 gündən sonra

B) 1-2 gündən sonra

C) 20-21 gündən sonra

D) 5-6 gündən sonra

E) 3-4 gündən sonra
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Şakir Musayev. Məhkəmə təbabəti. Bakı, 2006.
197) Atəşin əsas zədələyici amili hansıdır?
A) Barıt dənəcikləri

B) Mərmi (güllə, qəlpə)

C) Gülləönü hava

D) Barıt qazları

E) Atəşin hisi
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Şakir Musayev. İbtidai araşdırma və məhkəmə istintaqının məhkəmə-tibbi təminatı. Bakı, 2012.
198) Atəşin əlavə faktorlarına bunlardan hansı aiddir?
A) Patronun gilzi

B) Silahın qundağı

C) Silahın lüləsi

D) Patronun mərmisi

E) Barıt qazları
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Şakir Musayev. İbtidai araşdırma və məhkəmə istintaqının məhkəmə-tibbi təminatı. Bakı, 2012.
199) Atəşin əlavə faktorlarına bunlardan hansı aiddir?
A) Silahın lüləsi

B) Silahın qundağı

C) Patronun mərmisi

D) Atəşin hisi

E) Patronun gilzi
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Şakir Musayev. İbtidai araşdırma və məhkəmə istintaqının məhkəmə-tibbi təminatı. Bakı, 2012.
200) Atəşin əlavə faktorlarına bunlardan hansı aiddir?
A) Barıt dənəcikləri

B) Silahın qundağı

C) Patronun mərmisi

D) Patronun gilziE) Silahın lüləsi
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Şakir Musayev. İbtidai araşdırma və məhkəmə istintaqının məhkəmə-tibbi təminatı. Bakı, 2012.

Yüklə 257,2 Kb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə