Ghid Eficienţă 3Yüklə 0,88 Mb.
səhifə1/18
tarix09.01.2019
ölçüsü0,88 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   18ANEXA

G H I D U L S O L I C I T A N T U L U I

Programul Operaţional Sectorial

Creşterea Competitivităţii Economice” (pos cce)2007-2013

Axa Prioritară (ap) 4 - Creşterea eficienţei energetice şi a securităţii furnizării, în contextul combaterii schimbărilor climatice
Domeniul major de intervenţie 1 (dmi 1) - Energie eficientă şi durabilă (îmbunătăţirea eficienţei energetice şi dezvoltarea durabilă a sistemului energetic din punct de vedere al mediului)
Operaţiunea a - Sprijinirea investiţiilor în instalaţii şi echipamente pentru întreprinderi din industrie, care să conducă la economii de energie, în scopul îmbunătăţirii eficienţei energetice

aprilie 2011

VERSIUNE FINALĂ

C U P R I N SINTRODUCERE 3

ABREVIERI 4

SECŢIUNEA A. INFORMAŢII GENERALE PRIVIND FONDURILE STRUCTURALE AXA PRIORITARĂ 4 - CREŞTEREA EFICIENŢEI ENERGETICE ŞI A SECURITĂŢII FURNIZĂRII, ÎN CONTEXTUL COMBATERII SCHIMBĂRILOR CLIMATICE 6

SECŢIUNEA B. INFORMAŢII PRIVIND OPERAŢIUNEA 4.1.a) „SPRIJINIREA INVESTIŢIILOR ÎN INSTALAŢII ŞI ECHIPAMENTE PENTRU ÎNTREPRINDERI DIN INDUSTRIE, CARE SĂ CONDUCĂ LA ECONOMII DE ENERGIE, ÎN SCOPUL ÎMBUNĂTĂŢIRII EFICIENŢEI ENERGETICE” 7

CAPITOLUL II. SOLICITANŢI ELIGIBILI 8

CAPITOLUL III. PROIECTE ELIGIBILE 9

VII.1. COMPLETAREA DOSARULUI CERERII DE FINANŢARE 16

VII.2. TRANSMITEREA DE CĂTRE SOLICITANT A DOSARULUI CERERII DE FINANŢARE 17

CAPITOLUL VIII. EVALUAREA ŞI SELECŢIA PROIECTELOR 18

VIII.1. VERIFICAREA ÎNDEPLINIRII CRITERIILOR DE CONFORMITATE ADMINISTRATIVĂ ŞI DE ELIGIBILITATE 19

VIII.2. EVALUAREA TEHNICĂ ŞI FINANCIARĂ A PROIECTULUI 20

VIII.3. COMITETUL DE SELECŢIE 24

CAPITOLUL IX. CONTRACTUL DE FINANŢARE 25

IX.1. CONDIŢII DE ÎNCHEIERE A CONTRACTULUI DE FINANŢARE 26

IX.2.OBLIGAŢIILE BENEFICIARULUI 27

IX.3. RAMBURSAREA CHELTUIELILOR 28

IX.4. MONITORIZAREA PROIECTELOR SELECTATE ŞI RAPORTAREA 28

IX.5. CONTROL ŞI AUDIT, TRATAMENTUL NEREGULILOR ŞI RECUPERAREA CREANŢELOR BUGETARE 29

SECŢIUNEA C. ANEXE 31Anexa 1. SECTOARE ELIGIBILE - Coduri CAEN 31

Anexa 2. OPIS al Dosarului Cererii de Finanţare 34

Anexa 3. Cererea de finanţare 37

Anexa 3A. Declaraţie de eligibilitate 52

Anexa 3B. Declaraţie de angajament 53

Anexa 3C. Model de Curriculum Vitae 54

Anexa 3D. Conţinutul-cadru al Studiului de Fezabilitate 56

Anexa 3E. Autoevaluarea în raport cu criteriile de mediu 61

Anexa 3F. Declaraţie privind conformitatea cu regulile ajutorului de stat 63

Anexa 3G. Declaraţie privind încadrarea întreprinderii în categoria întreprinderilor mici şi mijlocii 64

Anexa 3H. Instrucţiuni privind elaborarea graficului de execuţie al proiectului 71

Anexa 3I. Instrucţiuni privind elaborarea graficului de plăţi al proiectului 72

Anexa 3J. Instrucţiuni privind Analiza Cost-Beneficiu 73

Anexa 3K. Scrisoarea de confort (angajantă) 83

Anexa 4. Lista de verificare a conformităţii administrative şi a eligibilităţii beneficiarului şi a proiectului 85

Anexa 5. Grila de evaluare tehnică şi financiară 92

Anexa 6. Lista documentelor solicitate la contractare 97

Anexa 7. Glosar de termeni 98

Anexa 8. Legislaţie aplicabilă 106


INTRODUCERE

Prezentul ghid include informaţii referitoare la condiţiile de finanţare şi prezintă regulile pentru pregătirea, întocmirea şi depunerea cererilor de finanţare, descrie modalitatea de selecţie, aprobare a acestora şi reglementarea unor aspecte privind implementarea proiectelor în cadrul operaţiunii privind “Sprijinirea investiţiilor în instalaţii şi echipamente pentru întreprinderi din industrie, care să conducă la economii de energie, în scopul îmbunătăţirii eficienţei energetice” din cadrul Axei Prioritare 4 a Programului Operaţional Sectorial Creşterea Competitivităţii Economice.


Vă recomandăm ca înainte de a începe completarea cererii de finanţare (CRF) să vă asiguraţi că aţi citit toate informaţiile prezentate în acest Ghid (inclusiv notele de subsol) şi că aţi înţeles toate aspectele legate de modalitatea de cofinanţare a proiectelor de investiţii în cadrul operaţiunii de mai sus.

Precizăm că acest document nu exonerează solicitanţii de respectarea legislaţiei naţionale şi comunitare din domeniu.

Informaţii suplimentare privind lansarea cererii de propuneri de proiecte sunt disponibile pe web site-ul OIE http: oie.minind.ro sau la

Tel: 021/20.25.385, fax: 021/20.25.392,

e-mail: asistenta-oie@minind.ro

Alte informaţii despre fonduri structurale puteţi găsi accesând:  • web site-ul Autorităţii pentru Coordonarea Instrumentelor Structurale din cadrul Secretariatului General al Guvernului

www.fonduri-ue.ro;

– web site-ul Autorităţii de Management pentru POS CCE – http://amposcce.minind.ro/
Yüklə 0,88 Mb.

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   18
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə