Cvb: orta ağır dərəcələi qusmaYüklə 254,02 Kb.
Pdf görüntüsü
tarix05.01.2022
ölçüsü254,02 Kb.
#113700
çıxartdır-mamalıq


🪐 🪐

1. Hamilə sutkada 10-12 dəfə qusur. Dərinin rəngi saralmışdır. Sidikdə asetonuriya,

hiperbilirubinemiya aşkarlanır. Diaqnoz?

Cvb: orta ağır dərəcələi qusma

2. Ağır dərəcəli qusma zamanı hansı simptom olmur

Cvb:sutkada 20 dəfədən çox təkrarlanır, Bədən temperaturu 38°C,taxikardiya, “kül izləri” simptomu,

A/T-80 mm/c st–a qədər enir. Xəstələr həftədə 2-5 kq çəki itirir, apatiya və adinamiya

3. Ağır dərəcəli qusmada hansı simptom müşahidə olunmur?

Cvb:sutkada 20 dəfədən çox təkrarlanır, Bədən temperaturu 38°C,taxikardiya, “kül izləri” simptomu,

A/T-80 mm/c st–a qədər enir. Xəstələr həftədə 2-5 kq çəki itirir, apatiya və adinamiya

4.Ağir qusma zamanı hansı simptom müşahidə edilir?

Cvb: kül izləri simptomu

5.Ağır qusma zamanı ağrı harada müşahidə edilir:

Cvb: Epiqastral, sağ qabırğaltı və qasıq nahiyəsində ağrı ola bilər.

6.Hamiləlik dermatozları nəticəsində hansı simptom müşahidə edilir?

Cvb: dəri qaşınmaları,

7. Hamiləlik osteomalyasiyası nə səbəbdən yaranır?

Cvb: fosfor–kalsium mübadiləsinin pozulması nəticəsində, kalsiumun itməsi və sümüklərin

yumşalması ilə xarakterikdir.

8.Hamiləlik osteomalyasıyasının simptomudur:

Cvb: ördək yerişi

9.Hamiləlik tetaniyası hansı səbəbdən baş verir?

Cvb: qalxanabənzərətraf vəzilərinin funksiyasının zəif-ləməsi və ya dayanması nəticəsində

10.Hamiləlik tetaniyasına xasdır:

Cvb:.Yuxa-rı ətrafların əzələlərinin (akuşer əli), bəzən də aşağı ətraf əzələlərinin (balerina ayağı),

nadir hal-larda da üz əzələlərinin qıclığı, mədə və qırtlaq əzələlərinin spazmı törənir.

11.Hamiləlik tetaniyasının xarakterik simptomudur:

Cvb: Yuxa-rı ətrafların əzələlərinin (akuşer əli), bəzən də aşağı ətraf əzələlərinin (balerina ayağı)

12.Hamiləlik tetaniyasının xarakterik simptomudur:

Cvb: Yuxa-rı ətrafların əzələlərinin (akuşer əli), bəzən də aşağı ətraf əzələlərinin (balerina ayağı)

13. Hamiləlik tetaniyası zamanı hansı mübadilə pozulur?

Cvb: Kalsium mübadiləsi pozulur

14.Hamiləlikdə bronxial astması zamanı nə müşahidə olunur:

Cvb: Allergik xəstəlik olub, ekspirator tipli boğulma tutmaları formasın-da baş verir, bronxiospazm,

hipersekresiya və bronxların selikli qişasının ödemi ilə müşayət olu-nur

15.Hamiləlikdə bronxial astması zamanı nə müşahidə olunur?

Cvb: Allergik xəstəlik olub, ekspirator tipli boğulma tutmaları formasın-da baş verir, bronxiospazm,

hipersekresiya və bronxların selikli qişasının ödemi ilə müşayət olu-nur

16. Hamiləlik sarılığı zamanı hansı simptomlar biruzə verir?

Cvb: Sarılıq, adətən Botkin, Veyl-Vasilyev, (leptospiroz) öd daşı xəstəliyinin, orqanizmin

intoksikasiyasının əlaməti kimi meydana çıxır. Qara ciyərin zədələnməsi, dərinin qaşınması və bəzən

qusma ilə müşayət olunur. 17.Hamiləlik tosikozları zamanı qara ciyərin kəskin sarı distrofiyasında nə

müşahidə olunur:

Cvb: Şiddətli arasıkəsilməz qusma, eləcə də qusma olmadan baş verir. Qara ciyər hüceyrələrində yağ

və zülal mübadiləsinin pozulması nəticəsində, qara ciyərin həcmi kiçilir, şiddətli sarılıq, qaşınma,

qısma, tutma şəklində qıcolmalar və koma baş verir və nəhayət ölüm törənir

18. Hamiləlik tosikozları zamanı qara ciyərin sarı distrofiyasının əlamətidir:Cvb: Şiddətli arasıkəsilməz qusma, eləcə də qusma ol-madan baş verir. Qara ciyər hüceyrələrində yağ

və zülal mübadiləsinin pozulması nəticəsində, qara ciyərin həcmi kiçilir, şiddətli sarılıq, qaşınma,

qısma, tutma şəklində qıcolmalar və koma baş verir və nəhayət ölüm törənir.

19. Hamiləlik tosikozları zamanı hansı halda hamiləlik dərhal pozulmalıdır?

Cvb: Qara ciyərin kəskin sarı distrofiyası

20.Qara ciyərin sarı distrofiyasında hamiləlik necə idarə olunur?

Cvb: Belə hallarda hamiləlik təcili pozulmalıdır.

21.Hansı hipertenziv vəziyyətlərə aid deyil?

Cvb: hestasion hipertenziya, preeklampsiya, eklampsiya, xroniki hipertenziya

22.Hipertenziv vəziyyələr üçün risk faktoru deyil:

Cvb: 1)Trofoblastların anormal invaziyası. 2).Ana, cift və döl toxumaları arasında immunoloji

uyğunsuzluq. 3).Hamiləlik zamanı qadın orqanizmində baş verən kardiovaskulyar və başqa

dəyişikliklərə qarşı ana orqanizmində baş verən dəyişikliklər. 4).Genetik faktorlar. - aiddir

23. Hipertenziv vəziyyətlər üçün risk faktorudur:

Cvb: 1)Trofoblastların anormal invaziyası. 2).Ana, cift və döl toxumaları arasında immunoloji

uyğunsuzluq. 3)Hamiləlik zamanı qadın orqanizmində baş verən kardiovaskulyar və başqa

dəyişikliklərə qarşı ana orqanizmində baş verən dəyişikliklər. 4)Genetik faktorlar

24. Hipertenziv vəziyyətlərdə hamiləliyin 12 ci həftəsindən sonra A/T normallaşır. Bu nədir?

Cvb: tranzitor hipertenziya

25.Hestasion hipertenziya nə zaman inkişaf edir:

Cvb: hamiləliyin 20-ci həftəsindən sonra arterial təzyiq birdən artır. Sistolik təzyiq 140 mm C st-nu,

diastolik təzyiq 90 mm C st-nu keçirsə bu hipertenziya kimi qiymətləndirilir

26.Hestasion hipertenziya zamanı əsas symptomdur:

Cvb: arterial təzyiqin birdən artması

27. Hestasion hipertenziya zamanı simptom:

Cvb: Sistolik təzyiq 30 mm C st, diastolik təzyiq 15 mm C st. artıqda hamilə qadın nəzarətə

götürülməlidir

28.Preeklampsiyanın yüngül forması üçün nə xarakterikdir:

Cvb: A/T – 150/90 mm C st, proteinuriya 1 q/l, qanda trombositlərin səviyyəsi 180 x 109 / l, kreatinin

100 mkmol/ l-ə qədər olur. Ödem ancaq aşağı ətraflarda müşahidə edilir. Yüngül preeklampsiya

simptomsuz da keçə bilər.

29.Ağır preeklampsiyanın simptomudur:

Cvb: A/T-170/110 mm C st-dan çox, proteinuriya 5 q/l-dən çox, kreatinin 300 mkmol/l və çox olur. Bu

simptomlara beyin əlamətləri (baş ağrıları xüs. ənsə nahiyyəsində, görmə pozğunluqları) epiqastral

və sağ qabırğaltı nahiyyədə ağrı (qara ciyər ödemi), ürək bulanma və ya qusma, qəflətən meydana

çıxan ödemlər (xüs. üz və omada), hiperrefleksiya, proqressivləşən proteinuriya və

hipoproteinemiya, diurezin azalması, sidiyin rənginin tündləşməsi, hemoliz, sarılıq, ağ ciyər ödemi,

trombositopeniya (100 x 109 /l), dölün bətndaxili inkişafdan qalması və s. qoşulur.

30.Orta ağır preeklampsiyanın simptomudur:

Cvb: A/T-170/110 mm C st, sidikdə zülal 5 q/l, trobositlərin sayı 150-180 x 109 / l, kreatinin 100-300

mkmol/l olur. Ödem ətraflarda və qarında müşahidə edilir.

31.Yüngül preeklampsiyanın simptomudur:

Cvb: zamanı A/T – 150/90 mm C st, proteinuriya 1 q/l, qanda trombositlərin səviyyəsi 180 x 109 / l,

kreatinin 100 mkmol/ l-ə qədər olur. Ödem ancaq aşağı ətraflarda müşahidə edilir. Yüngül

preeklampsiya simptomsuz da keçə bilər.

32.Orta ağır preeklamsiyanın simptomudur:

Cvb: A/T-170/110 mm C st, sidikdə zülal 5 q/l, trobositlərin sayı 150-180 x 109 / l, kreatinin 100-300

mkmol/l olur. Ödem ətraflarda və qarında müşahidə edilir

33.Ağır preeklamsiyanın simptomudur:Cvb: A/T-170/110 mm C st-dan çox, proteinuriya 5 q/l-dən çox, kreatinin 300 mkmol/l və çox olur. Bu

simptomlara beyin əlamətləri (baş ağrıları xüs. ənsə nahiyyəsində, görmə pozğunluqları) epiqastral

və sağ qabırğaltı nahiyyədə ağrı (qara ciyər ödemi), ürək bulanma və ya qusma, qəflətən meydana

çıxan ödemlər (xüs. üz və omada), hiperrefleksiya, proqressivləşən proteinuriya və

hipoproteinemiya, diurezin azalması, sidiyin rənginin tündləşməsi, hemoliz, sarılıq, ağ ciyər ödemi,

trombositopeniya (100 x 109 /l), dölün bətndaxili inkişafdan qalması və s. qoşulur.

34.Preeklamsiyanın simptomu deyil:

Cvb: proteinuriya; beyin əlamətləri (baş ağrıları xüs. ənsə nahiyyəsində, görmə pozğunluqları)

epiqastral və sağ qabırğaltı nahiyyədə ağrı (qara ciyər ödemi), ürək bulanma və ya qusma, qəflətən

meydana çıxan ödemlər (xüs. üz və omada), hiperrefleksiya, proqressivləşən proteinuriya və

hipoproteinemiya, diurezin azalması, sidiyin rənginin tündləşməsi, hemoliz, sarılıq, ağ ciyər ödemi,

trombositopeniya (100 x 109/l), dölün bətndaxili inkişafdan qalması; hipovolemiya və onunla

əlaqədar olaraq hemodinamik dəyişikliklər (A/T–in, ürək yığılmalarının artması, mərkəzi venoz

təzyiqin azalması ), mikrosirkulyasiya və qanın reoloji xüsusiyyətlərindəki dəyişikliklər (hemoqlobulin

və hematokritin konsentrasiyanın artması, trombositlərin və eritrositlərin aqreqasiyasının

güclənməsi, damar divarlarının keçiriciliyinin artması, disproteinemiya, xroniki damardaxili

laxtalanma sindromu), böyrək və qara ciyərin funksiyasının pozulması (oliqouriya, proteinuriya,

kreatinin, qalıq azotun, sidik cövhərinin artması, AST–nin, qələvi fosfotazanın artması), dölün

hipoksiyası və hipotrofiyası

35.Ödem ancaq aşağı ətraflardadır. Preeklamsiyanın hansı formasıdır?

Cvb: I dərəcə yüngül preeklampsiya

36.Ödem qarında və aşağı ətraflardadır. Preeklampsiyanın hansı formasıdır?

Cvb: II dərəcə orta ağıe preeklampsiya

37.Ödem üzdə və omada qarında və ətraflarda müşahidə edilir. Preeklampsiyanın hansı formasıdır?

Cvb: III ağır preeklampsiya

38.Yüngül formalı preeklampsiyada kreatinin səviyyəsi:

Cvb: 100mkmol/l

39.Ağır peeklamsiyada kreatinin səviyyəsi:

Cvb: 300mkmol/lsan çox

40.Hansı göstəricilər ağır preeklampsiya üçün xarakterikdir?

Cvb: A/T-170/110 mm C st-dan çox, proteinuriya 5 q/l-dən çox, kreatinin 300 mkmol/l və çox olur.

41.Hansı göstəricilər orta ağır preeklampsiya üçün xarakterikdir?

Cvb: A/T-170/110 mm C st, sidikdə zülal 5 q/l, trobositlərin sayı 150-180 x 109/ l, kreatinin 100-300

mkmol/l olur.

42.Hansı göstəricilər preeklampsiya üçün xarakterik deyil?

Cvb: I dərəcə-yüngül forma zamanı A/T – 150/90 mm C st, proteinuriya 1 q/l, qanda trombositlərin

səviyyəsi 180 x 109 / l, kreatinin 100 mkmol/ l-ə qədər olur. Ödem ancaq aşağı ətraflarda müşahidə

edilir. Yüngül preeklampsiya simptomsuz da keçə bilər.

II dərəcə-orta ağır formada A/T-170/110 mm C st, sidikdə zülal 5 q/l, trobositlərin sayı 150-180 x 109

/ l, kreatinin 100-300 mkmol/l olur. Ödem ətraflarda və qarında müşahidə edilir.

III dərəcə-ağır formada A/T-170/110 mm C st-dan çox, proteinuriya 5 q/l- dən çox, kreatinin 300

mkmol/l və çox olur.

43.Preeklampsiyanın ağır forması üçün xarakterikdir:

Cvb: A/T-170/110 mm C st-dan çox, proteinuriya 5 q/l-dən çox, kreatinin 300 mkmol/l və çox olur. Bu

simptomlara beyin əlamətləri (baş ağrıları xüs. ənsə nahiyyəsində, görmə pozğunluqları) epiqastral

və sağ qabırğaltı nahiyyədə ağrı (qara ciyər ödemi), ürək bulanma və ya qusma, qəflətən meydana

çıxan ödemlər (xüs. üz və omada), hiperrefleksiya, proqressivləşən proteinuriya və

hipoproteinemiya, diurezin azalması, sidiyin rənginin tündləşməsi, hemoliz, sarılıq, ağ ciyər ödemi,

trombositopeniya (100 x 109 /l), dölün bətndaxili inkişafdan qalması və s. qoşulur.

44.Eklampsiya tutması zamanı nə baş verir?
Cvb: Eklampsiya adətən, preeklampsiya fonunda inkişaf edir, serebral pozğunluqlarla əlaqəli olmayan

qıcolma və koma ilə təzahür edir. 45.Eklampsiya tutması neçə mərhələdə baş verir?

Cvb: 4

46.Gözqapaqları titrəyir,üz və yüxarı ətraf əzələlərində fibrilyar dartılmalar müşahidə edili,tənəffüs

dəyişməyib. Eklampsiyanın hansı mərhələsidir?

Cvb: I mərhələ xəbərdaredici tutmalar

47.Tutmalar yuxarıdan aşağı doğru yayılır.Ətrafların, gövdə əzələlərinin klonik qıclığı baş verir,

Tənəffüs səthidir.Eklapsiyanın hansı mərhələsidir?

Cvb: III mərhələ klonik qıcolmalar

48.Xəstə komadadır, qıcolma azalıb,tənəffüs dərin,xırıltılı və küylüdür, ağızdan qanlı köpük

gəlir.Eklapsiyanın hansı mərhələsidir?

Cvb: IV mərhələ – bərpa mərhələsi

49.Eklampsiya tutmaları aşağıdakı ardıcıllıqla baş verir:

Cvb: I mərhələ-xəbərdaredici tutmalar-II mərhələ-tonik qıcolmalar-III mərhələ- klonil qıcolmalar- IV

mərhələ- bərpa mərhələsi

50.Eklampsiyanın xəbərdaredici əlamətlər mərhələsi üçün xarakterik əlamət deyil: Cvb: Tutmanın

müddəti 15–30 san davam edir. Göz qapaqla-rının titrəməsi, mimiki əzələlərin, sonra yuxarı ətraf

əzələlərinin fibrilyar dartılması başlayır, xəstənin baxışı süstləşir, müəyyən bir nöqtəyə yönəlir,

bəbəklər genişlənir və göz qapaqlarının altına keçir, göz ağı görünmür, boyun gərgindir, vidaci

venalar şışır, trizm baş verir (dilin dişləyə bilər), tənəffüs dəyişmir.

51.Eklampsiyanın xəbərdaredici əlamətlər mərhələsi üçün xarakterik əlamətlər:

Cvb: Tutmanın müddəti 15–30 san davam edir. Göz qapaqla-rının titrəməsi, mimiki əzələlərin, sonra

yuxarı ətraf əzələlərinin fibrilyar dartılması başlayır, xəstənin baxışı süstləşir, müəyyən bir nöqtəyə

yönəlir, bəbəklər genişlənir və göz qapaqlarının altına keçir, göz ağı görünmür, boyun gərgindir,

vidaci venalar şışır, trizm baş verir (dilin dişləyə bilər), tənəffüs dəyişmir.

52.Eklampsiyanın xəbərdaredici əlamətlər mərhələsi üçün xarakterik əlamət deyil:

Cvb: Tutmanın müddəti 15–30 san davam edir. Göz qapaqla-rının titrəməsi, mimiki əzələlərin, sonra

yuxarı ətraf əzələlərinin fibrilyar dartılması başlayır, xəstənin baxışı süstləşir, müəyyən bir nöqtəyə

yönəlir, bəbəklər genişlənir və göz qapaqlarının altına keçir, göz ağı görünmür, boyun gərgindir,

vidaci venalar şışır, trizm baş verir (dilin dişləyə bilər), tənəffüs dəyişmir.

53.Eklampsiyanın tonik qıcolmalar mərhələsi üçün xarakterik əlamətdir:

Cvb: 15–25 saniyə davam edir. Sklet əzələlərində tonik (tetanik) qıclıq başlayır. Onlar başdan

başlayıb, boyuna, yuxarı ətrafa, gövdəyə, ayaqlara yayılır. Baş arxaya və yana dartılır, gövdə gərgin

vəziyyət alır, üz avazıyır, onurğa sütunu əyilir, çənələr gərilir, bəbəklər genəlir, gözlər batır (ancaq

sklera görünür), dəri və selikli qişalar sianozlaşır, dil dişlənir. Bu zaman xəstənin tənəffüsünün və

nəbzinin itməsi müşahidə edilir ki, bu da ana və döl həyatı üçün təhlükəlidir.

54.Eklampsiyanın tonik qıcolmalar mərhələsi üçün xarakterik əlamətlər:

Cvb: 15–25 saniyə davam edir. Sklet əzələlərində tonik (tetanik) qıclıq başlayır. Onlar başdan

başlayıb, boyuna, yuxarı ətrafa, gövdəyə, ayaqlara yayılır. Baş arxaya və yana dartılır, gövdə gərgin

vəziyyət alır, üz avazıyır, onurğa sütunu əyilir, çənələr gərilir, bəbəklər genəlir, gözlər batır (ancaq

sklera görünür), dəri və selikli qişalar sianozlaşır, dil dişlənir. Bu zaman xəstənin tənəffüsünün və

nəbzinin itməsi müşahidə edilir ki, bu da ana və döl həyatı üçün təhlükəlidir.

55.Eklampsiyanın tonik qıcolmalar mərhələsi neçə dəqiqə davam edir?

Cvb: 15-20 saniya davam edir

56.Eklampsiyanın I mərhələsi nə qədər davam edir?

Cvb: 15-30 saniyə

57.Eklampsiyanın III mərhələsi üçün xarakterikdir:Cvb: 30–90 san davam edir. Bu tutmalar da yuxarıdan aşağıya doğru yayılır. Yuxarı və aşağı ətrafların,

gövdə əzələlərinin klonik qıclığı, tənəffüsün səthiləşməsi və ritminin pozulması dilin dişlənməsi

nəticəsində ağızdan qanlı köpüyün gəlməsi müşahidə olunur. Tədricən qıcıqlar seyrəlir və zəifləyir,

nəhayət kəsilir.

58.Eklampsiyanın bərpa dövrü üçün xarakterikdir:

Cvb: Tutmadan sonra, xəstə bir müddət komatoz vəziyyətdə olur. Bu vəziyyət qısa və uzun müddət

davam edə bilər. Qıcolmalar azalır və sona yetir, nəfəsalma dərin, xırıltılı və küylüdür, ağızdan köpük

(çox vaxt qanlı) gəlir, tənəffüz müntəzəm olmağa başlayır, sianoz azalır, nəbz bərpa olur, bəbəklər

yavaş-yavaş daralır. Qıcolmadan sonra koma vəziyyəti gəlir. Xəstənin şuuru tədricən bərpa olur, lakin

retroqrad amneziya baş verdiyindən başına gələn hadisəni xatırlamır, baş ağrısından, ümumi

zəiflikdən, əzginlikdən şikayət edir. Bə-zən komada olan xəstədə yeni qıcolma tutmaları başlayır.

Tutmaların sayı 1-10-a qədər olur. Ko-motoz vəziyyət fonunda bir neçə tutmanın baş verməsi

eklamptik status adlanır. Bu eklamap-siyanın klassik formasıdır.

59.Eklampsiyanın IV mərhələsində nə baş verir:

Cvb: Tutmadan sonra, xəstə bir müddət komatoz vəziyyətdə olur. Bu vəziyyət qısa və uzun müddət

davam edə bilər. Qıcolmalar azalır və sona yetir, nəfəsalma dərin, xırıltılı və küylüdür, ağızdan köpük

(çox vaxt qanlı) gəlir, tənəffüz müntəzəm olmağa başlayır, sianoz azalır, nəbz bərpa olur, bəbəklər

yavaş-yavaş daralır. Qıcolmadan sonra koma vəziyyəti gəlir. Xəstənin şuuru tədricən bərpa olur, lakin

retroqrad amneziya baş verdiyindən başına gələn hadisəni xatırlamır, baş ağrısından, ümumi

zəiflikdən, əzginlikdən şikayət edir. Bə-zən komada olan xəstədə yeni qıcolma tutmaları başlayır.

Tutmaların sayı 1-10-a qədər olur. Ko-motoz vəziyyət fonunda bir neçə tutmanın baş verməsi

eklamptik status adlanır. Bu eklamap-siyanın klassik formasıdır.

60.,,Eklamptik status” nədir?

Cvb: Ko-motoz vəziyyət fonunda bir neçə tutmanın baş verməsi eklamptik status adlanır

61.,,Quru eklampsiya” nədir?

Cvb: Ödemsiz keçən eklampsiyada baş verən eklamptik tutmalar ,,quru eklampsiya" adlanır

62.Tutmasız eklampsiya nə üçün daha təhlükəlidir?

Cvb: MSS–nin güclü iflicinə səbəb olur

63.Hipertenziv vəziyyətlər zamanı hansı simptomlar əsas götürülür?

Cvb: hipertenziya, proteinuriya,ödemlər

64.Ağir eklampsiya zamanı hansı fəsadlar yaranır?

Cvb: ağciyər ventilyasiyasının pozulması; YDL sindromu; HELLP sindromu; böyrək çatışmazlığı; ağ

ciyər ödemi; ananın kəskin RDS; serebrovaskulyar ağırlaşmalar; ürəkdayanma; ölüm aiddir.

65.HELLP sindromunun ağırlıq dərəcəsini hansı göstərici müəyyən edir?

Cvb: trombositopeniyanın dərinliyi ilə

66.Orta ağır dərəcəli HELLP sindromuzamanı trombositlərin səviyyəsi nə qədər olur?

Cvb: 50-100 x 109/l orta ağır

67.Yüngül dərəcəli HELLP sindromuzamanı trombositlərin səviyyəsi nə qədər olur?

Cvb: 100-150 x 109/l yüngüldür

68.HELLP sindromu üçün xarakterik deyil:

Cvb: HELLP sindromu zamanı trombositipeniya, qara ciyər disfunksiyası, hemoliz müşahidə edilir.(?)

69.Hipertenziv vəziyyətlər zamanı HELLP sindromu inkişaf edərsə taktika necə olmalıdır?

Cvb: Belə vəziyyətlərdə intensiv müalicə aparılır, xəstə təcili doğuşa, xüsusi cərrahi müdaxiləyə

hazırlanır

70. Eklampsiya zamanı mama hansı yardımı göstərməlidir?

Cvb: Qıcolma zamanı ilk yardım mama tərəfindən göstərilir: qadın tutulur, yıxılmadan və əzilmədən

qorunur, ağzı açılır, ağızgenəldicilər salınır (dil dişlənməsin və qatlanmasın), tənəffüs yolları selikdən

təmizlənir, maksimal təcili infuzion terapiya başlanılır (yaxşı olar ki, iki venada), həkim çağırılır

71. Eklampsiya zamanı mamanın ilk (mamalıq) taktikası:Cvb: Mamalıq taktikası isə doğuş vaxtının və aparılma üsulunun seçilməsinə əsaslanır(qıcolma zamanı

ilk yardım?)

72. Eklampsiya zamanı mamanın işi deyil?

Cvb: Qıcolma zamanı ilk yardım mama tərəfindən göstərilir: qadın tutulur, yıxılmadan və əzilmədən

qorunur, ağzı açılır, ağızgenəldicilər salınır (dil dişlənməsin və qatlanmasın), tənəffüs yolları selikdən

təmizlənir, maksimal təcili infuzion terapiya başlanılır (yaxşı olar ki, iki venada), həkim çağırılır. Vena

daxilinə 20 ml 25%-li MgSO 4 , 200–300 ml reopoliqlukin, 0,25%-li droperidol 3–4 ml, 0,005%-li 1ml

fentanil məhlulu, 0,02 qr diazepam, 1%-li 200–300 mq heksenal məhlulu, sedativ və hipotenziv

maddələr yeridilir. Hemodinamik göstəricilərin nəzarəti altında ( A/T, nəbz və s ) xəstə süni tənəffüs

aparatına qoşulmağa hazırlanılır və s. 73. Epilepsiya və ya ağır preeklampsiya zamanı xəstə necə nəql

olunur?

Cvb: Xəstənin nəql edilməsi əks göstərişdir

74.Hipertenziv vəziyyətlərdə medikamentoz müalicənin məqsədi:

Cvb: Medikamentoz müalicənin məqsədi: A/T–i 140(150)/90(100) mm C st səviyyəsində saxlamaq;

ağırlaşmaların qarşısını almaq.

75. Doğuşdan sonra hipertenziv vəziyyət simptomları necə olur:

Cvb: qanın və sidiyin bütün analizlərinin normallaşması; A/T–in 130–80 mm C st, nəbzin 90 vur/dəq

və daha aşağı səviyyədə stabilləşməsi; poliorqan dəyişikliklərin korreksiyası.(?)

76. Rh (rezus-faktor) hamiləliyin hansı müddətində formalaşır?

Cvb: 3-8ci günlərində

77.Döldə ağır anemiya aşkarlandıqda nə etmək lazımdır?

Cvb:Döldə ağır anemiya aşkarlandıqda USM-nin nəzarəti altında göbək ciyəsi venasına eritrositar

kütlə yeridilir

78.Hemolitikxəstəliklə doğulmuş uşaq neçə gündən sonra ana südü ilə qidalanmalıdır?

Cvb: Hemolitik xəstəliklə doğulmuş uşaq10-14 gün sonra ana südü ilə qidalana bilər

79.Bətndaxili ölümdən neçə müddət keçdikdən sonra spontan doğuş başlayır?

Cvb: Bətndaxili ölüm baş verdikdən 1-2 həftə sonra adətən spontan doğuş başlayır

80.Adətən neçənci hamiləlikdə rezus konflikt baş vermir?

Cvb: 1ci hamiləlikdə

81. Ana qanında anticisimlərin miqdarı nə zamana kimi kəskin artır?

Cvb: Ana qanında anticisimlərin miqdarı hamiləliyin son gününə qədər artır

82. Ana qanında anticisimlərin miqdarı nə zaman kəskin aşağı düşür?

Cvb: Doğuş anında kəskin aşağı düşür

83.Klinik gedişinə görə hemolitik xəstəliyin klinik formaları hansılardır?

Cvb: anemik,sarılıqlı,ödemli

84. Dölün hemolitik xəstəliyinin sarılıqlı formasının klinik göstəricisi hansılardır?

Cvb: Adətən uşaqlar vaxtında normal çəki ilə doğulur. Həyatın ilk günündən sarılıq meydana çıxır və

getdikcə artır. Bəzən uşaq sarılıqla doğulur, dölyanı maye və pendirvari maddə də sarı rəngdə olur.

Cift böyük, ətli, sulu və paylıdır.

Yenidoğulmuş yuxulu, süst olur, əzələ tonusu və refleksləri zəif olur, sorma aktı zəifdir. Dəri tünd sarı,

sidiyi tünd, nəcisi əksinə açıq rəngli olur. Qara ciyər və dalaq böyüyüb, bərkdir. Vaxtında və adekvat

müalicə başlanmazsa, bilirubin beyin hüceyrələrini zədələyir, nüvə sarılığı inkişaf edir.

İlkin simptomlar: sorma aktivliyi azalır, əzələ tonusu artır, baş arxaya atılır, əllər yumruq şəklində

bükülür, tremor müşahidə oluna bilər. Üz maskaya bənzəyir, gözlər açıqdır, nistaqm var ,,batan

günəş simptomu”,monoton qışqırıq, (beyin qışqırtısı) müşahidə edilir.

85.Rezus konflikt zamanı anticisimlərin titri dinamikada necə təyin edilməlidir?

Cvb: M, G, A qlobinləri sinifinə aid olan antirezus anticisimlərinin titri(?)(kumbs sınağı?)

86. Rezus konfliktin yaranma səbəblərinə hansı aiddir?
Cvb: Hemolitik xəstəlik ana ilə döl arasında izoserioloji uyğunsuzluq nəticəsində yaranır. Bu

uyğunsuzluq əksər hallarda RH-a görə, az hallarda qan qrupuna (ABO) və Kell, Daffi, Kidd və s.

faktorlara görə olur.

87. Rh (–) faktoru olan qadının təkrar doğuşlarında yeni doğulmuş döşə nə vaxt verilir?

Cvb: Hemolitik xəstəliklə doğulmuş uşaq10-14 gün sonra ana südü ilə qidalana bilər.

88.Məxmərəkli xəstə hansı günlərdə yoluxucudur?

Cvb: İnfeksiya daşıyıcısı səpgilər əmələ gəldikdən 7 gün əvvəl və səpgidən sonra 2 həftə ərzində

virusu yoluxdurur

89. Hamiləliyin 12-ci həftəsində hamilə məxmərəyə yoluxub.Nə etmək lazımdır?

Cvb: Hamiləliyin 16-cı həftəsinə qədər infeksiya aşkarlandıqda hamiləliyin pozulması məsləhətdir

90. Qripp virusu dölə hansı yollarla keçir?

Cvb: plasentar yolla

91. Fulminant hepatit nədir?

Cvb: Fulminant hepatit kəskin qara ciyər çatışmazlığıdır

92. Anada hepatit B varsa, yenidoğulmuşa hansı profilaktik tədbirlər aparılır?

Cvb: Anada hepatit virusu olduqda, doğuşdan sonra 12 saat ərzində yenidoğulmuşa 200 İU/ əzələ

daxili immunoqlobulin və hepatit B əleyhinə vaksinin istifadəsi ilə kombinə olunmuş

immunoprofilaktikanın aparılması zəruridir

93. Hepatitli hamilələrin doğuşu harda aparılır?

Cvb: Doğuş observasiya şöbəsində aparılır

94. Hamilə qadın hepatitə görə nə vaxt yoxlanılır?

Cvb: 5-12ci həftələrdə(?)

95.Hamiləliyin 18 ci həftəsinə qədər qadın toksoplazmozla yoluxub. Müalicə hansı preparatla

aparılır?

Cvb: spiramisin

96.Qadın hamiləliyin 18-ci həftəsindən sonra toksoplazmoza yoluxub. Müalicədə hansı preparat

istifadə olunmalıdır?

Cvb: primetamin, sulfadiazin və spiramisin kombinasiyası

97.Toksoplazmoz dölə hansı yolla keçir?

Cvb: cift vasitəsilə

98.Listerioz dölə hansı yollarla yoluxur?

Cvb: hamiləlik dövründə-cift və dölyanı maye vasitəsilə, doğuş zamanı- ananın qanı və uşaqlıq yolu

ifrazatı ilə

99.Vərəm dölə necə keçir?

Cvb: hematogen və ya transplasentar

100.Herpes virusu hansı yollarla yayıır?

Cvb: cinsi yol, kontakt yol,intranatal yol, vertikal yol, postnatal yol

101. Doğuşun başlanğıcında herpesin promordial əlamətləri olan və ya səpgilərlə residivləşmiş

genital herpes zamanı doğuş necə idarə olunmalıdır?

Cvb: Kesar əməliyyatı mütləq göstərişdir.

102.Xlamidia infeksiyası zamanı doğuş necə idarə olunur?

Cvb: Doğuş təbii yolla aparılır

103.Xlamidiumun törədicisi nədir?

Cvb: Chlamydia trachomatis

104. Süzənək xəstəliyinin törədicisi nədir?

Cvb: Neisseria qonorrhoea

105.Süzənəyin inkubasiya dövrü nə qədərdir?

Cvb: 3-14 gün

106. Süzənək hansı yollarla yoluxur?

Cvb: Cinsi və şaquli transmissiya yolu ilə

107.Süzənəyi təsdiqləmək üçün yaxma materialı haradan götürülür?Cvb: uretra və uşaqlıq yolundan yaxma götürülür

108.Süzənəyin etiotrop müalicəsi hansı preparatlarla aparılır?

Cvb: Qonoreyanın fəsadlaşmış formasında sefiksim peros bir dəfə və ya seftraksion əzələ daxilinə bir

dəfə təyin olunur. Alternativ müalicə məqsədi ilə spektinomisin, penisillin, amoksisillin təyin edilir

109. Vulvavaqinal kandidoz necə yaranır ?

Cvb: Uşaqlıq yolunun mikroflorası dəyişdikdə xəstəlik inkişaf edir

110. Sifilis hansı yolla yoluxulur?

Cvb: cinsi, məişət, transmisiv yolla

111.Sifilisin törədicisi nədir?

Cvb: Treponema pallidum

112. Sifilisin inkubasiya dövrü nə qədərdir?

Cvb: 3-90(orta 21gün)

113. II-li sifilis nə vaxt inkişaf edir?

Cvb: İkincili sifilis bərk şankr itdikdən 6-8 həftə sonra meydana çıxır

114. Sifilisə görə rutin streninq nə vaxt aparılır?

Cvb: Rutin skrininq hamilələrin ilk müraciətində və hamiləliyin 34-36–cı həftəsində aparılmalıdır

115. İİÇ virusu hansı yollarla yoluxur?

Cvb: cinsi, parenteral, vertikal, (transplasentar), horizontal (doğuş zamanı)

116. Trixomoniasa hansı yollarla yoluxulur?

Cvb: Yoluxma əksər hallarda cinsi yolla olur, anadan uşağa keçə bilir

117. Trixomonias diaqnozunu təsdiqləmək üçün yaxma materialı haradan götürülür?

Cvb: Yaxma arxa tağdan götürülür

118.Bakterial vaginozun müalicəsi hansı preparatlarla aparılır?

Cvb: Hamiləliyin II yarısında (20-ci həftədən sonra) Metronidazol (500 mq gündə 2 dəfə 7 gün) və

Klindamisin (300 mq gündə 2 dəfə 7 gün) per os təyin edilir

119. Yenidoğulmuş sitomeqalovirusa necə yoluxur?

Cvb: qan, tüpürcək, sidik, likvor, uşaqlıq yolu möhtəviyyatı, sperma, amniotik maye, ana südü vasitəsi

ilə yoluxur

120. Sitomeqalovirus hansı yollarla yayılır?

Cvb: İnfeksiya cinsi, hava-damcı, kontakt, qanköçürmə yolu və vertikal transmissiya: antenatal (trans-

plasentar), intranatal (doğuş yollarından) postnatal (ana südü ilə) ilə yayılır

121.Anadangəlmə ürək qüsurları neçə qrupa bölünür?

Cvb: 3

122. Hamiləlik və doğuş üçün ürək qüsurlarının neçə risk qrupu var?

Cvb: 4

123. Qüsurlardan hansı I qrup anadangəlmə ürək qüsurlarına aiddir?

Cvb: Qulaqcıqlararası çəpərin defekti, Mədəciklərarası çəpərin defekti, Arterial (Botal) axacağın açıq

olması


124. I qrup ürək qüsurları zamanı nə baş verir?

Cvb: qüsur qanın soldan sağa atılması ilə müşayət olunur

125. II qrup ürək qüsurları zamanı nə baş verir?

Cvb: Qanın sağdan sola atılması ilə olan anadangəlmə ürək qüsurları

126. Fallo tedradası zamanı doğuş necə idarə olunur?

Cvb: Doğuş Kesar kəsiyi əməliyyatı ilə başa çatır

127. III qrup ürək qüsurları hansı halda yaranır?

Cvb: Qan dövranına mane olan anadangəlmə ürək qüsürları

128.Qazanılmış ürək qüsurları ən çox hansı xəstəlikdən sonar inkişaf edir?

Cvb: Çox vaxt revmatik mənşəli olur

129. Ürək-damar xəstəliyi diaqnozu dəqiqləşdirmək üçün hamilə qadın nə vaxt hospitallaşdırılır?

Cvb: 12-ci həftəyə qədər

130.Ürək-damar xəstəliyi olan hamilə terapevtik məqsəd üçün nə vaxt hospitallaşdırılır?Cvb: 28-32-ci həftəlikdə

131. Ürək-damar xəstəliyi olan hamilə doğuşa hazırlıq məqsədi ilə nə vaxt hospitallaşdırılır?

Cvb: doğuşa 2-3 həftə qalmış

132. Hamilədə I dərəcəli hipertenziyadır.Hansı tədbirlər aparılmalıdır?

Cvb: I dərəcəli hipertoniya zamanı doğuş təbii yolla, gözləmə mövqeyindən idarə olunur. Bu zaman

anestoloji vasitələrdən, yardımçı terapiyadan, lazım gəldikdə doğuşun II və ya gücvermə dövründə

mamalıq maşalarından istifadə etmək lazımdır

133.II dərəcəli hiprtenziyada hamiləyə hansı tədbirlər aparılmalıdır?

Cvb: II dərəcəli hipertoniyada doğuşun Kesar kəsiyi əməliyyatı ilə başa çatdırılması

məqsədəuyğundur

134.III dərəcəli hamiləlik hipertenziyası zamanı hansı tədbirlər aparılmalıdır?

Cvb: III stadiyasında, tibbi göstərişə əsasən hamiləliyin istənilən dövründə hamiləlik pozulmalıdır.

Erkən vaxtlarda süni abortla, gecikmiş dövrlərdə Kesar kəsiyi ilə. Kesar kəsiyi əməliyyatı ilə yanaşı

sterilizasiya da (boruların bağlanması) aparılır

135. Hamiləlik zamanı xroniki qastrit adətən nə vaxt kəskinləşir?

Cvb: 25-ci həftədən sonra

136. Appendektamiyadan sonra hansı ağırlaşmalar ola bilir?

Cvb: uşaqsalma, hipoxrom anemiya

137. Xolesisititin hansı formasında konservativ müalicə kifayətdir?

Cvb: kataral xolesistit(?)

138. Öd daşı xəstəliyi zamanı hamilələrdə hansı üsulla daş əridilir?

Cvb: Öd daşlarını əridən metodlar (ekstrokorparal təkandalğalı lipotripsiya, xenodezoksixol

preparatlar və urodezoksixol turşusu) hamilələrə əks göstərişdir

139. Pielonefrit böyrək çatışmazlığı ilə fəsadlaşarsa hansı tədbirlər aparılmalıdır?

Cvb: böyrək çatişmazlığı inkişaf etdikdə hamiləliyin pozulması göstərişdir

140.İlk doğanlarda pielonefrit adətən özünü nə vaxt göstərir.

Cvb: İlk hamilələrdə xəstəlik hamiləliyin 4-5-ci

141.Təkrar doğanlarda pielonefrit nə vaxt biruzə verir?

Cvb: təkrar hamilələrdə 6-8-ci aylarda özünü göstərir

142.Xroniki pielonefrit neçə stadiyada inkişaf edir?

Cvb: 3-aktiv, latent və remissiya

143.Pieloneftit keçirdikdən sonra nə vaxta hamiləliyi planlaşdırmaq olar?

Cvb: Pielonefrit keçirdikdən sonra 1-2 il müddətində sidikdə patoloji dəyişikliklər aşkarlanmırsa, yeni

hamiləliyi planlaşdırmaq olar

144. Qlomerulonefrit zamanı hamiləlik necə idarə olunmalıdır?

Cvb: su balansının bərpası, (böyük dozada furasemid 100-400 mq/ sut.) diurezin stimulyasiyası,

zülalların azaldılması və kifayət qədər karbohidratlı dieta, tez təsir edən ürək qlikozidlərinin,

hipotenziv preparatların (dihidrolazin, rauvolfin və s.) təyin edilməsi

145.Bir böyrəyi çıxarılmış qadına nə vaxt hamilə qalmağa icazə verilir?

Cvb: individual yanaşma olmalı və böyrəyin çıxarılmasından 1,5-2 il keçməlidir

146.Hansı uroloji xəstəlik hamiləliyin pozulmasına əks göstəriş deyil?

Cvb: Hamiləliyin müddətindən asılı olmayaraq: proqressivləşən böyrək çatışmazlığı, artan

hipertoniya, azotemiya, və ya başqa ağırlaşmaların meydana çıxması hamiləliyin pozulması üçün

göstərişdir.(?)

147. Hamiləlik zamanı dəmirdefisitli anemiya nə vaxt inkişaf edir?

Cvb: Hamilə orqanizmində dəmirin defisiti, onun çoxlu itirilməsi (qanaxmalarda), sorulmanın

pozulması (mədə-bağırsaq traktının xəstəlikləri zamanı), qida çatışmazlığı və hestasiya zamanı ona

təlabatın atrması nəticəsində yaranır

148.Ağır dəmirdfisitli anemiya zamanı Hb-nin səviyyəsi nə qədər olur?

Cvb: 80 qr/l ağır forma

149.Yüngül dəmirdefisitli anemiya zamanı Hb-nin səviyyəsi nə qədədr olur?Cvb: 115-91 qr/l–yüngül

150.Hamilə qadın təbaşir, gil, kömür yeyir. Nədən şübhələnmək lazımdır?

Cvb: dəmir defisitli anemiya

151.Dəmirdefisitli anemiya zamanı hamiləlik nə ilə ağırlaşır?

Cvb: vaxtından əvvəl doğuş, hipertenziv vəziyyətlər, doğum gücünün zəifləməsi, qanaxmalar

(hemorragik şok və YDL sindromu) sonralar hipoqalaktiya və zahılıq infeksiyaları, proqressivləşən

anemiya. Çox vaxt döldə xroniki hipoksiya müşahidə olunur. Bəzən uşaqlarda həyatın ilk aylarından

anemiya inkişaf edir.

152. Dəmirdefisitli anemiya zamanı zahılıq dövründə hansı ağırlaşmalar müşahidə edilir?

Cvb: vaxtından əvvəl doğuş, hipertenziv vəziyyətlər, doğum gücünün zəifləməsi, qanaxmalar

(hemorragik şok və YDL sindromu) sonralar hipoqalaktiya və zahılıq infeksiyaları, proqressivləşən

anemiya. Çox vaxt döldə xroniki hipoksiya müşahidə olunur. Bəzən uşaqlarda həyatın ilk aylarından

anemiya inkişaf edir.

153.Yüngül formalı dəmir defisitli anemiyası olan qadın harada müalicə olunmalıdır?

Cvb: ambulator müalicə

154. Uşaqlığın submukoz miomaları uşaqlığa necə təsir edir?

Cvb: sonsuzluq və uşaqsalmaya

155. Uşaqlığın interstisial miomaları doğuşa necə təsir edir?

Cvb: hamiləliyə mane olmaya bilər. Lakin doğuş zamanı uşaqlıq yığılamalarının zəif olması

nəticəsində son və zahılıq dövründə qanaxmalar müşahidə edilir

156. Uşaqlıq xərçəngi zamanı hamiləlik necə idarə olunur?

Cvb: Uşaqlıq boynu xərçəngi zamanı hamiləlik baş verə bilər. Lakin hamiləlik xərçəngin inkişafını

sürətləndirir o, parametral toxumaya, qonşu orqanlara keçir. Ona görə hamilə qadının uşaqlıq boynu

güzgülərlə müayinə olunmalıdır.

Uşaqlıq boynu xərçəngi aşkar olunarkən uşaqlıq boynu, hamilə uşaqlıq, parametral toxuma, uşaqlıq

yolunun yuxarı hissəsi ilə birlikdə çıxarılmalıdır.

Uşaqlığın xərçəngi zamanı da hamiləlik baş verə bilər. Hamiləliyin başa çatması halları da qeyd edilib.

Lakin hamiləlik xəstəliyi proqressivləşdirir. Uşaqlığın xərçəngi zamanı da uşaqlıq, uşaqlıq boynu,

parametral toxuma, ətraf limfa düyünləri çıxarılmalı, xəstəyə rentgen, kimyaterapiya yazılmalıdır.

157. Fibromatoz düyünlər çanaq çıxacağına yaxın yerləşərsə nə baş verər?

Cvb: Kiçik çanaqda və ya çanaq çıxacağına yaxın yerləşən düyünlər doğuşa mane olur

158.Uşaqlıq xərçəngi olan qadına hamiləlik necə təsir edir?

Cvb: hamiləlik xərçəngin inkişafını sürətləndirir o, parametral toxumaya, qonşu orqanlara keçir.

159.Bir tərəfli inkişaf etmiş uşaqlığın inkişafdan qalan hissəsi necə adlanır?

Cvb: rudmentar uşaqlıq

160. Yəhərəbənzər uşaqlıq zamanı dölün hansı vəziyyəti daha çox rast gəlir?

Cvb: köndələn və çəp vəziyyətlər

161.Cinsiyyət orqanlarının inkişafdan qalması zamanı rast gəlir

Cvb: iki ayrı-ayrı uşaqlıq və uşaqlıq yolu; uşaqlığın ikiləşməsi; iki buynuzlu uşaqlıq; yəhərəbənzər

uşaqlıq (uşaqlıq ancaq dib nahiyyəsində birləşmir); uşaqlıqda və uşaqlıq yolunda arakəsmə və s.(?)

162.Antenatal dövrdə Müller axacaqlarından hansı hissə yaranır:

Cvb: Qadın daxili cinsiyyət üzvləri

163.Bir tərəfli inkişaf etmiş uşaqlığın inkişafdan qalan hissəsi necə adlanır?

Cvb: rudmentar uşaqlıq

164. Yəhərəbənzər uşaqlıq zamanı dölün hansı vəziyyəti daha çox rast gəlir?

Cvb: köndələn və çəp vəziyyətlər

165.Hipoplaziya nədir?

Cvb: orqanın inkişafdan qalması

166.Hidrosefaliya dedikdə hansı patologiya əsas götürülür?

Cvb: anadangəlmə inkişaf qüsurları-mmsin qüsurları

167.Göbək ciyəsinin hansı anomaliyasında döl üçün təhlükə daha çox ola bilər?Cvb: göbək ciyəsinin düşməsi

168. Mutləq qısa göbək ciyəsi zamanı nə baş verir ?

Cvb: göbək ciyəsinin uzunluq anomaliyası zamanı

169. İnsertio centralis –nə deməkdir ?

Cvb: göbək ciyəsinin ciftə mərkəzdən birləşməsi

170.Ciftin infaktının ocaqları bütün cift sahəsi əhatə edərsə bu zaman nə baş verir?

Cvb: ciftin funksiyası pozulur, dölün hipoksiyası, hətta ölümü baş verir.

171.Yalançı cift bitişməsi zamanı cift xovları necə yerləşir

Cvb: Yalançı cift bitişməsi (plasenta adhaerenes) zamanı cift xovları selikli qişanın dərin qatlarına

sirayərt edir, amma əzələ qatına keçmir. Belə cifti əllə ayırmaq olur (mişarvari hərəkətlə)

172.Mütləq qısa göbək ciyəsi hansı ağırlaşmaya səbəb ola bilər?

Cvb: Mütləq qısa göbək ciyəsinin uzunluğu 40 smdən az olur. Qısa göbək ciyəsi dölün normal

hərəkətinə mane olur. Nəticədə dölün qeyri-düzgün vəziyyəti yaranır. Qısa göbək ciyəsi doğuş

zamanı ciftin vaxtından əvvəl ayrılmasına səbəb olur. Bu da dölün hipoksiyasına və hətta ölümünə

gətirib çıxarır.

173. Azmayelilikdə dölyanı maye neçə “qr” olur?

Cvb: 500 qr-dan az

174. Azmayelilik zamanı doğuşun gedişi necə olur?

Cvb: Azmayelilik zamanı diskoordinasiyalı və ya zəif doğum fəaliyyəti müşahidə edilir. Doğuş uzun

çəkir, uşaqlıq boynu gec açılır, sancılar çox ağrılı və keyfiyyətsiz olur. Bəzən ciftin vaxtından əvvəl

ayrılması baş verir. Bu da qanaxmaya səbəb olur.

Sancılar dövründə daxili müayinədə yastı su kisəsi (,,gərgin olmayan”) ayırd edilir. Döl qişaları gəliş

hissəyə yapışır. Su kisəsi yırtılan kimi doğuş sürətlənir. Su bulanıq, çox vaxt mekoniumla qarışıq olur.

175.Azmayelilikdə sancılar zamanı daxili müayinədə nə müşahidə olunur?

Cvb: Sancılar dövründə daxili müayinədə yastı su kisəsi (,,gərgin olmayan”) ayırd edilir

176.Dölyanı mayenin vaxtından əvvəl axması nə zaman adlanır?

Cvb: Doğum fəaliyyəti başlamamış dölyanı mayenin axması

177.Dölyanı mayenin erkən axması deyilir nə zaman ?

Cvb: uşaqlıq boynu tam açılmamış axması

178.Dölün kiçik hissələri bə göbək ciyəsinin enməsinin profilaktikasında, doğuşun 1-ci dövründə,

uşaqlıq boynu 3 sm açıq olduqda aparılan əməliyyatın növü?

Cvb: amniotomiya

179.Dölyanı mayenin vaxtından əvvəl axması riski olan hamilələrə göstərilən yardım?

Cvb: Dölyanı maye vaxtından əvvəl axdıqda, uşaqlıq boynunun açılmasını təmin etmək üçün müalicə

(prostoqlandinlər) təyin edilir. Dölyanı maye erkən axdıqda doğuşu stimulyasiya etmək lazımdır.

180. Hamiləliyin 21 ci həftəsindən 37 ci həftəsinə qədərdoğum fəaliyyətinin başlanması nədir?

Cvb: Hamiləliyin 21-ci həftəsindən 37-ci həftəsinə qədər doğum əlamətlərinin olmasına erkən doğum

təhlükəsi, doğumun reallaşmasına erkən doğumlar deyilir

181. Erkən doğumdur:

Cvb: hamiləliyin 21 həftəsindən 37ci həftəsinə qədər doğumun reallaşmasına deyilir

182. Yarımçıq doğulmuşdur:

Cvb: 2500 qr-dan az çəki ilə doğulanlar, yarımçıq doğulmuşlar (preterm, primatur) hesab edilir

183. Erkən doğum hesab edirlmir:

Cvb: Hamiləliyin 21-ci həftəsindən 37-ci həftəsinə qədər-erkən doğumdur

184. Düşük hesab edilir:

Cvb: Hamiləliyin 21-ci həftəsinə qədər hamiləliyin pozulması düşük

adlanır. Dölün çəkisi 500 qrdan az olarsa bu düşükdür.

185. Hestasiya yaşından asılı olaraq vaxtından əvvəl doğulanlar necə qrupa bölünür?
Cvb: 22-27 həftədə– 10%-ə yaxın uşaq doğulur—dərin vaxtından əvvəl doğulma; 28-33 həftədə–

20%-ə yaxın uşaqlar doğulur–ağır vaxtından əvvəl doğulma; 34-37 həftədə– 70% uşaq doğulur–doğuş

müddətinə yaxın doğulma-3

186. Ağır vaxtından əvvəl doğulan adlanır:

Cvb: 28-33 həftədə doğulanlar

187. Doğuş müddətinə yaxın doğulma vaxtından əvvəl doğulan adlanır:

Cvb: 34-37 həftədə doğulanlar

188. Vaxtında doğulan adlanır:

Cvb: 39-40 həftədə doğulanlar(?)

189.Dərin vaxtından əvvəl doğulandır:

Cvb: 22-27 həftədə doğulanlar

190.Ağır vaxtından əvvəl doğulandır:

Cvb: 28-33 həftədə– 20%-ə yaxın uşaqlar doğulur–ağır vaxtından əvvəl doğulma adlanır. Bu uşaqlar

üçün bədən kütləsinin çox aşağı olması (1500 qr-a qədər), ağ ciyərin yetişməzliyi xarakterikdir.

Kortikosteroidlərin köməyi ilə RSD profilaktikası effektilidir. Proqnoz nisbətən yaxşıdır; 191.Doğum

müddətinə yaxın doğulmuş vaxtından əvvəl doğulandır:

Cvb: – 34-37 həftədə– 70% uşaq doğulur–doğuş müddətinə yaxın doğulma adlanır. Dölün ağ ciyər-

ləri praktik olaraq yetişkəndir.

192.Vaxtında doğulandır:

Cvb: 39-40 həftə doğulanlar

193.Çəkisinə görə yarımçıq doğulmuşlar neçə qrupa bölünür?

Cvb: 3(?)

194. Çəkiyə görə yarımçıq doğulmuşlar necə təsnif edilir?

Cvb: 1) Az çəkili uşaq - 2500–1500 qr 2) Çox az çəkili uşaq–1500–1000 qr 3) Həddən artıq aşağı çəkili

uşaq 1000 qr – dan az

195. KTQ nə vaxt aparılır?

Cvb: 28-ci həftəsində

196.AmniSur testi ilə nə təyin edilir?

Cvb: 98-100% həssaslıq, vaginal mötəviyyat müayinə olunur, döl qovuğunun yırtılıb-yırtılmadığı aşkar

olunur


197.Servikal çatışmazlıq hansı səbəbdən yaranır?

Cvb: Qazanılma servikal çatışmazlıq doğum və ya küretaj zamanı servikal kanalın daxili (dəliyinin)

sfinkterunun zədələnməsi nəticəsində yarana bilər; Bəzən servikal çatışmazlıq androgenlərin çoxluğu

nəticəsində baş verir.

198.32 həftəlik hamiləlikdir. 6-10 dəqiqədən bir sancılar baş verir 20-30 san. davam edir.Uşaqlıq

boynu 3 sm açıqdır. Döl qovuğu tamdır. Mamanın taktikası:

Cvb: doğuş fəaliyyətini tormozlamaq, hamiləliyi uzatmaq, dölün hipoksiyası və tənəffüs çatışmazlığı

sindromunun profilaktikasını aparmaq lazımdır

199. Uzanmış hamiləlikdir:

Cvb: 42 həftədən çox davam edən hamiləlik

200. Bioloji uzanmış hamiləlikdir:

Cvb: Ciftin və yenidoğulmuşun gec yetişməsi və vaxt ötürməsi “bioloji uzanmış hamiləlik” adlanır.

201. Ciftin inkişaf anomaliyalarına aiddir?

Cvb: membranabənzər cift, hipoplaziya, hiperplaziya, paxlaşəkilli, nalşəkilli, böyrək şəkilli ciftə, Cift

infraktı(?)

202.Cift gəlişi adlanır?

Cvb: Ciftin uşaqlığın aşağı seqmentində yerləşməsi(placenta praevia)

203. Mərkəzi cift gəlişinə hansı uyğun gəlir?

Cvb: Ciftin mərkəzi daxili dəliyin üzərində yerləşir. Daxili dəlik 3-4 sm açıldıqda belə ancaq cift

toxuması əllənir, döl qişaları əllənmir


204. Tam cift gəlişinə aiddir?

Cvb: Mərkəzi cift gəlişi

205. Cift gəlişinin diaqnozunu hamiləliyin neçənci həftəsindən sonra qoymaq düzgündür?

Cvb: cift gəlişi diaqnozunu hamiləliyin 22-23-cü həftəsindən sonra qoymaq düzgündür

206. Cift gəlişlərinin əsas əlaməti nədir?

Cvb: Cift gəlişlərinin əsas əlaməti cinsiyyət yollarından qanaxmadır

207.Mərkəzi cift gəlişində qanaxma hamiləliyin hansı müddətində əmələ gəlir?

Cvb: Mərkəzi cift gəlişində qanaxma hamiləliyin son 2-3 ayında

208. Mərkəzi cift gəlişində doğum fəaliyyəti başlayanda hansı əlamət olmur?

Cvb: Mərkəzi cift gəlişlərində doğum fəaliyyəti başlayanda qanaxma güclənir; qan duru, al qırmızı

(bəzən laxtalarla), böyük porsiyalarla və fasiləsiz olur. Az müddət ərzində 1 l-ə qədər qan itirilə bilər.

209. Normal yerləşmiş ciftin vaxtından əvvəl ayrılması zamanı ağırlıq dərəcəsinə görə neçə dərəcəyə

bölünür?

Cvb: 3


210. 1-ci dərəcəli vaxtından əvvəl cift ayrılması zamanı hansi klinik əlamətlər olur?

Cvb: yüngül forma vaxtından əvvəl cift ayrılması zamanı klinik əlamətlər kəskin olmur: qadın qarının

aşağı hissəsində diskomfort hiss edir. Qanitirmə 500 ml-ə qədərdir, ciftin 25%-i ayrılıb. Qanın

laxtalanma müddəti artıb, hiperfibrinonemiya müşahidə edilir. Döldə RDS əlamətləri yoxdur. Çox

hallarda diaqnoz retrospektiv olaraq ciftin müayinəsi zamanı qoyulur. Doğulmuş ciftdə köhnə qan

laxtaları olur.

211. 2 ci dərəcəli vaxtından əvvəl cift ayrılması zamanı hansi klinik əlamətlər olur?

Cvb: otra ağır forma vaxtından əvvəl cift ayrılması bütün klinik əlamətlərlə keçir: qarında davamlı

ağrı, güclü sancılar, hipovolemik, hemodinamik, erkən koaqulopatik pozğunluqlar. Döl diridir, amma

RDS sindrom inkişaf edir. Daxili və xarici qanitirmə 500-1000 ml-dir, ciftin 2550% i ayrılıb.

212. Yüngül forma vaxtından əvvəl cift ayrılması zamanı hansı klinik əlamətlər olur?

Cvb: yüngül forma vaxtından əvvəl cift ayrılması zamanı klinik əlamətlər kəskin olmur: qadın qarının

aşağı hissəsində diskomfort hiss edir. Qanitirmə 500 ml-ə qədərdir, ciftin 25%-i ayrılıb. Qanın

laxtalanma müddəti artıb, hiperfibrinonemiya müşahidə edilir. Döldə RDS əlamətləri yoxdur. Çox

hallarda diaqnoz retrospektiv olaraq ciftin müayinəsi zamanı qoyulur. Doğulmuş ciftdə köhnə qan

laxtaları olur.

213. Orta ağır forma vaxtından əvvəl cift ayrılması zamanı hansı klinik əlamətlər olur?

Cvb: otra ağır forma vaxtından əvvəl cift ayrılması bütün klinik əlamətlərlə keçir: qarında davamlı

ağrı, güclü sancılar, hipovolemik, hemodinamik, erkən koaqulopatik pozğunluqlar. Döl diridir, amma

RDS sindrom inkişaf edir. Daxili və xarici qanitirmə 500-1000 ml-dir, ciftin 2550% i ayrılıb.

214. Ağır forma vaxtından əvvəl cift ayrılması zamanı hansı klinik əlamətlər olur?

Cvb: ağır formalı vaxtından əvvəl cift ayrılması, bütün klinik əlamətlərin olması ilə xarakterikdir:

qadının vəziyyəti ağırdır, qarında kəskin ağrılar var, uşaqlıq pauzalarda da gərgindir, koaqulopatiya,

çox vaxt YDL sindromu, hemorragik şok, oliqouriya inkişaf edir. Dölün ölümü və ya ağır RDS baş verir.

Qanitirmə 1000 ml-dən çoxdur, ciftin 50%-dən çox hissəsi ayrılıb

215. Tam və total vaxtından əvvəl cift ayrılması zamanı həkimin taktikası?

Cvb: Tam və ya total cift ayrılmaları zamanı heç nədən asılı olmayaraq təcili Kesar əməliyyatı ilə

doğuş başa çatdırılmalıdir, itirilən qanın bərpası–qan, qan preparatları, qanəvəzedicilər; hemorragik

şokla mübarizə: anemiya əleyhinə terapiya; qanın laxtalanmasının normallaşdırılması–fibrinogen,

təzə dondurulmuş plazma, trombositar kütlə.

216. Ciftin vaxtından əvvəl ayrılmasında qanitirmənin dərəcəsindən asılı olaraq, bu simptomlar

müşahidə edilmir

Cvb: 1. Ağrı–yerli və yayılmış olur, uşaqlıq tonusunun artması ilə müşayət olunur, ,,Küveler” uşaqlığı

əmələ gəlir.

2. Ciftarxası hematoma uşaqlıq daxili təzyiqin artmasına və uşaqlıq divarının gərilməsinə səbəb olur.

Ona görə uşaqlıq böyüyür, konsistensiyası bərkiyir, ovoid və ya qeyri-düzgün forma alır. Tam cift

ayrılması zamanı hematoma sahəsi qabardığı üçün uşaqlıq assimetrik olur.3. Uşaqlıq divarı gərgin olduğu üçün döl hissələri çətinliklə əllənir və ya əllənmir, dölün ürək

döyüntüləri eşidilmir və ya çətinliklə eşidilir.

4. Döl qovuğu həm sancılar, həm də pauzalar vaxtı gərgindir.

5. Qanaxmanın həcmindən asılı olaraq müxtəlif dərəcəli hemodinamik dəyişikliklər inkişaf edir: ürək-

damar sistemi pozğunluqları əlamətləri (taxikardiya, A/T-in enməsi və s.) və anemiya əlamətləri (dəri

örtüklərinin avazıması, hemotokritinin, eritrositlərin, hemoqlobinin azalması) müşahidə edilir.

Koaqulopatiya simptomları (YDL sindromuna qədər) inkişaf edir.

6. Ananın qan itirməsi ilə proporsional olaraq dölün RDS inkişaf edir.

217. Tam və total vaxtından əvvəl cift ayrılması zamanı həkimin taktikası?

Cvb: Tam və ya total cift ayrılmaları zamanı heç nədən asılı olmayaraq təcili Kesar əməliyyatı ilə

doğuş başa çatdırılmalıdir, itirilən qanın bərpası–qan, qan preparatları, qanəvəzedicilər; hemorragik

şokla mübarizə: anemiya əleyhinə terapiya; qanın laxtalanmasının normallaşdırılması–fibrinogen,

təzə dondurulmuş plazma, trombositar kütlə.

218. Cift vaxtından əvvəl ayrılması tam və ya böyük sahədə olduqda uşaqlığın divarı ilə cift arasında

nə əmələ gəlir?

Cvb: böyük hematoma

219. Vaxtından əvvəl ciftin ayrılması zamanı uşaqlığda nə baş verir və bu necə adlanır?

Cvb: Cift ayrılan hissədə uşaqlıq qabarır. Yığılmış qan uşaqlığın bütün qatlarına hopur. Bu uşaqlıq-cift

apopleksiyası və ya Küveler uşaqlığı adlanır

220. Hansı ağırlaşmada desidual qatın inkişaf etməməsi nəticəsində cift bazal qata birləşir, xorionun

xovları əzələ hətta seroz qata sirayət edir?

Cvb: Həqiqi cift bitişməsi

221. Hissəvi cift bırləşməsi zamanı müalıcə taktikasında nə edilmir?

Cvb: Təcili olaraq qanaxma dayandırılmalı və qanazlığı ilə mübarizə aparılmalıdır. İlk növbədə uşaqlıq

boşaldılmalıdır. Yalnız bundan sonra uşaqlıq yığılır və qanaxma dayanır. Bunun üçün cift ehtiyyatla və

bacarıqla uşaqlıq boşluğundan xaric edilməlidir. Cift ayrılıbsa, o xarici metodlarla xaric edilir. Cift

ayrılmadıqda xarici metodlar effekt verməyə bilər. Ona görə də əl uşaqlığa salınır və cift xaric edilir.

222. Həqiqi cift birləşməsi zamanı diaqnoz təsdiqlənən kimi nə edilmir?

Cvb: Həqiqi cift bitişməsi zamanı (tam və hissəvi) diaqnoz təsdiqlənən kimi təcili cərrahi əməliyyat

aparılmalı, uşaqlıq ciftlə birlikdə ekstripasiya edilməlidir

223. Bu patologiya zamanı cifti əl ilə ayırmaq mümkün olmur:

Cvb: Həqiqi cift bitişməsi

224.Beçəxorun inkişafı zamanı nəyə rast gəlinmir?

Cvb: Döl olmur,qarın çevrəsi hamar olur, dölün hissələri əllənmir

225.Beçəxor zamanı qanaxmanın əsas xüsusiyyətləri nədir?

Cvb: Qan duru, al qırmızı və ya tünd qəhvə rəngindədir, bəzən qanla beçəxor qovuqcuqları da ifraz

olunur. Adətən qanaxma güclü olmur, lakin beçəxor doğularkən güclənir.

226.Beçəxor nəyə səbəb olur?

Cvb: uzunmüddətli qanaxma, xərçəng, anemiya

227. Beçəxor desidual qişanı keçib əzələ qişasına , oradan da qarın boşluğuna keçir;bu hansı

beçəxordur?

Cvb İnvaziv beçəxor

228.İnvaziv beçəxor üçün xarakterikdir?

Cvb: İnvaziv beçəxor desidual qişanı keçib əzələ qişasına, oradan da qarın boşluğuna keçir(?)

229.Son zamanlarda beçəxorun diaqnostiksında hansı müayinədən geniş istifadə olunur?

Cvb: Son zamanlar beçəxor vakuum aspirasiya ilə xaric edilir

230.Beçəxorun müalicəsi zamanı nə təhlükəlidir?

Cvb: Beçəxor zamanı uşaqlığın küretajı təhlükəlidir. Çünki, uşaqlığın nazikləşmiş divarı deşilə bilər.

231.Xorionepitelioma nədən inkişaf edir?Cvb: əksər hallarda beçəxordan, bəzən isə ektopik hamiləlikdən, düşükdən və hətta normal

doğuşdan sonra da rast gəlir

232. Xorionepitelioma hansı yolla yayılır?

Cvb: hematogen yolla

233. Xorionepitelioma əsasən klinik olaraq nə ilə birüzə verir?

Cvb: Klinik olaraq atsiklik irinli-qanlı ifrazatla özünü biruzə verir

234. Xorionepiteliomada uşaqlığın müayinəsi zamanı nə müəyyən edilir?

Cvb: Uşaqlıq böyüyür, düyünlü olur

235. Xorionepiteliomada hansı simptom meydana çıxır?

Cvb: anemiya inkişaf edir, hərarət yüksəlir, qanlı öskürək başlayır,metastaz

236. Xorionepiteliomada əsasən hansı simptom ola bilər?

Cvb: anemiya inkişaf edir, hərarət yüksəlir, qanlı öskürək başlayır,metastaz

237. Xorionepiteliomanın proqnozu necədir?

Cvb: Xorionepiteliomanın proqnozu pisdir

238.Döl yumurtasının , onun doğulması üçün təbii çıxış yolu olmayan başqa yerdə implantasiya

olması necə adlanır?

Cvb: ektopik və ya uşaqlıqdan kənar hamiləlik

239.Ektopik hamiləlik nədir?

Cvb: Döl yumurtasının, onun doğulması üçün təbii çıxış yolu olmayan başqa yerdə implantasiya

olması


240.Ektopik hamiləlik 98% hallarda harda baş verir?

Cvb: fallop borularında

241.İnterstisial-intramural ,istmik,ampulyar,infindibulyar,fimbrial-buna ektopik hamiləliyin hansı

formasında rast gəlinir?

Cvb: boru hamiləliyi

242.Ektopik hamləlikdə obyektiv müayinədə nə aşkarlanır?

Cvb: patoloji qanaxmalar, qarının aşağı hissəində ağrılar

243.Birincili abdominal hamiləlikdə hansı orqan dəyişikliyə uğrayır?

Cvb: i abdominal hamiləlikdə mayalanmış yumurta hüceyrəsi bilavasitə qarın boşluğu orqanlarına

implantasiya olunur. Bu halda nə boru, nə enli bağ, nə də yumurtalıq dəyəşikliyə uğramır.

244.İkincili abdominal hamiləlik nədən sonra əmələ gəlir?

Cvb: boru abortundan sonra

245.İkincili abdominal hamiləlik zamanı çox vaxt döl yumurtası harda implantasiya olunur?

Cvb: çox vaxt boruya yaxın yerdə enli bağda

246.İkincili abdominal hamiləlik zamanı döl yatağı rolunu nə oynayır?

Cvb: amnion qişa, piylik və bağırsaqlar oynayır.

247.Abdominal hamiləlik hamiləliyin ikinci yarısına qədər inkişaf edərsə,hansı əlamət aşkar olunmur?

Cvb: dölün hərəkəti, ürək döyüntüləri, bəzən kiçik hissələri aşkar olunur

248.Proqressivləşən boru hamilələliyində ağrılar harada müşahıdə olunur?

Cvb: rının aşağı hissəsində tutmaşəkilli ağrılar

249.Proqressivləşən boru hamiləliyində obyektiv müayinədə nə aşkarlanır?

Cvb: uşaqlığın yan tərərəfində şişkinlik əllənir

250.Boru hamiləliyi hansı həftədən gec olmayaraq partlayır?

Cvb: 5-6 həftədən gec olamayaraq

251. Boru hamiləliyində borunun partlaması hansı səbəbdən baş verə bilər?

Cvb: boru hamiləliyi 5-6 həftədən gec olamayaraq partlayır

252.Boru hamilıliyində borunun partlaması prosesi necə gedir?Cvb: Adətən boru hamiləliyi 5-6 həftədən gec olamayaraq partlayır. Bu onunla izah olunur ki,

borunun selikli qişası və onun desidual çevrilməsi çox zəifdir. Borunun selikli qişası funksional və

bazal qatdan ibarət deyil, əzələ qatı zəif inkişaf edib. Ona görə də döl qişasının trofoblast hüceyrələri

tezliklə əzələ qatının dərinliyinə keçir, qan damarlarını açır, borunun seroz qatı da daxil olmaqla

bütün qatları dağıdır. Başqa hallarda infindibulyar və ya ampulyar hissədə implantasiya olunmuş döl

yumurtası, boru yığılmaları nəticəsində onun divarından ayrılır, ya məhv olur, ya da qarın boşluğuna

atılır.

253.Boru hamiləliyinin formaları nədən asılıdır?

Cvb: döl yumurtasının implantasiya olunduğu yerdən

254.Boru partlaması borunun yuxarı yarımdairəsində baş verdikdə nəyə səbəb olur?

Cvb: döl yumurtasının qarın boşluğuna atılmasına və qanaxmaya səbəb olur

255.Boru partlaması borunun aşağı yarımdairəsində baş verdikdə nə baş verir?

Cvb: döl yumurtası və hemotoma enli bağın daxilində yerləşir

256.Missed düşük zamanı vaginal ifrazat necə olur?

Cvb: Qəhvə rəngli

257.Diploid yığıma malik olan ziqotada 46 ( ata) xromosom olur,lakin bu embrionun əmələ gəlməsinə

kifayət etmir.Bütün mayalanma məhsulu anormal xorion hüceyrələrindən ibarət olur.Bu beçəxorun

hansı növüdür?

Cvb: tam beçəxor

258.Natamam beçəxor zamanı mayalanma necə baş verir?

Cvb: haploid xromosom yığımına malik olan bir yumurta hüceyrəsi iki spermotozoidlə mayalanır

259. Natamam beçəxor zamanı əmələ gələn ziqota hansı xromosom yığımına malik olur?

Cvb: haploid xromosom yığımı

260.Triploid xromosom yığımına malik olan ziqotadan embrion yaranır,xorion xovlarının 1 hissəsi

beçəxor toxuması ilə əvəz olunur.Bu hansı beçəxordur?

Cvb: Natamam beçəxor

261.Xəstənin ümumi vəziyyəti çox ağırdır,sayıqlama,hallusinasiya,eyforiya,adinamiya,dərinin

avazıması,dırnaqlar və dodaqların göyərməsi,üzdə kəpənək şəkilli qansızmalar,taxipnoe,taxikardiya

müşahidıə olunur.Bu hansı düşükdür?

Cvb: Septik düşük

262.Erkən hamıləlik dövründə rast gəlinən qanaxmaların çoxu nəyin nəticəsində baş verir?

Cvb: düşük

263.Spontan düşüyün belə forması yoxdur

Cvb: m (bir mərhələli düşük) və ya natamam (iki mərhələli düşük)(?)

264.Süni düşüyün belə forması yoxdur

Cvb: terapevtik,kriminal,septik

265.Dölün çəkisi nə qədər olarsa düşük hesab olunur?

Cvb: 500 qrdan az olarsa

266.12 həftəyə qədər olan uşaqsalma necə adlanır?

Cvb: erkən düşük

267.Tibbi müəssisədə planlı sürətdə hamiləliyin pozulması necə adlanır?

Cvb: süni abort, küretaj

268.Hansı spontan düşük törədən maternal səbəblərə aid deyil?

Cvb: implantasiya yerinin yanlış olması (məs: servikal kanal), uşaqlıq deformasiyaları, servikal

yetişməzlik, travmalar və s.-yerli infeksion xəstəliklər – qripp, toksoplazmoz, uroplazmoz, infeksion

hepatit, malyariya, dizenteriya və s; pnevmoniya, plevrit, appendisit və yüksək hərarət, intoksikasiya

ilə keçən başqa xəstəliklər; sifilis, QİÇS və cinsi yolla keçən başqa infeksiyalar; cinsi orqanların

infantilizmi və iltihabi xəstəlikləri (endometrit, metrit); qan dövranı pozğunluqlarına səbəb olan ürək-

damar sistemi xəstəlikləri; endokrin xəstəliklər (hipotrioz, diabet); travmalar; zəhərlənmələr (civə,

dəm qazı, alkohol, anilin birləşmələri, narkotiklər); şualanma (rentgen, radium) güclü psixi sarsıntılar

(qorxu, kədər)-ümumi269.Hansı spontan düşük törədən fetal səbəblərə aiddir?

Cvb: Fetal səbəblərə mayalanmış döl yumurtasının inkişafındakı qüsurlar və əsasən xromosom

qüsurları (30%) aiddir.

270. Hansı spontan düşük törədən fetal səbəblərə aiddir?

Cvb: Fetal səbəblərə mayalanmış döl yumurtasının inkişafındakı qüsurlar və əsasən xromosom

qüsurları (30%) aiddir.

271.Spontan düşük zamanı döl yumurtasının uşaqlıq divarından ayrılması necə baş verir?

Cvb: Spontan düşük zamanı döl yumurtası tədricən uşaqlıq divarından ayrılır(?)

272.Gecikmiş düşüklərdə sancıların xarakteri necə olur?

Cvb: tutmaşəkilli ağrılar

273.Spontan düşüklərdə qadın ağrını hansı nahiyyədə hiss edir?

Cvb: qarının aşağı hissəsində

274.Erkən düşüklərdə çox zaman sancılar necə olur?

Cvb: cancılar zəif olur, bəzən olmur

275.Natamam düşük başqa sözlə necə adlanır?

Cvb: iki mərhələli düşük

276.Spontan düşüklərdə tam abort başqa sözlə necə adlanır?

Cvb: bir mərhələli düşük

277.Spontan düşüklərdə qanaxmanın intensivliyi nədən asılıdır?

Cvb: hamiləliyin müddətindən və prosesin gedişindən

278.Adətən gecikmiş düşüklər necə keçir?

Cvb: Gecikmiş düşüklər doğuş kimi keçir: uşaqlıq boynu kanalı açılır; hamarlaşır; sular açılır; döl ilə

son doğulur. Sonun ayrılma və doğulma prosesi pozulduqda qanaxma baş verir.

279.Spontan düşüklərdə hansı proses pozulduqda qanaxma baş verir?

Cvb: Sonun ayrılma və doğulma prosesi pozulduqda qanaxma baş verir

280.Düşük təhlükəsi zamanı döl yumurtası uşaqlığın divarına necə birləşir?

Cvb: döl yumurtası uşaqlığın selikli qişası ilə birləşib, yalnız kiçik bir hissədə bu əlaqə pozulur

281.Düşük təhlükəsində qanlı ifrazat necə olur?

Cvb: Qanlı ifrazat azdır, ya da yoxdur

282.Düşük təhlükəsi zamanı uşaqlıq boynu necə olur?

Cvb: Uşaqlıq boynu kanalı bağlıdır, uşaqlığın ölçüsü hamiləlik müddətinə uyğun gəlir

283.Düşük təhlükəsi zamanı uşaqlığın vəziyyəti necədir?

Cvb: uşaqlığın ölçüsü hamiləlik müddətinə uyğun gəlir

284.Düşük təhlükəsi zamanı 10 gün müddətində hansı hormon məsləhətdir?

Cvb: 5-10 mq progesteron

285.Missed düşük nədir?

Cvb: embrion tələf olub uşaqlıq boşluğunda qalır, xaricə qovulmur. Bu missed düşük adlanır

286.Başlanğıc düşükdə döl yumurtası hansı vəziyyətdə olur?

Cvb: Döl yumurtasının az hissəsi uşaqlıq divarından ayrılıb, hələ uşaqlıqdadadır

287.Başlanğıc düşükdə servikal kanal hansı vəziyyətdədir?

Cvb: Servikal kanal bağlıdır ya da az açıqdır

288.Yolda düşük başqa sözlə necə adlanır?

Cvb: proqressivləşən düşük

289.Yolda düşük zamanı döl yumurtası hansı vəziyyətdə olur?

Cvb: döl yumurtası uşaqlıq divarından ayrılır və açılmış servikal kanaldan xaricə qovulur ,döl

yumurtasının aşağı qütbü uşaqlıq yoluna keçmiş olur

290.Yolda düşük zamanı uşaqlıq yolu müayinəsində nə aşkarlanır?

Cvb: Uşaqlıq yolu müayinəsində servikal kanalın açılması aşkar olunur və döl yumurtası əllənir

291.Yolda düşük zamanı qanaxmanın xarakteri necə olur?

Cvb: güclü qanaxmaR
292.Erkən yolda düşüklər zamanı nə etmək lazımdır?

Cvb: Ayrılmış döl yumurtası instrumental yolla xaric edilir(?)

293. Gecikmiş yolda düşüklər zamanı nə etmək lazımdır?

Cvb: Gecikmiş düşüklərdə döl yumurtasının sərbəst doğulmasını gözləmək lazımdır.

294.Natamam düşük nədir?

Cvb: bu zaman döl yumurtasının bir hissəsi xaric olduğu halda bir hissəsi uşaqlıq boşluğunda qalır

295.Natamam düşük nə ilə müşayət olunur?

Cvb: qanaxma

296.Natamam düşük zamanı servikal kanal neçə barmaq keçiri?

Cvb: bir barmaq keçir

297.Hansı simptom natamam düşükdə olmur?

Cvb: qanaxma olur, Uşaqlığın həcmi hamiləliyin müddətinə uyğun gəlmir

298.Natamam düşük zamanı uşaqlıqda hansı dəyişikliklər olur?

Cvb: həcmi kiçilir, konsistensiyası yumşaqdır

299.Uşaqlıqda qalmış döl yumurtası qalıqları nəyə səbəb olur?

Cvb: həyat üçün təhlükəli qanaxmaya və infeksion xəstəliklərə

300.Natamam düşük zamanı döl yumurtası qalıqları qalarsa,nə etmək lazımdır?

Cvb: təcili instrumental yolla xaric edilməlidir.Yüklə 254,02 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə