Genel tedariKÇİ (kisa liste) prosedüRÜ amaç ve kapsamYüklə 39,64 Kb.
tarix17.08.2018
ölçüsü39,64 Kb.
#71273

image003

GENEL TEDARİKÇİ (KISA LİSTE) PROSEDÜRÜ


1.AMAÇ VE KAPSAM:

AKDENİZ Elektrik Dağıtım A.Ş bünyesinde yapılan mal/hizmet/yapım işleri ve tüm alımlarında yüklenici ve tedarikçi tespiti ve değerlendirmesini kapsar. Bu prosedür 25.05.2016 tarih 29722 sayılı Resmi Gazetede Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından yayımlanan ELEKTRİK DAĞITIM ŞİRKETLERİNİN SATIN ALMA-SATMA VE İHALE PROSEDÜRLERİNİN HAZIRLANMASI VE UYGULANMASI YÖNETMELİĞİ’nin 5. ve Geçici 1. Maddesine istinaden hazırlanmıştır.2.SORUMLULUKLAR:

Bu prosedürün uygulanmasından ilgili birimler sorumludur.3. TEDARİKÇİLERİN SINIFLANDIRILMASI:

Tedarikçiler aşağıdaki biçimde sınıflandırılmış olup seçme ve değerlendirme kriterleri ve puanlamaları farklılık göstermektedir.

-Mal Tedarikçileri

-Hizmet Yükleniciler,

-Yapım Yüklenicileri

-Satış Yüklenicileri

Tablo1: Tedarikçi sınıfları

Mal Tedarikçileri

Hizmet Yüklenicileri

Yapım Yüklenicileri

Satış Yüklenicileri

Elektrik Malzemeleri tedarikçileri

İletişim hizmetleri yüklenicileri

OG-AG Elektrik Tesis Yapım İşleri yüklenicileri

İhtiyaç fazlası, İhtiyaç dışı(Hurda) Araç ve Malzeme Satış yüklenicileri

Hırdavat malzemesi tedarikçileri

Personel çalıştırmaya dayalı hizmet alım yüklenicileri

İnşaat, Bakım-Tadilat Yapım İşleri yüklenicileri
Sarf (Kırtasiye, kartuş, vb.) malzeme tedarikçileri

Yemek hizmeti yüklenicileri

Mekanik Teçhizat Yapım İşleri yüklenicileri
BT, Donanım (IT) ve yazılımTedarikçileri

Basım hizmeti yüklenicileriTemizlik malzemesi tedarikçileri


Kamera ve Alarm Sistemleri yüklenicileri


Mobilya tedarikçileri


Kamulaştırma ,İmar Plan Tadilatı, Orman Geçiş İzni, Proje Hizmeti yüklenicileri

İş Güvenliği Malzemesi tedarikçileri

Taşıt Kiralama, Nakliye, Personel Taşıma, yüklenicileriTaşıt, İş makinası ve diğer Makine Teçhizat tedarikçileri

Ortak Sağlık Güvenlik Birimi yüklenicileri


Elektrik Malzemeleri Bakım-Onarımı yüklenicileriİhtiyaç duyulması halinde ilave tedarikçi grupları oluşturulabilir veya çıkartılabilir.

5. SEÇME VE DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ :

BAŞVURU ESASLARI:

AKDENİZ Elektrik Dağıtım A.Ş.’nin ihtiyaç duyacağı Satın Alma-Satma ve İhale işlerinde mal, hizmet, yapım ve satış tedarikçisi olmak isteyen istekliler ilgili kategorilerde belirtilen evrakları tamamlayarak başvuruda bulunacaklardır. Kamu ihalelerinden yasaklı olan firmalar diğer tüm yeterlilikleri sağlasa bile tedarikçi listesine alınmayacakları gibi Kamu ihalelerinden yasaklandığı tarih itibarı ile tedarikçi listesinden çıkartılacaklardır.

Yeni başvuruların değerlendirilmesi Mayıs ve Kasım aylarında olmak üzere yılda en az iki (2) defa yapılır. Başvuru sonuçları değerlendirme sürecini takip eden ay içerisinde bildirilir.
Başvuru Belgeleri:

Referansları( İş Deneyim Belgesi ), Sahip Olunan Belgeler/Sertifikalar,Vergi ve SGK Borcu Yoktur Yazısı, Mali Durum (Banka Referans Mektubu), İmza Sirküsü, Ticaret Sicil Gazetesi, Ticaret Odası Kaydı, TSE, ISO vb. Kalite Belgeleri ile Kamu İhalelerinden Yasaklı Olmadığına Dair Belge


5.1. Mal Tedarikçileri
Seçme ve Değerlendirme Kriterleri:

Çalışmaya başlanacak olan mal alım tedarikçileri seçimi aşağıdaki kriterlere göre yapılacaktır; 1. Malzeme Marka Kabul Prosedürü doğrultusunda Malzeme Marka Tercih Listesinde yer alan üretici firmalar ve bayileri,

 2. Referansları,

 3. Uzman Personel

 4. Sahip olunan belgeler/sertifikalar

 5. TSE, ISO vb. Kalite Belgeleri

 6. İmalatçı ise Kapasite Raporu

 7. Daha önceki projelerde çalışılıp çalışılmadığı

 8. Ticari Kurul Görüşü


Yeniden Değerlendirme Kriterleri:

Çalışılan malzeme tedarikçileri yılda en az iki (2) defa yeni başvurularla birlikte Satın alma Direktörlüğü ve ilgili Direktörlüğün görüşü alınarak başvuru ve aşağıdaki kriterlere göre değerlendirilir; 1. Zamanında teslim,

 2. Kalite,

 3. İstenen şartları sağlaması,

 4. Satış sonrası hizmetleri.

Dağıtım şebekesinde kullanılacak malzemeler için Malzeme Marka Kabul Prosedürü hükümleri uygulanır.


5.2. Hizmet Yüklenicileri

Seçme ve Değerlendirme Kriterleri:

Çalışmaya başlanacak olan hizmet alım yüklenicileri seçimi aşağıdaki kriterlere göre yapılacaktır; 1. Referansları( İş Deneyim Belgesi),

 2. Uzman Personel

 3. Sahip olunan belgeler/sertifikalar

 4. TSE, ISO vb. Kalite Belgeleri

 5. Bakım/Tamir/Basım gibi Hizmetler için Kapasite Raporu

 6. Daha önceki projelerde çalışılıp çalışılmadığı

 7. Ticari Kurul görüşü

Yeniden Değerlendirme Kriterleri:

Çalışılan hizmet yüklenicileri yılda en az iki (2) defa yeni başvurularla birlikte Satın alma Direktörlüğü ve ilgili Direktörlüğün görüşü alınarak başvuru ve aşağıdaki kriterlere göre değerlendirilir;

 1. Zamanında teslim

 2. İstenilen ürün/hizmet şartlarına uygunluk

 3. Karşılıklı iletişim

 4. Hizmet sonrası bilgilendirme


5.3. Yapım Yüklenicileri

Seçme ve Değerlendirme Kriterleri:

Çalışmaya başlanacak olan yapım yüklenicileri seçimi aşağıdaki kriterlere göre yapılacaktır; 1. Referansları ( İş Deneyim Belgesi),

 2. Uzman Personel

 3. Sahip olunan belgeler/sertifikalar

 4. TSE, ISO vb. Kalite Belgeleri

 5. Makine,Teçhizat ve Ekipman Listesi

 6. Daha önceki projelerde çalışılıp çalışılmadığı

 7. Ticari Kurul görüşü

Yeniden Değerlendirme kriterleri:

Çalışılan yapım yüklenicileri yılda en az iki (2) defa yeni başvurularla birlikte Satın alma Direktörlüğü ve ilgili Direktörlüğün görüşü alınarak başvuru ve aşağıdaki kriterlere göre değerlendirilir; 1. Zamanında teslim

 2. Kalite

 3. İstenen şartları sağlaması

 4. Yapım sonrası hizmetler

5.4. Satış Yüklenicileri

Seçme ve Değerlendirme Kriterleri:

Çalışmaya başlanacak olan satış yüklenicileri seçimi aşağıdaki kriterlere göre yapılacaktır; 1. Referansları,

 2. Uzman Personel

 3. Sahip olunan belgeler/sertifikalar( Çevre ve Şehircilik Bakanlığı İşletme Lisans Belgesi, vb.)

 4. TSE, ISO vb. Kalite Belgeleri

 5. Makine,Teçhizat ve Ekipman Listesi

 6. Daha önceki projelerde çalışılıp çalışılmadığı

 7. Ticari Kurul görüşü

Geri dönüşüm ve atık tesislerinde yetkisi olmayan kuruluşlar diğer tüm kriterleri karşılasa bile listeye giremez.

Yeniden Değerlendirme kriterleri:

Çalışılan satış yüklenicileri yılda en az iki (2) defa yeni başvurularla birlikte Satın alma Direktörlüğü ve ilgili Direktörlüğün görüşü alınarak başvuru ve aşağıdaki kriterlere göre değerlendirilir; 1. Zamanında teslim

 2. Kalite

 3. İstenen şartları sağlaması

5.5. Seçme Uygulaması ve Skalaları

Yeni çalışılacak olan tüm aday tedarikçiler için, tedarikçi tipine göre seçme kriterleri baz alınarak Tedarikçi Değerlendirme Formu doldurulur. Tüm kriterlerin puanlarının ortalaması alınır ve sonuç puanı verilir.

Değerlendirme kriteri için skala ve puanlama:


Yanıt

Puanı

Yetersiz

0-69

Yeterli

70-100

Değerlendirilme sonucunda 70 ve üzeri puan alan tedarikçiler “Tedarikçi Listesi” ne alınırlar.
5.6. Yeniden Değerlendirme Uygulaması ve Skalaları
Bu prosedürün yürürlüğe girdiği tarihte çalışılan tüm tedarikçiler ile çalışılmaya devam edilir, yapılacak yeniden değerlendirmelerde bu tedarikçilerde değerlendirmeye tabi tutulur, yeni başvuran tedarikçiler için, tedarikçi tipine göre Tedarikçi Yeniden Değerlendirme Formu doldurulur, tüm kriterlerin puanlarının ortalaması alınır ve sonuç puanı verilir.Değerlendirme sonucu tedarikçiler aşağıdaki sınıflardan birisine dahil edilir.Sınıfı

Açıklama

Puan Aralığı

A

Firma ile çalışılmaya devam edilir.

70-100 puan aralığı

B

Firma ile Ticari İlişkiler askıya alınarak istenilen şartları sağlaması halinde tekrar değerlendirilebilinir.

40-69 puan aralığı

C

Firma Tedarikçi Listesinden çıkarılır.

0-39 puan aralığı

Tedarikçi listesi her yıl bu puanlama kriterlerine göre güncellenecektir.

Dağıtım şebekesinde kullanılacak malzemeler için Malzeme Marka Kabul Prosedürü hükümleri uygulanır.6. UYGULAMA ESASLARI :

Bu prosedürün yürürlüğe girdiği tarihte çalışılan tüm tedarikçiler ile çalışılmaya devam edilir ve tedarikçi listesine alınır.

Dağıtım şebekesinde kullanılacak malzemeler için Malzeme Marka Kabul Prosedürü hükümleri uygulanır. Malzeme Marka Kabul Prosedürü kapsamında Malzeme Marka Listesine giren Firmalar girdiği tarih itibari ile Tedarikçi Listesine alınır.

Tedarikçi listesine girmek isteyen firmaların talepleri için veya ihtiyaç duyulan yeni bir malzeme, hizmet türü, acil alım, vb. nedenlerle yeni bir tedarikçiyle çalışılması gerektiği durumlarda 5.madde de belirtilen süreler beklenmeksizin; Satın alma Direktörlüğünce, AKDENİZ Elektrik Dağıtım A.Ş.Malzeme Marka Kabul Prosedürü hükümlerini de dikkate alarak tedarikçi değerlendirme formunu hazırlayarak Ticari Kurul’a sunar. Değerlendirme sonucunda 70 puan ve üzerinde değerlendirme puanı alan tedarikçiler Ticari Kurul tarafından onaylanmasına müteakip tedarikçi listesine alınır.7. TEDARİKÇİNİN YENİDEN DEĞERLENDİRİLMESİ

Tedarikçilerin yeniden değerlendirilmesi yılda en az bir kez yapılacaktır.

Ayrıca yıl içerisinde birimlerden gelen geri dönüşler (tedarikçinin işi zamanında yapmaması, eksik, hatalı, şartnamelere uygun olmayan mal teslimi veya istenilen ticari şartları sağlayamaması, eksik işler, vb.) doğrultusunda yeniden değerlendirme yapılabilir.

Yeniden Değerlendirme Formu, Satın alma Direktörlüğünün denetiminde Satın alma yetkilisi tarafından hazırlanarak; ilgisine göre Malzeme Marka Kabul Komisyonuna veya ilgili Teknik ve Ticari Kurul’un onayına sunulur. Onaya Müteakip Tedarikçi Listesine alınır veya çıkartılır.Bir önceki değerlendirmede tedarikçi listesine giremeyen firmalar için gerektiğinde yeniden değerlendirme yapılarak tedarikçi listesine alınabilir.

Sayfa /Yüklə 39,64 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə