Corpul expertilor contabili siYüklə 126,43 Kb.
tarix31.10.2017
ölçüsü126,43 Kb.
#23611

CORPUL EXPERTILOR CONTABILI SI

CONTABILILOR AUTORIZATI

FILIALA SIBIU
ORDINEA DE ZI


 1. Raportul Consiliului filialei privind activitatea desfasurata in anul 2009 şi semestrul I 2010; Realizarea programului de activitate pe anul trecut şi primul semestru al anului în curs pentru îndeplinirea; realizarea bugetului de venituri si cheltuieli la 31 decembrie 2009 şi la 30 iunie 2010;

 2. Raportul cenzorului asupra situatiei financiare a filialei la 31 decembrie 2009 şi la 30 iunie 2010;

 3. Raportul Comisiei de disciplina privind activitatea desfasurata in anul 2009 şi pe primul semestru al anului în curs;

 4. Aprobarea listei expertilor contabili de onoare si a contabililor autorizati de onoare ;

 5. Desemnarea reprezentantilor la Conferinta Nationala.

 6. Alegeri: alegeri pentru reînnoirea a jumătate din numărul membrilor Consiliului fiialei ; alegerea Comisiei de disciplină, alegerea Comisiei de cenzori ;

 7. Aprobarea listei cabinetelor propuse pentru a fi supuse auditului în anul 2011.


CORPUL EXPERŢILOR CONTABILI ŞI CONTABILILOR AUTORIZAŢI DIN ROMÂNIA

FILIALA SIBIU

ADUNAREA GENERALĂ


A CORPULUI EXPERŢILOR CONTABILI ŞI CONTABILILOR AUTORIZAŢI DIN ROMÂNIA

FILIALA SIBIU


15 iulie 2010

1. Raportul Consiliului filialei privind activitatea desfasurata in anul 2009 şi semestrul I 2010; realizarea programului de activitate pe anul trecut şi primul semestru al anului în curs pentru îndeplinirea atribuţiilor prevăzute în acte normative sau hotărâri ale organelor superioare ale Corpului; realizarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul trecut şi pe primul semestru al anului în curs
CAP.I - Modul de realizare a acţiunilor cuprinse în Programul aprobat de Conferinţa Naţională şi Adunarea Generală anterioară

Activitatea organelor de conducere şi execuţie ale filialei, in anul 2009 şi semestrul I 2010 se caracterizează prin aplicarea măsurilor stabilite de Conferinţa Naţională şi Adunării Generale a filialei din 03.03.2009.

Pe parcursul anului 2009 au avut loc 10 sedinte ale Consiliului filialei si 11 sedinţe al Biroului permanent, iar in semestrul I 2010 au avut loc 5 şedinte ale Consiliului filialei şi 5 şedinţe ale biroului permanent.

În şedinţele organelor de conducere s-au prezentat şi dezbătut rapoarte ale executivului şi s-au stabilit măsuri cu privire la: • materialele întocmite de departamentele de specialitate din cadrul filialei, consiliul filialei, comisia de disciplină

 • modul de organizare a profesiei

 • analiza lunara a executiei bugetului de venituri si de cheltuieli

 • organizarea activităţii de stagiu si analiza periodica a rezultatelor obţinute

 • organizarea programului de formare şi pregătire profesională funcţie de structura membrilor

 • organizarea de cursuri pentru pregătirea examenului de acces şi aptitudini pentru accesul la profesie;

 • măsuri pentru reactivarea membrilor;

 • propuneri privind cotizaţiile profesionale;

 • analiza lunară a încasării cotizaţiilor profesionale;

 • completarea Tabloului Corpului;

 • măsuri pentru atragerea de noi membri;

 • măsuri pentru îmbunătăţirea comunicării cu membrii CECCAR, precum şi asigurarea transparenţei filialei în relaţiile cu utilizatorii de informaţii (gestionarea si administrarea site-ului www.ceccarsibiu.ro);

 • măsuri de promovare a imaginii CECCAR şi a filialei noastre;

 • măsuri de transmitere a celor mai importante ştiri, anunţuri, noutăţi, în ceea ce priveşte activitatea CECCAR, precum şi a filialei Sibiu;

 • aducerea la cunoştinţă a hotărârilor, deciziilor şi a altor dispoziţii ale Corpului;

 • alte probleme referitoare la activitatea membrilor.

S-au luat măsuri pentru punerea în aplicare a programului stabilit prin Conferinţa Naţională şi s-au aplicat în proporţie de 100% si îndeplinirea programului de activitate aprobat in Adunarea Generala a Filialei din martie 2009.

Exemplificăm principalele acţiuni realizate in anul 2009 şi semestrul I 2010, conform programului de activitate.

1 .S-au continuat măsurile pentru punerea în aplicare a prevederilor art.11 alin.3 şi 4 din Legea contabilităţii nr.82/1991 cu modificările şi completările ulterioare în vederea întocmirii situaţieie privind modul de organizare şi ţinerea contabilităţii la entităţile din judeţ

Cu sprijinul DGFP Sibiu s-a întocmit situatia privind modul de organizare şi ţinere a contabilităţii la entităţile din judeţ la data de 30 iunie 2009 şi 31 decembrie 2008. In urma discuţiilor purtate de conducerea filialei cu reprezentantii conducerii DGFP Sibiu, organele de control fiscal din teritoru cu ocazia controalelor întreprinse la firmele din judet au verificat si respectarea legii în privinţa modului de organizare şi conducere a contabilităţii. Filiala a fost sesizata de D.G.F.P. cu ocazia identificarii cazurilor de nerespectare a art. 10 din Legea contabilitătii.2. S-au menţinut cele mai bune relaţii cu instituţiile locale – DGFP, Judecatorie, Tribunal, Poliţie, Registrul Comertului, Camera de Comerţ, Prefectura, prin organizarea de întâlniri şi informari periodice asupra executării la termen şi în bune condiţii a lucrărilor, asupra comportamentului deontologic al membrilor filialei. In anul 2009, au fost prevăzute in program 12 astfel de actiuni, iar in prima jumatate a anului 2010, 4 acţiuni care s-au şi realizat, enumerăm:

In anul 2009

◄6 întâlniri cu membri conducerii DGFP Sibiu si Gărzii financiare

◄ 1 întâlnire cu preşedintele Tribunalului Sibiu

◄2 întâlniri cu directorul ORC Sibiu

◄1 întâlnire cu parlamentari

◄1 întâlnire cu directorul general al Camerei de Comert

◄1 întâlnire cu directorul Agenţiei de Dezvoltare Regională Centru

◄ 1 întâlnire cu preşedintele Consiliului Naţional al Intreprinderilor Private MiciIn semestrul I 2010

◄3 întâlniri cu membri reprezentanţii conducerii D.G.F.P. Sibiu

◄ 2 întâlniri cu directorul ORC Sibiu

◄1 întâlnire cu reprezeatantul I.T.M. Sibiu

In anul 2009 au fost organizate 7 seminarii pentru analizarea şi interpertarea legislaţiei fiscale, iar în semestrul I 2010 au fost organizate 3 seminarii.

In anul 2009, s-au organizat 31 cursuri de pregătire profesională la care au participat 144 stagiari si 527 membri.

In semestrul I 2010, s-au organizat 16 cursuri de pregatire profesionala la care au participat 594 membri, 72 stagiari şi 37 candidati la examenul de acces:

Hotărârile, deciziile şi normele emise de organele de conducere ale Corpului au stat mereu la dispoziţia membrilor filialei pentru consultare;

S-a menţinut şi s-a îmbunătăţit cu materiale, punctul de documentare din sediul filialei. La sediul filialei există posibilitatea documentării de către membrii dar şi alte persoane interesate privind :legislaţia în domeniu (publicaţii – Contabilitate, expertiză şi auditul afacerii, Economistul, Tribuna economică, Capitalul, Monitorul oficial, buletine statistice, programul informatic legislativ ,,Lex expert”, etc.), bilblioteca cuprinzând cărţile de specialitate, bibliorafturi cuprinzând toate documentele interne primite de la Corp.

Conducerea filialei a transmis si prin intermediul presei locale aspecte legale privind modul de conducere a evidentei contabile si benefiicile membrilor CECCAR privind desfasurarea activitatii intr-un cadru legale, organizat, preocuparea continua pentru pregatirea profesionala si asigurarea unor servicii de calitate.

Prin intervenţiile mediatizate s-au facut recomandări mediului de afaceri local privind necesitatea consultării experţilor contabili pentru protejarea afacerii şi deţinerea de informaţii financiare de calitate;

Actiunea de reintegrare a membrilor, până la finele anului 2009 au depus documentatia de reintegrare 90 membri inactivi iar in cursul anului curent, 71 membri.
Cap. II Cu privire la evidenţa membrilor

Evidenţa membrilor este organizată în conformitate cu normele emise de Corp care privesc înscrierea în Tablou, radierea şi acordarea vizei.

La finele anul 2009 filiala Sibiu avea 1346 membri (activi si inactivi) si 139 stagiari, iar la 30 iunie 2010, 945 membri (actvi si inactivi) si 145 stagiari. In structură, situaţia membrilor se prezintă astfel:

Denumire indicator

31.12.2008

31.12.2009

30.06.2010

Membri activi (liber profesionisti si angajati)

498

602

650

societăţi

201

185

180

Membri inactivi

814

744

295

stagiari

211

139

145

Total

1724

1670

1270

Comparativ cu finele anului 2008, numarul total al membrilor a scăzut cu 26%., . Intsructura evolutia numarului membrilor este următoarea:

- societati descrestere 10%

- membri activi persoane fizice, o crestere de 31%

-membri inactivi descrestere 64%

-stagiari, descrestere 31%

Analizând în structură se observă cresterea accentuata a numarului membrilor persoane fizice active comparativ cu finele anului 2009 si o descrestere accentuata a numarului membrilor inactivi cu 64%.

Aceste aspecte sunt atât rezultatul reintegrării a 161 membri dar şi radierii din Tabloul Corpului a cca 400 membri inactivi.

Se constata o scadere a numarului membrilor persoane juridice, cu 21 societaţi ai caror administratori au cerut suspendarea firmelor ca urmare a măsurilor fiscale din 2009 de introducere a impozitului minim.

Scaderea numărului stagiarilro cu 31% se datoreaza în principal scăderii numărului candidaţilor, în 2009 perioada organizării examenului anterioară examenului de licenţa a restrictionat înscrierea absolventilor din 2009, iar promovabilitatea scăzută din anul precedent (2008) a conştientizat potenţialii candidaţi că fără o pregătire riguroasă care trebuie sa înceapă cu cel puţin un an înaintea susţinerii examenului de acces nu au şanse de reuşita.


Cap. III Realizarea programului de control a calităţii

I. Auditul de calitate în domeniul serviciilor contabile


Cabinetele programate a fi auditate in anul 2009 au fost în număr de 60, din care au fost auditate un numar de 58 cabinete. Nu s-a efectuat auditul de calitate pentru doua cabinete din motive obiective, cele doua societati s-au radiat din Tabloul Corpului inaintea datei programate pentru verificare.

Din analiza serviciilor profesionale efectuate de catre firmele/cabinetele verificate in anul 2009 se poate constata ca ponderea lucrarilor efectuate de catre profesionistii contabili din judetul Sibiu se materializeaza in servicii contabile respectiv de tinere si examinare a contabilitatii si de intocmire a situatiilor fianciare anuale. Auditorul a constatat de asemenea ca cea mai mare parte a expertilor contabili nu doresc sa efectueze expertize contabile judiciare din mai multe motive si anume : activitatea de tinere a contabilitatii se deruleaza de obicei prin firme de expertiza contabila si expertii nu doresc sa mai plateasca inca o cotizatie pe cabinet individual. De asemenea numarul de expertize contabile dispuse in dosarele judiciare este relativ redus (in medie 230 pe an) si expertii contabili nu-si pot asigura un venit cu caracter de permanenta din aceasta activitate. Un alt motiv pentru care expertii nu doresc sa efectueze expertize contabile judiciare este acela ca in multe cazuri instantele de judecata diminueaza onorariul pretins de catre expert iar plata onorariilor se face numai odata pe luna.

Ca o constatare generala se poate observa ca, din pacate , expertii contabili nu-si pun in practica toate oportunitatile ce le sunt oferite prin natura pregatirii lor profesionale si anume oferirea de servicii in domeniul fuziunilor si divizarilor de firme, servicii de asistenta contabila la implementarea softurilor contabile, organizarea circuitului intern al documentelor in cadrul unor firme mai mari, implementarea de politici contabile pentru firmele nou infiintate, calcul de salarii pentru firmele multinationale, evaluari de afaceri etc.

Auditorul a constata un numar de 815 deficiente la cabinetele verificate, din care , 259 la auditul structural, 496 la auditul tehnic şi 60 la auditul de conformitate.

In cadrul auditului structural cele mai multe firme cabinete nu si-au definit programe de pregatire profesionala si nu au facut evaluarea personalului angajat. De altfel aceasta deficienta s-a regasit la majoritatea firmelor /cabinetelor care au angajati, auditorul identificand numai la un cabinet o forma de apreciere scrisa a performantelor angajatilor. O alta deficienta intalnita la la auditul structural in majoritatea cazurilor se refera la lipsa clauzelor asiguratorii din contractele de prestari servicii incheiate de catre profesionistii contabili.

Sunt inca multe cabinete care nu si-au achizitionat standarde profesionale pentru toate misiunile executate, in special la cele de examinare a contabilitatii si de cenzorat. De asemenea, desi profesionistii contabili ai filialei Sibiu au participat la cursurile organizate de filiala avand ca tematica cunoasterea standardelor profesionale generale, a standardului profesional 21 privind misiunea de tinere a contabilitatii si a noului regulament privind auditul de calitate aplicabil incepand cu anul 2009, auditorul a constatat ca mai sunt inca multi membrii ai filialei care nu cunosc sau nu doresc sa intocmeasca raportul de misiune la sfarsitul exercitiului financiar.In cazul auditului tehnic deficientele se regasesc in organizarea dosarelor de lucru, a lipsei chestionarului de acceptare a misiunii, a definirii corecte a planului de misiune, lipsa procedurilor privind functia contabila si lipsa unei sinteze anuale prin care se face analiza indicatorilor economici realizati de catre clienti. Cea mai grava deficienta in cadrul auditului tehnic, intalnita la profesionistii contabili auditati in anul 2009 se refera la faptul ca nu se respecta Codul etic la preluarea unei misiuni de la un coleg, in sensul ca nu se emite scrisoarea de instiintare in atentia predecesorului. O parte dintre profesionistii contabili practica inca tarife mici pentru misiunile executate, si mai ales in alte localitati decat municipiul Sibiu (Agnita, Avrig, Cisnadie, Medias) motivand ca nu pot sa pretinda onorarii mai mari din cauza numarului redus de firme si a activitatii in scadere a acestora.

In cazul auditului de conformitate deficientele se regasesc in neparticiparea profesionistilor contabili la adunarile generale ale filialei si in unele cazuri neplata cotizatiei fixe si variabile. De asemenea in anul 2009 s-a identificat un cabinet care nu si-a indeplinit formalitatile de obtinere a vizei incepand cu anul 2006 (neplata cotizatiei fixe si variabile, nedepunerea declaratiilor cu veniturile realizate, neparticiparea la cursurile de instruire profesionala etc), pentru care auditorul a informat Consiliul Filialei.

La nivelul filialei Sibiu nici unul dintre cabinetele auditate nu au reusit sa-si organizeze activitatea astfel incat sa poata solicita certificat de atestare a calitatii serviciilor executate.II . Auditul expertizei contabile judiciare

 1. In anul 2009 s-au auditat 220 rapoarte de expertiză judiciară, în structură pe natura obiectivelor, astfel: civile 71 rapoarte; penale 33; comerciale 44; fiscale 72 rapoarte.

Se observa ca ponderea o detin expertizele fiscale de contestare a proceselor verbale de control. De asemenea a crescut numarul expertizelor penale, mai ales in dosare se evaziune fiscala.

Auditorul de calitate a solicitat refacerea unor rapaorte (17 rapoarte) cand s-au constatat erori de calcul, depasirea obiectivului dat de instanta, interpretarea eronata a textului de lege si exprimarea unor opinii personale care execedeau obiectivul expertizei.
Probleme deosebite ivite în activitatea auditorului de calitate în domeniul serviciilor contabile şi expertizei contabile judiciare.

I In domeniul serviciilor contabile

Desi in anul 2009 s-a constatat ca o parte dintre membrii s-au straduit sa-si organizeze activitatea conform standardelor profesionale, mai sunt inca multi profesionisti contabili care nu acorda importanta cuvenita imbunatatirii activitatii in cadrul cabinetului. Cea mai evidenta constatare a auditorului de calitate in anul 2009 se refera la o reducere a activitatii pentru majoritatea cabinetelor verificate, urmare a crizei economice pe care o traversam. Multi tineri experti contabili, care au lucrat intr-o firma membra a CECCAR, ulterior si-au deschis propria afacere, dar din cauza crizei economice si a faptului ca nu cunosc mediul de afaceri nu reusesc sa-si formeze un portofoliu de clienti care sa le asigure un trai decent. Pe fondul reducerii numarului de potentiali clienti se observa si o inrautatire a relatiilor dintre colegi, multi dintre ei fiind constransi sa-si caute clienti, nu mai respecta relatiile deontologice fata de colegi la preluarea unei misiuni.

In a doua parte a anului auditorul a constatat cu prilejul vizitelor efectuate la cabinte că membrii Corpului isi incaseaza cu mare greutate onorariile iar in unele situatii au fost nevoiti sa diminueze onorariile.
II In domeniul expertizei contabile judiciare

In cursul anului 2009 auditorul a fost nevoit sa asigure concilierea unor experti Contabili, deoarece acestia nu au gasit o solutie pentru a evita o stare conflictuala la executarea raportului de expertiza. In luna iunie 2009 s-a primit o adresa de la Politia Municipiului Medias prin care se solicita lista cu expertii contabili abilitati sa efectueze expertize in anul 2009, cerere care s-a solutionat imediat.


Cap. IV Organizarea şi desfăşurarea stagiului

Conducerea filialei Sibiu s-a preocupat pentru aducerea la indeplinire a modificarilor aduse de Regulamentul privind efectuarea stagiului si examenul de aptitudini in vederea accesului la calitatea de expert contabil si contabil autorizat.1. Rezultatele obtinute la examenele de obtinere a calitatii de membru CECCAR

In anul 2009 au avut loc 3 examene de acces la profesie si un examen de aptitudini.

La examenul de aptitudini organizat in perioada 11-18 octombrie 2009 la centru de examen Sibiu, au participat 66 candidaţi din care 66 au promovat examenul,

La examenul de acces la profesie organizat in 29 martie 2009 (Cluj Napoca) pentru contabilii autorizati care au absolvit studiile superioare, din 23 contabili autorizati inscrisi care indeplineau conditiile de examen au fost admisi 22 (promovabilitate 90%)

La examenul de acces la profesie organizat in perioada 05-12 iulie 2009 organizat la centrul de examen Sibiu au participat 63 candidati inscrisi, 58 candidati participanti din care admisi 49 (promovabilitate 77%)

La examenul de acces la profesie organizat in 29 noiembrie 2009 (Cluj Napoca) pentru contabilii autorizati are au absolvit studiile superioare din 21 contabili autorizati inscrisi care indeplineau conditiile de examen au fost admisi 19 (90%)

Analizand rezultatele obtinute se observa o imbunataţire a gradului de promovabilitate la examenul de acces comparativ cu anul 2008 (27%promovabilitate in 2008) insa se constat totodata o scadere a numarului de candidati inscrisi.

Acest fapt se datoreaza în principal scăderii numărului candidaţilor, pe de o parte în 2009 perioada organizării examenului anterioară examenului de licenţa a restrictionat inscrierea absolventilor din 2009, pe de altă parte promovabilitatea scăzută din anul precedent a conştientizat potenţialii candidaţi că ca fara o pregatire riguroasa care trebuie sa înceapă cu cel putin un an înaintea susţinerii examenului de acces nu au şanse de reuşita.

În cursul anului 2009 au avut loc doua sesiuni de examen la care filiala Sibiu a fost centru de examen. Toti candidatii care au promovat examenul de acces la profesie, au fost inscrişi în evidenţele filialei la termenele şi in condiţiile prevăzute de Regulamentul de stagiu. Filiala s-a preocupat de buna organizare a examenelor, actiunile au fost mediatizate corepunzator atât in media, pe site-ul, filialei, prin posta electronica precum si prin scrisori transmite prin posta, membrii care indeplineau conditiile de participare la sesiunile din martie si noiembrie fiind înştiintati nominal.

Filiala Sibiu are in evidentă la 30.06.2010 un numar total de 140 stagiari inscrisi pentru sistemul colectiv de pregatire, repartizati pe lectori formatori de stagiu.

Pe parcursul anului 2009 in evidentele filalei au existat 193, din care 54 au deveni membrii CECCAR, experti contabili si contabili autorizati.

3.Lectori utilizati pentru verificarea lucrarilor profesionale si predarea cursurilor de pregatire tehnica si deontologica

In anul 2009 etapa importanta in cresterea calitatii activitatii de formare profesionala a avut loc selectia si abilitarea formatorilor de stagiu. Filiala Sibiu a efectuat mediatizarea pe site-ul filialie si in mediul universitar de pe plan local.

La Filiala Sibiu sunt abilitati un numar de 10 lectori pentru verificarea activitatii de stagiu si predarea cursurilor de pregatire tehnica si deontologica cu ajutorul cărora in cursul anului 2009 si 2010 s-a realizat întreg programul de consultaţii acordate stagiarilor pentru rezolvarea studiilor de caz conform calendarului programat.

4.Graficul de efectuare a lucrarilor profesionale (200 ore/semestru) si zilele de pregatire tehnica si deontologica, pentru fiecare lector.

In urma solicitarilor din partea stagiarilor pentru consultatii in rezolvarea problemelor, graficul privind consultatiile si verificarea exercitiilor aferente, a fost stabilit la Filiala Sibiu in luna iunie.

Aferent pregatirii tehnice si deontologice Filiala Sibiu a prevazut in bugetul activitatii de stagiu pentru anul 2009, si a organizat un numar de 100 de ore de pregatire tehnica si 20 ore de pregatire deontologica, ce au fost efectuate in totalitate in perioada mai-iunie si octombrie-decembrie 2009 cu respectarea Tematicii pentru cursurile de pregatire tehnica, prevazuta de Anexa nr.6 la Regulament si Tematica pentru cursurile de pregatire deontologica si doctrina profesionala pentru experti contabili si contabili autorizati prevazuta in Anexa nr.6A la Regulament.

In cursul anul 2009 cca 144 stagiari au participat la cursurile de pregatire tehnică organizate de filială contabiliate, fiscalitate, doctrina si deontologie profesională precum şi la seminariile organizate lunar pe teme privint noutăţile legislative din domeniu.

În anul 2009 au avut loc 60 întâlniri ale formatorilor de stagiu cu stagiarii pentru acordarea consultaţiilor în rezolvarea probelemelor primite.

La expirarea perioadei de stagiu efectuat in conformitate cu Regulamentul de stagiu, stagiarilor le-au fost eliberate certificatele de stagiu din care rezultă ca au urmat pregătirea în sistem colectiv.

Pentru parcurgerea categoriilor de lucrari profesionale cuprinse in Programul cadru de practica in sistem colectiv a stagiarilor s-a procedat adstfel:


 1. Formatorii de stagiu au repartizat fiecarui stagiar alocat 30-50 intrebari, exercitii şi studii de caz din lista si tematica transmisa de departamentul de specialitate la inceputul fiecarui semestru.

 2. Departamentul de stagiu din cadrul filialei a urmărit primirea lucrărilor rezolvate de fiecare stagiar si impreuna cu formatorii de satgiu au stabilit termenele la care stagiarii au sustinut modul de rezolvare a exerciţiilor.

 3. Lucrarile au fost verificate de formatorii de stagiu care au notat fiecare exercitiu rezolvat

Cap. V Formarea şi dezvoltarea profesională continuă

In conformitate cu prevederile art.11 din Norma nr.38 privind dezvoltarea profesională continuă a profesioniştilor contabili, filiala CECCAR Sibiu a analizat stadiul si modul de realizare a programului de pregatire profesională continua pe anul 2009.

Având la bază Programul Naţional de Dezvoltare Profesională Continuă conducerea filialei a stabilit Programul de formare profesională propriu care a fost derulat în anul 2009 si prima jumatate a anului 2010 antrenând un numar mare de profesionisti contabili.

Obiectivul filialieia fost asigurarea unor cursuri utile, pe domeniile solicitate de membrii, care să trateze în special zona modifărilor legislative in domeniul contabil şi fiscal. Pentru sustinerea cursurilor au fost solicitati lectorii cu cele mai bune evaluari.

Programul de formare profesională organizat în cursul anului 2009, a fost structurat astfel:


 1. Perfecţionarea membrilor Corpului prin programul de pregatire profesionala continuă;

 2. Pregătirea profesională a stagiarilor care s-a efectuat pe ani de stagiu şi categorii profesionale, având la bază prevederile Regulamentului de organizare a stagiului .

 3. Pregătirea candidaţilor pentru examenul de aptitudini in vederea dobandirii calitatii de expert contabil si contabil autorizat

La cele 37 acţiuni de pregatire profesională organizate pentru membrii filialei în cursul anului 2009 au participat un numar de 675 profesionisti contabili, cea mai mare parte a actiunilor de pregatire fiind finalizate cu teste de evaluare a cursului.

In anul 2009 au fost organizate 31 cursuri la care au participat 144 stagiari şi 527 membri:

Eumeram, cursurile organizate de filiala in 2009:

a) Ianuarie

- cursuri pe tema standardelor profesionale la Sibiu si Medias, 119 participanţi

-lector CECCAR , ec. Ana Puchianu-auditor de calitate

b) Februarie

- cursuri pe tema standardelor profesionale la Sibiu, 100 participanţi

-lector ec. Ana Puchianu –auditor de calitate


 1. Mai, iunie

-cursuri de pregatire pentru examenul de acces, 58 participanti

-expertiză, lector Ana Puchianu

-audit, lector Doina Toader

- evaluare, lector Cosmin Popa

- contabilitate, IFRS, prof. univ. Corina Dumitru, ec. Raymonda Hagiu

-doctrină şi deontologie profesională, lector Medrea Grigored) August, septembrie

-cursuri de pregătire pentru examenul de aptitudini, 66 participanti

-expertiză, audit, evaluare, doctrină şi deontologie profesională,

lector prof.univ. dr. Marin Toma.

-analiză economico-financiară, lector Cosmin Popa

-contabilitate, IFRS – prof. univ. dr. Corina Dumitru

e) Octombrie

–cursuri fiscalitate şi drept fiscal la Sibiu, 143 participanţi

Lector Prof univ. dr. Radu Bufan

Tematica prezentată: Evoluţiile dreptului fiscal comunitar în materia impozitelor directe; Convenţiile de evitare a dublei impuneri; Evoluţiile dreptului fiscal internf) Noiembrie

-cursuri fiscalitate şi drept fiscal, 147 participanţi

Lector Prof univ. dr. Radu Bufan

d) Decembrie

-cursuri expertiza 97 participanti

-cursuri doctrina si deontologie profesională, 35 participanti

Lector. ec. Traian Duţia

In semestrul I 2010 au fost organizate 16 cursuri la care au participat 72 stagiari, 594 membri şi 37 candidaţi la examenul de acces, după cum urmează::

I. Cursuri pentru membri conform PNDPC

a) Ianuarie

- curs de fiscalitate la Sibiu (modificari Codul Fiscal), 134 participanţi

- conf. univ.drd. Delia Cataramăb) Februarie

- curs de contabilitate financiara (Reglementari contabile aprobate prin Omfp nr./3055/2009)

- lector, dr. Emilia Iordache, consilier Minsterul Finantelor, 249 participanţi


 1. Martie

-curs de contabilitate financiara (Reglementari contabile aprobate prin Omfp nr./3055/2009) organizat la Mediaş, 49 particianţi

-lector, ec. Raymonda Hagiu

-curs de doctrină şi deontologie profesională, organizat la Mediaş

- lector, ec. Medrea Grigored) Iunie

-curs fiscalitate Sibiu, 113 participanti

-conf. univ. dr. Delia Cataramă
II. Cursuri de pregatire pentru examenul de acces, 37 participanti

Mai – Iunie,

-audit, evaluare, doctrina si deontologie profesională, Prof. univ. dr. Marin Toma

- expertiză, lector Ana Puchianu

-fiscalitate, conf univ. dr. Delia Cataramă

- evaluare, lector Cosmin Popa

- contabilitate, IFRS, prof. univ. Corina Dumitru, ec. Raymonda Hagiu

-doctrină şi deontologie profesională, lector Medrea Grigore

-audit financiar, lector ec. Doina Toader


III Pregatire tehnică si deontologică stagiari:

-pregătire tehnică, domeniul contabilitate, 72 stagiari

- formator prof. univ. dr. Baltes Nicolae

-pregătire deontologică, 54 stagiari

-formator, Medrea Grigore


Completarea actiunilor de formare profesionala cu teme de actualitate care sa faca obiectul unor seminarii, simpozioane sau conferinte si mediatizarea acestora in presa locala.

In completarea actiunilor de formare profesionala, pentru actualizarea cunostintelor profesionale de catre membrii, pentru a face fata dificultăţilor generate de frecventele modificari ale legislatiei in materie, Filiala Sibiu a organizat 6 seminarii pe teme de actualitate, care au tratat subiecte privind noutăţile legislative. Aceste actiuni au fost promovate şi prin presa locala si s-au bucurat de o foarte buna participare din partea membrilor.

Ianuarie 2009

In data de 26 ianuarie la sediul CECCAR a fost organizat un seminar profesional pe teme fiscale la care au participat 115 membri ai Corpului. Specialistii din cadrul DGFP Sibiu au prezentat noutati legislative si au raspuns problemelor ridicate de membrii. • Aprilie 2009

În data de 2 Aprilie 2009, din iniţiativa Conducerii Executive şi a Consiliului Filialei Sibiu a CECCAR s-a organizat o masă rotundă la care au fost invitaţi reprezentanţi ai Gărzii Financiare din judeţul Sibiu . Această întâlnire a fost motivată de sesizările primite de la membrii Corpului despre comportamentul abuziv şi intimidant al unora dintre comisarii Gărzii Financiare în cadrul controalelor pe care le efectuează la sediul societăţilor comerciale din judeţul Sibiu.

Din partea filialei Sibiu a CECCAR au participat toţi membrii Consiliului Filialei, membrii ai Comisiei de Disciplină şi membrii ai filialei care au avut de susţinut nemulţumiri legate de relaţia cu comisarii Gărzii Financiare, în total 19 participanţi. • Mai 2009

In data de 13 Mai 2009, din iniţiativa Conducerii Executive şi a Consiliului Filialei Sibiu a CECCAR s-a organizat un seminar pe teme fiscale la care au fost invitaţi specialisti ai biroulului de asistenta contribuabili şi metodologie fiscală din cadrul DGFP Sibiu. Această întâlnire a fost motivată de publicarea OUG nr.34/2008 cu privire la rectificarea bugetară pe anul 2009 şi reglementarea unor măsuri financiar – fiscale, care a generat foarte multe controvese in interpretare şi aplicare.

 • Iunie 2009

Continuând seria întalnirilor profesionale lunare ce se organizează din iniţiativa conducerii executive şi Consiliului Filialei Sibiu al CECCAR, în data de 17 iunie 2009 a avut loc la Universitatea Alma Mater, o masă rotundă pe teme fiscale la care au fost invitaţi specialişti în fiscalitate din cadrul D.G.F.P. Sibiu. Această întâlnire a avut în prim plan clarificarea aspectelor legislative cuprinse de Ordonanta de Urgenta nr.34/2009 privind reglementarea unor măsuri fiscale.

La întâlnire au participat 230 membri care au ridicat probleme privind inadvertenţele conţinute de actul normativ, injusteţea manierei de de impozitare a firmelor din categoria I.M.M urilor, încălcarea Codului fiscal, care impune respectarea unui anumit termen între modificarea lui şi data aplicării, absenţa unei fundamentări şi oricărei logici economice. Au fost discutate şi aspecte concrete privind modul de aplicare a prevederilor ordonanţei.


Septembrie 2009

În perioada 9-11 septembrie, C.E.C.C.A.R. in colaborare cu KIBR organismul omolog din Polonia a organizat la Sibiu seminarul profesional tema "Supravegherea publică- Declaratia 93 a UE privind auditul statutar al conturilor auditul statutar al conturilor anuale si al conturilor consolidate", dezbaterile au fost conduse de domnul preşedinte prof univ. Dr. Marin Toma, doamna director general ec. Daniela Vulcan şi preşedintele organismului omolog din Polonia (KIBR) Adam Kesik. La seminar au avut participat specialişti ai organismului omolog din Polonia, conducerea filialei Sibiu si 10 experti contabili membri ai filialei.

Noiembrie 2009

În data de 10 noiembrie in aula facultatii de drept ,,Simion Bărnuţiu,, s-a organizat un seminar de fiscalitate pe tema modificarilor Codului Fiscal aplicabile de la 1 ianuarie 2010. Au participat 257 membri care au adresat numeroase intrebari celor 5 specialişti din departamentul de metodologie si asistenta contribuabili din cadrul DGFP Sibiu • Aprilie 2010

In 30 Aprilie, la Facultatea de Drept, s-a organizat un seminar pe teme fiscale la care au fost invitaţi specialisti ai biroulului de asistenta contribuabili şi metodologie fiscală din cadrul DGFP Sibiu. Această întâlnire a fost motivată de modificările intrevenite in legislatia fiscala.

 • Mai 2010

In data de 12 mai 2010 in aula Facultăţii de drept a avut loc o reuniune pe teme de proceduri fiscale, reprezentantii DGFP SIBIU, respectiv: directorul executiv adjunct Grigore Popescu, Directorul Directiei de Inspectie fiscala Răceu Ioan, 4 consilieri ai departamentului asistenta contribuabili. La reuniune au fost prezenti si cca 250 membri ai filialei care si-au exprimat nemultumirea in legatura cu modul in care au fost emise si comunicate somatiile de plata si titlurile executorii de la sfarsitul lunii martie. Astfel, au fost somati toti contribuabilii, inclusiv cei care au efectuat platile prin virament bancar in cadrul termenului legal prevăzut, generand o stare de neincredere atât faţă de membrii organismului nostru profesional cât şi faţă de DGFP.

In 31 mai 2010 la sediul filailei s-au desfasurat lucrarile Conferintei CECCAR cu tema ,,Fiscalitatea şi adminstratia, poveri ale peformanţei în afaceri,, Conferinta a avut loc in cadrul programului Saptamana Europeana a IMM-urilor, sub egida ,,Propulsarea Campionilor in afaceri,,

La eveniment au raspuns invitatiilor reprezentanti ai organelor adminsitrative locale (ORC, ITM, DGFP, Tribunal ) precum si oameni de afaceri importanti din judet şi cca 60 membri CECCAR. .

Precizam ca pentru toate actiunile de pregatire profesională organizate de filiala au fost întocmite în prealabil proiecte de BVC potrivit normelor, pentru care s-a primit aprobare de la departamenutul de specialitate precum si executii ale bugetului fiecarui curs .

Conducerea filialei a avut in vedere intensificarea contactelor cu membrii filialei stabilind o mai buna comunicare cu membrii prin intermediul e-mailului si site-ului filialei urmarind crearea unui feed-back informational.

In plus pentru mentinerea competentelor profesionale ale membrilor in vederea efectuarii unor servicii profesionale calitate, conducerea filialei a transmis periodic, ori de cate ori au intervenit modificari in legislatia contabilă si fiscală precum si a normelor emise de Corp, informari si sinteze ale actelor normative respective, ghiduri de aplicare. Comunicarea s-a efectuat prin posta electronica precum si afisarea pe site-ul filalei .Cap. VI Modul de respectare a Codului etic national al profesionistilor contabili

Cunoaşterea şi respectarea Codului Etic Naţional al profesioniştilor contabili din România trebuie să reprezinte o prioritate pentru fiecare membru. Cu ocazia interviurilor de reactivare s-a constatat ca membri inactivi nu cunosc responsabiliăţile legale, etice şi deontologice ce le revin din calitatea de membru C.E.C.C.A.R. Din cazurile sesizate la Comisa de disciplină rezultă că sunt şi membri activi care încalcă regulile eticii si deontologiei profesionale. Intrucat in anul 2009 si cursul anului 2010 au fost organizate numai 2 cursuri de doctrină si deontologie profesională la care au participat 60 membri, r practica a demonstrat ca in activiatea profesională de multe ori membrii încalcă principiile eticii si deontologiei profesionale, în perioada urmatoare filiala se va preocupa in mod deosebit de cunoaşterea de către membri a Codului Etic şi a importantei repsectarii normelor etice acestuia în piaţa serviciilor profesionale.

In anul 2009 si semestrul I 2010 au fost adresate Comisiei de disciplina 12 reclamaţii prin care s-au semnalat abateri disciplinare sau acuzatii aduse unor membri ai fililei, din care 6 reclamaţii au fost soluţionate de Comisia de Disciplina a Filialei până la finele anului 2009, una din ele fiind respinsă ca nefondată. Comisa de disciplină a aplicat două sancţiuni disciplinare, repsctiv: o mustrare dlui Badilă Gheorghe şi suspendarea dreptului de exercitare a profesiei pe 6 luni expertului contabil Abrudean Călin.

In ceea ce priveste celelalte abateri de la reglementarile CECCAR au fost facute urmatoarele sesizari:

-nedepunerea raportului de activiate anual

- neplata cotizatililor fixe si variabile aferenta

- neparticiparea la cursurile de instruire profesionala

- functinonarea fara avizul anual


Imbunătăţirea şi intensificarea colaborării cu Ministerul justiţiei pe linia expertizelor judiciare.

La inceputul anului s-a efectuat impreuna cu functionarul de la Biroul Local un punctaj al bazei de date de la Ministerul Justitiei cu Lista expertilor contabili care doresc sa efectueze expertize contabile judiciare de la filiala Sibiu, identificandu-se unele erori de adresa si numar de telefon. In luna iunie 2009 Biroul Local a transmis filialei CECCAR unele noutati emise de Ministerul Justitiei in ceea ce priveste decontarea onorariilor din expertizele judiciare, cu solicitarea ca aceste informatii sa fie facute cunoscute expertilor contabili. In acest sens s-au transmit in zilele imediat urmatoare acestei solicitari copii scanate dupa procedurile emise de catre Ministerul Justitiei iar pentru expertii care nu au adrese de mail s-au convocat telefonic la CECCAR pentru a li se inmâna aceste reglementari. Ulterior in luna iulie 2009 au mai aparut precizari suplimentare pe aceeasi tema care au fost comunicate pe aceleasi canale expertilor contabili interesati.

A fost finalizată lista expertilor contabili judiciari, astfel încît, la această dată, din evidenţele Biroului Local de Expertize al Tribunalului Sibiu, precum şi pe site-ul Ministerului Justiţiei, pot fi accesaţi de către instanţele judecătoreşti, un număr de 84 experţi judiciari, membri CECCAR Filiala Sibiu.

Auditorul a convenit cu functionarul de la Biroul Local ca in luna ianuarie 2010 sa asigure o verificare din partea auditorului a expertilor care au incasat onorarii in anul 2009, ceea ce va asigura un control din partea auditorului asupra expertizelor depuse spre verificare la filiala de catre expertii contabili ai filialei. Din discutia purtata cu aceasta ocazie a rezultat ca si organele de cercetare penala (inspectoratele de politie si parchet solicita numirea expertilor din lista de la Ministerul Justitiei).


Ca o constatare generală, se poate aprecia că majoritatea profesioniştilor contabili au înţeles necesitatea instituirii unui control al calităţii lucrărilor efectuate şi s-au conformat regulilor stabilite de organismul profesional coordonator. La filiala Sibiu, cu mici excepţii, lucrările de expertiză contabilă judiciară sunt depuse spre verificare de auditorul de calitate.

Urmare a mai multor solicitari ale expertilor contabili care sunt la inceputul activitatii de expertiza contabila, s-a organizat la sfarsitul anului 2009 o intalnire intre expertii contabili ai filialei cu dorinta de a asigura o mai mare coeziune atat intre ei ca profesionisti cat si de a le explica ca in cazul in care sunt numiti intr-o cauza trebuie sa aibe o atitudine mai concilianta, pentru realizarea raportului de expertiza.

In urma interventiilor s-a constatat ca expertii contabili cu mai mare experienta au o disponibilitate redusa in a acorda sprijin colegilor mai noi, considerandu-i ca pe niste potentiali concurenti, care ar putea sa le ia locul. In luna decembrie 2009 conducerea filialei o organizat un curs de expertiza contabila judiciara la care au participat 100 experti contabili, scopul cursului a fost si de a le reaminti profesionistilor contabili obligatiile pe care le au in aceasta misiune precum si provocarile la care trebuie sa faca fata cand accepta sa efectueze o expertiza contabila judiciara.
Cap. VII Comunicarea cu organele locale ale adminstratiei si cu mediul economic local; colaborarea cu media locala

Filiala Sibiu a CECCAR este preocupata permanent de realizarea unei cat mai bune colaborari cu reprezentantii organelor locale ale administratiei. Exista o buna colaborare cu reprezentantii organelor beneficiare de expertiza contabila si judiciara: Tribunal, Judecatorii, Parchete, Curtea de Apel, Politie. De asemenea exista o buna colaborare cu celelealte organe locale ale administratiei: Directia Generala a Finantelor Publice a judetului Sibiu; Camera de Comert si Industrie a judetului Sibiu; Inspectoratul Teritorial de Munca, Casa de Pensii, s.a.Alte acţiuni concrete:

 • In anul 2009 semestrul au avut loc 10 întalniri ale conducerii filialei cu reprezentanţii DGFP Sibiu, ITM, Oficiul Registrului Comertului, Tribunal, Universităţi, Primărie, Consiliul Judeţean. In cadrul acestor intalniri au fost discutate probleme privind modul de percepere a calitatii activitati profesionale a membrilor de catre public, si organizarea unor instruiri profesionale privind legislatia in domeniul financiar contabil cat si aspecte legate de deontologia profesionala.

Dintre acestea enumeram:

►6 mai 2009 in sala de conferinte a Hotelului Ramada din Sibiu s-a desfaşurat Conferinta CECCAR cu tema ,,Strategii inovatoare pentru crestere si dezvoltare în cadrul IMM-urilor,, a reunit manageri ai IMM-urilor, profesionisti contabili si specialisti ING Bank pentru analiza problematicii cu care se confrunta activitatea IMM-urilor in actualul context economic, gasirea unor solutii eficiente pentru a faţă fenomenului cvasiprezent al globalizării, crizei financiară, concurenţei resimţiite de România după aderarea la UE.

Invitaţii, reprezentanti ai organismelor implicate în activitatea IMM-urilor, (ONRC Sibiu, DGFP Sibiu, Consiliului Naţional al Întreprinderilor Private Mici şi Mijlocii, Agenţia pentru Dezvoltare Regională) profesioniştii contabili şi reprezentanţii ING au încercat să ofere participanţilor infomaţii utile privind gestionarea şi dezvoltarea afacerilor, perspectivele IMM-urilor in actualul context european.

►10 septembrie 2009 la sediul Primariei Sibiu a avut loc o intalnire întâlnire protocolară între conducerea CECCAR, delegatii KIBR Polonia, participantii la seminarul ,,Supraveghera Publică,, şi primarul Sibiului dl. Klaus Johannis

►15 octombrie 2009 pentru continuarea acţiunilor întreprinse pe langa parlamentari în scopul sustinerii initiativelor legislative de modificare a O.U.G 90/2008 si O.G. 47/2007, delegatia filialei formata din preşedinte, director executiv si consilierul superior Doina Toader, a participat la o intalnire cu deputatul Ioan Cindrea preşedintele organizaţiei judetene a P.S.D. In discutiile purtate, domnului deputat a fost introdus in problematica cu care ne confruntăm privind limitarea dreptului experţilor contabili de a-şi exercita profesia potrivit competentelor dobandite şi i-a fost prezentată maniera in care prin promulgarea unor legi în avantajul unui grup de interese, s-a interzis expertului contabil dreptul de a desfăşura activitatea de audit şi consultanţa fiscala.

► 20 noiembrie 2009 conducerea filialei s-a întalnit la sediul DGFP Sibiu cu directorul coordonator adjunct dl.Răceu Ioan la solicitarea acestuia, pentru discutarea unor aspecte privind calitatea serviciilor contabile efectuate de unii membri

►19 februarie 2010 intalnire cu directorul Oficiul Naţional al Registrului Comerţului dl. Alexandru Tomaşevschi, pentru demararea acţiunilor necesare punerii în aplicare în mod unitar la nivel naţional a prevederilor Protocolului incheiat de CECCAR cu ONRC pentru preluarea situaţiilor financiare ale persoanelor juridice care au închieate contracte de prestări servicii cu membri CECCAR facilitând acestora din urmă achizitionarea semnăturii electronice.

►16 aprilie 2010 la sediul filialei a avut loc o masă rotundă pe tema ,,Relatia contribuabil – organul de control fiscal.,, La intâlnire au participat din partea DGFP Sibiu, directorul adjunct coordonator Iona Răceu, din partea Filialei presedintele filialei, directorul executiv, membrii Consiliului filiailei, auditorul de calitate si alti 4 experti contabili. S-au discutat aspecte privind atitudinea lipsita de profesionalism a unor inspectori fiscali in relatia cu membrii Corpului si contribuabili, precum si interpretarile abuzive ale legii facute de acestia cu ocazia controlelor efectuate.

Colaborarea cu media locală

Presedintele filialei şi directorul executiv prin cele 25 interviuri si articolele din presa (Curierul National, ziarul Tribuna), revista Prodomo, repoortaje ale televiziunii locale au mediatizat importanta profesiei contabile si serviciilor oferite de aceasta prin intermediul Corpului.

S-au publicat 45 anunţuri care au mediatizat acţiunile de pregatire profesională şi alte comunicări pentru membrii.

Totusi, pe linia mediatizarea serviciilor membrilor CECCAR se impune intensificarea actiunilor şi pe plan local pentru constientizarea opiniei publice, mediului de afaceri in special privind acest potential inca nevalorificat corespunzator.Cap. VIII Comunicarea cu membrii

In general comunicarea cu mebrii filialei s-a realizat prin intremediul e-mailului, site-ului filialei www.ceccarsibiu.ro dar si telefonic si letric

Au fost transmise informatii cu privire la:


 • calendarul pregatirii profesionale,

 • conditiile de acordare a vizei,

 • instruirile periodice privind legislatia specifice in domeniu

 • anunturi cu privire la noutatile ori modificarile intrevenite in reglementarile Corpului

 • informari periodice cu privire la modificarile legislatiei contabile şi fiscale

 • transmiterea declaratiilor anuale si a rapoartelor de audit

Pentru mediatizarea activităţii membrilor filialei s-a asigurat publicarea acestora in publicatiile Pagini Sibiene si Pagini Aurii.

S-au distribuit membrilor filialei cu titlu gratuit:

*Revista de specialitate a Corpului Contabilitatea, expertiza şi auditul afacerilor

*Curierul fiscal

*Alte publicaţii de specialitate editate de Corp, incadrate în bugetul de curs

*Revista de specialitate a Corpului Prodomo transmisa in format electronic

.
Cap. IX Modul de lucru al organelor de conducere ale Filialei: preşedinte, birou permanet, consiliul, executivul fililalei

Consiliul Filialei, Birou Permanent şi cadrele de conducere şi-au organizat activitatea pe baza nomelor legale în vigoare, a Regulamentului de organizare şi funcţionare a C.E.C.C.A.R, hotărârilor şi dispoziţiilor organelor centrale şi programul propriu de activitate aprobat de Adunarea Generală.

In anul 2009 au avut loc 10 şedinte ale consiliului fililaiei si 11 sedinte ale biroului permanent iar in semestrul I 2010, 5 sedinte de consiliu si birou permanent.

In şedinţele organelor de conducere s-au prezentat şi dezbătut rapoarte şi s-au stabilit măsuri cu privire la: • Materiale întocmite de Consiliul Filialei, Comisia de Disciplină, auditorul de calitate şi executivul fililaiei;

 • Analizarea şi avizarea solicitarilor privind inscrierea societaţilor in Tabloul Corpului

 • Analiza execuţiei bugetului de venituri şi cheltuieli;

 • Organizarea activităţii de stagiu şi analiza periodică a rezultatelor obţinute;

 • Organizarea programului de formare şi pregătire profesională funcţie de structura membrilor

 • Organizarea de cursuri pentru pregătirea examenului de acces şi aptitudini pentru accesul la profesie;

 • Măsurile pentru reactivarea membrilor;

 • Analiza lunară a încasării cotizaţiilor profesionale;

 • Completarea Tabloului Corpului;

 • Măsuri pentru atragerea de noi membri;

 • Aducerea la cunoştinţă a hotărârilor, deciziilor şi a altor dispoziţii ale Corpului;

 • Alte probleme referitoare la activitatea membrilor.

La sediul filialei se acorda consultanta de specialitate membrilor de catre presedintele filialei, directorul executiv si vicepresedinte, auditorul de calitate, ori de cate ori sunt solicitări din parte a membrilor, punându-se accent pe respectarea şi cunoaşterea Normelor profesionale de Corp, corelarea acestora cu legislatia economică în scopul asigurarii calităţii lucrărilor profesionale executate de membri

De asemenea cu ocazia intalnirii lunare a membrilor, cand sunt invitati şi specialisti din institutiile statului, acestia au posibilitatea ridicarii unor probleme care de cele mai multe ori sunt solutionate la momentul respectiv sau ulterior prin transmiterea solutiilor la sediul filialei.In 03 martie 2009 s-a ţinut Adunarea Generala care a analizat activitatea pentru anul 2008 şi aprobat programul de actvitate perioada 2009 -2010 .

Comunicarea executivului filialei Sibiu cu membrii o considerăm destul de bună.

Angajatii filialei sunt preocupati de dezvoltarea cunostintelor profesionale, prezinta o atitudine deschisa, prietenoasa de sprijin si asistenta permanenta pentru desfaşurarea activitatii membrilor si atragerea acestora in actiunile intreprinse de Corp.

Exista bună colaborare şi respect reciproc atat intre membrii consiliului filialei si executiv cat si in cadrul executivului.

Astfel filiala a organizat lunar evidenta financiar contabila si gestionara conform normelor Corpului si prevederilor legale şi nu s-au constat abateri de la disciplina financiara. Rapaortele operative si periodice au fost intocmite si transmise aparatului central la termenele prevăzute, pentru toate cheltuileile angajate s-au intocmit note explicative si referate de necesitate.

Inventarierea anuala s-a efectuat în perioada 02-04 decembrie, fara sa se constate diferenţe.Cap. X Aspecte financiare

Realizarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul trecut şi pe primul semestru al anului în curs

Pe baza datelor existente la data întocmirii raportului, respectiv conform execuţiei bugetului de venituri şi de cheltuieli la 31 decembrie 2009 şi 31 mai 2010, filiala Sibiu a înregistrat o bună relizare a prevederilor bugetare:-lei-

Perioada

31.12.2009
%

31.05.2010%

Indicatori

Prevăzut

Realizat
Prevederi anuale

Prevăzut 31.05.2010

Realizat
Venituri totale

700.000

844.972

120,7

860.000

645.000

599.999

93,0

Cheltuieli

Totale, din care:

700.000

737.527

105,4

760.000

321.000

284.180

88,5

-cheltuilei directe de exploatare ale filailei

500.000

537.524

107,5

510.000

221.000

184.180

83,3

-cheltuilei indirecte


200.000

200.000

100,0

250.000

100.000

100.000

100

Rezultatul exerciţiului

107.448100.000

324.000

315.820

97,5

In anul 2009 analizănd în structura s-au depăşit indicatorii prevăzuti la toate capitolele de venituri cu exceptia taxelor de inscriere persoane juridice si valorificari de publicatii. Volumul efectiv al cheltuielilor s-a situat sub nivelul prevederilor cu exceptia chetuielilor cu impozite si taxe unde s-a prevăzut un impozit pe cladiri de 25.000 si s-a platit un impozit de 115.320 lei in cota majorata de 10%.


Yüklə 126,43 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

gir | qeydiyyatdan keç
    Ana səhifə


yükləyin