Tarih ve 28772 sayili resmi gazetede yayimlanan yönetmelikle yükseköĞretim kurumlarinda öNLİsans ve lisans düzeyindeki programlar arasinda geçİŞ, Çİft anadalYüklə 87,18 Kb.
tarix31.10.2017
ölçüsü87,18 Kb.

21.09.2013 TARİH VE 28772 SAYILI RESMİ GAZETEDE YAYIMLANAN YÖNETMELİKLE YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA ÖNLİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDEKİ PROGRAMLAR ARASINDA GEÇİŞ, ÇİFT ANADAL, YAN DAL İLE KURUMLAR ARASI KREDİ TRANSFERİ YAPILMASI ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİĞE EKLENEN EK MADDE 1’E GÖRE (MERKEZİ YERLEŞTİRME PUANI İLE) YATAY GEÇİŞ BAŞVURUSUNDA BULUNANLAR İÇİN YAPILACAK İŞLEMLER

TAKVİM

18-29 Ağustos 2014

 Başvuru

01-09 Eylül 2014

Başvuruların değerlendirmesi

10 Eylül 2014

Değerlendirme sonuçlarının ilanı

15-16 Eylül 2014

Kayıtlar

21 Eylül 2014

İlgili Bölüm Başkanlığı’ndan İntibak formunun ve şifrelerin imza karşılığı alınması

NOT: “Yıldız Meslek Yüksekokulumuz programlarına 2014-2015 Eğitim-Öğretim yılından itibaren öğrenci alınmayacağından 1. Sınıfa başvuru kabul edilmeyecektir. Merkezi Yerleştirme Puanı ile yalnızca 2. Sınıfa başvuru kabul edilecektir.”

BAŞVURU KOŞULLARI:

(Yükseköğretim Kurulu nun 10.07.2014 tarih ve 40620 sayılı yazısı üzerine düzenlenmiştir.)


 1. Hazırlık sınıfı dahil tüm sınıflara yatay geçiş başvurusu yapılabilir.
 1. Posta ile yapılan veya eksik belgeli başvurular değerlendirmeye alınmaz.
 1. YTÜ’ye Yatay geçiş başvurusu yapabilmek için başvuru sırasında bir yükseköğretim kurumunda kayıtlı öğrenci statüsünde olunması zorunludur.
 1. Geçişler ancak eşdeğer programlar arasında yapılabilir. Öğrencinin kayıtlı olduğu program ile geçmek istediği programın aynı olması gerekmektedir. Ancak öğrencinin kayıt olduğu yılda ki diğer Merkezi Yerleştirme Puanlarının, girdiği yılda ki başka bir diploma programının taban puanına eşit veya yüksek olması durumunda puan türü farklı olan diğer bir programa da başvuru yapılabilir.
 1. Başvuruların değerlendirilmesinde, sadece öğrencinin kayıtlı olduğu programa yerleştiği yılda ki ÖSYM puanı dikkate alınır, başarı şartı aranmaz.
 1. Öğrenim gördüğü Yükseköğretim Programına Özel Yetenek Sınavı sonucuna göre kayıt yaptıranlar, herhangi bir yerleştirme puanı olmadığından, merkezi yerleştirme puanına göre yatay geçiş başvurusu yapamazlar.
 1. Başvuran adayın halen öğrenim görmekte olduğu programa, kayıt yaptırdığı yıl için üniversitemize (başvurmak istediği programa) öğrenci alınmamış ise başvuru kabul edilmez.
 1. Ara sınıflarda okuyan öğrencilerin başvurması halinde ilgili yükseköğretim programına başvuru yapıldığı yıl da, ÖSYM ile öğrenci yerleştirilmemiş ise öğrencinin öğrenim görmekte olduğu programa kayıt olduğu yılda ki ÖSYM kılavuzunda yer alan kontenjan dikkate alınır.
 1. Üniversitemizde en az %30 İngilizce öğretim yapılan programlara geçiş başvurusu yapacak olanlardan;
 1. En az % 30 İngilizce öğretim yapılan Lisans programlarının ara sınıflarına başvuracakların, YTÜ Senatosunca İYS’ye eşdeğer kabul edilen ulusal ya da uluslararası sınavların birinden başarılı olması ve belgelemeleri gerekmektedir. Belirtilen belgelere sahip olmayanların yatay geçiş başvuruları kabul edilmez.
 1. Yabancı Dil Hazırlık sınıfı veya 1inci sınıfa başvuracakların ise YTÜ Senatosunca, İYS’ye eşdeğer kabul edilen ulusal ya da uluslararası sınavların birinden başarılı olduklarını belgelemeleri, belgeleyemeyenlerin İngilizce Hazırlık sınıfında öğrenim görmeleri gerekmektedir.
 1. Türkçe öğretim yapılan programlara başvurularda İYS ve İngilizce Hazırlık öğretimi şartı aranmaz.
 1. DGS Sonucuna göre (DGS Yerleştirme Puanı ile) başvuracak adaylar, yalnızca ilgili yıldaki DGS kılavuzunda yer alan “Önlisans Mezuniyet Alanlarına göre Dikey Geçiş Yapılabilecek Lisans Programları” na başvurabilirler.
 1. Öğrenim gördükleri Yükseköğretim Kurumunda disiplin cezası alanlar yatay geçiş için başvuramazlar.
 1. Bu esaslar uyarınca sadece bir defa yatay geçiş yapılabilir. Ancak, söz konusu madde uyarınca yatay geçiş yapan öğrenciler ÖSYS merkezi yerleştirme sonucu kayıt hakkı kazandıkları yükseköğretim kurumuna daha sonraki başvuru tarihlerinde geri dönebilirler.
 1. Sınavsız geçişten yararlanarak yerleşen öğrenciler söz konusu maddeden yararlanarak yatay geçiş yapabileceklerdir. Ayrıca bu durumdaki adayların yerleşme önceliklerinde oluşan taban puanlar ile ÖSYS puanlarının, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı tarafından yayımlandığı dikkate alınarak Sınavsız Geçiş ile yerleşen öğrencilere öncelik tanınacaktır.
 1. Başvuru yapılacak program için, ÖSYS Kılavuzunda belirtilen ve aranan özel koşulların bulunması durumunda, başvuru sırasında bu koşulların sağlanması gerekmektedir.BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER:


 1. Başvuru Formu: (bknz.Ek-1) Formun çıktısı alınarak başvuruya gelmeden doldurulmalıdır.
 1. Öğrenci Belgesi: Öğrenim görülen Yükseköğretim Kurumundan alınacak (onaylı) öğrenci olduğunu gösterir belge.
 1. ÖSYS Sonuç Belgesi (Alınan tüm puanları gösterir belge ve Yerleştirme Belgesi): Bu iki belge nin ÖSYM sayfasından alınacak çıktısı ile başvuru yapılacaktır. 1. Önlisans Diploması (Fotokopi): DGS Sonucuna göre yerleşen ve öğrenim gördükleri program dışındaki programlara başvuru yapacak adaylar yalnızca ilgili yıldaki DGS kılavuzunda yer alan “Önlisans Mezuniyet Alanlarına göre Dikey Geçiş Yapılabilecek Lisans Programları”na başvurabileceklerinden, önlisans mezuniyet alanının görülebilmesi için Ön Lisans Diploma fotokopisi ile birlikte ÖSYM sayfasından başvuru yapabilecekleri programların listesinin çıktısını alarak başvuru sırasında belgelemeleri gerekmektedir. (Yıllara göre DGS kılavuzlarına www.osym.gov.tr adresinden ulaşılabilir.)
 1. Disiplin Durumunu Gösterir Belge: Öğrenim gördüğü yükseköğretim kurumundan disiplin cezası almadığına dair belge (transkriptte belirtilmiş ise ayrıca istenmez).
 1. Yabancı Dil Eşdeğerlik Belgesi (En az %30 İngilizce Öğretim Yapılan Programların ara sınıflarına başvuracaklar için): En az % 30 İngilizce öğretim yapılan Lisans programlarının ara sınıflarına başvuracakların, YTÜ Senatosunca İYS’ye eşdeğer kabul edilen (aşağıda yer alan tabloda belirtilen) ulusal ya da uluslararası sınavların birinden başarılı olması ve belgelemeleri gerekmektedir. Belirtilen belgelere sahip olmayanların yatay geçiş başvuruları kabul edilmez.


İngilizce Dil Sınavlarının Eşdeğerliğine İlişkin Puan Aralıkları Tablosu

(Ek.20.1: 24.02.2014/01-20 sayılı Senato kararı ekidir).


İngilizce Dil Sınavlarının Eşdeğerliğine İlişkin Puan Aralıkları Tablosu

Sınavlar

CB

BB

BA

AA

YTÜ İYS

60-69

70-79

80-89

90-100

KPDS/ÜDS/YDS

60-69

70-79

80-89

90-100

TOEFL IBT

72-83

84-95

96-107

108-120

PTE Akademik

55-70

71-77

78-83

84-90

CAE

C

B

A

-

CPE

-

-

C

B-A

YTÜ İngilizce Hazırlık Öğretiminden en az CB harf notu ile başarılı olan öğrenciler, AODK (Avrupa Ortak Dil Kriterleri) kapsamında B1 yeterlik düzeyinin gerektirdiği dil becerilerine sahip olduklarını belgelendirmiş olurlar.


BAŞVURU MERKEZLERİ:
Başvuru Merkezi: Başvurulan Bölümün bağlı olduğu Fakülte Dekanlığı / Yüksekokul Müdürlüğü
BAŞVURU ve KAYIT YERİ ADRESLER:

Eğitim / Fen-Edebiyat / Kimya-Metalürji / İnşaat / Sanat ve Tasarım / Elektrik-Elektronik Fakültesi Dekanlıkları Davutpaşa Kampusu-Esenler/İstanbul

İktisadi ve İdari Bilimler / Makine / Mimarlık / Gemi İnşaatı ve Denizcilik Fakültesi Dekanlıkları Yıldız Kampusu-Yıldız/Beşiktaş/İstanbul

Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü Ayazağa Kampusu-Maslak/İstanbul

Milli Saraylar ve Tarihi Yapılar Meslek Yüksekokulu Yıldız Kampusu-Yıldız/Beşiktaş/İstanbul

BAŞVURULARIN ALINMASI:

- Yatay Geçiş başvuruları belirtilen tarihe kadar istenen belgelerle ilgili Fakülte Dekanlığı / MYO Müdürlüğüne yapılır.- Başvuru dosyasının Fakülte Dekanlığı / MYO Müdürlüğüne teslim edilmesinden sonra evrakın başvuru koşullarına uygun olup olmadığı kontrol edilir. Yapılan incelemenin sonuçlanmasından sonra başvurunun kabul edilip edilmeyeceğine karar verilir.
DEĞERLENDİRME:

 1. Diploma programları arasında yatay geçiş başvuruları, sadece ilan edilen süre içerisinde istenen belgelerle ilgili Fakülte Dekanlıklarına / Yüksekokul Müdürlüğüne yapılır.
 1. Başvurularla ilgili değerlendirmeyi, ilgili yönetim kurulları tarafından oluşturulan komisyonlar yapar.
 1. Diploma programına yatay geçiş yerleştirme işlemleri ilgili Yönetim Kurulu Kararı üzerine yapılır.
 1. Her bir diploma programına yatay geçiş için başvuran adayların değerlendirme sonuçları, ilgili fakülte ve yüksekokul web sayfasında duyurulur.
 1. Belirtilen kayıt tarihleri arasında herhangi bir nedenle kayda gelmeyenler kayıt hakkını kaybederler.
 1. İntibak işlemleri, İlgili komisyonlar tarafından, YTÜ Senatosunca belirlenen “Ders Eşdeğerlilik ve İntibak Esasları” çerçevesinde yapılır.


KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER:


 1. KATKI PAYI /ÖĞRENİM ÜCRETİ DEKONTU: 2.Öğretim programlarından 2.öğretim programlarına geçiş yapanlar, Öğrenim Ücretlerini T.C. Ziraat Bankası Beşiktaş Şubesi 44784684 - 5230 (TR660001000529447846845230) no’lu hesabına dekont üzerinde “Kurumlararası Yatay Geçiş” olduğunu belirterek yatıracaklardır. (Katkı Payı-Öğrenim Ücretlerine ilişkin tablo Ek-2 de yer almaktadır.)
 1. 2.Öğretim programlarından 1.öğretim programlarına geçiş yapanlar öğrenim ücretlerini (2.öğretim öğrenim ücreti) T.C. Ziraat Bankası Beşiktaş Şubesi) 44784684 - 5229 (TR930001000529447846845229) no’lu hesabına dekont üzerinde “Kurumlararası Yatay Geçiş” olduğunu belirterek yatıracaklardır.
 • II. öğretim programlarından üniversitemiz II. öğretim programlarına yatay geçiş hakkı kazanan öğrencilerden, geldikleri yükseköğretim kurumunda, tamamladıkları sınıf itibariyle yapılan AGNO sıralamasında ilk yüzde on arasına girerek, 3843 sayılı kanunun 7. maddesine göre I.öğretim katkı payı ödemeye hak kazanan öğrenciler, yatay geçiş hakkı kazandıkları yılın ilk yarıyılı için bu haktan yararlanırlar.

 • II. Öğretim programlarından I.Öğretim programlarına yatay geçiş yapan öğrenciler, II. öğretim ücretini ödemeye devam ederler.

 • I.Öğretim programlarından II. Öğretim programlarına yatay geçiş yapan öğrenciler, II. öğretim için belirlenen ücreti ödemek zorundadırlar. • Katkı payını yatırıp kayıt işlemini yapmayanlar ile kayıt işlemini tamamladıktan sonra yatay geçiş hakkından vazgeçenlere katkı payı iadesi kesinlikle yapılmaz.
 1. NÜFUS CÜZDANININ ASLI VE ARKALI ÖNLÜ FOTOKOPİSİ: (Nüfus cüzdanınızın aslı, fotokopisi ile karşılaştırılarak kontrol edildikten sonra size iade edilecektir)
 1. 6 ADET FOTOĞRAF: (4.5x6) ebadında çağdaş kıyafetle (sakalsız ve koyu gözlüksüz) ve son altı ay içinde çekilmiş fotoğraf. Fotoğrafların arka yüzüne mutlaka ad, soyad ve üniversite öğrenci numarası yazılmalıdır.
 1. Not Çizelgesi: (Başarı Durum Belgesi/Transkript): Başvuran öğrencinin ayrılacağı kurumdan alacağı, izlediği bütün dersleri, bu derslerden aldığı notları ve ağırlıklı genel not ortalamasını gösterir belgedir. Bu belgenin üniversite onaylı olması gereklidir. Not belgesi yabancı dilde olanların onaylı (üniversite veya noter) Türkçesini de eklemeleri gerekmektedir.
 1. Ders Planı: Öğrenim gördüğü yükseköğretim kurumunda izlediği programın onaylı ders planı (lisans için dört, ön lisans için iki yıllık dersleri gösterir liste).

(Ders planı yabancı dilde olanların, öğrenim gördüğü yükseköğretim kurumundan veya noterden onaylı Türkçesini de eklemeleri gereklidir).


 1. Ders İçerikleri: Öğrenim görülen yükseköğretim kurumunda izlenen programın onaylı ders içerikleri (Ders içerikleri yabancı dilde olanların, öğrenim gördüğü yükseköğretim kurumu veya noter onaylı Türkçesinin yatay geçiş için kayıt hakkı kazanıldığında, kayıt sırasında getirilmesi gereklidir. )


KAYIT İŞLEMİNİN TAMAMLANMASINDAN SONRA YAPILACAK İŞLEMLER:


 1. Kesin kaydınız yapıldıktan sonra, lise diplomanız, Not durumunuzu gösteren belge (transkript) Üniversitemizce üniversitenizden yazı ile istenecektir.

Ancak bazı üniversiteler söz konusu evrakı üniversitemize göndermeden önce, öğrenciden, ilişik kesme işlemi yaparak, kimlik kartını iade etmesini ve bunun dışında bazı işlemleri yerine getirmesini istemektedir. Bu nedenle yatay geçişle gelen öğrencilerin, geldikleri üniversite ile irtibata geçerek, böyle bir işlem gerekip gerekmediğini öğrenmelerinde yarar görülmektedir.


2. Geldiğiniz üniversitede kabul edilen staj çalışmalarına ilişkin staj belgelerinizi ilgili Bölüm Sekreterliğine teslim etmeniz gerekmektedir. Staj belgeleriniz Bölümünüz staj komisyonunca değerlendirilecektir. Değerlendirme sonucunda, stajlarınızın kabul edilip edilmediğini daha sonra Bölümünüzden öğrenebilirsiniz.

 EK-1
MERKEZİ YERLEŞTİRME PUNANINA GÖRE YATAY GEÇİŞ

BAŞVURU FORMU

………………..EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI………..YARIYILIForm No

FR-638

Revizyon Tarihi

11.02.2014

Revizyon No

00
Yıldız Teknik Üniversitesi

…………………………………. Fakültesi Dekanlığına,
………………………………….MYO Müdürlüğüne,
“21.09.2013 tarih ve 28772 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal İle Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal İle Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmeliğe eklenen Ek Madde 1” uyarınca, Üniversitenize yatay geçiş yapmak istiyorum. Durumuma ilişkin bilgiler aşağıda belirtilmektedir.
Bilgilerinizi ve gereğini saygılarımla arz ederim.ÖĞRENİMİ SÜRDÜRÜLEN

YATAY GEÇİŞ İÇİN BAŞVURU YAPILAN


ÜNİVERSİTE

ÜNİVERSİTE

FAKÜLTE / MYO

FAKÜLTE / MYO

BÖLÜM / PROGRAM

BÖLÜM / PROGRAM
dikdörtgen 1dikdörtgen 2dikdörtgen 4dikdörtgen 3


ÖĞRETİM ŞEKLİ


I.öğr. II.öğr.


ÖĞRETİM ŞEKLİ


I.öğr. II.öğr.


SINIF

SINIF
AĞIRLIKLI GENEL NOT ORTALAMASI

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILITC KİMLİK NO: :………………………………………………………………………………….……


ADI :………………………………………………………………………………………
SOYADI :……………………………………………………………………………………….
YAZIŞMA ADRESİ : .......................................................................................................................

.........................................................................................................................


TELEFON : ........................................................................................................................
Bu dilekçede verilen tüm bilgilerin doğruluğunu kabul ve beyan ederim. Kayıt hakkı kazandığım takdirde, başvuru ve kayıt koşullarına uymayan bir durumla karşılaşılması halinde kaydımın iptalini kabul ediyorum.

İmza/Tarih

(Form No: FR-638; Revizyon Tarihi: 11.02.2014; Revizyon No: 00)
EK-2
2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 2. DÖNEM (BAHAR YARIYILI ) KATKI PAYI / ÖĞRENİM ÜCRETLERİ TABLOSU


İKİNCİ ÖĞRETİM

İKİNCİ ÖĞRETİM ÖĞRENİM ÜCRETLERİ

MİMARLIK FAKÜLTESİ

764,50

ELEKTRİK ELEKTRONİK FAKÜLTESİ

764,50

İNŞAAT FAKÜLTESİ

764,50

KİMYA METALÜRJİ FAKÜLTESİ

764,50

MAKİNE FAKÜLTESİ

764,50

GEMİ İNŞAATI VE DENİZCİLİK FAKÜLTESİ

962,00

FEN EDEBİYAT FAK. (Sos Prog)

481,00

FEN EDEBİYAT FAK. (Fen Prog)

640,50

EĞİTİM FAKÜLTESİ

513,50

İKTİSADİ VE İDARİ FAK.

577,50

SANAT TASARIM FAKÜLTESİ

962,00

MESLEK YÜKSEK OKULU

385,00

MATEMATİK MÜHENDİSLİĞİ (İNGİLİZCE)

1.146,75


Yüklə 87,18 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə