Davet Mektubu Genel BilgilerYüklə 0,87 Mb.
səhifə1/13
tarix31.10.2017
ölçüsü0,87 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13

c:\users\user\downloads\bildiri özetleri.jpgc:\users\user\downloads\bildiri özetleri.jpg
İÇİNDEKİLER
Davet Mektubu……………………………………………………………………

Genel Bilgiler…………………………………………………………………......

Kurullar……………………………………………………………………………

Paneller ……………………………………………………………………

Konferanslar Listesi ……………………………………………………………………

Atölye Çalışmaları ……………………………………………………………………

Bildiriler: ……………………………………………………………………………..

ÇATIŞMA ÇÖZME PSİKO-EĞİTİM PROGRAMININ ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN ÇATIŞMA ÇÖZÜM BECERİLERİ, SÜREKLİ ÖFKE VE ÖFKE İFADE TARZLARI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ …………………………………….İNSAN İLİŞKİLERİ VE İLETİŞİM DERSİNE DAİR FARKLI UYGULAMALARIN KARŞILAŞTIRMALI İNCELENMESİ…………………………………….

FİZİKSEL ENGELE SAHİP ÇOCUĞU OLAN ANNELERİN SOSYAL PROBLEM ÇÖZME BECERİNİN YARI DENEYSEL MODELLE İNCELENMESİ …………

ADLERYAN KURAMIN ÖĞRETİMİNDE SİNE-EĞİTİM YÖNTEMİ…………….

GELENEKSEL OYUN VE HAYAL KAHRAMANLARINDAN YARARLANILARAK HAZIRLANAN ÖFKE DENETİMİ PROGRAMININ İLKOKUL 4. SINIF ÖĞRENCİLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİLİLİĞİNİN İNCELENMESİ…………………

MÜLTECİ ÇOCUKLAR İÇİN OKUL TEMELLİ DESTEK PROGRAMI (MODP): BİR PİLOT ÇALIŞMA ÖRNEĞİ…………………………………………………….

BAĞLAMSAL AİLE TERAPİSİ PERSPEKTİFİNDEN GÖÇ OLGUSU…………

BİLİŞSEL DAVRANIŞÇI YAKLAŞIMA DAYALI MÜDAHALELERİN ÇOCUK VE ERGENLERDEKİ BİLİŞSEL ÇARPITMALAR ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: META-ANALİZ ÇALIŞMASI…………………………………………………………….ERGENLERİN ÇATIŞMA ÇÖZME BECERİLERİNİ GELİŞTİRMEYE YÖNELİK GRUP REHBERLİĞİ PROGRAMININ ETKİSİNİN İNCELENMESİ……………..

SINAV KAYGISINI AZALTMAYA YÖNELİK BİLİŞSEL-DAVRANIŞÇI YAKLAŞIMA DAYALI GRUP REHBERLİĞİ PROGRAMININ ETKİSİNİN İNCELENMESİ…………………………………………………………………….

HİKÂYE ANLATICILIĞI, RESİM YAPMA VE TAŞLARLA DİZİLİM YOLUYLA ÇOCUKLARIN SIKINTILARINA YARDIMCI OLMA

BİREYSEL PSİKOLOJİK DANIŞMADA TERAPÖTİK BAŞARININ ÖZ-KİMLİK GRAFİĞİ ARACILIĞIYLA DEĞERLENDİRİLMESİ…….………………….

HİPNOTİK TELKİN YÖNTEMİNİN SINAV KAYGISI İLE BAŞ ETME YÖNETMİ OLARAK KULLANIMI: OLGU SUNUMU…….……………………………

PSİKOLOJİK DANIŞMAN VE REHBER ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖZEL EĞİTİMDE PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİĞE İLİŞKİN ÖZ YETERLİK ALGILARINA KURUM DENEYİMİNİN ETKİSİ…….………………….

AFFETME PSİKOEĞİTİM PROGRAMININ ETKİLİLİĞİNİN İNCELENMESİ: ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ ÜZERİNDE BİR UYGULAMA…….………………….

GRUP, ÜÇLÜ VE BİREYSEL SÜPERVİZYONA İLİŞKİN SÜPERVİZYON ALAN ADAYLARIN GÖRÜŞLERİ…….………………….…….………………….

PSİKOLOJİK DANIŞMA SÜRECİNDE KARŞILAŞILAN ETİK PROBLEMLER: ÜNİVERSİTE ÖRNEĞİ…….………………….…….………………….

BİREYLE PSİKOLOJİK DANIŞMA UYGULAMASI DERSİNE İLİŞKİN ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ…….………………….…….………………….

“OKULLARDA GÜNCEL SORUNLAR, ETKİLİ MÜDAHALELER” BAŞLIKLI PROJE KAPSAMINDA OKUL PSİKOLOJİK DANIŞMANLARININ ÖZ YETERLİĞİ

KRİZE MÜDAHALE UYGULAMA PROGRAMI EĞİTİMİNİN ETKİNLİĞİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ…….………………….…….………………….

ADAY PSİKOLOJİK DANIŞMAN VE REHBER ÖĞRETMENLERİN KURUM DENEYİMİNİN OKUL PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİĞİNE İLİŞKİN ÖZ YETERLİK ALGILARINA ETKİSİ…….………………….…….………………….


POZİTİF PSİKOLOJİYE DAYALI GRUPLA KARİYER DANIŞMANLIĞI UYGULAMASI: BİR PİLOT ÇALIŞMA…….………………….…….………………….

KISA-YOĞUN-ACİL PSİKOLOJİK DANIŞMANIN TRAVMATİK SORUNLARDA KULLANIMI DANIŞMANLIK MÜDAHALELERİ VE BECERİLERİ……………..

PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK VE REHBERLİK BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN ÖZEL GEREKSİNİMLİ BİREYLERE YÖNELİK TUTUMLARINA MÜFREDATIN ETKİSİ…….………………….…….………………….…….………………….

GRUPLA PSİKOLOJİK DANIŞMANIN ENGELLİ ÇOCUĞA SAHİP EBEVEYNLERİN PSİKOLOJİK BELİRTİ DÜZEYLERİ İLE YAŞAM DOYUMUNA ETKİSİ…….………………….…….………………….…….………………….BABA KATILI EĞİTİM PROGRAMI UYGULAMASININ BABA KATILIMINA VE OKUL ÖNCESİ ÇOCUKLARIN OKUL BAŞARISINA ETKİSİ …….………………….

IRKSAL/ETNİK AZINLIKLARLA ÜÇ BOYUTLU PSİKOLOJİK DANIŞMA MODELİ’NİN GÖÇMEN ÇOCUK VE ERGENLERLE ÇALIŞMA SÜRECİNDE KULLANIMI …….………………….…….………………….…….………………….

SALDIRGAN DAVRANIŞLARLA BAŞ ETMEYE YÖNELİK UYGULANAN PSİKOEĞİTİM PROGRAMINA İLİŞKİN ERGEN VE EBEVEYN GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ …….………………….…….………………….…….………………….

YENİ BİR YAKLAŞIM: DUYGU DÜZENLEME TERAPİSİ…….………………….

OKUL DANIŞMANLIĞINDA ETİK VE YASAL KONULAR: 2 OLGU SUNUMU………

DEPREM TRAVMASINDA EMDR (EYE MOVEMENT DESENSİTİZATİON AND RE-PROCESS)'NİN ETKİNLİĞİNİN ARAŞTIRILMASI: OLGU SUNUMU……………….

SOSYAL KAYGIDA BİLİŞSEL DAVRANIŞÇI YAKLAŞIMIN KULLANILMASI: BİR VAKA SUNUMU………….………………….………….………………….

PSİKODRAMA TEKNİKLERİ KULLANILAN GRUPLA PSİKOLOJİK DANIŞMANIN ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN MUTLULUK, YAŞAM DOYUMU VE POZİTİF-NEGATİF DUYGU DÜZEYLERİNE ETKİSİ: KARMA YÖNTEM ÇALIŞMASI………….………………….………….………………….

GRUPLA PSİKOLOJİK DANIŞMANIN ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN ATILGANLIK, YAŞAM DOYUMU VE DUYGULARI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: BİR KARMA YÖNTEM ÇALIŞMASI………….………………….………….………………….

GÖÇMENLER VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK “THE REFUGEE THERAPY CENTRE” BİR UYGULAMA ÖRNEĞİ…………………………………………………..

ACİL AFET DURUMLARINDA PSİKOLOJİK DANIŞMANLARA YÖNELİK ÇEVRİMİÇİ EĞİTİM SİSTEMİNİN TEMEL ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİ………………….………………….………………….………………….

YAŞANTI ODAKLI ETKİLEŞİMSEL EĞİTİM GRUBU DENEYİMİ VE İYİLEŞTİRİCİ TERAPÖTİK FAKTÖRLER: BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ………………….………………….………………….………………….

KISA SÜRELİ BİR SORUMLULUK PSİKO-EĞİTİM PROGRAMININ ALTINCI SINIF ÖĞRENCİLERİNİN SORUMLULUK DÜZEYLERİNE ETKİSİ………………….………………….………………….………………….

AİLE İÇİ ÖRÜNTÜLERİN BELİRLENMESİNDE ALTERNATİF BİR TEKNİK: KOLAJ………………….………………….………………….………………….

ŞİDDETSİZ KARŞI KOYMA EĞİTİM PROGRAMININ EBEVEYNLERİN AİLE İLİŞKİLERİ VE EBEVEYNLİK ALGILARI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ………………….

KİLO PROBLEMİ YAŞAYAN ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNDE MOTİVASYONEL GÖRÜŞME YAKLAŞIMI İLE SAĞLIKLI KİLO KONTROLÜ VE BESLENME BİLİNCİ SAĞLANMASI………………….………………………………………

KARİYER GELİŞİMİ PSİKOEĞİTİM PROGRAMININ 5. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN KARİYER GELİŞİMLERİNE ETKİSİ ……………………………………..

TÜRKİYE’DE GELİŞTİRİLMİŞ SİBER ZORBALIK ÖNLEME VE MÜDAHALE PROGRAMLARI: BİR TARAMA ÇALIŞMASI………………….………………….

ÖZEL ANADOLU LİSESİ ÖĞRENCİLERİNİN KARAR VERME STRATEJİLERİNİ GELİŞTİRME AMAÇLI HAZIRLANAN BİR GRUP REHBERLİĞİ PROGRAMININ ETKİLİLİĞİNİN İNCELENMESİ ………………….………………….

EVLİLİK ÖNCESİ SOSYAL BECERİ GELİŞTİRME PROGRAMININ ROMANTİK İLİŞKİLER YAŞAYAN BİREYLERİN İLİŞKİ DOYUMU İLETİŞİM ÇATIŞMA ÇÖZME VE PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİNE ETKİSİ ………………….

PSİKOLOJİK DANIŞMA SÜRECİNDE SESSİZLİK VE YETERSİZ KATILIM……………

AFET VE KRİZE MÜDAHALE KONUSUNDA PSİKOLOJİK DANIŞMANLAR NE BİLMEK İSTİYOR? ……………………………………………….

PSİKOLOJİK DANIŞMANLARA YÖNELİK POZİTİF PSİKOTERAPİ TEMELLİ KENDİ KENDİNE YARDIM MODELİ……………………………………………….

GRUPLA PDİKOLOJİK DANIŞMA UYGULAMASININ, OKUL PSİKOLOJİK DANIŞMANLARININ TÜKENMİŞLİK VE PSİKOLOJİK İYİ OLUŞ DÜZEYLERİNE ETKİSİ …………………………………………………………………………………..

PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK YÜKSEK LİSANS ÖĞRENCİLERİNİN BİR GRUP LİDERİ OLARAK KENDİLERİNE İLİŞKİN DEĞERLENDİRMELERİ……………………………………………………………

İLKOKUL DÜZEYİ ÇOCUKLARDA MİNDFULNESS UYGULAMALARIYLA MİNDFUL OKUL PROGRAMININ HAZIRLANMASI……………………………

KAPSAMLI GELİŞİMSEL OKUL PSİKOLOJİK DANIŞMANLIĞI UYGULAMALARI…………………………………………………………………….

YAŞANTI ODAKLI ETKİLEŞİMSEL EĞİTİM GRUBUNDA MESLEKİ YETERLİK KAZANIMI VE LİDER MÜDAHALELERİ: BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ……………………………………………………………………..

GÖÇ ALAN-ÇOK DİLLİ VE ÇOKKÜLTÜRLÜ BİR ÜLKE OLARAK TÜRKİYE’DE PSİKOLOJİK DANIŞMAN EĞİTİMİ ………………………………………………

KRİZE MÜDAHALE PROGRAMI PSİKOLOJİK DANIŞMAN ADAYLARININ KRİZE YÖNELİK MÜDAHALE ETME VE ÖNLEME BECERİLERİNİ ETKİLEMEKTE MİDİR?Değerli meslektaşlarımız,
Sizleri, Gaziantep Üniversitesi Psikolojik Danışma ve Rehberlik Anabilim Dalı ve Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Derneği’nin işbirliği ile 1-3 Aralık 2016 tarihleri arasında Divan Otel’de gerçekleştirilecek olan VI. Ulusal Psikolojik Danışma ve Rehberlik Uygulama Kongresi’ne davet etmekten onur duymaktayız.
Kongremizin ana teması “Göç ve Psikolojik Danışma” olarak belirlenmiştir. VI. Ulusal Psikolojik Danışma ve Rehberlik Uygulama Kongresinde gerçekleştirilecek olan konferanslar, paneller ve çeşitli tartışma platformları yoluyla göç konusunun tartışılmasını ve bu tartışmalar ışığında günümüzde ve geleceğe dönük sunulacak psikolojik danışma ve rehberlik hizmetlerinin belirlenmesini beklemekteyiz.

Okullar, rehabilitasyon merkezleri, özel psikolojik danışma merkezleri, rehberlik ve araştırma merkezleri, sosyal yardım ve sosyal güvenlik kurumları, askeri kurumlar, sağlık, sosyal hizmet, emniyet, çocuk ve aile mahkemeleri vb. yerlerde çalışan psikolojik danışmanlar ile akademisyenlerimizi yaptıkları uygulamaları paylaşarak alanımızın gelişimine katkıda bulunmaları için kongremize davet ediyoruz.

Sizleri Gaziantep’te misafir etmek ve katkılarınızdan yararlanmak dileğiyle…
Saygılarımızla,


Prof. Dr. Zeynep HAMAMCI

Gaziantep Üniversitesi

Psikolojik Danışma ve

Rehberlik Anabilim Dalı Başkanı
Prof. Dr. Filiz BİLGE

Türk Psikolojik Danışma ve

Rehberlik Derneği

Genel Başkan

Genel Bilgiler
Kongre Tarihi ve Yeri

VI. Ulusal Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi, 1-3 Aralık 2016 Gaziantep Divan OtelKongre Merkezi

Gaziantep ÜniversitesiKongre Ana Tema

Göç ve Psikolojik DanışmaKongrenin Diğer Temaları

 1. Kültürel çeşitlilik, kültürler üstü danışmanlık

 2. Okul (ilköğretim, orta öğretim ve yüksek öğretim) danışmanlığı

 3. Ruh sağlığı ve sağlık danışmanlığı

 4. Aile ve çift danışmanlığı

 5. Mesleki gelişim ve danışmanlık

 6. Rehabilitasyon danışmanlığı

 7. Toplum merkezli müdahaleler ve savunuculuk

 8. Danışmanlık müdahaleleri ve becerileri

 9. Tanıma ve değerlendirme teknikleri ve hesap verilebilirlik

 10. Danışmanlıkta etik ve yasal konular

 11. Danışman eğitim ve gözetimi

 12. Teknoloji Kullanımı

Kongreye katılım için bir çalışma sunan yazarların kongre programına kabul edilmiş katkılarının özetinin katılımcılarla elektronik ortamda paylaşılmasını kabul ettikleri varsayılır.

Kongrenin Dili

Kongre’nin resmi dili Türkçe’dir.Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Derneği Web Sitesi

Derneğimizin web sayfasına http://pdr.org.tr/ adresinden ulaşılabilir.


BİLİM KURULU

Prof. Dr. Melek KALKAN

Prof. Dr. A. Aykut CEYHAN 

Prof. Dr. Esra CEYHAN

Prof. Dr. Seher A. SEVİM 

Prof. Dr. Meral ATICI

Prof. Dr. Songül TÜMKAYA

Prof. Dr. Banu YAZGAN İNANÇ

Prof. Dr. Ferda AYSAN

Prof. Dr. Abbas TÜRNÜKLÜ

Prof. Dr. Ragıp ÖZYÜREK

Prof. Dr. Süleyman DOĞAN

Prof. Dr. Nilüfer VOLTAN ACAR

Prof. Dr. Tuncay ERGENE

Prof. Dr. İbrahim YILDIRIM

Prof. Dr. Filiz BİLGE

Prof. Dr. Hikmet YAZICI

Prof. Dr. Halil EKŞİ

Prof. Dr. Oya G. ERSEVER

Prof. Dr. Özgür ERDUR BAKER

Prof. Dr. Nergüz BULUT SERİN

Prof. Dr. Diğdem Müge SİYEZ

Doç. Dr. Dilek YELDA KAĞNICI

Doç. Dr. Mücahit DİLEKMEN

Doç. Dr. Fatma EBRU İKİZ

Doç. Dr. Türkan DOĞAN

Doç. Dr. Asım ÇİVİTCİ
DÜZENLEME KURULU

Prof. Dr. Zeynep HAMAMCI (Başkan)

Yrd. Doç. Dr. Ali ÇEKİÇ (Başkan Yardımcısı)

Arş. Gör. Fatma ALTUNKOL (Kongre Sekreteri)

Arş. Gör. Aykut KUL (Kongre Sekreteri)

Yrd. Doç. Dr. Mehmet MURAT

Yrd. Doç. Dr. Erhan TUNÇ

Yrd. Doç. Dr. Fulya TÜRK

Yrd. Doç. Dr. Ahmet BUĞA

Yrd. Doç. Dr. İbrahim TANRIKULU

Yrd. Doç.Dr. Mehmet PALANCI

Dr. İdil AKSÖZ EFE 

Uzm. Psk. Dan. Sümeyye DERİN

Psk. Dan. Şenol DEMİRHAN

Psk. Dan. Ali ERDOĞAN 

Psk. Dan. Ali AYDIN

Psk. Dan. Hakkı EKEN 

Psk. Dan. Mehmet ÇALIM
KONGRE KİTABI EDİTÖRLERİ

Prof. Dr. Zeynep HAMAMCI (Başkan)

Yrd. Doç. Dr. Fulya TÜRK

Arş. Gör. Fatma ALTUNKOL

Arş. Gör. Aykut KUL

VI. Ulusal Psikolojik Danışma ve Rehberlik Uygulamaları Kongresi Panel Listesi

PANEL ADI

PANELİSTLER

Travmatik Yaşantılarda Kültürel Farklılıklar/ Kültürel Duyarlılık ve Farkındalık (Ezidiler ve Sur İlçesi Mağdurlarına Psiko-Eğitim Çalışmaları)

Psk. Dan. Siraç İPEK

Psk. Dan. Şükriye ÇELEBİPsikolojik Danışmanların Farklı Kültürel Özellikteki Danışanlarla Çalışanlarla Çalışma Durumları ile Süreçteki Mevcut ve Olası Zorluklar

Psk. Dan. Dr. Neslihan GÜÇLÜCAN

Prof. Ayşe Sibel TÜRKÜMSığınmacı Lise Öğrencileri Mesleki Yönelim Problemleri

Yrd. Doç. Dr. Oğuzhan KIRDÖK

Travma İle Çalışma

Doç. Dr. Özlem KARAIRMAK

Bireyle Psikolojik Danışma Uygulamalarında Süpervizyon Süreci ve Vaka Sunumları

Doç. Dr. Özlem KARAIRMAK

Doç. Dr. Aslı BUGAY

Doç. Dr. Aylin DEMİRLİ
Yrd. Doç. Evrim ÇETİNKAYA YILDIZGöçmenlik ve Travma

Prof. Dr. Yaşar ÖZBAY

Prof. Dr. Özgür ERDUR-BAKER

Doç. Dr. Aslı BUGAY

Uzm. Psk. Dan. Hilal DÖNERTürk PDR Derneği ve K1 Projesi

Prof. Dr. Filiz BİLGE

Doç. Dr. Özlem KARAIRMAK

VI. Ulusal Psikolojik Danışma ve Rehberlik Uygulamaları Kongresi Konferans Listesi

KONFERANS ADI

KONUŞMACILAR

Ruhumuzun İçindeki ve Bedenimizin Dışındaki Göçlerde Bütüncül Psikolojik Danışmanlık

Uzm. Dr. Tahir ÖZAKKAŞ

Göçün Çocuklardaki Psikolojik Yansımaları

Prof. Dr. Nermin ÇELEN

Psikodramada Göç ve Sosyal Atom: Sosyal Ölüm Olgusu

Uzm. Psk. Dan. Deniz ALTINAY

Çocuklarda Travma

Doç. Dr. Senem BAŞGÜLVI. Ulusal Psikolojik Danışma ve Rehberlik Uygulamaları Kongresi Atölye Çalışmaları Listesi

ÇALIŞMANIN ADI

YÜRÜTÜCÜ

Ruhsal Travma İle Çalışma

Prof. Dr. Tamer AKER

Uzm. Klinik Psikolog Ramazan AYDINCinsel İstismar ve Mağdur Çocuklara Yaklaşım

Nilüfer KOÇTÜRK

Kabul ve Kararlılık Terapisi Giriş Uygulamaları

Uzm. Psikolog Nida ÖZŞAHİN TERKURAN

Etkileşim Grubu

Prof. Dr. Oya G. ERSEVER

Travmatik Yaşantılarda Kolaylaştırıcı Uygulamalar

Doç. Dr. Özlem KARAIRMAK

Geştalt Terapide Bitmemiş İşlerin Bitirilmesi

Prof. Dr. Nilüfer VOLTAN ACAR

VAM Modelinin Tanıtımı (Nilüfer Voltan-Acar ve Behnam Molaei Modeli)

Prof. Dr. Nilüfer VOLTAN ACAR

Göç ve Genogram”Sistemik Bakış Açısıyla”

Yrd. Doç.Dr. Bahadır BOZOĞLAN

Birey, Aile ve Grup Terapilerinde Sanat Terapisi Tekniklerinin Kullanımı

Yrd. Doç. Dr. Çiğdem YAVUZ GÜLER

Psikolojik Danışma ve Rehberlik Hizmetlerinde; Kapsayan, Onaylayan, Sınırlayan ve Tüneyen olmak”

Uzm. Dr. Tahir ÖZAKKAŞ


Psikolojik Danışmada Sistemik Soru Sorma

Yrd. Doç. Dr. Oğuzhan KIRDÖK

Zor Zamanlarda Birlikte Güçlenen Aile ve Çiftler: İlişkisel Yılmazlık

Yrd. Doç. Dr. Didem AYDOĞAN

Yönlendirilmiş İmgelem/ Bilinçli Farkındalık

Dr. Dilek ÖZCENGİZ

Sosyodrama ve Psikodramada Göç Olgusunun Ele Alınması

Uzm. Psk. Dan. Deniz ALTINAY

Kapsamlı Gelişimsel Program Modeline Geçişin İlk Adımları İçin Eğitsel Kariyer ve Kişisel Sosyal Alanlarının Psiko-eğitim Programlarının İçerikleri ve Uygulama Örnekleri

Prof. Dr. Ragıp ÖZYÜREKGöç: Bağlanma Perspektifinden Psikolojik Destek ve Danışmanlık

Doç. Dr. Cebrail KISA


BİLDİRİ ÖZETLERİ

ÇATIŞMA ÇÖZME PSİKO-EĞİTİM PROGRAMININ ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN, ÇATIŞMA ÇÖZÜM BECERİLERİ, SÜREKLİ ÖFKE VE ÖFKE İFADE TARZLARI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ1

Ahmet KUTLU2

Ahmet BEDEL3

Problem Durumu

Ortaokul çağı pek çok öğrencinin ergenliğe geçiş evresidir. Güçray (2001) ergenliği; bir bireyin tüm boyutlarıyla (fiziksel, bilişsel, sosyal ve duygusal) gelişimindeki hızlı değişikliklerin ortaya çıktığı ancak problem çözme becerileri açısından sınırlı becerilere sahip oldukları dönem olarak nitelendirmektedir.

Ergen bu süreçte yaşadığı tüm bu değişiklikler ve zorlukların yanında aynı zamanda aile içinde, sosyal çevrede ve özellikle okul içerisinde arkadaşlarıyla kişilerarası ilişkilerinde doğal olarak bazı çatışmalar yaşar.

Çatışma, kişinin ya da grubun bir seçeneği tercih etmede zorlanması ve bu zorlanma sonucu karar verme mekanizmalarında bozulmaların oluşmasıdır. Okul ortamı da kişilerarası etkileşimin yoğun olduğu bir ortam olduğu için bu tür çatışmalar daha fazla yaşanabilmektedir (Taştan, 2010).

Bir çatışma durumunda hissedilen temel duygulardan biri öfkedir. Bu duygular kontrol edilmediğinde, sonu şiddetle biten davranışlara neden olabilir. Bu duygular etkili biçimde ele alındığında ise, yapıcı bir etkiye de sahiptir (Uysal, 2006).

Çatışma çözme eğitim programlarının temel amacı, öğrenciyi çatışmaların yapıcı çözümü konusunda güçlendirmektir. Öğrenciler bu programlar sayesinde, yetişkinlere gerek kalmadan akranlarıyla yaşadıkları çatışmaları yapıcı ve barışçı çözebilecek becerilere sahip olmaktadırlar (Türnüklü vd., 2009).

Literatür incelendiğinde çatışma çözme eğitim programının ortaokul öğrencilerinin çatışma çözme, sürekli öfke ve öfke ifade tarzları üzerindeki etkisini inceleyen araştırmanın olmaması ve öğrenciler üzerinden yapılan gözlemlerden yola çıkarak çatışma çözme eğitim programının ortaokul öğrencilerinin çatışma çözme, sürekli öfke ve öfke ifade tarzları üzerindeki etkisinin incelenmesini önemli kılmaktadır.
Araştırmanın Amacı

Bu çalışmanın amacı, çatışma çözme eğitimi programının ergenlerin çatışma çözme, sürekli öfke ve öfke ifade tarzları üzerindeki etkisini incelemektir.


Yöntem

Çalışmanın katılımcılarını 2015-2016 eğitim-öğretim yılında Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde Şırnak ilinden bir ortaokulun öğrencileri oluşturmaktadır. Katılımcıların yaş ortalaması, deney grubu 11.66 (Ss = 1.16), kontrol grubu 12.66 (Ss= 0.98); deney grubunun 4'ü (% 33,3) erkek, 8'i (% 67,3), kontrol grubunun ise 2'si (16,7) erkek, 10'u (87,3) kız öğrencisi oluşturmaktadır. Katılımcılardan deney grubunun 5'i (% 41,7) 6.sınıf, 3'ü (% 25,3) 7.sınıf ve 4'ü (% 33,3) ise 8.sınıf öğrencisi, kontrol grubunun ise 4'ü (33,3) 6. sınıf 4'ü (33,3) 7.sınıf 4'ü (33,3) de 8.sınıf öğrencisidir. Verilerin toplanmasında Sarı (2005) tarafından geliştirilen Çatışma Çözüm Becerileri Ölçeği (ÇÇBÖ) ve Spielberger, Jacobs, Russel ve Crane (1983) tarafından geliştirilen Türkçeye Özer (1994) tarafından uyarlanan Sürekli Öfke ve Öfke İfade Tarz Ölçeği (SÖÖTÖ) kullanılmıştır. Araştırmada 303 öğrenci içinden, ölçek kriterlerine ve çalışmanın yapılacağı eğitim kriterine uygun olan , deney grubunda 12, kontrol grubunda da 12 öğrenci olmak üzere toplam 24 öğrenci bulunmaktadır. Araştırmada ön-test-son-test kontrol gruplu yarı deneysel model kullanılmıştır. Araştırma kapsamında deney grubundaki öğrencilere haftada 2 saat olmak üzere 5 hafta süresince çatışma çözme psiko-eğitim programı uygulanmıştır. Kontrol grubunda yer alan öğrencilere ise herhangi bir eğitim verilmemiştir. Deney ve kontrol grubunun ön test ve son testleri arasında anlamlı fark olup olmadığı Wilcoxon İşaretli Sıralar Testi ile deney ve kontrol grubu puanları arasındaki farkın anlamlılığı için Mann Whitney U testi kullanılmıştır.


Bulgular

Araştırma sonucunda deney grubunun çatışma çözme ölçeğinin bütünleşme (Z=-3.129, hükmetme (Z= -3.07), uyma (Z= -2.96) ve kaçınma (Z= -2.10) alt boyutlarında anlamlı bir farklılık olduğu ortaya çıkmıştır (p<.05). Deney grubunun sürekli öfke ve öfke ifade tarzı ölçeğinin de sürekli öfke (Z= -3.10), öfke içte (Z= -3.11), öfke dışta (Z= -3.06) ve öfke kontrol (Z= -3.74) alt boyutlarında da anlamlı bir farklılık olduğu ortaya çıkmıştır (p< .05). Kontrol grubunda ise, çatışma çözme ölçeğinin bütünleşme (Z= -1.19), hükmetme (Z= -.64), uyma (Z= -.33) ve kaçınma (Z= -.866) alt boyutlarında anlamlı bir farklılık olmadığı ortaya çıkmıştır (p>.05). Ayrıca kontrol grubunun sürekli öfke (Z= -2.12) ve öfke ifade tarzı ölçeğinin öfke içe (Z= -.264), öfke dışa (Z= -.241) ve öfke kontrol (Z= -.250) alt boyutlarında da anlamlı bir farklılık olmadığı ortaya çıkmıştır (p>.05). Deney ve kontrol grubunun öntest son test fark puanlarına bakıldığında çatışma çözme ölçeğinin bütünleşme (U: .000), hükmetme (U: .000) ve uyma (U: 12.500) alt boyutlarında deney grubunun lehine anlamlı bir farklılık olduğu ortaya çıkmıştır (p<.05). Sürekli öfke ve öfke ifade tarzı ölçeğinde ise deney ve kontrol grubunun öntest-sontest fark puanlarında da sürekli öfke (U: .000), öfke içe (U: .000), öfke dışa (U: 1.000) ve öfke kontrol (U: .000) alt boyutlarında deney grubunun lehine anlamlı bir farklılık olduğu ortaya çıkmıştır (p<.05).Yüklə 0,87 Mb.

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə