Ci IL tarixində əlavə olunub. 1) Bərk küt əşya (alət) ilə yetirilən xəsarət hansıdır?Yüklə 257,2 Kb.
səhifə1/4
tarix14.07.2018
ölçüsü257,2 Kb.
#56677
  1   2   3   4

Məhkəmə-tibbi ekspertiza ixtisası üzrə yeni nümunəvi test sualları
31.10.2012-ci il tarixində əlavə olunub.
1) Bərk küt əşya (alət) ilə yetirilən xəsarət hansıdır?
A) Donma

B) Qançır

C) Elektrik izi

D) Yanıq


E) Kömürləşmə
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Şakir Musayev. Məhkəmə təbabəti. Bakı, 2006.
2) Bərk küt əşya (alət) ilə yetirilən xəsarət hansıdır?
A) Yanıq

B) Elektrik izi

C) Donma

D) Sıyrıq

E) Kömürləşmə
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Şakir Musayev. Məhkəmə təbabəti. Bakı, 2006.
3) Bərk küt əşya (alət) ilə yetirilən xəsarət hansıdır?
A) Əzilmiş yara

B) Deşilmiş yara

C) Mişarlanmış yara

D) Kəsilmiş yara

E) Çapılmış yara
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Şakir Musayev. Məhkəmə təbabəti. Bakı, 2006.
4) Bərk küt əşya (alət) ilə yetirilən xəsarət hansıdır?
A) Angioma

B) Xondroma

C) Osteoma

D) Hematoma (dərialtı qansızma)

E) Lipoma
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Şakir Musayev. Məhkəmə təbabəti. Bakı, 2006.
5) Bərk küt əşya (alət) ilə yetirilən xəsarət bunlardan hansıdır?
A) Qığırdaq kəsiyi

B) Basılmış-qəlpəli sınıq

C) Çapılmış sınıq

D) Deşilmiş sınıq

E) Mişarlanmış sınıq
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Şakir Musayev. Məhkəmə təbabəti. Bakı, 2006.
6) Bərk küt əşya (alət) ilə yetirilən xəsarət bunlardan hansıdır?
A) Oynaq yarığı

B) Oynaqda yad cisim

C) Oynağın amiloidozu

D) Oynaq səthi

E) Oynağın travmatik çıxığı
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Şakir Musayev. Məhkəmə təbabəti. Bakı, 2006.
7) Bərk küt əşya (alət) ilə yetirilən xəsarət bunlardan hansıdır?
A) Ağrısız və hərəkətli şişkinlik

B) Dəri ziyili

C) Dərinin hiperemiya, ağrılı və hərəkətsiz şişkinliyi halında əziyi

D) Dərinin hiperemiyası

E) Dərialtı ağrısız şişkinlik
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Şakir Musayev. Məhkəmə təbabəti. Bakı, 2006.
8) Bərk küt əşya (alət) ilə yetirilən xəsarət bunlardan hansıdır?
A) Ətrafın mişarlanıb-ayrılması

B) Ətrafın donub-ayrılması

C) Ətrafın əzilib-ayrılması

D) Ətrafın çapılıb-ayrılması

E) Ətrafın kəsilib-ayrılması
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Şakir Musayev. Məhkəmə təbabəti. Bakı, 2006.
9) Bərk küt əşya (alət) ilə yetirilən xəsarət bunlardan hansıdır?
A) Deşilmiş-kəsilmiş yara

B) Deşilmiş-çapılmış yara

C) Kəsilmiş yara

D) Qırxılmış yara

E) Cırılmış-soyulmuş yara
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Şakir Musayev. Məhkəmə təbabəti. Bakı, 2006.
10) Hansı xəsarət ölümdən sonra yarana bilmir?
A) Çıxıq

B) Qançır

C) Yara

D) Sınıq


E) Sıyrıq
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Şakir Musayev. İbtidai araşdırma və məhkəmə istintaqının məhkəmə-tibbi təminatı. Bakı, 2012.
11) Hansı xəsarət ölümdən sonra yarana bilmir?
A) Sıyrıq

B) Dərinin qızartı və şişkinlik halında əziyi

C) Yara

D) Sınıq


E) Çıxıq
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Şakir Musayev. İbtidai araşdırma və məhkəmə istintaqının məhkəmə-tibbi təminatı. Bakı, 2012.
12) Sıyrığın həyatiliyini meyitdə necə təyin edirlər?
A) Sınaq zərbəsi yetirməklə

B) Üzərinə soyuq kompres qoymaqla

C) Sıyrıq üzərində çarpazşəkilli kəsik aparmaqla

D) Sıyrıq üzərinə formalin tökməklə

E) Üzərinə isti kompres qoymaqla
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Şakir Musayev. Məhkəmə təbabəti. Bakı, 2006.
13) Meyit ləkəsinin inkişafında neçə mərhələ var?
A) Beş

B) Üç


C) Altı

D) Dörd


E) Səkkiz
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Şakir Musayev. Məhkəmə təbabəti. Bakı, 2006.
14) Adi otaq temperaturunda meyit ləkəsinə təzyiq etdikdə hansı müddətdən sonra rəngini dəyişmir?
A) 2-4 saatdan sonra

B) 20-30 dəqiqədən sonra

C) 24 saatdan sonra

D) 6-12 saatdən sonra

E) 4-6 saatdan sonra
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Şakir Musayev. Məhkəmə təbabəti. Bakı, 2006.
15) Meyit qacıması hansı müddətdən sonra boşalmağa başlayır?
A) 14-16 saatdan sonra

B) 3-cü gündən başlayaraq

C) 8-14 saatdan sonra

D) 2-4 saatdan sonra

E) 4-8 saatdan sonra
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Şakir Musayev. Məhkəmə təbabəti. Bakı, 2006.
16) Hansı ölümlərdə meyit patoloji-anatomik yox, məhkəmə-tibbi müayinədən keçirilir?
A) Şəkərli diabetin ağırlaşmasından xəstəxanada baş vermiş ölümlərdə

B) Qara yara xəstəliyindən baş vermiş ölümlərdə

C) Qeydiyyatda olduğu onkoloji xəstəliklərdən baş vermiş ölümlərdə

D) Qəfləti ölümlərdə

E) Dizenteriyanın ağırlaşmasından baş vermiş ölümlərdə
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Şakir Musayev. İbtidai araşdırma və məhkəmə istintaqının məhkəmə-tibbi təminatı. Bakı, 2012.
17) Hansı ölümlərdə meyit patoloji-anatomik yox, məhkəmə-tibbi müayinədən keçirilir?
A) Zorakı ölüm və ya ona şübhə olan ölümlərdə

B) Nevroloji şöbədə məlum diaqnozla olan ölümlərdə

C) Kardioloji şöbədə məlum diaqnozla olan ölümlərdə

D) Onkoloji şöbədə məlum diaqnozla olan ölümlərdə

E) Terapiya şöbəsində məlum diaqnozla olan ölümlərdə
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Şakir Musayev. İbtidai araşdırma və məhkəmə istintaqının məhkəmə-tibbi təminatı. Bakı, 2012.
18) Təbiətinə görə ölümün hansı təsnifatı düzdür?
A) Qeyri-zorakı və patoloji

B) Qeyri-zorakı və fizioloji

C) Zorakı və patoloji

D) Zorakı və qeyri-zorakı

E) Zorakı və fizioloji
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Şakir Musayev. Məhkəmə təbabəti. Bakı, 2006.
19) Zorakı ölümün şəraitinə görə düzgün qrup hansıdır?
A) Qətl, intihar, bədbəxt hadisə

B) Belə qrup yoxdur

C) Qətl, bədbəxt hadisə

D) İntihar, bədbəxt hadisə

E) İntihar, qətl
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Şakir Musayev. Məhkəmə təbabəti. Bakı, 2006.
20) Ölümün baş vermə müddətinin təyinində meyitdə bəbək reaksiyasının aparılmasında hansı maddədən istifadə olunur?
A) Baralgindən

B) Atropindən

C) Kordiamindən

D) Strofantindən

E) Kofeindən
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Şakir Musayev. Məhkəmə təbabəti. Bakı, 2006.
21) Ölümün baş vermə müddətinin təyinində meyitdə bəbək reaksiyasının aparılmasında hansı maddədən istifadə olunur?
A) Mezatondan

B) Baralgindən

C) Panangindən

D) Novokaindən

E) Pilokarpindən
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Şakir Musayev. Məhkəmə təbabəti. Bakı, 2006.
22) “İdiomuskulyar şişkinlik” fenomeni ölümün baş verməsinin təyinində, adətən, hansı əzələdə təyin edilir?
A) Sağrı əzələlərində

B) Döş əzələlərində

C) Qarın əzələlərində

D) Bazunun ikibaşlı əzələsində

E) Boyun əzələsində
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Şakir Musayev. Məhkəmə təbabəti. Bakı, 2006.
23) Meyitin təşrihi və daxili üzv və toxumaların çıxarılması “MTE və PA” Birliyinin meyitxanalarında, əsasən, hansı üsulla aparılır?
A) Q.V.Şor üsulu ilə

B) A.İ.Abrikosov üsulu ilə

C) R.Virxov üsulu ilə

D) V.N.Popov üsulu ilə

E) M.Letyul üsulu ilə
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Şakir Musayev. Məhkəmə təbabəti. Bakı, 2006.
24) Q.V.Şor üsulunda daxili üzvlər hansı qaydada çıxarılır?
A) Boyun, döş və qarın boşluğu üzvləri vahid kompleks halında çıxarılır.

B) Çıxarılmır və yerində baxılır

C) Döş və qarın üzvləri birlikdə, boyun üzvləri ayrı çıxarılır

D) Boyun və döş üzvləri birlikdə, qarın boşluğu üzvləri ayrı çıxarılır

E) Boyun, döş və qarın boşluqları üzvləri ayrı-ayrılıqda çıxarılır
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Şakir Musayev. Məhkəmə təbabəti. Bakı, 2006.
25) Ölümün səbəbinin təyini üçün meyitin bədəninin, ən azı, hansı boşluqları açılmalıdır?
A) Yalnız fəqərə sütunu

B) Yalnız kəllə boşluğu

C) Yalnız döş boşluğu

D) Yalnız qarın boşluğu

E) Kəllə, döş və qarın boşluqları
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Şakir Musayev. Məhkəmə təbabəti. Bakı, 2006.
26) Larşe ləkələri meyitin bədəninin hansı hissələrində yaranır?
A) Əllərdə

B) Açıq qalmış gözlərdə

C) Dodaqlarda

D) Alnın dərisində

E) Xarici cinsiyyət üzvlərində
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Şakir Musayev. Məhkəmə təbabəti. Bakı, 2006.
27) Məhdud quruma sahələrini həyati sıyrıqlardan differensiasiya etmək üçün nə icra olunur?
A) Üzərinə formalin damızdırılır

B) Üzərində kəsik aparılır

C) Quruma sahəsi üzərinə suda isladılmış 4-qat tənzif parçası qoyulur

D) Fotoşəkli çəkilir

E) Üzərinə etil spirti damızdırılır
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Şakir Musayev. Məhkəmə təbabəti. Bakı, 2006.
28) Fəqərə sütunu əlavə olaraq hansı travmalardan ölümlərdə açılır?
A) İldırımvurmalardan baş vermiş ölümlərdə

B) Elektrotravmalardan baş vermiş ölümlərdə

C) Yanıqlardan baş vermiş ölümlərdə

D) Hündürlükdən yıxılmalarda və yol nəqliyyat hadisələrində baş vermiş ölümlərdə

E) Donmalardan baş vermiş ölümlərdə
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Şakir Musayev. Məhkəmə təbabəti. Bakı, 2006.
29) ”Ölüm haqqında həkim şəhadətnaməsi” kim tərəfindən doldurur?
A) Tibb bacısı tərəfindən

B) Müstəntiq tərəfindən

C) Sanitar tərəfindən

D) Meyitin ekspertizasını keçirmiş məhkəmə-tibb eksperti tərəfindən

E) Tibb qeydiyyatçısı tərəfindən
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyinin 08.02.1999-cu il tarixli 09 nömrəli Əmrilə təsdiq edilmiş “Meyitin məhkəmə-tibbi ekspertizası qaydalarının təcrübəyə tətbiqi haqqında təlimat”. Bakı, 1999.
30) Məhkəmə-tibbi təşrihi aparılmış meyitin konservasiyası nə vaxt icra edilə bilər?
A) Müayinə zamanı ekspertin tapşırığı ilə

B) Meyitin müayinəsinin sonunda və yalnız ekspertizanı təyin etmiş şəxsin yazılı icazəsindən sonra

C) Müayinədən sonra şöbə müdirinin tapşırığı ilə

D) Müayinənin sonunda mərhumun qohumlarının xahişi ilə

E) Müayinənin sonunda pullu xidmət əsasında sanitarın istəyilə
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyinin 08.02.1999-cu il tarixli 09 nömrəli Əmrilə təsdiq edilmiş “Meyitin məhkəmə-tibbi ekspertizası qaydalarının təcrübəyə tətbiqi haqqında təlimat”. Bakı, 1999.
31) İlkin meyit əlamətlərinə (dəyişiklikliyinə) bunlardan hansı aiddir?
A) Meyit quruması

B) Çürümə

C) Yağmumlaşma

D) Mumifikasiya

E) Torflu aşılanma
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Şakir Musayev. İbtidai araşdırma və məhkəmə istintaqının məhkəmə-tibbi təminatı. Bakı, 2012.
32) İlkin meyit əlamətlərinə (dəyişiklikliyinə) bunlardan hansı aiddir?
A) Meyit ləkələri

B) Mumifikasiya

C) Yağmumlaşma

D) Torflu aşılanma

E) Çürümə
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Şakir Musayev. İbtidai araşdırma və məhkəmə istintaqının məhkəmə-tibbi təminatı. Bakı, 2012.
33) İlkin meyit əlamətlərinə (dəyişiklikliyinə) bunlardan hansı aiddir?
A) Mumifikasiya

B) Yağmumlaşma

C) Meyit qacıması

D) Çürümə

E) Torflu aşılanma
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Şakir Musayev. İbtidai araşdırma və məhkəmə istintaqının məhkəmə-tibbi təminatı. Bakı, 2012.
34) Gec əmələ gələn meyit əlamətini (dəyişiklikliyini) göstərin:
A) Çürümə

B) Meyitin quruması

C) Meyit qacıması

D) Meyit ləkələri

E) Meyitin soyuması
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Şakir Musayev. İbtidai araşdırma və məhkəmə istintaqının məhkəmə-tibbi təminatı. Bakı, 2012.
35) Gec əmələ gələn meyit əlamətini (dəyişiklikliyini) göstərin:
A) Meyitin soyuması

B) Meyitin quruması

C) Meyit qacıması

D) Mumifikasiya

E) Meyit ləkələri
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Şakir Musayev. İbtidai araşdırma və məhkəmə istintaqının məhkəmə-tibbi təminatı. Bakı, 2012.
36) Gec əmələ gələn meyit əlamətini (dəyişiklikliyini) göstərin:
A) Meyitin quruması

B) Yağmumlaşma

C) Meyit ləkələri

D) Meyit qacıması

E) Meyitin soyuması
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Şakir Musayev. İbtidai araşdırma və məhkəmə istintaqının məhkəmə-tibbi təminatı. Bakı, 2012.
37) Gec əmələ gələn meyit əlamətini (dəyişiklikliyini) göstərin:
A) Meyitin soyuması

B) Meyitin quruması

C) Meyit qacıması

D) Torflu “aşılanma”

E) Meyit ləkələri
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Şakir Musayev. İbtidai araşdırma və məhkəmə istintaqının məhkəmə-tibbi təminatı. Bakı, 2012.
38) Torflu aşılanma hansı turşu ilə zəngin mühitdə baş verir?
A) Xlorid turşusu ilə

B) Humin (qumin) turşusu ilə

C) Nitrat turşusu ilə

D) Sirkə turşusu ilə

E) Sulfat turşusu ilə
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Şakir Musayev. İbtidai araşdırma və məhkəmə istintaqının məhkəmə-tibbi təminatı. Bakı, 2012.
39) Bunlardan hansında meyitin təbii konservasiyası baş verir?
A) Çoxillik buzlaqlarda

B) Dağ yüksəkliyində

C) Qapalı mühitdə

D) Durğun suda

E) Axar suda
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Şakir Musayev. Məhkəmə təbabəti. Bakı, 2006.
40) Bunlardan hansında meyitin təbii konservasiyası baş verir?
A) Meşəlikdə

B) Yüksək qatılıqlı duzlu su mühitində

C) Durğun suda

D) Dağ yüksəkliyində

E) Alp çəmənliklərində
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Şakir Musayev. Məhkəmə təbabəti. Bakı, 2006.
41) Bunlardan hansında meyitin təbii konservasiyası baş verir?
A) Durğun suda

B) Meşəlikdə

C) Neftdə

D) Dağ yüksəkliyində

E) Axar suda
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Şakir Musayev. Məhkəmə təbabəti. Bakı, 2006.
42) Meyitin süni konservasiyasında bu maddələrdən hansının kombinasiyasından istifadə edilir?
A) Etil spirti + formalin

B) Etil spirti + qliserin

C) Ratnevski məhlulu + qliserin

D) Etil spirti + sirkə turşusu

E) Qliserin + sirkə turşusu
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Şakir Musayev. Məhkəmə təbabəti. Bakı, 2006.
43) Yağmumlaşma hansı meyitlərdə daha yaxşı inkişaf edir?
A) Arıq şəxslərin meyitində

B) Piy təbəqəsi güclü inkişaf etmiş (piylənmiş) şəxslərin meyitində

C) Xərçəng infeksiyalarından ölən şəxslərin meyitində

D) Yenidoğulmuşların meyitində

E) Normal inkişaf etmiş şəxslərin meyitində
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Şakir Musayev. Məhkəmə təbabəti. Bakı, 2006.
44) Bunlardan hansı asfiktik ölümün ümumi patomorfoloji əlaməti sayılır?
A) Qanın ağ-qırmızı laxtalı olması

B) Adacıqşəkilli, solğun meyit ləkələri

C) Yayılmış, intensiv, tünd meyit ləkələri

D) Daxili üzvlərin azqanlılığı

E) Dərinin solğunluğu
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Şakir Musayev. Məhkəmə təbabəti. Bakı, 2006.
45) Bunlardan hansı asfiktik ölümün ümumi patomorfoloji əlaməti sayılır?
A) Qanın ağ-qırmızı laxtalı olması

B) Dərinin solğunluğu

C) Daxili üzvlərin azqanlılığı

D) Sifətin, boynun və döş qəfəsinin yuxarı hissəsinin kəskin sianozu

E) Adacıqşəkilli, solğun meyit ləkələri
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Şakir Musayev. Məhkəmə təbabəti. Bakı, 2006.
46) Bunlardan hansı asfiktik ölümün ümumi patomorfoloji əlaməti sayılır?
A) Adacıqşəkilli, solğun meyit ləkələri

B) Qanın ağ-qırmızı laxtalı olması

C) Gözlərin konyuktivasında nöqtəşəkilli qansızmalar (ekximuzlar)

D) Daxili üzvlərin azqanlılığı

E) Dərinin solğunluğu
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Şakir Musayev. Məhkəmə təbabəti. Bakı, 2006.
47) Bunlardan hansı asfiktik ölümün ümumi patomorfoloji əlaməti sayılır?
A) Azacıq şəkilli, solğun meyit ləkələri

B) Qeyri-iradi defekasiya, sidik buraxma və sperma ifrazı

C) Daxili üzvlərin azqanlılığı

D) Qanın ağ-qırmızı laxtalı olması

E) Dərinin solğunluğu
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Şakir Musayev. Məhkəmə təbabəti. Bakı, 2006.
48) Bunlardan hansı asfiktik ölümün ümumi patomorfoloji əlaməti sayılır?
A) Meyit ləkələrinin zəif intensivlikdə olması

B) Daxili üzvlərin hamısının azqanlılığı

C) Qanın duru və venoz xarakterli olması

D) Qanın ağ-qırmızı laxtalı olması

E) Dərinin solğun olması
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Şakir Musayev. Məhkəmə təbabəti. Bakı, 2006.
49) Bunlardan hansı asfiktik ölümün ümumi patomorfoloji əlaməti sayılır?
A) Qanın ağ-qırmızı laxtalı olması

B) Meyit ləkələrinin məhdud və az intensiv olması

C) Bütün daxili orqanların kəskin azqanlılığı

D) Visseral plevra və epikard altına nöqtəşəkilli qansızmalar

E) Dərinin solğun olması
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Şakir Musayev. Məhkəmə təbabəti. Bakı, 2006.
50) Bunlardan hansı asfiktik ölümün ümumi patomorfoloji əlaməti sayılır?
A) Sağ ağ ciyərin sola nisbətən çoxpaylı olması

B) Daxili üzvlərin hamısının azqanlılığı

C) Qanın ağ-qırmızı laxtalı olması

D) Ürəyin sağ yarısının sola nisbətən qanla daha çox dolu olması

E) Sağ böyrəyin sola nisbətən aşağıda yerləşməsi
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Şakir Musayev. Məhkəmə təbabəti. Bakı, 2006.
51) Bunlardan hansı həyat üçün təhlükəli olan sağlamlığa Ağır zərərvurmaya aiddir?
A) Oturaq sinirinin səthi şaxəsinin zədələnməsi

B) Alının dərialtı hematoması

C) Falanqa sümüyünün sınığı

D) Bədən səthinin 5%-ni əhatə edən 1-2-ci dərəcəli termiki yanığı

E) Kəllə boşluğuna keçən çapılmış yara
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyinin 10.01.2001-ci il tarixli 07 nömrəli Əmrilə təsdiq edilmiş “Sağlamlığa zərərvurmanın məhkəmə-tibbi ekspertizası qaydaları”. Bakı, 2001.
52) Bunlardan hansı həyat üçün təhlükəli olan sağlamlığa Ağır zərərvurmaya aiddir?
A) Əng sümüyünün sınığı

B) Üz sinirinin səthi şaxəsinin zədələnməsi

C) Üzün qançırı

D) Döş boşluğuna keçən deşilmiş-kəsilmiş yara

E) Bədən səthinin 10%-ni əhatə edən 1-2-ci dərəcəli termiki yanığı
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyinin 10.01.2001-ci il tarixli 07 nömrəli Əmrilə təsdiq edilmiş “Sağlamlığa zərərvurmanın məhkəmə-tibbi ekspertizası qaydaları”. Bakı, 2001.
53) Bunlardan hansı həyat üçün təhlükəli olan sağlamlığa Ağır zərərvurmaya aiddir?
A) Onurğa kanalına keçən deşilmiş yara

B) Bədən səthinin 5%-ni əhatə edən 1-2-ci dərəcəli termiki yanığı

C) Budun sıyrığı

D) Falanqa sümüyünün sınığı

E) Mil sinirinin hissəvi zədələnməsi
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyinin 10.01.2001-ci il tarixli 07 nömrəli Əmrilə təsdiq edilmiş “Sağlamlığa zərərvurmanın məhkəmə-tibbi ekspertizası qaydaları”. Bakı, 2001.
54) Bunlardan hansı həyat üçün təhlükəli olan sağlamlığa Ağır zərərvurmaya aiddir?
A) Boyun fəqərələrinin sınıq-çıxığı

B) Çənə sümüyünün sınığı

C) Bədən səthinin 10%-ni əhatə edən 1-2-ci dərəcəli termiki yanığı

D) Boynun qançırı

E) Üçlü sinirin səthi şaxəsinin zədələnməsi
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyinin 10.01.2001-ci il tarixli 07 nömrəli Əmrilə təsdiq edilmiş “Sağlamlığa zərərvurmanın məhkəmə-tibbi ekspertizası qaydaları”. Bakı, 2001.
55) Bunlardan hansı həyat üçün təhlükəli olan sağlamlığa Ağır zərərvurmaya aiddir?
A) Falanqa sümüyünün sınığı

B) Dəm qazı ilə yüngül dərəcəli zəhərlənmə

C) Onurğa beyninin boyun şöbəsinin qapalı zədələnməsi

D) Dirsək sinirinin hissəvi zədələnməsi

E) Budun sıyrığı
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyinin 10.01.2001-ci il tarixli 07 nömrəli Əmrilə təsdiq edilmiş “Sağlamlığa zərərvurmanın məhkəmə-tibbi ekspertizası qaydaları”. Bakı, 2001.
56) Bunlardan hansı həyat üçün təhlükəli olan sağlamlığa Ağır zərərvurmaya aiddir?
A) Almacıq sümüyünün sınığı

B) Əlin kəsilmiş yarası

C) Boyun kələfi sinirinin səthi şaxəsinin zədələnməsi

D) Əlin qançırı

E) Boyunun udlağın mənfəzinə keçən kəsilmiş yarası
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyinin 10.01.2001-ci il tarixli 07 nömrəli Əmrilə təsdiq edilmiş “Sağlamlığa zərərvurmanın məhkəmə-tibbi ekspertizası qaydaları”. Bakı, 2001.
57) Bunlardan hansı həyat üçün təhlükəli olan sağlamlığa Ağır zərərvurmaya aiddir?
A) Bazunun əzilmiş yarası

B) Saidin sıyrığı

C) Sirkə turşusu ilə dərinin məhdud kimyəvi yanığı

D) Boynun qırtlağın mənfəzinə keçən odlu silah qırma yarası

E) Əl darağı sümüyünün sınığı
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyinin 10.01.2001-ci il tarixli 07 nömrəli Əmrilə təsdiq edilmiş “Sağlamlığa zərərvurmanın məhkəmə-tibbi ekspertizası qaydaları”. Bakı, 2001.
58) Bunlardan hansı həyat üçün təhlükəli olan sağlamlığa Ağır zərərvurmaya aiddir?
A) Boyunun yemək borusunun mənfəzinə keçən odlu silah güllə yarası

B) Saidin qançırı

C) Bir qabırğanın yerdəyişməyən sınığı

D) Barmağın əzilmiş yarası

E) Baş beyin silkələnməsi
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyinin 10.01.2001-ci il tarixli 07 nömrəli Əmrilə təsdiq edilmiş “Sağlamlığa zərərvurmanın məhkəmə-tibbi ekspertizası qaydaları”. Bakı, 2001.
59) Bunlardan hansı həyat üçün təhlükəli olan sağlamlığa Ağır zərərvurmaya aiddir?
A) Bazunun çapılmış yarası

B) Tənəffüsün kəskin pozulması ilə müşayiət olunan qırtlaq qığırdaqlarının qapalı sınıqları

C) Falanqa sümüyünün sınığı

D) Saidin sıyrığı

E) Baş beyinin yüngül dərəcəli əzilməsi
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyinin 10.01.2001-ci il tarixli 07 nömrəli Əmrilə təsdiq edilmiş “Sağlamlığa zərərvurmanın məhkəmə-tibbi ekspertizası qaydaları”. Bakı, 2001.
60) Bunlardan hansı həyat üçün təhlükəli olan sağlamlığa Ağır zərərvurmaya aiddir?
A) Burnun kəsilmiş yarası

B) Ayaq pəncəsinin qançırı

C) Baş beyin silkələnməsi

D) Onurğa beyninin bel-oma seqmentinin çanaq üzvləri funksiyasının kəskin pozulması ilə gedən qapalı küt zədəsi

E) Döş qəfəsinin əzilmiş yarası
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyinin 10.01.2001-ci il tarixli 07 nömrəli Əmrilə təsdiq edilmiş “Sağlamlığa zərərvurmanın məhkəmə-tibbi ekspertizası qaydaları”. Bakı, 2001.
61) Bunlardan hansı həyat üçün təhlükəli olan sağlamlığa Ağır zərərvurmaya aiddir?
A) Oturaq sinirinin səthi şaxəsinin zədələnməsi

B) Onurğa beyninin döş seqmentinin ağır dərəcəli şokla müşayiət olunan qapalı küt zədəsi

C) Falanqa sümüyünün sınığı

D) Bədən səthinin 5%-ni əhatə edən 1-2-ci dərəcəli termiki yanığı

E) Alının dərialtı hematoması
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyinin 10.01.2001-ci il tarixli 07 nömrəli Əmrilə təsdiq edilmiş “Sağlamlığa zərərvurmanın məhkəmə-tibbi ekspertizası qaydaları”. Bakı, 2001.
62) Bunlardan hansı həyat üçün təhlükəli olan sağlamlığa Ağır zərərvurmaya aiddir?
A) Bədən səthinin 10%-ni əhatə edən 1-2-ci dərəcəli termiki yanığı

B) Üzün qançırı

C) Əng sümüyünün sınığı

D) Üz sinirinin səthi şaxəsinin zədələnməsi

E) Ağır onurğa şoku ilə nəticələnən 2 döş fəqərəsinin sınığı
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyinin 10.01.2001-ci il tarixli 07 nömrəli Əmrilə təsdiq edilmiş “Sağlamlığa zərərvurmanın məhkəmə-tibbi ekspertizası qaydaları”. Bakı, 2001.
63) Bunlardan hansı həyat üçün təhlükəli olan sağlamlığa Ağır zərərvurmaya aiddir?
A) Döş qəfəsinin divar aralığına keçən deşilmiş yarası

B) Falanqa sümüyünün sınığı

C) Budun sıyrığı

D) Mil sinirinin hissəvi zədələnməsi

E) Bədən səthinin 5%-ni əhatə edən 1-2-ci dərəcəli termiki yanığı
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyinin 10.01.2001-ci il tarixli 07 nömrəli Əmrilə təsdiq edilmiş “Sağlamlığa zərərvurmanın məhkəmə-tibbi ekspertizası qaydaları”. Bakı, 2001.Yüklə 257,2 Kb.

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə