EğİTİM ÖĞretim yili dönem matematik dersi ZÜmre öĞretmenleri toplanti tutanağidirYüklə 141,75 Kb.
tarix17.01.2019
ölçüsü141,75 Kb.
#100095

ORTAOKULU

2013–2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 1.DÖNEM MATEMATİK DERSİ

ZÜMRE ÖĞRETMENLERİ TOPLANTI TUTANAĞIDIR.

TOPLANTI TARİHİ: 11/09/2013

TOPLANTI YERİ: Öğretmenler Odası

ZÜMRE ÖĞRETMENLERİ:

GÜNDEM MADDELERİ:
1)Açılış,yoklama ve yazman seçimi.

2)1739 Sayılı Milli Eğitim Temel Kanunun Okunması.

3)İlköğretim yönetmeliğinin zümre öğretmenleri bölümünün okunması.

4)Bir önceki yılın zümre öğretmenleri kararlarının gözden geçirilmesi.5)Ünitelendirilmiş yıllık planların hazırlanması.

6)Matematik dersinin amaçları.

7)Ders araç ve gereçlerinin kullanılması.(Materyal hazırlanması ve kullanılması.)

8)Öğrencinin derse hazırlığının kontrol edilmesi.

9)Matematik dersinin diğer dersler ile ilişkisi(Zümre öğretmenleri ile ilişkisi)

10)Ölçme ve değerlendirmede birlik ve beraberlik.

11)Öğretim yöntem ve tekniklerinin belirlenmesi.

12)Performans görevi ve Proje görevi konularının tespit edilmesi ve Proje görevi değerlendirilmesi.

13)Yazılı,performans görevi ve ders içi performanslarda birlik ve beraberliğin sağlanması.

14)Matematik dersinin Atatürk İlke ve İnkılapları doğrultusunda işlenmesi.

15)Matematik uygulamaları seçmeli dersi

16)Yeni sınav sisteminin tartışılması ve matematik dersinde başarıyı arttırmada alınabilecek tedbirler.

17)Dilek ve temenniler.
GÜNDEM MADDELERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ
1)Açılış ve yazman seçimi:
Matematik dersi zümre öğretmenler kurulunda yazman olarak NURETTİN ODABAŞI seçildi.Linyit Ortaokulu matematik öğretmenleri toplanarak 2013/2014 eğitim ve öğretim yılının başarılı bir yıl olması için; neler yapılması gerektiği üzerinde görüş ve düşüncelerini aşağıdaki şekilde açıkladılar:
2) 1739 sayılı Mili Eğitim Temel Kanunun 2. maddesi okundu.
Buna göre;

a) Atatürk ilke ve inkılâplarına, Atatürk milliyetçiliğine bağlı, Türk milletinin milli, ahlâki, insani ve manevi değerlerini benimseyen, koruyan, Türkiye Cumhuriyetine karşı görevini ve sorumluluklarını bilen ve bunları davranış haline getirmiş yurttaşlar yetiştirmek,

b) Beden, zihin, ahlâk, ruh, ve duygu bakımından dengeli ve sağlıklı şekilde gelişmiş kişilikte, geniş bir dünya görüşüne sahip, insan haklarına saygılı, sorumluluk sahibi, yaratıcı, verimli kişiler olarak yetiştirmek;

c) İlgi, istidat ve kabiliyetlerini geliştirmek, bir meslek sahibi yapmak.


3) İlköğretim yönetmeliğinin zümre öğretmenleri bölümünü okunması.(Madde 95):
İlköğretim Yönetmeliğinin zümre öğretmenleri ile ilgili maddeleri okundu. (Madde 95): Gündemin eksiksiz olduğuna karar verildi.
4) Bir önceki yılın zümre öğretmenleri kararlarının gözden geçirilmesi: (Madde 95)
Matematik zümre öğretmenleri bir önceki yılın zümre kararlarını gözden geçirdiler. Alınan bütün zümre kararlarına uyulduğuna karar verildi.
5) Ünitelendirilmiş yıllık planların hazırlanması :
Ünitelendirilmiş Yıllık plânlar İlköğretim ve matematik müfredat programına ve tebliğler dergisine uygun olarak yapılacaktır. Yıllık plânlar yapılırken;

 1. Ünitelere kaç saat zaman ayrıldığına,

 2. Plânlarda ayrılan saatlere uyulmasına,

 3. Öğretmen kılavuzlarında ünitelendirilmiş matematik yıllık planlarından yararlanılabilir. Matematik müfredat programlarında değişmiş olan bölümler incelendi. Matematik öğretmen kılavuzlarındaki yıllık planlara uyulacaktır.

6) Matematik dersinin amaçları:


İlköğretim Matematiğinin Amaçları

İlköğretim sonrasında öğrencilerin bir kısmı öğrenimi bırakıp hayata atıldığı için, ilköğretim Programları günlük hayatın gerektirdiği hemen her türden bilgi ve beceriyi kazandırmayı amaçlarlar. Bunun yanı sıra öğrencilerin eğitimlerini sürdürmeleri durumunda da, eğitimleri için gerekli olacak temel matematik bilgi ve becerilerin kazandırılması da amaçlanmıştır. İlköğretim Matematik Programı, ilköğretim Matematik Dersinin Amaçlarını 23 madde olarak vermiştir. Bunlar bazı maddeleri birleşik ifade etmek suretiyle şöyle

Özetlenebilir:

• Matematiğin hayattaki yerini ve önemini kavrayabilme, matematiğe karşı Olumlu tutum geliştirebilme,

• Günlük hayatta gerekli olan yazılı ve zihinden hesap yapma becerisini kazanabilme,

• Problem çözme ve problem kurma yeteneğini geliştirebilme,

• Günlük hayatta kullanılan ölçü, grafik, plan ve çizelgelerden yararlanabilme,

• Yüzde, faiz, kâr, zarar, indirim gibi günlük hayatta sık karşılaşılan hesaplamaları Yapabilme,

• Geometrik şekil ve cisimleri tanıma, bunların arasındaki ilişkileri kavrayabilme, alan ve hacimlerini hesaplayabilme,

• Sayı sistemini kavrayabilme,

• Cebirsel işlemler becerisi edinebilme, denklem ve denklem sistemlerini kavrayabilme ve bunları günlük hayattaki problemlere uygulayabilme,

• Basit trigonometri bilgisine sahip olabilme,

• Olasılık ve istatistiğin temel kavramlarını anlayabilme, bilgi ve düşüncelerini Anlatmada bunlardan yararlanabilme,

• Tümevarım ve tümdengelim ile düşünebilme, yaratıcı ve eleştirici düşünme Yeteneğini geliştirebilme,

• Karşılaştığı problemleri tanıma, sınırlama, çözme ve bu çözümleri değerlendirebilme.
Matematik dersinin genel amaçları içinde olan düzenli, dikkatli olma, analiz etme, öğrencilerin düşüncelerinin verimini arttırmada sayı ve işlem kavramını geliştirmek ve pekiştirmek, öğrencilere zaman, mekân ve sayılar arasındaki ilişkiler hakkında kesin ve açık fikirler kazandırmak, günlük hayatta karşılaşılan problemlerin çözümünü sağlayacak bir düşünce yolu kazandırmak için öğrencilerin gayretli çalışmalarının arttırılması gerektiğine karar verildi.
7) Ders araç ve gereçlerinin kullanılması.(Materyal hazırlanması ve kullanılması.):
HABİBE ADIGÜZEL: Derse hazırlıklı gelmek kadar araç ve gereçlerle birlikte gelmenin önemli olduğunu belirtti.

HİLAL SEHER OZAN : Araç ve gereç kullanımı (somuttan soyuta doğru örnek verme) hem görme (göze) ve hem de duyma (Kulağa) yeteneğini geliştirmektedir, dedi.

AYTÜL GÜNEŞ :Ders içinde konulara uygun araç , gereç ve kaynaklardan yararlanılmalı,öğrencilerinde yararlanması sağlanmalıdır.Çok basit olarak yapılabilecek bazı araç ve gereçler (küp,dikdörtgenler prizması,kare, üçgen,çember,...vb) sınıf içinde kullandırılabilir,dedi.
8) Öğrencinin derse hazırlığının kontrol edilmesi:
Öğrencilerin derslere hazırlık için çalışma kitaplarını amaçlarına uygun olarak yapmaları gerektiği HASAN ALKAN tarafından belirtildi. NURETTİN ODABAŞI ödev soruları sınıf seviyesine uygun olarak hazırlanmalı ve öğrenciyi bıktıracak şekilde soru verilmemelidir görüşünü belirtti. Öğrencilerin derse hazır gelmeleri sağlanmalıdır.

Ders öğretmeni konuyu anlatmadan önce öğrencilerinin derse hazır olup olmadığını kontrol eder. Ders kitabından bazı kavramlar hakkında öğrencilerine soru sorar. Öğrencilerin anlatacağı konu hakkında bilgileri olup olmadığını anlamaya çalışır.


9) Matematik dersinin diğer dersler ile ilişkisi (Zümre öğretmenleri ile ilişkisi):
Eğitimin bir bütün olduğu düşünülürse; Matematik dersi öğretmenleri diğer zümre öğretmenleri ile işbirliği yapmak zorundadır. Yeni uygulanan matematik müfredat programı bu işbirliğini zorunluluk kılmaktadır. Öğretmenler ortak konularını tespit ederek birlikte derslerini işlemeli ve öğrencilerine anlatmalıdır.

a) Güzel konuşma ve yazma, söylemek istediklerini doğru olarak ifade etme, dinlediklerini düzgün olarak yazma, okuduklarını doğru olarak anlama ve anlatma, SBS sınav sisteminde paragraflı soruların çoğunlukta olması ve okuma güçlüğü gibi vb konular için Türkçe dersi zümre öğretmenlerinden,
b)Şekil,şema,düzlem,doğru,grafik,çizim,koordinat,yerbelirtme,istatistik,açılar,çokgenler,çember,daire, silindir,prizmalar,kümeler,perspektif,cisimlerin görünümleri,fraktallar,geometrik cisimlerin alanları ve hacimleri,Geometrik Cisimlerin kodları, Geometrik Cisimlerin simetri düzlemleri, Geometrik Cisimlerin arakesitleri,...vb gibi yeteneklerin geliştirilmesi için; Görsel sanatlar dersi zümre öğretmenlerinden,
c)Kesirler,ondalık kesirler,çok büyük ve çok küçük sayılar,alan ve hacim,ölçüler (ağırlık, sıvı, hacim, uzunluk,arazi,...vb gibi),karekök ve kareköklü işlemler,oran ve orantı...vb gibi konular Fen ve teknoloji dersi zümre öğretmenlerinden,
d) Atatürkçülük konuları ve milli bayramlar ve ölçekler, harita bilgisi Sosyal bilgiler dersi zümre öğretmenlerinden,
e) Kesirler ile müzik arasındaki ilgi (Vuruşlar) Müzik dersi zümre öğretmenlerinden,,
f) Saha Çizimi (Voleybol, basket, futbol sahalarının… Çizimi) ile çokgenlerin ilgisini Beden eğitimi dersi zümre öğretmenlerinden,
Görüşleri alınarak yıllık plânlar yapılırken faydalanma yoluna gidilmelidir. Her zümreye veya zümre başkanlarına kendi konusu ile ilgili bilgi verilmelidir.

10) Ölçme ve değerlendirmede birlik ve beraberlik:


Öğrenci başarıları anında ve öğrencilerin hepsinin huzurunda değerlendirilmelidir. Yazılılar çok sorulu ve kısa cevaplı, ders içi performans ise; sınıf içinde anında değerlendirilmelidir. Yazılı soruları sınıf seviyesine göre hazırlanıp, öğrencilerin başarı seviyeleri göz önünde tutularak değerlendirme yapılmalıdır.

1.Dönem 3 yazılı sınav yapılmalı ve en az 1 Ders içi performans notu verilmelidir.


İlköğretim yönetmelik bilgisi:
a) Klasik (Essay) sınav türünde soru sayısının üçten az olmaması,

b) Çoktan seçmeli, eşleştirmeli, kısa cevaplı, açık uçlu, doğru/yanlış, tamamlamalı ve benzeri sınav türlerinde soru sayısının çok ve soruların kısa cevaplı olması,

c) Soruların konulara göre dağılımı yapılırken ağırlık bir önceki sınavdan sonra işlenen konulardan olmak kaydıyla geriye doğru azalan bir oranda ve dönem başından beri işlenen konulardan seçilmesi Esastır.

Her dönem bir tane ortak sınav yapılmalıdır. Matematik zümre öğretmenleri 3.yazılı sınavın ortak olarak yapılmasının daha uygun olacağına karar verdiler.Sınav tarihlerinde koşullara değişiklik yapılabilir.

11) Öğretim yöntem ve tekniklerinin belirlenmesi:
Zümre öğretmenleri sınıflarda sessiz ve tek düze bir öğretim şeklinden uzaklaşmak gerektiğini ,aktif ,fikirlerini rahatça belirten öğrenciler görmek istediklerini belirttiler.Bunun için ; zayıf öğrencilere kolay soruların yöneltilmesi,konuların karşılıklı konuşarak işlenmesinin başarıyı arttıracağını belirttiler.Sınıf içindeki bir tek yöntemin kullanılamayacağını ,yerine göre soru cevap,anlatım,problem çözme,uygulama,...vb gibi öğretim metotlarının kullanılması gerektiğini belirttiler.Öğrenci merkezli bir eğitim yönteminin benimsenmesine karar verildi.
12) Performans görevi ve Proje görevi konularının tespit edilmesi ve Proje görevi değerlendirilmesi:


Öğrenciler, bir ders yılında istedikleri ders veya derslerden bireysel ya da grup çalışması şeklinde öğretmen rehberliğinde en az bir proje hazırlar. Öğrencilerin başarılarının belirlenmesinde ders ve etkinliklere katılımı ve performans görevleri de dikkate alınır.
Projeler ve performans görevleri, önceden belirlenen ölçütlere göre hazırlanan değerlendirme ölçeği veya dereceli puanlama anahtarına göre değerlendirilir. Öğrenciler, çalışmalarında yararlandıkları kaynak veya kişileri de belirterek öğretmenin belirleyeceği süre içinde çalışmalarını verirler. Projeler verildikleri dönemde değerlendirilir.

13) Yazılı,performans görevi ve ders içi performanslarda birlik ve beraberliğin sağlanması.
Zümre öğretmenleri her dönem 3 yazılı sınav yapılmasına karar verdi. 3.yazılı ortak olarak yapılacaktır. Yazılı sınavlar öğrenciye en az 1 hafta önceden duyurulmalıdır. Ders içi performans ise; yönetmelik gereği anında öğrencilerin çalışması değerlendirilerek ödüllendirilmelidir. Yazılı sınav sonuçları 10 gün içinde öğrencilere duyurulmalıdır.


1.DÖNEM SINAV TARİHLERİ

SINIFLAR

SINAV

TARİH

5,6,7,8

1.Yazılı

Ekim ayı 4.Hafta

5,6,7,8

2.Yazılı

Kasım ayı 4.hafta

* 8.sınıflar için Süresi MEB tarafından belirlenecektir.5,6,7,8

3.Yazılı

Aralık ayı 4.Hafta

14) Matematik dersinin Atatürk ilke ve İnkılapları doğrultusunda işlenmesi:Atatürkçülük ve Atatürk’ün matematik ilmine verdiği önem 2212,2457 ve 2504 sayılı tebliğler dergisi dikkate alınarak işlenmelidir.
15) 2012-2013 eğitim öğretim yılında 5.sınıflara okutulmaya başlanılan matematik uygulamaları seçmeli dersiyle ilgili olarak söz alan,

HABİBE ADIGÜZEL, ; “Öğrencilere matematiğin günlük hayattaki uygulamalarını daha somut bir şekilde göstermek,çeşitli etkinliklerle eğlenerek öğrenmek adına faydalı bir uygulama olduğunu düşünüyorum” dedi.

HİLAL SEHER OZAN ; “ Geçen yıl olduğu gibi bu yıl da seçmeli derslerle ilgili kılavuz kitabın gönderilmeyeceğini tahmin ediyorum.Yine İnternet üzerinden kılavuz kitabın pdf formatını indirmek zorunda kalacaklarını” dile getirdi.
16) Yeni sınav sistemi hakkında görüşler ve Matematik dersinde başarıyı arttırmada alınabilecek tedbirler:


AYTÜL GÜNEŞ, ; “Son değişen SBS sisteminin ayrıntıları henüz netleşmese de başarılı bir sistem olduğunu düşünüyorum.Öğrencileri okula daha çok bağlayacak ve onların derslere daha aktif katılmalarını sağlayacaktır.8.sınıflara uygulanacak yeni sınav birinci dönem matematik dersi için 2.yazılıda uygulanacak”dedi.

HASAN ALKAN ; “ Yeni sistem öğrencinin dersaneye gitmesini engelleyecek ve fakir ile zengin arasındaki adaletsizliğe bir anlamda son verecektir.Bu açıdan destekliyorum “ dedi.

NURETTİN ODABAŞI ; “Yeni sistemle ilgili çeşitli endişeler taşıyorum,her ne kadar okul odaklı olsa da süreçte bazı sıkıntılar çıkabilir,Örneğin öğretmen değerlendirmesinin yeteri kadar etkili olmaması bir olumsuzluk diye düşünüyorum” dedi

HABİBE ADIGÜZEL ; “Yeni sınav sisteminin etkili olup olmayacağını bize zaman gösterecektir.Süreçte ortaya çıkan eksiklikler öğrencileri mağdur etmeden giderilmelidir.” Dedi ve diğer madde hakkında görüşünü belirtti.

Matematik dersinin öğrenciye sevdirilmesi için ders anlatımı ilgi çekici hale getirilmeli ve soyut örneklerden çok somut örnekler verilmeli, günlük hayatımızda matematiğin yeri öğrencilere iyi anlatılmalıdır.” dedi.

HİLAL SEHER OZAN ; “Öğrencinin velisi ile görüşülmeli, matematiğe nasıl çalışılması gerektiği hususu iyi anlatılmalıdır. Öğrenci başarısının arttırılmasında okul, aile, öğrenci diyaloğunun iyi kurulması gereklidir. Öğrenci velisinin okul ile irtibatı kesilmemelidir. “dedi

AYTÜL GÜNEŞ ; “ Öğrencilerin güdülenmesi ve eğitim sürecine aktif bir şekilde katılımlarının sağlanması amacıyla yarışma gibi çeşitli etkinlikler dönem içinde yapılmalıdır.” Dedi.

HASAN ALKAN ;Öğrencilerin mümkün olduğunca çok derse katılımını sağlamak için öğrencilere daha çok söz verilmesi, uygulama ve problem çözümlemenin arttırılması ve öğrencilerin çeşitli yollarla katılıma teşvik edilmesi gereklidir” dedi.

NURETTİN ODABAŞI : “ Ders içi ve dışı faaliyetlerde öğrencileri teşvik edici etkinlikler yapılacağını,örnek olarak ; Bilgi yarışmaları,ödüllü sorular ve matematik sergisi gibi etkinliklerle eğitim öğretim yılı daha keyifli hale dönüştürülmelidir “ dedi.

17) Dilek ve temenniler: 2013-2014 eğitim ve öğretim yılı başarılı bir yıl olması dileği ile toplantı kapatıldı.ALINAN KARARLAR :

 1. Öğrenci merkezli ders anlayışı benimsenmesine ve örneklerin mümkün olduğu kadar günlük hayattan verilerek somutlaştırma yapılmasına karar verildi…

 2. Proje ve performans görevleri hakkında gerekli bilgilerin yönergeler halinde öğrencilere bildirilmesine, bu konuda sürekli bir öğretmen ve öğrenci işbirliği sağlanmasına karar verildi.

 3. Yazılı sınavlarda ve derslerin işlenişinde ortak bir eğitim anlayışının benimsenmesi açısından matematik zümre öğretmenleri ve diğer zümrelerin öğretmenleri ile işbirliği yapılmasına karar verildi.

 4. Atatürkçülük konularının planlara ve derslere yansıtılmasına karar verildi.

 5. Kılavuz kitapta yer alan plan ve yönergelere düzenli bir şekilde uyulmasına karar verildi.

 6. Zümre öğretmenlerinin her konuda yardımlaşabilmeleri ve fikir alışverişinde bulunabilmeleri açısından, internet üzerinden haberleşmelerini sağlayan mail adreslerinin paylaşılmasına karar verildi

 7. Öğrencilere yeni sınav sistemi ve etkili, programlı ders çalışma yöntemleri konusunda bilgiler verilmesine karar verildi.

 8. Öğrenci-veli-idare diyaloğunun mümkün olduğu kadar etkili kullanılması gerektiğine karar verildi.

 9. Dönem içerisinde ,3 yazılı yapılmasına (2.yazılı ortak) ve en az 1 performans görevi ile ders içi performans puanı verilmesine karar verilmiştir.


UYGUNDUR

11 / 09 / 2013

LİNYİT ORTAOKULU

2013–2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 1.DÖNEM MATEMATİK DERSİ

ZÜMRE ÖĞRETMENLERİ TOPLANTI TUTANAĞIDIR.

TOPLANTI TARİHİ: 11/09/2013

TOPLANTI YERİ: Öğretmenler Odası

ZÜMRE ÖĞRETMENLERİ: NURETTİN ODABAŞI, HABİBE ADIGÜZEL, HİLAL SEHER OZAN, AYTÜL GÜNEŞ,HASAN ALKAN,Müdür Yrd.EYÜP SAĞLIK

GÜNDEM MADDELERİ:

1)Açılış,yoklama ve yazman seçimi.

2)1739 Sayılı Milli Eğitim Temel Kanunun Okunması.

3)İlköğretim yönetmeliğinin zümre öğretmenleri bölümünün okunması.

4)Bir önceki yılın zümre öğretmenleri kararlarının gözden geçirilmesi.

5)Ünitelendirilmiş yıllık planların hazırlanması.

6)Matematik dersinin amaçları.

7)Ders araç ve gereçlerinin kullanılması.(Materyal hazırlanması ve kullanılması.)

8)Öğrencinin derse hazırlığının kontrol edilmesi.

9)Matematik dersinin diğer dersler ile ilişkisi(Zümre öğretmenleri ile ilişkisi)

10)Ölçme ve değerlendirmede birlik ve beraberlik.

11)Öğretim yöntem ve tekniklerinin belirlenmesi.

12)Performans görevi ve Proje görevi konularının tespit edilmesi ve Proje görevi değerlendirilmesi.

13)Yazılı,performans görevi ve ders içi performanslarda birlik ve beraberliğin sağlanması.

14)Matematik dersinin Atatürk İlke ve İnkılapları doğrultusunda işlenmesi.

15)Matematik uygulamaları seçmeli dersi

16)Yeni sınav sisteminin tartışılması ve matematik dersinde başarıyı arttırmada alınabilecek tedbirler.17)Dilek ve temenniler.

ALINAN KARARLAR :

 1. Öğrenci merkezli ders anlayışı benimsenmesine ve örneklerin mümkün olduğu kadar günlük hayattan verilerek somutlaştırma yapılmasına karar verildi…

 2. Proje ve performans görevleri hakkında gerekli bilgilerin yönergeler halinde öğrencilere bildirilmesine, bu konuda sürekli bir öğretmen ve öğrenci işbirliği sağlanmasına karar verildi.

 3. Yazılı sınavlarda ve derslerin işlenişinde ortak bir eğitim anlayışının benimsenmesi açısından matematik zümre öğretmenleri ve diğer zümrelerin öğretmenleri ile işbirliği yapılmasına karar verildi.

 4. Atatürkçülük konularının planlara ve derslere yansıtılmasına karar verildi.

 5. Kılavuz kitapta yer alan plan ve yönergelere düzenli bir şekilde uyulmasına karar verildi.

 6. Zümre öğretmenlerinin her konuda yardımlaşabilmeleri ve fikir alışverişinde bulunabilmeleri açısından, internet üzerinden haberleşmelerini sağlayan mail adreslerinin paylaşılmasına karar verildi

 7. Öğrencilere yeni sınav sistemi ve etkili, programlı ders çalışma yöntemleri konusunda bilgiler verilmesine karar verildi.

 8. Öğrenci-veli-idare diyaloğunun mümkün olduğu kadar etkili kullanılması gerektiğine karar verildi.

 9. Dönem içerisinde ,3 yazılı yapılmasına (2.yazılı ortak) ve en az 1 performans görevi ile ders içi performans puanı verilmesine karar verilmiştir.


EK-1

PERFORMANS GÖREVİ DEĞERLENDİRME ÖLÇEĞİ

Grup adı:

Performansın konusu:

Matematik: Tarih :
KATEGORİLER


Ölçütler ve Puanlama4

3

2

1

Puan


Araştırma ve veri toplama

Konuyla tamamen ilgili tüm bilgiler toplanmış

Konuyla en ilgili bazı temel bilgiler toplanmış.

Konuyla ilgili az sayıda bilgi toplanmış.

Konuyla ilgili herhangi bir bilgi toplanmamış.

Türkçenin düzgün kullanımı ve

düzen

Türkçenin doğru kullanımına özen gösterilmiş ve düzenli bir şekilde hazırlanmış

Türkçenin doğru kullanımına özen gösterilmiş fakat düzende bazı aksaklıklar var

Türkçenin doğru ve düzgün kullanımında ve düzende yer yer aksaklıklar var

Türkçe doğru ve düzgün bir şekilde kullanılmamış ve düzensiz bir şekilde hazırlanmış

Görevin amaca uygunluğu ve grup üyeleri arasındaki işbirliği

Görev tamamen amacına uygun bir şekilde hazırlanmış ve grup üyeleri işbirliği içinde çalışmışlar

Görev amacına uygun bir şekilde hazırlanmış bazı grup üyeleri arasında işbirliği yapılmış

Görevin amacı yeterince anlaşılmamış ve grup üyeleri arasında yeterince işbirliği yapılmamış

Görevin amacı hiç anlaşılmamış ve grup üyeleri hiçbir sorumluluk almamış


Kaynak kullanımı

Görev hazırlanırken doğru kaynaklardan yeterince yararlanılmış

Görev hazırlanırken doğru fakat az sayıda kaynaktan yararlanılmış

Görev hazırlanırken doğru kaynaklardan yeterince yararlanılmamış

Görev hazırlanırken yanlış kaynaklar kullanılmış veya hiç kaynak kullanılmamış
Zamanlama

Görev zamanında ve eksiksiz bir şekilde teslim edildi.

Görev biraz geç fakat eksiksiz bir şekilde teslim edildi.

Görev geç ve bazı eksiklikler içinde teslim edildi.

Ödev teslim edilmedi.

PUAN: (Ölçekten alınan puan) x 5 PUAN :
EK-2

PROJE DEĞERLENDİRME ÖLÇEĞİ

Grup adı: ...................................................

Projenin adı: ..............................

Matematik: .................... Tarih :


I. PROJEYİ HAZIRLAMA SÜRECİ

1

2

3

4

5

1.Projenin amacını belirleme
2.Projeye uygun plan yapma
3.İhtiyaçları belirleme
4.Grup içinde görev dağılımı yapma
5.Farklı kaynaklardan bilgi toplama
6.Projeyi plana göre gerçekleştirme
7. Ekip çalışmasını gerçekleştirme
TOPLAM


II. PROJENİN İÇERİĞİ

1

2

3

4

5

 1. Türkçe’yi doğru ve düzgün yazma
 1. Bilgilerin doğruluğu
 1. Toplanan bilgilerin analiz edilmesi
 1. Elde edilen bilgilerden çıkarımda bulunma
 1. Toplanan bilgilerin düzenlenmesi
 1. Kritik düşünme becerisini gösterme
 1. Yaratıcılık yeteneğini kullanma
TOPLAMIII. SUNU YAPMA

1

2

3

4

5

 1. Türkçe’yi doğru ve düzgün konuşma
 1. Sorulara cevap verebilme
 1. Konuyu dinleyicilerin ilgisini çekecek şekilde sunma
 1. Sunuyu hedefe yönelik materyalle destekleme
 1. Sunuda akıcı bir dil ve beden dilini kullanma
 1. Sunuyu verilen sürede yapma
TOPLAMPROJE DEGERLENDİRME BÖLÜMLERİ

PUAN

I. PROJEYİ HAZIRLAMA SÜRECİ
II. PROJENİN İÇERİĞİ
III. SUNU YAPMA
GENEL TOPLAM


YORUMLAR VE ÖNERİLER:

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................


0-45 arası;Yetersiz,geliştirilmeli.

45-60 arası;Orta düzeyde,geliştirilmeli.

60-80 arası:İyi,daha da geliştirilebilir.80-100 arası;Çok iyi


EK-3


2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI MATEMATİK DERSİ PROJE VE PERFORMANS GÖREVİ KONULARI
6.SINIF :
Proje :


 1. Bilinmeyenin tarihini araştırmak,cebir.

 2. Asal sayılar ve Erastosthenes kalburunun modellenmesi.

 3. Kesirli sayılarla yapılan işlemlerin modellenmesi.

 4. Verilen bir sayı örüntüsünün kuralının bulunması.


Performans :


 1. Eskiden kullanılan ve Atatürk devrimleri ile değiştirilen ölçü aletlerinin karşılaştırılması.

 2. Geometrik şekillerin ve özelliklerinin pano üzerine çizilen bir ev modeli üzerinde gösterilmesi.

 3. Bir süsleme yapılması.

 4. Nokta,doğru ve düzlem modelleri hazırlanarak,birbirine göre durumlarının karşılaştırılması.

 5. Bir saat modelinin hazırlanması ve açılar konusu.

 6. 6.Matematik öğrencilerinin tuttuğu takım,sevdiği ders ve ileride yapmak istediği mesleklere yönelik istatistik çalışması.

 7. Çokgenlerin çevre uzunluklarının hesaplanmasının modellerle gösterimi.

 8. Çeşitli bölüm ve etkinliklerden oluşan kapsamlı bir matematik gazetesinin hazırlanması.

 9. Bölünebilme kurallarıyla ilgili bir pano düzenlenmesi.

 10. Gezi düzenlenmesi ve bütçe ayarlanması.

 11. Üzerinde kesişim,birleşim,fark gibi işlemlerin gösterilebilecek bir küme modeli hazırlanması.

 12. Matematikın tabanına halıfleks döşenmesi.

7.SINIF :
Proje :
1.Geometri tahtasının hazırlanması.

2.Bir pano üzerine geometri şehri inşa edilmesi.

3.Bir silindir modelinin hazırlanması.

4.Arılar ve çokgenler.
Performans :


 1. Cahit ARF’ın hayatı ve matematiğe kazandırdıkları.

 2. Tam sayılarda işlemlerle ilgili “çarkıfelek” benzeri bir oyun hazırlanması.

 3. Çeşitli bölüm ve etkinliklerden oluşan kapsamlı bir matematik gazetesinin hazırlanması.

 4. Atatürk ‘ün Geometri alanında yaptığı çalışmalar.

 5. Altın oran.

 6. Verilen bir sayı örüntüsünün kuralının bulunması.

 7. 2 paralel doğrunun bir kesenle yaptığı açıların modellenmesi.

 8. Üçgenin alan formülünün,kare,dikdörtgen ve paralelkenar yardımıyla bulunması.

 9. Koordinat düzlemi ve şifrelenmiş kelimeler.

 10. Saat modeli hazırlanması ve akrep-yelkovan arasındaki açıların öçlümü.

 11. Koordinat düzlemi ve doğru maketleri.

 12. Ünlü Türk –İslam matematikçileri ve matematiğe katkıları.


8.SINIF :
Proje :
1.3 boyutlu geometrik cisimlerin modellenmesi.

2.Boyut kavramının açıklanması.

3. (a + b )2 özdeşliğinin açılımının modellenmesi.

4. Bir kenar uzunluğu 5 br olan karenin alanına neden 25 br2 denildiğinin ispatı.
Performans :


 1. Pisagor bağıntısının modellenerek ispatlanması.

 2. Pi sayısı ve irrasyonel sayılar..

 3. Paradokslar konusu.

 4. Fibonacci sayıları.

 5. Fraktallar konusu ve örnekleri.

 6. Mısır piramitlerinin özellikleri-Piramitler.

 7. Koordinat düzlemi ve doğru maketleri.

 8. Tüm sayı kümelerinin modellenmesi.

 9. Histogram oluşturma.

 10. Çeşitli bölüm ve etkinliklerden oluşan kapsamlı bir matematik gazetesinin hazırlanması.

 11. Üçgenlerde eşlik ve benzerli kurallarının modellenerek açıklanması.

 12. Prizmalar ve modelleme.


5.SINIF :
Performans :

 1. Evimizin planı

 2. Grafiklerin sağladığı kolaylıklar.

 3. Ev pencerelerinin gözlemlenmesi, geometrik şekilleri arasındaki ilişki.


Proje :

 1. Miladi takvim yapınız.

 2. Uçurtma yapalım.

 3. Geziye gidiyoruz.

 4. Boşa akan sularımız.

 5. Maketimizi yapıyoruz.

 6. Meslek gruplarını tanıyalım.


www.soruoku.com

Yüklə 141,75 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

gir | qeydiyyatdan keç
    Ana səhifə


yükləyin