##Fakültənin adı: Riyaziyyat və informatika ## Ixtisas: Riyaziyyat informatika müəllimliyi


##num= 10// level= 1// sumtest=10 // name= Mülki müdafiənin öyrədilməsinin tədrisinin təşkili (Ümumtəhsil məktəbləri şagirdlərin MM üzrə tədrisinin təşkili) //Yüklə 0,74 Mb.
səhifə10/13
tarix08.02.2020
ölçüsü0,74 Mb.
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   13

##num= 10// level= 1// sumtest=10 // name= Mülki müdafiənin öyrədilməsinin tədrisinin təşkili (Ümumtəhsil məktəbləri şagirdlərin MM üzrə tədrisinin təşkili) //


1. Zəhərlənmiş əşyaların və ərazinin zəhərləyici maddələrdən təmizlənməsi nə adlanır?

A) Dezinseksiya

B) Dezaktivasiya

C) Dezinfeksiya

D) Deratizasiya

E) Deqazasiya

2. Yoluxucu xəstəlik törədən mikrobların zərərsizləşdirilməsi nə adlanır ?

A) Dezinseksiya

B) Deqazasiya

C) Dezinfeksiya

D) Dezaktivasiya

E) Deratizasiya

3. Radioaktiv maddələrlə zəhərlənmiş yerlərin və müxtəlif əşyaların təmizlənməsi necə adlanır ?

A) Dezaktivasiya

B) Deqazasiya

C) Dezinseksiya

D) Deratizasiya

E) Dezinfeksiya

4. II dərəcəli şüa xəstəliyinə səbəb olan şüalanma dozası hansıdır?

A) 350 R

B) 600 R

C) 100 R

D) 1000R

E) 500 R

5. ZM insan orqanizmində göstərdiyi təsirlərə görə hansı qruplara bölünür?

1 - Radioaktiv maddələr

2 - Sinir iflicedici maddələr

3 - Bakterial vasitələr

4 - Boğucu təsirli maddələr

5 - Ümumi təsirli maddələr

6 - Mikrob və toksinlər

A) 1, 2, 3

B) 1, 3, 5

C) 2, 4, 5

D) 1, 2, 5

E) 3, 4, 5

6. Kimyəvi zəhərlənmədə hansı tədbirlər həyata keçirilir?

1 - Dezinfeksiya

2 - Deqazasiya

3 - Dezinseksiya

4 - Dezaktivasiya

5 - Qismən sanitariya təmizliyi

A) 1, 4

B) 2, 4

C) 2, 5

D) 1, 2

E) 3, 4

7. Tələbələrə MM - nin öyrədilməsi üzrə əsas vəzifələrə aiddir:

1 - fövqəladə hallarda əməli olaraq tibbi yardım göstərməyi bacarmaq

2 - tibb müəssisələrində müalicə işləri görməyi bacarmaq

3 - ümumtəhsil məktəblərinin 2, 5, 6 - cı siniflərində tibbi hazırlıq fənni üzrə məşğələlər aparmağı bacarmaq

4 - fövqəladə halların nəticələrini aradan qaldırmaq

5 - fövqəladə hallarda fəaliyyət göstərmək üsullarını öyrənmək

A) 3, 4, 1

B) 1, 2, 3

C) 2, 4, 5

D) 1, 3, 5

E) 5, 4, 3

8. Fövqəladə hadisə zamanı adamların mənəvi - psixoloji cəhətdən hazırlanması deyəndə:

1 - qorxu hissinə qalıb gəlmə bacarığı

2 - yalan şayələrə inanmaq

3 - cəsarətli, fədakar, iradəli və sədaqətli olmaq

4 - mənəvi ruhun yüksəldilməsi, mehribançılığın yaradılması

5 - adamların başqalarına biganəliyi

A) 5, 4, 3

B) 2, 4, 1

C) 3, 4, 5

D) 1, 3, 4

E) 4, 1, 2

9. Nəzəri və praktiki dərslər mövzudan və tədris məqsədindən asılı olaraq hansı üsullarla keçirilir. Uyğunluğu tapın

1 - mühazirə

2 - nəqletmə

3 - söhbət

4 - izahat

a - əyani vasitələr nümayiş etdirilir, tədris kitablarından mətnlər oxunur

b - materialın izahatında suallar verir və cavab alır

c - materialın – şifahi izahatla, hadisə və proseslərin mənasını açmaqdan ibarətdir

d - proqram üzrə tədris suallarını nəzəri olaraq izah edilir

A) 1 - d; 2 - a; 3 - b; 4 - c;

B) 1 - a; 2 - b; 3 - c; 4 - d

C) 1 - c; 2 - d; 3 - b; 4 - a

D) 1 - d; 2 - c; 3 - a; 4 - d

E) 1 - c; 2 - b; 3 - d; 4 - c

10. Mülki müdafiə təliminin prinsiplərinə aiddir. Uyğunluğu tapın

1 - şüurluluq və fəallıq

2 - təlimin müntəzəmliyi

3 - təlimin ardıcıllığı

4 - bilik və vərdişlərə möhkəm yiyələnmək

a - təlimin ardıcıl, qəti məntiqlə sadədən mürəkkəbə keçməklə izah edilməsi

b - öyrənilən materiallara şüurlu yanaşma, dərslərdə fəal iştirakı

c - təlimə müntəzəm rəhbərlik edilməsi

d - müəyyən sistem üzrə bilik, bacarıq və vərdişlərin mənimsənilməsi

A) 1 - b; 2 - c; 3 - d; 4 - a

B) 1 - c; 2 - a; 3 - b; 4 - d

C) 1 - d; 2 - b; 3 - c; 4 - a

D) 1 - a; 2 - d; 3 - b; 4 - c

E) 1 - b; 2 - c; 3 - a; 4 - d

##num= 11// level= 1// sumtest=19 // name= Fövqəladə hallarda əhalinin tibbi təminatı və tibb xidmətinin təşkili //


1. MM tibb xidmətinin I mərhələli müalicə sistemi harada göstərilir?

A) Xəstəxana bazasında

B) Fövqəladə vəziyyət elan olunmuş ərazidə və ya oraya yaxın ərazidə

C) rayon xəstəxanalarında

D) çadırlarda

E) maşınlarda

2. Mülki müdafiə tibb xidmətinin müalicə sisteminin II mərhələsi harada göstərilir?

A) ocaqda göstərilir

B) şəhərətrafi və ya təhlükəsiz yerlərdə təşkil olunmuş xəstəxana bazasında həyata keçirilir

C) evlərdə göstərilir

D) müəsisələrdə göstərilir

E) hadisə yerində göstərilir

3. Mülki müdafiə tibb xidmətinin müalicəsisteminin II mərhələsi kimlər tərəfindən həyata keçirilir?

A) təkmilləşmiş, ixtisaslaşmış həkimlər tərəfindən

B) sanitar drujina və sanitar postlar tərəfindən

C) əhali tərəfindən

D) mülki müdafiə rəisi tərəfindən

E) zərərçəkən tərəfindən

4. Mülki müdafiə tibb xidmətinin əsas vəzifələri:

A) Mürəkkəb şəraitdə inamla fəaliyyət göstərmək bacarığı yaratmaq

B) Əhalidə vətənin müdafiəsi uğrunda müharibələrin ən ağır sınaqlarına mənəvi və fiziki cəhətdən davam gətirmək bacarığı yaratmaq

C) Ağır və böhranlı anlarda dözümlü, iradəli, mərd, və fədakar olmaq bacarığı yaratmaq

D) Müasir qırğın silahlarının zədələyici amillərindən əhalini mühafizə etmək, zərər çəkmiş əhaliyə hər cür tibbi yardım göstərmək

E) Mühafizənin üsul və vasitələrini bilmək, onların etibarlı olduğuna inam bəsləmək

5. Profilaktik dezinfeksiyanın məqsədi?

A) Yoluxucu xəstəliklərin baş verməsinin və yayılmasının qarşısının alınması

B) Yoluxucu xəstəliklərin müalicəsi

C) Törədicilərə bakteriostatik təsirin göstərilməsi

D) Törədicilərin qruplaşdırılması

E) Törədicilərin zəiflədilməsi

6. Son dezinfeksiyanın məqsədi?

A) Törədicilərin qruplaşdırılması və təcrid olunması məqsədilə

B) Törədicilərin müntəzəm olaraq qırılması məqsədilə

C) Törədicilərin müntəzəm olaraq çoxalması məqsədilə

D) Yoluxma ocağını xəstəlik törədicilərdən tam təmizləmək məqsədilə

E) Törədicilərin zəifləməsi məqsədilə

7. Deqazasiyanın kimyəvi üsulunun məqsədi?

A) Xüsusi deqazasiya maddələri vasitəsilə zəhərli maddələri neytrallaşdırmaq

B) Zəhərli maddələr düşmüş səthləri yuyub təmizləmək, günəş altında küləyə verib buxarlandırmaq;

C) Zəhərlənmiş torpaq qatını qazıb atmaq

D) Qaynar su və ya buxar vasitəsilə təmizləməklə

E) Əşyaların səthindən ZM damcılarını silib kənar etmək

8. Mülki müdafiə tibb xidmətinin əsas vəzifələrinə aiddir:

1 - Zərər çəkmiş əhaliyə hər cür tibbi yardım göstərmək

2 - Qəzalar və təbii fəlakətlər zamanı düzgün davranmaq

3 - Kütləvi qırğın silahlarından mühafizə qaydalarını dəqiq yerinə yetirmək

4 - Zədəlilərə ilk tibbi yardım göstərmək

5 - Müalicə - profilaktika tədbirlərini yerinə yetirmək

6 - Özündə və yoldaşlarında yüksək mənəvi - siyasi və psixoloji keyfiyyətlər tərbiyə etmək

A) 1, 4, 5

B) 1, 2, 3

C) 2, 3, 4

D) 3, 4, 6

E) 2, 3, 6

9. Mülki müdafiə tibb xidmətinin qüvvələrinə aiddir:

1 - Hərbiləşməmiş tibb dəstələri

2 - hərbi hissə

3 - Tibb müəssisələri

4 - Ixtisaslı dəstələr

5 - Obyekt dəstələri

A) 4, 5

B) 1, 2

C) 2, 3

D) 1, 3

E) 3, 5

10. Hərbiləşməmiş tibb dəstələrinə aiddir:

1 - Ümumməqsədli dəstələr

2 - Sanitar drujinaları

3 - Ərazi dəstələri

4 - Epidemiya əleyhinə səyyar dəstə

5 - Ixtisaslı dəstələr

6 - Ilk tibbi yardım dəstəsi

A) 2, 4, 6

B) 1, 2, 3

C) 3, 4, 6

D) 3, 4, 5

E) 2, 3, 4

11. Kimyəvi silahın xarakterik xüsusiyyətlərini seçin:

1 - Əhali arasında kütləvi xarakter daşıyan yoluxucu xəstəliklər törədir

2 - Canlı qüvvələri tez sıradan çıxarıb məhv edir

3 - Kimyəvi silahın tətbiqi zamanı yaranan zərbə dalğası dağıntılara səbəb olur

4 - Maddi sərvətləri dağıtmır

5 - Digər silahlara nisbətən istehsalı ucuz başa gəlir

A) 2, 4, 5

B) 1, 2, 3

C) 5, 1, 4

D) 2, 4, 3

E) 3, 4, 5

12. Ipritin insana təsiri zamanı zəhərlənmə əlamətlərini ardıcıllıqla yazın.

1 - Xırda suluqların birləşərək iri suluqlara çevrilməsi

2 - Xırda suluqların əmələ gəlməsi

3 - Dəridə qızartı

4 –İri suluqların deşilərək xora əmələ gətirməsi

A) 2, 4, 1, 3

B) 1, 3, 4, 2

C) 3, 2, 1, 4

D) 1, 2, 3, 4

E) 4, 3, 2, 1

13. Yerüstü nüvə partlayışının görünüşünü ardıcıllıqla yazın.

1 - Şölə salan parlaq alov görünür;

2 - Öz ardınca yerdən çoxlu toz - torpağı çəkib sütun şəklində göyə qaldırır;

3 - Soyuyaraq göbələyə oxşar topa buluda çevrilir;

4 - Güclü gürurtulu səs eşidilir.

A) 1, 2, 3, 4

B) 4, 2, 3, 1

C) 1, 4, 2, 3

D) 4, 3, 2, 1

E) 2, 3, 1, 4

14. Tibbi yardımın növləri bunlardır: Uyğunluğu tapın:

1 - ilk tibbi yardım

2 – ilk həkim yardımı

3 – təkmilləşdirilmiş və ixtisaslaşdırılmış tibbi yardım

a - ilk həkim yardımı dəstəsi tərəfindən göstərilir

b - sanitar drujina və sanitar postlar tərəfindən göstərilir

c - ixtisaslaşdırılmış tibbi yardım dəstəsi (ITYD) və ixtisaslaşdırılmış tibbi yardım briqadası tərəfindən göstərilir

A) 1 - c; 2 - a; 3 - c

B) 1 - a; 2 - b; 3 - c

C) 1 - c; 2 - b; 3 - a

D) 1 - b; 2 - a; 3 - c

E) 1 - b; 2 - c; 3 - a

15. Mülki müdafiə tibb xidmətinin müəssisələrinə aiddir: Uyğunluğu tapın:

1 – şəhərdənkənar ərazidə yerləşən xəstəxana bazası

2 – qanköçürmə stansiyaları

3 – aptek müəssisələri

4 – sanitar - epidemioloji stansiyalar

a - əhalini dərman maddələri ilə təchiz edir

b - ağır zədələnmiş şəxslərə ixtisaslaşdırılmış tibbi yardım göstərir

c - zədələnən və yaralıları qan və qanəvəzedicilərlə təmin edir

d - əhaliyə sanitar gigiyenik və epidemiya əleyhinə mübarizə xidmətini yerinə yetirir

A) 1 –b; 2 - c; 3 - a; 4 - d

B) 1 –a; 2 - b; 3 - d; 4 - c

C) 1 –c; 2 - a; 3 - b; 4 - d

D) 1 –d; 2 - a; 3 - b; 4 - c

E) 1 –b; 2 - d; 3 - c; 4 - a

16. Tibbi çeşidləmə nəticəsində xəsarət almışlar aşağıdakı qruplara bölünür. Uyğunluğu tapın:

1 – həyati göstərişləri nəzərə alaraq ilk həkim yardımına ehtiyacı olanlar

2 – nəqlolunması mümkün olmayanlar

3 – ilk həkim yardımına ehtiyacı olmayanlar

4 – təcrid olunmağa ehtiyacı olanlar

5 – yüngül yaralılar, hərəkət edə bilənlər

a - sarğı otağına və ya təxliyyə palatalarına göndərilir

b - təxliyyə palatalarına

c - əməliyyat sarğı şöbəsinə

d - qospital şöbəsinə

e - təcridxanalara

A) 1 - c; 2 - b; 3 - d; 4 - a; 5 - e

B) 1 - d; 2 - c; 3 - b; 4 - e; 5 - a

C) 1 - c; 2 - d; 3 - b; 4 - e; 5 - a

D) 1 - a; 2 - d; 3 - e; 4 - b; 5 - c

E) 1 - e; 2 - b; 3 - d; 4 - a; 5 - d

17. Dezinfeksiyanın hansı növləri var? Uyğunluğu tapın.

1 - Dezinseksiya

2 - Deratizasiya

3 - Profilaktik dezinfeksiya

4 - Cari dezinfeksiya

a - yoluxucu xəstəlik yayan həşəratların və gənələrin məhv edilməsi

b - yoluxucu xəstəliklərin yayılmasının qarşısının almaqdır

c - epidemioloji cəhətdən təhlükə törədən gəmiricilərin məhv edilməsi

d - xəstənin yatağı yanında yoluxmanın yayılmasının qarşısının alınması

A) 1 - d; 2 - a; 3 - b; 4 - c

B) 1 - b; 2 - a; 3 - c; 4 - d

C) 1 - c; 2 - b; 3 - d; 4 - a

D) 1 - a; 2 - c; 3 - b; 4 - d

E) 1 - a; 2 - d; 3 - c; 4 - b

18. Kütləvi qərğın silahlarının tətbiqi nəticəsində baş verən zəhərlənmələrdə hansı tədbirlər həyata keçirilir? Uyğunluğu tapın:

1 - Deqazasiya

2 - Dezaktivasiya

3 - Dezinfeksiya

4 - Sanitariya təmizlənməsi

a - Dəri səthinin radioaktiv, kimyəvi və bakterial vasitələrdən təmizlənməsidir

b - yoluxucu xəstəlik yayan mikrobların məhv edilməsidir

c - yerlərin və müxtəlif əşyaların radioaktiv maddələrdən təmizlənməsidir

d - əşyaların və ərazinin zəhərli maddələrdən təmizlənməsidir

A) 1 - b; 2 - d; 3 - a; 4 - c

B) 1 - c; 2 - a; 3 - d; 4 - b

C) 1 - a; 2 - b; 3 - c; 4 - d

D) 1 - d; 2 - c; 3 - b; 4 - a

E) 1 - a; 2 - b; 3 - c; 4 - d

19. Zərərsizləşdirmə tədbirlərinə aiddir: Uyğunluğu tapın.

1 – dezinfeksiya

2 - dezinseksiya

3 – deratizasiya

a - ətraf mühitdə yoluxucu xəstəlik törədicilərinin məhv edilməsi

b - yoluxucu xəstəlik yayan gəmiricilərin məhv edilməsi

c - yoluxucu xəstəlik yayan həşəratların məhv edilməsi

A) 1 –b ; 2 - a; 3 - c

B) 1 –c ; 2 - b; 3 - a

C) 1 –a ; 2 - c; 3 - b

D) 1 –c ; 2 - a; 3 - b

E) 1 –a ; 2 - b; 3 – b


Yüklə 0,74 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   13
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə