Glavni urednik


Međunarodni ugovori i suradnja s drugim ustanovamaYüklə 3,67 Mb.
səhifə17/56
tarix23.01.2018
ölçüsü3,67 Mb.
1   ...   13   14   15   16   17   18   19   20   ...   56

Međunarodni ugovori i suradnja s drugim ustanovama:

Lugomer, Stjepan: , Budapest University of Technology and Economics, Budimpešta, Mađarska


Lugomer, Stjepan: , Research Institute for Technical Physics and Economics, Hungarian Academy of Sciences, Budimpešta, Mađarska
Lugomer, Stjepan: bilateralna suradnja Hrvatska-Japan, Kyushu University, Graduate School of Mathematics & Space Enviroment Research Center, Fukuoka, Japan
Lugomer, Stjepan: Bilateralna suradnja Hrvatska-USA, Rutgers University, Mechanical and Aerospace Engineering Department, New Jersey, SAD
Moguš-Milanković, Andrea: Chemically Durable Iron Phosphate Glasses for Vitrifying Simulated Nuclear Waste, Contract No: 10638/R od 1998.-, IAEA, Beč, Austrija
Moguš-Milanković, Andrea: Istraživanje strukture stakala i staklo-keramike, suradnja Hrvatska-Turska, University of Kafkas, Department of Physics, Kars, Turska
Moguš-Milanković, Andrea: Istraživanje strukturnih i električnih svojstava fosfatnih stakala, suradnja Hrvatska-USA, University of Missouri-Rolla , Materials Research Center, Rolla, MO, SAD
Radić, Nikola: Naprezanja u tankim filmovima - bilateralni hrvatsko-slovenski projekt 2003-2004, Institut Jožef Stefan, Ljubljana, Slovenija
Šantić, Branko: Study of the InGaN quantum wells (QW), Physikalisches Institut, Universität Stuttgart, Stuttgart, Njemačka
Turković, Aleksandra: Istraživanja nanokompozitnih polimernih elektrolita, bilateralni hrvatsko-slovenski projekt, Nacionalni kemijski Inštitut, Ljubljana, Slovenija

Posjete inozemnih stručnjaka Institutu “Ruđer Bošković”:

Miha Čekada, Institut Jožef Stefan, Ljubljana, Slovenija, 24.11.-28.11.2003.


Maurizio Montagna, University of Trento, Trento, Italija, 23.10.-25.10. 2003.
Rober Schloegl, Fritz Haber Institute, Berlin, S.R. Njemačka, 23.5.-26.5.2003.
Dangsheng Su, Fritz Haber Institute, Berlin, S.R. Njemačka, 23.5.-28.5.2003.
Christiana Tosello, University of Trento, Trento, Italy, 23.-25.10.2003.

Znanstveni skupovi u organizaciji Instituta “Ruđer Bošković”:

93rd IUVSTA EXECUTIVE COUNCIL MEETING, RADIć, N. (sa Hrvatskim vakuumskim društvom)

Dubrovnik, Hrvatska, 19.9.-21.9.2003.

Poslijediplomska i dodiplomska nastava:Dodiplomska nastava:
FIZIČKI PRAKTIKUM V

Fizika, inženjerski smjer, Prirodoslovno-matematički fakultet, Sveučilište u Zagrebu

Voditelj(i): Tonejc Anđelka

Predavač(i): Gajović, Andreja; Đerđ, Igor


FIZIKA

Elektrotehnika, Visoka elektrotehnička škola Varaždin,

Voditelj(i): Car, Tihomir

Predavač(i): Car, Tihomir


INSTRUMENTALNA ANALIZA

Konzervatorsko restauratorski studij, Akademija likovnih umjetnoti, Sveučilište u Zagrebu

Voditelj(i): Kirin, Davor

Predavač(i): Kirin, Davor


MATERIJALI U STOMATOLOGIJI

Stomatologija, Stomatološki fakultet u Zagrebu, Sveučilište u Zagrebu

Voditelj(i): Jerolimov, Vjekoslav

Predavač(i): Moguš-Milanković, A.; Jerolimov, V.; Živko-Babić, J.; Lazić, B.; Anić, I.; Prpić-Mehičić, G.; Šutalo, J.; Carek, V.


ODABRANA POGLAVLJA OPTIKE I SEMINAR

Fizika, inženjerski smjer, Prirodoslovno matematički fakultet, Sveučilište u Zagrebu

Voditelj(i): Furić, Krešimir

Predavač(i): Furić, Krešimir


PRAKTIKUM IZ OSNOVA FIZIKE II

Fizika, profesorski smjerovi, Prirodoslovno matematički fakultet, Sveučilište u Zagrebu

Voditelj(i): Stubičar Mirko

Predavač(i): Gajović, Andreja; Skoko, Željko; Salomon, Krešo;...


TEHNIČKA MEHANIKA

Elektrotehnika, Visoka elektrotehnička škola Varaždin,

Voditelj(i): Car, Tihomir

Predavač(i): Car, TihomirPoslijediplomska nastava:
ISTRAŽIVANJA I PRIMJENA NOVIH MATERIJALA U MEDICINI

Biomedicina, Medicinski fakultet u Rijeci, Sveučilište u Rijeci

Voditelj(i): Moguš-Milanković, Andrea

Predavač(i): Moguš-Milanković, Andrea

ISTRAŽIVANJE I PRIMJENA ANORGANSKIH MATERIJALA

Anorganska i strukturna kemija, Prirodoslovno-matematički fakultet, Sveučilište u Zagrebu

Voditelj(i): Moguš-Milanković, Andrea

Predavač(i): Moguš-Milanković, Andrea


LASER BASED TECHNOLOGIES

International Interdisciplinary Postgraduate EUROTRAINING Course, Budapest University of Technology and Economics, Budapest University

Voditelj(i): Lugomer, Stjepan

Predavač(i): Lugomer, Stjepan


LASERSKA OPTIKA MORA

Posljediplomski interdisciplinarni znanstveni studij oceanologije, Prirodoslovno matematički fakultet - geološki odsjek, Sveučilište u Zagrebu

Voditelj(i): Risović, Dubravko

Predavač(i): Risović, Dubravko


MOLEKULSKA FIZIKA I SPEKTROSKOPIJA

Fizika, smjer Atomska i molekularna fizika, Prirodoslovno-matematički fakultet, Sveučilište u Zagrebu

Voditelj(i): Kirin, Davor

Predavač(i): Kirin, Davor; Mohaček Grošev, Vlasta


ODABRANA POGLAVLJA FIZIKE POLUVODIČA

Računarstvo, Fakultet za elektrotehniku i računarstvo, Sveučilište u Zagrebu

Voditelj(i): Pivac, Branko

Predavač(i): Pivac, Branko

http://http://www.irb.hr/en/str/zel/
ZAVOD ZA ELEKTRONIKU

DIVISION OF ELECTRONICS
Predstojnik/ca: Dr. sc. Tomislav Šmuc

Tel. ++385 1 4561 085, e-mail: smuc@irb.hr


Predstojnik/ca (napomena):

Do 17.4.2003. Predstojnik Zavoda za elektroniku bio je dr. Božidar Vojnović.Ustroj zavoda:
Laboratorij za informacijske sustave, dr. sc. Dragan Gamberger, voditelj laboratorija
Laboratorij za istraživanje slučajnih signala i procesa, dr. sc. Ivan Michieli, voditelj laboratorija

Program rada:

Istraživanja u Zavodu za elektroniku usmjerena su na tri osnovna područja: strojno učenje i metodologija otkrivanja znanja, analize stohastičkih signala i procesa, te napredne tehnike mjerenja karakteristika složenih procesa.

U 2003. godini proširena su istraživanja i razvoj metodologije i primjene strojnog učenja na područja vremenski ovisnih signala (EKG), te kompleksnih poslovnih procesa. Metoda otkrivanja podgrupa u bazi podataka nadograđena je konceptom aktivnog otkrivanja znanja, te novim pristupom u vizualizaciji opisa otkrivenih podgrupa.

Metodologija rasuđivanja o sustavima i procesima obogaćena je objedinjavanjem kvantitativnih i novo uvedenih kvalitativnih karakteristika procesa. Razvijeni algoritmi za indeksiranje, pretraživanje, te sažimanje strukturiranih podataka primjenjeni su na indeksiranje DNA sekvenci.

U području analize stohastičkih signala i procesa nastavljen je rad na primjeni metoda nelinearne dinamike u razlučivanju signala i šuma, te u okviru opisivanja samoorganizacijskih procesa na površinama materijala pod utjecajem laserskog snopa.

U području naprednih mjernih tehnika izrađen je raspodijeljeni model mjernog sustava za proračun protoka fluida u obliku mrežnog poslužitelja koji istodobno može posluživati veći broj udaljenih agenata. Razvijeni su i sklopovi visoke razlučivosti, koji omogućavaju mjerenja ultra-brzih signala s točnošću manjom od 100 pikosekundi.

Od publiciranih radova treba istaknuti rad dr. D. Gambergera u Artificial Intelligence in Medicine. Laboratorij za informacijske sustave sudjelovao je (zajedno sa još dvije istraživačke skupine, iz Slovenije i Belgije) u organizaciji dvije najznačajnije Europske konferencije u području strojnog učenja i otkrivanja znanja, ECML/PKDD 2003. Konferencije su održane, zajedno sa 14 pratećih radionica, u Cavtatu od 22.-26-09.2003.

Research programme:

Research topics of the Division of electronics fall into three broad fields: machine learning, knowledge discovery and reasoning, analytic methods for stochastic signals and processes and advanced measurement techniques for specific applications.

In the year 2003 we have enhanced our methodology of subgroup discovery with active mining concept and new approach in visualization of subgroup characteristics. New areas of applications of machine learning techniques are time dependent signals (ECG) and complex bussines processes. In this area new, qualitative characteristics, are defined and succesfuly tested on real world problems.

Algorithms for indexing and compacting structured data were adapted and implemented on DNA sequences.

In the area of stochastic signals and processes we continued with application of the techniques of non-linear dynamics with the aim of resolving extreme signal-noise problems, and for describing complex processes on the surface of materials treated with laser.

In the area of advanced measurement techniques a distributed model for a measurement system for a fliud flow was realized, and new technique for measuring ultra-fast signals with time resolution of 100 pico seconds.

In the year 2003. the Division organized two colocated conferences - ECML/PKDD-2003 (European Conference on Machine Learning and Principles of Knowledge Discovery from Databases), together with research teams from Josef Stefan Institute, Slovenia, and Katholieke Universitaet Leuven, Belgium.

Projekti u sklopu zavoda:


0098023

AUTOMATIZIRANO OTKRIVANJE ZNANJA I RASUĐIVANJE, Nikola Bogunović, voditelj projekta

0098024

ANALIZA STOHASTIČKIH SIGNALA, VREMENSKIH I PODATKOVNIH NIZOVA, Ivan Michieli, voditelj projekta

Oznaka: 0098023


AUTOMATIZIRANO OTKRIVANJE ZNANJA I RASUĐIVANJE

AUTOMATED KNOWLEDGE DISCOVERY AND REASONING
Voditelj/ica projekta: dr. sc. Nikola Bogunović

Tel. ++385 1 6129 721   e-mail: nikola.bogunovic@ifer.hrSuradnici na projektu:
Gordan Bosanac, dipl. inž. fizike, znanstveni novak
Dragan Gamberger, doktor računarstva, znanstveni savjetnik
Ivan Marić, doktor elektrotehnike, znanstveni savjetnik
Tomislav Šmuc, doktor elektrotehnike, znanstveni suradnik

Suradnici iz druge ustanove:
Bojan Jelaković, doktor med. znanosti, znanstveni suradnik, Klinički bolnički centar Rebro, Zagreb (konzultant)
Goran Krstačić, doktor med. znanosti, viši znanstveni suradnik, Poliklinika za prevenciju kardiovaskularnih bolesti i rehabilitaciju, Zagreb (konzultant)
Nada Lavrač, doktorica matem. znanosti, znanstveni savjetnik, Institut J.Stefan, Slovenija (konzultantica)
Zdenko Sonicki, doktor med. znanosti, znanstveni suradnik, Škola narodnog zdravlja Andrija Štampar, Zagreb (konzultant)
Janos Sztipanovits, doktor elektrotehnike, znanstveni savjetnik, Vanderbilt University,SAD (konzultant)

Program rada i rezultati na projektu:

Istraživanje u području teorije i metodologije strojnog učenja i otkrivanja znanja rezultiralo je u novom pristupu otkrivanja podgrupa u bazama podataka, prvenstveno kroz uvođenje koncepta aktivnog otkrivanja znanja koji uključuje i eksperta. Dodatni rezultat ovoga napora je novi način vizaulnog opisa otkrivenih podgrupa u prostoru atributa (značajki). Primjena ove metodologije ilustrirana je oblikovanjem pet različitih modela za ranu detekciju i prevenciju ishemične bolesti srca.

Istraživanje postupaka otkrivanja probabilističkog znanja rezultirala su u oblikovanju koordiniranog višeproceduralnog okruženja usmjerenog na analizu poslovnih procesa. Pokazano je da klasifikacija i opis procesa koji pokazuju nedetrministička obilježja traže integraciju tehnika filtriranja podataka s modificiranim Naivnim Bayes klasifikatorom, alatima za ekstrakciju podgrupa, te generatorom stabla odlučivanja za opis ciljanog koncepta.

Istraživanje strojnog učenja i otkrivanja znanja prošireno je na vremenske nizove, posebice usmjereno na indikatore nelinearne dinamike (npr. fraktalne dimenzije, aproksimiranu entropiju i sl.), s ciljem analize varijacija u ritmu rada srca. Poseban poticaj ovom istraživanju dali su izvrsni rezultati u sudjelovanju na takmičenju u okviru istaknute međunarodne konferencije Računala u kardiologiji (engl. Computers in Cardiology; http://www.physionet.org/challenge/2002/top-scores.shtml ).

U okviru projekta istraživano je povezivanje strojnog učenja s evolucijskim algoritmima. Oblikovan je novi postupak zasnovan na diferencijalnom evolucijskom algoritmu u sprezi s različitim metodama rukovanja sa zadanim ograničenjima varijabli.

Istraživanje metoda rasuđivanja o sustavima i procesima bilo je usmjereno na objedinjavanju kvalitativnih i kvantitativnih postupaka otkrivanja modela složenih procesa. Oblikovana je nova tehnika preslikavanja kvantitativnih vremenskih nizova u binarno kodirane vektore razlika procesnih varijabli. Metoda značajno ubrzava izgradnju modela, a eksperimentalno je provjerena na jednom tipičnom termodinamičkom procesu. U cilju postizanja efikasnog skupljanja primarnih procesnih podataka istaživani su novi mjerni postupci zasnovani na paradigmama raspodijeljenog računarstva. Istraživanja su rezultirala u naprednom modelu mjernog sustava za proračun protoka fluida temeljenom na međunarodnim mjernim standardima implementiranim u obliku mrežnih poslužitelja i istodobno dostupnih velikom broju udaljenih agenata.Research programme and results:

Research in the field of theory and methodology of machine learning resulted in a novel approach of subgroup discovery for actionable knowledge induction from databases. An important offspring of this research is also a visualization tool for the description of discovered subgroups in the attribute space. The application of this methodology resulted in development of five distinct models important for the coronary heart disease early detection and prevention.

This year the research in the machine learning and knowledge discovery is extended to the field of the time series analysis, with emphasis on non-linear dynamic measures (e.g. fractal dimensions, approximate entropy), with particular application on the analysis of heart rate variability. The successful participation in the international challenge organized by the Physionet, within the framework of distinguished conference Computers in Cardiology is a confirmation of excellent preliminary achievements.

Coupling of the machine learning and evolutionary computation is a hot topic in the computing science. Novel algorithm based on differential evolution combined with different constraint handling was built for solving general optimization problems.

Research on model based approach for reasoning on systems and processes was oriented to the unification of qualitative and quantitative methods in complex process model discovery. Preliminary component-based problem-oriented software architecture for data mining and decision making, was built.

In the area of applied research, work on novel software paradigms resulted in the realization of the advanced measurement system model with distributed resources for the measurement of fluid flow. A new project that builds on these results (started within the scope of informatic infrastructure projects financed by the Ministry of Science and Technology of Croatia), has intention to implement the international standards in the form of active network objects.Oznaka: 0098024


ANALIZA STOHASTIČKIH SIGNALA, VREMENSKIH I PODATKOVNIH NIZOVA

STOCHASTIC SIGNALS, TIME SERIES AND DATA SEQUENCES ANALYSIS
Voditelj/ica projekta: dr. sc. Ivan Michieli

Tel. ++385 1 4561023   e-mail: michieli@irb.hrSuradnici na projektu:
Aleksandar Maksimović, doktor fiz. znanosti, znanstveni suradnik
Branka Medved Rogina, doktor tehničkih znanosti, znanstveni suradnik
Ivan Michieli, doktor tehničkih znanosti, viši znanstveni suradnik
Strahil Ristov, doktor tehničkih znanosti, znanstveni suradnik

Program rada i rezultati na projektu:

Nastavak znanstveno-istraživačkog rada na projektu usmjeren je na šire područje izučavanja metoda obrade signala i podataka iz različitih izvora kao i na istraživanje i modeliranje složenih dinamičkih procesa . Istraživanja obuhvaćaju generiranje, mjerenje i analizu stohastičkih signala, vremenskih nizova i podatkovnih struktura linearnih i nelinearnih sustava te modeliranje procesa u dinamici fluida.

Glavni rezultati su:

Optimizirani su elektronički sklopovi visoke razlučivosti za mjerenje kratkih vremenskih intervala sa posebnom primjenom u laserskom mjerenju udaljenosti i pomaka, te sa primjenom u znanstvenoj instrumentaciji. Dobiveni rezultati omogućuju mjerenja sa pogreškom manjom od 100 pikosekundi.

Razvijene su nove metode odabira parametara rekonstrukcije kaotičkih atraktora iz šumnih vremenskih serija.

U susradnji s Laboratorijem za molekularnu fiziku analizirane su i opisane strukture koherentnih samoorganizacijskih procesa nastalih u laser materijal interakcijama. Nastavljen je rad na proučavanju nestabilnosti u dinamici fluida.

Razvijeni su algoritmi za indeksiranje i pretraživanje sekvenci te sažimanje struktuiranih podataka, pretežno indeksa i leksikona kao i primjena na indeksiranje DNA sekvenci.

Research programme and results:

Continuation of the scientific research on the project is directed toward broader area of signal processing methods development and toward analysis and modeling of complex dynamical systems. Research encompasses several areas such as sochastic signals generation, measurement and analysis, nonlinear noisy time series analysis, data sequences indexing with compression algorithms development and modeling of fluid dynamic processes.

The main results are:

High resolution electronic circuits for short time interval measurement with application in laser interval measurement are optimized to allow measurements with errors below 100 picoseconds.

Methods for chaotic attractor's reconstruction parameters selection from noisy time series are developed.

Modeling of coherent self-organization structures in laser-metal surface interaction processes are described. The research on instabilities in fluid dynamics that is going on in collaboration with the Laboratory for molecular physics is continued.Data sequence indexing, compression and retrieval algorithms with application to lexicons and DNA sequences are developed.
PRILOZI

Znanstveni radovi objavljeni u časopisima koji su indeksirani u Current Contents-u:1.

Gamberger, Dragan; Lavrač, Nada; Krstačić, Goran. Active subgroup mining: a case study in coronary heart disease risk group detection. // Artificial Intelligence in Medicine. 28 (2003) ; 27-57.

2.

Maksimović, Aleksandar; Lugomer, Stjepan; Michieli, Ivan. Multisolitons on vortex filaments: the origin of axial tangling. // Journal of Fluids and Structures. 17 (2003) , 2; 317-330.

3.

Marić, Ivan. Software objects in distributed flow measurements. // ISA Transactions. 42 (2003) ; 497-504.Knjige i poglavlja u knjigama:1.

Cestnik, Bojan; Lavrač, Nada; Flach, Peter; Gamberger, Dragan; Kline, Miro. Data mining for decision support: supporting marketing decisions through subgroup discovery // Data mining and decision support / Mladenić, Dunja ; Lavrač, Nada ; Bohanec, Marko ; Moyle, Steve (ur.). Boston/Dordrecht/London : Kluwer Academic Publishers, 2003.

2.

Knowledge discovery in databases: PKDD 2003 / Lavrač, Nada; Gamberger, Dragan; Blockeel, Hendrik; Todorovski, Ljupčo (ur.). Berlin : Springer, 2003.

3.

Machine learning: ECML 2003 / Lavrač, Nada; Gamberger, Dragan; Blockeel, Hendrik; Todorovski, Ljupčo (ur.). Berlin : Springer, 2003.Radovi objavljeni u ostalim časopisima:1.

Bogunović, Nikola; Grudenić, Igor; Pek, Edgar. A synthesized framework for formal verification of computing systems. // Journal on Systemics, Cybernetics and Informatics. 1 (2003) , 11; 6-11.

2.

Michieli, Ivan; Vojnović, Božidar. Detecting noise in chaotic signals through principal component matrix transformation// Journal of Computing and Information Technology. 11 (2003) , 1; 55-66.Radovi objavljeni u zbornicima skupova:1.

Bogunović, Nikola; Pek, Edgar. Verification of mutual exclusion algorithms with SMV system // Eurocon 2003, Computer as a tool, Proceedings Volume II / Zajc, Baldomir ; Tkalčić, Marko (ur.). Piscataway, NJ 08855-1331, SAD : IEEE, 2003. 12-25. Bogunović, Nikola; Ujević, Filip. Coordinated multi-procedural architecture for probabilistic knowledge discovery // Proceedings of 1st International Conference on Integration of Knowledge Intensive Multi-Agent Systems (KIMAS-03), / Hexmoor, Henry (ur.). Boston : IEEE Press, 2003. 457-462.

2.

Gamberger, Dragan; Lavrač, Nada. Analysis of gene expression data by the logic minimization approach // Artificial Intelligence in Medicine / Dojat, Michel ; Keravnou, Elpida ; Barahona, Pedro (ur.). Berlin : Springer, 2003. 244 - 248. Gamberger, Dragan; Šmuc, Tomislav; Lavrač, Nada. Subgroup discovery: on-line data mining server and its application // Simulations in Biomedicine V / Arnež, Z.M. ; Brebbia, C.A. ; Solina, F. ; Stankovski, V. (ur.). WITpress, 2003. 433-442.

3.

Grudenić, Igor; Bogunović, Nikola. BDD-based algorithms for computing state transitions // Computers in technical systems and intelligent systems / Budin, Leo ; Ribarić, Slobodan (ur.). Rijeka : Linia Vera, 2003. 50-54.

4.

Jagnjić, Željko; Bogunović, Nikola; Jović, Franjo. Time series classification based on discrete-space feature extraction // Modelling and Simulation 2003, ESM '2003 / Di Martino, Beniamino ; Yang, Laurence Tianruo ; Bobeanu, Carmen (ur.). Ghent : Eurosis-ETI, 2003. 221-225.

5.

Pek, Edgar; Bogunović, Nikola. Formal verification of communication protocols in distributed systems // Computers in technical systems and intelligent systems / Budin, Leo ; Ribarić, Slobodan (ur.). Rijeka : Linia Vera, 2003. 44-49.

6.

Ristov, Strahil. A note on indexing DNA and protein sequences // Proceedings 6th Intl. Multi-Conference Information Society IS 2003, Vol A, Intelligent and Computer Systems / Bohanec, Marko ; Filipič, Bogdan ; Gams, Matjaž (ur.). Ljubljana : Institut "Jožef Stefan", 2003. 121-126.

7.

Ristov, Strahil; Lauc, Davor. A system for compacting phonebook database // Proceedings of the 25th International Conference on Information Technology Interfaces, ITI 2003 / Budin, Leo ; Lužar-Stiffler, Vesna ; Bekić, Zoran ; Hljuz Dobrić, Vesna (ur.). Zagreb : SRCE University Computing Centre, University of Zagreb, 2003. 155 - 159.
Yüklə 3,67 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   13   14   15   16   17   18   19   20   ...   56
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə