İÇİndekiler giRİŞ BÖLÜM 1 genel biLGİler


Zayıf Yönler ve Stratejik Hedefler İlişkisiYüklə 0,73 Mb.
səhifə9/9
tarix22.01.2018
ölçüsü0,73 Mb.
#39454
1   2   3   4   5   6   7   8   9

3.3.2. Zayıf Yönler ve Stratejik Hedefler İlişkisi

Teşvik sisteminden yeterince yararlanmaması

3.1., 3.3., 3.5., 3.6., 4.4., 4.6

Tarım ve hayvancılık sektörü dışında yatırımcıyı çekememesi

3.1., 3.3., 3.5., 3.6., 4.4., 4.6

Çalışan sayısının yetersizliği

1.4., 3.1., 3.4., 4.2., 4.3., 4.4.

İstatistiki veriler ve sayısal verilerin istenilen düzeyde olmaması

3.1.

Konya-Karaman-Aksaray arasında olması nedeniyle yatırımlarda geri kalması

3.1., 3.3., 3.5., 3.6., 4.4., 4.6

Oda binasının beklenen seviyenin altında kalması

2.2.

Üyelerle iletişimin yetersiz olması

2.1., 2.2.,3.2., 3.5., 3.6., 4.1., 4.6.

Meslek Komitelerinin etkin çalıştırılamaması

4.6.

Kurumsallaşmanın tam olarak sağlanamamış olması

1.1., 1.2., 1.3., 1.4.

Araştırma ve geliştirme faaliyetlerinin yetersiz oluşu

3.1., 3.4., 4.4.

Bilişim teknolojileri yönetimi konusundaki eksiklik

2.1., 2.2.

Üyeye hizmetin elektronik ortamda verilememesi

2.1., 2.2.

Üyelerin ödemelerinin internet üzerinden yapılamaması

2.2.

Üyelerin ilgisizliği

4.6.

Oda faaliyetlerinin tanıtımının istenen düzeyde olmaması

1.3., 2.2.

Performans Yönetim Sistemi’nin etkin olarak işletilememesi

1.4.

Güncel mevzuat ve gelişmeler hakkında üyelerine sunduğu bilgilendirme hizmetinin yeteri düzeyde yapılamaması

2.2., 4.2., 4.3.

Bilişim altyapısının ve teknoloji kullanım düzeyinin yetersiz oluşu

2.1., 2.2.

Klasik yönetim anlayışından çağdaş yönetişim anlayışına geçilememesi

1.1., 1.2., 1.3., 4.1., 4.2., 4.4., 4.6.

Hizmet bedellerinin (belgelendirme) üyelerce yüksek bulunması

2.1., 2.2., 3.1., 3.2., 3.3., 3.4., 3.5., 3.6., 4.1., 4.2., 4.3., 4.4., 4.5., 4.6

Hizmetlerin sunumunda üyelerinin tümüne ulaşılamaması

2.2., 4.1.

Organizasyon yapısı ve görev tanımlarının Odayı geleceğe taşımada yetersiz kalması

1.3., 1.4.

Üyelere sunulan eğitim ve danışmanlık hizmetlerinin nitelik ve nicelik olarak yetersiz olması

2.1., 3.1., 3.2., 3.3., 3.4., 4.1., 4.2., 4.6.

Oda yönetiminin, bilgi ve uzmanlığı, karar süreçlerine dâhil etmede istenen seviyeyi yakalayamamış olması

1.1., 1.2., 1.3., 4.6.

Üyelerin bilgi teknolojilerinden faydalanamaması

2.1., 2.2.

Üye bilgilerinin güncelliği konusundaki aksaklıklar

2.2.

Elektronik arşivleme sistemine geçiş yapılmaması

2.2.

Süreçlerle yönetim yaklaşımının etkin olarak işletilememesi

1.3.

Hizmetlerin etkin tanıtılmaması

2.2., 4.1.

İnsan kaynağının planlı bir şekilde yönetilememesi

1.3., 1.4.

Değişim/yenileşimin etkin yönetilememesi

1.2., 1.3., 4.3.

Üye odaklı yaklaşımların istenilen düzeye çıkarılamaması

2.1., 2.2., 3.1., 3.2., 3.3., 3.4., 3.6., 4.1., 4.2., 4.3.

Üye ile iletişim kanallarının etkin olmaması

2.1., 2.2., 3.2., 3.4., 4.1.

Sosyal sorumluluk çalışmalarının plan dahilinde gerçekleştirilmemesi

1.2.

Paydaşlarla iletişim yetersizliği

1.2.

Yönetimin eleştirilere kapalı olması

1.1., 1.2., 1.3., 4.1., 4.2., 4.4., 4.6.

Paydaşlarla birlikte iş yapamama kültürü

1.2.

Meslek komitelerinin etkin çalışmaması

4.6.

Lobi faaliyetlerinin etkin yapılamaması (Bölgesel politikaların oluşturulmasında etkin rol üstlenilmemesi)

1.2.

Bütçenin kısıtlı olması

1.4., 3.1., 3.4., 4.2., 4.3., 4.4.

Halkla ilişkilerin zayıflığı

1.2., 2.1., 2.2., 3.2., 3.4., 4.1.

Dış uzmanlardan yeterince faydalanılmaması

3.1., 3.4., 4.4.

Kıyaslama çalışmalarının yetersiz olması

4.3.

Veri bilgi ve istatistiğin yeterince kullanılamaması (Sektörel analiz,anket sonuçları, toplantı çıktıları,
süreç verileri, öğrenme verileri)

3.1., 3.5.,

Meslek komitelerinin üye ziyaretlerine gitmemesi

4.6.

E-belge hizmetinin olmaması

2.2.

Dış ticaret hizmetinin eksikliği

3.6., 4.5.

Uluslararası ilişkilerin zayıf olması

3.6., 4.5.

Seçilmişler arası iletişim eksikliği

1.2.

Çalışanlara ve üyelere yönelik tanıma takdir sistemlerinin olmaması

1.4., 4.6.

Odanın çevre politikasının olmaması

1.2.

Aidatların etkin toplanamaması

2.1., 2.2., 3.1., 3.2., 3.3., 3.4., 3.5., 3.6., 4.1., 4.2., 4.3., 4.4., 4.5., 4.6

Süreç iyileştirme, problem çözme ekiplerinin yetersiz olması

4.1., 4.2., 4.3.

Yönetim kurulu üyeleri arasında görev dağılımının olmaması

1.1., 1.2., 1.3., 4.3., 4.6.

Bölgede işbirliği kültürünün olmaması

1.2.

Odanın imaj ve itibarına yönelik sıkıntılar

1.3.

Oda yönetim ve çalışanlarına karşı üyelerin ön yargılarının olması

2.1., 2.2., 3.1., 3.2., 3.3., 3.4., 3.5., 3.6., 4.1., 4.2., 4.3., 4.4., 4.5., 4.6


3.3.3. Fırsatlar ve Stratejik Hedefler İlişkisi

Tarım ve hayvancılık sektöründe güçlü olması nedeni ile süt ve süt ürünleri imalatı/ticareti dışında
bu sektörlerdeki diğer/ bağlantılı yatırımları çekme ihtimali

3.1., 3.4., 3.5., 4.4.

Süt ve süt ürünlerinin imalatına yönelik dış pazarlar elde etme ihtimali

3.2., 3.4., 3.6., 4.5.

Ulaşımda ülkenin önemli kavşaklarından birine sahip olma potansiyeli

3.1., 3.5., 4.4.

Tarihi geçmişi ve tarihi zenginliklerin ortaya çıkarılabilmesi potansiyeli

3.1., 3.5.

Turizm (kongre, sağlık, termal) potansiyeli

3.1., 3.5.

Hızlı tren projesinde ilçenin konumu

3.1., 3.5., 4.4.

Süt, inşaat sektörlerinde, ulusal düzeyde bilinen, markalaşmış firmaların bulunmasının diğer
firmalara örnek model olma potansiyeli

3.1., 3.5., 4.4.

Üniversite ile işbirliği imkânlarının bulunması

1.3., 1.4., 3.1., 3.3., 3.4., 3.5., 4.4.

Genç ve dinamik nüfus

3.3., 3.5.

AB fonları ve KOSGEB, Kalkınma Ajansı, Ekonomi Bakanlığı vb. kurumların destekleri

4.4.

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu'nun bulunması

3.5., 4.4.

Yeni pazar imkânları

3.1., 3.5., 3.6.

Bilişim teknolojilerindeki gelişme

2.1., 2.2.

Tarım ve hayvancılık yapılacak alanların çok olması

3.1., 3.3., 3.5., 4.4.

Sürekli Genişleyebilme İmkanı, Rezerv Alanlarının Zenginliği

3.1., 3.3., 3.5., 4.4.

Zengin yenilenebilir enerji kaynaklarının varlığı

3.1., 3.5., 4.4.

Gelişime açık OSB bulunması

3.1., 3.3., 3.5., 4.4.

İvriz Sağ Sahil Kapalı Sulama Kanalı Projesi

3.1., 3.3., 3.5., 4.4.

Şehir olma potansiyeli

1.2., 3.5.

İletişim ve turizmdeki hızlı değişimler

3.5.


3.3.4. Tehditler ve Stratejik Hedefler İlişkisi

Teşvik bölgesinde yer almaması

3.5., 4.4.

Tarım arazilerin yakın illerdeki tarım firmaları tarafından satın alınması dolayısıyla firmaların
merkezlerinin diğer illerde bulunması ve üye sayısının düşmesi

3.1., 3.5.

Küresel ekonomideki yavaşlama

3.1., 3.3., 3.4., 3.5., 4.4.

Kanunların çok sık değişiklik göstermesi

1.2.

Teknoloji kullanımındaki yetersizlik

2.1., 2.2.

Mevcut işgücünün, gerçekleşen yatırımları karşılayacak nitelik ve nicelikte olmaması

3.2., 3.3.

Asgari ücretin sanayi ve hizmetler sektöründe aynı olması

3.1.

Oda hizmetlerinin, sadece belge verme şeklinde algılanması

4.1., 4.2., 4.3., 4.6.

Güçlü komşu illere sahip olması, bu nedenle ticaretin komşu illere kayması

3.1., 3.5., 4.4.

Kayıt dışı ekonomi

3.1., 3.5.

Devlet e-devlet çalışmalarıyla dinamik hale gelirken, odalar ve özel sektör temsilciliklerinin
teknolojiyi kullanamadığı için hantal ve bürokratik kalması

2.1., 2.2.

Bölgede önemli sektörlerde AR&GE çalışmalarının yapılmaması

3.1., 3.4., 4.4.

Firmaların ileriye dönük uzun vadeli planlarının olmaması

3.2., 3.4.

İlçe ekonomisinin ağırlıklı olarak belirli sektöre dayanıyor olması

3.1., 3.5., 4.4.

Ekonomik Kriz ve İstikrarsızlık

3.3., 3.5.

Doğal Afet ve Sektörel Hastalıklar

3.1.

Emtia Fiyatlarında ve Dolardaki Artışlardan Üyelerimizin Gördüğü Zarar

3.1.

Kuraklık Tehlikesinin Verim ve Kaliteyi Olumsuz Etkilemesi

3.1.

Tarım Arazilerinin Sanayi Arazilerine Dönüşüyor Olması

3.1., 3.5.

Üreticilerin Olumsuzluklar Yüzünden Üretimden Vazgeçmesi ve İthal Ürün Girdisi

3.5., 3.6.

Girdi Maliyetlerinin Yüksek Olması Sonucu Üretimde Daralma

3.1.

Küresel Isınma ve İklim

3.1., 3.5.

İşsizlik oranının Türkiye ortalamasının üzerinde olması

3.3., 3.5.

Doğal kaynaklara zarar verilmesi

3.1., 3.5.

Üye tabanında sezonluk işletmelerin bulunması

3.1., 3.5.

Odalara kayıt zorunluluğunun kaldırılması olasılığı

1.2., 3.2., 3.3., 3.4., 4.1., 4.2., 4.3., 4.5., 4.6.BÖLÜM 4 İZLEME VE DEĞERLENDİRME

Ereğli Ticaret ve Sanayi Odası, stratejik planda belirlenen amaç ve hedeflere ulaşmak için gerekli stratejileri (faaliyet) sistematik bir şekilde izleyecek ve değerlendirecektir.

Bu stratejik planda yer alan amaç ve hedefleri gerçekleştirmeye dönük stratejilerin uygulanabilmesi için amaç, hedef ve stratejiler bazında sorumluların kimler/hangi birimler olduğu, bunların ne zaman gerçekleştirileceği, hangi kaynakların kullanılacağı gibi hususların yer aldığı bir Tablo hazırlanmıştır.

Ereğli TSO Stratejik Planı uygulamalarının izlenmesi, raporlanması ve değerlendirilmesi Stratejik Plandan ayrı olarak hazırlanan; “Ereğli TSO Stratejik Planın Uygulamalarını İzleme ve Değerlendirme Tablosu” çerçevesinde gerçekleştirilecektir. Stratejik planlama sürecinde, izleme ve değerlendirme faaliyetleri sonucunda elde edilen bilgiler kullanılarak, stratejik plan gözden geçirilecek, hedeflenen ve ulaşılan sonuçlarla karşılaştırılacaktır. Belirlenen stratejik amaç ve hedeflerden her birine ulaşılıp ulaşılamadığını ölçmek için performans göstergeleri konulmuştur. Performans göstergeleri mümkün olabildiği oranda girdi, çıktı, sonuç, verimlilik, etkinlik, kalite türünden hazırlanmıştır.

Ereğli TSO’da stratejik planın temel unsurlarından olan izleme ve değerlendirme sürecine ilişkin bir Stratejik Plan İzleme ve Değerlendirme Ekibi oluşturulmuştur. Anılan ekip Ereğli TSO çalışanlarından oluşan 3 kişilik bir ekiptir.

Ereğli TSO Stratejik Plan İzleme ve Değerlendirme Ekibi, stratejik planda belirlenen hedeflere ulaşmak amacı ile ilgili hedef ve stratejileri sistematik bir şekilde izleyecek ve Genel Sekreterliğe ay bazında rapor edecektir. Genel Sekreter ise Ereğli TSO Stratejik Planının izleme ve değerlendirmesini 3 ayda bir yönetim kuruluna sunacaktır.Yüklə 0,73 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə