ƏRİZƏ formasiYüklə 42,68 Kb.
tarix22.10.2017
ölçüsü42,68 Kb.
#10108Цмидли Эяляжяк

Эянжляр Тяшкилаты


МДБ вя Мяркязи-Шярги Авропа реэиону юлкяляриндя мювжуд

мцнагишялярин щялли вя сцлщ гуружулуьу просесиндя Эянжлярин Иштиракы

моделляриня даир Эянж Лидерляр цчцн Beynяlxalq Tяlim Курсу

ЯРИЗЯ FORMASI


Bakы-Azяrbaycan, Март 2005
I. Ərizəçi Barədə Məlumat


Soyadı: Adı:
Milliyəti: Yaşı: Cinsi:  Kişi  Qadın
İstifadə etdiyiniz dil (Xahiş olunur istifadə edə bildiyiniz dili göstərin ):

Azərbaycan  İngilis  Rus Əsas məşğuliyyətiniz və ixtisasınız:

Tam Ünvan (Poçt ünvanı– küçə nömrəsi, poçt kodu, məkan, ölkə)

(Xahiş olunur nəzərə alın ki,əlaqə məlumatı göstərdiyiniz ünvana göndəriləcək,bu səbəbdən tam doldurmağınız gərəkdir)


Ünvan:
Telefonlar 1.Ev: 2.İş: 3. Mobil telefon:

Fax : E-poçt:
II. İddiaçı Təşkilat və İnstitut haqqında məlumat:

Ərizəçi Təşkilat (əgər mövcuddursa):
Təşkilatin adi:


 1. Əlaqə: (küçə)

 2. (Poçt kodu) (Rayon/Şəhər) (Ölkə):

 3. Telefon: Fax: E-poçt:

 4. Əlaqələndirici Şəxs: Internet ünvanı:

5. Xahiş olunur qısa olaraq Təşkilatın və ya institutun fəaliyyət dairəsini təsvir edin (əgər lazım gələrsə əlavə məlumat daxil edə bilərsiz):

6. Təşkilatda sizin rolunuz?


III. Praktiki çıxış:

1. Əgər bu təlim kursunda dinləyici kimi iştirak etmək istəyirsinizsə, Azərbaycana viza almaq üçün köməyə ehtiyacınız olacaqmi? Xeyr Bəli
Əgər bəli, xahiş olunur göstərin:

Doğum tarixi: Pasport №: Verilib (yer\ölkə):


Çıxış tarixi (tarix): Etibarlıdır:


2. Hər hansı bir xüsusi ehtiyacınız və ya tələbiniz varmı (məs: pəhriz, əlillik, və.s.)?

Xeyr Bəli

Яgяр варса , xahiш olunur gюstяrin:


IV Gənclərlə İş Təcrübəsi:

Gənclərlə Işə Siz necə goşulmusunuz:
yerli/regionalQHT milli QHT

beynəlxalq QHT milli gənclər şurası

Hökуmət qurumu formal təhsil qurumuSizin vəzifəniz nədən ibarətdir/təşkilatda/qurumda/layihədə sizin məsuliyyətiniz və ya rolunuz? :
könüllü işçi xarici üzv(seçilmiş)

mülki şəxs hökümət eksperti təlimçi

layihə icraçısı başqa (xahiş olunur qeyd edin)


Bu ərizə formasını necə əldə etmisiniz? Haradan:
sizin QHT Sizin Milli Gənclər Şurası

Beynəlxalq gənclər QHT Avropa Şurasının İnformasiya Mərkəzi

yerli, regional və ya milli hakimiyyət Internet

(CDEJ, hökуmət, nazirlik, bələdiyyə…)

başqa (xahiş olunur qeyd edin):
Təlimlərin keçirilməsi sahəsində sizin təcrübəniz nədən ibarətdir? (Xahiş olunur qısa olaraq təlim növü və işlədiyiniz və ya təcrübə qazandığınız hədəf gurupunu təsvir edin ):Beynəlxalq gənclər işində hansı təlimləri almısınız?


Sülh guruculuğu və münagişələrin həlli sahəsində siz və sizin təşkilat hansı işləri görüb?


Öz işinizə dair hansı təlimləri almısınız ?Xahiş olunur, təlim zamani keçiriləcək ГHT-lərin sərgisi zamanı hansı materiallardan istifadə edəcəyinizi qeyd edin.

Xahiş olunur aşada verilən materiallarların qaydası ilə yoxlayasınız.

 QHT böyük bayrağı və rəmzi  Bukletlər (hər birindən ян азы-60 ədəd)

 QHT kiçik stolüstü bayrağı  Başqa nəşr materialları()

 QHT adı və şüarı olan kiçik bayraq  Fotolar və layihələr (ölçüsü 10-dan az olmasın)  • QHT haqda video lent və ya onun müəyyən fəallığı (əgər varsa)Milli geyim və xörək

Sizin QHT tərəfindən son 2-ildə keçirilmiş layihə tədbirləri hagda Sonuncu İllik Hesabat (min. 10 nüsxə)

Sizin QHT-nin həyata keçirdiyi tədbirlərdə əldə olunmuş əl işləri (əgər varsa)


  • Musiqi aləti (əgər siz musiqi kompazisiyası ifa etmək istəyirsinizsə)

  • Lövhədən asılan plakatlar

  • Avropa ölçülərinə aid yeni layihələr

 Başqaları( Qeyd edin):

V. Motivasiya, Ehtiyac və Gözləmələr


 1. Gənclərin Beynəlxalq fəaliyyətinə dair hansı təcrübəniz var?

2. МДБ вя Мяркязи-Шярги Авропа реэиону юлкяляриндя мювжуд мцнагишялярин щялли вя сцлщ гуружулуьу просесиндя Эянжлярин Иштиракы моделляриня даир Эянж Лидерляр цчцн Beynяlxalq Tяlim Курсу Сizin fikrinizcə Сizə nə verə bilər?


3.Bu təlim kursunda iştirak etməyinizin səbəbi nədir?

4.Təlimə olan ehtiyaclar- bu təlim kursu və layihədən siz nəyi öyrənmək istəyirsiniz?

5.Bu təlim kursundan siz nə gözləyirsiniz?

6.Sizə görə МДБ вя Мяркязи-Шярги Авропа реэиону юлкяляриндя мювжуд мцнагишялярин щялли вя сцлщ гуружулуьу просесиндя Эянжлярин Иштиракы моделляриня даир Эянж Лидерляр цчцн Beynяlxalq Tяlim Курсуnun mahiyyəti nədir?

7. Təlim kursundan sonra MDB-nin вя Мяркязи-Шярги Авропанын hər hansı bir ölkəsinin (ölkələrinin) və ya Azərbaycan daxilində fəaliyyət göstərən QHT-лярlə hansı layihələr həyata keçirməyi və əməkdaşlıq etməyi nəzərdə tutursunuz (xahiş olunur gerçəkləşdirmək istədiyiniz ideyalar hagda məlumat verin)?
Xahiş edirik son olaraq aşağıdakıları yaddan çıxarmayasınız.

-Sizin Təşkilat adından Siz namizədliyinizi təsdigləyən dəstək məktubu

-Təşkilatınız barəsində məlumat (Азярбайжан, İngilis və ya Rus dillərində)

-Varsa əlaqə detalları, mobil telefon, internet səhifəsinin ünvanı.


Doldurulmuş Ərizə forması 25 Феврал 2005-жи ил tarixinə

qədər aşağıdakı ünvana göndərilməlidir.


Azərbaycan Respublikası,Bakı şəhəri Nizami küç 117 AZ-1010

və yaxud Fax vasitəsi ilə:

(994-12) 93-21-42

və ya elektron poçt ünvanı vasitəsi ilə:


relfuture@azdata.net və ya nzseidov@yahoo.com

(Xahiş olunur hər iki elektron poçt ünvanından istifadə edəsiniz)Tarix: İmza:

Yüklə 42,68 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

gir | qeydiyyatdan keç
    Ana səhifə


yükləyin