Efectul iovuYüklə 180,5 Kb.
səhifə1/4
tarix27.11.2017
ölçüsü180,5 Kb.
  1   2   3   4Seria: De vorbă cu ,,Îngereii” păzitori

MUZICA
EFECTUL IOVU
Vol. 9
Scris 2 004

Revizuit 2 009
Închinăm această carte

Bunului Dumnezeu în Sfânta Sa Treime, Tatăl, Fiul şi Sfântul Duh.

Închinăm de asemenea această carte

minunaţilor slujitori ai Sferelor Divine - Compozitorii Cereşti şi Îngerii Muzicieni.


Sfântul Arhanghel Gabriel

CUPRINS:


MUZICA

EFECTUL IOVU

CÂNTECUL ŞI DANSUL POPULAR ROMÂNESC

UN CER NOUŞI UN PĂMÂNT NOU

ALEGERILE LOCALE 2004
JOCURILE OLIMPICE DE LA ATENA

MUZICA


Bunul Dumnezeu în Sfânta Sa Treime

este revenit cu toată Slava Sa

din nou pe Pământ!

Bunul Dumnezeu a adus cu Sine acum, la a doua Sa venire pe Pământ, Oştiri Cereşti minunate, formate din miliarde de Personalităţi Cereşti specializate în diferite domenii de activitate cerească şi terestră. În aceste Cete Cereşti se află Entităţi cu specializări începând cu probleme de armată, informaţii, medicină, istorie, lingvistică, inginerii, psihologie, sociologie, experţi în probleme politice, economice, resurse planetare, ştiinţe cosmice, ştiinţa mediului, teologi, maeştrii în iniţiatică, etc. Printre aceştia sunt şi mulţi Maeştrii Cereşti în domenii ale culturii şi artelor.

Prin această enumerare nu am făcut decât să arătăm o infimă parte a specializărilor cereşti existente în Cer, deoarece ce este pe Pământ este în mic ca şi ceea ce este în Cer în mare (Legea corespondenţei - vezi Hermes Trismegistul). Practic nu există domeniu de activitate pământean, care să nu aibă prin corespondenţă în planurile Înalt Cereşti. Acolo există mari Specialişti, care veghează, inspiră şi îndrumă de Sus direcţia de dezvoltare benefică a domeniului respectiv de pe Pământ. Din păcate oamenii nu întotdeauna au ascultat glasul Cerului care îi îndruma şi în multe sectoare şi domenii de activitate oamenii au ajuns uneori şi la erori grave, la abateri de mari proporţii, care apoi periodic au trebuit corectate, uneori prin mari suferinţe.

Toţi aceşti mari Specialişti cereşti, însoţiţi de grupele lor de lucru - de Cetele lor Cereşti, sunt încadraţi în diferite Oştiri şi acţionează pe Pământ concret la ora actuală, pentru salvarea planetei şi a omenirii. Aceste Forţe Cereşti sunt văzute sau nevăzute, sunt de toate rangurile, începând cu Îngerii şi terminând cu Serafimii, Heruvimii şi Puterile Cereşti şi se află atât pe solul terestru cât şi în spaţiul adiacent planetei.

Toată această activitate cosmică şi planetară deosebit de intensă, se derulează în cadrul unui Plan Divin minuţios elaborat, organizat, supravegheat şi condus direct de Sfânta Treime, adică de cele Trei Personalităţi Cereşti Supreme din Univers, astfel încât să se obţină efectul maxim scontat, acela de a salva atât planeta, dar şi câţi mai mulţi oameni de pe ea de la autodistrugere.

După cum se poate vedea foarte uşor şi de cărtre nespecialişti, de câţiva ani lumea este purificată masiv, transformată, curăţată şi trecută în noile planuri vibraţionale, adică se formează acel Cer nou şi acel Pământ nou de care vorbeşte Biblia. Totul se reînnoieşte.

Între toate aceste ştiinţe înalt cereşti Muzica ocupă un loc de frunte, cu o importanţă covârşitoare, deoarece dincolo de sunetele pe care un om obişnuit le aude în planul fizic, muzica de bună calitate declanşează în planul subtil şi alte fenomene benefice, după cum se va vedea în cele ce urmează.

Muzica aici pe Pământ este privită ca o artă a frumosului, dar în Cer ea este privită ca o înaltă Ştiinţă Cosmică a Sunetelor. Tot Cosmosul, este plin de acorduri muzicale, de melodii care au un rol extrem de bine definit. Chiar zilele trecute s-a transmis la televiziune ştirea că prin colaborarea dintre un om de ştiinţă şi un muzician (mamă-fizician şi fiică-muzician), s-a descoperit şi a fost pusă pe note melodia Pământului, pe care planeta noastră o ,,susură” continuu.

Compozitorii cereşti şi Îngerii muzicieni au avut amabilitatea de a ne ajuta să înţelegem o parte din efectele pe care le are muzica atât în planul fizic, cât şi în planul subtil sau astral cum i se mai spune, adică cel nevăzut şi mai ales ce efecte are muzica cerească cântată de domnul Gheorghe Iovu.

Această muzică cântată de domnul Iovu este inspirată direct din Cerul cel mai înalt, din Opal, care este locul sau Sfera Cerească cea mai înaltă din Ierarhia Împărăţiei Cerurilor. De acolo întregul Cosmos, întreaga Creaţie este legată într-un tot unitar energetic, folosindu-se forţe cosmice dar şi o simfonie de sunete, de muzici ale Sferelor înalte. Iată ce ne descrie în cartea sa Din tainele universului spiritual domnul George Văsâi, un neobosit cercetător din zona spiritualului, despre aceste muzici cereşti:


,,Opalul este cel mai activ loc din întregul Univers, unde se creează muzica, se face arta plastică, arhitectura, se cercetează fenomenele din punct de vedere ştiinţific.

Dar dominantă este muzica! Se compune şi se cântă foarte, foarte multă muzică corală şi simfonică. În Opal este o uimitoare efervescenţă creatoare şi sunt nenumărate săli de concerte precum şi locuri de expunere în aer liber a lucrărilor modulatorilor (sculptorilor)... De asemenea cei din Oraşul de Aur ascultă la răstimpuri corurile de Heruvimi şi de Serafimi care cântă în timpul extazului Opalic. Aceste muzici din Oraşul de Aur nu se pot descrie în cuvinte…”


(Oraşul de Aur este situat în Cerul al nouălea, sub zona Opalului. n.n)

Tot domnul George Văsâi ne arată în aceiaşi carte, că această zona supremă din Univers numită Opal este învelită şi protejată de un înveliş de energii foarte înalte, numit Zenta Opalică. Această zonă se compune la rândul ei, din alte 5 straturi, care se suprapun ca nişte cămăşi, cu spaţiu între ele. Dintre aceste zente mai mici sau centuri energetice ultimele două sunt muzicale:


,,Trebuie menţionat că ultimele două centuri sunt muzicale, adică scot muzică şi acorduri muzicale la răstimpuri.

Zenta radiază în spaţiul trimiţând către Soare efluvii de particule de intensă energie, iar Soarele la rândul său emite în spaţiu radiaţiile solare care întreţin viaţa spirituală pe planete.”


De data aceasta cu bunăvioinţa Divinităţii putem auzi şi noi aici pe Pământ aceste muzici divine create în Sferele cele mai înalte ale Împărăţiei Cerurilor, datorită unui muzician de excepţie care este domnul Gheorghe Iovu, înalt slujitor ceresc, aflat în misiune pe Pământ.

Întervenţia Îngerilor muzicieni, am văzut-o pentru prima dată pe viu în urmă cu câţiva ani la un concert ce se derula în cadrul unui program de Paşti la o Bazilică catolică. Atunci am fost foarte mirată: Cum adică coboară Îngerii printre oameni şi îi ajută să cânte? Şi totuşi aşa era, în corul respectiv care cânta, printre oameni erau amestecaţi Îngerii care cântau împreună cu oamenii pământeni, dând slavă lui Dumnezeu şi mărind pe Domnul Iisus Christos.

Apoi am aflat despre Îngerii Compozitori din cartea domnului Dogaru Constantin numită Maica Domnului în România şi despre Heruvimii muzicieni din cartea aceluiaşi autor numită Sfinte comunicări despre România, despre civilizaţii cosmice şi despre viitorul planetei Pământ. Capitolul despre muzică şi tehnologiile muzicale i-a fost transmis domnului Constantin de către Sfântul Heruvim Alexander. Acest Sfânt Heruvim este Şeful grupei pentru cercetări şi răspândire muzicală din cadrul sistemului de legătură permanentă dintre Cer şi Pământ, căruia i se mai spune Sistemul Ceresc de Întrajutorare a Pământenilor. Acest mare Sistem de legătură este condus şi coordonat la rândul său de către Sfântul Heruvim Petru-Pascale.

Iată câteva indicaţii şi considerente care au fost transmise în anul 1997, despre domeniul muzical de către Sf. Heruvim Alexander:

,,Am venit să vă spun că muzica sfântă a viitorului trebuie să fie realizată la un nivel superior celui de azi. Noi vă vom inspira ori vom căuta un mijloc evolutiv adecvat. Va trebui să realizaţi instrumente muzicale noi, cu sonorizări extrem de înalte... La exprimarea sau interpretarea unui cântec este nevoie nu numai de voce, ci este nevoie de capacitatea de redare... şi de multă dragoste în acest domeniu. La noi în Ceruri se vede şi dragostea cu care este redat un cântec...

...am să vă spun câte ceva despre muzica cerească, care este foarte bine realizată, pe voci, pe instrumente şi pe sisteme cereşti. În Ceruri muzica este creată de Serafimi şi Heruvimi specializaţi în domeniul creativ, muzical. După creaţia operei muzicale cereşti de către o Sfântă Personalitate sau de un grup de Sfinte Personalităţi, opera se supune armonizărilor.

Armonizarea este auditivă, vizuală şi cosmico-cerească. Dacă la voi se aude sunetul şi se vede interpretul opera este gata. Ceea ce la voi pare complet, în Ceruri este incomplet, căci marile prelucrări muzicale de aici încep. Când se redă sonorizarea, apar spectrele color ale sonorizării. Aceste spectre trebuiesc realizate echilibrat pentru a realiza o armonie a spectrelor. Apoi intervine armonia cerească, de grup sau de sistem. Se are în vedere pentru cine s-a creat opera: pentru Divinitate, pentru o personalitate anume, pentru un Cer anume sau pentru toate. Cum trebuie să se audă? Cum trebuie să se vadă? (muzica trebuie să se vadă, nu numai să se audă! n.n) Cum şi cât trebuie redată opera muzicală în Opal şi apoi în celelalte Ceruri?... Au început unii pământeni să compună muzică pe calculator (instrumente muzicale electronice n.n). Dar cu adevărat vă spun, căci dacă doriţi o evoluţie muzicală de mare clasă, atunci trebuie să faceţi calculatoare muzicale performante, care să redea auditiv, vizual şi nu numai pe ecran, ci să redea totul sistemic într-o formă multidimensională. Şi aceasta nu este greu de loc... Bineânţeles că aceasta include o mică industrie a calculatoarelor de domeniu muzical...

Şi dacă vi s-a spus că acest pământ este sfânt şi afierosit Domnului Savaot, aceasta nu degeaba vi s-a spus! Vă voi inspira sau vă voi trimite direct, tot ceea ce vă trebuie vouă în materie de muzicalitate, creaţii tehnico-înregistrative, cât şi în domeniul transmisiilor, la cel mai înalt nivel (Sf. Heruvim Paul este şeful Transmisiunilor Cereşti.). Aceasta este epoca muzicii viitorului. Acesta este începutul, ca să înţelegeţi ce trebuie să creaţi în viitor. Vă vor trebui şi analişti muzicali, pe lângă interpreţi şi creatori. Analiştii muzicali vor analiza, vor compune şi vor realiza opere de primă mână valorică, exprimate auditiv, vizual şi spectral, în sistemul tridimensional la început. Aceasta vi se va părea o mare realizare, deşi este doar un mic început. Să vedeţi atunci cum singuri veţi lupta împotriva poluării sonore, faţă de care astăzi nu luaţi măsuri deosebite.”

Într-adevăr Bunul Dumnezeu şi Sfinţii Heruvimi aşa cum au promis au început să trimită spre Pământ tot ceea ce este necesar, pentru ca noi să înţelegem ceea ce este cu adevărat muzica. Primul pe care l-au trimis a fost domnul Gheorghe Iovu şi muzica sa.

O altă etapă interesantă pe care am străbătut-o cu ajutorul Îngerilor şi a Ghizilor spirituali a fost parcurgerea Cursului de muzicote-rapie, editat de Fundaţia Hamsa-Records din oraşul Făgăraş (adresa OP. FĂGĂRAŞ 3, CP 1), sub conducerea domnului Doru Achim şi audierea unor casete cu efecte terapeutice. Studiind acest curs, pe care îl recomand cu multă căldură tuturor celor dornici de a afla cât mai mult despre muzică, am înţeles pe lângă alte lucruri foarte importante, modul cum se poate evolua spiritual cu ajutorul muzicii şi modul cum se produce efectul de rezonanţă. Iată ce ofertă ne face domnul Dorin Achim, un excelent muzician şi un minunat om spiritual prin acest curs:

,,...este important să ne placă muzica şi să ne folosim de ea în mod inteligent.

Poate vă veţi întreba: cum este posibil ca muzica să fie o cale de evoluţie spirituală? Pe toate căile spirituale sunt folosite simţurile. De ce nu ne-am putea folosi şi de auz? Muzica ne poate răscoli foarte uşor cele mai intime sentimente şi ne poate conduce dincolo de această ,,realitate”. Diverşi cercetători au studiat efectele care le conferă muzica asupra oamenilor, animalelor şi plantelor. Au apărut instituţii unde se ameliorează şi se vindecă anumite afecţiuni. Mai puţini însă au studiat aspectele spirituale ale muzicii.

Taina tainelor constă în principiul FENOMENULUI DE REZONANŢĂ. În muzică acest fenomen apare foarte clar şi rapid. El se produce automat şi independent de voinţa noastră. Cei cu adevărat înţelepţi se vor folosi în mod conştient de fenomenul de rezonanţă, pentru a intra în legătură cu Giganticele Sfere de Forţă ale Universului, prin intermediul muzicii benefice...

De milenii muzica îl însoţeşte pe om în evoluţia sa spirituală. Muzica armonioasă este ca o vrajă care ne poartă spre tărâmul de vis. Cei care creează, compozitorii, ne conduc de multe ori până la ,,Poartă”. La fel şi instrumentiştii. Ei sunt canale, relee Divine prin care Dumnezeu îşi manifestă frumuseţea Sa neasemuită. Foarte puţini compozitori sau instrumentişti intră pe acea ,,Poartă”. În schimb cei care audiază s-ar putea să deschidă ,,Poarta” şi să pătrundă acolo, până în profunzimile cele mai adânci. Cea mai elevată muzică spirituală ne pune în rezonanţă cu anumite Energii din Macrocosmos şi ne influenţează benefic, atât structura psihică, energetică cât şi cea fizică.”

Domnul Dorin Achim este un fin şi sensibil observator al fenomenelor spirituale, dar şi un maestru al sunetelor. Rezultatele cercetărilor şi studiilor întreprinse în acest domeniu sunt cuprinse şi în cartea sa intitulată Muzica benefică şi muzica malefică, care este un excelent ghid practic şi manual de studiu despre efectele muzicii.

Abia după toate aceste etape pregătitoare Bunul Dumnezeu mi-a permis să ,,văd” muzica şi o infimă parte din efectele ei.


EFECTUL IOVU

În anul 2003 domnul Gheorghe Iovu a susţinut o serie de concerte de binefacere în oraşul Oradea. Având în vedere importanţa evenimentelor care au avut loc cu acest prilej vom relata cronologic derularea acestora. Pe măsura transcrierii acestor texte prietenii astrali ne-au ajutat cu informaţii care au completat fericit înţelegerea fenomenelor.
30 mai, 2004 - Concert şcolar

În data de 30 mai, la ora 10 a avut loc primul concert de binefacere al domnului Gheorghe Iovu, dat la Şcoala ,,Gheorghe Bariţiu" din Oradea, şi care era primul dintr-o serie de 8 concerte închinate Bunului Dumnezeu şi copiilor, a căror sărbătoare urma să fie în data de 1 iunie.

Muzica pe care o cântă domnul Gheorghe Iovu este o muzică de înaltă vibraţie, de inspiraţie Divină, având efect de purificare spirituală şi efect terapeutic de vindecare a anumitor afecţiuni, lucru recunoscut deja de câţiva ani atât în mediile spirituale cât şi în lumea medicală. Dânsul interpretează aceste melodii la orgă electronică, ceea ce îi permite o mare expresivitate a melodiilor şi realizarea de efecte sonore deosebite.

Sala festivă a şcolii respective, graţie doamnei Luiza Creţu şi a conducerii şcolii care au fost gazde foarte primitoare, era plină de profesori şi de mulţi elevi, dintre care unii aveau handicap sever. Fiind mulţi copii în sală ne-am fi aşteptat să fie o oarecare rumoare, dar spre surpriza noastră concertul a fost ascultat într-o linişte deplină, cu o participare şi o trăire deosebită din partea celor prezenţi. Pe măsură ce muzica se derula, spaţiul sălii de festivităţi al şcolii se purifica, aceasta devenea din ce în ce mai luminoasă. De Sus pe spaţiul sălii a început să curgă o energie de ordin superior, o lumină albă binefăcătoare, care era absorbită atât de aurele oamenilor, cât şi de toate obiectele din jur... Ploua cu lumină!

Când s-a ajuns la o stare de saturaţie, de absorţie în obiecte şi aurele umane, această lumină a început să se depună pe tot ceea ce era în spaţiul respectiv.

Aurele celor prezenţi în sală, care ascultau relaxaţi şi calmi acest concert, au început să vibreze uşor din ce în ce mai uniform, în ritmul muzicii, adică să intre în rezonanţă cu muzica şi cu spaţiul de energii înalte care s-a creat. Unii copii au început să caşte, semn de relaxare profundă şi benefică.

Încet, încet a început apoi să crească intensitatea luminoasă a spaţiului sălii văzută în plan subtil, eterul să se lumineze, astfel încât întreaga asistenţă, întreg auditoriul se afla în centrul unui câmp energetic binefăcător creat din sunet şi lumină.

Acest câmp de energii înalte datorate muzicii, avea la data concertului şi are oricând el se creează, o acţiune benefică asupra stării spirituale a omului, asupra aurei lui şi a trupului fizic. Celulele corpului uman ale fiecărui ascultător, prin fenomenul de rezonanţă, după un timp de adaptare, încep să vibreze în mod uniform, în ritmul propus de melodie, instalându-se în scurt timp o stare de armonie a întregului corp, întrucât muzica aceasta este de o mare armonie şi induce linişte, calm şi relaxare. Acele părţi ale corpului şi ale aurei, care sunt în distonanţă faţă de armonia întregului, sunt aduse prin ascultarea acestor melodii încet, încet la vibraţia uniformă a ansamblului. În acest mod au loc deblocări de canale energetice foarte fine, reglarea aurei şi a întregului sistem energetic uman. Sistemul energetic la rândul său, influenţează, relaxează, deblochează şi armonizează aducând la bună funcţionare toate organele trupului fizic.

Persoanele aflate în sală preluau şi absorbeau prin centrii lor energetici (ceakre), din acest spaţiu benefic creat cu ajutorul acestor sunete şi armonii muzicale, energia necesară şi în cantitatea care îi lipsea fiecăruia din circuitul energetic personal. Fiecare se încărca cu atât cât îi era lui necesar şi cât îi era lui benefic.

Deci muzica aceasta acţionează trinitar: asupra stării spirituale, asupra aurei (corpurilor energetice subtile) şi asupra trupului fizic. Acest fenomen descris mai sus, a durat pe toată perioada minunatului concert.

În paralel şi corpul clădirii şcolii, a intrat treptat în fenomenul de rezonanţă datorită sunetului. Sunetul fiind absorbit de ziduri, dar şi reflectat, s-a amplificat şi s-a răspândit în jur. Astfel întreaga clădire şi zidurile ei au început să se cureţe de energiile negative acumulate în timp şi cu care ele erau impregnate, iar datorită ploii de lumină care venea necontenit de Sus, absorbeau continuu şi se încărcau cu această energie şi lumină benefică. În final totul era curat, luminos şi cu un strat de lumină aşezat peste toate.

La o anumită intensitate a sunetelor şi a energiilor care ne erau transmise de Sus de la Bunul Dumnezeu şi Îngerii Săi cu atâta generozitate prin domnul Georghe Iovu, după ce corpul şcolii a fost purificat şi participanţii la concert au intrat pe stări vibraţionale înalte, s-a creat un palier de stabilitate înalt vibratoriu care a durat un timp. Apoi s-a mai declanşat şi a apărut şi un alt fenomen energetic, luminos şi colorat. Eterul înconjurător, cerul de deasupra şcolii şi de deasupra centrului oraşului Oradea unde se află această şcoală, a început să aibă o unduire, asemenea undei unei ape la marginea unui ţărm. Dar era o unduire în benzi de lumină. Cerul din albastru deschis s-a transformat o parte în alb şi o parte în roz. Era o ploaie minunată de lumină colorată şi o unduire în acelaşi timp sub forma unor benzi de lumină în nuanţe de albastru azuriu, alb şi roz.

Fenomenul acesta complex a avut un maxim de derulare, după care spaţiul respectiv a rămas încărcat cu lumină albă curată. Deci în acest mod ,,muzical” s-a petrecut o curăţire şi o purificare a spaţiului eteric în zona şcolii respective şi a centrului oraşului, pe o distanţă de sute de metri, echivalentă cu raza de acoperire a sunetelor concertului. Sunetele străbat zidurile şi spaţiul pe o distanţă mai mare decât auzim noi cu urechea fizică!

În concluzie, s-a derulat datorită muzicii cântată de domnul Gheorghe Iovu un fenomen complex:

- Practic în sala de audiţie a avut loc o ,,baie" binefăcătoare sonoră, luminoasă şi energetică în acelaşi timp.

- Peliculele fine de energii negative cenuşii din aer, de pe obiecte, de pe clădire se destrămau, cădeau jos spre teluric şi acestea rămâneau foarte curate energetic.

- Practic toate obiectele ca şi aurele ascultătorilor au intrat în rezonanţă cu vibraţia sonoră şi astfel s-au curăţat.

- Datorită energiilor înalt divine care sunt declanşate ca o ploaie binefăcătoare şi care era absorbită de obiecte şi de aurele umane totul s-a încărcat cu lumină.

- A avut loc o purificare şi o încărcare benefică a spaţiului înconjurător şcolii.

- Toţi cei care au participat la concert au confirmat că s-au simţit extraordinar şi că le-a plăcut foarte mult, dovadă a stării sufleteşti deosebite care se instalează şi care vindecă trup şi suflet.

Iată ce detalii ne-au mai transmis ,,Îngereii” - Ghizii spirituali despre acest concert, în completare la cele văzute şi descrise:
,,Muzica pe care o cântă domnul Gheorghe Iovu este de inspiraţie Divină, dânsului fiindu-i transmise armonii minunate cereşti, la care corpul uman este sensibil şi la care sufletul omului reacţionează favorabil, astfel încât totul unitar să se afle la parametrii optimi de funcţionare. Energiile umane trebuie să fie în permanenţă înalte şi curate, pentru a duce o viaţă armonioasă şi pentru ca omul să fie perfect sănătos. Un mediu încărcat de energii de joasă vibraţie, în care omul trăieşte mult timp este dăunător, deoarece omul stând mult timp în acest spaţiu intră în rezonanţă cu ele, se obişnuieşte şi este ,,tras" în jos, pe vibraţii joase de către acesta. În aceste situaţii în viaţa omului apar afecţiunile fizice, psihice şi unele comportamente aberante.

Un efect benefic asemănător se petrece şi în timpul cântărilor din Biserici, la fel este şi efectul acelor sunete în spaţiile respective bisericeşti.

Sunetele de joasă vibraţie, peste anumite limite, folosite excesiv, dublate de energii psihice negative şi ale mesajului pe care îl conţin sunt dăunătoare, putând ajunge chiar distructive. Nu este totuna să asculţi muzică sau să asculţi zgomot agresiv, în chip de muzică. Omul a fost creat pentru armonie, deci pentru o muzică frumoasă, benefică. Trăirile oamenilor sunt asociate cu anumite emanaţii luminoase în aură, cu mirosuri şi cu sunete. Când trăirile sunt frumoase emanaţiile corpurilor subtile ale omului sunt în culori frumoase, lumini strălucitoare şi însoţite de mirosuri frumoase de flori, iar când sunt trăiri negative, respectivii oameni emană energii cenuşii sau negre, au culori neplăcute în aură şi însoţite de mirosuri grele (Vezi şi cartea Forţa contra forţă de Nicolae Gănescu - n. n.). De aceste persoane simţi nevoia să te îndepărtezi instinctiv. În schimb de aceste persoane sunt atrase acele persoane care trăiesc în acelaşi mod, pe vibraţii mai joase.

În cazul sunetelor muzicale benefice, cum este în cazul concertelor domnului Gheorghe Iovu, Îngerii din astral participă la amplificarea efectelor benefice, la modul lor de repartizare, manevrându-le cu instalaţii cereşti, amplificându-le prin reflexie, dirijându-le aşa cum numai dânşii ştiu şi o pot face din planul subtil, ei având vederea de ansamblu a întregului spectacol de lumină şi culoare. Un mare ajutor este acordat de Sf. Heruvim Paul - Şeful Transmisiunilor Cereşti.

Toate Personalităţile Cereşti ţin la mare cinste muzica, armoniile muzicale şi efectele lor, motiv pentru care au fost inspirate şi pământenilor multe pasaje liturgice care se cântă în Biserici şi multe cântece benefice. Muzica îmbogăţeşte sufletul şi cine nu cântă şi nu simte muzica este sărac.

Dar muzica poate fi şi infernală, distructivă asupra acelor persoane care abuzează de frecvenţele joase, de dizarmonii şi de un ritm şi un volum neadecvat. Muzica în dizarmonii, creează şi ea starea de rezonanţă asupra aurei şi a spaţiului unde se cântă sau unde este ascultată, dar în acest caz ea poate dăuna, forţând particulele vii şi nevii să se supună unui ritm impropriu lor. Orice lucru forţat, în dezacord cu armonia Universului, duce la dezordine şi folosit cu perseverenţă duce la degradare. Cu astfel de efecte distructive s-au dărâmat zidurile Ierihonului în trecut."


În cartea domnului Constantin Dogaru numită Maica Domnului în România, există un capitol despre Îngerii care se ocupă cu muzica Sferelor Cereşti şi din care aflăm lucruri interesante despre această activitate. Aceste informaţii completează în mod fericit cele ce ni s-au transmis de către Îngerii muzicieni cu ocazia acestui minunat concert:

,,Tot cea ce voi nu ştiţi, noi ştim. Tot ceea ce voi nu vedeţi, noi vedem. Tot ceea ce voi nu puteţi calcula, în raport cu voi, calculăm noi Puterile Cereşti. ...Dacă voi aveţi câteva cântece în cinstea Maicii Domnului, Compozitorii Cereşti au compus câteva mii în cinstea Urcării la Ceruri şi a Încoronării ei.”

Iată deci că dânşii Compozitorii Cereşti, cunosc mult mai mult decât noi pământenii. Acest concert al domnului Iovu dovedeşte că ei, Compozitorii Cereşti, cunosc multe feluri de muzică benefică, pe lângă cea bisericească pe care o inspiră în mod direct cântăreţilor şi compozitorilor de pe Pământ şi pe care caută să o transfere pământenilor pe diferite căi şi canale. Domnul Gheorghe Iovu este un astfel de canal, om inspirat direct din Sferele cele mai înalte Cereşti, un excelent ,,canal” uman prin care sunt transmise jos pe Pământ armoniile benefice ale Cerurilor.

Mulţumim Bunului Dumnezeu şi minunaţilor Îngeri muzicieni, pentru această lecţie de muzică - teorie şi aplicaţie practică.
Yüklə 180,5 Kb.

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə