Formal Bilimler (Matematik, Mantık, İstatistik, Bilgi Teorisi, Bilgisayar Bilimi)Yüklə 445 b.
tarix06.03.2018
ölçüsü445 b.
#44640

Formal Bilimler (Matematik, Mantık, İstatistik, Bilgi Teorisi, Bilgisayar Bilimi)

 • Formal Bilimler (Matematik, Mantık, İstatistik, Bilgi Teorisi, Bilgisayar Bilimi)

 • Fiziksel Bilimler (Fizik, Kimya, Biyoloji, Astronomi, Yerbilim)

 • Yaşam Bilimleri (Anatomi, Botanik, Genetik, Tıp, Farmakoloji, Psikoloji, Zooloji vb.)

 • Sosyal Bilimler (Tarih, İktisat, Sosyoloji, Antropoloji, Siyaset Bilimi vb.)

 • Uygulamalı Bilimler (Mühendislik)Fizik (Mekanik, Optik, Akustik, Elektrik…)

 • Fizik (Mekanik, Optik, Akustik, Elektrik…)

 • Kimya

 • Biyoloji (Ekoloji, Doğa Tarihi)

 • Astronomi

 • Yerbilim (Jeofizik, Hidroloji, Meteoroloji, Coğrafya, Oşinografi, Pedoloji, Speleoloji, Klimatoloji, Jeomorfoloji)

 • Astrofizik, Biyokimya, Fizikokimya, Elektrokimya

 • Mekanik, Elektrodinamik, Termodinamik

Evrenselcilik

 • Evrenselcilik

 • Örgütlü şüphecilik

 • Tarafsızlık

 • Paylaşımcılık

 • DürüstlükYüzeyden derine / temele

 • Yüzeyden derine / temele

 • Görünenden gerçeğe / gerçekliğe

 • Dünü ve bugünü anlama ve açıklama

 • Doğayı, toplumu ve kendini tanıma ve kavrama

 • İnsanın doğayı değiştirme süreci

 • Toplumsal refah ve mutlulukTeknik, belli bir sonucu elde etmek için kullanılan, yöntem yardımıyla seçilen ve organize edilen araçlardır. Araştırma teknikleri, veri elde etme aracı olarak kullanılırlar.

 • Teknik, belli bir sonucu elde etmek için kullanılan, yöntem yardımıyla seçilen ve organize edilen araçlardır. Araştırma teknikleri, veri elde etme aracı olarak kullanılırlar.

 • Bilimsel yöntem, sadece süreçte kullanılan araçlar ve izlenen yol ile değil; ulaşılması hedeflenen sonucun kendisi ile de doğrudan ilgilidir. Nesnelerin, olguların, olayların yalnızca ne olduğunun değil, nerede ve nasıl bulunduklarının yanıtının da araştırılmasını sağlar. Bu nedenle, yöntem tekniğe indirgenemez.

 • Bilimsel yöntem, bir sorun ortaya konulmasıyla başlar. Böylece daha bu aşamada öznellik içerir. Bilimsel yöntemin tanımlama bölümü, öznelliğe kaçınılmaz olarak açıktır. Bilimsel yöntemin sınama bölümü ise olabildiğince nesneldir. Tarafsızlık; sınamada objektifliktir; yoksa tanımlamada her şeye, herkese eşit mesafede olmak mümkün değildir.Sorunun farkına varılması

 • Sorunun farkına varılması

 • Sorunun kavranması ve sistematize edilmesi

 • Varsayımlar oluşturma (Geçici neden-sonuç ilişkileri)

 • Araştırma tekniklerinin seçimi

 • Veri toplama tekniğinin belirlenmesi

 • Veri toplanması

 • Verilerin çözümlenmesi

 • Çözümlerin yorumlanması

 • Rapor yazılması

Olguları (olayları, nesneleri) kavramak, tanımlamak ve sınıflandırmak üzere çözümleyerek betimleme [BETİMLEME (description)]

 • Olguları (olayları, nesneleri) kavramak, tanımlamak ve sınıflandırmak üzere çözümleyerek betimleme [BETİMLEME (description)]

 • Olgular arasında nedensellik ilişkisi kurmak ve bu ilişkileri sınayıp gerçekleyerek açıklamak [AÇIKLAMA (explication)]

 • Çeşitli düzeylerde gerçeklenmiş ilişkileri genellikler, yasalar ve kuramlar biçiminde dillendirmek. Bunlardan yola çıkarak gelecekle ilgili çıkarımlarda bulunmak. [YASALAŞTIRMA (theorem & law) ve ÖNDEYİ (prediction)]Yazılı Kaynaklar

 • Yazılı Kaynaklar

 • Kitaplar

 • Bilimsel dergiler

 • Gazeteler ve diğer süreli yayınlar

 • Referans kitaplar (ansiklopedi, sözlük vb.)

 • Yazılı belgeler (arşivler)

 • İstatistik raporları

 • Sözlü ve Görüntülü Kaynaklar

 • İnternetÜniversitenin üç temel işlevi vardır: Bilimsel araştırma, meslekî eğitim ve toplumu aydınlatma.

 • Üniversitenin üç temel işlevi vardır: Bilimsel araştırma, meslekî eğitim ve toplumu aydınlatma.

 • Üniversite, kamusaldır.

 • Üniversite özerkliği: İdarî, malî ve akademik özerklik

 • Araştırmanın bağımsızlığı ve akademik özgürlük

Meslekler, insanların toplumca değer verilen hedeflere ulaşmalarına olanak sağlar. Bilim, bilgi ve güç sağlar. [Knowledge is power]

 • Meslekler, insanların toplumca değer verilen hedeflere ulaşmalarına olanak sağlar. Bilim, bilgi ve güç sağlar. [Knowledge is power]

 • Mesleklerin, meslekî faaliyetleri yöneten gizli ve açık yeterlik ve davranış standartları vardır. Kötü/yetersiz bilim, zararlı toplumsal sonuçlar doğurabilir. Bilimin kendi yeterlik ve davranış standartları vardır.

 • Profesyoneller, bir mesleğe kabul edilmeden önce resmî ve gayri resmî uzun bir eğitimden geçerler. Bilim insanları, yüksek lisans ve doktora eğitimini de kapsayan uzun bir eğitimden geçerler.4. Mesleklerin, meslek standartlarına uyulmasını garanti eden yönetim birimleri vardır. YÖK, ÜAK, Rektörlükler, Dekanlıklar, TÜBİTAK, TÜBA vb.

 • 4. Mesleklerin, meslek standartlarına uyulmasını garanti eden yönetim birimleri vardır. YÖK, ÜAK, Rektörlükler, Dekanlıklar, TÜBİTAK, TÜBA vb.

 • 5. Meslekler, aynı zamanda iş ve kariyerdir. Mesleği yapanlar bundan para kazanırlar. Ama bunun da ötesinde toplumsal saygınlık getiren bir kariyer sahibi de olurlar. Bilim, eskiden hobiyken şimdi bir iş ve kariyerdir. Hatta para ve kariyer kazanma, bilimin önünde engel teşkil etmeye başlamıştır.6. Profesyonellerin, topluma sağladıkları yararlar karşılığında ayrıcalıkları da oluşur. Özel ayrıcalıklar, sorumluluğu ve güveni gösterir. Bilim insanlarının, parasal fonları sadece araştırmalarında kullanacaklarına güven duyulur.

 • 6. Profesyonellerin, topluma sağladıkları yararlar karşılığında ayrıcalıkları da oluşur. Özel ayrıcalıklar, sorumluluğu ve güveni gösterir. Bilim insanlarının, parasal fonları sadece araştırmalarında kullanacaklarına güven duyulur.

 • 7. Profesyoneller, kendi uzmanlık alanları içinde entelektüel otoriteler olarak görülürler.

 • * Bilimin meslek haline gelmesinde; bilimsel yöntemin gelişmesi, bilimsel toplulukların ve dergilerin ortaya çıkması, üniversitelerin büyümesi, üniversite destekli araştırmaların artması, ilk ve orta öğretimde laikliğin yerleşmesi önemli faktörler olmuştur.Kataloq: userweb -> erkin.baser
erkin.baser -> Akrabalık bağı, evlilik hukuku, evlat edinme ve partnerlik
erkin.baser -> Bu dönemin sonraki dönemlere de taşınan mirasını şöyle özetlemek mümkündür
erkin.baser -> Bütüncül bir yaklaşım ve sistem analizi
erkin.baser -> Yazı (Sümerler) MÖ 3100 Çiziyazısı (Mezopotamya)
erkin.baser -> Kapitalizmde insanlar yaşamak için çalışmak zorundadırlar. Bu çalışma, başkası için ücret karşılığında gerçekleşir. İşçiler, günlerinin bir bölümünde (işgünü) belli bir ücret karşılığı kapitalist bir işletmede çalışırlar
erkin.baser -> Yazı (Sümerler) MÖ 3100 Çiziyazısı (Mezopotamya)
erkin.baser -> Ateşi bulmak
erkin.baser -> Bu dönemin sonraki dönemlere de taşınan mirasını şöyle özetlemek mümkündür
erkin.baser -> Toplumsal Cinsiyet
erkin.baser -> Kapitalizmde insanlar yaşamak için çalışmak zorundadırlar. Bu çalışma, başkası için ücret karşılığında gerçekleşir. İşçiler, günlerinin bir bölümünde (işgünü) belli bir ücret karşılığı kapitalist bir işletmede çalışırlar

Yüklə 445 b.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə