Grundexamen inom skogsbranschen 2009 Utbildningsprogrammet/kompetensområdet för skogsbruk, skogsarbetare-skogsserviceproducent Utbildningsprogrammet/kompetensområdet för körning av skogsmaskinerYüklə 3,16 Mb.
səhifə1/326
tarix03.01.2022
ölçüsü3,16 Mb.
#49972
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   326

GRUNDEXAMEN INOM
SKOGSBRANSCHEN
2009

Utbildningsprogrammet/kompetensområdet för skogsbruk,

skogsarbetare-skogsserviceproducent
Utbildningsprogrammet/kompetensområdet för körning av skogsmaskiner,

skogsmaskinsförare
Utbildningsprogrammet/kompetensområdet för montering av skogsmaskiner,

skogsmaskinsmontör
Utbildningsprogrammet/kompetensområdet för produktion av skogsenergi,

producent av skogsenergi
grunder för yrkesinriktad grundexamen
FÖRESKRIFT 36/011/2009
© Utbildningsstyrelsen
Pärm: Pramedia Oy

Layout: Layout Studio Oy/Marke Eteläaho

Ombrytning: Layout Studio Oy/Marke Eteläaho

Färdigställning: SEDU
ISBN 978-952-13-4135-9 (häft.)

ISBN 978-952-13-4136-6 (pdf)


Oy Fram Ab, Vasa 2010
innehåll

innehåll 2

INLEDNING 5

1 MÅLEN FÖR OCH UPPBYGGNADEN AV GRUNDEXAMEN INOM SKOGSBRANSCHEN 6

1.1 Målen för grundexamen inom skogsbranschen 6

1.2 Uppbyggnaden av grundexamen inom skogsbranschen 7

1.3 Nyckelkompetenser för livslångt lärande 12

1.4 Behörighet för fortsatta studier 14

2 VERKSTÄLLANDE AV EXAMENSGRUNDERNA INOM DEN GRUNDLÄGGANDE YRKESUTBILDNINGEN 15

2.1 Uppgörandet av läroplan och dess innehåll 15

2.1.1 Den gemensamma delen av läroplanen 15

2.1.2 Den examensspecifika delen av läroplanen 16

2.1.3 Personlig studieplan 16

3 AVLÄGGANDE AV GRUNDEXAMEN SOM
FRISTÅENDE EXAMEN 17

3.1 Allmänt om systemet med fristående examina 17

3.2 Anordnande av fristående examina 17

3.3 Avläggande av fristående examina 17

3.4 Grunderna för fristående examina 17

3.5 Personlig tillämpning i fristående examen 18

3.6 Bedömning av yrkesskickligheten i fristående examen 18

3.7 Betyg 19

3.8 Utbildning som förbereder för fristående examen 19

4 YRKESINRIKTADE EXAMENSDELAR, KRAV PÅ YRKESSKICKLIGHET OCH BEDÖMNING FÖR GRUNDEXAMEN INOM SKOGSBRANSCHEN 20

4.1 Examensdelar som är obligatoriska för alla 20

4.1.1 Skogsvård och drivning 20

4.2 Utbildningsprogrammet eller kompetensområdet för skogsbruk 25

4.2.1 Skogsvårds- och drivningstjänster 25

4.2.2 Skogsnaturtjänster 31

4.2.3 Insamling och användning av skogsdata 36

4.2.4 Försäljning, underhåll och reparation av småmaskiner 40

4.2.5 Användning av skogstraktorer 42

4.2.6 Förädling av träprodukter 46

4.2.7 Anskaffning av skogsenergi 48

4.2.8 Fällnings- och skötseltjänster för specialträd 52

4.2.9 Naturturism 54

4.2.10 Jaktturism 57

4.2.11 Fisketurism 60

4.2.12 Skogsvårdsarbeten 63

4.2.13 Företagsledning 65

4.3 Utbildningsprogrammet eller kompetensområdet för körning av skogsmaskiner 68

4.3.1 Underhåll av skogsmaskiner och lastbilar 68

4.3.2 Maskinell avverkning 73

4.3.3 Virkestransporter med bil 77

4.3.4 Maskinella skogsförbättringsarbeten 82

4.3.5 Närtransport av virke 87

4.3.6 Grundläggande yrkeskompetens inom transportbranschen 91

4.4 Utbildningsprogrammet eller kompetensområdet för montering av skogsmaskiner 92

4.4.1 Montering av skogsmaskiner 92

4.4.2 Underhålls- och reparationsarbeten på skogsmaskiner 98

4.4.3 Användning av skogsförbättringsmaskin 102

4.4.4 Användning av skogsmaskin 106

4.4.5 Användning av maskin för drivning av energivirke 109

4.5 Utbildningsprogrammet eller kompetensområdet för produktion av skogsenergi 112

4.5.1 Anskaffning och användning av skogsenergiråvaror 112

4.5.2 Drivning av energivirke 118

4.5.3 Torvproduktion och lagring 125

4.5.4 Maskinell drivning 131

4.5.5 Förädling av energivirke 135

4.5.6 Drift, skötsel och underhåll av en värmeanläggning 139

4.5.7 Torvproduktion 142

4.5.8 Odling med kort omloppstid 146

4.6 Examensdelar som är valbara för alla 150

4.6.1 Examensdelar från yrkesinriktade grundexamina 150

4.6.2 Examensdel från yrkesexamina 150

4.6.3 Examensdel från specialyrkesexamina 150

4.6.4 Examensdelar som erbjuds lokalt 150

4.7 Andra valbara examensdelar inom


den grundläggande yrkesutbildningen 151

4.7.1 Företagsamhet 151

4.7.2 Förberedelse för arbetsplatshandledaruppgifter 155

4.7.3 Examensdelar som fördjupar och breddar yrkeskompetensen 157

4.7.4 Examensdelar som kompletterar yrkeskompetensen (gemensamma studier) 158

4.7.5 Gymnasiestudier 158

4.8 Examensdelar som individuellt fördjupar yrkeskompetensen (examensdelar som breddar grundexamen) 158

4.8.1 Företagsverksamhet 158

4.8.2 Examensdelar från andra yrkesinriktade examina
(yrkesinriktad grundexamen, yrkesexamen, specialyrkesexamen) 162

4.8.3 Examensdelar inom den grundläggande yrkesutbildningen


som individuellt fördjupar yrkeskompetensen och som erbjuds lokalt 163

4.9 Lärdomsprov i den grundläggande yrkesutbildningen 163

5 EXAMENSDELAR SOM KOMPLETTERAR YRKESKOMPETENSEN, 20 SV (GEMENSAMMA STUDIER), MÅL OCH BEDÖMNING I DEN GRUNDLÄGGANDE YRKESUTBILDNINGEN 164

5.1 Obligatoriska examensdelar 164

5.1.1 Modersmålet, 4 sv 164

5.1.1.1 Modersmålet, svenska 164

5.1.1.2 Modersmålet, finska 166

5.1.1.3 Modersmålet, samiska 166

5.1.1.4 Modersmålet, teckenspråket 168

5.1.1.5 Modersmålet, det egna modersmålet för studeranden med


ett främmande språk som modersmål 170

5.1.1.6 Modersmålet, svenska som andraspråk 171

5.1.1.7 Modersmålet, finska som andraspråk 173

5.1.1.8 Modersmålet, svenska för teckenspråkiga 173

5.1.1.9 Modersmålet, romani 175

5.1.2 Det andra inhemska språket 176

5.1.2.1 Det andra inhemska språket, finska, 2 sv 176

5.1.2.2 Det andra inhemska språket, svenska, 1 sv 177

5.1.3 Främmande språk 179

5.1.3.1 Främmande språk, A-språk, 2 sv 179

5.1.3.2 Främmande språk, B-språk, 2 sv 180

5.1.4 Matematik, 3 sv 182

5.1.5 Fysik och kemi, 2 sv 183

5.1.6 Samhälls-, företags- och arbetslivskunskap, 1 sv 185

5.1.7 Gymnastik, 1 sv 186

5.1.8 Hälsokunskap, 1 sv 187

5.1.9 Konst och kultur, 1 sv 189

5.2 Valfria examensdelar 190

5.2.1 Valfria tilläggsdelar till obligatoriska examensdelar som
kompletterar yrkeskompetensen 190

5.2.2 Miljökunskap, 4 sv 191

5.2.3 Informations- och kommunikationsteknik, 4 sv 192

5.2.4 Etik, 4 sv 195

5.2.5 Kulturkännedom, 4 sv 196

5.2.6 Psykologi, 4 sv 197

5.2.7 Företagsverksamhet, 4 sv 199

6 FRITT VALBARA EXAMENSDELAR I


DEN GRUNDLÄGGANDE YRKESUTBILDNINGEN, 10 SV 202

7 BEDÖMNING AV DE STUDERANDE I


DEN GRUNDLÄGGANDE YRKESUTBILDNINGEN 203

7.1 Syfte och mål för bedömningen 203

7.2 Information om bedömningen 203

7.3 Identifiering och erkännande av den studerandes kunnande 203

7.4 Bedömning av inlärning och kunnande 205

7.5 Beslut om vitsord 207

7.6 Förvaring av bedömningsmaterialet 207

7.7 Ny bedömning och höjning av vitsord 207

7.8 Rättelse av bedömning 207

7.9 Betyg 207

7.10 Bedömning vid specialundervisning 210

7.11 Bedömningen av invandrarstuderande och studerande från olika språk- och kulturgrupper 210

8 ÖVRIGA BESTÄMMELSER I DEN GRUNDLÄGGANDE YRKESUTBILDNINGEN 212

8.1 Studiehandledning och personlig studieplan 212

8.2 Inlärning i arbetet och arbetarskydd 213

8.3 Yrkesinriktad specialundervisning 214

8.4 Undervisning för invandrare och studerande från
olika språk- och kulturgrupper 216

8.5 Läroavtalsutbildning 218

8.6 Samarbetet mellan läroanstalt och hem 218

8.7 Studerandevård 218

9 BILAGEDEL 220

9.1 Beskrivning av skogsbranschen och dess värdegrund 220

9.2 Examensspecifika krav på den studerandes hälsotillstånd i den grundläggande yrkesutbildningen 221

9.3 Krav på yrkesskicklighet, föremål för bedömning och allmänna bedömningskriterier 222


Yüklə 3,16 Mb.

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   326
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə