GeçMİŞtenYüklə 445 b.
tarix15.01.2018
ölçüsü445 b.
#38347


GEÇMİŞTEN

 • GEÇMİŞTEN

 • GÜNÜMÜZE

 • YERLEŞME


ASIR (YÜZYIL) KAVRAMI NEDİR?

 • 1200

TARİH ÖNCESİNDE İNSAN MAĞARA ADAMITEMEL GEÇİM KAYNAĞI AVCILIK ve TOPLAYICILIKMAĞARA RESİMLERİ (YONTMATAŞ ÇAĞI)

MEZAR-LAHİT-KURGANTÜMÜLÜS (YIĞMA TEPE) MEZARCİLALITAŞ DEVRİ’NDE

 • CİLALITAŞ DEVRİ’NDE

 • * TARIM

 • * YERLEŞİK HAYAT BAŞLADI

 • Bundan dolayı;

 • * İlk yerleşim birimi (köy) oluştu,

 • * Artı ürün (fazla tarım ürünü) satışı ile ticaret başladı,

 • * Ticaret merkezleri (kasaba, şehir) oluşmaya başladı,

 • * İlk uygar toplum ortaya çıktı.TARIMSAL ÜRETİM

 • TARIMSAL ÜRETİMYERLEŞİK TOPLUM

 • YERLEŞİK TOPLUM

 • UYGAR TOPLUM =

 • İLERİ TOPLUM =

 • GELİŞMİŞ TOPLUM =

 • MEDENİ TOPLUM dur.ANADOLU MEDENİYETLERİAnadolu Medeniyetleri ve Başkentleri

 • Anadolu Medeniyetleri ve Başkentleri

 • Hitit -Hattuşaş

 • Urartu -Tuşpa

 • Lidya -Sard

 • Frig -Gordion

 • İyon -Yok (Şehir Devletleri)

Hattuşaş (Çorum)Hangi Medeniyet hangi nehre yakın?Nasıl bir coğrafi mekan?HİTİT: Anal(Yıllık), Pankuş(Meclis), Tavananna(Kraliçe), Çok tanrılı

 • HİTİT: Anal(Yıllık), Pankuş(Meclis), Tavananna(Kraliçe), Çok tanrılı

 • FRİG:Tarım,Sert Yasalar,Tümülüs

 • LİDYA: Ticaret, Kral Yolu, İlk Para,

 • İYON: Bilim, Deniz Koloniciliği, Sanat

 • URARTU: Tarım, Su kanalları, MadencilikKadeş Barış Antlaşması (Hitit-Mısır)Lidya parası dünyanın ilk parasıdırLidya medeniyeti dünyanın ilk parasını bastırmakla hangi alanlarda ciddi bir atılım yapmış oldu?

 • Lidya medeniyeti dünyanın ilk parasını bastırmakla hangi alanlarda ciddi bir atılım yapmış oldu?

 • A. Denizcilik-Ticaret

 • B. Ekonomi-Ticaret

 • C. Hayvancılık-Ekonomi

 • D. Tarım-TicaretLidya medeniyeti dünyanın ilk parasını bastırmakla hangi alanlarda ciddi bir atılım yapmış oldu?

 • Lidya medeniyeti dünyanın ilk parasını bastırmakla hangi alanlarda ciddi bir atılım yapmış oldu?

 • A. Denizcilik-Ticaret

 • B. Ekonomi-Ticaret

 • C. Hayvancılık-Ekonomi

 • D. Tarım-TicaretHititlerden kalan en önemli belge, Mısırlılar ile yapılan Kadeş Antlaşması’dır.

 • Hititlerden kalan en önemli belge, Mısırlılar ile yapılan Kadeş Antlaşması’dır.

 • Buna göre;

 • I. Diplomasinin gelişmiş olduğu,

 • II. Yönetim şekillerinin benzerliği,

 • III. İlkçağda yaşamış oldukları.

 • durumlarından hangilerine varılabilir?

 • A. Yalnız I B. I ve III

 • C. II ve III D. I ve IIHititlerden kalan en önemli belge, Mısırlılar ile yapılan Kadeş Antlaşması’dır.

 • Hititlerden kalan en önemli belge, Mısırlılar ile yapılan Kadeş Antlaşması’dır.

 • Buna göre;

 • I. Diplomasinin gelişmiş olduğu,

 • II. Yönetim şekillerinin benzerliği,

 • III. İlkçağda yaşamış oldukları.

 • durumlarından hangilerine varılabilir?

 • A. Yalnız I B. I ve III

 • C. II ve III D. I ve IILidya medeniyetinin başkenti Sard (Manisa)Lidya medeniyetinin başkenti olan Sard şehrinin kalıntılarının günümüze kadar kalmış olması hangi alanda geliştiklerinin göstergesidir?

 • Lidya medeniyetinin başkenti olan Sard şehrinin kalıntılarının günümüze kadar kalmış olması hangi alanda geliştiklerinin göstergesidir?

 • A. Şehircilik-Mimari

 • B. Mimari-Tarım

 • C. Din-Hayvancılık

 • D. Şehircilik-SavaşçılıkLidya medeniyetinin başkenti olan Sard şehrinin kalıntılarının günümüze kadar kalmış olması hangi alanda geliştiklerinin göstergesidir?

 • Lidya medeniyetinin başkenti olan Sard şehrinin kalıntılarının günümüze kadar kalmış olması hangi alanda geliştiklerinin göstergesidir?

 • A. Şehircilik-Mimari

 • B. Mimari-Tarım

 • C. Din-Hayvancılık

 • D. Şehircilik-SavaşçılıkAnadolu medeniyetlerinin genellikle nehir kenarlarında kurulmuş olmaları neyin göstergesidir?

 • Anadolu medeniyetlerinin genellikle nehir kenarlarında kurulmuş olmaları neyin göstergesidir?

 • A. Ticari faaliyetlerin yoğun olduğunun

 • B. Doğa sporlarının geliştiğinin

 • C. Tarımsal faaliyetlerin yoğun

 • olduğunun

 • D. Balıkçılığın gelişmiş olduğununAnadolu medeniyetlerinin genellikle nehir kenarlarında kurulmuş olmaları neyin göstergesidir?

 • Anadolu medeniyetlerinin genellikle nehir kenarlarında kurulmuş olmaları neyin göstergesidir?

 • A. Ticari faaliyetlerin yoğun olduğunun

 • B. Doğa sporlarının geliştiğinin

 • C. Tarımsal faaliyetlerin yoğun

 • olduğunun

 • D. Balıkçılığın gelişmiş olduğununAşağıdaki medeniyet-başkent eşleştirmelerinden hangisi yanlış verilmiştir?

 • Aşağıdaki medeniyet-başkent eşleştirmelerinden hangisi yanlış verilmiştir?

 • A. Urartu-Tuşpa

 • B. Frig-Gordion

 • C. Lidya-Sard

 • D. Hitit-NinovaAşağıdaki medeniyet-başkent eşleştirmelerinden hangisi yanlış verilmiştir?

 • Aşağıdaki medeniyet-başkent eşleştirmelerinden hangisi yanlış verilmiştir?

 • A. Urartu-Tuşpa

 • B. Frig-Gordion

 • C. Lidya-Sard

 • D. Hitit-NinovaMEZOPOTAMYA MEDENİYETLERİ

 • MEZOPOTAMYA MEDENİYETLERİMEZOPOTAMYA MEDENİYETLERİ

 • MEZOPOTAMYA MEDENİYETLERİ

 • BABİL

 • ASUR

 • SÜMER

 • ELAM

 • AKAD

SÜMER

 • SÜMER

 • *Şehir devletlerinden oluşur. (SİTE)

 • *Yazıyı bulmuşlardır. (ÇİVİ yazısı)

 • NOT: Yazıyı bularak “tarih öncesi” devirlerin bitmesini ve “tarih devirleri”nin başlamasını sağlamışlardır.

 • *Ay yılı takvimini buldular.

 • *Su kanalları yaptılar.

 • *Ziggurat tapınaklarını yapmışlardır.

SÜMERLERDE ZİGGURATASUR

 • ASUR

 • *Ticaretle uğraştılar. (Kara kolonicisi)

 • *Anadolu’ya ticaret yaparken yazıyı getirdiler. (Kayseri-Kültepe tabletleri)

 • *İlk sömürge imparatorluğudur.BABİL

 • BABİL

 • *Rahip kral özelliğine son verip ilk mutlak krallığı kurmuşlardır.

 • *Hammurabi kanunları ilk anayasa kabul edilir.

 • *Sert olan bu anayasa “kısas” özelliğindedir.

 • *Devletin gücü din yerine ordu ve yasalara dayandırılmıştır.AKAD

 • AKAD

 • * Bütün Sümer ülkesini ele geçiren Sargon ilk merkezi devleti (imparatorluk) kurdu.

 • * İlk düzenli ordu kuruldu.

 • ELAMLILAR

 • *Başkent Sus’tur.

 • *Sami kökenlidirler.

 • *Madencilik, çömlek yapımı ve seramikçilik ile uğraştılar.İLKLER

 • İlk Takvimi MISIR Medeniyeti kullandı (Güneş Yılı esaslı takvim).

 • İlk Alfabeyi FENİKE liler kullandı.

 • İlk kara koloniciliği ASUR, ilk deniz koloniciliği FENİKELİLER’de başlamıştır.

 • İlk Çağ’da Kara Ticaretinin öncüleri:

 • ASUR, PERS, LİDYA.

 • Deniz ticareti: FENİKE, İYON, YUNAN.İlk büyük İmparatorluk AKAD lardır.

 • İlk büyük İmparatorluk AKAD lardır.

 • İlk tek tanrılı din MUSEVİLİK’tir ve bu dini benimseyen kavim İBRANİLER’dir.

 • İlk Cumhuriyet rejimi ROMA’da uygulandı.

 • Anadolu’da ilk Meşruti yönetim HİTİT’lerde.

 • Pön Savaşları: Romalılar ile Fenike (Kartaca) arasında olmuştur.

 • Tapates adındaki kilimler FRİGLER’de görülür.

 • İlk yazılı antlaşma, KADEŞ (Hitit-Mısır) Antlaşmasıdır.FİRAVUN KAYIĞI

ÖNCE SONRA

 • ÖNCE SONRA

 • TARIM Yerleşik Hayat

 • YAZI Tarih Devirlerinin Başlaması

 • PARA Takas Sisteminin Sona Ermesi

 • Hayvanlar Ulaşım Kolaylaştı

 • Evcilleşti

 • ATEŞ BULUNDU -Isınma Sorunu Çözüldü

 • -Yabani Hayvanlardan

 • Korunma Sağlandı

 • AHİRET İNANCI Eczacılık ve Mumyacılık

 • GeliştiMİMARİ

 • DİNİ TİCARİ TARIMSAL

 • MABET HAN, KARUM(Pazar) SU YOLU

 • SUNAK KERVANSARAY KANAL

 • TAPINAK LİMAN DEĞİRMEN

 • ZİGGURAT ZİGGURAT ZİGGURAT

 • ASKERİ

 • Çin Seddi

 • Kale, Sur,TARIMSAL ALETLER

 • SABAN

 • DEĞİRMEN TAŞI

 • ÖĞÜTME TAŞI

 • SU KANALI

 • TIRPAN

 • ORAKMISIR’da MİMARİ

 • MISIR’da MİMARİ

 • MEZOPOTAMYA’da ASTRONOMİ

 • SÜMER’de ZİGGURAT

 • ANADOLU’da (Hitit) TARİH YAZICILIĞI

 • YUNAN’da OLİMPİYATLAR

 • DİNİ İNANIŞ SAYESİNDE GELİŞMİŞTİRAşağıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?

 • Aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?

 • Frig-Tarımı korumaya yönelik sert yasalar.

 • Hitit-İlk tarih yazıcılığı olan Anallar.

 • Sümer-İlk yazı olan çivi yazısı.

 • Babil-Mezopotamya’da ilk devlet.Aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?

 • Aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?

 • Frig-Tarımı korumaya yönelik sert yasalar.

 • Hitit-İlk tarih yazıcılığı olan Anallar.

 • Sümer-İlk yazı olan çivi yazısı.

 • Babil-Mezopotamya’da ilk devlet.Aşağıdakilerden hangisi Sümerlerde görülen ziggurat adı verilen tapınakların özelliklerinden biri değildir?

 • Aşağıdakilerden hangisi Sümerlerde görülen ziggurat adı verilen tapınakların özelliklerinden biri değildir?

 • Din

 • Astronomi

 • Tarım

 • YönetimAşağıdakilerden hangisi Sümerlerde görülen ziggurat adı verilen tapınakların özelliklerinden biri değildir?

 • Aşağıdakilerden hangisi Sümerlerde görülen ziggurat adı verilen tapınakların özelliklerinden biri değildir?

 • Din

 • Astronomi

 • Tarım

 • YönetimAşağıdakilerden hangisi tarihin zamana göre sınıflandırıl-masına örnek olarak gösterilemez?

 • Aşağıdakilerden hangisi tarihin zamana göre sınıflandırıl-masına örnek olarak gösterilemez?

 • A. Prehistorya (Tarih öncesi)

 • B. XIX. Yüzyıl Tarihi

 • C. Sanat Tarihi

 • D. III. SelimAşağıdakilerden hangisi tarihin zamana göre sınıflandırıl-masına örnek olarak gösterilemez?

 • Aşağıdakilerden hangisi tarihin zamana göre sınıflandırıl-masına örnek olarak gösterilemez?

 • A. Prehistorya (Tarih öncesi)

 • B. XIX. Yüzyıl Tarihi

 • C. Sanat Tarihi

 • D. III. SelimBir yerleşim yerinde,

 • Bir yerleşim yerinde,

 • I. Çakmak taşlarının kullanılması

 • II. Arpa, buğday yetiştirilmesi

 • III. Mağara ve kaya oyuklarının mesken olarak kullanılması

 • IV. Seramikten kaplar yapılması

 • durumlarından hangileri, insanların tarih öncesi dönemde üretime geçmiş olduğuna kanıt olamaz?

 • A. I ve II B. II ve III

 • C. Yalnız IV D. I ve IIIBir yerleşim yerinde,

 • Bir yerleşim yerinde,

 • I. Çakmak taşlarının kullanılması

 • II. Arpa, buğday yetiştirilmesi

 • III. Mağara ve kaya oyuklarının mesken olarak kullanılması

 • IV. Seramikten kaplar yapılması

 • durumlarından hangileri, insanların tarih öncesi dönemde üretime geçmiş olduğuna kanıt olamaz?

 • A. I ve II B. II ve III

 • C. Yalnız IV D. I ve IIIBitti…

 • Bitti…
Yüklə 445 b.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə