Iarnă o picatuYüklə 107,29 Kb.
tarix07.01.2019
ölçüsü107,29 Kb.
#91033

1. Şi-am plecat să colindăm

Şi-am plecat să clindămR: Măruţ, mărgăritar

Şi-am plecat să colindăm.

Pe la curţi de boieri mari, R:

Dar boierii nu-s acasă, R:

C-au plecat la vânătoare, R:

Să vâneze căprioare; R:

Căprioare n-au vânat, R:

Şi-au vânat un iepuraş, R:

Să facă din blana lui, R:

Veşmânt frumos Domnului. R:


2 Bună vremea

Bună vremea gazdă bună

Bună vremea gazdă mare

Am venit cu voie bună

Să vă facem o urare

R: Prin nămeţi şi ger

Cu papuci de fier

Cu toc oţelit

Am venit

Să facem urare


Pentru fiecare

Viaţă peste ani

La mulţi ani

Să vă fie casa plină

De belşug şi de lumină

Pâinea să fie cât roata

Şi afară mai mare gloata R:R[soptit]
3. O, ce veste minunată

O, ce veste minunată

În Betleem ni se-arată

Astăzi s-a născut

Cel făr’ de-ncepu .

Cum au spus proocii

Că la Betleem Maria

Săvârşind călătoria

Într-un mic sălaş

Lâng-acel oraş

A născut pre Mesia.

Pe Fiul în al său nume

Tatăl L-a trimis în lume

Să se nască

Şi să crească

Să ne mântuiască.


4. Sus, boieri, nu mai dormiţi

Sus boieri nu mai dormiţiR: Oleroi Doamne

Vremea e să vă gătiţi R:.

Casa să v-o măturaţi R:

Masa să v-o încărcaţi R:

Nu dormiţi în astă seară R:

Ci şedeţi la privegheală R:

S-aşteptăm pe Domnul Sfânt R:

Ca să vie pe Pământ R:

Tuturor ce sunt în casă R:

Şi se veselesc la masă R:

Să le dea Hristos de toate R:

Bucurie, sănătate R: (bis)


5. Noi colindăm la fereastră,

Noi colindăm la fereastră,R: Linu-i lin şi flori de măr,

Noi colindăm la fereast’.

La boieri ca dumneavoastră, R:

La boieri ca dumneavoast’

Sculaţi, sculaţi, boieri mari, R:

Că vă vin oaspeţii rari,

Şi sculaţi şi slugile, R:

Şi porniţi plugurile.

Şi să mergem la arat, R:

La arat la semănat.


6. Sus la vârful muntelui

Sus la vîrful muntelui (bis)

R. Ai, lerui Doamne

În mijlocul codrului

Îmi sunt două lemnişoare (bis) R

Bradul verde, teiul alb

Şi amîndouă se sfădesc (bis) R

Zise bradul către tei

Măi teiule, frate îmi eşti, (bis) R

Cu mine ce te sfădeşti?

Că eu sunt un lemn de brad(bis)R

La toţi oamenii li-s drag

Tu eşti tei putregăios (bis) R

Şi nu eşti nici d- un folos

Ba eu sunt un lemn detreabă(bis)R

Că toţi meşterii mă întreabă.

Care unde mă găseşte (bis)R

De icoane mă croieşte

Pe margini mă zugrăveşte (bis)R

Cu aur mă poleieşte

Şi-n biserică mă bagă (bis) R

Toată lumea mi se roagă

La biserică mă duce (bis) R

Tot poporu’ şi face cruce

Ăsta-i bradul cel stufos (bis) R

Ăsta-i Domnul cel frumos

Asta-i tufa cea stufoasă (bis) R

Asta-i Doamna cea frumoasă.


7.La poartă la Ştefan-Vodă

La poartă la Ştefan-VodăR: Lerului, Doamne (bis)

Boierii s-au strâns la vorbă R:

Dar vorba de cine este R:

De Iisus născut în iesle R:

Însă Ştefan, Domn cel Sfânt R:

De la rugă auzind R:

Pe boierii ce vorbiau R:

Şi pe Domnul proslăveau R:

El pe dată s-a plecat R:

Cu boierii s-a-nchinat R:

Şi cu glasul de supus R:

A slăvit pe Domn Iisus R:


8. Jos în Ţara Românească

Jos în Ţara Românească (bis)R: Negura, negura

Dâmbra, dobra, elibra

Foaie verde-a iedera

Este-o grădină domnească (bis) R

Da' domnu-so Iuonaşu (bis) R

S-o făcut călugăraşu (bis) R

La colid'ie la Blaju (bis) R

Şi doamna sa Iuoniţă (bis) R

S-o făcut călugăriţă (bis) R

La colid'ie la Bistriţă (bis) R


9. Slavă s-aibă nesfârsită
Slavă s-aibă nesfârşită
Dumnezeirea-ntreită
Unimea nedespărţită.
Tatăl Atotţiitorul
Şi Fiul Izbăvitorul
Şi Duhul Mângâietorul.
Unul fiind în trei feţe
S-a pogorât să ne-nveţe
Să ne-arate cu blândeţe.
Să pricepem, să-nţelegem
Să cunoaştem, să alegem
La iad în munci să nu mergem.
Că în cer sunt multe case
Împodobite, frumoase,
Tot cu raze luminoase,
Unde drepţii se adună
Cu toţi Sfinţii împreună
Şi îşi fac tot voie bună.
Şi cântând c-o glăsuire
Dănţuiesc într-o unire
Dând lui Dumnezeu mărire.
10. Velerim şi Veler, Doamne

După dealul cel mai mareR: Velerim şi Veler, Doamne

Răsărit-a mândrul soare R:

Mândru soare nu era R:

Ci era o mânăstire R:

Cu păreţii de-alămâie R:

Şi cu uşa de tămâie R:

Dar într-însa cine şade R:

Moş Crăciun cu Moş Ajun R:

Cu barba de ibrişin R:

Şi mustăţile de fân R:

Ce ne-aduce Moş Crăciun R:

Tot ce e frumos şi bun R:


11. Trei păstori se întâlniră

Trei păstori se întâlniră (bis)R:Raza soarelui, floarea soarelui

Şi aşa se sfătuiră

Haideţi fraţilor să mergem(bis)R

Floricele să culegem

Şi să facem o cunună (bis) R:

S-o-mpletim cu voie bună

Şi s-o ducem lui Hristos (bis) R:

Să ne fie de folos.


12. La Betleem colo-n jos

La Betleem colo-n jos

Cerul arde luminos

Preacurata

Naşte astăzi pe Hristos

Naşte-n ieslea boilor

Pe-mpăratul tuturor

Preacurata

Stă şi plânge încetişor

N-are scutec de-nfăşat

Nici hăinuţe de-mbrăcat

Preacurata

Pentru pruncul de-mpărat

Nu mai plânge, Maica mea

Scutecele noi ţi-om da

Preacurata

Pruncul Sfânt de-i înfăşa

Ceru-i scutec luminos

Dragostea-i veşmânt frumos

Preacurata

Pentru mirele Hristos
13. Trei crai

Trei crai de la răsărit

Spre stea au călătorit

Şi-au mers după cum citim

Până la Ierusalim

Acolo când au ajuns

Steaua lor li s-a ascuns

Şi le-a fost a se plimba

Prin oraş a întreba

Unde s-a născut zicând

Un crai mare de curând

Şi a mers pân’ a stătut

Und’ era pruncul născut

Şi cu toţi s-au bucurat

Pe Hristos dac-au aflat

Cu daruri s-au închinat

Ca unui mare-mpărat.

Trei crai de la răsărit

Spre stea au călătorit…
14. Noi în seara de Crăciun

Noi în seara de Crăciun (bis)

Lăudam pe Cel prea bun

R: Bun eşti, Doamne, bun

Colindăm colind duios (bis)

Domnului Iisus Hristos R:

Noi umblăm să împlinim (bis)

Obiceiul din bătrâni R:

Obicei de colindat (bis)

Pe la case de urat R:
15.Dumnezeu Prea Sfântul

Dumnezeu Prea Sfântul

Colindând pământul

A vrut să nu mai fie

Potop şi urgie

El făcu lumină

Blândă şi senină

Şi îşi trimise Fiul

S-alunge pustiul

Fiul se-ntrupează

Lumea luminează

Fecioara Maria

Naşte pe Mesia

Dumnezeu Prea Bunul

Ne-a trimis Crăciunul

Cu har şi bucurie

Şi aici să fie.
16. Dumnezeu dintru-nceput

Dumnezeu, dintru-nceput-u,

Toată lumea a făcut-u,

R: Da-aia Leru-i Domn.

Cerul sus l-a ridicat-u

Si bine l-a razimat-u R:

Pe patru stalpi de argint-u

Si frumos l-ampodobit-u R:

Tot cu stele maruntele,

Cu luceferi printre ele. R:

Si cu luna cu lumina

Soarele cu razele. R:
17. Dumnezeu şi Petru Sfânt

Dumnezeu şi Petru SfântR1: Corindăm

Coborât-au pe pământR2: Cel Domnuţu-i bun

În mijlocul satului R1

La casa bogatului R2

Bună seara om bogat R1

Gata-i cina de cinat R2

Gata-i cina nu-i de voi R1

Că-i de alţi boieri ca noi R2

Dumnezeu s-o supărat R1

De la bogat o plecat R2

La marginea satului R1

La casa săracului R2

Bună seara om sărac R1

Gata-i cina de cinat R2

Gata-i cina cât-o fi R1

Cât-o fi om împărţi R2

Dumnezeu s-o bucurat R1

Şi pe toţi i-a săturat R2.
18. Legănelul

Colo sus pe-un deal frumos

Unde-i cerul luminos

Într-un leagăn stă culcat

Fiul maicii înfăşat

R: Leagăn verde legănel

Tot din lemn de păltinel

Leagăn verde legănel

Tot din lemn de păltinel

Raza blând-a soarelui

Scaldă faţa Domnului

Vântul dulce tragănă

Pruncul de mi-L leagănă R:

Cântă îngerii în cor

Să vestească tuturor

Astăzi cerul s-a deschis

Pe Hristos ni L-a trimis R:
19. Colindiţa

Colindiţa nu-i mai multă

Să trăiască cine-ascultă

Sus la ceruri o-nălţăm

Şi la gazde o-nchinăm

O-nchinăm cu veselie

Şi cu mare bucurie

C-am ajuns seara de-ajun

A bătrânului Crăciun

Sus, mai sus v-am înălţat

Ce-am ştiut noi v-am cântat

Să rămâneţi sănătoşi

Sănătoşi şi bucuroşi

C-am ajuns ziua cea sfântă

Când colindele se cântă

Sărbătoarea lui Hristos

Să vă fie de folos.
20. Rămâi, gazdă, sănătoasă

Rămâi, gazdă, sănătoasăR: Florile dalbe de măr-u

Şi revarsă grâu pe masă

Că de când noi am venitu R:

Caii ni s-or cimpăvitu

Caii trebui’ potcoviţi R:

Cu potcoave de colaci

Şi cu cuie de cârnaţi R:

Şi cu cuie de cârnaţi

Tu gazdă te cotoveşte R:

Şi corinda ne-o primeşte

Că plecăm la altă casă R:

La altă gazdă frumoasă.


21. Oaspeti cu azuri in gene

Oaspeti cu azuri in gene

Si zapada pe opinci,

Se ivira la fereastra

Cu colinde si tilinci.

Cantec leganat si fraged

Infloriri de ghiocei,

Umbre mari tineau isonul

Albastrind pe dupa ei.

Se parea ca-n zbor de aripi

Si miros de tamaieri,

In colinde mi se-ngana

Pui de om cu pui de cerb.

Si cantara si urara

Si plecara ca un dor,

Stralucea un puf de inger

Risipit pe urma lor.

Si era o pace alba

Ca ninsoarea, si era

O sfiala ce din stele

Pana-n inimi tremura.

Bacii lepadara grija

Astazi lupii tin ajun,

Porumbeii nu viseaza

Vant de uliu capcaun.

Si zavozii si dulaii

Sa mai larmuie, se tem,

Boii rumega cu botul

Ieslea de la Betleem.

Fa-mi-te numai ureche

Ca s-auzi, batran pamant:

Sus, in leagan prins de stele

Gangureste Pruncul Sfant.
22. Colind Batranesc

Asta-i seara de Craciun

Sa te veselesti om bun,

Nasterea de bucurie

La multi ani cu veselie.

Seara Sfanta de Craciun

Cand S-a nascut Domnul Bun,

Sa alunge-a lumii jale

Pentru a lui Adam gresale.

Ca Adam cand a gresit

Domnul de Rai l-a lipsit:

-„Du-te Adame de la mine

Cum te-ai lipsit de-al tau bine ?”.

Dar Adam a prins a plange

Si din gura a prins a zice:

-„Raiule, gradina dulce

Nu ma-ndur a ma mai duce.

De verdeata pomilor

De mireasma florilor

De cursul izvoarelor

De dulceata sfintilor”.

Asta-i seara de Craciun

Sa te veselesti om bun

Nasterea cu veselie

La multi ani cu veselie !
23. Veniti cu totii dimpreuna

Veniti cu totii dimpreuna

Sa ne facem voie buna

Sa ne bucuram de Domnul,

Si sa strigam cu tot omul.

Ca ne e Domn si mantuinta,

Si sa strigam cu credinta,

Lui din hotarele toate

I se-nchina tari si gloate.

Ca marea cu valuri inalte

De-a Lui mana sunt lucrate,

De El sunt facuti si muntii

Si brazii mari si maruntii.

El a facut tot pamantul

Singur numai cu Cuvantul,

Si noua ne este Domnul

Imparat peste tot omul.

Iar cati in El nu crezura

Ispitira si vazura,

Parasiti de Domnul fura

Cazand in dreapta Lui mana.
24. Colind bizantin

Cel far’ de-nceput (bis)

Azi S-a pogorat

Si intru Fecioara S-a salasluit.R: Leru-ler, Leru-ler

Leru-leru-leru-i ler

Leru-i Domn din Cer.

De la rasarit (bis)

Magii au venit

Daruri sa aduca Stapanului.

Unde-i Imparatul (bis)

Au intrebat

Si Irod atunci mult s-a tulburat.

Magii au plecat (bis)

Pe Irod lasand

Steaua luminand si calea aratand.

Venind la Iisus (bis)

Ei s-au bucurat

Laudand pre Domnul

Si s-au inchinat.

Aur au adus (bis)

Smirn-au inchinat

Si tamaie scumpa Celui Preainalt.

Ingerii cantau (bis)

Pastori fluierau

Cerul si pamantu-ntreg

Se veseleau.

Astazi toata lumea (bis)

Se bucura

Pe Stapanul canta si lauda.


25. Colind basarabean

Tu esti lumina cea sfanta

Precista blagoslovita

Ca ai nascut pre Fiul Sfant

Oamenilor pre pamantu.

Tu esti cinstea ingereasca

Si slava apostoleasca

Biruinta sihastreasca

Nadejdea calugareasca.

Tu esti izvor de viata

Adapi bine cu dulceata

Si esti Maic-adevarata

C-ai nascut Fiu far’ de tata.

Mai intai si mai cinstita

Decat soarele mai sfanta

Esti ieslea salasluita

Si cartea pecetluita.

Cartea ne scrie cu dreptii

Unde doresc inteleptii

Si de-acum pana-n vecie

Mila Diombnului sa fie.
26. E-o seara dalba

E-o seara dalba de iarna

Cu crini in ferestri

Si stele de argint

E-o seara mare si sfanta

Hristos a venit pre pamant.R.Hristos se naste

Sa-L slavim cu laude.

E-o seara de taina cereasca

Cu zbor de heruvimi

Si ingeri cantand

E-o noapte imparateasca

Hristos a venit pre pamant. R

E-o seara prealuminoasa

Cu magi calatori

Pastori priveghind

E-o noapte preafrumoassa

Hristor a venit pre pamant. R

E-o seara curata si sfanta

Ca Maica Domnului

Si chipul ei bland

E-o noapte preaminunata

Hristos a venit pre pamant. R.


27. Corinda-ne, Doamne

La Viflaim S-o nascut

Pruncul cel far’ de-neput.

R. Corinda-ne, Doamne.

Pe brate o fost purtat

Cel pe cruce ridicat. R

De ingeri o fost slavit

Cel de oameni rastignit. R

Cu lapte o fost hranit

Cel ce fiere o primit. R

In scutece S-o-nfasat

Cel in giulgiu ingropat. R

Din Fecioara S-o-ntrupat

Si din morti o inviat. R

Intr-o iesle o venit

Si pe noi ne-o mantuit. R.


28. La plinirea vremii

La plinirea vremii Fiul cel din veac nascutu, /S-a 'ntrupat din Maica Preacurata,/Cum proorocii au graitu//

Ca ploia pe lana, Domnul bland S-a pogoratu, /Trup luand, din pantecele Maicii,/Cel ce este Ne'ncaputu//Sta Fecioara spaimantata de asta minune:/Cum sub ani, pe cel din veac voi naste,/Ma infricosez a spune//Cum Il voi purta in brate pe Cel Se poarta,/Pe umeri, de heruvimi in ceruri,/Si-L slaveste lumea toata// Cum voi imbraca cu scutec pe Cel ce se imbraca/Cu lumina, ca si cu o haina/Si faptura, I se pleaca.//

Pre Cel care in pustie mana a ploatu,/

Cum cu lapte voi hrani acuma,/

Si pe brate, leganatu//Taina cea din veac ascunsa,astazi se plineste,/

Fiu Fecioarei, Domnul azi se face,/

Si pe noi ne mantuieste.//29. Limbile sa salte

Limbile sa salte

Cu cantarii inalte.

R. Te-ne-na-ne-na-ne,

Te-ne-na-na-ne (bis)

Sa strige-n tarie

Glas de bucurie. R

Laudand pre Domnul

Sa strige tot omul. (R)

Ca Domnul e mare

Si Imparat tare. (R)

Pe varfuri de munte

S-au glasuri multe. (R)

Cantati pe-Imparatul

Ca nu-i ca El altul. (R)

Dati rugi ne-ncetate

Mila sa-si arate. (R)

Spre noi ticalosii

Si mult pacatosii. (R)

Cantati sa-nteleaga

Peste lumea larga. (R)

Ca Dumnezeu poate

A-mparati toate. R

30. Linu-i lin

Colindam flamanzi si goi

In pridvor de vant

Anii ce zac peste noi

Visuri aprinzand.

R. Linu-i lin

Cad dalbe flori

Pe ferestre de-nchisori

Dalbe dalbe flori.

Zac la usa drugii grei

Ranile ne dor

Lanturile-s clopotei

Ruga noastra-i cor. R

Doamne mana sa-ti intinzi

Peste robii Tai

In adancuri sa ne aprinzi

Stea de valvatai. R

Vom porni din inchisori

Fulguiti de nea

Ca s-ajungem pana-n zori

Langa ieslea Ta. R

Drept tamaie am pregatit

Lacrimi grele-n cani

Aur lanturi ruginii

Smirna sange-n rani. R

Suferinta vom uita

Sub ceresti iubiri

Serafimii vor canta

Incarcati de crini.R

Inimile in cununi

vom aduce-n dar

Peste jertfa lor s-adun

Linguri mari de har. R.R.
31.Din cer senin...

Din cer senin, un cor divin

S-aude lin cantand,

Pastori cu har, pe culmi, apar,

Albi miei in dar ducand, (bis)

O stea din zari, veghind carari

Spre departari arzand,

Conduce magi cu daruri dragi,

In albi desagi ducand, (bis)

Si-un Prunc plapand cu chipul bland

Sta surazand, tacand,

Iar mama sa Il legana


Si tot se bucura (bis)

Si cerul sfant si-acest pamant


S-au luminat prin Prunc

Si s-a sfintit si s-a slavit


Acei ce l-au primit (bis)

Iar noi vazand, ne inchinam


Si chipu-i sarutam

Cu dor, voind ai Lui sa fim,


Si-n veci sa Il slavim (bis)

Din cer senin, un cor divin

Se-aude lin cantand, (bis)

32. Avem o tara

Avem o tara unde au stapanit o data vitejii daci barabati nemuritori

Si unde stau de veacuri laolalta/ izvoare, vai si munti cu frunte-n zari/Avem troite sfinte, alatare si icoane si candeli ard cu mii de palpairi/Avem atatea lacrimi si prigoane ca ne e plin pamantul de martiri/Avem la Putna sfant si viu cu duhul pe cel ce-a stat ortodoxiei scut/ Si azi de-l vom chema sa-nfranga apusul va rasturna 5 veacuri de pamant/Avem pe Brancoveanu pilda tare caci pruncii lui sub sabie au cazut ca sa pazeasca fara de schimbare credinta dreapta –n care s-au nascut/Avem Ardealul sfant pamantul rastignirii cu turnul sfartecat de cel viclean/ Avem ierarhii sfinti pe Iancu si martirii ,/ pe Horea tras pe roata pt neam/Azi iarasi te-au suit vrajmasii tai pe cruce Ardeal cu 3 culori inpodobit/ Scriind deasupra vina ta cu sange/ Aceea ca Ortodoxia ai iubit/Avem un rai de sfinti in temniti dati la moarte /Si aruncati in groapa nestiuti/Dar aztazi dand pamantul la o parte ies moaste sfinte-n zeghe grea de detinuti/E jertfa lor de veacuri marturie/ ce striga din morminte pan la noi / Sa aparam cu ravna Ortodoxia / Si-acest pamant de sfinti si de eroi

33. Stefane maria ta

Stefane, Maria ta, scola-te sfinte,/ De sub lespedea cea grea, ca sfintii nu au morminte./ Ti-a fost pe pamant crez si legamant,/ Slova de evanghel iar in ceruri sus ,/ Domnu-n maini ti-a pus, sabie de-arhanghel./Te cheama moldova toata sa-i fii parinte,/ S-o gatesti ca alta data cu salbe de altare sfinte./ Sa-i aduci in dar vechiul ei hotar/ Ce ii strajuise graiul ei cel scump,/ Sa se auda bland pan la apa Tisei./ Basarabia-I pe cruce azi s-o desparata/ Sta –ntre fratii ei de sange hotar de sarma ghimpata./ Caci jeleste lin in pamant strain,/ Bucovina chinul plang batranii brazi/ Ca nu mai e azi romanesc Hotinul./ Vino Stefan voievoade cu suflet mare,/ Neamul taui de ti-l sloboade vestindu-i zi de-naltare/ Lespede de crin te ridica lin/Lasa-l sa invie in vesmant slavit,/ Cu plete de argint Stefan de sub glie./ Intelegeti neamuri toate Stefan traieste,/ L-anviat Hristos din moarte /Si-n ceruri azi Ii slujeste./Stefane Domn Sf, nu inceta varsand/ Lacrimi de durere sa scoale Cel bun,/ Neamul tau roman la Sf Inviere./ Stefane, Stefane sfinte!


Yüklə 107,29 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

gir | qeydiyyatdan keç
    Ana səhifə


yükləyin