Grundexamen I natur och miljöYüklə 3,5 Mb.
səhifə1/401
tarix03.01.2022
ölçüsü3,5 Mb.
#49971
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   401

GRUNDEXAMEN I NATUR OCH MILJÖ

2009
UTBILDNINGSPROGRAMMET/KOMPETENSOMRÅDET FÖR MILJÖ,

MILJÖVÅRDARE
UTBILDNINGSPROGRAMMET/KOMPETENSOMRÅDET FÖR NATUR,

NATURINSTRUKTÖR
FRAMSTÄLLARE AV NATURPRODUKTER

NATUR- OCH MILJÖRÅDGIVARE
UTBILDNINGSPROGRAMMET/KOMPETENSOMRÅDET FÖR RENSKÖTSEL,

RENSKÖTARE
grunder för yrkesinriktad grundexamen
FÖRESKRIFT 31/011/2009
© Utbildningsstyrelsen
Pärm: Pramedia Oy

Layout: Layout Studio Oy/Marke Eteläaho

Ombrytning: Layout Studio Oy/Marke Eteläaho

Färdigställning: SEDU
ISBN 978-952-13-4074-1 (häft.)

ISBN 978-952-13-4075-8 (pdf)


Oy Fram Ab, Vasa 2009
innehåll

innehåll 2

INLEDNING 5

1 MÅLEN FÖR OCH UPPBYGGNADEN AV
GRUNDEXAMEN I NATUR OCH MILJÖ 6

1.1 Målen för grundexamen i natur och miljö 6

1.2 Uppbyggnaden av grundexamen i natur och miljö, 120 sv 8

1.3 Nyckelkompetenser för livslångt lärande 11

1.4 Behörighet för fortsatta studier 13

2 VERKSTÄLLANDE AV EXAMENSGRUNDERNA INOM DEN GRUNDLÄGGANDE YRKESUTBILDNINGEN 14

2.1 Uppgörandet av läroplan och dess innehåll 14

2.1.1 Den gemensamma delen av läroplanen 14

2.1.2 Den examensspecifika delen av läroplanen 15

2.1.3 Personlig studieplan 15

3 AVLÄGGANDE AV GRUNDEXAMEN SOM
FRISTÅENDE EXAMEN 16

3.1 Allmänt om systemet med fristående examina 16

3.2 Anordnande av fristående examina 16

3.3 Avläggande av fristående examina 16

3.4 Grunderna för fristående examina 16

3.5 Personlig tillämpning i fristående examen 17

3.6 Bedömning av yrkesskickligheten i fristående examen 17

3.7 Betyg 18

3.8 Utbildning som förbereder för fristående examen 18

4 YRKESINRIKTADE EXAMENSDELAR, KRAV PÅ YRKESSKICKLIGHET OCH BEDÖMNING FÖR GRUNDEXAMEN I NATUR OCH MILJÖ 19

4.1 Examensdelar som är obligatoriska för alla 19

4.1.1 Hållbar verksamhet 19

4.2 Utbildningsprogrammet eller kompetensområdet för miljö, miljövårdare 24

4.2.1 Miljövård 24

4.3 Utbildningsprogrammet eller kompetensområdet för natur, naturinstruktör 29

4.3.1 Naturinstruktion 29

4.4 Utbildningsprogrammet eller kompetensområdet för natur, framställare av naturprodukter 34

4.4.1 Framställning av naturprodukter 34

4.5 Utbildningsprogrammet eller kompetensområdet för natur, natur- och miljörådgivare 39

4.5.1 Natur- och miljörådgivning 39

4.6 Utbildningsprogrammet eller kompetensområdet för renskötsel, renskötare 43

4.6.1 Renskötsel 43

4.7 Examensdelar som är valbara för alla 47

4.7.1 Klarläggande av miljöns tillstånd 47

4.7.2 Att göra naturutredningar 51

4.7.3 Utnyttjande av förnybara energikällor 54

4.7.4 Iståndsättning och vård av miljöobjekt 57

4.7.5 Iståndsättning och vård av speciella objekt 60

4.7.6 Anläggning och underhåll av friluftsleder 63

4.7.7 Iståndsättning och vård av kulturmiljöer 66

4.7.8 Iståndsättning och skötsel av turistmiljöer 70

4.7.9 Iståndsättning och vård av traditionella landskap


(vårdbiotoper och byggda kulturlandskap) 73

4.7.10 Iståndsättning och vård av naturskyddsområden 77

4.7.11 Iståndsättning och vård av vattendrag 80

4.7.12 Sanering av förorenad mark 83

4.7.13 Organisering av avfallshantering 87

4.7.14 Att ordna avloppsvattenhantering 91

4.7.15 Avfalls- och återvinningsrådgivning 94

4.7.16 Organisering av vattenförsörjningen 96

4.7.17 Verksamhet inom naturprogramservice 99

4.7.18 Handledning av specialgrupper i naturen 102

4.7.19 Måltider i terrängen 105

4.7.20 Att leda vandringar 109

4.7.21 Handledning i miljövänliga konsumtionsval 113

4.7.22 Identifiering och produktifiering av ekologiska objekt 115

4.7.23 Produktifiering och förverkligande av turistservice på gårdsbruk och i byar 119

4.7.24 Produktion av välbefinnande med hjälp av husdjur 123

4.7.25 Kunnande och handledning i handens färdigheter 127

4.7.26 Kraftfrigörelse i grupp och samhällig påverkan 131

4.7.27 Utarbetande av verksamhetsprogram för hållbar utveckling 135

4.7.28 Handledning i miljökommunikation 138

4.7.29 Odling av naturväxter 142

4.7.30 Insamling och produktifiering av prydnadsmaterial från naturen 146

4.7.31 Produktion av välbefinnande genom naturprodukter 149

4.7.32 Vidareförädling av naturprodukter 153

4.7.33 Fiske och fiskhantering 158

4.7.34 Jakt och hantering av vilt 162

4.7.35 Förädling av renkött 165

4.7.36 Användningen av renar inom turismen 167

4.7.37 Examensdel från yrkesinriktad grundexamen 171

4.7.38 Examensdel från yrkesexamen 171

4.7.39 Examensdel från specialyrkesexamen 172

4.7.40 Examensdel som erbjuds lokalt 173

4.8 Andra valbara examensdelar inom den grundläggande yrkesutbildningen 173

4.8.1 Företagsamhet, 10 sv 174

4.8.2 Förberedelse för arbetsplatshandledaruppgifter 178

4.8.3 Examensdelar som fördjupar och breddar yrkeskompetensen 180

4.8.4 Examensdelar som kompletterar yrkeskompetensen (gemensamma studier) 180

4.8.5 Gymnasiestudier 181

4.9 Examensdelar som individuellt fördjupar yrkeskompetensen (examensdelar som breddar grundexamen) 181

4.9.1 Företagsverksamhet 181

4.9.2 Examensdelar från yrkesinriktade examina
(yrkesinriktade grundexamina, yrkesexamina, specialyrkesexamina) 186

4.9.3 Examensdelar som individuellt fördjupar yrkeskompetensen och


som erbjuds lokalt inom den grundläggande yrkesutbildningen 187

4.10 Lärdomsprov som påvisar yrkeskompetensen 187

5 EXAMENSDELAR SOM KOMPLETTERAR YRKESKOMPETENSEN, 20 SV (GEMENSAMMA STUDIER), MÅL OCH BEDÖMNING I DEN GRUNDLÄGGANDE YRKESUTBILDNINGEN 188

5.1 Obligatoriska examensdelar 188

5.1.1 Modersmålet, 4 sv 188

5.1.1.1 Modersmålet, svenska 188

5.1.1.2 Modersmålet, finska 190

5.1.1.3 Modersmålet, samiska 190

5.1.1.4 Modersmålet, teckenspråket 192

5.1.1.5 Modersmålet, det egna modersmålet för studerande med


ett främmande språk som modersmål 194

5.1.1.6 Modersmålet, svenska som andraspråk 195

5.1.1.7 Modersmålet, finska som andraspråk 197

5.1.1.8 Modersmålet, svenska för teckenspråkiga 197

5.1.1.9 Modersmålet, romani 199

5.1.2 Det andra inhemska språket 200

5.1.2.1 Det andra inhemska språket, finska, 2 sv 200

5.1.2.2 Det andra inhemska språket, svenska, 1 sv 201

5.1.3 Främmande språk 203

5.1.3.1 Främmande språk, A-språk, 2 sv 203

5.1.3.2 Främmande språk, B-språk, 2 sv 204

5.1.4 Matematik, 3 sv 205

5.1.5 Fysik och kemi, 2 sv 207

5.1.6 Samhälls-, företags- och arbetslivskunskap, 1 sv 208

5.1.7 Gymnastik, 1 sv 210

5.1.8 Hälsokunskap, 1 sv 211

5.1.9 Konst och kultur, 1 sv 213

5.2 Valfria examensdelar 214

5.2.1 Valfria tilläggsdelar till obligatoriska examensdelar som
kompletterar yrkeskompetensen 214

5.2.2 Miljökunskap, 4 sv 214

5.2.3 Informations- och kommunikationsteknik, 4 sv 216

5.2.4 Etik, 4 sv 218

5.2.5 Kulturkännedom, 4 sv 219

5.2.6 Psykologi, 4 sv 222

5.2.7 Företagsverksamhet, 4 sv 223

6 FRITT VALBARA EXAMENSDELAR I DEN GRUNDLÄGGANDE YRKESUTBILDNINGEN, 10 SV 226

7 BEDÖMNING AV DE STUDERANDE I DEN GRUNDLÄGGANDE YRKESUTBILDNINGEN 227

7.1 Syfte och mål för bedömningen 227

7.2 Information om bedömningen 227

7.3 Identifiering och erkännande av den studerandes kunnande 227

7.4 Bedömning av inlärning och kunnande 229

7.5 Beslut om vitsord 231

7.6 Förvaring av bedömningsmaterialet 231

7.7 Ny bedömning och höjning av vitsord 231

7.8 Rättelse av bedömning 231

7.9 Betyg 231

7.10 Bedömning vid specialundervisning 234

7.11 Bedömningen av invandrarstuderande och studerande från olika språk- och kulturgrupper 234

8 ÖVRIGA BESTÄMMELSER I DEN GRUNDLÄGGANDE YRKESUTBILDNINGEN 236

8.1 Studiehandledning och personlig studieplan 236

8.2 Inlärning i arbetet och arbetarskydd 237

8.3 Yrkesinriktad specialundervisning 238

8.4 Undervisning för invandrare och studerande från
olika språk- och kulturgrupper 240

8.5 Läroavtalsutbildning 242

8.6 Samarbetet mellan läroanstalt och hem 242

8.7 Studerandevård 242

9 BILAGEDEL 244

9.1 Beskrivning av och värdegrunden för natur- och miljöbranschen 244

9.2 Examensspecifika krav på hälsotillståndet i den grundläggande yrkesutbildningen 248

9.3 Krav på yrkesskicklighet, föremål för bedömning och allmänna bedömningskriterier 249

9.4 Rekommendationslista över växter, djur och naturfenomen inom Grundexamen i natur och miljö 255

Yüklə 3,5 Mb.

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   401
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə