Ek madde-1 merkezi yerleşTİrme puani ile yatay geçİŞ başvuru ve değerlendirme koşullari, gerekli belgelerYüklə 22,81 Kb.
tarix25.01.2019
ölçüsü22,81 Kb.
#101870

2017-2018 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI

EK MADDE-1 MERKEZİ YERLEŞTİRME PUANI İLE YATAY GEÇİŞ

BAŞVURU VE DEĞERLENDİRME KOŞULLARI, GEREKLİ BELGELER,

BAŞVURU YERİ VE KAYIT TARİHLERİ


"Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal İle Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik" hükümlerine uygun olarak 2017-2018 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılında Ek Madde-1 Merkezi Yerleştirme Puanı ile kabul edilecek öğrenci başvuru koşulları, gerekli belgeler, başvuru tarihi ve diğer bilgiler aşağıda belirtilmiştir.

BAŞVURU VE DEĞERLENDİRME KOŞULLARI


1. Yurdumuzda ve KKTC'deki Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunda yer alan yükseköğretim kurumlarına kayıt yaptırmış adaylar başvuru yapabilecek, yurt dışındaki diğer yükseköğretim kurumlarına kayıt yaptırmış adaylar başvuramayacaklardır. (ÖSYS Puanı ile Türkiye’de veya KKTC’de bir yükseköğretim programına yerleşen, ancak, kayıt yaptırmadan kendi imkanları ile yurtdışı yükseköğretim kurumlarına öğrenime başlayan veya ÖSYS’ye girip Türkiye’de herhangi bir yükseköğretim programını tercih etmeden, kendi imkanları ile yurtdışı yükseköğretim kurumlarında öğrenimlerine başlayan ve öğrenci statüsünde olanların adı geçen madde kapsamında başvuru yapamayacaklarına)

2. Öğrencinin kayıt olduğu yıldaki merkezi yerleştirme puanlarının, başka bir diploma programının girdiği yıldaki taban puanına eşit veya yüksek olması gerekir. (Örneğin, işletme (puan türü TM1) programında kayıtlı bir öğrencinin merkezi yerleştirme puanları arasında MF4 puanı varsa ve bu öğrencinin MF4 puanının geçmek istediği İnşaat Mühendisliği programının taban puanına eşit veya yüksek olması durumunda uygulama esasları çerçevesinde yatay geçiş yapabilecektir.)

3. Özel Yetenek Sınavı sonucuna göre kayıt yaptıran öğrenciler de ikinci madde şartlarını sağlamaları durumunda başvuru yapabilecekler, ancak özel yetenek sınavı ile öğrenci kabul eden programlara başvuru yapılamayacaktır.

4. Öğrenciler kayıt olduğu yıldaki merkezi yerleştirme puanları ile geçmek istedikleri yükseköğretim programlarının merkezi yerleştirme puanını sağlamaları şartıyla, önlisans veya lisans programlarına geçiş yapabileceklerdir (önlisanstan lisansa veya lisanstan önlisansa).

5. Öğrenciler Ek Madde -1 uyarınca sadece bir defa yatay geçiş yapabilecekler, (ilgili dönem başvurularından önce Ek Madde-1 uyarınca yatay geçiş yapan öğrenciler tekrar yatay geçiş yapamayacaklardır.) ancak, söz konusu madde uyarınca yatay geçiş yapan öğrenciler ÖSYS merkezi yerleştirme sonucu kayıt hakkı kazandıkları yükseköğretim kurumuna daha sonraki başvuru tarihlerinde geri dönebileceklerdir.

6. 2017-2018 ÖSYS sonucunda herhangi bir yükseköğretim programına kayıt olan öğrenciler başvuru yapamayacaklardır. (Öğrencilerin tercihleri doğrultusunda yerleştikleri yükseköğretim kurumlarında eğitime başlayarak, ilgili yükseköğretim programına ve yükseköğretim kurumuna intibak sürecini geçirdikten sonra, yatay geçiş sürecinin mantığına uygun olarak diğer yükseköğretim programlarına geçiş için başvuruda bulunmalarının daha faydalı olacağı hususu göz önüne alınarak, ilgili yılda ÖSYS’de yerleşerek kayıt yaptıran öğrencilerin bir sonraki eğitim- öğretim dönem/yılında yapılacak işlemler sırasında başvuru hakkı bulunmaktadır.)

7. Birinci madde uyarınca yükseköğretim kurumlarında kayıtlı olan hazırlık sınıfı, ara sınıflar ve son sınıf dahil olmak üzere öğrenciler söz konusu maddeden yararlanacaklar, bu durumdaki adayların intibakı ilgili birim Yönetim Kurulu tarafından yapılacaktır.

8. Yükseköğretim kurulularındaki her bir diploma programının hazırlık sınıfı dahil her bir sınıfı için 90' ı geçmemek üzere Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi Kılavuzlarında öngörülen öğrenci kontenjanının %30’u kadar kontenjan ayrılacaktır. (ÖSYS Kılavuzunda kontenjanı 120 olan bir program için %30 luk kadar 36 kontenjan ayrılacak iken, kontenjanı 400 olan bir program için %30 u 120 olmasına rağmen 90 kontenjan ayrılacaktır.) Ayrıca bir kontenjan ilan edilmeyecektir.

9. Ara sınıflarda okuyan öğrencilerin başvurması halinde, başvuru yapılan yükseköğretim programına başvuru yapılan yıldaki ÖSYS kılavuzunda öğrenci alınmamışsa, başvuru yapılan programın öğrencinin öğrenim görmekte olduğu programa kayıt olduğu yıldaki ÖSYM Kılavuzunda yer alan kontenjanının dikkate alınması gerekmektedir.

10. Söz konusu madde uyarınca bir programa başvuran öğrenci sayısının, başvurunun yapıldığı eğitim- öğretim yılı güz dönemi için ÖSYM kılavuzunda yayımlanan kontenjanın %30’ unu geçmemesi durumunda adayların kayıtları yapılacak, başvuran aday sayısının kontenjandan fazla olması durumunda ÖSYM puanı en yüksek adaydan başlamak üzere kontenjan kadar adayın kaydı yapılacaktır.

11. Önlisans programlarında ise; ilgili yılda sınavsız geçiş ile kontenjanın dolması halinde, sadece sınavsız geçiş öncelikleri dikkate alınacak, kontenjanın sınavsız geçiş ile dolmayarak ÖSYS puanı ile de öğrenci alınması durumunda ise sınavsız geçiş şartlarını sağlayan öğrencilere öncelik verilmek üzere diğer adaylarda ilgili ÖSYS puanına bakılarak sıralanacaktır.

12. DGS puanı ile sadece DGS Kılavuzlarında tanımlanan önlisans alanlarının devam edebileceği yükseköğretim lisans programlarına başvuru yapılabilecek ve adayların ilgili yıl için programın DGS puanına sahip olmaları gerektiğinden ilgili yılda DGS ile öğrenci alınmamışsa öğrenciler o programa başvuru yapamayacaklardır.

13. Yükseköğretim kurumlarındaki M.T.O.K. Programlarını sadece mesleki ve teknik eğitim mezunları tercih yaparak yerleşebilmektedirler. Bu programlara ilgili yılın ÖSYS Kılavuzunda yer alan tercih edebilecek ortaöğretim alanları ve yerleşebilecekleri programlar uyarınca başvuru yapılabildiğinden, M.T.O.K programlarında okuyan öğrenciler de yukarıda yer alan başvuru şartlarını sağlamaları halinde diğer yükseköğretim programlarına başvuru yapabileceklerdir.

14. Sınavsız geçişten yararlanarak yerleşen öğrenciler söz konusu maddeden yararlanarak yatay geçiş yapabileceklerdir. Bu durumdaki adayların yerleşme önceliklerinde oluşan taban puanlar ile ÖSYS puanlarının Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı tarafından yayımlandığı dikkate alınarak bu öncelikleri dikkate alınacak; ayrıca sınavsız geçişle yerleşen adaylar ÖSYS puanları ile de şartları sağlamaları halinde başvuru yapabileceklerdir. (Yükseköğretim kurumlarının programlarının taban puanına ilişkin bilgiye osym.gov.tr adresinde yer alan ‘‘ilgili yıla ait ÖSYS Yükseköğretim Programlarının Merkezi Yerleştirmedeki En Küçük ve En Büyük Puanlarına ilişkin” yayından ulaşılabilecektir.)

15. Teknik Öğretmenler için Mühendislik Lisans Tamamlama ile sağlık alanında önlisans diploması alanlar için açılan Lisans Tamamlama programlarına kayıtlı öğrencilerin yükseköğretim programlarına kayıt oldukları yıldaki açılmış olan lisans tamamlama programları arasında yatay geçiş yapabilirler, ancak bu öğrencilerin yatay geçiş işlemlerinde yerleşmeye esas puanlarının geçmek istedikleri lisans tamamlama programının taban puanına eşit veya daha yüksek olması gerekmektedir.

16. Ek Madde-1 uyarınca yatay geçiş için başvuran öğrencilerin ÖSYS Kılavuzunda programa kayıt olabilmeleri için aranan özel koşulların bulunması durumunda, bu koşulları da sağlamaları gerekmektedir.

17. Öğrencinin geçmek istediği diploma programına, öğrencinin halen öğrenim görmekte olduğu diploma programına kayıt yaptırdığı yılda öğrenci kabul edilmemişse, geçilmek istenen diploma programının merkezi yerleştirme taban puanı oluşmadığından geçiş yapılamayacaktır.

18. Öğretim dili Türkçe programdan tamamen veya kısmen yabancı dilde eğitim yapan programlara geçişte öğrencinin yabancı dil şartını sağlaması, hazırlık sınıfında veya birinci sınıfta geçiş yapmak isteyen öğrencilerin yabancı dil şartını sağlamaması durumunda yabancı dil hazırlık eğitimi almaları gerekmektedir.

19. Hazırlık sınıfında başarısız olan öğrenciler de söz konusu madde kapsamında şartları sağlamaları halinde diğer yükseköğretim programlarına başvuru yapabileceklerdir. Ayrıca şartları sağlamaları halinde Ölçme, Seçme Merkezi Başkanlığı tarafından yapılan yabancı dille eğitim yapan yükseköğretim Genel Sekreter V. kurumlarında Yabancı Dil Hazırlık Sınıfında başarısızlık nedeniyle başarısız olan öğrenciler, öğretim dili Türkçe olan programlara yerleştirilmelerine ilişkin esaslardan yararlanabileceklerdir.

20. Başvuruların değerlendirilmesinde sadece öğrencinin kayıtlı olduğu programa yerleştiği yıldaki ÖSYM merkezi yerleştirme puanları dikkate alınacak, başarı vb. şart aranmayacaktır.

21. ÖSYS sonucunda askeri yükseköğretim kurumlarına Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Başkanlığı tarafından merkezi yerleştirme ile öğrenci yerleştirilmediği, askeri okullar tarafından ÖSYS sonuçları da kullanılarak ayrı sınavlarla öğrenci kabul edildikleri dikkate alınarak, askeri yükseköğretim kururlarındaki öğrenciler Ek Madde-1 uygulama ilkeleri uyarınca yatay geçiş başvurusu yapamayacaklardır.

22. ÖSYS yükseköğretim programları ve kontenjanları kılavuzunda kontenjan verilen KKTC dahil yurtdışındaki üniversitelerin birisinden üniversitemizdeki geçilmek istenen programın her bir sınıfına yatay geçiş yapılabilecek öğrenci sayısı, o programın ilgili sınıfının yurtdışı yatay geçiş kontenjanının %10 unu geçemez.


BAŞVURU VE KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER


1. Adayın, yatay geçiş yapmak istediği programı belirtir Başvuru Formu

2. ÖSYM sınav sonuç belgesinin internet çıktısı.

3. Hazırlık sınıfı bulunan birimlere başvuranlardan yabancı dil seviyesini gösterir belge.

EŞDEĞERLİK YAPTIRACAK ADAYLAR İÇİN GEREKLİ BELGELER


1. Not Durum Çizelgesi (Transkript) : Başvuran adayın ayrılacağı kurumdan alacağı, izlediği bütün dersleri bu derslerden aldığı notları ve genel not ortalamasını gösteren Türkçe/İngilizce belge.

2. Ders içeriklerini gösteren belge.


BAŞVURU YERİ VE KAYIT TARİHLERİ
Başvuru Şekli

Başvurular şahsen veya posta yoluyla yapılacaktır. Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

Başvuru Yeri

Kuyucak Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü

Fatih Mah. Denizli Karayolu Cad. No: 1 09930 Kuyucak/AYDINBaşvuru Tarihi

01 Ağustos 2017 – 15 Ağustos 2017

Başvuruların Değerlendirilmesi

16 Ağustos 2017 – 24 Ağustos 2017

Sonuçların İlan Tarihi

25 Ağustos 2017

Asıl Adayların Kayıt Tarihleri

05-08 Eylül 2017

Yedek Adayların İlan Tarihleri

11 Eylül 2017

Yedek Adayların Kayıt Tarihleri

12-13 Eylül 2017

Yüklə 22,81 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

gir | qeydiyyatdan keç
    Ana səhifə


yükləyin