Descrierea controalelor în program checkrevYüklə 68,46 Kb.
tarix02.11.2017
ölçüsü68,46 Kb.
#27074
  Bu səhifədəki naviqasiya:
 • Luna

Descrierea controalelor în program CHECKREV

(versiunea V1_032012)
În legătură cu modificările intervenite în procesul de prezentare a declaraţiilor persoanelor asigurate (formularul Rev 5) pentru anul 2011, a fost elaborată versiunea nouă a programului de verificare a declaraţiilor electronice CHECKREV. Această versiune a programului include următoarele modificări:


 1. Controale suplimentare cu privire la corectitudinea completării următoarelor cîmpuri: „Data naşterii persoanei asigurate”, „IDNP persoanei asigurate”, „Tipul actului de identitate al persoanei asigurate”, „Seria actului de identitate al persoanei asigurate”, „Numărul actului de identitate al persoanei asigurate”, „Oficiul emitent al actului de identitate”, „Data eliberării” şi anume:

  1. Dacă nu este indicat tipul documentului, însă este completat unul din cîmpurile „IDNP persoanei asigurate”, „Seria actului de identitate al persoanei asigurate”, „Numărul actului de identitate al persoanei asigurate” va apărea eroarea "Не заполнен тип документа".

  2. Dacă în cîmpul „tipul documentului” va fi indicat „0” (zero) şi concomitent este completat unul din cîmpurile „IDNP persoanei asigurate”, „Seria actului de identitate al persoanei asigurate”, „Numărul actului de identitate al persoanei asigurate” va apărea eroarea "Тип документа не должен быть 0".

  3. Dacă este selectat unul din următoarele tipuri de documente: 1, 12, 13, 14, 22, 23, 24, 25, 26 dar nu este completat cîmpul „IDNP persoanei asigurate”, va apărea eroarea «Код IDNP должен быть заполнен при типе документа 1, 12, 13, 14, 22, 23, 24, 25, 26».

  4. Dacă a fost selectat tipul documentului 2 sau 3 şi a fost completat cîmpul „IDNP persoanei asigurate” va apărea eroarea «Код IDNP не должен быть заполнен или неверно заполнен тип документа».

  5. Dacă a fost selectat tipul documentului 2 sau 3, atunci cîmpurile „Seria actului de identitate al persoanei asigurate”, „Numărul actului de identitate al persoanei asigurate” sunt obligatorii de completat. Dacă acestea nu sunt completate, va apărea eroarea «Тип документа = 2 или 3, должны быть заполнены поля серия и номер документа».

  6. Dacă a fost selectat tipul documentului 4, atunci cîmpul „Numărul actului de identitate al persoanei asigurate” este obligator de completat. Dacă cîmpul nu este completat, va apărea eroarea: «Номер документа не заполнен».

  7. Cîmpurile „Data naşterii persoanei asigurate”, „Oficiul emitent al actului de identitate”, „Data eliberării” nu sunt obligatorii de completat. Însă, dacă au fost completate cîmpurile „Data naşterii persoanei asigurate” şi „Data eliberării”, are loc verificarea corectitudinii completării datei. Dacă cîmpurile sunt completate incorect (de exemplu: 10.03.0068), va apărea eroarea «Проверьте дату».

  8. Cîmpul „Numărul actului de identitate al persoanei asigurate” trebuie să conţină nu mai mult de 8 simboluri numerice şi să nu conţină spaţii. În caz contrar vor apărea următoarele erori: «Поле <11.Номер документа> длина превышает 8 символов»,

  9. Dacă nu este completat codul CPAS şi totodată, nu sunt completate cîmpurile „IDNP persoanei asigurate”, „Seria actului de identitate al persoanei asigurate”, „Numărul documentului persoanei asigurate”, va apărea eroarea: «Код CPAS пустой, должны быть заполнены паспортные данные».
 1. În clasificatorul categoriilor au fost adăugate două coduri suplimentare:

153 – suma concediului medical;

154 – suma concediului medical pentru sarcină şi lăuzie, plătit la locul de muncă al soţului.

Indemnizaţia pentru incapacitate temporară de muncă poate fi reflectată utilizînd categoria 153, iar suma indemnizaţiei de maternitate (sarcină şi lăuzie), plătită la locul de muncă al soţului – cu categoria 154.

Exemplul 1: Persoana asigurată s-a aflat în concediu medical în perioada de pe 15 pînă pe 25 aprilie 2011. La completarea declaraţiei persoanei asigurate înscrierile se vor efectua după cum urmează:


Nr. crt.

Luna


Месяц

Perioada de muncă

Период работы

Zile lucră­toare în săptă­mînă

Рабо­чие дни в не­деле

Categoria persoanei asigurate

Катего­рия зас­трахованного лица

Codul funcţiei

Код долж­ности

Fondul de retri­bure a muncii şi con­cediul medical

Фонд оплаты труда и боль­ничные листы

Inclusiv concediul medical

В том числе больнич­ные листы

Contribuţii individuale de asigu­rare

calcu­lateНачислен­ные индивиду­альные страхо­вые взносы

Contribuţii datorate de angajator calculate

Взносы начислен­ныe подле­жа­щие оплате работо­дателем

De la data

С рабочей даты

Pînă la data

По рабочую дату

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

4

aprilie

01.04.2011

30.04.2011

5

101

1047

2000
120

460

5

aprilie

15.04.2011

25.04.2011

5

153

1047

800

800*

0

0

6

aprilie

01.05.2011

31.05.2011

5

101

1047

3000
180

690

* în suma indemnizaţiei pentru incapacitate temporară de muncă se include şi suma achitată din mijloacele angajatorului.


Exemplul 2: Persoana a plecat în concediu de maternitate de la data de 10 octombrie 2011 pe o perioadă de 126 de zile calendaristice, pînă pe 14 februarie 2012. Aflîndu-se la întreţinerea soţului salariat, soţia îşi stabileşte indemnizaţia de maternitate la locul de muncă al soţului. Înscrierile în declaraţia soţului se va efectua în felul următor:


Nr. crt.

Luna


Месяц

Perioada de muncă

Период работы

Zile lucră­toare în săptă­mînă

Рабо­чие дни в не­деле

Categoria persoanei asigurate

Катего­рия зас­трахованного лица

Codul funcţiei

Код долж­ности

Fondul de retri­bure a muncii şi con­cediul medical

Фонд оплаты труда и боль­ничные листы

Inclusiv concediul medical

В том числе больнич­ные листы

Contribuţii individuale de asigu­rare

calcu­lateНачислен­ные индивиду­альные страхо­вые взносы

Contribuţii datorate de angajator calculate

Взносы начислен­ныe подле­жа­щие оплате работо­дателем

De la data

С рабочей даты

Pînă la data

По рабочую дату

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

10

Oct.

01.10.2011

31.10.2011

5

101

1047

1000

0

60

230

11

Oct.

10.10.2011

31.10.2011

5

154

1047

6300

6300**

0

0

12

Noiem.

01.11.2011

30.11.2011

5

101

1047

1000

0

60

230

13

Decem..

01.12.2011

31.12.2011

5

101

1047

1000

0

60

230

** În declaraţia soţului nu este necesar distribuirea indemnizaţiei conform perioadei de concediu de maternitate, aceasta poate fi reflectată cu un singur rînd în luna în care a fost calculată. În cazul distribuirii indemnizaţiei pe luni, declraţia nu va fi considerată greşită.


Totodată, reflectarea concediului medical în declaraţia persoanei asigurate cu categoria 101 conform Explicaţiilor metodice cu privire la completarea declaraţiilor persoanelor asigurate în cazul acordării indemnizaţiei pentru incapacitate temporară de muncă („Contabilitate şi audit” nr. 9 / 2011) la fel este corectă.


 1. A fost adăugat clasificatorul categoriilor (fişierul sps_newcateg.txt) pentru controale suplimentare, în care codul categoriei este legat de perioada de acţiune a tarifului şi mărimea contribuţiilor de asigurări sociale. Clasificatorul conţine următoarele cîmpuri: codul categoriei, data începerii acţiunii codului, data încetării acţiunii codului, tariful pentru calcularea contribuţiilor individuale (%), tariful pentru calcularea contribuţiilor datorate de angajator (%), taxa fixă pentru calcularea contribuţiilor individuale, taxa fixă pentru calcularea contribuţiilor datorate de angajator.
 1. Este adăugat controlul pentru perioada de acţiune a tarifului. De exemplu, dacă a fost indicat codul 108 în declaraţia persoanei asigurate pentru anul 2008, însă codul categoriei respective pentru anul 2008 lipseşte, va apărea eroarea «Код недействителен для отчетного года».
 1. Controlul „Если фонд=б/л, то взносы должны быть =0” funcţionează pentru declaraţiile persoanelor asigurate începînd cu anul 2003.
 1. Eroarea «Поле <3.Месяц> Дублирование месяца» apare în cazul cînd în declaraţie este indicată o categorie pentru una şi aceiaşi perioadă.
 1. Controlul la depăşirea plafonului lunar în calcularea contribuţiilor individuale de asigurări sociale funcţionează la verificarea declaraţiilor pentru perioada anilor 2003-2007.
 1. Este adăugat un control suplimentar la verificarea valorii totale a contribuţiilor individuale ale persoanei asigurate cu plafonul anual al contribuţiilor individuale începînd cu anul 2008. Algoritmul verificării este următorul: dacă rubrica „Contribuţii individuale de asigurări sociale calculate” (suma totală pe an) este mai mare decît plafonul anual stabilit de legislaţie (tariful contribuţiilor individuale * 5 salarii medii pe economie * numărul de luini lucrate), atunci va apărea eroarea: «<11.Ежемесячно взносов застр.лица> превышение лимита взносов (Plafon anual)».De exemplu, în declaraţia persoanei asigurate pentru anul 2011 este indicată suma totală a contribuţiilor individuale în mărime de 12 430,4 lei, pe cînd plafonul anual pentru anul 2011 constituie 11 880 lei. Deoarece, suma de 12 430,4 este mai mare decît 11 880, va apărea eroarea «<11.Ежемесячно взносов застр.лица > ( Фамилия застрахованного лица) превышение лимита взносов (> 11880.00 (Plafon anual)».

Yüklə 68,46 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə