Ek1 ÖzgeçMİŞ ve eserler listesi ÖzgeçMİŞ Adı SoyadıYüklə 66,26 Kb.
tarix29.10.2017
ölçüsü66,26 Kb.
#21233

EK1

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ

Adı Soyadı : Turan KARABÖRK

Doğum Tarihi (gg/aa/yy): 11/03/1970

Adres : Aksaray Üniversitesi, Müh. Fak. İnşaat Müh. Bölümü

Telefon : 0 382 288 2339

E-posta : turankarabork@gmail.com

  1. EĞİTİM DURUMU

Unvan

Bölüm/Anabilim Dalı

Fakülte / Y.Okul

Üniversite

Yıllar

Lisans

İnşaat Mühendisliği

Mühendislik Fakültesi

Anadolu Üniv.

1987-1991

Y. Lisans

İnşaat Mühendisliği/Yapı

Mühendislik Fakültesi

Anadolu Üniv.

1991-1993

Doktora

İnşaat Mühendisliği/Yapı

Mühendislik Fakültesi

Sakarya Üniv.

1996-2001

Yrd. Doç.

İnşaat Mühendisliği/Yapı

Aksaray Müh. Fak.

Niğde Üniv.

2002-2006

Yrd. Doç.

İnşaat Mühendisliği/Yapı

Mühendislik Fakültesi

Aksaray Üniv.

2006-

2. AKADEMİK ve MESLEKİ DENEYİM

Görev Dönemi

Unvan

Üniversite/Kurum

Bölüm/Anabilim Dalı

1993-1999

Arş.Gör.

Niğde Üniversitesi / Aksaray Mühendislik Fakültesi

İnşaat Mühendisliği/Yapı

1999-2001

Arş.Gör.

Sakarya Üniversitesi / İnşaat Mühendisliği Bölümü

İnşaat Mühendisliği/Yapı

2001-2002

Dr. Arş.Gör.

Niğde Üniversitesi / Aksaray Mühendislik Fakültesi

İnşaat Mühendisliği/Yapı

2002-2006

Yrd.Doç.Dr.

Niğde Üniversitesi / Aksaray Mühendislik Fakültesi

İnşaat Mühendisliği/Yapı

2006-

Yrd.Doç.Dr.

Aksaray Üniversitesi / İnşaat Mühendisliği Bölümü

İnşaat Mühendisliği/Yapı

A. BİLİMSEL YAYINLAR VE ATIFLAR

A1.a T. Karabork, Y. Kocak, “New Metal Connectors Developed to Improve the Shear Strength of Stone Masonry Walls”, Structural Engineering and Mechanics, “50”, 121-135 pp., Nisan-2014, DOI: http://dx.doi.org/10.12989/sem.2014.50.1.121.

A1.b T. Karabork, “Performance of Multi-Storey Structures with High Damping Rubber Bearing Base Isolation Systems”, Structural Engineering and Mechanics, “39”, 399-411 pp., Ağustos-2011.

A1.c M. Sonmez, E. Aydin, T. Karabork, “Using an Artificial Bee Colony Algorithm for the Optimal Placement of Viscous Dampers in Planar Building Frames,” Structural and Multidisciplinary Optimization, “48”, 395–409 pp., Ağustos-2013,

DOI 10,1007/s00158-013-0892-y.A1.d T. Karabork, I.O. Deneme, P. R. Bilgehan, “A Comparison of the Effect of SSI on Base Isolation Systems and Fixed-Base Structures for Soft Soil”, Geomechanics and Engineering, “7”, 87-103 pp., Temmuz-2014, DOI:http://dx.doi.org/10.12989/gae.2014.7.1. 087.

A1.e E. Aydin, M. Sonmez, T. Karabork, ” Optimal placement of elastic steel diagonal braces using artificial bee colony algorithm”, Steel and Composite Structures, Vol. 19, No. 2, 349-368 pp., 2015. DOI: http://dx.doi.org/10.12989/scs.2015.19.2.349

A2.a M. A. Komur, T. Karabork, I. O. Deneme, “Nonlinear Dynamic Analysis of Isolated and Fixed-Base Reinforced Concrete Structures”, Gazi University Journal of Science, “24”, 463-475 pp., Temmuz-2011.


A3.a T. Karabörk, M. Elmas, "Çok Katlı Betonarme Yapılarda Temel Yalıtım Sistemleri Optimizasyonu", TÜBAV Bilim Dergisi, "2", 162-174 pp., 2009.

A3.b T. Karabörk, "Yapı-Zemin Etkileşimi Dikkate Alınarak Betonarme Yapıların Doğrusal Olmayan 3 Boyutlu Dinamik Analizi", Yapı Teknolojileri Elektronik Dergisi, "5", 25-36 pp., 2009.

A3.c T. Karabörk, İ. Ö. Deneme, R. P. Bilgehan, "Temeli İzole Edilen Yapılarda Dinamik Yapı-Zemin Etkileşimi", Erciyes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, "26", 77-87 pp., 2010.A5a.1 M. Elmas, T. Karabörk, 4th International Congress on Advances in Civil Engineering,

“ Kauçuk Yatak Kullanılarak Temeli Yalıtılmış Çok Katlı Yapıların Dinamik Analizi ", 277-285 pp., Gazimagusa, Turkish Republic of Northern Cyprus, Kasım, 2000.A5a.2 M. Elmas, T. Karabörk, D. Mercan, 5th International Congress on Advanced Civil Engineering, "Temeli Yalıtılmış Orta Yükseklikteki Yapıların Doğusal Olmayan Dinamik Analizi", 21-30 pp., İstanbul, Turkey, Eylül, 2002.

A5a.3 M.A. Kömür, T. Karabörk, İ.Ö. Deneme, Uluslararası Sakarya Deprem Sempozyumu, "Kurşun Çekirdekli Kauçuk İzolatörlü Betonarme Çerçeve Sistemlerin Doğrusal Olmayan Dinamik Analizi", 130-141 pp., Sakarya, Turkey, Ekim, 2009.

A5a.4 M. Kaya, T. Karabörk, S. Bektaş, 9 th International Congress on Advanced Civil Engineering, "Using Analytical Modeling of Investigate the Suitability of the Historical Diyarbakır Karasu Bridge for the Civil Transport", 1-8 pp., Trabzon, Turkey, Eylül, 2010.

A5a.5 M.A. Komur, T. Karabork, I.O. Deneme, 6 th International Conference on Seismology and Earthquake Engineering, "Lead Rubber Bearing System for Seismic Isolation of Reinforced Concrete Structures", 1-9 pp., Tehran, Iran, Mayıs, 2011.
A5b.1 T. Karabörk, F. Karabörk, M. Dilmeç, Polimer İşleme ve Geri Kazanım Sempozyumu, "Kauçuk-Çelik Kompozit Malzemenin Sismik Yalıtım Uygulamaları", 167-181 pp., Mersin, Türkiye, Nisan, 2004.

A5b.2 T. Karabörk, S. Doğuş Gümüşsoy, Deprem Sempozyumu, "Zemin Özelliklerinin Çok Katlı Yapıların Dinamik Davranışı Üzerine Etkisi", 1108-1113 pp., Kocaeli, Türkiye, Mart, 2005.

A5b.3 T. Karabörk, M. Elmas, D. Mercan, Deprem Sempozyumu, "Deprem Etkisindeki Yapı Davranışına Zemin Taşıma Gücünün Etkisi", 27-34 pp., Kocaeli, Türkiye, Mart, 2005.

A5b.4 T. Karabörk, S. Doğuş Gümüşsoy, P.R. Bilgehan, Zemin Mekaniği ve Temel Mühendisliği 1. Özel Konulu Sempozyumu, "Çok Katlı Çelik Yapı Sistemlerinin Yapı-Zemin Etkileşimi ile Doğrusal Olmayan Dinamik Analizi", 139-144 pp., İstanbul, Türkiye, Kasım, 2007.

A5b.5 T. Karabörk, 2. Çelik Yapılar Ulusal Sempozyumu, "Yüksek Sönümlü Kauçuk Yatak Kullanılarak Temeli Yalıtılmış Çelik Yapıların Deprem Davranışı", 42-48 pp., Eskişehir, Türkiye, Mayıs, 2007.

A5b.6 M. Sönmez, E. Aydın, T. Karabörk, 7. Ulusal Deprem Mühendisliği Konferansı, "Yapay Arı Koloni Algoritması (ABCA) ile Düzlem Çerçeve Sistemlerde Sönümleyenci Yerleşim Optimizasyonu", 1-11 pp., İstanbul, Türkiye, Mayıs, 2011.

A5b.7 T. Karabörk, T. Çelik, Y. Koçak, 5. Tarihi Eserlerin Güçlendirilmesi ve Geleceğe Güvenle Devredilmesi Sempozyumu, “Tarihi Taş Yığma Duvarların Kayma Dayanımını Arttırmak Amacıyla Geliştirilen Metal Bağlantı Elemanları”, 7 1-83 pp., Erzurum, Türkiye, Ekim, 2015.

A8. SCI, SCI-Expanded, SSCI, AHCI kapsamındaki dergilerde ve yurtdışında yayınlanmış kitaplarda 7 adet atıf bulunmaktadır.

F. EĞİTİM-ÖĞRETİM FAALİYETLERİ

F18.
b) Tamamlanmış yüksek lisans tezi;
1- Serpil Doğuş Gümüşsoy, (2005), Zemin Özelliklerinin Çok Katlı Yapıların Dinamik Davranışı Üzerine Etkisi, Yüksek Lisans Tezi, Niğde Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Niğde.
2- Yılmaz Koçak, (2013), Yığma Duvarlarda Kayma Dayanımının Artırılması Amacı ile Farklı Bağlantı Elemanı Uygulamaları, Yüksek Lisans Tezi, Aksaray Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Aksaray.


F19. Dersler (Son 3 yıl)


Akademik Yıl

Dönem

Dersin Adı

Haftalık Saati

Öğrenci Sayısı

Teorik

Uygulama

2012-2013

Güz

Yapı Statiği 1

3

0

150

Yapı Statiği 3

3

0

26

Depreme Dayanıklı Yapı Tasarımı (Yüksek Lisans)

3

0

8

Bahar

Yapı Statiği 2

3

0

126

Yapı Mühendisliğinde Bilgisayar Uygulamaları

3

0

40

Yapı Sistemlerinin Analizinde Matris Yöntemler (Yüksek Lisans)

3

0

2

2013-2014

Güz

Yapı Statiği 1

3

0

193

Yapı Statiği 3

3

0

65

Depreme Dayanıklı Yapı Tasarımı (Yüksek Lisans)

3

0

20

Bahar

Yapı Statiği 2

3

0

152

Yapı Mühendisliğinde Bilgisayar Uygulamaları

3

0

75

Yapı Sistemlerinin Analizinde Matris Yöntemler (Yüksek Lisans)

3

0

2

2014-2015

Güz

Yapı Statiği 1

3

0

150

Yapı Statiği 3

3

0

26

Depreme Dayanıklı Yapı Tasarımı (Yüksek Lisans)

3

0

8

Bahar

Yapı Statiği 2

3

0

126

Yapı Mühendisliğinde Bilgisayar Uygulamaları

3

0

40

Yapı Sistemlerinin Analizinde Matris Yöntemler (Yüksek Lisans)

3

0

2


F20. Erasmus ders verme hareketliliği kapsamında yurt dışında ders verme etkinliğine katılma (Transilvania University of Brasov, Romanya).

Kataloq: files
files -> Fövqəladə hallar və həyat fəaliyyətinin təhlükəsizliyi”
files -> Azərbaycan Respublikası Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi Azərbaycan Dövlət Aqrar Universiteti adau-nun 80 illik yubileyinə həsr edilir adau-nun elmi ƏSƏRLƏRİ g əNCƏ 2009, №3
files -> Ümumi məlumat Fənnin adı, kodu və kreditlərin sayı
files -> Mühazirəotağı/Cədvəl I gün 16: 40-18: 00 #506 V gün 15: 10-16: 30 #412 Konsultasiyavaxtı
files -> Mühazirə otağı/Cədvəl ivgün saat 13 40 15 00 otaq 410 Vgün saat 13 40 15 00
files -> TƏDRİs plani iXTİsas: 050407 menecment
files -> AZƏrbaycan respublikasi təHSİl naziRLİYİ XƏZƏr universiteti TƏHSİl faküLTƏSİ
files -> Mühazirə otağı/Cədvəl Məhsəti küç., 11 (Neftçilər kampusu), 301 n saylı otaq Mühazirə: Çərşənbə axşamı, saat 16. 40-18. 00

Yüklə 66,26 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə