##Fakültə: Riyaziyyat və informatika ##İxtisas: Riyaziyyat və informatika müəllimliyiYüklə 1,34 Mb.
səhifə1/14
tarix13.12.2018
ölçüsü1,34 Mb.
#85903
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14


##book_id=177//book_name= proqramlaşdırma dilləri //

##fk=115//ks=04//fn=177// sumalltest= 296 //##Fakültə: Riyaziyyat və informatika

##İxtisas: Riyaziyyat və informatika müəllimliyi

##Bölmə: Azərbaycan bölməsi

##Qrup: Rİ - 401 - 404

##Fənn: proqramlaşdırma dilləri

##Tərtib edən: r.ü.f.d. Mirzəyeva Kəbirə Adil qızı

##Kafedra müdiri : r. e. d. , dos. R. Z. Hümbətəliyev

##num= 1// level= 1// sumtest=20 // name= Proqramlaşdırma dilləri. Kompüterdə məsələ həllinin mərhələləri //


1. Uyğunluğu tapın:

I - Mətn redaktorları

II - Elektron cədvəllər

III - verilənlər bazasının idarəolunması sistemləri

IV - qrafik redaktorlar

1 - Excel

2 - Word

3 - Corel Draw

4 - Access

5 - Delphi

6 - Flash Professional

A) I - 5, II - 3, III - 1, 2, IV - 4

B) I - 1, II - 2, 3, III - 6, IV - 4, 5

C) I - 1, 3, II - 4, III - 6, IV - 2,

D) I - 4, II - 1, III - 2, 5, IV - 3, 6

E) I - 2, II - 1, III - 4, 5, IV - 3, 6

2. Aşağıdakı uyğunluğu göstərin :

I - Caps Lock

II - Tab

III - Delete

IV - BackSpace

V - F7

1 - Abzas boşluğu düyməsi

2 - Funksonal düymə

3 - Kursordan soldakı simvolun silinməsi

4 - Böyük hərflərin yazılışı

5 - Kursordan sağdakı simvolun silinməsi

A) I - 4; II - 5; III - 2; IV - 1; V - 5

B) I - 2; II - 1; III - 5; IV - 3; V - 4

C) I - 4; II - 5; III - 1; IV - 3; V - 2

D) I - 3; II - 1; III - 5; IV - 4; V - 2

E) I - 4; II - 1; III - 5; IV - 3; V - 2

3.Aşağıdakılardan hansı tətbiqi proqramlara aiddir?

1 - Ms - Dos

2 - Word

3 - utilitlər

4 - drayverlər

5 - Excel

6 - PowerPoint

A) 1, 4, 5

B) 1, 3, 4

C) 2, 3, 4

D) 2, 5, 6

E) 2, 4, 5

4. Aşağıdakı uyğunluğu göstərin

I- Prosessor

II- Sərt Disk

III- Monitor

1- Hesab-məntiq qurğusu

2- Piksel

3- Cığır

4- Sektor

5- Mərkəzi idarə qurğusu

A) I-1,1; II-2,4; III-2;

B) I-3,5; II-3,2; III-3;

C) I-1,4; II-1,4; III-2;

D) I-1,2; II-3,4; III-1;

E) I-1,5; II-3,4; III-2;

5 Aşağıdakı uyğunluğu göstərin:

I - Windows

II - Publisher

II - Delphi

IV. Microsoft Access

V - Powerpoint

VI - Corel Draw

1 - Əməliyyat sistemi

2 - Tətbiqi proqramlar

3 - Proqramlaşdırma alətləri

A) I - 1, II - 3, III, IV, V, VI - 2

B) I - 1, II, IV, V, VI - 2, III - 3,

C) I - 3, II, III, VI - 1, IV, V - 2

D) I - 2, II - 3, III – 1

E) I - 2, II, III, VI - 2, IV, V - 3

6.Komter proqramının hazırlanma mərlələrini ardıcıl mrələyin:

1- layihəyə olan tələblərin təhlil olunması

2- proqramlaşdırma dilində proqramın yazılması

3-proqram layihəsinin hazırlanması

4- tətbiqetmə

5-testlənmə və sazlanmaA) 4,5,2,3,1

B) 1,3,2,5,4

C) 1,2,4,5,3

D) 2,1,4,3,5

E) 1,4,3,5,2

7. Proqramda "sabit" nəyə deyilir?

A) bütün dəyişənlərə

B) hər hansı kəmiyyətə

C) proqramın gedişində qiyməti dəyişən kəmiyyətə

D) hər hansı dəyişənə

E) proqramın gedişində qiyməti dəyişməyən kəmiyyətə

8. Proqramın icrasından sonra i və s yişənlərinin qiyməti olacaq?

s = 0;


i = 0;

while i < 3 do

begin

i = i + 1s = s + i

end;


A) 3, 9

B) 1, 2

C) 1, 1

D) 3, 6

E) 2,3

9. Translyator nədir?

A) proqramlaşdırma dilində yazılmış proqramı maşın koduna çevirən proqram

B) bir dildən başqa dilə tərcümə edən insan

C) maşın kodunda olan proqramı proqramlaşdırma dilinə çevirən proqram

D) hesablama aparan proqram

E) çap edən proqram

10. Aşağıdakılardan hansı alqoritmik dillərdir? Doğru variantları seçin.

1-Delphi


2-Logo

3-Unix


4-Linux

5-Pascal


6-Word

A) 2,3,4

B) 1,2,4

C) 1,2,5

D) 3,5,6

E) 2,3,5

11. Aşağıdakılardan hansı alqoritmik dillərdir? Doğru variantları seçin.

1 - Basic

2 - Logo

3 - Windows

4 - Excel

5 - Pascal

6 - Word

A) 3, 5, 6

B) 2, 3, 4

C) 1, 2, 4

D) 1, 2, 5

E) 2, 3, 5

12. Logo - da səhv variantlari seçin.

1 - qələmiendir

2 - sağa 90

3 - yuxarı 50

4 - sola 30

5 - aşağı 70

A) 1, 2, 5

B) 1, 2

C) 3, 5

D) 3, 4

E) 2, 3, 4

13. Bağa sağa 90, yaxud sola 90 komandası vasitəasilə aşağıdakı rəqəmlərin hansını çəkə bilər? Düzgün variantları seçin.


1-

2-

3-

4-

A) 3, 4

B) 1, 3

C) 2, 4

D) 2, 1

E) 1, 4

14. Logo - da kavadrat çəkmək üçün hansı variantları seçmək olar?

1 -

clean

home

pendown

forward 75

right 90

forward 75

right 90

forward 75

right 90

forward 75

2 -

clean

home

pendown

left 90

forward 100

left - 120

forward 100

left - 120

forward 100

3 - clean

home

pendown

repeat 4[forward 75 right 90]

4 -

clean

home

pendown

left 90

repeat 3[forward 100 left - 120]

A) 1, 4

B) 2, 4

C) 1, 3

D) 2, 3

E) 3, 4

15. Hansılar kompüterin proqram təminatına aiddir?

1 - My document 2. Tətbiqi proqramlar 3. My computer 4. Monitor 5. Sistem proqramları 6. Proqramlaşdırma dilləri 7. Sərt disk

A) 1, 3, 7

B) 2, 5, 6

C) 1 , 4, 6

D) 3 , 5, 7

E) 1, 7, 4

16.Aşağıdakılardan hansı Ms Office inteqrallaşdırılmış proqramlar paketinə aid genişlənmədir?

1 - ppt

2 - doc

3 - xls

4 - for

5 - exe

A) 2, 3, 6

B) 1, 2, 5

C) 1, 2, 3

D) 3, 5

E) 4, 5

17. Loqo praqramlaşdırma dilində qrafik rejimdə ekranı təmizləmək üçün hansı əmrdən istifadə olunur?

A) CLEAN

B) RİGHT A

C) PENDOWN

D) PENUP

E) MAKE

18. Loqo proqramlaşdırma dili nə vaxt və kim tərəfindən yaradılmışdır?

A) 1969 cu ildə B. PASKAL tərəfindən

B) 1970 ci ildə S. PAYPERT tərəfindən

C) 1967 cu ildə S. PEPERT və İ. Xarel tərəfindən

D) 1971 ci ildə B. PASKAL tərəfindən

E) 1980 ci ildə B. PASKAL tərəfindən

19. Loqo sözünün mənası nədir?

A) Ağıl

B) Söz, fikir

C) Yüksəliş

D) Ümumi

E) Heç biri

20. Loqo dilinin qrafik icraçısı necə adlanır?

A) Nöqtə

B) Sıçan

C) Bağa

D) Çərçivə

E) Heç biri

##num=2// level= 1// sumtest=20//name=LOGO proqramlaşdırma mühitinin pəncərəsi, menyu əmrləri //

1.Logo proqramlaşdırma mühitinin pəncərəsi hansı hissələrdən ibarətdir ?

1- Code section

2- File section

3- Message section

4- Menu section

5-Graphise section

A) 3,4,5

B) 2,4,5

C) 1,2,5

D) 1,3,5

E) 5,2,3

2. Logo proqramlaşdırma dilinin menyusu hansı bəndlərdən ibarətdir ?

1-FİLE

2-WİNDOVS

3-EDIT

4-RUN

5-SECTION

6-OPTIONS

7-INSERT

8-HELP

A) 5,3,4,6,2

B) 7,3,4,6,8

C) 2,3,7,6,8

D) 1,3,4,6,8

E) 1,2,5,6,8

3. Logo proqramlaşdırma dilinin EDIT menyusu hansı əmrlərdən ibarətdir ?

1-Copy

2-Save

3-Cut

4-Open

5-Exit

6-Stop

7-Paste

8-Selest all

9-Start

10-Delete

A) 6,3,4,8,10

B) 2,3,7,8,9

C) 1,3,7,8,10

D) 5,3,7,8,4

E) 4,3,7,9,10

4. Logo proqramlaşdırma dilinin FILE menyusu hansı əmrlərdən ibarətdir ?

1-Copy

2-Save

3-Cut

4-Open

5-Exit

6-Print

7-Paste

8-Selest all

9-Save as

10-delete

A) 8,3,7,9,10

B) 1,3,7,8,9

C) 2,4,5,6,9

D) 5,3,7,8,10

E) 7,3,4,8,10

5. Logo proqramlaşdırma dilinin RUN menyusu hansı əmrlərdən ibarətdir ?

1-Copy

2-Start

3-Cut

4-Stop

5-Hide Turtle

6-Show Turtle

7-Paste

8-Selest all

A) 1,3,5,7

B) 1,3,7,8

C) 7,3,4,8

D) 2,4,5,6

E) 5,3,7,8

6. Logo proqramlaşdırma dilinin OPTIONS və HELP menyuları hansı əmrlərdən ibarətdir ?

1-Copy

2-Command system

3-Cut

4-About proqram

5-Choose language

6-Show Turtle

7-Paste

8-Selest all

A) 1,3,5

B) 1,3,7

C) 2,4,5

D) 5,3,7

E) 3,4,8

7. Logo-da düz variantlari seçin.

1-forward N

2- left 90

3- up 50

4- backward 30

5- down 70

A) 1,2,4

B) 3,5,2

C) 3,4,5

D) 1,3,5

E) 2,3,4

8.Logo dilinin menyuları ilə əmrləri arasındakı düzgün uyğunluğu müəyyən edən cavab hansıdır?

I-Run

II-Help

III-Options

1-New program

2-Paste

3-Open

4-About program

5-Save as

6-Hide Turtle

7- Exit

8-Command System

9-Undo

10-Cut

11-Copy

12-Stop

13-Start

14-Choose Language

A) I-5,12,13; II-4,8 ;III-11

B) I-1,2,13; II-6,8 ;III-10

C) I-6,12,13; II-4,8 ;III-14

D) I-7,12,13; II-4,8 ;III-14

E) I-9,12,13; II-4,8 ;III-14

9. Right 90 komandası nəyi göstərir?

A) Saat əqrəbi istiqamətində 90 dərəcə sağa dönməni

B) Saat əqrəbinin əksi istiqamətində 90 dərəcə sağa dönməni

C) 90 addım sağa

D) 90 addım sola

E) heç biri10. Aşağıdakılardan hansı Logo proqramlaşdırma dilinin komandalarıdır?Düzgün variantları seçin.

1-pencolor

2-clrscr

3-clean

4-goto

5 -go x, y

6- forward N

  1. 3,4,5,6

  2. 1,3,5,6

  3. 1,2,3,4

  4. 2,3,4,5

  5. 1,3,4,5

11. Logo-da səhv variantlari seçin.

1-qələmiendir

2- sağa 60

3- yuxarı 60

4- sola 30

5-aşağı 50

  1. 3,5

  2. 1,2

  3. 1,2,5

  4. 3,4

  5. 2,3,4

12.Uyğunluğu tapın:

I-Right N

II-Left N

III-Pencolor R

IV- Penwidth R

V - Go x ,y

1-get x,y

2-qələminrəngi R

3- qələmineni R

4-saga N

5- sola N

A) I-2;II-4; III-1; IV-3; V-5

B) I-1;II-4; III-2; IV-3; V-6

C) I-5;II-4; III-2; IV-3; V-1

D) I-3;II-4; III-2; IV-1; V-5

E) I-4;II-5; III-2; IV-3; V-1

13.Logo proqramında müəyən hissəni bir neçə dəfə təkrarlamaq üçün nə yazılır?

A) heç biri

B) repeat

C) repeat command

D) repeat N [command

E) repeat N [command ]14. Logo dilində hansı komandanın icrası zamanı bağa iş sahəsində hərəkət edtdikdə iz buraxır?

A) PENDOWN

B) HOME

C) PENUP

D) FORWARD

E) BACKWARD

15. Loqo praqramlaşdırma dilində qələmin rəngini seçmək üçün hansı komandadan istifadə olunur?

A) PENCOLOR

B) PENDOWN

C) PENWIDTH

D) PENUP

E) HEADİNG

16. Logo praqramlaşdırma dilində bağanı mərkəzə gətirmək üçün hansı əmrdən istifadə olunur?

A) PENUP

B) PRİNT

C) FORWARD

D) HOME

E) HEADİNG

17. Logo praqramlaşdırma dilində bağanı dayandığı yerdən A bucağı qədər sağa döndərmək üçün hansı əmrdən istifadə olunur?

A) RİGHT A

B) ClEAN

C) PENDOWN

D) PENUP

E) PENCOLOR

18. Logo dilində Write(“İbrahim) komandası yerinə yetirildikdə iş sahəsində hansı yazı görünəcək?

A) İbrahi

B) İbrahim

C) “İbrahim

D) heç biri

E) ”İbrahim”

19. Logo dilində bağanın N addım irəli hərəkətini təmin etmək üçün hansı komanda yazılmalıdır?

A) Forward N

B) backward 50

C) right 50

D) left 50

E) heç biri

20. Right 70 komandası nəyi göstərir?

A) 70 addım sağa

B) Saat əqrəbinin əksi istiqamətində 70 dərəcə sağa dönməni

C) Saat əqrəbi istiqamətində 70 dərəcə sağa dönməni

D) 70 addım sola

E) heç biri

##num= 3// level= 1// sumtest=20//name= LOGO proqramlaşdırma dilinin komandaları və onlardan istifadə qaydaları//

1. Aşağıdakılardan hansı Logo proqramlaşdırma dilinin komandalarıdır? Düzgün variantları seçin.

1 - pencolor

2 - clrscr

3 - clean

4 - goto

5 - go x, y

6 - forward N

A) 1, 2, 3, 4

B) 2, 3, 4, 5

C) 1, 3, 5, 6

D) 3, 4, 5, 6

E) 1, 3, 4, 5

2. Aşağıdakılardan hansı Logo proqramlaşdırma dilinin komandalarıdır? Düzgün variantları seçin.

1-penwidth

2-clrscr

3-penup

4-goto

5 –left B

6- backward N

A) 3,4,5,6

B) 2,3,4,5

C) 1,2,3,4

D) 1,3,5,6

E) 1,3,4,5

3. Aşağıdakı proqramda komandalar ardıcıllığını azərbaycan dilində seçin.

write 20

penup

forward 50

write 15 + sentyabr

1 - qələmiqaldır

2 - yaz 20

3 - yaz 15 + sentyabr

4 - irəli 50

A) 2, 4, 3, 1

B) 1, 2, 3, 4

C) 2, 1, 4, 3

D) 4, 3, 1, 2

E) 3, 1, 2, 4

4.İş sahəsində Cizgiçi xətlər çəkib. Uyğunluğu tapın.

I -II.
III.1 -

qələmiendir

sağa 90

irəli 20

qələmiqaldır

irəli 10

sola 90

qələmiendir

irəli 10

2 -

qələmiendir

sola 90

irəli 20

qələmiqaldır

sola 90

irəli 10

qələmiendir

irəli20

3 -

qələmiendir

sağa 90

irəli 20

qələmiqaldır

irəli 10

qələmiendir

irəli 10

A) I - 3; II - 1; III - 2

B) I - 2; II - 1; III - 3

C) I - 3; II - 2; III - 1

D) I - 1; II - 3; III - 2

E) I - 1; II - 2; III - 3

5. Uyğunluğu tapın:

1 -

2 -

3 -

I -

qələmiendir

Irəli 50

sağa 90

qələmiqaldır

irəli 20

qələmiendir

irəli 40

II -

sil

qələmiendir

irəli 50

sağa 90

irəli 40

qələmiqaldır

irəli 40

qələmiendir

irəli 40

sağa 90

irəli 50

III -

sil

qələmiendir

sola 90

irəli 50

sağa 90


A) I - 3; II - 1; III - 2

B) I - 1; II - 2; III - 3

C) I - 2; II - 1; III - 3

D) I - 2; II - 3; III - 1

E) I - 1; II - 3; III - 2

6.Uyğunluğu tapın:

I-write N

II-penup

III-forward N

IV-backward N

V-pendown

1-yaz N

2-irəli N

3-geri N

4-get x y

5- qələmiendir

6-qələmiqaldır

A) I-1;II-6; III-2; IV-3; V-5

B) I-4;II-1; III-2; IV-3; V-6

C) I-5;II-4; III-2; IV-3; V-6

D) I-3;II-4; III-2; IV-1; V-5

E) I-2;II-6; III-1; IV-3; V-5

7.Logo dilinin menyuları ilə əmrləri arasındakı düzgün uyğunluğu müəyyən edən cavab hansıdır?

I. File

II. Edit

III. Run

IV. Help

V. Options

1 - New program

2 - Paste

3 - Open

4 - About program

5 - Save as

6 - Hide Turtle

7 - Exit

8 - Command System

9 - Undo

10 - Cut

11 - Copy

12 - Stop

13 - Start

14 - Choose Language

A) I - 1, 3, 5, 7 ; II - 2, 9, 10, 11; III - 6, 12, 13; IV - 4, 8; V - 14

B) I - 1, 3, 5, 7 ; II - 2, 4, 10, 11; III - 8, 12, 13; IV - 4, 8; V - 12

C) I - 1, 3, 6, 7 ; II - 2, 9, 11, 12; III - 6, 12, 13; IV - 4, 8; V - 10

D) I - 1, 3, 5, 9 ; II - 2, 6, 10, 11; III - 6, 12, 13; IV - 4, 8; V - 14

E) I - 1, 3, 4, 9 ; II - 5, 7, 10, 11; III - 8, 2, 13; IV - 6, 8; V - 12

8.Logo praqramlaşdırma dilində qələmin rəngini seçmək üçün hansı komandadan istifadə olunur?

A) PENDOWN

B) PENCOLOR

C) PENWIDTH

D) PENUP

E) HEADİNG9. Logo praqramlaşdırma dilində bağanı mərkəzə gətirmək üçün hansı əmrdən istifadə olunur?

A) PRİNT


B) HOME

C) FORWARD

D) PENUP

E) HEADİNG10. Logo praqramlaşdırma dilində bağanı dayandığı yerdən A bucağı qədər sağa döndərmək üçün hansı əmrdən istifadə olunur?

A) PENUP

B) ClEAN

C) PENDOWN

D) RİGHT A

E) PENCOLOR11. Logo praqramlaşdırma dilində qrafik rejimdə ekranı təmizləmək üçün hansı əmrdən istifadə olunur?

A) CLEAN

B) RİGHT A

C) PENDOWN

D) PENUP

E) MAKE12. Logo praqramlaşdırma dilində bağanı (x,y) nöqtəsinə gətirmək üçün hansı əmrdən istifadə olunur?

A) PENDOWN

B) DOT [X, Y]

C) GO(X, Y)

D) PENUP

E) MAKE13. Logo praqramlaşdırma dilində hansı əmr vaistəsilə bağa ( x,y) nöqtəsinə iz buraxmadan keçir?

A) MAKE


B) SET POC(X, Y)

C) PENDOWN

D) PENUP

E) GO(X, Y)14. Logo dilində Write(6+”Lalə”) komandası yerinə yetirildikdə iş sahəsində hansı yazı görünəcək?

A) 6+”Lalə

B) 6+”Lalə”

C) Lalə

D) 6+Lalə

E)”İ6+”Lalə

15. Logo praqramlaşdırma dilində qələmin çəkdiyi xəttin qalınlıgını təyin etmək üçün hansı komandadan istifadə olunur?

A) PENUP

B) PENDOWN

C) PENCOLOR

D) PENWIDTH

E) HEADİNG

16. Logo dilində hansı komandanın icrası zamanı bağa iş sahəsində hərəkət edtdikdə iz buraxmır?

A) FORWARD

B) HOME

C) PENDOWN

D) PENUP

E) BACKWARD

17. Logo praqramlaşdırma dilində bağanı dayandığı yerdən A bucağı qədər sola döndərmək üçün hansı əmrdən istifadə olunur?

A) PENUP

B) RİGHT A

C) PENDOWN

D) LEFT A

E) PENCOLOR

18. Logo dilində bağanın N addım geriyə hərəkətini təmin etmək üçün hansı komanda yazılmalıdır?

A) Right 50

B) Forward N

C) Backward N

D) Left 50

E) Write R

19. Left 60 komandası nəyi göstərir?

A) 60 addım sağa

B) Baga saat əqrəbinin əksi istiqamətində 60 dərəcə sağa dönməni

C) Baga dayandıgı nöqtədən 60 dərəcə sola dönür

D) 50 addım sola saat əqrəbi istiqamətində ,70 dərəcə sağa dönməni

E) heç biri

20. Logo dilində bağanın N addım irəli hərəkətini təmin etmək üçün hansı komanda yazılmalıdır?

A) Forward N

B) backward 50

C) right 50

D) left 50

E) heç biriKataloq: images -> PORTAL%20QARISIQ%20VARİANT%202018-2019%20QIS -> Riyaziyyat%20və%20informatika
PORTAL%20QARISIQ%20VARİANT%202018-2019%20QIS -> ##book id= 599//book name= Həyat bilgisi və onun tədrisi metodikası
PORTAL%20QARISIQ%20VARİANT%202018-2019%20QIS -> ## İxtisas: Təhsildə sosial psixoloji xidmət ## Fənnin adı: Psixologiya tarixi ## Azərbaycan bölməsi
PORTAL%20QARISIQ%20VARİANT%202018-2019%20QIS -> ##Fakültənin adi Riyaziyyat və informatika ## İxtisas Riyaziyyat, riyaziyyat və informatika muəllimliyi
Riyaziyyat%20və%20informatika -> ##fk=132//ks=03//fn=650// sumalltest= 295 // ##Fakültə: Riyaziyyat və informatika ##İxtisas: İnformatika müəllimliyi
Riyaziyyat%20və%20informatika -> ##book id= 191//book name= Mülki Müdafiə 1// ##fk=106//ks=02//fn=191// sumalltest= 300
Riyaziyyat%20və%20informatika -> ##book id=473//book name= Müasir proqramlaşdırmanın əsasları Excel&vba

Yüklə 1,34 Mb.

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə