referatlar/iqtisadiyyat
  Fəsil 8 Maliyyə nəzarətinin təşkili prinsipləri
  Azərbaycan respublikasi təHSİl naziRLİYİ
  ƏMƏYİN ÖDƏNİLMƏSİ
  Referat mövzu: Müəssisə Maliyyəsi Fənn: Maliyyə Tələbə: Qənbərov Cəlil Kurs: III qrup: 300 baki 2011 plan
r/referatlar/iqtisadiyyat
  Referat elmi rəhbər : Dos. M. A. Rzayev tələbə : D. Xudiyev baki-2013 plan: Giriş
  Bazar iqtisadiyyatına keçid
  1. İqtisadi inteqrasiyanın mahiyyəti. İnteqrasiyanın yaradılmasının obyektiv əsasları
  Bakı Dövlət Universiteti “Coğrafiya”
  Necə motvasiya edək
  Marketinqin əsasları Marketinq nədir? Marketinq planının hazırlanma qaydası
  Fakültə:İqtisad İxtisas: Mühasibat uçotu və audit Kurs
  Azərbaycan respublikasi təHSİl naziRLİYİ Naxçıvan Dövlət Universiteti
  «Maliyyə» kafedrası «DÖVLƏt büDCƏSİNİn layiHƏSİNİn təRTİBİ»
  3. Kommersiya banklarının yaradılma qaydası
  Referat Mövzu: Elektron Marketinq Plan: Elektron marketinqin fəaliyyət sahələri
  A gömrük əməkdaşlığı şurası nomenklaturası b bmt standart Beynəlxalq ticarət təsnifatı
  Sərbəst iş No 5 "Qiymətli kağızlar bazarının əsas subyektləri"
  Universal sərgi və yarmarkalar
  Mövzu 1: Fənnin predmeti və vəzifələri
  Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi аzərbаycаn döVLƏt nеft аkаdеmiyаsi
  Mövzu Makroiqtisadiyyatın predmeti, metodları və vəzifələri
  1. avro nədir? Avropa valyuta vahididir. Sdr nədir? Borc almaq ucun xususi huquqdur
  Əmək və onun növləri
  O r X a n …eliyev… Dovlet maliyyesinin esas fuksiyalar?
  Idarə etmək bacarığı
  Azərbaycan respublikasi təHSİl naziRLİYİ Naxçıvan Dövlət Universiteti
  Сащибкарлыьын вя базар игтисадиййатынын инкишафына йардым фонду
  Referat tmtq 0801 qrupunun tələbəsi Novruzova Aida Yaşar qızı Bakı 2011
  “Yüngül sənayenin iqtisadiyyatı” fənni üzrə
  Pensiya islahatlari
  Сащибкарлыьа вя Базар Игтисадиййатынын
  “Neft sənayesinin iqtisadiyyatı və idarə edilməsi”
directory referatlar iqtisadiyyat  
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə