Ders: Anatomi konu kur uyg topYüklə 0,62 Mb.
tarix15.01.2018
ölçüsü0,62 Mb.

1. SINIF KURULLARINDAKİ DERSLER VE KONULAR

DERS/STAJ KURULU: Kas-iskelet sistemi

DERS: Anatomi

KONU KUR UYG TOP

Anatomide kullanılan durum, eksen ve yön terimleri 1 0 1

Art.genus, tibiofibularis (prox, distal), pedis (UYG) 0 2 2

Art.genus, tibiofibularis(prox, distal), pedis 1 0 1

Art.sacroiliaca, pubica, coxa 1 0 1

Art.sacroiliaca,pubica,coxa (UYG) 0 2 2

Ayak kasları 1 0 1

Bacak arka loj kasları ve fossa poplitea 1 0 1

Bacak ön loj kasları 1 0 1

Bacak ve ayak kasları (UYG) 0 2 2

Boyun ve ense kasları (UYG) 0 2 2

Canalis inguinalis, lig.inguinale, trigonum lumbale 1 0 1

Clavicula, scapula 1 0 1

Clavicula, scapula (UYG) 0 2 2

Columna vertebralis (UYG) 0 2 2

Columna vertebralis, costa sternum 2 0 2

Cranium, nörocranium, os frontale, os parietale, os occipitale 2 0 2

Cranium, nörocranium, os frontale, os parietale, os occipitale (UYG) 0 2 2

Çiğneme kasları, art.temporomandibularis 1 0 1

Dirsek ve el bileği eklemleri 2 0 2

Dirsek ve el bileği eklemleri (UYG) 0 2 2

Eklemlerin çeşitleri ve eksenleri 2 0 2

El kasları 1 0 1

El kasları (UYG) 0 2 2

Fascia cervicalis, boyundaki üçgenler, boyun ve ense kasları 1 0 1

Fossa axillaris, spatium scapulotricipitalis, fossa cubitalis 1 0 1

Göğüs ve omuz kasları 1 0 1

Göğüs ve omuz kasları (UYG) 0 2 2

Hareket sisteminin aktif ve pasif elemanları 1 0 1

Hyoid üstü ve altı kaslar 1 0 1

Hyoid üstü ve altı kaslar (UYG) 0 2 2

Kafatasının bütünü, antropolojik noktalar, çukurlar 2 0 2

Kafatasının bütünü, antropolojik noktalar, çukurlar (UYG) 0 2 2

Kalça bölgesi kasları (UYG) 0 2 2

Kalça bölgesi kasları ve İM enjeksiyon alanı 2 0 2

Karın kasları (UYG) 0 2 2

Karın kasları, diaphragma 2 0 2

Kas tipleri ve özellikleri 1 0 1

Koksa, pelvis ve çapları 2 0 2

Koksa, pelvis ve çapları (UYG) 0 2 2

Kol kasları 1 0 1

Kol kasları (UYG) 0 2 2

Kol, önkol ve el iskeleti 2 0 2

Kol, önkol ve el iskeleti (UYG) 0 2 2

Mimik kaslar 1 0 1

Mimik ve çiğneme kasları (UYG) 0 2 2

Omuz eklemleri (UYG) 0 1 1

Os temporale, os sphenoidale, os ethmoidale 2 0 2

Os temporale, os sphenoidale, os ethmoidale (UYG) 0 4 4

Önkol kasları 2 0 2

Önkol kasları (UYG) 0 2 2

Sırt kasları 1 0 1

Sırt kasları (UYG) 0 2 2

Terminoloji 2 0 2

Thoraks ve omuz eklemleri 1 0 1

Trigonum femorale, lacunare ve canalis adductorius 1 0 1

Uyluk kasları 2 0 2

Uyluk kasları (UYG) 0 2 2

Uyluk, bacak, ayak iskeleti 2 0 2

Uyluk, bacak, ayak iskeleti (UYG) 0 2 2

Viscerocranium, maxilla, mandibula,...(UYG) 0 2 2

Viscerocranium, maxilla, mandibula,… 2 0 2

Dersin toplam sayısı 51 51 102

DERS: Atatürk İlke ve İnkılapları Tarihi

KONU KUR UYG TOP

45-46 Atatürk ilkeleri ve önemi 2 0 2

47-48 Türk devrimini bütünleyici ilkeler. Önder kimdir? Önemi ve Kemalist rejim 2 0 2

özellikleri

49-50 Türk devriminin bugünlere etkisi 2 0 2

51-52 İnönü dönemi, II. Dünya Savaşı öncesi ve savaş yılları 2 0 2

53-54 Çok partili yaşama geçiş ve Demokrat Parti 2 0 2

55-56 27 Mayıs 1960 Askeri Müdahalesi ve Adalet Partisi 2 0 2

57-58 12 Marttan 12 Eylül 1980'e 2 0 2

59-60 Ara Sınav 2 0 2

Dersin toplam sayısı 16 0 16

DERS: EHU: Alan Çalışmaları

KONU KUR UYG TOP

Aile hekimliği sunumları 0 4 4

Dersin toplam sayısı 0 4 4

DERS: EHU: İletişim Becerileri

KONU KUR UYG TOP

Hekim-hasta görüşmesi: Hastanın geliş nedenlerinin belirlenmesi 2 0 2

Dersin toplam sayısı 2 0 2

DERS: EHU: Klinik Beceriler

KONU KUR UYG TOP

Atel yapma, bandaj ve sargı uygulama (UYG) 0 2 2

Eklem ve ekstremite bakısı yapma (UYG) 0 2 2

Kas -iskelet sistemi X-Ray değerlendirmesi 1 0 1

Dersin toplam sayısı 1 4 5

DERS: Probleme Dayalı Öğrenim

KONU KUR UYG TOP

Birinci PDÖ OTURUMU: Senaryo üzerinde çalışma 1 4 0 4

İkinci PDÖ OTURUMU: Senaryo üzerinde çalışma 2 4 0 4

Üçüncü PDÖ OTURUMU: Senaryo üzerinde çalışma 3 4 0 4

Dersin toplam sayısı 12 0 12

DERS: Fizik-Biyofizik

KONU KUR UYG TOP

Biyomekanik 4 0 4

EMG temel ilkeleri 1 0 1

EMG temel ilkeleri, sinir iletim hızı ölçümü (UYG) 0 2 2

Esneklik ve elastiklik 2 0 2

İskelet kasının yapısı ve işleyişi 1 0 1

Kasın mekanik özellikleri 2 0 2

Kayan filamentler modeli, kasılmaların kaydı 1 0 1

Dersin toplam sayısı 11 2 13

DERS: Fizyoloji

KONU KUR UYG TOP

Düz kasın özellikleri 1 0 1

İskelet kası morfolojisi ve elektriksel özellikleri I 3 0 3

İskelet kasının kasılma özellikleri 2 0 2

Kalp kasının özellikleri 1 0 1

Kasın enerji kaynağı ve metabolizması 2 0 2

Kurbağa bacağı sinir ve kas dokusu (UYG) 0 4 4

Nöromusküler kavşak 1 0 1

Nöronun yapısı, aksiyon potansiyelinin yayılması 1 0 1

Sinaps ve kavşak iletimi 1 0 1

Sinapslarda elektriksel olaylar 1 0 1

Sinapslarda inhibisyon ve fasilitasyon 1 0 1

Sinapslarda kimyasal olaylar 1 0 1

Sinaptik plastisite ve öğrenme 1 0 1

Dersin toplam sayısı 16 4 20

DERS: Histoloji-Embriyoloji

KONU KUR UYG TOP

Genel Histoloji 21 0 21

Genel Histoloji (UYG) 0 16 16

Dersin toplam sayısı 21 16 37

DERS: Organik Kimya-Biyokimya

KONU KUR UYG TOP

Ekstrasellüler matriks-bağ doku biyokimyası 1 0 1

Kas doku biyokimyası 1 0 1

Kemik doku ve sinovyal sıvı biyokimyası 1 0 1

Dersin toplam sayısı 3 0 3

DERS: Temel Bilgi Teknolojileri

KONU KUR UYG TOP

47-48 SUNU HAZIRLAMA: Powerpointte şekil (diyagram) ekleme ve dolgu 1 1 2

efekti (renklendirme) ayarları

49-50 SUNU HAZIRLAMA: Powerpointte animasyon zamanlama ayarı ve tasarım 1 1 2

şablonu hazırlama

51-52 Microsoft office excel programı kullanımı ile ilgili uygulama 0 2 2

53-54 İNTERNET: Temel ağ (network) kavramları. LAN-MAN-WAN -WWW, IP 1 1 2

kavramları

55-56 İNTERNET: Elektronik posta (email), internet/alan adı uzantıları 1 1 2

tanımlamaları

57-58 Ağ topolojileri, internet arama motorları, dosya transferi, dosya yükleme 1 1 2

(download), kaydetme

59-60 ARA SINAV 2 0 2

Dersin toplam sayısı 7 7 14

DERS: Türk Dili

KONU KUR UYG TOP

45-46 Sözlü kompozisyon türleri: Seminer, panel, konferans, münazara vs. 2 0 2

47-48 Hitabet uygulamaları 2 0 2

49-50 Yazılı kompozisyon türleri: şiir, hikâye, roman, tiyatro, deneme, eleştiri, 2 0 2

fıkra, röportaj vs.

51-52 Bilimsel araştırma yöntemleri. Konunun seçilmesi ve sınırlandırılması. 2 0 2

Rapor ve tutanak hazırlama

53-54 Araştırma sonuçlarının yazıya geçirilmesi. Kaynak gösterme ve dipnot 2 0 2

yazma


55-56 Edebiyat ve düşünce dünyası ile ilgili eserlerin okunup incelenmesi 2 0 2

57-58 Öğrencilerin yazdığı ya da beğendiği yazıların okunması 2 0 2

59-60 ARA SINAV 2 0 2

Dersin toplam sayısı 16 0 16

DERS: Yabancı Dil (İngilizce)

KONU KUR UYG TOP

45-46 Time clauses with "when/while/before/after" 2 0 2

47-48 Present perfect tense (V3 forms) 2 0 2

49-50 Present perfect tense (-/?) 2 0 2

51-52 Already/just/yet/since/for 2 0 2

53-54 Present perfect or present progressive; simple past or present perfect 2 0 2

55-56 Past perfect tense 2 0 2

57-58 General revision 2 0 2

59-60 Second visa exam 2 0 2

Dersin toplam sayısı 16 0 16

DERS: EHU: Tıp Kültür ve Sanat

KONU KUR UYG TOP

Öğrenci sunumları (UYG) 0 4 4

Dersin toplam sayısı 0 4 4

Ders/staj kurulundaki derslerin toplamı 172 92 264

DERS/STAJ KURULU: Temel tıp bilimleri I

DERS: Atatürk İlke ve İnkılapları Tarihi

KONU KUR UYG TOP

01-02 Dersin önemi, devrim kavramının açıklanması 2 0 2

03-04 Fransız devrimi ve sanayi devrimi etkileri 2 0 2

05-06 Osmanlı devletinin yapısı, çöküş nedenleri ve kurtarma çabaları 2 0 2

07-08 I.Meşrutiyet ve II.Meşrutiyet dönemleri ve düşünce akımları 2 0 2

09-10 İttihat ve Terakki Cemiyeti, Trablusgarp ve Balkan Savaşları 2 0 2

11-12 I. Dünya Savaşı'nın çıkışı, Mondros Mütarekesi ve önemi 2 0 2

Dersin toplam sayısı 12 0 12

DERS: Davranış Bilimleri

KONU KUR UYG TOP

Bilimin doğasını tanımak ve bilimsel bilgiye ulaşmak 1 0 1

Bilimin tarihi ve felsefesi 1 0 1

Çevre ve kalıtım etkileşimi 1 0 1

Evrim açısından insan davranışları ve insanın yerini anlamak 1 0 1

Genetiğin insan davranışları ve özelliklerine etkisi 1 0 1

Pozitif bilimlerin temeli 1 0 1

Saf ve uygulamalı bilimler 1 0 1

Veri toplama yöntemleri 1 0 1

Dersin toplam sayısı 8 0 8

DERS: EHU: Alan Çalışmaları

KONU KUR UYG TOP

Aile hekimliği topluma uyum modülü 0 1 1

İl sağlık örgütlenmesinin tanıtılması ve sağlık sorunlarının sosyolojik boyutu 0 3 3

Dersin toplam sayısı 0 4 4

DERS: EHU: İletişim Becerileri

KONU KUR UYG TOP

Hekimlikte iletişim 2 0 2

İletişim süreci 2 0 2

İletişimde algılama 2 0 2

İletişimde benlik 2 0 2

Dersin toplam sayısı 8 0 8

DERS: EHU: Klinik Beceriler

KONU KUR UYG TOP

EHU ve tıp eğitimi programı (sunum) 1 0 1

Hijyenik el yıkama ve biyolojik materyal ile çalışma (UYG) 0 1 1

Klinik beceri eğitimine yaklaşım ve KBL tanıtımı (UYG) 0 1 1

Steril eldiven giyme ve kullanılmış eldiveni çıkarma (UYG) 0 1 1

Dersin toplam sayısı 1 3 4

DERS: Probleme Dayalı Öğrenim

KONU KUR UYG TOP

Birinci PDÖ OTURUMU: Senaryo üzerinde çalışma 1 4 0 4

İkinci PDÖ OTURUMU: Senaryo üzerinde çalışma 2 4 0 4

Küçük gruplarda öğrenme ve PDÖ (sunum) 1 0 1

Üçüncü PDÖ OTURUMU: Senaryo üzerinde çalışma 3 4 0 4

Dersin toplam sayısı 13 0 13

DERS: Fizik-Biyofizik

KONU KUR UYG TOP

Arşimed ve Pascal yasaları 1 0 1

Biyoelektrik ölçü ve gözlem araçları (UYG) 0 2 2

Elektrik akımı ve direnç, elektrik yükü ve elektrik alanı, elektromotor kuvvet 2 0 2

Elektrik alanların biyolojik sistemlere etkisi 1 0 1

Elektrik ölçü ve gözlem araçları 1 0 1

Hidrodinamik, akışkanlık, akış hızı, debi 1 0 1

Kan basıncı ve akımı ölçüm yöntemleri ve çalışma prensipleri 1 0 1

Newtoniyen ve non-Newtoniyen sıvılar, Bernouille yasası 1 0 1

Poiseville yasası, düzgün ve girdaplı akışlar, Reynold, March sayısı 1 0 1

Pratiğe giriş ve biyoelektrik ölçü-gözlem araçları (UYG) 0 2 2

Sıvıların özellikleri, hidrostatik, sıvı içi basınç 1 0 1

Yüzey gerilim, Laplace yasası, akciğerde kompleyans 1 0 1

Dersin toplam sayısı 11 4 15

DERS: Histoloji-Embriyoloji

KONU KUR UYG TOP

Hücre 6 0 6

Hücre (UYG) 0 2 2

Dersin toplam sayısı 6 2 8

DERS: Organik Kimya-Biyokimya

KONU KUR UYG TOP

Alifatik yapılı organik bileşikler 2 0 2

Alifatik yapılı organik bileşikler: Alifatik aminler, organik kükürt, fosfor ve 2 0 2

silisyum bileşikleri, karbonik asidin organik türevleri, birden çok fonksiyonel

grubu olan bileşikler

Alisiklik, heterosiklik, aromatik bileşikler ve izoprenoidler 2 0 2

Asitler, bazlar ve tamponlar: pH ölçülmesi ve önemi 1 0 1

Atomlar ve molekül yapıları 1 0 1

Çözeltiler ve konsantrasyon hesabı 1 0 1

Laboratuvar araç-gereçleri ve laboratuvarda çalışma kuralları (UYG) 0 2 2

Laboratuvarda ölçümler ve analiz yöntemleri, spektrofotometri 2 0 2

Tıp eğitiminde biyokimyanın yeri, laboratuvar gereçleri ve düzeni 2 0 2

Dersin toplam sayısı 13 2 15

DERS: Temel Bilgi Teknolojileri

KONU KUR UYG TOP

01-02 Temel bilgi teknolojileri ders içeriğinin tanıtımı: Sınavlar, devamsızlık, vb 2 0 2

03-04 TEMEL BİLGİLER: Bilgisayar, bilgisayarın tarihsel gelişimi 2 0 2

05-06 TEMEL BİLGİLER: Bilgisayar donanım ve yazılım birimlerinin tanıtılması 1 1 2

07-08 TEMEL BİLGİLER: Bilgisayar kullanımında dikkat edilecek hususlar, 0 2 2

klavye ve fare kullanımı

09-10 İŞLETİM SİSTEMİ: İşletim sisteminin ara yüzünün tanıtımı: Masaüstü, 1 1 2

pencere vb.

11-12 İŞLETİM SİSTEMİ: Dosya yöneticisi ( windows gezgini), başlat menüsü ve 1 1 2

öğeleri, dosya ve dizin kavramları

Dersin toplam sayısı 7 5 12

DERS: Tıbbi Genetik

KONU KUR UYG TOP

Bilim ve bilimsel düşünce nedir? 1 0 1

Gametogenez ve fertilizasyon 2 0 2

Genetik terminolojisi 2 0 2

Hücre kültürü (UYG) 0 2 2

Hücre ve canlıların evrimi 2 0 2

Mayoz bölünme 2 0 2

Mitoz bölünme 2 0 2

Mitoz bölünmenin incelenmesi (UYG) 0 2 2

Nükleus ve kromozomlar 1 0 1

Somatik hücrelerde hayat siklusu 1 0 1

Tıbbi genetiğe giriş 1 0 1

Dersin toplam sayısı 14 4 18

DERS: Tıp Tarihi ve Deontoloji

KONU KUR UYG TOP

Doğu medeniyetleri tıbbı 1 0 1

Eski Mezopotamya-Mısır-Çin medeniyetleri tıbbı 2 0 2

Eski Roma dönemi ve ortaçağ tıbbı 2 0 2

Eski Yunan dönemi tıbbı 1 0 1

Osmanlı devletinden Türkiye Cumhuriyetine kadar geçen dönemde tıp anlayışı 1 0 1

Rönesans'tan günümüze tıp 2 0 2

Tıp sanatının başlangıcı ve prehistorik dönem tıp anlayışı 1 0 1

Dersin toplam sayısı 10 0 10

DERS: Türk Dili

KONU KUR UYG TOP

01-02 Dersin amacının ve kaynaklarının tanıtılması. Dil nedir? Dilin sosyal bir 2 0 2

kurum olarak millet hayatındaki yeri ve önemi

03-04 Dil kültür ilişkisi, dil ve iletişim, dillerin doğuşu 2 0 2

05-06 Yapı ve köken bakımından diller, Türk dilinin dünya dilleri arasındaki yeri 2 0 2

07-08 Türk dilinin gelişmesi ve tarihi devreleri 2 0 2

09-10 Türk dilinin gelişmesi ve tarihi devreleri 2 0 2

11-12 Cumhuriyet devri dil çalışmalarının özetlenmesi. Türkçe hakkında güncel 2 0 2

bilgiler

Dersin toplam sayısı 12 0 12

DERS: Yabancı Dil (İngilizce)

KONU KUR UYG TOP

01-02 İntroductions/Classroom Language 2 0 2

03-04 The verb to (am-is-are) positive and negative sentences with to be 2 0 2

05-06 Question form with to be, future and past forms of to be 2 0 2

07-08 Nouns (count and uncount nouns); singular and plural nouns 2 0 2

09-10 There is/are-some/any/no/a lot of 2 0 2

Dersin toplam sayısı 10 0 10

DERS: EHU: Tıp Kültür ve Sanat

KONU KUR UYG TOP

Araştırma yöntemlerine giriş (UYG) 0 1 1

TKS Altbiriminin tanıtımı (amaç ve hedefler) (UYG) 0 1 1

Dersin toplam sayısı 0 2 2

Ders/staj kurulundaki derslerin toplamı 125 26 151

DERS/STAJ KURULU: Temel tıp bilimleri II

DERS: Atatürk İlke ve İnkılapları Tarihi

KONU KUR UYG TOP

13-14 Müdafaa-i Hukuk Cemiyetleri, İzmir'in işgali, Mustafa Kemal'in 2 0 2

İstanbul'daki konumu ve Anadolu'ya geçişi

15-16 Anadolu İhtilalinin yönetimi, Amasya genelgesi ve önemi 2 0 2

17-18 Erzurum ve Sivas Kongresi, Misak-ı Milli ve Meclis-i Mebusanın kapatılışı 2 0 2

19-20 Milli Mücadelenin temelleri 2 0 2

21-22 T.B.M.M.'nin kuruluşu ve çalışmaları 2 0 2

Dersin toplam sayısı 10 0 10

DERS: EHU: Alan Çalışmaları

KONU KUR UYG TOP

Aile hekimliği topluma uyum modülü 0 1 1

Sağlık ocağının sağlık hizmeti sunumundaki yeri 0 3 3

Dersin toplam sayısı 0 4 4

DERS: EHU: İletişim Becerileri

KONU KUR UYG TOP

Duygular 2 0 2

Duyguları iletme 2 0 2

Etkin sözsüz mesaj iletimi 2 0 2

Sözsüz iletişim 2 0 2

Dersin toplam sayısı 8 0 8

DERS: EHU: Klinik Beceriler

KONU KUR UYG TOP

İlk yardıma giriş (İYG) ve ilk yardım ilkeleri-genel yaklaşım (sunum) 2 0 2

İYG-1: Travmalı hastaya yaklaşım, ilk yardım uygulaması (UYG) 0 3 3

İYG-2: CPR uygulaması (UYG) 0 2 2

Dersin toplam sayısı 2 5 7

DERS: Probleme Dayalı Öğrenim

KONU KUR UYG TOP

Birinci PDÖ OTURUMU: Senaryo üzerinde çalışma 1 4 0 4

İkinci PDÖ OTURUMU: Senaryo üzerinde çalışma 2 4 0 4

Üçüncü PDÖ OTURUMU: Senaryo üzerinde çalışma 3 4 0 4

Dersin toplam sayısı 12 0 12

DERS: Fizik-Biyofizik

KONU KUR UYG TOP

Elektrik alanı ve mikrodalgaları hücre üzerine etkileri (UYG) 0 2 2

Elektromanyetik alanın hücre üzerine etkileri (UYG) 0 2 2

Elektromanyetik dalgalar 1 0 1

Elektromanyetik dalgaların biyolojik etkileri ve uygulamaları 2 0 2

Fotofizik ve tıpta ışık uygulamaları 1 0 1

Klinikte radyasyon uygulamaları ve korunma 1 0 1

Lazer uygulamaları (UYG) 0 2 2

Lazer, özellikleri ve çeşitleri 1 0 1

Lazerin tıpta uygulanması, fotodinamik tedavi 1 0 1

Maddenin atomik ve moleküler yapısı, moleküller arası iletişim 2 0 2

Mikrodalgalar ve mikrodalgaların biyolojik etkileri 1 0 1

Radyasyon biyofiziğine giriş 1 0 1

Radyasyonun biyolojik moleküller üzerine etkileri 1 0 1

Radyasyonun hücre üzerine etkileri 1 0 1

Radyoaktivite, biyolojik ve fizyolojik yarı ömürler 1 0 1

Saçılma ve soğrulma mekanizmaları, doku optiği 1 0 1

Ultrasesin klinikteki yeri ve ultrason çalışma prensibi 1 0 1

Ultrasesin özellikleri ve biyolojik etkileri 2 0 2

X ışınları ve özellikleri 1 0 1

Dersin toplam sayısı 19 6 25

DERS: Organik Kimya-Biyokimya

KONU KUR UYG TOP

Amino asitler, peptitler ve proteinler: Yapıları ve özellikleri 2 0 2

Enzim kinetiği 2 0 2

Enzimler ve koenzimler: Yapıları, sınıflandırılmaları ve özellikleri 2 0 2

Karbohidrat, protein ve lipidlerin tanıtıcı reaksiyonları (UYG) 0 2 2

Karbohidratlar: Karbohidrat çeşitleri ve tanıtıcı reaksiyonları 2 0 2

Lipidler: Sınıflandırılmaları, özellikleri ve tanıtıcı reaksiyonları 2 0 2

Lipoproteinler: Yapıları, sınıflandırılmaları ve özellikleri 2 0 2

Nükleotidler ve nükleik asitler: Yapıları, sınıflandırılmaları ve genel özellikleri 2 0 2

Protein yapılarını aydınlatma yöntemleri 2 0 2

Suda çözünen vitaminler: Yapıları, sınıflandırılmaları ve özellikleri 2 0 2

Vitamin benzeri bileşikler: Yapıları, sınıflandırılmaları ve özellikleri 1 0 1

Yağda çözünen vitaminler: Yapıları, sınıflandırılmaları ve özellikleri 2 0 2

Dersin toplam sayısı 21 2 23

DERS: Temel Bilgi Teknolojileri

KONU KUR UYG TOP

13-14 KELİME İŞLEMCİ: Genel bilgiler, yazı yazma ve biçimlendirme 1 1 2

15-16 KELİME İŞLEMCİ: Yazı tipinin değiştirilmesi, metin kopyalama ve taşıma 1 1 2

17-18 KELİME İŞLEMCİ: Metni sütunlara bölme, resim ekleme, hizalama ayarları 1 1 2

19-20 KELİME İŞLEMCİ: Tablo hazırlama, belgeye üst bilgi-alt bilgi,sayfa 1 1 2

no,tarih ekleme

21-22 KELİME İŞLEMCİ: Tablo hazırlama, metni tabloya dönüştürme 1 1 2

23-24 KELİME İŞLEMCİ:Tabloda hücrelerin kenarlık ve gölgelendirme ayarları 1 1 2

Dersin toplam sayısı 6 6 12

DERS: Tıbbi Genetik

KONU KUR UYG TOP

DNA izolasyonu 1 0 1

DNA izolasyonuı (UYG) 0 2 2

DNA tamiri 2 0 2

DNA: Yapısı ve özellikleri 3 0 3

Gen kavramı, ekspresyonu ve kontrolü 2 0 2

Genetik şifre 1 0 1

Genom organizasyonu 2 0 2

Mutasyon analiz yöntemleri (UYG) 0 2 2

Mutasyonlar 2 0 2

Protein sentezi 1 0 1

RNA: Yapısı ve özellikleri 1 0 1

Dersin toplam sayısı 15 4 19

DERS: Türk Dili

KONU KUR UYG TOP

13-14 Ses bilgisi. Türkçede sesler ve sınıflandırılması 2 0 2

15-16 Türkçe kelimelerin ses özellikleri 2 0 2

17-18 Türkiye Türkçesindeki ses olayları 2 0 2

19-20 Biçim bilgisi: Kökler, yapım ve çekim ekleri 2 0 2

21-22 İmla kuralları, noktalama işaretleri 2 0 2

Dersin toplam sayısı 10 0 10

DERS: Yabancı Dil (İngilizce)

KONU KUR UYG TOP

11-12 Simple present tense (+statements) 2 0 2

13-14 Simple present tense (-/?) 2 0 2

15-16 Adverbs of frequency 2 0 2

17-18 Present continuous tense (+) 2 0 2

19-20 Present continuous tense (-/?) 2 0 2

21-22 The two present tenses: Simple present or present 2 0 2

progressive/nonprogressive verbs

Dersin toplam sayısı 12 0 12

DERS: EHU: Tıp Kültür ve Sanat

KONU KUR UYG TOP

Sunum teknikleri (UYG) 0 2 2

Dersin toplam sayısı 0 2 2

Ders/staj kurulundaki derslerin toplamı 115 29 144

DERS/STAJ KURULU: Temel tıp bilimleri III

DERS: Atatürk İlke ve İnkılapları Tarihi

KONU KUR UYG TOP

23-24 Kuva-yı Milliye, İç Ayaklanmalar ve Sevr 2 0 2

25-26 İstiklal Mahkemeleri ve Tekalif-i Milliye 2 0 2

27-28 Kurtuluş savaşı sırasında dış politika 2 0 2

29-30 Ara Sınav 2 0 2

31-32 I.İnönü, II.İnönü, Sakarya, Büyük Taaruz Savaşlarının önemi ve Zafer 2 0 2

33-34 Mudanya Mütarekesi, Lozan Barış Anlaşması ve önemi 2 0 2

Dersin toplam sayısı 12 0 12

DERS: Biyoistatistik

KONU KUR UYG TOP

Analitik çözümlemeye giriş 1 0 1

Merkezi ve yaygınlık ölçütleri 2 0 2

Olasılık 2 0 2

Tablo ve grafik yöntemleri 2 0 2

Teorik dağılımlar 2 0 2

Tıpta biyoistatistiğin kullanılması 1 0 1

Verilerin tanımı ve sınıflandırılması 2 0 2

Dersin toplam sayısı 12 0 12

DERS: EHU: Alan Çalışmaları

KONU KUR UYG TOP

Aile hekimliği topluma uyum modülü 0 1 1

Sağlık ocağında sağlık çalışanlarının sunduğu hizmetler-ebe çalışmaları ve ev 0 3 3

gezileri

Dersin toplam sayısı 0 4 4

DERS: EHU: İletişim Becerileri

KONU KUR UYG TOP

Dinleme 2 0 2

Empati 2 0 2

Sözlü iletişim 2 0 2

Sözlü iletişim sorunları 2 0 2

Dersin toplam sayısı 8 0 8

DERS: EHU: Klinik Beceriler

KONU KUR UYG TOP

Damar içi sıvı uygulama setinin hazırlanması (UYG) 0 1 1

Vene girme, maket koldan enjektöre kan alma (UYG) 0 2 2

Dersin toplam sayısı 0 3 3

DERS: Probleme Dayalı Öğrenim

KONU KUR UYG TOP

Birinci PDÖ OTURUMU: Senaryo üzerinde çalışma 1 4 0 4

İkinci PDÖ OTURUMU: Senaryo üzerinde çalışma 2 4 0 4

Üçüncü OTURUMU: Senaryo üzerinde çalışma 3 4 0 4

Dersin toplam sayısı 12 0 12

DERS: Fizik-Biyofizik

KONU KUR UYG TOP

Aksiyon potansiyeli 2 0 2

Aksiyon potansiyeli ölçümü (bileşik kas aksiyon potansiyeli) ve fasiyal EMG 0 2 2

(UYG)

Biyopotansiyellere giriş ve temel kavramlar 1 0 1Biyopotansiyellerin ölçümü, EOG, GSR (UYG) 0 2 2

Değişik dokularda aksiyon potansiyelleri 2 0 2

Einthoven üçgeni ve kalp dipolü 1 0 1

Einthoven üçgeni ve kalpteki elektrik uyarılarının kaydedilmesi (UYG) 0 2 2

EKG, prekordial ve standart derivasyonlar, kardiyak vektör açısı 1 0 1

Hücrede ozmotik olaylar (UYG) 0 2 2

İyon hareketleri, Gibbs-Donnan dengesi ve Nerst denklemi 1 0 1

İyon kanalları ve dinlenim membran potansiyeli 2 0 2

Klinik açıdan önem taşıyan biyopotansiyeller 1 0 1

Miyokard kasının elektriksel özellikleri ve kalpte aksiyon potansiyeli 2 0 2

Ozmos ve ozmotik basınç, hücrede hacim düzenleyici mekanizmalar, aquaporins 2 0 2

Dersin toplam sayısı 15 8 23

DERS: Fizyoloji

KONU KUR UYG TOP

Hücre içi ve hücreler arası iletişim 2 0 2

Hücre membranında transport 2 0 2

İnsan vücudunun işlevsel organizasyonu 2 0 2

Suyun hayat için önemi 1 0 1

Suyun kompartmanlar arası değişimleri 1 0 1

Vücut sıvıları 1 0 1

Vücut sıvılarının hacimlerinin hesaplanması 1 0 1

Dersin toplam sayısı 10 0 10

DERS: Organik Kimya-Biyokimya

KONU KUR UYG TOP

Etil alkol metabolizması ve regülasyonu 1 0 1

Fosfolipid, sfingolipid ve eikozanoidlerin sentez ve yıkılımları 2 0 2

Glikojen sentez ve yıkılımı 1 0 1

Glikojen sentez ve yıkılımının regülasyonu 1 0 1

Glikoliz 1 0 1

Glikolizin regülasyonu 1 0 1

Keton cisimlerinin sentezi, yıkılımı ve regülasyonu 1 0 1

Kolesterol sentezi ve regülasyonu 2 0 2

Lipoliz ve regülasyonu 2 0 2

Metabolik yolların düzenlenmesi 1 0 1

Monosakkaritlerin birbirine dönüşümü ve metabolik yoldaki bozukluklar 1 0 1

Oksidatif fosforilasyon 2 0 2

Pentoz fosfat yolu ve regülasyonu 1 0 1

Sinyal ileti mekanizması 1 0 1

TCA döngüsü 1 0 1

TCA döngüsünün regülasyonu 1 0 1

Trigliserid sentezi ve regülasyonu 2 0 2

Yağ asitlerinin sentezi, oksidasyonu ve regülasyonu 2 0 2

Dersin toplam sayısı 24 0 24

DERS: Temel Bilgi Teknolojileri

KONU KUR UYG TOP

25-26 KELİME İŞLEMCİ: Microsoft Office Word kullanımı ile ilgili uygulama 0 2 2

27-28 HESAP - TABLOLAMA VE GRAFİK PROGRAMİ: Genel bilgiler, excel 1 1 2

dosyaları ve simgeleri

29-30 HESAP - TABLOLAMA VE GRAFİK PROGRAMI: Veri girişi, veriler 0 2 2

üzerinde çalışma

31-32 ARA SINAV 2 0 2

33-34 HESAP - TABLOLAMA VE GRAFİK PROGRAMI: Satır-sütun boyutu 1 1 2

ayarlama, sayfa ekleme, silme, yeniden adlandırma

35-36 HESAP - TABLOLAMA VE GRAFİK PROGRAMI: Hücreleri 1 1 2

renklendirme ve kenarlık ekleme

Dersin toplam sayısı 5 7 12

DERS: Tıbbi Genetik

KONU KUR UYG TOP

Akraba evlilikleri ve genetik yönden sakıncaları 1 0 1

Cinsiyete bağlı kalıtım ve hastalık örnekleri 2 0 2

Genetikte son gelişmeler 2 0 2

Genler arası etkileşim 1 0 1

Mendel genetiği 2 0 2

Mitokondriyal kalıtım ve hastalık örnekleri 1 0 1

Otozomal kalıtım ve hastalık örnekleri 2 0 2

Pedigri analizi 2 0 2

Penetrans ve ekspressivite 1 0 1

Poligenik/multifaktöriyel kalıtım ve hastalık örnekleri 2 0 2

Populasyon genetiği 2 0 2

Tek gene bağlı kalıtım,genotip, fenotip 1 0 1

Dersin toplam sayısı 19 0 19

DERS: Türk Dili

KONU KUR UYG TOP

23-24 İmla ve noktalama uygulamaları 2 0 2

25-26 Dilekçe ve öz geçmiş yazımı 2 0 2

27-28 Edebi metinlerin okunup değerlendirilmesi, Türk edebiyatından seçme şiir 2 0 2

ve öyküler

29-30 ARA SINAV 2 0 2

31-32 Dünya edebiyatından seçme şiir ve öyküler 2 0 2

33-34 Cümle unsurları, cümle tahlili ve uygulaması 2 0 2

Dersin toplam sayısı 12 0 12

DERS: Yabancı Dil (İngilizce)

KONU KUR UYG TOP

23-24 Revision 2 0 2

25-26 Have/has got-describing people, prepositions of place 2 0 2

27-28 Talking about future: "going to" (+/-/?) future time expressions 2 0 2

29-30 Firts visa exam 2 0 2

31-32 Present progressive with a future meaning 2 0 2

33-34 The will-future forms 2 0 2

Dersin toplam sayısı 12 0 12

DERS: EHU: Tıp Kültür ve Sanat

KONU KUR UYG TOP

Film değerlendirmesi (Patch Adams) (UYG) 0 2 2

Dersin toplam sayısı 0 2 2

Ders/staj kurulundaki derslerin toplamı 141 24 165

DERS/STAJ KURULU: Temel tıp bilimleri IV

DERS: Atatürk İlke ve İnkılapları Tarihi

KONU KUR UYG TOP

35-36 Siyasi alanda yapılan devrimler 2 0 2

37-38 Hukuk, eğitim ve kültür alanında yapılan devrimler 2 0 2

39-40 Sosyal, ekonomik ve sağlık alanında yapılan devrimler 2 0 2

41-42 Çok partili dönem denemeleri ve devrime karşıt eylemler 2 0 2

43-44 Atatürk dönemi Türk dış politikası 2 0 2

Dersin toplam sayısı 10 0 10

DERS: EHU: Alan Çalışmaları

KONU KUR UYG TOP

Aile hekimliği topluma uyum modülü 0 1 1

Sağlık ocağında sağlık çalışanlarının sunduğu hizmetler-çevre sağlığı hizmetleri 0 3 3

Dersin toplam sayısı 0 4 4

DERS: EHU: İletişim Becerileri

KONU KUR UYG TOP

Etkili konuşma ve anlatma 2 0 2

İletişim çatışmaları 2 0 2

İletişim tarzları 2 0 2

Dersin toplam sayısı 6 0 6

DERS: EHU: Klinik Beceriler

KONU KUR UYG TOP

Glukometre ile kanda şeker ölçme (UYG) 0 1 1

Kas içi enjeksiyon yapma (UYG) 0 1 1

Stickle idrarda şeker ölçme (UYG) 0 1 1

Subkutan enjeksiyon yapma (UYG) 0 1 1

Dersin toplam sayısı 0 4 4

DERS: Probleme Dayalı Öğrenim

KONU KUR UYG TOP

Birinci PDÖ OTURUMU: Senaryo üzerinde çalışma 1 4 0 4

İkinci PDÖ OTURUMU: Senaryo üzerinde çalışma 2 4 0 4

Üçüncü PDÖ OTURUMU: Senaryo üzerinde çalışma 3 4 0 4

Dersin toplam sayısı 12 0 12

DERS: Histoloji-Embriyoloji

KONU KUR UYG TOP

Genel embriyoloji 18 0 18

Genel embriyoloji (UYG) 0 2 2

Dersin toplam sayısı 18 2 20

DERS: Organik Kimya-Biyokimya

KONU KUR UYG TOP

Amino asitlerin biyosentezi ve anaplerotik reaksiyonlar 1 0 1

Amino asitlerin yıkılımı 2 0 2

Gen ifadesi: Replikasyon, transkripsiyon, translasyon ve posttranslasyonel 2 0 2

modifikasyonlar

Nükleotid sentez ve yıkılımı 2 0 2

Organizmadaki mineraller ve elektrolitler: Yapıları, sınıflandırılmaları ve genel 2 0 2

özellikleri

Porfirinler: Yapıları, sınıflandırılmaları ve genel özellikleri 2 0 2

Dersin toplam sayısı 11 0 11

DERS: Temel Bilgi Teknolojileri

KONU KUR UYG TOP

37-38 HESAP - TABLOLAMA VE GRAFİK PROGRAMI: Grafik ekleme, eğer 1 1 2

formülü, koşullu biçimlendirme

39-40 HESAP - TABLOLAMA VE GRAFİK PROGRAMI: Çoklu formül 1 1 2

kullanma, sayfalar arası bağlantı

41-42 HESAP - TABLOLAMA VE GRAFİK PROGRAMI: Verileri sıralama, 1 1 2

otomatik filtreleme (süzme) özellikleri

43-44 SUNU HAZIRLAMA: Powerpointte slayt hazırlama, resim ekleme, 1 1 2

kaydetme

45-46 SUNU HAZIRLAMA: Powerpointte slayt tasarımı (animasyon düzenleri) 1 1 2

Dersin toplam sayısı 5 5 10

DERS: Tıbbi Genetik

KONU KUR UYG TOP

Dismorfizm, teratojen ve mutajenler 2 0 2

Gelişimsel genetik 2 0 2

Genetik danışma 1 0 1

Genetik hastalıkların tedavi yöntemleri 1 0 1

İnsan kromozomlarının incelenmesi ve karyotip (UYG) 0 2 2

İnsan kromozomlarının sayısal ve yapısal özellikleri 2 0 2

Karyotip hazırlanması ve analizi 2 0 2

Kromozomal mutasyonlar ve sebepleri 2 0 2

Mozaisizm, kimerizm, genomik imprinting 2 0 2

Otozomal kromozom düzensizlikleri ve hastalık örnekleri 2 0 2

Prenatal tanı (UYG) 0 2 2

Prenatal tanıda sitogenetik 2 0 2

Seks kromozomlarının düzensizlikleri ve hastalık örnekleri 2 0 2

Dersin toplam sayısı 20 4 24

DERS: Türk Dili

KONU KUR UYG TOP

35-36 Dil yanlışları, anlatım bozuklukları 2 0 2

37-38 Güzel ifadenin özellikleri 2 0 2

39-40 Anlatım bozukluğuna dair çalışmalar 2 0 2

41-42 Güzel konuşma ve yazma. Kompozisyon kavramının tanımlanması ve yazı 2 0 2

bütünlüğünü sağlama yöntemleri. Etkili konuşma, etkili konuşma nasıl yapılır?

İyi konuşmanın nitelikleri

43-44 Sözlü kompozisyon doğru tonlama, Türkçenin seslerinin doğru çıkarılışı, 2 0 2

söyleyiş kusurlarını düzeltme, vurgu, durak, ulama

Dersin toplam sayısı 10 0 10

DERS: Yabancı Dil (İngilizce)

KONU KUR UYG TOP

35-36 Which future? Will, going to or present progressive 2 0 2

37-38 Simple past tense (+)/ regular-irregular verbs 2 0 2

39-40 Simple past tense (-/?) 2 0 2

41-42 Past progressive tense 2 0 2

43-44 Simple past or past progressive ? 2 0 2

Dersin toplam sayısı 10 0 10

DERS: EHU: Tıp Kültür ve Sanat

KONU KUR UYG TOP

Tıp ve edebiyat (kitap değerlendirilmesi) (UYG) 0 2 2

Dersin toplam sayısı 0 2 2

DERS: Tıp etiği

KONU KUR UYG TOP

Etik-Ahlâk-Hukuk Temel Kavramlara Giriş 2 0 2

Tıbbın etik boyutuna giriş 1 0 1

Tıp'ta öncelik sıralaması içinde etiğin rolü 1 0 1

Dersin toplam sayısı 4 0 4

Ders/staj kurulundaki derslerin toplamı 106 21 127

Sınıftaki derslerin toplamı 659 192 851

27 Nisan 2009 PazartesiYüklə 0,62 Mb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə