Cumhuriyet ortaokulu 2015-2019 stratejik plan cumhuriyet OrtaokuluYüklə 0,64 Mb.
səhifə1/7
tarix08.01.2019
ölçüsü0,64 Mb.
#92491
  1   2   3   4   5   6   7


VAN MURADİYE

CUMHURİYET ORTAOKULUc:\users\halis\desktop\res\20150630_141144.jpg

2015 – 2019STRATEJİK PLANI

CUMHURİYETc:\users\halis\desktop\res\20150630_141223.jpg
ORTAOKULU

2015-2019

STRATEJİK PLAN
Cumhuriyet Ortaokulu
c:\users\halis\desktop\res\20150630_141144.jpg


HAZIRLAYANLARVAN MURADİYE CUMHURİYET ORTAOKULU

Kurum Türü

Ortaokul

Kurum Kodu

Ortaokul:743813

Kurum Statüsü

Kamu

Kurumda Çalışan Personel SayısıYönetici:2

Öğretmen:27

Hizmetli:1

Memur:1

Öğrenci Sayısı

465

Öğretim Şekli

Normal

Okulun Hizmete Giriş Tarihi

1998

Kurum Telefonu / Fax

4324513719

Kurum Web Adresi

http://muradiyecumhuriyetortaokulu.meb.k12.tr/

Mail Adresi
Kurum AdresiMahalle: Yenişehir

Posta Kodu: 65500

İlçe: Muradiye

İli: VAN

Kurum Müdürü

Fatih KÜÇÜKYOL

Kurum Müdür Yardımcısı

Zafer ATMACA
“Bir millet, irfan ordusuna sahip   olmadıkça savaş meydanlarında ne kadar parlak zaferler elde ederse etsin, o zaferlerin köklü sonuçlar vermesi ancak irfan ordusuyla mümkündür. Bu ikinci ordu olmadan, birinci ordunun elde ettiği kazançlar sönük kalır. Milletimizi gerçek kurtuluşa ulaştırmak istiyorsak, bizi ölümden kurtaran ve hayata götüren bugünkü idare şeklimizin sonsuzluğunu istiyorsak, bir an önce, büyük, kusursuz, nurlu bir irfan ordusuna sahip olmak zorunluluğunda bulunduğumuzu inkâr edemeyiz.”


SUNUŞ
p_20151106_091549_bf[1].jpg
BİLGİYİ ÜRETEN OLABİLMEK

Bilim ve teknolojinin baş döndürücü bir hızla ilerlediği günümüzde var olabilmeyi aşıp güçlü bir şekilde kalabilmek, geleceğin inşasında söz sahibi olmak için ‘bilgiyi takip eden’ değil, ‘bilgiyi üreten’ olmak gerekmektedir. Bilgiyi üretmek ise hedefleri belirleyerek uzun süreli stratejik planlamayla mümkündür.
Stratejik planlamanın temelini oluşturan ve bir milleti bağımsız ve uygar bir topluluk haline getirecek olan eğitim ise amaç ve hedefleri belirlenmiş, anlık kararlarla değil, bir strateji dâhilinde yürütülmelidir. Bu nedenle Cumhuriyet Ortaokulu olarak 2015-2019 yılları arasında hedeflerimizi belirledik ve bu hedeflere ulaşmak için bütün gücümüzle çalışacağız.
Cumhuriyet Ortaokulu olarak bizler, bilgi toplumunun gün geçtikçe artan bilgi arayışını karşılayabilmek; eğitim, öğretim, topluma hizmet sorumluluğumuzu eksiksiz bir şekilde yerine getirmek istiyoruz. Değerlerimiz doğrultusunda dürüst, tarafsız, adil, sevgi dolu, iletişime açık, çözüm üreten, yenilikçi, önce insan anlayışına sahip bireyler yetiştirmek bizim temel hedefimizdir.
Stratejik planımız, güçlü yönlerimizi öne çıkaran ve geliştiren, yeni ilişki ağları oluşturan, nitelikli eğitim ve araştırma programlarımızı disiplinler arası anlamda bir araya getiren bir çerçevedir. Okulumuzun akademik ve sosyal alandaki başarıları üzerine inşa edilmiş olan bu plan, sorumluluklarımızı yerine getirmede kaynaklarımızın daha etkili kullanılmasına imkân sağlamaktadır. Vizyonumuz yönünde daha yoğun işbirlikleri oluşturmayı ve paydaşlarımızdan daha çok destek sağlamayı hedefleyen bu plan, okulumuzu daha ileriye götürmek için verdiğimiz ve vereceğimiz çabaların yol haritası olacaktır.
Geniş katılımla oluşturulmuş bu planda emeği geçen bütün paydaşlarımıza teşekkür borçluyuz.
Fatih KÜÇÜKYOL

OKUL MÜDÜRÜ

ÖNSÖZ

p_20151117_124609.jpg
Bir ulusun kalkınmasındaki en önemli etken, çağdaş bir eğitim yapısına sahip olmaktır. Gelişmiş ülkelerde uzun yıllardır sürdürülmekte olan kaynakların rasyonel bir şekilde kullanımı, eğitimde stratejik planlamayı zorunlu kılmıştır.
Milli Eğitim Bakanlığı bu motivasyonla 2004 yılından beri stratejik plan çalışmalarını başlatmıştır. Bu çalışmalar temelde iki nedene bağlıdır:
Tüm dünyada daha önceleri başlayan çağdaşlaşma ve yenileşme çalışmalarıyla uyumlu bir şekilde eğitim alanında da bu tip eylemlerle mali, fiziki ve insani kaynaklardan daha verimli ve etkin yararlanarak akademik ve kurumsal gelişmeleri hızlandırmaktır.
Diğer bir neden ise; ülkemizde 2004 yılında kabul edilen yasa gereği “performans esaslı bütçeleme sistemi”ne geçilmesidir.
Okulumuzda hazırlanan bu planın başarıya ulaşmasında, farkındalık ve katılım ilkesi önemli bir rol oynayacaktır. Bu nedenle çalışmanın gerçekleştirilmesinde emeği geçen stratejik planlama ekibi başta olmak üzere tüm paydaşlarımıza teşekkür ederiz.
Ülkemizin sosyal ve ekonomik gelişimine temel oluşturan en önemli faktörün eğitim olduğu anlayışıyla hazırlanan stratejik planımızda belirlediğimiz vizyon, misyon ve hedefler doğrultusunda yürütülecek çalışmalarda başarılar dileriz.


Zafer ATMACA

MÜDÜR YARDIMCISI

İÇİNDEKİLER


 1. HAZIRLIK SÜRECİ………………………………………………………………………………………………

 1. PLANIN SAHİPLENİLMESİ…………………………………………………………………………………

 2. PLANLAMA SÜRECİNİN ORGANİZASYONU…………………………………………………………

1-İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Stratejik Plan Üst Kurulu………………………………………

2-İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Stratejik Planlama Ekibi………………………………………… 1. İHTİYAÇLARIN TESPİTİ………………………………………………………………………………………

 2. ZAMAN PLANI……………………………………………………………………………………………………

 1. DURUM ANALİZİ………………………………………………………………………………………………….

 1. TARİHİ GELİŞİM........................................................................................................................................

 2. YASAL YÜKÜMLÜLÜKLER VE MEVZUAT ANALİZİ....................................................................

 3. FAALİYET ALANLARI İLE ÜRÜN VE HİZMETLERİN BELİRLENMESİ...............................

 4. PAYDAŞ ANALİZİ.......................................................................................................................................

1-Paydaşların Tespiti……………………………………………………………………………………………..

2-Paydaşların Öncelik Sırasının Tespiti…………………………………………………………………..

3-Paydaşların Görüş ve Önerilerinin Alınması ve Değerlendirilmesi………………………..

a-İç Paydaş………………………………………………………………………………………………….

b-Dış Paydaş……………………………………………………………………………………………….


 1. KURUM İÇİ ANALİZ……………………………………………………………………………………………..

1-Teşkilat Yapısı…………………………………………………………………………………………………….

2-İnsan Kaynakları………………………………………………………………………………………………….

3-Kurum Kültürü…………………………………………………………………………………………………….

4-Teknoloji…………………………………………………………………………………………………………….

5-Mali Durum……………………………………………………………………………………………………….

a-Bina Envanteri……………………………………………………………………………………………

b-Araç Envanteri…………………………………………………………………………………………..


 1. ÇEVRE(KURUM DIŞI) ANALİZİ……………………………………………………………………………

1-Politik Faktörler…………………………………………………………………………………………………

2-Ekonomik Faktörler…………………………………………………………………………………………..

3-Sosyal Faktörler………………………………………………………………………………………………..

4-Teknolojik Faktörler…………………………………………………………………………………………. 1. GZFT ANALİZİ……………………………………………………………………………………………………...

 2. GELİŞİM/SORUN ALANLARI…………………………………………………………………………………

 1. GELECEĞE BAKIŞ………………………………………………………………………………………………..

 1. MİSYON BİLDİRİMİ...................................................................................................

 2. VİZYON BİLDİRİMİ ...................................................................................................

 3. TEMEL DEĞERLER ...................................................................................................

4. TEMALAR .........................................................................................................

1.Eğitim - Öğretime Erişimin Artırılması……………………………………………….

2.Eğitim – Öğretimde Kalitenin Artırılması……………………………………………

3.Kurumsal Kapasitenin Geliştirilmesi…………………………………………………..4- MAALİYETLENDİRME………………………………………………………………………………………

 1. İZLEME VE DEĞERLENDİRME…………………………………………………………………………TABLOLAR DİZİNİ

TABLO

İÇERİK

SAYFA

Tablo 1

Kısaltmalar

8

Tablo 2

Zaman Planlaması

12

Tablo 3

Yasal Yükümlülükler

15-17

Tablo 4

Yasal Dayanaklar

18

Tablo 5

Faaliyet Alanları

19

Tablo 6

Hizmetler

19-25

Tablo 7

Paydaş Analizi

26

Tablo 8

Kurumdaki Mevcut Yönetici ve Personel Sayısı (2015)

28

Tablo 9

Öğretmen Sayıları

29-30

Tablo 10

Kurumun Teknolojik Altyapısı

30

Tablo 11

Muradiye İlçesi Fatih Projesi İstatistikleri

31

Tablo 12

2014 Yılı Muradiye İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne Gelen Ödenekler

31

Tablo 13

Muradiye İlçe MEM Bina Envanteri

32

Tablo 14

Muradiye İlçe MEM Araç Envanteri

32

Tablo 15

Karşılaştırmalı Öğretmen/Öğrenci Durumu (2014)

33

Tablo 16

Genel Ortaöğretim Öğrencilerinin Üniversite Sınavı Başarılarına İlişkin Bilgiler

33

Tablo 17

Üst Politika Belgeleri

35

Tablo 18

GTFT Analizi

36-41ŞEKİLLER DİZİNİ

ŞEKİL

İÇERİK

SAYFA

ŞEKİL 1KISALTMALAR

YGS

Yüksek Öğretime Geçiş Sınavı

LYS

Lisans Yerleştirme Sınavı

TEOG

Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş Sınavı

DAKA

Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı

SODES

Sosyal Destek Programı

PG

Performans Göstergesi

UNESCO

Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü

DMK

Devlet Memurları Kanunu

TTK

Talim Terbiye Kurulu

KHK

Kanun Hükmünde Kararname

GZFT

Güçlü Yönler, Zayıf Yönler, Fırsatlar, Tehditler

DPT

Devlet Planlama Teşkilatı

AB

Avrupa Birliği

HBÖ

Hayat Boyu Öğrenme

MTE

Mesleki ve Teknik Eğitim

IPA

Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı

SP

Stratejik Plan

KMYKK

Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu

PEST

Politik Ekonomik Sosyal Teknolojik

TÜBİTAK

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu

MEB

Milli Eğitim Bakanlığı

TC

Türkiye Cumhuriyeti

STK

Sivil Toplum Kuruluşu

T.NO

Tedbir No

RAM

Rehberlik Araştırma Merkezi

YEĞİTEK

Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü

MEM

Milli Eğitim Müdürlüğü

İHL

İmam Hatip Lisesi

AİHL

Anadolu İmam Hatip Lisesi

ADSL

Asimetrik Sayısal Abone Hattı

TEFBİS

Avrupa Çapındaki Mesleki Eğitim ve Öğretimdeki Kredi Transfer Sistemi


GİRİŞ

Stratejik Plan Hazırlama Ekibi
Öğrenen okul, birlikte öğrenme disiplinini elde etmeyi hedefleyen okuldur. Bu disiplin ortak vizyon geliştirme ve bireysel yetenek disiplini üzerine kurulur, ancak ortak vizyon ve yetenek yeterli değildir. Örgütlerde kilit öğrenme birimi eylem için birbirlerine ihtiyaç duyan kişilerdir. Öğrenen okul bu ihtiyacı canlı tutarak yönetici, öğretmen ve personelde öğrenmeye doğru aksiyoner gerilim oluşturabilen okuldur.

Öğrenen okul, insan kaynaklarının sürekli gelişmesine yön veren okul olacaktır. Öğrenen okul, öğrenerek kendini yenileyen, öğrenmeyi teşvik eden, personel geliştirmeyi ön plâna çıkaran, değişmek için öğrenen, öğretmenlerin çalışma arkadaşı olarak algılandığı, okul içerisinde personeli çalışma ortamında başarılı kılacak ve üyelerce kabul edilebilir bir öğrenme iklimine zemin hazırlanan krizlerden uzak okuldur. Bütün bu gerçeklerden hareketle kısaca şunu diyebiliriz: Öğrenen örgütlerin açık ve sınırları aşan bir anlayışla öğrenme politikasına sahip olmalarından ötürü; böyle bir anlayışa dayalı bir yapılanma, bilgi toplumu olma yolunda hızlı ilerlemelerin yaşandığı son yıllarda ayakta kalabilme ve rekabetçi bir stratejiye sahip olabilmenin gereği haline gelmiştir.

Büyük önder Atatürk’ü örnek alan bizler; çağa uyum sağlamış, çağı yönlendiren öğrenciler yetiştirmek için kurulan okulumuz, geleceğimiz teminatı olan öğrencilerimizi daha iyi imkanlarla yetişip, düşünce ufku ve yenilikçi ruhu açık Türkiye Cumhuriyetinin çıtasını daha yükseklere taşıyan bireyler olması için öğretmenleri ve idarecileriyle özverili bir şekilde tüm azmimizle çalışmaktayız.

Bu amaçla hazırlanan Cumhuriyet İlköğretim Okulu 2015-2019 Strateji Planı özverili bir çalışma, araştırma neticesinde hazırlanmıştır. Okulumuzun şu an içinde bulunduğu durumdan hareketle 2019 yılında nerede olmamız gerektiği saptanmış ve bu doğrultuda hedefler belirlenmiştir. Bu çalışma ulaşmamız gereken hedefleri gerçekleştirmede kurumumuzda çalışan tüm personele bir rehber niteliğindedir.


Stratejik Plan Hazırlama Ekibi

STATEJİK PLANLAMA EKİBİ


 1. BÖLÜM


STRATEJİK PLAN HAZIRLIK SÜRECİ


1.BÖLÜM

STRATEJİK PLANIN HAZIRLIK SÜRECİ

1. 1 CUMHURİYET ORTAOKULU STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ
Muradiye Cumhuriyet Ortaokulu Stratejik Planı (2015–2019), Okul Müdürlüğünce görevlendirilen 6 kişilik bir çalışma ekibi tarafından hazırlanmıştır.

Stratejik Plan çalışması için yapılması gereken veri toplama, analiz, zaman çizelgesi , ana süreçler, stratejik amaç ve hedeflerin belirlenmesi konularında hazırlanılarak çalışma planı oluşturulmuştur. Durum analizi yapmak için öncelikle Muradiye Cumhuriyet Ortaokulunun gerçekleştirdiği iç ve dış çevre incelenmiş ve değerlendirilmiştir. Muradiye Cumhuriyet Ortaokulunun içyapısının analizine, okulun tarihini, faaliyet alanlarını ve kuruluş yasasının incelenmesiyle başlanmıştır. İç analiz kapsamında aşağıdaki hususlarda bilgiler toplanmıştır:
Yüklə 0,64 Mb.

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5   6   7
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə