Değerlendirme sorulari 1-14Yüklə 0,65 Mb.
səhifə1/8
tarix04.11.2017
ölçüsü0,65 Mb.
#30591
  1   2   3   4   5   6   7   8

DEĞERLENDİRME SORULARI 1-14
1. Aşağıdaki kavramlardan hangisi iş sağlığı ve güvenliği konusuna doğrudan girmemektedir?
a) İşçilerin sağlık gözetimi

b) Çalışanlara sunulan sosyal hizmetler

c) Risk değerlendirmesi ve yönetimi

d) Ergonomik önlemler

e) Çalışanların Eğitimleri

2. Aşağıdaki kavramlardan hangisi, iş yerlerinde iş sağlığı ve güvenliği çalışmalarının amaçlarıyla doğrudan ilişkilendirilemez?

a) İş kazalarını azaltmak

b) Meslek hastalıklarını azaltmak

c) Çalışanlara güvenli çalışma davranışı kazandırmak

d) Verimliliği arttırmak

e) Kârı yükseltmek
3. Aşağıdakilerden hangisi iş sağlığı ve güvenliği yönetimine düşen görevlerden biri değildir?
a) Her tehlike için riskin boyutunu tahmin etmek ve saptamak

b) İşveren-işçi uyumunu sağlamak

c) Riskin kabul edilebilir olup olmadığına karar vermek ve riski kontrol altına almak

d) Tehlikeleri tanımlamak

e) Acil durum planları hazırlamak


4. İş yerlerinde yapılması gerekli olan iş sağlığı ve güvenliğine yönelik faaliyetlerin, etkili, sürekli ve sistematik olarak yürütülebilmesi ancak ne ile mümkündür?

a) Kesintisiz ve sürekli çalışmakla mümkündür.b) Belge sisteminin yerleştirilmesi ile mümkündür.

c) İşçilere sürekli eğitim vermekle mümkündür.

d) Yangın tehlikesine karşı etkili tedbir almakla mümkündür.

e) İşveren-işçi uyumunu sağlamak


5. İş yerlerinde, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamını sağlamak amacıyla; iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini belirlemek, almak, uygulanmasını izlemek, denetlemek ve geliştirmek, iş kazası ve meslek hastalıklarını önlemek, işçilere ilk yardım ve acil müdahale ile önleyici ve koruyucu sağlık ve güvenlik hizmetlerini vermekle kim yükümlüdür?

a) İşçi


b) İ.S.G.Uzmanı

c) İşveren

d) İş Yeri Hekimi

e) İş Müfettişi
6. Öğrenimleri engellenmemek koşuluyla hafif işlerde hangi yaştaki işçiler çalıştırılabilirler?

a) 13-15 yaş grubu çocuk çalışanlarb) 14-15 yaş grubu çocuk çalışanlar

c) 13-16 yaş grubu çocuk çalışanlar

d) 12-15 yaş grubu çocuk çalışanlar

e) 14-17 yaş grubu çocuk çalışanlar


7. Risk değerlendirme raporunda, aşağıdakilerden hangisi olmaz?

a) Yapılan işin tanımlanması

b) Mevcut riskler

c) Risklerden etkilenen çalışanların listesi

d) Alınması gerekli kontrol önlemleri

e) Tehlikenin yeri
8. İş yerindeki riskleri kontrol altına alma yöntemleri aşağıdakilerden hangisi olamaz?

a) Riskleri kaynağında yok etmeye çalışmak

b) Tehlikeli olanı, daha az tehlikeli olanla değiştirmek

c) Toplu koruma önlemlerini, kişisel korunma önlemlerine tercih etmek

d) Mühendislik önlemlerini uygulamak

e) Hukuki yaklaşımlardan yararlanmak
9. İş ve sağlık ilişkisini belirleyen faktörler aşağıdakilerden hangisi olamaz?

a) Kimyasal faktörler

b) Fiziksel faktörler

c) Ergononik faktörlerd) Sosyolojik faktörler

e) Biyolojik faktörler.


10. Çalışma yaşamında, çalışma koşullarının insanın niteliklerine uygun hâle getirilmesi olarak değerlendirilen bilim dalına ne denmektedir?

a) Biyolojib) Ergonomi

c) Sosyoloji

d) Tıp

e)Fizik
11. Aşağıdakilerden hangisi İş Hukukunun özellikleri arasında sayılmaz?a) İşçilerin özel hukuku olarak nitelendirilir

b) Devlet müdahalesi çok fazladır

c) İşçi bu hukuk dalının en önemli temel kavramıdır

d) İşçi lehine yorum ilkesi önemli özelliklerindendire) İş Hukukunda bağımlılık önemli bir özellik olarak karşımıza çıkmaz
12. Aşağıdakilerden hangisi 4857 sayılı İş Kanunu kapsamı içerisinde yer alır?

a) Pilotb) Salça fabrikasında çalışan

c) Gazeteci

d) Tayfa

e) Stajyer


13. Yıllık ücretli izinle ilgili olarak hangisi yanlıştır?

a) Hak kazanabilmek için işyerinde en az bir yıl çalışmış olmak gerekir

b) İşyerinde 3 yıldan beri çalışan bir işçinin hak kazandığı izin süresi 14 gündür

c) İşçi dilediği zaman yıllık izin hakkını kullanabilir.

d) Yıllık izin ücreti çıplak ücret üzerinden hesaplanır.

e) Zamanında kullanılmayan izin için sözleşmenin sona erdiği dönemde karşılığı ücret olarak ödenir.
14. Kıdem tazminatı kural olarak kaç günlük ücret üzerinden ödenir?

a) 30 günlük

b) 15 günlük

c) 10 günlük

d) 45 günlük

e) 60 günlük
15. Gece çalışmaları..... ve ...... saatleri arasında söz konudur. Boşluğa uygun olan seçenek aşağıdakilerden hangisidir?

a) 19.00-05.00b) 20.00-06.00

c) 20.00-07.00

d) 19.00-05,00

e) 18.00-06.00


16. İşe iade davasının hangi süre içerisinde açılması gerekir? a) On iş günü

b) On beş gün

c) Üç ay

d) Bir ay

e) 6 ay


17. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? a) Asıl ücretin nakit olarak ödenmesi gerekir

b) Ücretin en geç ayda bir ödenmesi lazımdır

c) İkramiye bir ücret ekidir

d) Kıdem tazminatı giydirilmiş ücret üzerinden ödenire) Ücretlerde zamanaşımı süresi on yıldır

18. İşçinin derli toplu olmayan yaşantısından dolayı uğradığı hastalığı nedeniyle ardı ardına ne kadarlık bir süre işe gelmemesi işverene iş sözleşmesini süresiz (haklı nedenle) sona erdirebilme imkânı verir? a) İki iş günü

b) Beş iş günü

c) Üç iş günü

d) Yedi iş günü

e) On beş gün

19. On yıllık kıdemi olan bir işçinin tutuklanması durumunda işveren ne kadar bir süre bekledikten sonra sözleşmeyi haklı nedenle sona erdirebilir? a) On hafta

b) Dokuz hafta

c) Sekiz hafta

d) Altı hafta

e) Dört hafta

20. Doksan kişi çalıştıran bir özel sektör işvereni kaç tane engelli çalıştırmak durumundadır?a) Üç

b) Beş


c) İki

d) Bir


e) Dört

ÜNİTE–2 ÖZET SORULARI.


 1. İş Hukuku Nedir?

-İş hukuku, iş sözleşmesine dayanarak ücret karşılığı bir başkası (işveren) için ve ona bağlı olarak çalışanlar (işçi) ile bunların arasındaki iş ilişkilerini düzenleyen hukuk dalıdır.

 1. İş Hukukunda Hangi İlke Benimsenmiştir?

-İş hukukunda işçinin korunması ilkesi benimsenmiştir.
 1. Bir Kimsenin İşçi Sayılabilmesi İçin Hangi Unsurlar Gereklidir?

Bir iş sözleşmesine dayanarak çalışma: İş mevzuatı içerisinde işçilik sıfatı iş sözleşmesi ile çalışanlara tanınmıştır.

Herhangi bir işte çalışma: İş, karşı taraf için ekonomik değeri olan fikri veya bedeni her türlü faaliyettir.

Ücret karşılığı çalışma: Ücret iş sözleşmesinin esaslı unsurlarındandır.
 1. İşveren Nedir?

Gerçekten, işçi çalıştıran gerçek veya tüzel kişiye veya tüzel kişiliği olmayan kurum ve kuruluşlara işveren denir.
 1. İş Sözleşmesi Nedir?

-4857 sayılı İş K.m.8’e göre, iş sözleşmesi, bir tarafın (işçi) bağımlı olarak iş görmeyi, diğer tarafın (işveren) da ücret ödemeyi üstlenmesinden oluşan sözleşmedir.
 1. Ücret tespit yöntemleri Nelerdir?


Zamana göre ücret: Ücretin saat, gün, hafta, ay gibi zaman ölçüsü birimlerinin esas alınarak tespit edilmesi durumunda zamana göre ücret vardır. Ücretin en eski, yaygın ve basit kullanımı bu şekildedir.

Verime Göre Ücret (Parça Başına Ücret): Üretilen mal ve hizmetin miktarına göre ücretin söz konusu olması durumunda verime göre ücret vardır.

Verime göre ücretin en yaygın kullanımı parça başına (akort) ücrettir.Yüzde usulü ücret: Otel, lokanta, eğlence yerleri ve benzeri yerler ve içki içilen ve hemen orada yenilip içilmesi için çeşitli yiyecek satılan yerlerde, müşterilerin hesap pusulalarına belirli bir yüzde olarak eklenen paraların işveren tarafından toplanarak işyerinde çalışan tüm işçilere, işyerinin sunduğu hizmete bulundukları katkıya göre belirlenen oranlarda dağıtımı şeklinde uygulanan ücret sistemine, yüzde usulü ücret denir .


 1. Yıllık Ücretli İzin Süreleri Kaç Gündür?


1-5 yıl(dahil):yılda 14 gün.

5 yıldan fazla ve 15 yıldan az: yılda 20 gün

15 yıl ve daha fazla olanlara: yılda 26 gün izin verilir.
31. Aşağıdakilerden hangisi Fiziksel risk etmeni değildir?

a) Epoksi kullanımı

b) Gürültü

c) Basınç

d) Aydınlatma

e) Termal konfor
32. Aşağıdakilerden hangisi işitme eşiğidir?

a) 0 db

b) 10 db

c) 20 db

d) 30 db

e) 40 db
33. Aşağıdakilerden hangisi el-kol titreşimi için sekiz saatlik çalışma süresi için günlük maruziyet sınır değeridir?

a) 2,5 m/s2.

b) 1,5 m/s2

c) 5 m/s2

d) 0,5 m/s2

e) 3 m/s2
34. Aşağıdakilerden hangisi Aydınlatma şiddetinin ölçü birimidir?

a) Bar


b) Litre

c) Fahrenaytd) Lüks

e) Amper


35. Aşağıdakilerden hangisi termal konfor şartlarından biri değildir?

a) Radyant ısı

b) Hava akım hızı

c) Hava sıcaklığı

d) Havanın nem yoğunluğu

e) Havadaki ses oranı

36. “Hızlı temel parçacıklardan oluşan kozmik ışınlardan sonra en kısa dalga boyundaki radyasyonlar.” Bu tanım aşağıdakilerden hangisinin tanımıdır?

a) X-ışınları

b) Gamma Işınları

c) Beta ışınları

d) Nötronlar

e) Protonlar


37. Aşağıdakilerden hangisi basınç birimidir?

a) Bar

b) Litre

c) Fahrenayt

d) Lüks


e) Amper
38. Aşağıdakilerden Çalışanların gürültü ile ilgili risklerden korunması hakkındaki yönetmeliğe göre En düşük maruziyet eylem değeridir?

a) 75 dbb) 80 db

c) 85 db

d) 87 db

e) 90 db


39. Hasta olmayan normal bir insan vücudunun sıcaklığı kaç ºC’dir?

a) 35 ºCb) 36 ºC

c) 37 ºC

d) 38 ºC

e) 39 ºC


40. Aşağıdaki fiziksel risk etmenlerinin hangisinden dolayı azot narkozu görülebilir?

a) Basınç

b) Gürültü

c) Termal Konfor

d) Aydınlatma

e) Radyasyon

41) Fiziksel çevre faktörleri nelerdir?

Cevap : Güneş Işınımı , Sıcaklık, Su , Toprak
42) Fiziksel risk etmenleri çalışanların sağlığını etkileme ihtimali olan ………………………………………dir ?

Cevap: Fiziksel faktörler


43) Çalışma ortamındaki fiziksel risk etmenleri nelerdir?

Cevap: Gürültü , Titreşim (Vibrasyon) , Aydınlatma ,Termal Konfor Şartları , Radyasyon, Basın Değişimleri.


44) Gürültü nedir?

Cevap: Genellikle istenmeyen, gelişi güzel yapısı olan ,rahatsız edici seslerdir.


45)Endüstriyel gürültü nedir?

Cevap: İşletmelerde çalışanlara “fizyolojik ve psikolojik rahatsızlıklar oluşturan” ve “ iş verimini olumsuz etkileyen” seslerdir.


46) Ses ne demektir?­­­­

Cevap: Gaz, katı ve sıvı cisim moleküllerinin hava basıncında yaptıkları dalgalanmaların kulaktaki etkisinden oluşan bir duygudur.

47)Frekans ı tanımlayın?

Cevap: Ses basıncının saniyede oluşan titreşim sayısıdır.


48)Frekans birimi nedir?

Cevap: Hertz


49) Ses dalgalarının önemli bileşenlerini sıralayınız?

Cevap :Ses dalgalarını karakterize eden büyüklükler , ses dalgasının boyu (I) , frekansı (f) , periyodu (T) , İlerleme hızı (v)


50) Atmosferin basınç ile sıkışma ve genleşme arasındaki basın farkına ne denilmektedir?

Cevap: Ses Basıncı


51) İşitme kaybında belirlenmesi gerekenler özellikler nelerdir?

Cevap: Sesin basıncı ve frekansı


52) Gürültüyü meydana getiren sesler kaça ayrılır ?

Cevap: Subsonik sesler , İşitilebilen sesler , Utrasonik sesler


53) Subsonik Seslerin frekans değeri aralığı kaçtır?

Cevap: Frekansı 20 Hz (hertz) den düşük olan seslerdir


54)İşitilebilen Seslerin frekans değeri aralığı kaçtır?

Cevap: Frekansı 20 Hz – ile 20 kHz


55) Ultraronik Seslerin frekans değeri aralığı kaçtır?

Cevap: Frekansı 20 Khz den daha yüksek olan


56) Gürültü şiddet birimi nedir?

Cevap: Desibell (Db)


57) İnsan kulağının işitme eşiği ile ağrı eşiği sınırları kaç Db dir?

Cevap: 0 dB duyma (işitme eşiği) – 140 db ağrı (sancı) eşiği


58)Titreşim in tanımını yapınız?

Cevap: Potansiyel enerjinin kinetik enerjiye , kinetik enerjinin potansiyel enerjiye dönüşmesidir.


59) Titreşim açısından yapılan değerlendirmede kullanılacak parametreler nelerdir?

Cevap: Titreşimin; şiddeti , frekansı , yönü


60) Birim zamandaki titreşim sayısına……………denir?

Cevap: Titreşimin frekansı


61) Titreşimin oluşturduğu ortamda titreşimden ileri gelen enerjinin hareket yönüne dikey ,birim alanda , birim zamandaki akım gücüne ………………..denir?

Cevap: Titreşimin şiddeti


62) Bütün vücut titreşiminde oluşan rahatsızlıklar nelerdir?

Cevap: Bel bölgesi- Omurga


63)El –Kol titreşimi sonucu meydana sağlık problemleri nelerdir?

Cevap: Kemik, damar, eklem, sinir ve kas bozuklukları


64) Titreşim şiddetinin birimi nedir?

Cevap: m/s2


65) El kol titreşimi için 8 saatlik çalışma süresinde günlük maruziyet sınır değeri kaçtır?

Cevap: 5m/s2


66) El kol titreşimi için 8 saatlik çalışma süresinde günlük maruziyet eylem değeri kaçtır?

Cevap: 2,5m/s2


67) Bütün vücut titreşiminde 8 saatlik çalışma süresinde günlük maruziyet sınır değeri kaçtır?

Cevap: 1,15m/s2


68) Bütün vücut titreşiminde 8 saatlik çalışma süresinde günlük maruziyet eylem değeri kaçtır?

Cevap: 0,5m/s2


69) Aydınlatma şiddetinin birimi nedir?

Cevap: Lüks


70) Bir yüzeye düşen ışık miktarına ………………denir?

Cevap: Aydınlatma


71) Lüks metrekare başına düşen…………………dir

Cevap: Lümen


72) Amacı bakımından aydınlatma kaça ayrılır?

Cevap: Fizyolojik , Dekoratif ve Reklam amaçlı dikkati çeken


73) Aydınlatma türleri ile ilgili verilen boşlukları doldurunuz?

Işık çalışan bölgeye direkt geliyorsa…...........,başka bir yüzeye çarpıp geliyorsa………………..,

Sadece çalışan bölgeye geliyorsa………..aydınlatma olarak tanımlanırlar.

Cevap: Direkt aydınlatma , Endirekt aydınlatma , Lokal aydınlatma


74) Termal konforun bileşenleri nelerdir?

Cevap: Sıcaklık , nem ,hava akım hızı, radyant ısı


75)İnsan ve ortam ilişkisi açısından ısı alışverişine etki eden faktörler nelerdir?

Cevap: Hava sıcaklığı, Havanın nem yoğunluğu , Hava akım hızı , Radyant ısı


76) Sıcaklık ne ile ölçülür ve birimi nedir?

Cevap: Termometre –Birimi: santigrat , fahrenhayt ,kelvin


77) Nem havadaki su buharı miktarıdır?

Cevap: Doğru


78) Havadaki nem miktarı ……..ve …….. nem olarak ifade edilir?

Cevap: Mutlak , Bağıl


79) Birim havadaki su miktarına……………denir

Cevap : Mutlak nem


80)Havadaki nem miktarının, aynı sıcaklıkta doymuş havadaki mutlak nemin yüzde kaçını ihtiva ettiğini gösteren

tanım nedir?

Cevap: Bağıl nem

81. BS 8800 Mesleki Sağlık ve Güvenlik Yönetim Sistem Rehberi hangi yıl ve hangi ülkede yayımlanmıştır?a) 1990 İsviçre

b) 1992 İspanya

c) 1993 İtalya

d) 1994 Almanya

e) 1996 İngiltere
82. TS EN ISO 9001-2000 hangi yönetim sistemini temsil etmektedir?

a) Çevre Yönetim Sistemi

b) Risk Yönetim Sistemi

c) Kalite Yönetim Sistemi

d) İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi

e) Tehlike Yönetim Sistemi
83. TS OHSAS 18001 İSG Yönetim Sistemi hangi yıl TSE standardı olarak kabul edilmiştir?

a) 2010


b) 2007

c) 2003


d) 2001

e) 2009
84. İş kazası olduktan sonra, iş sağlığı ve güvenliği açısından tedbir alan yaklaşım……….dir. Boşluğa aşağıdaki seçeneklerden hangisi gelmelidir ?a) Reaktif

b) Düzeltici

c) Güvenli

d) Proaktif

e) Risk Değerlendirme
85. Olay nedir?

a) Ölüme, hastalığa, yaralanmaya, hasara veya diğer kayıplara neden olabilecek istenmeyen bir durumb) Kazaya neden olan veya kaza potansiyeli olan durum

c) İnsanların yaralanması, hastalanması, malın veya malzemenin hasar görmesi

d) İş yeri ortamının zarar görmesine neden olan kaynak veya durum

e) Çalışanların, geçici işçilerin, yüklenici personelinin, ziyaretçilerin ve çalışma alanındaki diğer insanların sağlık ve güvenliğini etkileyen faktörler

86. Tahammül edilebilir risk kavramı için aşağıdaki seçeneklerden hangisi doğrudur?

a) Tehlikeli bir olayın meydana gelme olasılığı ile sonuçlarının bileşimidir.

b) Tüm süreçlerde, riskin büyüklüğünü tahmin etmek ve riske tahammül edilip edilemeyeceğine karar vermektir.

c) İş kazası olmadan önce tedbir alan proaktif bir yaklaşımdır.

d) Kuruluşun yasal zorunluluklara ve kendi iş sağlığı güvenliği politikasına göre katlanabileceği düzeye indirilmiş risk.

e) Kuruluşun ön durum değerlendirmesi yapılarak an itibariyle işletmenin nerede olduğunu gösteren bir çizelgedir.
87. İş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemi çerçevesinde işletme faaliyetleri kaç şekilde sınıflandırılır?

a) 8


b) 12

c) 5

d) 4


e) 3
88. İş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemi çerçevesinde aşağıda yer alan tehlike sınıflarından hangisi yanlıştır?

a) Mekanik

b) Elektrik

c) Kimyasal ya da biyolojik maddelerd) Trafik kazaları

e) Yangın ve patlama


89. Aşağıda verilen seçeneklerden hangisi Kaza/Hastalık Analizinin nedenleri arasında sayılamaz?

a) Terfi edememek

b) Ağır iş yükü

c) Moral bozukluğu

d) Monotonluk

e) Yönetim-çalışan ilişkisinin zayıf olması
90. Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde düzeltici faaliyet doğru tanımlanmıştır?

a) İşletmenin faaliyetleri ile ilgili iş sağlığı ve güvenliği, risklerin yönetimini kolaylaştıran tüm yönetim sisteminin bir parçasıdır.

b) Kuruluşun yapısını, planlama faaliyetlerini, sorumluluklarını, süreç ve uygulamalarını düzelten faaliyettir.

c) Belirlenen uyumsuzlukların, kazaların ve olayların asıl nedenlerini ortadan kaldırmayı hedef alan faaliyettir.

d) İşletmenin iş sağlığı ve güvenliği politikasının geliştirilmesi, uygulanması, iyileştirilmesi, başarılması, gözden geçirilmesi ve sürdürülmesi için gerekli kaynakları kapsayan bir faaliyettir.

e) İş kazası olduktan sonra tedbir alan reaktif bir faaliyettir.

91-) TS EN ISO 9001-2000 Yönetim sistemi hangisini kapsamaktadır?

Kalite Yönetim sistemini kapsamaktadır.


92-) TS EN ISO 14001 Yönetim sistemi hangisini kapsamaktadır?

Çevre Yönetim sistemini kapsar.


93-) TS OHSAS 18001 Yönetim sistemi hangisini kapsamaktadır?

İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemini Kapsamaktadır.


94-)Kılavuz niteliğindeki ilk sağlık ve güvenlik standardı hangisidir ve hangi tarihte ve nerede yayınlanmıştır?

BS 8800 Mesleki Sağlık ve Güvenlik Yönetim Sistem Rehberi 1996'da İngiliz Standartlar Enstitüsü (BSI) tarafından yayınlanmıştır.


95-)İngiliz Standartlar Enstitüsü(BSI) öncülüğünde OHSAS 18001 Standardı hangi tarihte oluşturulmuştur?

1999 yılında oluşturulmuştur.


96-)OHSAS 18001 TSE(Türk Standartları Enstitüsü tarafından hangi tarihte kabul edilmiş ve yayınlanmıştır?

2001 yılında kabul edilmiş ve TS 18001 olarak yayınlanmıştır.


97-)OHSAS 18001 standardı nasıl bir yönetim modelidir?

İş yerinde çalışanların sağlığını ve güvenliğini etkileyebilecek uygulamaların sistematik olarak denetim altında tutulmasını öngören bir yönetim modelidir.


98-)Günümüzde İş Sağlığı ve Güvenliği faaliyetleri hangi yaklaşımlara çevrilmiştir?

Reaktif ve Proaktif


99-)Reaktif yaklaşım nedir?

Reaktif(Tepkisel- Düzeltici);İş kazası olduktan sonra İSG açısından tedbir alan düzeltici yaklaşımdır.


100-) Proaktif Yaklaşım nedir?

Proaktif (Önleyici) ;İş kazası olmadan önlem alan yaklaşımdır; Üretim ve üretimi destekleyen tüm süreçler incelenir, Tehlikelerin belirlenmesi esas alınır, Risk değerlendirmesi yapılır ve öncelikli nerelerde iyileştirme yapılacağı belirlenir ve önlemler alınır. Güvenli çalışma kuralları belirlenir.


101-) İş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemlerini oluşturan unsurlar nelerdir?

TS EN ISO 9001-2000 Kalite Yönetim Sistemi

TS EN ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi

TS (OHSAS) 18001 İSG Yönetim Sistem’leridir.102-) (Kalite, Çevre ve İSG) Üç yönetim sistemini esas alan 8 temel prensip nedir?

 • Müşteri-Çevre-Çalışan odaklı yönetim anlayışı

 • Liderlik

 • Çalışanların Katılımı

 • Süreç Yönetimi

 • Sistem Yaklaşımı (PUKÖ Döngüsü)

 • Sürekli Öğrenme, Yenilikçilik ve İyileştirme

 • Gerçeklere Dayalı Karar Verme

 • Taraflarla İşbirliği


103-) TS (OHSAS) 18001 İSG Yönetim Standardının amacı nedir?

 • İSG risklerini asgari düzeye indirmesi,

 • İş performansının geliştirilmesi,

 • Kuruluşun imajının iyileşmesine yardımcı olmaktır.


104-) TS (OHSAS) 18001 İSG Yönetim Standardı amaçlarından değildir?

Ürün ve hizmet güvenliğini sağlamak amaçlanmamıştır.


105-) Kazaya neden olan DURUMA nedir?

Olay denir


106-)Ölüme, Hastalığa, Yaralanmaya, hasara ve diğer kayıplara neden olabilecek İSTENMEYEN olaylara ne denir?

Kaza denir.


107-)İnsanların yaralanması, hastalanması, malın veya malzemenin hasar görmesi, iş yeri ortamının zarar görmesi veya bunların birlikte gerçekleşmesine neden olan kaynak veya durumlara ne denir?

Tehlike denir.


108-)İş Sağlığı ve Güvenliği nedir?

Çalışanların, geçici işçilerin, yüklenici personelinin, ziyaretçilerin ve çalışma alanındaki diğer insanların sağlık ve güvenliğini etkileyen faktörler ve şartlara denir.


109-)İSG yönetim Sistemi, kuruluşun yapısını, planlama faaliyetlerini, sorumluluklarını, süreç ve uygulamalarını kuruluşun İSG politikasının geliştirilmesi, uygulanması, iyileştirilmesi, başarılması, gözden geçirilmesi ve sürdürülmesi için gerekli kaynakları kapsayan sisteme ne denir?

İSG Yönetim Sistemi denir.


110-)Tehlikeli bir olayın meydana gelme OLASILIĞI ile sonuçlarının BİLEŞİMİ nedir?

Risk’tir.


111-)Risk Değerlendirmesi nedir?

Riskin büyüklüğünü tahmin etmek ve riske tahammül edilip edilemeyeceğine karar vermeye risk değerlendirmesi denir.


112-) Katlanılabilinir(Tahammül edilebilinir)Risk nedir?

Kuruluşun yasal zorunluluklara ve kendi iş sağlığı güvenliği politikasına göre, katlanabileceği düzeye indirilmiş riske denir.Kataloq: ow userfiles -> plugins -> forum
forum -> Temel biLGİ teknolojiSİ-2 ÜNİte-14 İnternetin Hayatımızdaki Yeri
forum -> Temel biLGİ teknolojileri (ders ) Özeti
forum -> 12.ÜNİte etiket ve iŞaretlerde bulundurulmasi asgari gerekler ve iLGİLİ YÖnetmelikleriN İncelenmesi sağlik ve güvenliK İŞaretleri: Tanımlar: Yasak işareti
forum -> ÜNİte afet
forum -> Mal ya da ürün; bilgisayar ya da otomobil örneklerindeki gibi, işletmeler tarafından üretilen ve insanların ihtiyaçlarını gideren somut bir varlıktır. Hizmet ise
forum -> Arama ve kurtarma biLGİSİ ÜNİTE=8 afet ve acil durumlara hazirlik
forum -> Arama ve kurtarma bılgisi unıte=9 afet ve acil durumlarda hayati idame ve emprovize yöntemler
forum -> 1 ergonomi (Ergonomics, Human Factors)
forum -> Okul öncesi EĞİTİm kurumlarinda program geliŞTİrme
forum -> Adalet meslek etiĞİ ÜNİte-4 teorik etikte ele alinan temel konular ahlakın Gerekliliği ve Amacı

Yüklə 0,65 Mb.

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5   6   7   8
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə