Doktora : Gazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yeni Türk Edebiyatı Bilim Dalı (2006). Tez: İkinci Meşrûtiyet Devri Türk Hikâyesinde Tema (1908-1918), (Tez Danışmanı: Prof. Dr. Belkıs GÜrsoy) Yüksek LisansYüklə 69,39 Kb.
tarix26.10.2017
ölçüsü69,39 Kb.

Doç. Dr. Nesîme CEYHAN AKÇA

Tel.: (376) 254 12 66 (Dahili:4576)

E-posta: nesimeceyhan@hotmail.com
Kişisel Bilgiler:

Doğum Yeri       : Çorum/İskilip

Doğum Tarihi    : 30.12.1974

Yabancı Dil(ler)  : Almanca

Medeni Durum   : Evli
Akademik Geçmiş:
Doktora           : Gazi  Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yeni Türk Edebiyatı Bilim Dalı (2006). Tez: İkinci Meşrûtiyet Devri Türk Hikâyesinde Tema (1908-1918), (Tez Danışmanı: Prof.Dr. Belkıs GÜRSOY)
Yüksek Lisans : Gazi  Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yeni Türk Edebiyatı Bilim Dalı (2001). Tez: Edebiyat Sosyolojisi Açısından 12 Eylül Şiiri,(Tez Danışmanı: Yrd.Doç.Dr.Metin Kayahan ÖZGÜL)
Lisans             : Gazi  Üniversitesi, Türk Dili ve Edebiyatı (1997).
__________________________________________________________________________________

Akademik Unvanlar:

Doç.Dr.          Çankırı Karatekin Üniversitesi                                     Ekim 2011

Yrd.Doç.Dr.    Çankırı Karatekin Üniversitesi                                     2009- Ekim 2011

Yrd.Doç.Dr.    Gaziosmanpaşa  Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi     2006-2009

__________________________________________________________________________________

İdarî Görevler:


 • Fen Edebiyat Fakültesi Dekan Yardımcılığı     Gaziosmanpaşa  Üniversitesi           2006-2009.

 • Fen Edebiyat Fakültesi Dekan Yardımcılığı     Çankırı Karatekin Üniversitesi         2009-2010.Projelerde Yapılan Görevler :

 • Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı (KUZKA)'nın "Dr. Rıfkı Kâmil Urga Araştırma Merkezi Kitaplığı Tasnif, Kayıt, Restorasyon Proje Stratejisi" adlı TR82-2010-DFD numaralı projesinde danışmanlık. 2010.

 • TRT için hazırlanan ve 2008 yılında yayımlanan "Yakın Tarihin İzinde Türkiye'nin Dostları/ Anılar ve Duygular" adlı 13 bölümlük belgeselde danışman olarak görev almıştır.

________________________________________________________________________________


Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri :

Hasan Dural,        Ednâyî Dîvanı (Metin-İnceleme), Gaziosmanpaşa Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2007.

Onur Aykaç,         Ayhan Bozfırat Hayatı, Sanatı, Eserleri, Gaziosmanpaşa Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2009.

Veysel Doğaner,   Sultan Abdülhamid Devrini Anlatan Romanlarda Tarihî Gerçeklik ve Edebî Gerçeklik, Gaziosmanpaşa Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2009.

_________________________________________________________________________________
Çeşitli Kuruluşlara Üyelikler:

1-Türkiye Yazarlar Birliği (TYB) Üyesi.

2-İlim Eseri Sahipleri Meslek Birliği (İLESAM) Üyesi ve Çankırı Karatekin Üniversitesi İLESAM Temsilcisi.
_________________________________________________________________________________

Ödüller:

1- "İkinci Meşrûtiyet Dönemi Türk Hikâyesi (1908-1918)" adlı eserle ESKADER 2009 yılının en iyi inceleme kitabı ödülü.

2- "İkinci Meşrûtiyet Dönemi Türk Hikâyesi (1908-1918)" adlı eserle Türkiye Yazarlar Birliği 2009 yılının en iyi inceleme kitabı ödülü.


__________________________________________________________________________________
Verdiği Lisans ve Lisansüstü Düzeydeki Dersler :
1. Yüksek Lisans:

-İkinci Meşrûtiyet Devri Fikir Akımları

-Edebiyat Sosyolojisi 

-Türk Edebiyatında Ahmet Hamdi Tanpınar

-1980 Sonrası Türk Şiiri Poetikası
2. Lisans:
Kompozisyon,               

Türk Halk Edebiyatı I, II, III, IV     

Batı Edebiyatı I, II

Osmanlı Türkçesi, III, IV        

Yeni Türk Edebiyatı, I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII    

Eski Türk Edebiyatı, III, IV, V, VI      

Yazılı ve Sözlü Anlatım

Edebiyat Bilgi ve Teorileri

Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı

Türk Dünyası Edebiyatları I, II

Çocuk Edebiyat I, II
__________________________________________________________________________________
Akademik Yayınlar:
Makaleler:
Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan yazılar:


 1. CEYHAN AKÇA, Nesîme, 2015, ““Tarih-i Osmânînin Bir Devre-i Mühimmesi Kosova Zaferi, Ankara Hezîmeti” Tek Bir Zafer ve Tek Bir Yenilgiyi mi Anlatır?”, Turkish Studies International Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, Volume 10/4, Winter, p.319-330. DOI Number: http://dx.doi.org/10.7827/ TurkishStudies. 7937. ISSN: 1308-2140. Ankara /Turkey.

 2. CYHAN AKÇA, Nesîme, 2015, “Osman Çeviksoy’un Hikâyelerinde Almanya’daki Birinci ve İkinci Kuşak Göçmen Türkler”, Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, C:8, Sayı 1 (2015), DOI Number: http://dx.doi.org/10.17218/husbed.05589, s.11-24.

 3. CEYHAN AKÇA, Nesîme, 2012, “Yitik Şehrin Romanı Hamuşan”, Çankırı Karatekin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, C:3, Nu:2, Kasım. (Kitap tanıtımı)

 4. CEYHAN, Nesîme, 2011, "Maksatlı Bir Hikâye Anlatıcısı: Yahyâ Kemâl", Çankırı Karatekin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, C:2, Nu:2, Kasım, s. 93-104.

 5. CEYHAN, Nesîme, 2009/15,  "A literary movement in the period of Abdülhamid in the memories: Servet-i fünun society", Visnık Kiyivskogo Nationalogo Universitet u İmeni Tarasa Shevchenko Sidni MoviTa Literaturi,  s. 46-50. 1. CEYHAN, Nesîme, 2009, "1911-1922 Yılları Türk Hikâyesine Kaynak: Harp", Turkish Studies International Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic (Yeni Türk Edebiyatının Kaynakları Özel Sayısı), Nu:4/1, Şubat, s. 1807-1822. 1. CEYHAN, Nesîme, 2007, "II. Meşrûtiyet Devri Türk Hikâyesinde Dinî Müesseselerin Tenkîdi", Turkish Studies International Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic , Nu:4, Haziran. 1. CEYHAN, Nesîme, 2006, "Üç İstanbul Romanı Üzerine Bir Tahlil Denemesi", Bilge, Nu:49, Eylül. 1. CEYHAN, Nesîme,2006, "Ve Çanakkale, Geldiler, Gördüler, Döndüler", Bilge, Nu:49, Eylül.

Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:

1. CEYHAN AKÇA, Nesîme, 2014, “Osmanlı’nın Cihan Harbinin “Hikâye”si”, TYB Akademi, Yıl:4, Sayı:11, Mayıs, s.91-101.

2. CEYHAN AKÇA, Nesîme, 2012, “Çankırı’da Bir Gönül Kapısı: Sabiha Astarlı”, Çankırı Araştırmaları, Yıl:7, Sayı:9, Haziran 2012/1.

3. AKMAZ, Münteha Gül- CEYHAN, Nesîme, 2009, "Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Öğrencilerinin Durumluk-Sürekli Kaygı Düzeyleri ve Kaygı Nedenleri (Tokat Örneği)", Gaziosmanpaşa Üniversitesi Sosyal Bilimler araştırmaları Dergisi, Cilt:4, Nu: 2009/1, s. 131-147.

4. CEYHAN, Nesîme, 2009, "Gurbetin Vefaya Muhtaç Hikâyeleri", Türk Dili, C:XCVII, Sayı 687, Mart, s. 227-234.

5. CEYHAN, Nesîme, 2007,  "Romanla Tanışan Neslin Tercüme Tekniği ve Tenkidine Dair Tartışmaları", Türkbilig,  Nu:17, Güz.

6. CEYHAN, Nesîme, 2009, "Osmanlı'dan Cumhuriyet'e Uzanan Bir Kadın Yazar: Samiha Ayverdi ve Romanları" , EKEV Akademi Dergisi , Yıl 13, Nu:41, Güz, s. 3-4.

7. CEYHAN,Nesîme, 2008, "Balkan Savaşlarında Yaşanan Göçün Türk Hikâyesine Yansımaları", EKEV Akademi Dergisi, Yıl:12, Sayı:37, Güz.8. CEYHAN, Nesîme, 2005/2, "II.Meşrûtiyet Devri Modernleşen Türkiye'sinde Hikâye Eliyle Kadına Dair Düşülen Not", Dîvan İlmî Araştırmalar Dergisi, Nu:19.

Bildiriler:
Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler:

 1. CEYHAN AKÇA, Nesîme, 2015, “Menekşe Toprak’ın Öykülerinde Almanya’ya Göçün Farklı Yüzleri”, Turkish Migration Conference, Charles Universty Prague, 25-27 June, Prag/Çek Cumhuriyeti. (Basılacak)

 2. CEYHAN AKÇA, Nesîme, 2015, “”Mecmua-i Yâdigâr”a Gizlenmiş Harputlı İki Şair”, Uluslar arası Harput’a Değer Katan Şahsiyetler Sempozyumu, 14-16 Mayıs, Elazığ. (Basılacak)

 3. CEYHAN AKÇA, Nesîme,2013, “Osman Çeviksoy’un Hikâyelerinde Almanya’daki Birinci ve İkinci Kuşak Göçmen Türkler”, Uşak Üniversitesi Eğitim Fakültesi ile Würzburg Maximilians Üniversitesi Uluslararası Tarih ve Kültürel Yönleriyle II. Türk Alman İlişkileri Sempozyumu, 14-17 Kasım, Würzburg/ ALMANYA.

 4. CEYHAN AKÇA, Nesîme,2013, Osmanlı Dağılırken Türk Hikâyesinde Harp ve Çocuk”, Çankırı Karatekin Üniversitesi “Türk Harp Edebiyatı” Konulu 1. Uluslararası Türkiyat Sempozyumu, 1-3 Kasım, ÇANKIRI.

 5. CEYHAN AKÇA, Nesîme, 2012, 1402 Ankara Savaşı Uluslar arası Kongresi, “Türk Romanında Timur Portresi”, 9-12 Ekim.

 6. CEYHAN AKÇA, Nesîme; AKÇA, Hasan, 2011, "Turkey's New Approach to the Asian Community: Economic, Socio-Cultural, Political, Religious and Humanitarian Point of View", 5. International Conference of the Asian Philosophical Association, ICAPA, Plurality and Self-Identify of the Asian Community in History, December 7-9, Fukuoka-JAPAN.

 7. CEYHAN AKÇA, Nesîme, 7. Uuslararası Atatürk Kongresi, Üsküp-Manastır, Makedonya, 17-22 Ekim 2011, MANU, "Mehmet Akif Ersoy ve Balkanlar".

 1. CEYHAN AKÇA, Nesîme, ÇAKIR, Ömer, 2011, Lasting Socio-Political Impacts of the Balkan Wars, May 5-8, The University of Utah Salt Lake City, "The Effects of the Balkan Wars to The Turkish Literature"

 2. CEYHAN AKÇA, Nesîme, 2010, Mehmet Akif Fikir ve Sanat Vakfı- Türkiye-Mısır Dostluğunda Bir Köprü Mehmet Akif Ersoy Sempozyumu, 1-6 Kasım, Kahire, "Mehmet Akif'te Nükte ve İşlevi"

 3. CEYHAN, Nesîme, 2010, International Burch University, International Syposium on Sustainable Deveopment June 8-9, Sarajevo, "A Rumelian Legend: Safiye Erol and Ciğerdelen"

 4. CEYHAN, Nesîme, 2009, Mardin Artuklu Üniversitesi-Kayseri Erciyes Üniversitesi V. Klâsik Türk Edebiyatı Sempozyumu -Uluslar arası- (Prof.Dr. Harun Tolasa Anısına), 16-18 Ekim, "18. yy.da Osmanlı'da Tercüme Faaliyetleri"

 5. CEYHAN, Nesîme, 2009, International Burch University, International Syposium on Sustainable Deveopment June 9-10, Sarajevo, "Çocuklara Tarih Şuuru Kazandırmada Tarihî Hikâyelerden Yararlanma Üzerine Bir Deneme".

 6. CEYHAN, Nesîme, 2008,  Beykoz Belediyesi Prof.Dr. Abdülkadir Karahan Anısına Uluslar Arası Dîvan Edebiyatı Sempozyumu, "80 Sonrası Türk Şiirinde Geleneğe Yöneliş: Yeniden Divan Şiiri Mi?", 27-28 Mayıs.

 7. CEYHAN, Nesîme, 2007,  Süleyman Demirel Üniversitesi 1. Uluslar Arası Türk Edebiyatı Sempozyumu 22-26 Ekim, "Osmanlı Dağılırken Ağlayan Hikâyeler"

 8. CEYHAN, Nesîme, 2006, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Uluslar Arası Sanat Ekonomisi Sempozyumu, 1-2 Aralık, "İkinci Meşrûtiyet Devri Kısa Hikâyesine Osmanlı'da Ekonomik Hayatın Yansımaları"


Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:

 1. CEYHAN AKÇA, Nesîme, 2014, “Nazım’ın Mektebinde Raşit Kemâlî’den Orhan Kemâl’e”, Doğumunun 100. Yılında Orhan Kemâl Sempozyumu, 16-18 Ekim, Adana.

 2. CEYHAN AKÇA, Nesîme, 2012, Türkiye Yazarlar Birliği ve Keçiören Belediyesi Ahmet Hamdi Tanpınar Günleri, “Günlüğünde Tanpınar: Hüzün, Düş Kırıklığı ve Keder”, 28-29 Ocak, Anma ve Armağan Kitaplar Dizisi 3, s.251.

 3. CEYHAN AKÇA, Nesîme, 2011, Yazarlar Birliği, Mehmet Akif Ersoy Bilgi Şöleni 5, “Şâirin Duâsı”, 11-13 Mart, Ankara.

 4. CEYHAN, Nesîme, 2008, Gönen Belediyesi Ömer Seyfeddin Sempozyumu, "Ömer Seyfeddin'in Hikâyelerinde Yabancı Kadınlarla Evlilik", 6-11 Mart.

 1. CEYHAN, Nesîme, 2008, Yazarlar Birliği, "Vefatının 72. Yılında Mehmet Âkif Ersoy Bilgi Şöleni-3, Edebî ve Fikrî Akımlar", "Şâiri Mektupla Anlamak", 27-28 Aralık.

 2. CEYHAN, Nesime; 2009, Mehmet Akif Ersoy Bilgi Şöleni 4, "Mehmet Akif'in Şiirinde ve Hânesinde Aile", 25-26 Aralık, Ankara.

Diğer Yayınlar:
Yayımlanan Ulusal Kitaplar:

 1. CEYHAN AKÇA, Nesîme, 2013, Edebiyat Sosyolojisi Açısından 12 Eylül Şiiri, Kurgan Edebiyat, Ank.

 2. CEYHAN, Nesîme, 2010, 19. yy.da Harputlu İki Şâir: Mustafa Âsım ve Çeribaşızâde Ali Bey'ler (Yazar, Metin, İnceleme), Selis Yay., İst.

 1. CEYHAN, Nesîme, 2009,   II. Meşrûtiyet Dönemi Türk Hikâyesi (1908-1918), Selis Yay., İst.

 2. CEYHAN, Nesîme, 2009, Millî Mücadele Hikâyeleri, Selis Yay., İst.

 1. CEYHAN, Nesîme, 2007,  Osmanlı Dağılırken Ağlayan Hikâyeler /3: Birinci Dünya Savaşı Hikâyeleri, Selis Yay., İst.

 2. CEYHAN, Nesîme, 2006,  Osmanlı Dağılırken Ağlayan Hikâyeler /2: Trablusgarp Hikâyeleri, Selis Yay., İst.

 1. CEYHAN, Nesîme, 2006, Osmanlı Dağılırken Ağlayan Hikâyeler /1: Balkan Savaşı Hikâyeleri, Selis Yay., İst.

 2. CEYHAN, Nesîme, 2005,Çanakkale Savaşları Albümü, (Hazırlayanlar: Ali Fuad Bilkan, Ömer Çakır, Ömer Faruk Bilkan), Çevre Bakanlığı Yay., Ank.

Yazılan Ulusal Kitaplarda Bölümler ya da Ansiklopedi Maddeleri:

 1. CEYHAN AKÇA, Nesîme, 2015, “Türk Edebiyatında Sosyalist Şiirin Serüveni”, Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı, Akçağ Yayınları,s.217-227.

 2. CEYHAN AKÇA, Nesîme, 2015, “Cumhuriyet Dönemi Türk Şiirinde İslâmcı Şiir ve Beraberinde Müslüman Şairler mi?””, Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı, Akçağ Yayınları,s.229-241.

 3. CEYHAN AKÇA, Nesîme, 2014, “1908-1918 Yılları Türk Edebiyatında Tercüme Hikâye”, Türk Edebiyatına Açılan Pencere: İnci Enginün Armağanı,hzl.Hülya Argunşah, Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü Yayınları, Ankara, s.171-187.

 4. CEYHAN AKÇA, Nesîme, 2013, “Millî Edebiyat Devrinde Hikâye ve Roman (1911-1923)”, Türk Edebiyatı Tarihine Bir Bakış, Kurgan Edebiyat, Ank.

 5. CEYHAN, Nesîme, 2010, "Özdenören'den "Romanın Tabiatı" Hakkında Bazı Mülâhazalar", Rasim Özdenören Kitabı.

 6. CEYHAN, Nesîme, 2008, "Naşit Özcan'ın/ Nahit'in/ İbiş'in ve Tarık Buğra'nın Romanı: İbişin Rüyası",  Tarık Buğra Kitabı, KB Yay., Ank.

 1. CEYHAN, Nesîme, 2008, "Ahmet Mithat'ın Tercümeciliği", Beykoz Belediyesi Ahmet Mithat Efendi Kitabı, Beykoz Belediyesi Yay.,İst.

 2. CEYHAN, Nesîme, 2008, "İkinci Meşrûtiyet Devri Türk Hikâyesine Genel Bir Bakış", Yüzüncü Yılında İkinci Meşrûtiyet, Yeni İnsan Yay., İst.

 1. CEYHAN, Nesîme, 2009, AKM Atatürk Ansiklopedisi 1 bölüm: "Millî Mücadeleye Şahitlik Eden Hikâye ve Roman".

 2. CEYHAN, Nesîme, 2009,  AKM Atatürk Ansiklopedisi 3 madde: Ahmet Adnan Saygun, Feyhaman Duran, İbrahim Çallı.

 1. CEYHAN, Nesîme, 2007, "Ve Çanakkale'nin Yorgun ve Uykusuz Kahramanları", Mustafa Necati Sepetçioğlu Kitabı, KB Yay., Ank.

 2. CEYHAN, Nesîme, 2005,  AKM Türk Dünyası Edebiyat Kavramları ve Terimleri Ansiklopedik Sözlüğü, Cild:5,  9 madde: Özel Sayı, Paleografi, Palheng, Polemik, Raktâ, Redaksiyon, Revî, Sarma Kafiye, Sohbet Türü.

 1. CEYHAN, Nesîme, 2005,  AKM Türk Dünyası Edebiyat Kavramları ve Terimleri Ansiklopedik Sözlüğü, Cild:6, 6 madde: Tablo, Târih-i Dü-tâ, Terminoloji, Terza-rima, Trajikomik, Vâfaka Şenn.

 2. CEYHAN, Nesîme, 2004, AKM Türk Dünyası Edebiyatçıları Ansiklopedisi Cilt:5,  9 madde: Engin Karadeniz, Zeria Karadeniz, Hüseyin Karahan, Sabutay Hikmet Karahasanoğlu, Hidayet  Karakuş, Ahmet Lütfi Kazancı, Zeynep Kerman, Özgen Keskin, Yıldırım Keskin.


Ulusal Diğer Dergilerde Yayımlanan Yazılar:

 1. CEYHAN AKÇA, Nesîme, 2015, “Cihan Harp Ededursun: Birinci Dünya Savaşı Yıllarında Osmanlı Matbuatı”, kitap-lık, Yıl:22, Nu:178, Mart-Nisan, s.109-114.

 2. CEYHAN AKÇA, Nesîme, 2014, “Cumhuriyet’in İlk Yıllarında Toplumsal Dönüşümü Sağlamayı Hedefleyen Bir Derginin “Hayat” Hikâyesi”, Arasta, Yıl :2, Sonbahar, s.49-58.

 3. CEYHAN AKÇA, Nesîme, 2014, “Biz İnsanlar” Romanına Edebiyat Felsefesi Penceresinden Bir Bakış Denemesi”, Arasta, Yıl:2, İlkbahar, s.11-20.

 4. CEYHAN AKÇA, Nesîme,2014, “Hâlide Salih’ten Onbaşı Hâlide’ye Hikâyeci Hâlide Edib”, Türk Edebiyatı, Şubat, Nu:484.

 5. CEYHAN AKÇA, Nesîme, 2012, “Kaydı Hikâyeyle Düşüldü: Balkan Savaşı”, Türk Edebiyatı, Ekim, Nu: 468.

 6. CEYHAN AKÇA, Nesîme, 2012, “Balkan Savaşı (1912-1913) ve Türk Edebiyatı”, Türk Yurdu, Kasım, C:32, Nu:303.

 7. CEYHAN, Nesîme, 2006,   "Proust ile Tanpınar, Vintuil'ın Sonatı ile Mahur Beste", Türk Edebiyatı, Mayıs 2006.

 8. CEYHAN, Nesîme, 2005,  "Savaş Şiiri Yakaladığında", Sonsuzluk ve Bir Gün, Nu:3, Temmuz-Ağustos.

 9. CEYHAN, Nesîme, 2003,  "Tanrı Kadın Okuyucuyu Korusun", Kitap Haber, Nu:14, Aralık-Ocak.

 10. CEYHAN, Nesîme, 2002,  "Bu Kitap Sizi Arıyor", E Dergisi, Mart, Nu:36.

 11. CEYHAN, Nesîme, 2001, "Posta Kutusundaki Mızıka", HECE, Yıl:5, Nu:50, Şubat.

 12. CEYHAN, Nesîme, 2001, "1988'de Bir Şiir Polemiği: Hapishane Şiiri/Şairi", HECE, Yıl:5, Nu:57, Eylül.

 13. CEYHAN, Nesîme, 2000,  "Tanpınar'da Ortak Sahneler", Edebiyat Güncesi, Ocak-Şubat, Nu:14.

 14. CEYHAN, Nesîme, 2000,  "Şair Sana Ne Oldu?", Edebiyat Güncesi, Mart-Nisan 2000, Nu:15.

E-Kitap, Dergi:

 • Kültür Bakanlığı, Kültür Portalı, 2010, turkiyekulturportali.gov.tr. "Servet-i Fünûn Edebiyatı 1896-1901: Edebiyatımızda İlk Grup Hareketi/ Akımın Özellikleri/ Akımın İçinde Yer Alan Diğer Şâirler/ Servet-i Fünûn'da Roman ve Hikâye/ Servet-i Fünûn Akımına Katılmayanlar/ Servet-i Fünûn'un İki Büyük Şâiri: Cenâb Şehâbeddin/ Tevfik Fikret"

__________________________________________________________________________________

Diğer Etkinlikler:


Diğer Konferans, Panel, Seminer ve Toplantılar:

 1. CEYHAN AKÇA, Nesîme, 2014, “Türk Yazınında Demokrasi Kesintileri” (Konferans), “Demokrat Dede ve Türk Masal Kahramanları İnsan Haklarını Anlatıyor Konferanslar Serisi 04. TR2009/0136.01-02/582 AB Projesi Bünyesinde, 16 Mayıs.

 2. CEYHAN AKÇA, Nesîme,2014, “Etkili Sunum Teknikleri”, Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, (Konferans), 21 Şubat, ÇORUM.

 3. CEYHAN AKÇA, Nesîme,2014, “Dergâh’ın Gelini Sabiha Astarlı Hanımefendi”, Çankırı’da Tasavvufî Hayat-I, Astarlızâde Hilmi Efendi ve Tasavvuf Paneli, 17 Şubat, ÇANKIRI.

 4. CEYHAN-AKÇA, Nesime, 2010, "Trablusgarp'tan Balkan Savaşlarına Çanakkale ve Milli Mücadele Dönemine Uzanan İnsan ve Toplum Merkezli Bir Değerlendirme", Dublin Türk Büyükelçiliği, 12 Kasım.

 1. CEYHAN-AKÇA, Nesime (İrlanda Büyükelçisi Altay Cengizer ile birlikte), 2010, "Diplomacy of the choiceless: Turkey's entry info the First World War" (The talk includes a presentation of rare photographs of the Gallipoli and Turkish fronts), 13th November.

 2. CEYHAN, Nesîme, 2009, Ondokuz Mayıs Üniversitesi, 19 Mayıs ve Millî Mücadelede Samsun Sempozyumu 15-16 Mayıs, "Millî Mücadele ve Türk Hikâyesi".

 3. CEYHAN, Nesîme, 2008,  Çankırı Karatekin Üniversitesi'nde "Atatürk, Millî Mücadele ve Edebiyat" adlı konferans, Kasım

 4. CEYHAN, Nesîme, 2007,  Gaziosmanpaşa Üniversitesi'nde "Mevlânâ ve Kendini Bilmek" adlı konferans, 9 Şubat.

 5. CEYHAN, Nesîme, 2007,  Kiev Millî Taras Şevçenko Üniversitesi Türkoloji Bölümü'nde 18.05.2007 tarihinde "Peyami Safa'nın Türk Romanındaki Yeri ve Türk Romanına Katkıları" adlı konferans.

 6. CEYHAN, Nesîme, 2004, Marmara Üniversitesi Türkiyat Enstitüsü Uluslar Arası Ölüm Sempozyumu, 25 Kasım, "1980 Sonrası Türk Şiiri /Şairinde Ölüm ve İntihar Arzusu".

Mülâkat, Söyleşi:

 1. TRT 2 "Göz Önünde" Programı 4 Mayıs 2009, Salı sa: 8.30, "İkinci Meşrûtiyet Dönemi Türk Hikâyesi" konulu söyleşi.

 1. FAYRAP Haziran 2009 Nu:16, "Nesime Ceyhan: "hikâye hayatın aynısıdır" mülâkat.

 1. DERGÂH, Kasım 2009, Nu:237, "II.Meşrûtiyet Döneminde Türk Hikâyeciliği", mülâkat.

 1. ZAMAN Gazetesi, 28 Mayıs 2009, "II.Meşrûtiyet Döneminde Türk Hikâyeciliği", mülâkat.

 1. YENİ ŞAFAK Gazetesi, Kitap Eki, 6 Mayıs 2009, "II.Meşrûtiyet Döneminde Türk Hikâyeciliği", mülâkat.

__________________________________________________________________________________
Edebi Metinler:

 1. CEYHAN AKÇA, Nesîme, 2015, “Bir Adam, Bir Kadın ve Çocuk”, Arasta, Yıl:3, Kış, s.17-19. (hikâye)

 2. CEYHAN, Nesîme, 2011"Ben Bir Dağı Sevdim", KURGAN Edebiyat, Yıl: 1, Sayı: 1, Mayıs-Haziran (deneme)

 1. CEYHAN, Nesîme, 2010, "Dosta Rıza Mektubu", Dirlik, Yıl:1, Sayı:2, Mayıs-Temmuz. (deneme)

 2. CEYHAN, Nesîme, 2005, "Yusuf Gelecek Elbet", Türk Edebiyatı, Nu:381, Temmuz (hikâye)

 1. CEYHAN, Nesîme, 2000, "Züleyhâ", Edebiyat Güncesi, Nu:14, Ocak-Şubat(şiir)

 2. CEYHAN, Nesîme, 1997, ,"Bir Beyaz Hikâye",Cemre, Yıl:2,Nu:5,Nisan-Mayıs (hikâye)

 3. CEYHAN, Nesîme, 1996, "E", Cemre, Yıl:2, Nu:4, Aralık (deneme)


Atıflar:

1-Haluk Harun Duman, Salih Koralp Güreşir, “Yeni Türk Edebiyatı’nın Kaynakları: Savaş ve Edebiyat (1828-1911), Turkish Studies, International Periodical Fort he Languages Literatureand History of Turkish or Turkic, Volume 4/1-I, Winter 2009.

-Osmanlı Dağılırken Ağlayan Hikâyeler 2, Trablusgarp Hikâyeleri, Selis Yay., İst.2007.

2-Ömer Çakır, “Tanzimat Sonrası Türk Edebiyatının Kaynaklarından Biri Olarak Harpler 1: Kırım Harbi (1853-1856)”, ), Turkish Studies, International PeriodicalFort he Languages Literatureand History of Turkish or Turkic, Volume 4/1-II, Winter 2009.

-Osmanlı Dağılırken Ağlayan Hikâyeler 1, Balkan Savaşı Hikâyeleri, Selis Yay., İst.2006.

3-Şeyma Büyükkavas Kuran, “Balkan Savaşı Hikâyelerinden Yansıyan Çocuk ve Kadınlar”, In.1st International Symposium on Sustainable Development, June 9-10, 2009, Sarajevo, BosniaandHerzegovina.

-Osmanlı Dağılırken Ağlayan Hikâyeler 1, Balkan Savaşı Hikâyeleri, Selis Yay., İst.2006.

4-Adem Çalışkan, “Ana Çizgileriyle Cumhuriyet Devri Türk Şiirine Teorik Bir Yaklaşım (1923-1960)”, Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, Volume 3/10, Winter 2010.

-Edebiyat Sosyolojisi Açısından 12 Eylül Şiiri, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara 2000.

5-Betül Coşkun, “Savaşlar Çağında Yetişmiş Bir Kadın Yazar: Salime Servet Seyfi”, Turkish Studies, International Periodical Fort he Languages Literature and History of Turkish or Turkic, Volume 7/2, Spring 2012.

-Osmanlı Dağılırken Ağlayan Hikâyeler 2, Trablusgarp Hikâyeleri, Selis Yay., İst.2007.

-Osmanlı Dağılırken Ağlayan Hikâyeler 3, Birinci Dünya Savaşı Hikâyeleri, Selis Yay., İst.2009.

- II. Meşrûtiyet Dönemi Türk Hikâyesinde Tema (1908-1918), Selis Yay., İst.2009.

6-İbrahim Yelen, “Yazılı Basında ‘Din Adamı’ Kimliğinin Temsili”, TurkishStudies, International Periodical Fort he Languages Literature and History of Turkish or Turkic, Volume 7/2, Spring 2012.

-“II. Meşrûtiyet Devri Türk Hikâyesinde ‘Din Duygusu” ve ‘Dînî Müesseselerin Tenkidi’”, Turkish Studies, International Periodical Fort he Languages Literature and History of Turkish or Turkic, Volume2/2, Spring 2007.

7-Fatih Sakallı, “Halide Edib Adıvar’ın Hikâyelerinde Millî Mücadele’yi Yaşayan Kadınlar”, Gazi Akademik Bakış, C:5, Nu:10, Yaz 2012.

-“1911-1922 Yılları Türk Hikâyesine Kaynak: Harp”,Turkish Studies, International Periodical Fort he Languages Literature and History of Turkish or Turkic, Volume 4/I-II, Winter 2009.

8- Canan Sevinç, “Emine Işınsu’nun “Azap Toprakları” ve “Çiçekler Büyür” Adlı Romanlarında Balkan Türkleri, Göç ve Kimlik Buhranı”, TYB Akademi, Yıl: 2, Sayı:6; Eylül 2012.--“1911-1922 Yılları Türk Hikâyesine Kaynak: Harp”,Turkish Studies, International Periodical Fort he Languages Literature and History of Turkish or Turkic, Volume 4/I-II, Winter 2009.

Yüklə 69,39 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə