Endokrinologiya 25. 11. 2014-cü IL tarixində əlavə və dəyişikliklər edilmişdir


) Aşağıdakılardan hansı hormonlar TEBQ stimulə etmə xüsusiyyətinə malikdirlər?Yüklə 2,45 Mb.
səhifə19/19
tarix01.07.2018
ölçüsü2,45 Mb.
1   ...   11   12   13   14   15   16   17   18   19

1176) Aşağıdakılardan hansı hormonlar TEBQ stimulə etmə xüsusiyyətinə malikdirlər?
A) Qlukokortikoid və mineralokortikoidlər

B) STH və somatomedinlər

C) Tiroid hormonları və estradiol

D) Renin və Vazopressin

E) Tiroliberin və kortikoliberin
Ədəbiyyat: Майкл Т., МакДермотт «Секреты эндокринологии», 2003 г.
1177) Tekoma nədir?
A) Qalxanvari vəzinin şişi

B) Mədəaltı vəzin şişi

C) Böyrəküstü vəzin şişi

D) Yumurtalığın virilizəedici şişi

E) Qalxanvari ətraf vəzin şişi
Ədəbiyyat: Майкл Т., МакДермотт «Секреты эндокринологии», 2003 г.
1178) 21-hidroksilaza fermentinin defisiti zamanı hansı patologiya müşahidə olunur?
A) Hipertenzion forma

B) Sadə viril forma

C) Qarışıq forma

D) Duzitirən, qarışıq forma

E) Duzitirən forma
Ədəbiyyat: Майкл Т., МакДермотт «Секреты эндокринологии», 2003 г.
1179) Sərbəst kortizolun sidikdə ifrazının azalması hansı xəstəliklər zamanı baş vermir?
A) Yatrogen

B) Kuşing xəstəliyi

C) Böyrəküstü vəzinin qabıq maddəsinin anadangəlmə çatışmamazlığı

D) Adisson xəstəliyi

E) İkincili böyrəküstü vəzi çatışmazlığı
Ədəbiyyat: Майкл Т., МакДермотт «Секреты эндокринологии», 2003 г.
1180) Hansı xəstəliklər zamanı osteokalsinin artması müşahidə olunur?
A) Hipertireoz

B) Hiperparatireozun erkən mərhələsi

C) Pedjet xəstəliyi

D) Böyrək osteoidistrofiya

E) Hamısı
Ədəbiyyat: Майкл Т., МакДермотт «Секреты эндокринологии», 2003 г.
1181) Hansı xəstəliklər zamanı osteokalsinin azalması müşahidə olunur?
A) Şəkərli diabet

B) Hipoparatireoz

C) Hiperparatireozun erkən mərhələsi

D) Pedjet xəstəliyi

E) Böyrək osteodistrofiyası
Ədəbiyyat: Майкл Т., МакДермотт «Секреты эндокринологии», 2003 г.
1182) Osteokalsin nədir?
A) Qalxanvari ətraf vəzilərin hormonudur

B) Sümük matriksinin əsas qeyri kallogen proteinidir

C) Kalsium preparatıdır

D) Hipofizin hormonudur

E) Qalxanvari vəzin sintez etdiyi hormondur
Ədəbiyyat: Майкл Т., МакДермотт «Секреты эндокринологии», 2003 г.
1183) Konn sindromunun əsas spesifik sindromlarına hansı aid deyil?
A) Hiperqlikemiya

B) Hipokaliemiya

C) Hiperaldosteronemiya

D) Hiporeninemiya

E) Hipernatriemiya
Ədəbiyyat: Майкл Т., МакДермотт «Секреты эндокринологии», 2003 г.
1184) Progesteronun azalması nə vaxt müşahidə olunur?
A) Galaktoreya, amenoreya sindromu

B) Psevdo hamiləlik

C) Xorion epitelioma

D) Böyrəküstü vəzin anadan gəlmə hiperplaziyası

E) Yumurtalığın şişləri
Ədəbiyyat: Майкл Т., МакДермотт «Секреты эндокринологии», 2003 г.
1185) Reninin artması nə vaxt müşahidə olunur?
A) Şirin biyan kökü və mineralokortikoid qəbulu

B) II-li hiperaldosteronizm

C) Hiperkalemiya

D) Medullyar sindromu

E) I-li hiperaldosteronizm
Ədəbiyyat: Майкл Т., МакДермотт «Секреты эндокринологии», 2003 г.
1186) Hipoparatireoz zamanı qıcolmaya hazırlıq mərhələsi üçün hansı simptom xarakterik deyil ?
A) Trusso simptomu

B) Babinski simptomu

C) Erba simptomu

D) Xvostek simptomu

E) Veys simptomu
Ədəbiyyat: Майкл Т., МакДермотт «Секреты эндокринологии», 2003 г.
1187) Hipoparatireozun ən təhlükəli ağırlaşmaları hansılardır?
A) Asfiksiya ilə müşahidə olunan larinqospazm

B) Sümüklərin struktur dəyişikliyi

C) Hipokalsiemiya

D) Hiperkalsiemiya

E) Hipokaliemiya
Ədəbiyyat: И.И.Дедов «Эндокринология. Национальное руководство», 2008 г. И.И.Дедов «Эндокринология. Национальное руководство», 2008 г.
1188) Aşağıdakı xəstəliklərdən hansı birində testosteronun azalması müşahidə olunmur?
A) Daun sindromu

B) Kriptorxizm

C) Yumurtalığın polikistoz sindromu

D) Klaynfelter sindromu

E) Kalmann sindromu
Ədəbiyyat: И.И.Дедов «Эндокринология. Национальное руководство», 2008 г.
1189) Aşağıdakı xəstəliklərdən hansı birində hiperkalsiemiya müşahidə olunmur?
A) Kuşinq xəstəliyi

B) Reklinhausen neyrofibromatozu

C) Kaler Mielom xəstəliyi

D) Diffuz toksiki ur

E) Hipoparatireoz
Ədəbiyyat: И.И.Дедов «Эндокринология. Национальное руководство», 2008 г.
1190) Aşağıdakı xəstəliklərdən hansı birində tiroksinin yüksəlməsi müşahidə olunmur?
A) Panhipopituitarizm

B) Diffuz toksiki ur

C) Yarımkəskin tireoidit

D) Piylənmə

E) Hepatit
Ədəbiyyat: И.И.Дедов «Эндокринология. Национальное руководство», 2008 г.
1191) Aşağıdakı xəstəliklərdən hansı birində FSH-ın yüksəlməsi müşahidə olunmur?
A) Klayn-felter sindromu

B) Hemoxromatoz

C) I-li hipoqanadizm

D) Yumurtalığın ageneziyası

E) Terner sindromu
Ədəbiyyat: И.И.Дедов «Эндокринология. Национальное руководство», 2008 г.
1192) Hamiləlik dövründə yodun profilaktik qəbul dozası hansıdır?
A) təyin edilmir

B) 200 mkg/gün

C) 150 mkg/gün

D) 250 mkg/gün

E) 100 mkg/gün
Ədəbiyyat: И.И.Дедов «Эндокринология. Национальное руководство», 2008 г.
1193) Hansı sindrom zamanı hündürboyluluq müşahidə olunmur?
A) Terner sindromu

B) Bekvit-Videlman sindromu

C) Marfan sindromu

D) Viverr-Smit sindromu

E) Sotos sindromu
Ədəbiyyat: И.И.Дедов «Эндокринология. Национальное руководство», 2008 г.
1194) I - li sonsuzluq dedikdə nə nəzərdə tutulur?
A) Heç bir zaman hamiləliyin baş verməməsi

B) Tez-tez düşüklərin olması

C) Kontraseptivlərin qəbulu

D) Menarxenin olmaması

E) Uzun müddət ara verən hamiləlik
Ədəbiyyat: И.И.Дедов «Эндокринология. Национальное руководство», 2008 г.
1195) Kişilərdə qonadotropin rilizinq hormonuna əsasən hansı hormon vasitəsilə nəzarət edirlər?
A) Estrogenlər

B) Prolaktin

C) TSH

D) TestosteronE) Progesteron
Ədəbiyyat: И.И.Дедов «Эндокринология. Национальное руководство», 2008 г.
1196) Androgen reseptorlarının defektinin fenotipik əlamətləri hansılardır?
A) İzoseksual tipli cinsi inkişaf

B) Vaxtından əvvəl cinsi inkişaf

C) Virilizasiya çatışmazlığından başlayaraq testikulyar feminizasiya sindromuna qədər

D) Həqiqi hermofrodizm

E) Fenotipik əlamətləri yox
Ədəbiyyat: И.И.Дедов «Эндокринология. Национальное руководство», 2008 г.
1197) Qonadotropinlərin qanda yüksək səviyyəsi fonunda testosteron çatışmazlığı hansı patoloji halın göstəricisidir?
A) Hiperprolaktinemiya

B) Adrenogenital sindrom

C) II-li hipoqonadizm

D) I-li hipoqonadizm

E) Hipofizin şişləri
Ədəbiyyat: И.И.Дедов «Эндокринология. Национальное руководство», 2008 г.
1198) Androgen alopesiyası zamanı xayaların funksiyası və androgenlərin təsirindən hansı dəyişikliklər baş verir?
A) Xayaların funksiyası azalaraq pozulur

B) Androgenlər inqibə olunur

C) Xayaların funksiyası zəifləyir, androgenlərin təsiri artır

D) Azoospermiya olur

E) Xayaların funksiyası və androgenlərin təsiri normal vəziyyətdə olur
Ədəbiyyat: И.И.Дедов «Эндокринология. Национальное руководство», 2008 г.
1199) Hiperkortisizm xayaların funksiyasına necə təsir edir?
A) Xayaların funksiyalarını tormozlayır

B) Təsir etmir

C) Xayalarda estradiol sintezini artırır

D) Spermada fruktozanın miqdarını artırır

E) Xayaların funksiyalarını stimulyasiya edir
Ədəbiyyat: И.И.Дедов «Эндокринология. Национальное руководство», 2008 г.
1200) Qanda testosteronun azalmasına səbəb olan hal hansıdır?
A) Pəhriz təyini

B) Sustanon preparatının təyini

C) Steroid terapiya

D) Stress

E) Uzunmüddətli və ağır fiziki yüklənmə
Ədəbiyyat: И.И.Дедов «Эндокринология. Национальное руководство», 2008 г.
1201) Hipotireozun müalicəsi zamanı TSH-ın optimal səviyyəsi aşağıdakılardan hansıdır?
A) 0,1-0,2 mME/R

B) 3-4 mME/R

C) 2,2-3,4 mME/R

D) 0,5-2 mME/R

E) 0,1-0,5 mME/R
Ədəbiyyat: И.И.Дедов «Эндокринология. Национальное руководство», 2008 г.
1202) Aşağıdakı preparatlardan hansılar hirsutizmə səbəb ola bilər?
A) Bromkriptin, Dostineks

B) Androkur

C) Danazol, Fenitoin, Levonorgestrel, anabolik steroidlər

D) Femaston, Dufaston

E) Anoreksigen preparatları
Ədəbiyyat: И.И.Дедов «Эндокринология. Национальное руководство», 2008 г.
1203) Qalxanvari vəzinin bədxassəli şişlərinin təyinində ən effektiv və əhəmiyyətli üsul hansıdır?
A) Boyun hissənin MRT müayinəsi

B) Nazik iynəli aspirasion biopsiya

C) USM-si

D) Qanda Antitellərin təyini

E) Rentgen müayinə
Ədəbiyyat: И.И.Дедов «Эндокринология. Национальное руководство», 2008 г.
1204) Qızlarda vaxtından əvvəl cinsi yetişkənlik dedikdə nə nəzərdə tutulur?
A) Menarxenın olmaması

B) Kişi tipli tüklənmənin olması

C) 7 yaşa qədər telarxe və putarxenin olması

D) II- li cinsi inkişafın olmaması

E) Bədən çəkisinin kəskin artması
Ədəbiyyat: И.И.Дедов «Эндокринология. Национальное руководство», 2008 г.
1205) Kuşinq sindromunun kütləvi diaqnostik üsullarından ən dəqiqi hansıdır?
A) Sidikdə 17 KS-in təyini

B) Böyük Deksametazon sınağı

C) Sutkalıq sidikdə sərbəst kortizolun səviyyəsinin təyini

D) Qanda AKTH-in təyini

E) Kiçik Deksametazon sınağı
Ədəbiyyat: И.И.Дедов «Эндокринология. Национальное руководство», 2008 г.
1206) Aldosteron sekresiyası hansı sistemin nəzarəti altındadır?
A) Renin angiotenzin sistemi

B) Kortizolun nəzarəti altında

C) AKTH təsiri altınfa

D) Qonadoliberinin nəzarəti altında

E) Vazopressinin nəzarəti altında
Ədəbiyyat: И.И.Дедов «Эндокринология. Национальное руководство», 2008 г.
1207) Aşağıdakı xəstəliklərdən hansılar osteoporozla müşahidə olunmur?
A) I-li hiperparatireoz

B) İdiopatik hiperkalsiuriya

C) Kuşinq sindromu

D) Hipertireoz

E) Hipotireoz
Ədəbiyyat: И.И.Дедов «Эндокринология. Национальное руководство», 2008 г.
1208) Hiperkalsemiyanın əsas rast gəlmə səbəbləri hansılardır?
A) I-li hiperparatireoz və qalxanvari ətraf vəzilərin bəd xassəli şişləri

B) I-li hipertireoz

C) Haşimoto tireoiditi

D) Ridel tireoiditi

E) Hipotireoz
Ədəbiyyat: И.И.Дедов «Эндокринология. Национальное руководство», 2008 г.
1209) 46 yaşlı qadın (10 ildir ki, qeyri requlyar Tiamazol qəbul edib. Həkimin tövsiyələrinə pis riayət edib), ağır dehidratasiya simptomları, qusma, sakit halda 120 vurğu nəbz, güclü tremor ilə, ümumi zəiflik, üzərində güclü damar küyü olan 80 mm zobla müraciət edib. Həkimin müalicə taktikası necə olacaq?
A) Antibiotiklər

B) Rehidratasion terapiya, tireostatiklər, β adrenoblokatorlar

C) Tireostatiklər

D) β adrenoblokatorlar

E) Vitaminlər
Ədəbiyyat: И.И.Дедов «Эндокринология. Национальное руководство», 2008 г.
1210) Volf- Çaykov effekti nə deməkdir?
A) Yüksək dozalı yod preparatların qəbulu nəticəsində qalxanvari vəzidə tireoid hormonların sintezinin müvəqqəti inhibasiya edilməsi

B) Hipotireoz ödemləri

C) Əməliyyatdan sonrakı hipotireoz

D) Yüksək dozalı tiroid hormonlarının təyini zamanı əmələ gələn tireotoksikoz

E) Tireostatik kriz
Ədəbiyyat: И.И.Дедов «Эндокринология. Национальное руководство», 2008 г.
1211) 53 yaşında kişi. Şikayətləri: Son aylar sağ gözün bərəlməsi, görmə zəifləməsi və pozğunluğu yoxdur, tireotoksikoz simptomları yoxdur. Xəstənin ilkin müalicə sxemi necə olmalıdır?
A) Qanın hormonal spektrinin təyini

B) Qanda tiroid profilinin yoxlanıması, antitiroid anticismlər, görmə itiliyinin və sahəsinin təyin edilməsi, kəllənin MRT müayinəsi

C) Qanın lipid spektrinin təyini

D) Kəllənin rentgen müayinəsi

E) Qalxanvari vəzin USM müayinəsi
Ədəbiyyat: И.И.Дедов «Эндокринология. Национальное руководство», 2008 г.
1212) Akromeqaliya zamanı konservativ müalicəyə göstəriş hansılardır?
A) Ahıl yaş, cərrahi əməliyyata hər hansı bir əks göstəriş və çox kiçik adenomalar

B) Makroadenomalar

C) Kraniofaringeomanın olması

D) Gənc yaş

E) Şəkərli diabet tip 2 olması
Ədəbiyyat: И.И.Дедов «Эндокринология. Национальное руководство», 2008 г.
1213) 17 yaşlı qızda menarxe 13 yaşda başlayıb və müntəzəm olub. Son 8 aydır ki, tam kəsilib, periodik olaraq döş vəzilərindən açıq rəngli möhtəviyyat müşahidə olunur.Heç bir preparat qəbul etmir. Prolaktinin qanda səviyyəsi 6000 mvah/L (norma 360 mvah/L qədər). Növbəti müayinə planında ilk addım nədən başlamalıdır?
A) Başın MRT-si, Göz dibinin müayinəsi

B) Cinsi xromatinin təyini

C) Qalxanvari vəzin müayinəsi

D) Mədəaltı vəzinin müayinəsi

E) Yumurtalıqların müayinəsi
Ədəbiyyat: И.И.Дедов «Эндокринология. Национальное руководство», 2008 г.
1214) Oğlanlarda hipoqonadizmə şübhə zamanı hansı müayinə metodlarından istifadə etmək məsləhətdir?
A) Qonadoliberin sınağı, Klomifen sınağı, Spermoqramma, xayaların müayinəsi və biopsiyası

B) Sidikdə 17 KS və 17 OKS –in təyini

C) Başın KT təyini

D) Xayaların biopsiyası

E) TSH, Anti TPO təyini
Ədəbiyyat: И.И.Дедов «Эндокринология. Национальное руководство», 2008 г.
1215) Poliuriya və polidipsiya hansı xəstəliyin kardinal simptomlarına aid deyil?
A) Şəkərli diabet

B) Şəkərsiz diabet

C) Hiperparatireoz

D) I-li hiperaldosteronizm

E) Hipotireoz
Ədəbiyyat: И.И.Дедов «Эндокринология. Национальное руководство», 2008 г.
1216) İnsulin preparatları hansı temperaturda saxlanılmalıdır?
A) (+15°) - (+25°C)

B) (-2°)-(-10°)C

C) (+2°)— (+8°)C

D) (+2°) -2°C

E) (+10°)-15°C
Ədəbiyyat: И.И.Дедов «Эндокринология. Национальное руководство», 2008 г.
1217) Diabetik oftalmopatiyalara hansılar aiddir?
A) Sinil katarakta

B) Sklerit

C) Metabolik katarakta

D) Ekzoftalm

E) Blefarit
Ədəbiyyat: И.И.Дедов «Эндокринология. Национальное руководство», 2008 г.
1218) Psevdo hipoaldosteronizm nə deməkdir?
A) Adrenal ektomiyadan sonrakı hipoaldosteronizm

B) Fridirekson Uoterxaus sindromu

C) Konn sindromu

D) Yatrogen hipoaldosteronizm

E) Böyrək və aldosteronun hədəf toxumalarının mineral kortikoidlərə qarşı rezistentlik sindromu
Ədəbiyyat: И.И.Дедов «Эндокринология. Национальное руководство», 2008 г.
1219) Aşağıdakı hormonlardan hansılar hipofizdə laktatrofların inkişafını artırır?
A) Progesteron

B) Testosteron

C) İnsulin

D) Estrogenlər

E) TSH
Ədəbiyyat: А. С. Аметов “Сахарный диабет 2 типа. Проблемы и решения”, 2011 г; Майкл Т., МакДермотт «Секреты эндокринологии», 2003 г.
1220) Pubertat dövrünün hipotalamik sindromunda baş verən hormonal dəyişikliklər necə təzahür edir?
A) Hormonal dəyişikliklər baş vermir

B) Hipertireoidizm və hiperprolaktinemiya

C) Hiperandrogenemiya və LH+FSH yüksək olması

D) STH, AKTH, prolaktin, kortizol və insulinin hipersekresiyası

E) I-li hiperaldosteronizm
Ədəbiyyat: А. С. Аметов “Сахарный диабет 2 типа. Проблемы и решения”, 2011 г; Майкл Т., МакДермотт «Секреты эндокринологии», 2003 г.
1221) Hansı xəstəliklər zamanı vəzidən kənar hiperprolaktinemiya müşahidə olunur?
A) Xroniki böyrək və ağciyər xəstəlikləri zamanı

B) Hemorragik vaskulit zamanı

C) Şəkərli diabet zamanı

D) Döş vəzilərinin şişləri zamanı

E) Bronxial astma zamanı
Ədəbiyyat: А. С. Аметов “Сахарный диабет 2 типа. Проблемы и решения”, 2011 г; Майкл Т., МакДермотт «Секреты эндокринологии», 2003 г.
1222) Gənclik bazofilizm xəstəliyində arterial hipertenziyanın səbəbi aşağıdakılardan hansı ola bilər?
A) Hipofiz adenoması

B) Cinsi inkişaf və TSH-ın artması

C) şəkərli diabet tip 2

D) Qanın lipid spektrının dəyişməsi

E) AKTH hipersekresiyası, hiperkortisizm və renin- aldesteron sisteminin aktivləşməsi
Ədəbiyyat: А. С. Аметов “Сахарный диабет 2 типа. Проблемы и решения”, 2011 г.
1223) Hansı endokrin xəstəlikləri zamanı qıcolma sindromları müşahidə olunmur?
A) Hipoqlikemiya

B) Adisson xəstəliyi

C) Hipotireoz

D) Hipoqonadizm

E) Hipoparatireoz
Ədəbiyyat: Балаболкин М.И., Клебанова Е.М., Креминская В.М. “Дифференциальная диагностика и лечение эндокринных заболеваний.”, 2002 г.
1224) Hipotireoz zamanı əzələlər tərəfindən hansı dəyişikliklər baş verir?
A) Əzələlərin lokal atrofiyası

B) Əzələlərin atrofiyası

C) Çanaq əzələlərinin atrofiyası

D) Əzələlərdə atrofiya olmadan baş verən miopatiyalar

E) Əzələlərin hipertrofiyası, ödemi
Ədəbiyyat: Балаболкин М.И., Клебанова Е.М., Креминская В.М. “Дифференциальная диагностика и лечение эндокринных заболеваний.”, 2002 г.
1225) Aşağıdakı faktorlardan hansı HbA1C artmasına səbəb olur?
A) Hiperlipidemiya

B) Anemiyalar

C) Hiperbilirubinemiya

D) Böyrək çatmamazlığı

E) Hemoqlobinopatiya
Ədəbiyyat: В.В.Фадеев «Диагностика и лечение в эндокринологии», 2010 г.
1226) Xorionik qonadotropin əsasən hansı hormonların xüsusiyyətlərini cəmləşdirib?
A) Vazopressin və oksitosin

B) AKTH və TSH

C) LH və FSH

D) Aldosteron və kortizol

E) Testosteron və estrogen
Ədəbiyyat: В.В.Фадеев «Диагностика и лечение в эндокринологии», 2010 г.
1227) Plasentar laktogenin təsirlərinə hansı aid deyil?
A) İkincili cinsi əlamətlərin əmələ gəlməsi

B) Luteotrop təsir

C) DNT-nin aktivliyini və sintezini artırmaq

D) Somatotrop təsir

E) Laktogen təsir
Ədəbiyyat: В.В.Фадеев «Диагностика и лечение в эндокринологии», 2010 г.
1228) Vipomolar (Verner-Morison sindromu) əsasən harada yerləşir?
A) Mədəaltı vəz

B) Qaraciyər

C) Mədədə

D) Piy toxumasında

E) 12 barmaq bağırsaq
Ədəbiyyat: А. С. Аметов “Сахарный диабет 2 типа. Проблемы и решения”, 2011 г.
1229) Vipomanın başqa adı nədir?
A) Yumurtalığın polikistozu sindromu

B) Verner-Morison sindromu

C) Viver-Smitt sindromu

D) Sotos sindromu

E) Zollinger-Ellison sindromu
Ədəbiyyat: А. С. Аметов “Сахарный диабет 2 типа. Проблемы и решения”, 2011 г.
1230) Şəkərli diabet xəstələrin pəhrizində hansı ərzağın istifadəsinə məhdudiyyət yoxdur?
A) pendir

B) balıq


C) yaşıl tərəvəz

D) marqarin

E) yumurta
Ədəbiyyat: Старкова Н.Т. «Клиническая эндокринология», 2002 г.
1231) Aşağıdakılardan hansı vəzilər ancaq xarici sekresiya vəzilərinə aiddir?
A) hipofiz

B) qalxanvari vəzi

C) ağız suyu vəzi

D) böyrəküstü vəzi

E) qalxanvariətraf vəzi
Ədəbiyyat: Starkova N.T. «Клиническая ендокринология» Rukovodstvo, 3-e izdanie, 2002q.
1232) Aşağıdakılardan hansı vəzilər ancaq daxili sekresiya vəzilərinə aiddir?
A) hipofiz

B) mədəaltı vəzi

C) göz yaşı vəzi

D) cinsi vəzilərr

E) ağız suyu vəziləri
Ədəbiyyat: Starkova N.T. «Клиническая ендокринология» Rukovodstvo, 3-e izdanie, 2002q.
1233) Aşağıdakılardan hansı osteoporoza gətirib çıxarmır?
A) Tireotoksikoz

B) Ovarioektomiya

C) Hiperqlikemiya

D) Kortikosteroidlərin qəbulu

E) Qidalanma pozğunluğu
Ədəbiyyat: “эндокринология национальное руководство" под редакцией акад. РАН и РАМН И. И. Дедова, чл. - кор. РАМН Г. А. Мельниченко
1234) Hansı dərman preparatları osteoporozun müalicəsində istifadə edilmir?
A) Estrogen - hestagen preparatları

B) Ca duzları və D vitamini

C) AÇF inhibitorları

D) Stronsium ranelat

E) Bisfosfonatlar
Ədəbiyyat: “эндокринология национальное руководство" под редакцией акад. РАН и РАМН И. И. Дедова, чл. - кор. РАМН Г. А. Мельниченко
1235) Aşağıdakı ifadələrdən hansı doğru deyil?

A) Aldosteron arterial təzyiqi artırır

B) Kortizol bağırsaqlarda kalsiumun sorulmasını azaldır

C) Kortizol qanda qlükozanın səviyyəsini artırır

D) Testosteron kişilərdə əzələ kütləsini artırır

E) Kalsitonin qanda kalsiumun səviyyəsini artırır


Ədəbiyyat: “эндокринология национальное руководство" под редакцией акад. РАН и РАМН И. И. Дедова, чл. - кор. РАМН Г. А. Мельниченко
1236) İlk dəfə Şerşevski - Terner sindromu diaqnozu qoyulan xəstəyə nə təyin edilməlidir?
A) Somatropin

B) Progesteron

C) Estrogenlər

D) Metformin

E) Levotiroksin
Ədəbiyyat: “эндокринология национальное руководство" под редакцией акад. РАН и РАМН И. И. Дедова, чл. - кор. РАМН Г. А. Мельниченко
1237) Hansı hormonlar orqanizmdə fosfor kalsium mübadiləsini təmin etmir?
A) Qlükaqon

B) Tireokalsitonin

C) 1, 25 - dioksikalsiferol

D) Parathormon

E) Ttireotrop hormon
Ədəbiyyat: “эндокринология национальное руководство» под редакцией акад. РАН и РАМН И. И. Дедова, чл. - кор. РАМН Г. А. Мельниченко
1238) Akarbozanın ən çox rast gəlinən yan təsirləri:
A) Böyrəklərin toksiki zədələnməsi

B) Laktoasidoz

C) Hipoqlikemiya

D) Meteorizm

E) Qaraciyərin toksiki zədələnməsi
Ədəbiyyat: “эндокринология национальное руководство» под редакцией акад. РАН и РАМН И. И. Дедова, чл. - кор. РАМН Г. А. Мельниченко
1239) Karbohidrat mübadiləsinin tam kompensasiyası zamanı lipid mübadiləsinin korreksiyası üçün istifadə edilir?

1. Öd turşusu sekvestrantları

2. Statinlər

3. Fibratlar

4. Alfa adrenoblokatorlar

5. Karnitin
A) Yalnız 4

B) 2, 4


C) 2, 3

D) 3, 5


E) 1, 2
Ədəbiyyat: “эндокринология национальное руководство» под редакцией акад. РАН и РАМН И. И. Дедова, чл. - кор. РАМН Г. А. Мельниченко
1240) Sidik yolları infeksiyasında istifadə olunur:
A) II nəsil sefalosporinlər

B) Penisilinlər

C) Ftorxinalonlar

D) Aminoqlikozidlər

E) I nəsil sefalosporinlər
Ədəbiyyat: “эндокринология национальное руководство» под редакцией акад. РАН и РАМН И. И. Дедова, чл. - кор. РАМН Г. А. Мельниченко
1241) Avtonom diabetik neyropatiya zamanı hansı sistem pozuntuları müşahidə olunmur?
A) Tənəffüs sistemi

B) Sidik ifrazat sistemi

C) Dayaq hərəkət sistemi

D) Mədə bağırsaq sistemi

E) Ürək qan - damar sistemi
Ədəbiyyat: “эндокринология национальное руководство» под редакцией акад. РАН и РАМН И. И. Дедова, чл. - кор. РАМН Г. А. Мельниченко
1242) Diabetik pəncə sindromunun neyropatik formasının spesifik xüsusiyyəti:
A) Göyərmiş dəri örtüyü

B) Fasiləli axsama

C) Avazımış dəri örtüyü

D) Yüksək təsirə məruz qalan hiperkeratoz nahiyələri

E) Pəncə arteriyalarında nəbzin olmaması
Ədəbiyyat: “эндокринология национальное руководство» под редакцией акад. РАН и РАМН И. И. Дедова, чл. - кор. РАМН Г. А. Мельниченко
1243) 5 ildən artıqdır ki, 1-ci tip şəkərli diabeti olan yeniyetmədə mikroalbuminuriya müayinəsi necə aparılmalıdır?
A) İki ildə bir dəfə

B) Gündə 1 dəfə

C) İldə 1 dəfə

D) Ayda 1 dəfə

E) 6 ayda 1 dəfə
Ədəbiyyat: “эндокринология национальное руководство» под редакцией акад. РАН и РАМН И. И. Дедова, чл. - кор. РАМН Г. А. Мельниченко
1244) Tiazid diuretikləri nəyə mənfi təsir edir?
A) Yağ mübadiləsinə

B) Heç birinə

C) Zülal mübadiləsinə

D) Qanın realogiyasına

E) Karbohidrat mübadiləsinə
Ədəbiyyat: “эндокринология национальное руководство» под редакцией акад. РАН и РАМН И. И. Дедова, чл. - кор. РАМН Г. А. Мельниченко
1245) ŞD zamanı kreatinin və sidik cövhərinin artması nədən xəbər verir?
A) Böyrəklərin amiloidozundan

B) Xroniki qlomerulonefritin kəskinləşməsindən

C) Sistitin yaranmasından

D) Karbohidrat mübadiləsinin pozulmasından

E) Diabetik nefropatiyanın inkişafından
Ədəbiyyat: “эндокринология национальное руководство» под редакцией акад. РАН и РАМН И. И. Дедова, чл. - кор. РАМН Г. А. Мельниченко
1246) Metabolik sindroma xas olan xüsusiyyətlər hansılardır?
A) Arterial hipertenziya, insulinrezistentliyi və hipoinsulinemiya

B) Arterial hipertenziya, insulinrezistentliyi, android piylənmə və YSLP azalması

C) Arterial hipertenziya, insulinrezistentliyi, android piylənmə və YSLP artması

D) Arterial hipertenziya, insulinorezistentlik və ginoid piylənmə

E) Arterial hipertenziya, insulinrezistentliyi və ginoid piylənmə, YSLP və ASLP - nin artması
Ədəbiyyat: “эндокринология национальное руководство» под редакцией акад. РАН и РАМН И. И. Дедова, чл. - кор. РАМН Г. А. Мельниченко
1247) Podaqra əleyhinə işlənən preparatlar:
A) İndometasin, meloksikam

B) Alendronat

C) Qlükozamin

D) Allopurinol

E) Nimesulid
Ədəbiyyat: “эндокринология национальное руководство» под редакцией акад. РАН и РАМН И. И. Дедова, чл. - кор. РАМН Г. А. Мельниченко
1248) Oral qlükozaya qarşı tolerantlıq testi keçirilmişdir.Alınan nəticələrdən hansı qlükozaya qarşı tolerantlığın pozulması diaqnozunu qoymağa imkan verir?
A) Acqarına qlikemiya 5. 5 mmol/l; 2 saat sonra 6. 7 - 11. 1 mmol/l

B) Acqarına qlikemiya 5. 0 mmol/l; 2 saat sonra 6. 1 - 11. 1 mmol/l

C) Acqarına qlikemiya 5. 5 mmol/l; 2 saat sonra 7. 8 və 11. 1mmol/l

D) Acqarına qlikemiya 8. 0 mmol/l; 2 saat sonra 6. 6 - 11. 0 mmol/l

E) Acqarına qlikemiya 7. 8 mmol/l; 2 saat sonra 6. 0 - 7. 0 mmol/l
Ədəbiyyat: “эндокринология национальное руководство» под редакцией акад. РАН и РАМН И. И. Дедова, чл. - кор. РАМН Г. А. Мельниченко
1249) Karbohidrat mübadiləsinin və arterial hipertoniyanın birgə rast gəlinməsi hansı xəstəliyə xas ola bilməz?
A) Akromeqaliya

B) Kuşing xəstəliyi

C) Polikistoz yumurtalıq sindromu

D) Tireotoksikoz

E) Kortikosteroma
Ədəbiyyat: “эндокринология национальное руководство» под редакцией акад. РАН и РАМН И. И. Дедова, чл. - кор. РАМН Г. А. Мельниченко
1250) Somatostatinomanın əlamətləri aşağıdakılardır:
A) Şəkərli diabet

B) Dispepsiya

C) Steatoreya

D) Anemiya

E) Arıqlama
Ədəbiyyat: “эндокринология национальное руководство» под редакцией акад. РАН и РАМН И. И. Дедова, чл. - кор. РАМН Г. А. Мельниченко
1251) Qlikohemoqlobinin 1% artımı inkişaf riskini artmır:
A) ŞD ilə bağlı ölümün

B) Laxtalanmanın

C) Miokard infarktının

D) Periferik damar xəstəliyinin

E) Mikrodamar ağırlaşmalarının
Ədəbiyyat: “эндокринология национальное руководство» под редакцией акад. РАН и РАМН И. И. Дедова, чл. - кор. РАМН Г. А. Мельниченко
1252) Morbid piylənmə zamanı nə müşahidə olunur?
A) Beyin qan dövranının pozulması

B) Nistaqm

C) Yuxululuq

D) YuxusuzluqE) Yaddaşın pozulması
Ədəbiyyat: “эндокринология национальное руководство» под редакцией акад. РАН и РАМН И. И. Дедова, чл. - кор. РАМН Г. А. Мельниченко

Yüklə 2,45 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   11   12   13   14   15   16   17   18   19
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə