Consiliul uniunii europeneYüklə 111,51 Kb.
səhifə2/3
tarix31.10.2017
ölçüsü111,51 Kb.
1   2   3

Balcanii de Vest

Consiliul a discutat situația din Balcanii de Vest, având în vedere Forumul Balcanilor de Vest desfășurat la fârșitul după-amiezii cu miniștrii afacerilor externe din regiune.

Înaltul Reprezentant și miniștrii au menționat câteva evoluții recente foarte importante din regiune, în special arestarea lui Mladic în Serbia și transferarea acestuia la Haga, lansarea dialogului structurat cu Bosnia și Herțegovina și inițierea dialogului Belgrad-Pristina. Aceștia au subliniat faptul că țările din regiune trebuie să consolideze progresele obținute și că mai este încă mult de lucru.

Albania

Consiliul a discutat evenimentele recente din Albania și a adoptat următoarele concluzii:

„1. UE a urmărit îndeaproape alegerile locale din 2011 și a observat că acestea s-au desfășurat în general într-un mod transparent și concurențial, existând totuși anumite dificultăți de procedură. Cu toate acestea, situația de la Tirana constituie un motiv de îngrijorare. UE deplânge deteriorarea situației politice și tensiunile accentuate care au urmat alegerilor și desfășurării procesului.

2. Luând act de deciziile adoptate de colegiul electoral, UE subliniază că este esențial ca procesul electoral, inclusiv procedura de contestare și declararea rezultatelor finale de către CEC, să fie complet transparent, independent și să respecte pe deplin cadrul legal existent. Este de asemenea esențial ca toate părțile să recunoască supremația statului de drept față de orice alte interese. UE invită toți liderii politici să sprijine finalizarea procesului electoral cu calm, într-un mod constructiv și punând accentul pe perspectiva europeană a țării. UE va urmări îndeaproape evaluarea procesului de către misiunea de observare a alegerilor a OSCE/ODIHR.

3. UE îndeamnă guvernul și opoziția să convină, în colaborare cu societatea civilă, asupra unei reforme electorale de substanță, care să abordeze toate recomandările făcute de OSCE-ODIHR în 2007, 2009 și 2011 înainte de organizarea următoarelor alegeri. UE ia act de intenția secretarului general al Consiliului Europei de a solicita Comisiei de la Veneția un aviz referitor la modalitățile de evitare a unor situații similare la alegerile viitoare.

4. UE invită guvernul și opoziția să reia de urgență dialogul politic și să depășească blocajul politic de durată. Un astfel de dialog este indispensabil pentru funcționarea normală a oricărei societăți democratice și a instituțiilor sale, inclusiv funcționarea eficientă a parlamentului, precum și pentru înregistrarea de progrese în privința integrării europene a țării. UE îndeamnă autoritățile albaneze să își reînnoiască și să își intensifice eforturile privind agenda de reforme și punerea în aplicare a acesteia. Acestea sunt esențiale pentru a atinge gradul necesar de respectare a criteriilor de la Copenhaga, inclusiv cele douăsprezece priorități-cheie identificate în avizul Comisiei Europene din 9 noiembrie 2010 privind cererea de aderare a Albaniei. Numai după îndeplinirea aspectelor de mai sus va putea Albania să înregistreze progrese în direcția UE, în acord cu concluziile Consiliului din decembrie 2010.

5. UE își menține angajamentul față de perspectiva europeană a Albaniei și va sprijini în continuare eforturile sale în acest proces.”

Vecinătatea estică - Belarus

Consiliul a discutat situația din Belarus și a adoptat următoarele concluzii:„1. Reamintind concluziile sale din 31 ianuarie 2011, declarațiile din 18 februarie, 12 aprilie, 14 mai și 26 mai ale Înaltului Reprezentant Catherine Ashton privind situația din Belarus, precum și declarația Înaltului Reprezentant din 18 martie 2011 în numele UE, Uniunea Europeană își exprimă profunda îngrijorare cu privire la deteriorarea situației drepturilor omului, a democrației și a statului de drept în Belarus.

  1. UE condamnă ferm detenția, procesele și sentințele pe motive politice în cazul reprezentanților societății civile, ai mass-mediei independente și ai opoziției politice, inclusiv în cazul foștilor candidați la președinție Neklyayev, Rymașevski, Sannikov, Statkevich și Uss, în urma alegerilor prezidențiale din 19 decembrie 2010. UE își reiterează apelurile la eliberarea imediată și reabilitarea tuturor prizonierilor politici. UE își subliniază profunda îngrijorare privind raportările referitoare la tortură și la alte forme de maltratare în închisorile belaruse și îndeamnă autoritățile să respecte angajamentele internaționale aprobate de Belarus, în special interzicerea totală a torturii și a tratamentelor violente, inumane și degradante.

  2. UE deplânge deteriorarea continuă a libertății mass-mediei în Belarus, inclusiv acțiunile în justiție inițiate de Ministerul Informațiilor în vederea desființării a două dintre cele mai mari ziare independente din Belarus, Nașa Niva și Narodnaia Volia, procesul jurnalistului Poczobut, precum și anularea licenței postului de radio Autoradio. UE solicită Belarus să pună capăt persecuției și hărțuirii pe motive politice pe care le desfășoară în prezent împotriva forțelor democratice, a mass-mediei independente, a societății civile și a apărătorilor acestora.

  3. Consiliul îndeamnă Belarus să respecte imunitățile și privilegiile diplomatice, recunoscute la nivel internațional, ale reprezentanțelor diplomatice ale UE la Minsk și ale personalului acestora și să pună capăt hărțuirii și intimidării.

  4. UE este în continuare hotărâtă să abordeze situația drepturilor omului din Belarus, inclusiv în cadrul forurilor internaționale precum Consiliul ONU pentru Drepturile Omului și OSCE. Consiliul salută adoptarea cu succes a rezoluției privind situația drepturilor omului în Belarus în cadrul celei de a 17-a reuniuni a Consiliului ONU pentru Drepturile Omului și solicită Belarus să o pună integral în aplicare. UE își exprimă din nou regretul cu privire la lipsa de cooperare a Belarus în cadrul Mecanismului OSCE de la Moscova și ia act cu îngrijorare de constatările din raportul întocmit de raportorul OSCE cu privire la gradul de îndeplinire de către Belarus a angajamentelor sale din cadrul OSCE în domeniul drepturilor omului.

  5. Din perspectiva evoluțiilor recente, Consiliul a decis să impună restricții de călătorie și înghețarea activelor unei noi serii de persoane. În plus, Consiliul a decis să impună Belarus un embargo asupra armelor și asupra echipamentelor care ar putea fi utilizate pentru represiune internă. Consiliul a decis totodată să înghețe activele a trei companii care are legături cu regimul.

  6. Consiliul este de acord ca extinderea operațiunilor Băncii Europene de Investiții către Belarus să înceapă numai dacă și când UE va fi în măsură să realizeze o evaluare suficient de favorabilă a situației drepturilor omului și a statului de drept. Consiliul salută rezultatul recentei actualizări a strategiei de țară, realizată de Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare, care presupune o recalibrare a asistenței BERD în defavoarea autorităților centrale belaruse și în favoarea actorilor nestatali și locali care implementează proiecte în domenii avantajoase pentru populație în ansamblu. Consiliul își exprimă speranța că în Belarus vor fi instituite din nou condițiile necesare pentru a permite țării să beneficieze pe deplin de avantajele sprijinului BEI și al BERD.

  7. UE își reafirmă hotărârea fermă de a consolida angajamentul său în ceea ce privește poporul belarus și societatea civilă din Belarus. UE salută faptul că strategia privind asistența UE către Belarus a fost revizuită în sensul consolidării sprijinului pentru societatea civilă, precum și faptul că pachetul UE privind asistența specială este în plin proces de punere în aplicare, asigurând sprijin îndeosebi persoanelor oprimate, ONG-urilor, mass-mediei și studenților. Coordonarea între donatori va continua, în scopul de a spori eficacitatea ajutorului pentru societatea civilă belarusă în anii următori.

  8. Reamintind importanța pe care o acordă contactelor între oameni, în beneficiul populației belaruse în ansamblu, Consiliul ia act cu satisfacție de lucrările în curs având drept obiectiv utilizarea deplină a flexibilităților existente oferite de Codul vizelor, în special a posibilității pentru statele membre de a elimina și a reduce taxele de viză pentru anumite categorii de cetățeni. În același spirit, Consiliul salută totodată invitația oficială adresată Belarus de către Comisie de a demara negocierile pentru acordurile de facilitare a eliberării vizelor și de readmisie, pe baza directivelor de negociere adoptate de Consiliu la 28 februarie, și solicită autorităților belaruse să se angajeze în mod constructiv.

  9. UE va continua să monitorizeze îndeaproape situația din Belarus. UE își reafirmă angajamentul față de politica privind implicarea critică, inclusiv prin dialog și prin Parteneriatul estic, și reamintește că dezvoltarea relațiilor bilaterale depinde de progresele înregistrate de Belarus în sensul respectării principiilor democrației, statului de drept și drepturilor omului. În același timp, în funcție de următoarele evoluții, UE este pregătită să ia în considerare măsuri specifice suplimentare, în toate domeniile de cooperare, după cum va fi cazul.”

Pentru decizia privind măsuri restrictive suplimentare împotriva regimului din Belarus: a se vedea mai jos „Secțiunea alte puncte aprobate”

Vecinătatea sudică

Siria

Consiliul a avut o discuție aprofundată privind recentele evoluții din Siria și repercusiunile din țările învecinate. Acesta a adoptat următoarele concluzii:

„1. UE condamnă cu cea mai mare fermitate violențele din Siria care se agravează. UE deplânge faptul că autoritățile siriene nu au reacționat la solicitările de a pune capăt imediat violențelor și de a se angaja în direcția unor reforme de fond. UE consideră că represiunea violentă în curs din Siria constituie o amenințare la adresa stabilității interne și în regiune.

2. UE regretă pierderea de vieți omenești, în principal ale protestatarilor pașnici, astfel cum se precizează în Raportul preliminar al Înaltului Comisar privind situația drepturilor omului în Siria. Raportul cuprinde acuzații de abuzuri privind drepturile omului, inclusiv tortură. UE transmite condoleanțe familiilor victimelor și salută curajul constant al poporului sirian. UE solicită autorităților siriene să pună capăt imediat violențelor. UE face apel la demonstranți să mențină caracterul pașnic al protestelor. De asemenea, UE solicită o investigație independentă, eficientă și transparentă, astfel cum a solicitat SG al ONU, pentru a îi trage la răspundere pe cei care se fac vinovați de violențe.

3. UE ia act cu deosebită preocupare de activitățile militare, în special în nordul Siriei și orașul Jisr al-Shughour, precum și de miile de persoane strămutate din cauza violențelor. Aceasta face apel la autoritățile siriene să permită accesul imediat și necondiționat al agențiilor umanitare în toate zonele afectate. De asemenea, UE face apel la autoritățile siriene să coopereze deplin cu Oficiul Înaltului Comisar al Națiunilor Unite pentru Drepturile Omului, inclusiv acordând acces în Siria misiunii acestuia, astfel cum a solicitat Consiliul pentru Drepturile Omului al ONU la 29 aprilie.

4. Subliniind că actuala criză poate fi soluționată numai printr-un proces politic, UE reiterează apelurile adresate autorităților siriene de a lansa fără întârziere un dialog național credibil, veritabil și favorabil incluziunii, precum și reforme politice de fond. UE evidențiază faptul că, pentru punerea în practică a unui astfel de proces, autoritățile siriene trebuie să înceteze violențele, să pună capăt imediat arestărilor arbitrare și actelor de intimidare, să elibereze toate persoanele arestate în legătură cu protestele, precum și alți prizonieri politici care se află încă în detenție în pofida amnistiei recente anunțate de președintele Al-Assad. Un astfel de proces reprezintă singura modalitate de a oferi stabilitate în Siria pe termen lung, prin inițierea unei tranziții pașnice către democrație, pe baza unității naționale și cu respectarea drepturilor tuturor cetățenilor.

5. UE este preocupată de faptul că ridicarea stării de urgență la 21 aprilie nu este pusă în practică și deplânge faptul că dreptul la întrunire pașnică și libertatea de exprimare continuă să fie încălcate în mod constant. Rolul de lider și credibilitatea președintelui Al-Assad depind de punerea în aplicare a reformelor pe care el însuși le-a anunțat public fără a lua nici un fel de măsuri din acel moment pentru îndeplinirea angajamentelor sale.

6. UE subliniază că autoritățile siriene trebuie să asigure faptul că accesul poporului sirian la bunurile și serviciile de bază nu este întrerupt.

7. De asemenea, UE solicită autorităților siriene să permită accesul imediat și neîngrădit al observatorilor internaționali ai drepturilor omului, precum și al presei independente și internaționale. Poporul sirian nu ar trebui să fie privat de accesul la presa independentă, inclusiv internet.

8. Situația a afectat țările învecinate. UE este pregătită să ofere asistență în abordarea situației umanitare. UE recunoaște eforturile Turciei și ale altor parteneri regionali privind diferitele aspecte ale crizei, în special aspectele umanitare, și va coopera cu aceștia pentru abordarea situației din Siria.

9. UE își continuă eforturile diplomatice cu partenerii din comunitatea internațională pentru a asigura că Consiliul de Securitate al ONU își asumă responsabilitatea în legătură cu situația din Siria și implicațiile sale regionale, condamnă violențele în curs și solicită autorităților siriene să îndeplinească aspirațiile legitime ale poporului sirian.

10. Până nu se va pune capăt violențelor inacceptabile împotriva populației civile și până când nu se vor realiza progrese decisive în direcția îndeplinirii aspirațiilor legitime ale poporului sirian, UE își va menține politica actuală.

11. În acest sens, UE se pregătește în mod activ să extindă măsurile sale restrictive prin desemnări suplimentare în scopul de a obține fără întârziere o schimbare fundamentală de politică din partea conducerii siriene. Consiliul reamintește că măsurile restrictive vizează persoane fizice și entități responsabile de represiunea violentă îndreptată împotriva populației civile sau asociate cu aceasta.”

Libia

Consiliul a discutat situația din Libia și a adoptat următoarele concluzii:

„1. UE este de neclintit în angajamentul său de a proteja pe civilii libieni, inclusiv prin intensificarea presiunii asupra regimului libian. În acest context, UE ia act de ridicarea asediului orașului Misrata de către TNC, de extinderea operației de aplicare a Rezoluției 1973 a Consiliului de Securitate al Organizației Națiunilor Unite (RCSONU) și de continuarea dezertărilor în cadrul regimului Kadhafi. Timpul nu este de partea lui Kadhafi. Acesta și-a pierdut întreaga legitimitate de a rămâne la putere. UE aprobă apelul grupului de contact potrivit căruia a sosit momentul pentru un nou capitol în care libienii își pot alege viitorul. UE sprijină ferm activitatea trimisului special al ONU al-Khatib de a iniția acest nou capitol.

2. UE se angajează ferm să pună în aplicare pe deplin RCSONU 1970 și 1973. La peste trei luni de la adoptarea acestora, regimul Kadhafi continuă încălcarea permanentă a obligației sale de a proteja cetățenii libieni. UE colaborează îndeaproape cu trimisul special al ONU pentru Libia ca punct de contact pentru procesul de tranziție politică. UE salută concluziile președinției comune a reuniunii Grupului de contact internațional, desfășurată la Abu Dhabi la 9 iunie, care au dovedit hotărârea constantă a comunității internaționale de a proteja civilii împotriva regimului Kadhafi. Reuniunea de la Cairo din 18 iunie a subliniat hotărârea organizațiilor internaționale de a colabora sub conducerea ONU și a reafirmat disponibilitatea acestora de a sprijini poporul libian pe durata perioadei de tranziție. Atât reuniunea de la Abu Dhabi, cât și cea de la Cairo ale ONU, LSA, OIC, UA și UE demonstrează unitatea de scop și angajamentul ferm al comunității internaționale de a obține o încetare a focului corelată cu și urmată de un proces politic real și cuprinzător bazat pe un angajament clar în favoarea reconcilierii și unității naționale a Libiei post-Kadhafi. Kadhafi trebuie să renunțe imediat la putere, iar încetarea focului trebuie să fie reală, verificabilă și să includă o încetare necondiționată a utilizării forței împotriva civililor, precum și retragerea și întoarcerea în cazărmi a forțelor militare din orașele asediate și ocupate.

3. EU condamnă încălcările cotidiene ale drepturilor omului și ale dreptului internațional umanitar de către regim. Au fost deja culese probe de către procurorul Curții Penale Internaționale în legătură cu crimele lui Kadhafi. Comisia internațională de anchetă adună probe suplimentare privind încălcările drepturilor omului și ale dreptului internațional umanitar în Libia, sub mandatul Consiliului pentru Drepturile Omului al ONU, care și-a publicat raportul la 1 iunie. Nu poate exista impunitate pentru crimele de război și pentru crimele împotriva umanității. UE face un apel la cei care mai sprijină regimul Kadhafi să se desolidarizeze de astfel de crime, precum și de regim.

4. UE continuă să fie preocupată de situația umanitară, în special din Misrata și din munții din vest. Organizațiilor umanitare trebuie să li se acorde fără întârziere acces neîngrădit în întreaga Libie. UE în ansamblu a alocat deja 136 de milioane euro sub formă de asistență umanitară și își reiterează angajamentul de a oferi această asistență într-un mod imparțial și nediscriminatoriu tuturor libienilor și tuturor persoanelor care au nevoie de aceasta. În cazul în care Oficiul pentru coordonarea afacerilor umanitare al ONU îi va solicita acest lucru, UE va desfășura o operație PSAC „EUFOR Libia”, pentru a sprijini asistența umanitară în regiune.

5. UE condamnă încălcările de către forțele lui Kadhafi ale frontierei internaționale a Tunisiei și atacurile împotriva acesteia. UE recunoaște impactul destabilizator al crizei libiene asupra tuturor vecinilor. UE își va continua cooperarea cu aceste țări învecinate pentru a ajuta la reducerea provocărilor umanitare, sociale, economice și de securitate create de criza libiană.

6. UE a decis să intensifice sancțiunile împotriva regimului Kadhafi prin adăugarea la lista UE privind înghețarea activelor a șase autorități portuare aflate sub controlul regimului. Astfel, UE ia măsuri suplimentare împotriva arsenalului militar utilizat de regim împotriva propriilor cetățeni. Transporturile umanitare vor fi exceptate de la această măsură. Lista persoanelor și a entităților vizate rămâne în permanentă revizuire.

7. UE salută documentul „Drumul către o Libie democratică” prezentat grupului de contact de către Consiliul național de tranziție (TNC), care consolidează angajamentul acestuia față de principiile incluziunii și reprezentării, precum și importanța acestuia în calitate de interlocutor politic cheie care reprezintă aspirațiile poporului libian. UE sprijină viziunea TNC pentru o Libie nouă și recunoaște măsurile importante luate pentru a îi îmbunătăți organizarea și responsabilizarea. TNC trebuie să își continue angajamentul de a aborda încălcările presupuse ale dreptului internațional, inclusiv ale drepturilor omului, comise în zonele aflate sub controlul său. UE este pregătită să sprijine TNC să își dezvolte capacitatea de a își asuma responsabilitățile și de a respecta statul de drept în zonele aflate sub controlul său.

8. UE recunoaște necesitățile financiare stringente pe care le are TNC pentru a servi poporul libian. UE salută anunțul, în cadrul reuniunii de la Abu Dhabi, a faptului că mecanismul financiar temporar (TFM) este acum operațional. UE salută contribuțiile specifice ale Franței și Italiei. Mobilizarea resurselor internaționale, inclusiv, acolo unde este posibil, prin utilizarea fondurilor libiene înghețate în conformitate cu dispozițiile RCSONU relevante, este esențială pentru sprijinirea unui proces de tranziție cuprinzător destinat susținerii reconcilierii naționale și îndeplinirii aspirațiilor democratice ale poporului libian. Măsurile în acest sens vor respecta statul de drept.

9. În coordonare cu ONU, Banca Mondială și alți factori, îndeosebi organizații regionale, UE a început să își mobilizeze resursele pentru a sprijini tranziția politică și o va face și în cadrul reconstrucției post-conflict. UE se angajează să sprijine clădirea unui stat libian democratic, care să respecte standardele internaționale în materie de drepturi ale omului, statul de drept și principiile bunei guvernanțe. Pe baza necesităților și solicitărilor Libiei, UE va examina modalitățile de a își conjuga toate acțiunile pentru a sprijini stabilitatea acestei țări, precum și securitatea și prosperitatea cetățenilor săi care luptă pentru a clădi un stat suveran și democratic nou. Consiliul încurajează Înaltul Reprezentant și Comisia să își continue activitatea în acest sens pentru a fi pregătiți să acționeze în funcție de evoluția situației.”

Yemen

Consiliul a discutat situația din Yemen și a adoptat următoarele concluzii:

„Uniunea Europeană este în continuare extrem de preocupată cu privire la evenimentele din Yemen, după săptămâni de violențe și tulburări care au provocat suferințe însemnate poporului yemenit.

Uniunea Europeană condamnă atacurile recente, inclusiv atacul din 3 iunie asupra complexului prezidențial, și îndeamnă toate părțile să pună capăt tuturor ostilităților, să respecte standardele internaționale în materie de drepturile omului și să respecte o încetare a focului definitivă pe tot teritoriul țării. UE monitorizează îndeaproape evenimentele. Violența nu poate fi o soluție pentru problemele cu care se confruntă Yemenul. Cei care se opun păcii trebuie trași la răspundere, iar cei care se fac vinovați de acte de violență împotriva protestatarilor pașnici trebuie deferiți justiției.

UE sprijină angajamentul vicepreședintelui Abdu Rabu Mansour Hadi de a respecta procesul de încetare a focului, de a demilitariza orașele din Yemen și de a asigura protecția adecvată pentru toate protestele și demonstrațiile pașnice care ar mai avea loc. UE evidențiază totodată importanța unei tranziții politice caracterizate prin ordine și incluziune în Yemen, în conformitate cu inițiativa Consiliului de Cooperare al Golfului, pentru a răspunde intereselor legitime ale întregului popor yemenit. UE îndeamnă conducerea Yemenului să își respecte până la capăt angajamentul față de această tranziție.

În acest context, UE subliniază profunda sa îngrijorare față de impactul pe care îl are impasul politic actual asupra situației umanitare din Yemen, inclusiv în ceea ce privește strămutarea internă a multor mii de persoane ca urmare a luptelor.

UE reamintește opinia sa conform căreia autoritățile din Yemen trebuie să facă față provocării de a restaura ordinea într-un mod care respectă în totalitate standardele internaționale în materie de drepturile omului. UE salută misiunea anunțată a Oficiului Înaltului Comisar al Națiunilor Unite pentru Drepturile Omului și încurajează guvernul yemenit să asigure misiunii accesul liber și neîngrădit în țară, așa cum a promis. UE salută declarația transregională privind Yemenul a Consiliului pentru Drepturile Omului și așteaptă cu interes un dialog cu ocazia celei de a 18-a sesiuni a acestuia.

UE rămâne pregătită, alături de alți parteneri internaționali, să asigure asistență și sprijinul politic necesar pentru derularea tranziției în Yemen.”Procesul de pace din Orientul Mijlociu

Pe parcursul prânzului, Înaltul Reprezentant i-a informat pe miniștri cu privire la călătoria sa în regiune din timpul weekendului și a condus o discuție privind procesul de pace din Orientul Mijlociu, concentrându-se pe eforturile de a convoca o reuniune a liderilor Cvartetului și de a încuraja părțile să se întoarcă la masa negocierilor. Aceasta este mai importantă ca niciodată, ca urmare a evenimentelor din primăvara arabă și a discursului Președintelui Obama,

Înaltul Reprezentant a prezentat de asemenea un raport privind reuniunea Grupului de la Cairo (ONU, Uniunea Africană, Liga Arabă, Organizația Conferinței Islamice și UE) privind Libia din 18 iunie, la care a participat pe parcursul vizitei sale în regiune.

ALTE PUNCTE APROBATE

AFACERI EXTERNEYüklə 111,51 Kb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə