Elektrik materialşünasliğiYüklə 48,23 Kb.
tarix08.06.2018
ölçüsü48,23 Kb.

Elektrik materialşünasliği” fənni proqraminın

İzahat vərəqi

Ölkəmizin iqtisadi və sosial inkişafı iqtisadiyyatın effektiv inkişaf tempindən, istehsalatın elmi-texniki tərəqqi, texniki silahlandırma yolu ilə qurulmasından asılıdır.Bu vəzifənin yerinə yetirilməsi ilk-peşə ixtisas təhsili sahəsində kadr hazırlığından asılıdır.

Bir çox ixtisaslar üzrə kadr hazırlığında “Elektrik materialşünaslığı” fənni mühüm rol oynayır.

Elektrik materialşünaslığı” fənninin tədrisində şagirdlərin texniki və iqtisadi düşüncə tərzinin artırılmasına fikir verilməlidir.Fənnin tədrisi zamanı yüksək məhsuldarlıqlı əmək sərfi, yeni təlim texnalogiyalarının tətbiqi, peşənin müasir texnologiya əsasında öyrənilməsi, qabaqcıl ölkələrin bu sahədə mütərəqqi forma və metodları, üsullarının öyrədilməsi proqramda nəzərə alınmışdır.

Tədris materialları şəhr edilərkən fənnin tədrisini əsas ümumtəhsil fənlərinin bünövrəsi üzərində qurmaq tələb olunur. Xüsusən dəqiq elmlər sahəsindəki əsas anlayışlara istinad edilmişdir.

Peşə hazırlığının keyfiyyətini yüksəltmək məqsədi ilə bu fənnin həm nəzəri, həm də istehsalat təlimi dərslərinin tədrisi zamanı əsas məlumatların, qanunların və prinsiplərin, mütərəqqi avadanlıqların öyrədilməsi proqramda nəzərə alınmaşdır.

“Elektrik materialşünaslığı” fənninin proqramında bu fənnin predmeti, Elektrik dövrləri və onların elementləri, Elektrik təhlükəsizliyin əsasları, Yarımkeçiricilər, İnteqral mikrosxemlər, Gücləndiricilər, Rəqs generatoru, Elektrik süzgəcləri, Stabilləşdiricilər kimi fənlərə geneş yer ayrılmışdır.


Elektrik materialşünaslıq” fənnininM Ö V Z U L A R P L A N I

S/s

Mövzunun adı

Təhsil müddəti 3 il

1

2

3

4

5

6

I.Elektrik dövrələri və onların elementləri

Elektrik dövrələri və onların elementləri.

Elektrik dövrələri iş rejimini xarakterizə edən elektrik.

Elektrik dövrəsinin əvəzetmə sxemlər.

Sabit cərəyan elektrik dövrələri.

Sabit cərəyan elektrik dövrəsinin sxemləri.

Ümumi təkrar.


6

1

1

1

1

1

1

1

2

3

4

II. Sadə və mürəkkəb elektrik dövrələri

Sadə və mürəkkəb elektrik dövrələri

Maqnit dövrələri və onların elementləri

Dəyişən cərəyan elektrik dövrələri

Üçfazlı elektrik dövrələri


4

1

1

1

1

1

2

3

4

5


III.Elektrik təhlükəsizliyin əsasları

Elektrik təhlükəsizliyin əsasları

Toxunula bilən gərginlik

Qeyri-xətt elektrik dövrləri haqqında anlayış.

Maqnit rabitəli elementlərdən təşkil olunması.

Ampermetr və voltmetrin müqavimətinin ölçüsü.5

1

1

1

1

1

1

2

3

4

5

6

IV. Yarımkeçiricilər

Yarımkeçiricilərin elektrik keçiriciliyi.

Yarımkeçirici diodlar.

Düzləndirici diodlar.

Yarımkeçirici rezistorlar.

Tranzistorlar, onların markalanması.

Eppelyar tranzistorlar.


6

1

1

1

1

1

1

1

2

3

4

V. İnteqral mikrosxemlər

Mikrosxematikanın inkişaf prespektivləri.

İnteqral mikrosxemlərin hazırlanma texnikası.

Elektron gücləndiriciləri təsnifatı.

Gücləndirici kaskad.


4

1

1

1

1

1

2

VI. Gücləndiricilər

Əməliyyat gücləndiricilərin ümumi xarakteristikası.

İnteqral mikrosxemlərdə gücləndirici qurğular.


2

1

1

1

2

3

4

5

  1. Rəqs generatoru

Sinisvoilal rəqs generatorunun fiziki xarakteristikası.

.İnteqral mikrosxemlərdə rəqs generatoru.

Qida mənbələri haqqında ümumi məlumat.

Biryarımperiodlu və ikiyarımperiodlu gücləndiricilər.

Ümumi təkrar.


5

1

1

1

1

1

1

2

VIII.Elektrik süzgəcləri

Elektrik süzgəcləri haqqında anlayış.

Yarımkeçirici düzləndiricilərin ümumi kursu.


2

1

1

1

2

3

4

IX.Stabilləşdiricilər

Stabillaşdiricilər və çevricilər.

Gərginlik və cərəyan stabilləşdiriciləri.

Praktik iş.

Yekun dərs.


4

1

1

1

1
CƏMİ:

38

Elektrik materialşünasliği” fənninin

PROQRAMI

Mövzu_7.Rəqs_generatoru'>Mövzu_5.İnteqral_mikrosxemlər'>Mövzu 1.Elektrik dövrləri və onların elementləri

Elektrik dövrləri və onların elementləri.Əsas cərəyan, gərginlik, elektrik hərəkət qüvvəsi, müqavimət.Elektrik dövrəsinin iş rejimini xarakterizə edən elektrik kəmiyyətləri.Ölçü vahidləri: İ (cərəyan) Amper, U(gərginlik) Volt, R(müqavimət) OM.Elektrik dövrəsinin əvəzetmə sxemləri.Sabit cərəyan elektrik dövrəsinin sxemləri.Kontur cərəyanların metodu, ekvıvalent generator metodu.Ümumi təkrar.Mövzu 2. Sadə və mürəkkəb elektrik dövrələri

Sadə və mürəkkəb elektrik dövrləri.Kirxhof qanunlarının metodu.Maqnit dövrləri və onların elementləri.Maqnit selinin gücləndirilməsi və onların elementləri. Maqnit selinin gücləndirilməsi.Dəyişən cərəyan elektrik dövrləri.Dəyişən cərəyanda gücün Ani qiyməti.Ücfazlı elektrik dövrləri.Dəyişən cərəyanın üçfazlı şəkildə istehsalı.Mövzu 3. Elektrik təhlükəsizliyin əsasları

Elektrik təhlükəsizliyin əsasları. Sabit və dəyişən cərəyan dövrlərinin tətbiqi.Toxunula bilən gərginlik.Gərginliyin dəyişməsi.Qeyri-xətt elektrik dövrləri haqqında anlayış.Mürəkkəb dövrlərin hesablanması.Maqnit rabitəli elementlərdən təşkil olunmuş elektrik dövrləri.Elektrik dövrələrinin müqavimətinin tənzimlənməsi.Ampermetr və voltmetrin müqavimətinin ölçülməsi.Qısa qapanma rejimində işləmsi.Mövzu 4.Yarımkeçiricilər-6saat

Yarımkeçiricilərin elektrik keçiriciliyi.Yarımkeçiricilərin elektrotexnikada yayılması.Yarımkeçirici diodlar.Diodlarda cəriyanın axması.Düzləndirici diodlar.Qeyri-aşkar şəkilli düzləndirici diodların istifadəsi.Yarımkeçirici rezistorlar.Maqnit selinin istiqamətinin dəyişməsi.Tranzistorlar, onların markalanması.Tranzistorlarda cərəyanın istiqaməti.Eppelyar tranzistorlar. Maqnit seli və cərəyanın dəyişməsi.


Mövzu 5.İnteqral mikrosxemlər

Mikrosxematikanın inkişaf prespektivləri.Elektrik enerjisinin mexaniki enerjiyə çevrilməsi.İnteqral mikrosxemlərin hazırlanma texnikası.Müxtəlif şəkildə aşkarşəkilli və qeyri-aşkarşəkilli hazırlanması.Elektron gücləndiriciləri təsnifatı.Cərəyanların yaratdıqları maqnit sahələrinin toplanması.Gücləndirici kaskad.Maqnit sahələrinin qarşılıqlı təsirindən asılılığı.Mövzu 6.Gücləndiricilər

Əməliyyat gücləndiricilərin ümumi xarakteristikası.Stator dolağında naqillərin qızması.İnteqral mikrosxemlərdə gücləndirici qurğular.Maqnit itkilərinin çoxalması.Mövzu 7.Rəqs generatoru

Sinisvoilal rəqs generatorunun fiziki xarakteristikası.Səpələnmə maqnit selininartması nəticəsində rəqs generatorundan istifadə.İnteqral mikrosxemlərdə rəqs generatoru.Elektrik enerjisinin hasili zamanı generatordan istifadə.Qida mənbələri haqqında ümumi məlumat.Cərəyan və gərginliyin mənbələrdən təmizlənməsi.Biryarımperiodlu və ikiyarımperiodlu gücləndiricilər.Cərəyan və gərginliyin ani qiyməti zamanı dövrənin gücü.Ümumi təkrar.Mövzu 8.Elektrik süzgəcləri

Elektrik süzgəcləri haqqında anlayış.Elektrotexnikada geniş istifadəsi. Yarımkeçirici düzləndiricilərin ümumi kursu.Yarımkeçirici düzləndiricilərin istiqamətinin dəyişməsi.Mövzu 9.Stabilləşdiricilər

Stabillaşdiricilər və çevricilər.Stabilləşdiricilərin potensial qüvvəyə malik olması.Gərginlik və cərəyan stabilləşdiriciləri.Dövrədə gərginliyin və cərəyanın stabilləşməsi.Praktik iş.Praktiki işlərin görülməsi.Yekun dərs.Yekun qiymətləndirmə.
Kataloq: wp-content -> uploads -> 2017

Yüklə 48,23 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə