Gəncə şəhər Mərkəzləşdirilmiş Kitabxana Sisteminə daxil olan yeni kitabların siyahısıYüklə 65,37 Kb.
tarix30.04.2020
ölçüsü65,37 Kb.
#102488

Gəncə şəhər Mərkəzləşdirilmiş Kitabxana Sisteminə daxil olan yeni kitabların siyahısı:

Azərbaycan dilində :

1. Axundova Elmira. Heydər Əliyev Şəxsiyyət və zaman: III hissə : Heydər Əliyev Şəxsiyyət və

zamanla 1982-1990.- Bakı : Ozan, 2009. - 804 s.

2. Axundova Elmira. Heydər Əliyev Şəxsiyyət və zaman: IV hissə : Heydər Əliyev. Şəxsiyyət və

zaman.1969-1989.- Bakı : Ozan, 2008. - 328 s.

3. Akademik Zərifə xanım Əliyeva və milli oftalmologiyamız.- Bakı : Parni iz Baku, 2009. - 104 s.

4. Amnistiya aktları.- Bakı : Hüquq ədəbiyyat, 2009. - 140 s.

5. Apoyev Bayram. Nizami Gəncəvinin pedaqoji görüşləri.- Bakı : Adiloğlu, 2008. – 244 s.

6. Azərbaycan xalq cumhuriyyəti - 90 (1918-1920).- Bakı : , 2008. - 266 s.

7. Azərbaycanca-İngiliscə lüğət=Azerbaıjanı-Englısh dıctıonary.- Bakı : Azərbaycan Dövlət dillər

institutu, 1998. - 641 s.

8. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin xarici siyasəti.-Bakı : GARISMA MMS, 2009. - 352 s.

9. Azərbaycan Respublikasının Cinayət məcəlləsi.- Bakı : Hüquq ədəbiyyatı, 2009. – 384 s.

10. Azərbaycanın xarici siyasəti: (2004: sənədlər məcmuəsi).- I hissə.- Bakı: GARISMA MMS,

2009. - 816 s.

11. Azərbaycanın xarici siyasəti:(2004 : sənədlər məcmuəsi).- II hissə.-Bakı: GARISMA MMS,

2009. - 1016 s.

12. Azərbaycanın xarici siyasəti: (2005 : sənədlər məcmuəsi).- I hissə.-Bakı: GARISMA MMS,

2009. - 648 s.

13. Azərbaycanın xarici siyasəti: (2005 : sənədlər məcmuəsi).- II hissə.-Bakı: GARISMA MMS,

2009. - 688 s.

14. Azərbaycanın xarici siyasəti: (2006: sənədlər məcmuəsi).- I cild.-Bakı: GARİSMA MMS, 2008. –

848 s.

15. Azərbaycanın xarici siyasəti:(2006:sənədlər məcmuəsi).- II cild.-Bakı : GARİSMA MMS, 2009. –440 s.

16. Azərbaycanın xarici siyasəti: (2007 : sənədlər məcmuəsi).- II hissə.-Bakı: GARİSMA MMS,

2009. - 1040 s.

17. Azərbaycanın xarici siyasəti: (2008 : sənədlər məcmuəsi).- I hissə.-Bakı: GARİSMA MMS, 2009.

- 656 s.

18. Azərbaycanın xarici siyasəti: (2008 : sənədlər məcmuəsi).- II hissə.-Bakı: GARİSMA MMS,

2009. - 440 s.

19. Azərbaycanın xarici siyasəti: I hissə. - Bakı : GARİSMA MMS, 2009. - 704 s.

20. Azərbaycanın milli qəhrəmanları.- Bakı : , 2008. - 235 s.

21. Bayramova Gülafət. Qəlbə daş bağlayanda.- Gəncə : Qeyrət, 2006. - 200 s.

22. Bayramova Gülafət. Ölümün acığına.- Gəncə : Agah, 2005. - 124 s.

23. Bayramova Gülafət. Tut ağacı.- Bakı : Vektor, 2009. - 120 s.

24. Bir xalçanın ilmələri: Azərbaycanda yaşayan xalqların ədəbiyyat antologiyası.- Bakı : "MBM",

2008. - 288 s.

25. Bir xalçanın rəngləriyik... Azərbaycanda yaşayan xalqların ədəbiyyat antologiyası. Bakı :

Avropa, 2007. - 352 s.

26. Birillik Azərbaycan kitabiyyatı-1992-ci il.- Bakı : n.y.y., 2008. - 144 s.

27. Birillik Azərbaycan kitabiyyatı-2002-ci il.- Bakı : n.y.y., 2008. - 288 s.

28. Birillik Azərbaycan kitabiyyatı-2006-ci il.- Bakı : n.y.y., 2008. - 362 s.

29. Dəsti Əli Nüsrət oğlu. Cənubi Azərbaycan Cənubi Azərbaycanda inqilabi hərəkatlar görkəmli,

mübariz-inqilabçı sərkərdələr.- Gəncə : n.y.y., 2007. - 56 s.

30. Dəsti Əli. Mübariz,fədai şəhidlərim: I cild : Mübariz,fədai şəhidlərim.- Gəncə : n.y.y., 2009. –

156 s.

31. Dünya İlqara bağlı..-Bakı : Qanun, 2008. - 236 s.32. Əhmədli Rafail. Azərbaycan dövlətçilik fəlsəfəsinə dair.- Bakı : Təknur, 2009. – 380 s.

33. Əhmədli Rafail. Azərbaycan milli-demokratik dövlətçilik məfkurəsi: türkçülük, müasirlik,

islamçılıq.- Bakı : Elm, 2007. - 280 s.

34. Əhmədova Salatın. Heydər Əliyevin dil siyasəti.- Bakı : MBM, 2008. - 96 s.19.

35. Əliyarbəyli Fəridə. Pürrəng çay.- Gəncə : n.y.y., 2008. - 156 s.

36. Əmirli Əli. 15 pyes.- Bakı : Öndər nəşriyyat, 2006. - 568 s.

37. Əziz Musa. Örnək ömür.- Gəncə : Qeyrət, 2009. - 152 s.

38. Gəncəvi Məhsəti. Şeirlər.- Gəncə : Gəncə Poliqrafiya"ASC, 2009. - 105 s.

39. Göyçəli Həsən. Qərib durnalar.- Gəncə : n.y.y., 2009. - 202 s.

40. Haqqı qızı, Səmayə. Vətən darıxdı o darıxmadı.- Bakı : Adiloğlu, 2009. - 332 s.

41. Heydər Əliyev və Milli Təhlükəsizlik orqanları.- Bakı : İndigo, 2009. - 192 s.

42. Heydərov. E. İ. "Əsli-Kərəm"dastanı və alban mədəniyyəti.- Bakı : Səda, 2007. – 208 s.

43. Hüseynbəyli Elçin. Metro vadisi. - Bakı : Vektor, 2009. - 390 s.

44. Hüseynbəyli E. Şah Abbas : proza, roman-xronika.- Bakı.: Adiloğlu, 2008.- 368 s.

45. Xalq yaradıcılığı örnəkləri.- Gəncə : Agah, 2002. - 100 s.

46. Xələfov Abuzər. Azərbaycanda kitabxana işinə dair Heydər Əliyev doktrinası uğurla davam

edir.- Bakı : n.y.y., 2009. - 185 s.

47. Korjakov Aleksandr. Boris Yeltsin: Gündoğandan günbatana qədər son söz.: I kitab : Boris

Yeltsin:gündoğandan günbatana qədər.- Bakı : Hüquq ədəbiyyatı, 2009. - 154 s.

48. Korjakov Aleksandr. Boris Yeltsin: Gündoğandan günbatana qədər son söz. II kitab : Boris

Yeltsin: gündoğandan günbatana qədər. - Bakı : Hüquq ədəbiyyatı, 2009. - 158 s.

49. Qəndilov Seyfəddin. Dövlətçilik təfəkkürü,idarəçilik məharəti.- Bakı : Azərbaycan, 2009.- 432 s.

50. Qurbani Surağat. Məni unutmayın dağlar!.- Bakı : Asel, 2009. - 68 s.

51. Ləzgi xalq mahnıları və rəqsləri = Лезги халкъдин маниярни къуълер = Лезгинские народ-

ные песни и танцы.- Bakı : Azərbaycan, 2008. - 168 s.

52. Mayıloğlu Mahmud. Özümə sözüm.- Bakı : MBM-R, 2009. - 120 s.

53. Mehdi Qərib. Məni çağıran səs. Rast.- Bakı : Vektor, 2009. - 296 s.

54. Mən fəxr edirəm ki,Azərbaycanlıyam.- Bakı : n.y., 2008. - 233 s.

55. Məmmədova, M. H. İnformasiya texnologiyaları mütəxxəsislərinə tələbatın monitorinqi.- Bakı :

İnformasiya texnologiyaları, 2009. - 199 s.

56. Pirsultanlı Sədnik Paşa. Heca vəznli tapmacaların inkişafı.- Gəncə : Agah, 2001. - 112 s.

57. Pirsultanlı Sədnik Paşa. Aşıq Şəmşirin poetik aləminə səyahət.- Bakı : Təknur, 2008. - 296 s.

58. Prokurorluq haqqında Azərbaycan Respublikasının qanunu Prokurorluq orqanlarında qulluq

keçmə haqqında Azərbaycan Respublikasının qanunu.- Bakı : Hüquq ədəbiyyatı, 2007. - 72 s.

59. Rəhimli İlham. Məram məbədə gedən yol.- Bakı : Çaşıoğlu, 2009. - 371 s.

60. Ruits Jordi Paskual. Vətəndaşların Avropa şəhərlərində yerli mədəniyyətin inkişafı siyasətində

iştirakına dair soraq kitabçası.- Bakı : Qanun, 2009. - 116 s.

61. Rzasoy Seyfəddin. Azərbaycan folklorşünaslıq tarixi və Sədnik Paşa Pirsultanlı.- Bakı : Nurlan,

2008. - 212 s.

62. Sayadov Sayad. XX əsr:Azərbaycan və dünya.- Bakı : Elm, 2006. - 286 s.

63. Seyidov Ənvər. Heydər Əliyev və Azərbaycan Respublikasının konstitusiyası.- Bakı : Uniprint,

2009. - 256 s.

64. Seyidov Ənvər. Gürzə.- II kitab.- Bakı : UniPrint, 2009. - 428s.

65. Səid Qurban. Əli və Nino.- Bakı : Altun kitab, 2008. - 239 s.

66. Şükürov. T. Ş. Marketinq tədqiqatları.- Bakı : Kooperasiya, 2007. - 424 s.

67. Tağızadə, Kəramət. Ata qarğışı.- Gəncə : Agah, 2006. - 224 s.

68. Talıbzadə Aydın. Mehdi müəmması və ya sənətdə konseptual hamletizm.- Bakı: Elm və Təhsil,

2009. – 384 s.

69. Talıbzadə Aydın. Şərq teatrı tarixi.- Bakı : Qanun, 2008. – 236 s.

70. Təhsil haqqın qanun: Azərbaycan Respublikasının 2009-cu il 19 iyun tarixli qanunu.- Bakı : Hü-

quq ədəbiyyatı, 2009. - 80 s.

71. Üzeyir Hacıbəyli: biblioqrafiya. - Bakı : , 2009. - 380 s.

72. Yaqub Zəlimxan. Peyğəmbər.- Bakı : Pedaqogika, 2009. - 320 s.

73. Yeni kitablar Annotasiyalı biblioqrafik göstərici 2008.- Bakı : n.y.y., 2008. - 257 s.

74. Yeni kitablar Annotasiyalı biblioqrafik göstərici 2008.- Bakı : n.y.y., 2009. - 243 s.

75. Yeni kitablar Annotasiyalı biblioqrafik göstərici.- Bakı : n.y.y, 2009. - 244 s.76. Yeni kitablar Annotasiyalı biblioqrafik göstərici.- Bakı : n.y.y, 2009. - 175 s.
Yüklə 65,37 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

gir | qeydiyyatdan keç
    Ana səhifə


yükləyin