Ders : TürkçeYüklə 445 b.
tarix29.07.2018
ölçüsü445 b.
#62353

Ders : Türkçe

 • Ders : Türkçe

 • Konu : Mektup yazma

 • Dikkat çekme

 • Oda aydınlığındaki ani değişmeler, ses değişmeleri; öğretmenin ses tonundaki alçalma, yükselme, vurgulamalar, el çırpma, zıt uyarıcılar vb. dikkat çekmede kullanılan bazı uyarıcılardır.

 • Öğretmenin dersin başında konuyla ilgili kasetten dinleyeceği öykü, şiir, videodan izleyeceği film kendisinin farklı giysilerle sınıfa girmesi dikkat çekici etkinliklerdir.Örneğin: Haberleşme ile ilgili bir ünitenin işlendiği bir günde öğretmenin postacı şapkası giymiş ve postacı çantası almış bir biçimde “Bak postacı geliyor, selam veriyor” şarkısını söyleyerek sınıfa girmesi öğrencilerin dikkatini konu üstüne çeken bir etkinliktir.

 • Örneğin: Haberleşme ile ilgili bir ünitenin işlendiği bir günde öğretmenin postacı şapkası giymiş ve postacı çantası almış bir biçimde “Bak postacı geliyor, selam veriyor” şarkısını söyleyerek sınıfa girmesi öğrencilerin dikkatini konu üstüne çeken bir etkinliktir.Öğrenciyi Hedeften Haberdar Etme ve Benimsetme:

 • Öğrenciyi Hedeften Haberdar Etme ve Benimsetme:

 • Öğretmen “mektup yazma ve postalama” konusunun işlendiği bir derse başlarken öğretmenin bir tanıdığından, öğrencisinden vb. gelen bir mektubu okuyarak derse başlayabilir. Sonra öğrencilerden mektup yazmayı gerektirecek derecede uzaklarda bir tanıdıklarının olup olmadığı sorulur. Olumlu cevaplar üzerine “biz bugün bu derste mektubun nasıl yazılıp, nasıl postalanacağını öğreneceğiz. Böylece her istediğiniz zaman, istediğiniz kişiye mektup yazıp postalayabileceksiniz” diyerek öğrencileri hedeften haberdar eder ve hedefi benimsetir.Ön Öğrenmelerin Hatırlanmasını Sağlama

 • Ön Öğrenmelerin Hatırlanmasını Sağlama

 • Yeni öğrenmelerin oluşumu için gerekli uyarıcıları vermeden önce, yeni öğrenmeyle ilgili olan önceki öğrenmelerin kısa süreli belleğe (işleyen belleğe) geri getirilerek hatırlanması sağlanmalıdır. Böylece önkoşul öğrenmeler kullanıma hazır hale getirildikten sonra yeni öğrenmelere geçilmeli, eski ve yeni öğrenmeler arasında ilişkiler kurularak anlamlı öğrenme sağlanmalıdır. Daha önce zihinde var olan ilgili şema harekete geçirilerek yeni bilgi ile genişletilebilir ya da tamamen bu konu ile ilgili yeni bir şema oluşturulabilir.Uyarıcıları Sunma:

 • Uyarıcıları Sunma:

 • Dersin bu aşamasında yeni öğrenilecek davranışlarla ilgili uyarıcılar sunulur. Öğrenilecek ürüne bağlı olarak sunulacak uyarıcılar da farklılık gösterebilir.

 • Kavram ya da ilke öğrenilecekse, onların temsilcileri olan semboller, nesneler, modeller, numuneler, gerçek varlık ya da olaylar gösterilebilir. İşitsel, görsel ve diğer duyu organlarına hitap eden uyarıcılar sunulabilir.

 • Eğer bir öğrenme/çalışma stratejisi öğrenilecekse; öğretmen stratejiyi sözel olarak açıklayabilir. Bunun yanı sıra da stratejiyi adım adım uygulayarak gösterebilir.Motor beceri öğrenilecekse; temel hareketler ve kazandırılması hedeflenen davranışlar adım adım açıklanarak gösterilmelidir.

 • Motor beceri öğrenilecekse; temel hareketler ve kazandırılması hedeflenen davranışlar adım adım açıklanarak gösterilmelidir.

 • Tutumların öğrenilmesinde ise; kazandırılacak davranışı sevilen insan modelleri ya da ilgi çekici çizgi film kahramanları göstererek uyarıcı olmalıdır.

 • Sunulacak uyarıcıların etkili olabilmesi için öğrencilerin dikkatini çekici, öğrencilerin öğrenme konusu üstünde odaklanmasını sağlayıcı nitelikte olmalıdır.

 • Örneğin; mektup yazma konusunda uyarıcı olarak öğretmene, anne veya babaya, arkadaşa vb. yazılan mektuplar tepegözle yansıtılarak okunabilir.Öğrenme Rehberi Sağlama:

 • Öğrenme Rehberi Sağlama:

 • Bu aşamada öğrenciye, kendi kendine öğrenmesi için öğrenme stratejileri sağlanmaktadır.

 • Öğrenilecek bilgi, sözel bilgi ise, öğrenme rehberi, öğrencinin anlamlı öğrenmesini sağlayan bellek destekleyicileri olabilir.

 • Öğrenilecek bilgi, kavram ya da kural ise, öğrenme rehberi; kavramın ya da kuralın kapsadığı alt kavram ve kurallar arasındaki ilişkileri gösteren şemalar/haritalar, örnekler ve sözel ifadeler olabilir.

 • Öğrenilecek davranış motor beceri ise, becerinin sıkça tekrar edilmesi, otomatikleşinceye kadar pratik yapılmasıdır..

 • Öğrencinin bilgiyi kodlamasını sağlamalı ve daha sonra bilgiyi uzun süreli bellekten geriye getirmesinde/hatırlamasında ipucu görevi görmelidir.Yukarıdaki mektup yazma örneğini devam ettirecek olursak; öğrenme rehberi olarak öğrencilere neler sağlanabilir?

 • Yukarıdaki mektup yazma örneğini devam ettirecek olursak; öğrenme rehberi olarak öğrencilere neler sağlanabilir?

 • Yeni kazandırılacak davranış olan mektup yazma ile ilgili uyarıcı olarak tepegözle yansıtılan bir kaç mektup okunmuştu. Öğrencinin mektup yazabilmesi için, bu mektupların ortak özellikleri çıkarılarak, mektup yazmada dikkat edilecek kurallar belirlenir ve daha önce öğrenilmiş olan kompozisyon yazmanın ilk aşaması olan planlama aşaması hatırlanır ve mektup yazmaya da ilk aşama olarak planlama ile başlanılacağı belirlenir.Performansı (davranışı) Ortaya Çıkarma

 • Performansı (davranışı) Ortaya Çıkarma

 • Dersin bu aşamasında öğrenci, kazandırılmak istenen davranışı gösterir. Böylece öğrenmenin gerçekleşmiş olup olmadığı; ortaya konan davranışa bakılarak anlaşılabilir.

 • Bu aşamada öğrencinin kazanması gereken davranış ne ise onu yapması beklenir. Örneğin “100 gr. elma 150 TL. ise bir kg. elma ne kadardır?” diye bir soru sorulduğunda; verilecek cevapla hem kesirlerle ilgili bilgi (davranışlar) hem de kilogramın alt birimleri ile ilgili bilgi ortaya çıkarılmış olur.

 • Mektup yazma ve postalama örneğini sürdürecek olursak burada ortaya konması gereken davranış mektup yazma, zarfın üstünü yazma ve nasıl postalanacağını göstermedir.Dönüt Sağlama:

 • Dönüt Sağlama:

 • Dönüt, öğrenme sonuçları hakkında verilen bilgidir. Eğer öğrencinin yaptığı davranış doğru ise pekiştirilir. (aferin, çok güzel, çok doğru vb. ) yanlış ise düzeltilmesi için yeni uyarıcılar (ipuçları) verilir.

 • Yukarıda verilen örneği sürdürecek olursak, öğrenci kg. ve gr. arasındaki ilişkiyi bilerek bir kg. elmanın fiyatını doğru hesapladı ise, pekiştirilir. Hesaplama sonucu yanlış ise öğrencinin neden yanlış yaptığı araştırılır.

 • Öğrenci belki 100 gramın kilogramın 10'da 1'i olduğunu bilmiyor olabilir; problemin yapısını anlamamış olabilir. Bu durumda öğretmen, öğrencinin öğrenme güçlüğünün nedenini bularak ona göre yeni uyarıcılar/ipuçları vererek öğrenme eksiğini tamamlamalıdır.Performansı Değerlendirme:

 • Performansı Değerlendirme:

 • Öğrencinin o derste kazanması gereken davranışları ne derecede kazandığını yoklamadır. Örneğin; derste ağırlık ölçü birimi ve alt birimleri öğrenildiğinde bunların ne derecede öğrenildiği çeşitli problemler sorularak yoklanmalıdır. Dersin son aşamasında yapılan bu değerlendirme sonucuna göre öğrenmenin ne derece gerçekleştiği gözlenir ve öğrenciler sonuçlar hakkında bilgi verilerek gerekirse tamamlama eğitimi yapılır.Kalıcılığı Sağlama ve Transferi Güçlendirme:

 • Kalıcılığı Sağlama ve Transferi Güçlendirme:

 • Öğrenmenin ilk oluşumundan hemen sonra, öğrenciye öğrenmeyi güçleştirici nitelikte alıştırma, örneklendirme, proje vb. ödevler verilmelidir. Bu alıştırma ve ödevlerin başlangıç öğrenmesini izleyen aynı gün ve hafta içerisinde yapılmasında yarar vardır. Çünkü aralıklı gözden geçirmeler, öğrenilenlerin yeni problem durumunda kullanılması, öğrenilenlerin kalıcılığını, hatırlamayı ve transferi güçlendirmektedir.Öğretmenin örnekleri sunması

 • Öğretmenin örnekleri sunması

 • Öğretmen: Çocuklar şimdi kimyasal bir duruma ilişkin örnekler veriyorum dikkatlice izleyiniz.

 • —Mürekkebin su içerisinde dağılması

 • Burada size göre nasıl bir kimyasal durum gerçekleşmektedir?

 • Öğrencilerin örnekleri betimlemeleri

 • Öğrenci A: Burada maddeler etkileşime girmektedir.

 • Öğrenci B: -------Doğal bir durum.

 • Öğrenci C: Çözelti yani karışım oluşmaktadır.

 • Öğretmenin ek örnekler vermesi

 • Öğretmen: Çocuklar yukarıdaki duruma benzer örnekler veriyorum.

 • —Parfümün odaya yayılması.

 • —Ter kokusunun çevreye yayılması.

 • Çocuklar bu örneklerin ortak yanı nedir?

 • Çocuklar bu örnekleri de dikkate alarak burada gerçekleşen kimyasal süreci söyleyebilir misiniz?Öğrencilerin ek örnekleri betimlemesi ve öncekilerle karşılaştırmaları

 • Öğrencilerin ek örnekleri betimlemesi ve öncekilerle karşılaştırmaları

 • Öğrenciler: Bu örneklerin hepsinde maddeler birbirlerine karışmaktadırlar.

 • Öğretmenin ek örnekleri ve örnek olmayan durumları sunması

 • Öğretmen: Şimdi sizlere yukarıda gerçekleşen kimyasal örneklerden farklı örnekler veriyorum. Dikkat ediniz.

 • -Suya kum taşlarının atılması

 • -Bakırla alüminyumun birleşerek alaşım oluşturması.

 • Bu örneklerle ilk verdiğimiz örnekler arasındaki farkları söyleyebilir misiniz?

 • Öğrencilerin zıt örnekleri karşılaştırmaları

 • Öğrenci X: Öğretmenim son örneklerde bir birleşim ve karışım gerçekleşirken; yukarıda verilen ilk örneklerde maddenin yayılması söz konusu.

 • Öğretmenin, öğrencilerin teşhis ettiği özellikleri, ilişkileri ya da ilkeleri vurgulaması

 • Öğretmen: Aferin. Burada gerçekleşen olayı yakaladın. Çocuklar yayılma ile birleşik arasındaki farka dikkat edin. Öyleyse ilk örneklerde gerçekleşen duruma biz ne diyebiliriz?Öğrencilerin tanımlamaları, ilişkileri ve özellikleri ifade etmeleri

 • Öğrencilerin tanımlamaları, ilişkileri ve özellikleri ifade etmeleri

 • Öğrenci A: Öğretmenin bu örneklerde maddelerin bir ortamdan başka ortama yayılması söz konusu.

 • Öğretmen: Yani.. . . birisi bana bu olayı molekül ve madde kavramlarıyla açıklayabilecek mi?

 • Öğrenci N: Öğretmenim ilk verdiğiniz örneklerin tümünde sonraki örneklerden farklı olarak bir yayılma gerçekleşiyor.

 • Öğretmen: Biraz açar mısın?

 • Öğrenci N: Burada moleküller çok yoğun bir ortamdan az yoğun bir ortama geçiş yapıyor, hareket ediyor.

 • Öğretmen: Çok teşekkür ederim. Çocuklar biz bu olaya difizyon diyoruz. Ne imiş?

 • Öğrenciler hep birlikte: DİFİZYON.. . . .

 • Öğretmen: Şimdi bu kavramı Betül bir daha tanımlayabilir misin?

 • Öğrenci B: Difüzyon: Moleküllerin çok yoğun olarak bulundukları ortamdan az yoğun oldukları ortama geçiş yapmalarıdır öğretmenim.

 • Öğretmen: Teşekkür ederim.

 • Öğretmenin öğrencilerden ek örnekler istemesi.

 • Öğretmen: Çocuklar difizyon’a günlük yaşamdan örnekler bularak defterinize yazınız.Ders: Coğrafya

 • Ders: Coğrafya

 • Konu: Yurdumuzdaki İklim Tipleri

 • Dersin Bölümleri

 • Öğretme-Öğrenme Etkinlikleri

 • Başlangıç Etkinlikleri (Dikkat Çekme ve Güdüleme): Öğretmen kışın soğuk bir havada sınıfa girer ve: “Oooo çok üşüdüm! Tabii artık kış geldi havalar soğudu. “ der ve öğrencilere konuya dikkatlerini çekmek için nereli oldukları hakkında sorular sorar:

 • Çocuklardan biri Antalyalı olduğunu, diğeri Karslı olduğunu, bir diğeri de Rizeli olduğunu söyler.

 • Öğretmen o halde kışın Antalya bu kadar soğuk mu diye sorar. Aynı soruları Rizeli ve Karslı çocuklara da sorar. Evet çocuklar; o halde, görüldüğü gibi yurdumuzda çok farklı iklim tipleri görülmektedir. Bu gün bu konuyu araştırarak öğrenelim.Problemi Belirleme ya da Tanımlama

 • Problemi Belirleme ya da Tanımlama

 • O halde bugün, araştırarak çözüme kavuşturacağımız problemimizi tam olarak ifade edip tahtaya yazalım.

 • * Çocukların ifadeleri doğrultusunda, Akdeniz’de, Karadeniz’de, İç Anadolu’da, Doğu Anadolu, Ege ve Güney Doğu Anadolu bölgesinde nasıl bir iklim şartları hüküm sürdüğü problemini ifade etmelerini sağlarız.

 • Problemin Olası Çözümlerini (Denencelerini) İfade Etme

 • Öğrencilere problemin geçici çözümünü buldurmak için şu soruyu sorabiliriz: “Kışın Akdeniz Bölgesi neden daha ılık, Doğu Anadolu Bölgesi neden çok daha soğuktur? “

 • Öğrenciler muhtemelen “Akdeniz Bölgesinin denize komşu olması yüzünden ılık, Doğu Anadolu Bölgesinin de Denizden uzak ve yüksek olmasından dolayı soğuk hava şartları hüküm sürmektedir” gibi cevaplar vereceklerdir.Problemin olan çözümlerini (denencelerini hipotezlerini ) ifade etme

 • Problemin olan çözümlerini (denencelerini hipotezlerini ) ifade etme

 • Öğrencilerin cevapları, tahtaya yazılır.

 • Denize yakın yerler kışın ılık

 • Denizden uzak, yüksek yerler ise ılık olmayan yerlerdir.

 • Verilerin analizi denencelerin karşılaştırılması ve yorumlanması

 • Kağıtta yazılan kayık sonuçları toplanıp tahtaya aşağıdaki gibi tablolaştırılır.Verilerin Toplanması

 • Verilerin Toplanması

 • Öğretmen şimdi bu elde ettiğimiz verileri özetleyelim der ve öğrencilerin özet yapmalarına rehberlik yapar.

 • Öğrencilerin; denize yakın yerlerin ılık, yüksek ve denizden uzak yerlerin soğuk geçtiği sonucuna ulaşmalarını sağlarız. Öğretmen o halde, şimdi bakalım önceden belirlediğimiz doğrulandı mı? Doğrulanmadı mı? sorusunu sorar ve söyledikleriyle öğrencilerin tablolarını karşılaştırır. Öğretmen, bu durumda yurdumuzda, bölgelerde hangi iklimlerin görüldüğü ve nasıl bir hava şartlarının hüküm sürdüğü sorusunu sorar ve öğrencilerden tekrar cevaplar alır.

 • SONUÇ ETKİNLİKLERİ

 • Öğretmen öğrencilerden birini, bitki örtüsü ile ilgili çizdiği tabloyu tahtaya çizdirir (Aşağıda verilmiştir). Tablo üzerinde sınıfça tartışılır. Diğer öğrencilerin de kendi hazırlıklarını dikkate alarak yanlışlarını düzeltmeleri istenir.

Kataloq: wp-content -> uploads -> 2015

Yüklə 445 b.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə