İhale Dosyasında İbraz Edilecek BelgelerYüklə 79,92 Kb.
tarix21.08.2018
ölçüsü79,92 Kb.
#73800

 1. İhale Dosyasında İbraz Edilecek Belgeler :

  1. Kaydıraklar; TS EN 1176-3 Kaydıraklarla ilgili  Genel Güvenlik Kuralları belgesi olacaktır.

  2. İmalata Yeterlilik Belgesi

  3. ISO 9001:2008 Kalite sistem ve ISO 14001:2004 Çevre yönetim sistem belgeleri

  4. Ürünlerin satış sonrası servis güvencesine dair, Satış sonrası hizmetleri yeterlilik belgesi

  5. İdaremizin çocuk parkında doğabilecek kazalara karşı tazminat ödememesi için, imalatçı tarafından sigorta şirketlerinden alınmış olan Üretici Ürün Sorumluluk Sigorta poliçesi ihale dosyasına konulacaktır. Poliçenin içeriğinde dikkat edilecek hususlar:

  1. Maddi bedeni ayrımı yapılmaksızın olay başına ve yıllık limiti2.000.000 TL’den az olmayacaktır.

  2. Muafiyet tutarı 250 TL’den fazla olmayacaktır.

  3. Sigorta Kapsamında Geçecek İbareler Üçüncü kişilerin ölmesi, yaralanması veya sağlığının bozulmasıÜçüncü kişilere ait mallarda maddi zarar meydana gelmesiÜçüncü kişiler tarafından yapılacak manevi tazminat talepleri Şeklinde olacaktır.

  4. Poliçede Faaliyet konusu bölümünde “Açık Alanlarda Kullanılan Çocuk Oyun Grupları” açıkça belirtilmiş olacaktır.

  5. Poliçede belirtilen firma cirosunun gerçek ciroyu yansıtması gerekmektedir. Gerçek ciroyu yansıtmayan poliçe geçerliliğini yitireceği için, idaremiz tarafından kabul edilmeyecektir.

1-5- Ürünlerin imalat ve montaj hatalarına karşı 2 yıl garantili olduğuna dair taahhütname

1-6 Teklif edilecek bedelin minimum %.......................’si oranın İş deneyim belgesi. İş deneyim belgesinin içeriğinde “çocuk oyun grupları ve açık alan spor aletleri imalatı veya satışı” yapıldığı belirtilmiş olacaktır.

1-7 Yerli malı belgesi

1-8 Kapasite Raporu

1-9 İlgili kurumdan alınmış firmanın ilgili yönetmelik hükümlerine uygun çalıştığını gösterir işyeri açma ve çalıştırma ruhsatı. Ruhsatta üretim konusunun “Çocuk Oyun Grupları ve Dış Mekan Spor Aletleri İmalatı” olduğu açıkça belirtilmiş olmalıdır.

Ekonomik yeterlilik belgeleri

İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu veya eşdeğer belgeleri.

a) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olan isteklilerin, yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini,

b) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olmayan isteklilerin, yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini ya da bu kriterlerin sağlandığını göstermek üzere yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir tarafından standart forma uygun olarak düzenlenen belgeyi (Standart Form-KİK026.1/M)

sunmaları gerekmektedir.

Sunulan bilanço veya eşdeğer belgelerde;

a) Belli sürelerde nakit akışını sağlayabilmesi için gerekli likiditeye ve kısa dönem (bir yıl) içinde borç ödeme gücüne sahip olup olmadığını gösteren cari oranın (dönen varlıklar/kısa vadeli borçlar) en az 0,75 olması, (hesaplama yapılırken; yıllara yaygın inşaat maliyetleri dönen varlıklardan, yıllara yaygın inşaat hakediş gelirleri ise kısa vadeli borçlardan düşülecektir),

b) Aktif varlıkların ne kadarının öz kaynaklardan oluştuğunu gösteren öz kaynak oranının (öz kaynaklar/toplam aktif) en az 0,15 olması, (hesaplama yapılırken, yıllara yaygın inşaat maliyetleri toplam aktiflerden düşülecektir),

c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50'den küçük olması,

ve belirtilen üç kriterin birlikte sağlanması zorunludur. Sunulan bilançolarda varsa yıllara yaygın inşaat maliyetleri ile hakediş gelirleri gösterilmelidir.

Yukarıda belirtilen kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu takdirde, son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.ÇOCUK OYUN GRUPLARI

GENEL ÖZELLİKLER

 1. Tüm aletlerin taşıyıcı ana gövdeleri Ø 114 mm. çapında ve 2,5 mm. et kalınlığında SDM malzemeden imal edilmiş olacaktır.

 2. Çocuk oyun grubunda kullanılan eğimlerde kesinlikle dik ve sivri yüzey bulunmayarak tüm bu köşe eğimleri boru eğme makinelerinde gerçekleştirilecektir.

 3. Ürün et kalınlığı malzemenin basınca ve sürtünmeye maruz kalan noktalarında minimum ≥ 6 mm, herhangi bir basınca maruz kalmayan bariyer ve gölgelik amaçlı ürünlerde minimum ≥ 4 mm olmalıdır

 4. Yüklenici firma, muayene sırasında min. 50 mm ye kadar ölçüm yapabilen ses dalgalarıyla kalınlık ölçme cihazı getirmelidir. Bu cihazla plastik veya metal parçaların et kalınlıkları ölçülecek olup istenilen kriterlere uygun olmayan ürünler kabul edilmeyecektir.

 5. Oyun grubu üretimi sırasında kaynaklama işleminde gazaltı kaynağı kullanılacaktır.

 6. Tüm metal malzemeler ( galvanizler dahil) Kumlama işlemine tabi tutulan malzeme asit silme işlemini takiben tercih edilen renklerde polyester esaslı fırın boya yöntemi ile boyanacak olup kullanılarak boya dış saha kullanımına uygun ve dayanıklı olacaktır. Boya renkleri idare tarafından belirlenecektir.. Boya renk uygulamasında kesinlikle bir veya iki renk uygulaması yapılmayıp çocukların ilgisini çekecek şekilde renk cümbüşü oluşturulacaktır. Kumlamanın yapıldığına dair resimler idareye ibraz edilecektir. Ayrıca idare talep ederse, kumlama esnasında kabul heyeti imalat yerinde inceleyecektir. Tüm masrafları yüklenici karşılayacaktır.Kumlama işleminin teknik özellikleri: Kumlama işlemi, uygun aşındırıcıları yüksek basınçta püskürterek malzemelerin üzerinde biriken, kir, pas, yağ ve boya gibi artıkların yüzeyden arındırılması amacıyla yapılan bir işlemdir. Bu aşındırma mikron mertebede olur. Kumlama işleminin istenilen şekilde oluşması için S – 330 ile S – 660 arasında özel yapılmış yuvarlak çelik granüller özel basınçlı teknolojik makine sayesinde fırlatma yöntemiyle makinenin içine asılmış ürünlerin her kısmına noktalama yaparak temizliği sağlanır. Tam temizliğin sağlanması içi Ürünler askı sistemine her bir noktası kumlanacak şekilde yerleştirilir. Askı sisteminin hızı 3 dev./dak. dan 10 dev./dak arası ayarlanmalı ve askı 360 derece dönerek kumlamanın yapılması sağlanır.

 1. Plastisol Kaplama Yüzeyindeki her türlü kir ve yağ lekelerinden arındırılmış yarı mamul üzerine sürülen yapıştırıcı astar 200-220 ᵒC arasındaki fırında piştikten sonra Daldırma yöntemiyle plastisol ile kaplanıp 200ᵒC’lik fırında 20 dakika pişirilip dinlendirilecektir. Ürün üzerine kaplanacak olan kaplama 1.25 g/cm³ yoğunluğunda minimum 200ᵒC parlama noktasına sahip olacak plastisol ham mamulden üretilecektir. Kullanılacak olan ham mamulün içeriğinde belli bir orandan sonra başta kanser, obezite ve yüksek kolesterol gibi hormon dengesini bozup insülin direnci gibi hastalıklara neden olabilecek, PVC ( PoliVinilKlorit ) malzemeyi yumuşatmak ve elastik hale getirmek için kullanılan fitalat oranının uygun olup ekolojik olarak insan ve çevreye zarar vermeyecek ve kullanımında sağlığı tehdit edici hiçbir unsur bulunmayacak şekilde olması gerekmektedir.

 2. Açıkta kalan tüm boru ağızları plastik kapaklar ile kapatılacaktır.

 3. Oyun grubunu meydana getiren bütün aksamların her biri nakliye esnasında yıpranmayı engelleyecek şekilde ambalajlanmış olacaktır.

 4. Alçak yoğunluklu lineer polietilen (LLDPE-Lineer LowDensityPolyethylene) kullanılacaktır.

 5. Polietilen ürünlerde renk solmasını önlemek için polietilen ürünleri renklendirmek için kullanılan masterbatch boyaların ISO 105 B02 standardına göre yapılan “Işık Haslığı” test değeri 6 veya üzeri olmalıdır.Tüm boyalarda çinko bulunmayacak, çocukların sağlığına zarar verecek herhangi bir kimyasal madde içermeyen ve TS EN 71 sertifikasına sahip orijinal hammadde kullanılacak olup, renkleri 5yıldan önce solmayacaktır.

 6. Elektriklenmeyi önlemek içinde polietilenin içine anti statik madde ilave edilecektir. Bu madde kaydıraktan kayma esnasında meydana gelen statik elektriği önlemektedir.

 7. Oyun grubunun montajı esnasında elektriklenmeyi önlemek için katodik toprak kutuplaştırma tekniği uygulanacaktır.

 8. İdarenin arızayı bildirmesine müteakip en geç 24 saat içerisinde müdahale edilecektir.

Teknik şartnamedeki ölçülerde %10 kglara ise %5 tolerans verilmiş, max. ölçüler serbest bırakılmıştır

 1. BORU KAPAĞI

Boru açık yerleri keskin hatları ortadan kaldırmak amacı ile yüksek mukavemetli polietilen malzemeden üretilmiş kapak yardımı ile kapatılacaktır. Dış kuvvetlere dayanabilmesi ve malzemenin iç kısmını yağmur sularından korumak amacıyla min. 2 mm et kalınlığında boru ucundan 30 mm borunun iç kısmını ve 2 mm et kalınlığında 17 mm dış yüzeyinden olmak üzere borunun iki yüzeyinden destekleyen, yaralanma ve darbeleri engellemek amacıyla oval olacak bir şekilde kapatılması gerekmektedir.17.PLASTİK KELEPÇE

Oyun elemanını sabitlemek için Ø 114 mm’lik bağlantı kelepçeleri kullanılacaktır. 114’lük bağlantı kelepçeleri kızak içerisinden geçerek taşıyıcı kule borularını min. 3500 mm² saracak biçimde dizayn edilip plastik enjeksiyon metoduyla 1.sınıf polyamid malzemeden karşılıklı minimum 200 g. olarak üretilecektir.

SIRA NO

ÜRÜN CİNSİ

MİKTAR

BİRİM

1

H:100 cm Kule

1

Adet

2

H:150 cm Kule

1

Adet

3

H:100 Düz Kaydırak

1

Adet

4

H:150 Spiral Kaydırak

1

Adet

5

Düz Kaydırak Korkuluğu

1

Adet

6

Spiral Kaydırak Korkuluğu

1

Adet

7

Küçük Pencere Pano Korkuluk

6

Adet

8

Sur

2

Adet

9

H:100 cm Merdiven (Zeminden Kuleye)

1

Adet

10

H: 50 cm İç Merdiven

1

Adet

11

Kral Çatı

1

Adet

12

Papatya Figürü

2

Adet

13

Yürüme Platformu (Set İçin)

1

Takım

AKTİVİTELER

KULE BORULARI

Kule boruları Ø 114 x 2.5 mm SDM borudan üretilecek olup, uzunlukları ise; Aktivitelerde belirtilen kule boylarına göre hesaplanacaktır.

Aktivitelerde belirtilen kule boyları o kulenin platformunun yerden yüksekliğini belirtmektedir.

Kule borusunun boyu kule üzerinde çatı mevcut ise platform üzerinden + (artı) 1800 mm yükseklikte olacaktır. Kule üzerinde çatı mevcut değil ise kule yüksekliği platform yüzeyinden + 1200 mm yükseklikte bulunacaktır.

Çatısı mevcut olmayıp kule borularından herhangi biri üzerinde palmiye, papatya, güneş vb. figürler mevcut olacaksa ; o figürlerin kullanılacağı kule borusu platform yüzeyinden +2000 mm yüksekliğinde olacaktır.


Kule Borusu Çeşidi

Platform Yüksekliği

Kule Borusu Yüksekliği

H:100 cm Kule (Çatılı)

1000 mm

2800 mm

H:100 cm Kule (Çatısız)

1000 mm

2200 mm

H:100 cm Kule (Figürlü)

1000 mm

3000 mm

H:150 cm Kule (Çatılı)

1500 mm

3300 mm

H:150 cm Kule (Çatısız)

1500 mm

2700 mm

H:150 cm Kule (Figürlü)

1500 mm

3500 mm

H:200 cm Kule (Çatılı)

2000 mm

3800 mm

H:200 cm Kule (Çatısız)

2000 mm

3200 mm

H:200 cm Kule (Figürlü)

2000 mm

4000 mm


KARE PLATFORM

Üzerinde yağmur sularını tasfiye etmek için Ø 25 mm delikler bulunduran 2 mm galvaniz sacın bükülmesiyle yan duvar yüksekliği 44 mm üst yüzeyi 1183 x 1183 mm kare haline getirilen bu platformun alt kısmına mukavemeti artırmak ve yüzeyde oluşabilecek dalgalanmaları almak amacıyla 40x40x2 mm profilden bükülerek tek parça 1000x1000 mm’lik bir çerçeve oluşturulup ara bölmelerle 3 parçaya bölünecektir. Çerçeve platforma 4 noktadan destek gömlekleri ile bağlanacaktır. Destek gömlekleri 3 mm saçtan bağlantı noktalarında çerçeveyi sarıcak ve playform yan yüzeylerini karşılayacak şekilde dizayn edilip yüksek mukavemet özelliği gösterecektir. Platformların köşeleri 114 mm çapında boruyu saracak şekilde R57 ters radüs olacaktır. Uygulama ( montaj ) sırasında kullanılacak bütün cıvata ( bağlama ) delikleri platform hazırlanma aşamasında açılmış olacaktır (kaydırak, merdiven, korkuluk vs.) daha sonra herhangi bir delme işlemi yapılmayacaktır.Platformların korozyona karşı direnç sağlaması ve yüzey üzerinde neden olacağı sürtünme katsayısının artışı için minimum 2 mm plastisol kaplama yapılacak ve bu sayede ayak kaymasını minimum seviyelere indirerek oluşan yumuşak doku sayesinde düşme anında gerçekleşebilecek yaralanmaları asgari seviyeye getirecektir.

UZATMALI KARE PLATFORM

Üzerinde yağmur sularını tasfiye etmek için Ø 25 mm delikler bulunduran 2 mm galvaniz sacın bükülmesiyle yan duvar yüksekliği 40 mm üst yüzeyi 1183 x 1183 mm kare haline getirilen bu platformun yan kısmına üzerinde Ø 50 mm delikler bulunduran yan duvar yüksekliği 40 mm olan 700 x 610 mm dikdörtgen şeklindeki platform uzatmasının birleşmesiyle oluşan uzatmalı platformun alt kısmına mukavemeti artırmak ve yüzeyde oluşabilecek dalgalanmaları almak amacıyla 40x40x2 mm profil bükülerek tek parça 1000x1000 mm’lik bir çerçeve oluşturulup ara bölmelerle 3 eşit parçaya bölünecektir ve uzatma kısmında çerçeve bölmelerine paralel 40x40x2 mm profilden destekler atılacaktır. Çerçeve platforma 4 noktadan destek gömlekleri ile bağlanacaktır. Destek gömlekleri 3 mm saçtan bağlantı noktalarında çerçeveyi sarıcak ve playform yan yüzeylerini karşılayacak şekilde dizayn edilip yüksek mukavemet özelliği gösterecektir. Platformların köşeleri 114 mm çapında boruyu saracak şekilde R57 ters radüs olacaktır. Uygulama ( montaj ) sırasında kullanılacak bütün cıvata ( bağlama ) delikleri platform hazırlanma aşamasında açılmış olacaktır (kaydırak, merdiven, korkuluk vs.) daha sonra herhangi bir delme işlemi yapılmayacaktır.Platformların korozyona karşı direnç sağlaması ve yüzey üzerinde neden olacağı sürtünme katsayısının artışı için minimum 2 mm plastisol kaplama yapılacak ve bu sayede ayak kaymasını minimum seviyelere indirerek oluşan yumuşak doku sayesinde düşme anında gerçekleşebilecek yaralanmaları asgari seviyeye getirecektir.

H:100 DÜZ KAYDIRAK • En az 100cm yüksekliğindeki platformlardan max. 40º eğimli inecek şekilde tasarlanacaktır.

 • Üstte çocukların kaydırağa güvenli girişini sağlayacak polietilen bariyer ve aşağıda çocuğun hızını kesecek şekilde min 35 cm uzunluğunda düzlemi bulunacaktır.

 • Yan duvarları min. 15 cm yüksekliğinde olacaktır.

 • Kaydırağın kayma bölümünün genişliği min. 45 cm olacak şekilde polietilen malzemeden tek parça olarak imal edilecektir.

 • En altta min 27 mm x 2 mm borularla veya dengi metal ayaklarla yere gömülerek betonlanacaktır.

 • Kaydıraklar çift cidarlı ve tek parçadan imal edilecektir olup yanlarında desenler olacaktır.

 • Düz kaydırak min 28 kg. ağırlığında olmalıdır.

 • Kaydırak yatay düzleminde yağmur suyu tasfiye kanalları mevcut olup üzerinde su barındırmayacaktır.
H:150 SPİRAL KAYDIRAK • Polietilen malzemeden çift cidar olarak imal edilecektir.

 • Tek parça olarak imal edilecektir.

 • Ağırlık = 45 kg ( %5 tolerans verilmiştir.)

 • 100 cm yükseklikten zemine kayacak şekilde imal edilmelidir.

 • Kayma alanı genişliği minimum 45 cm olacaktır. Kaydırağın iniş kısmının altında polietilenden topuk olacak bu topuk zemine 4 adet 25 cm. uzunluğunda boru ile betonlanacaktır.

 • Üstte çocukların güvenle kaydırağa girişini sağlayacak polietilen bariyer ve aşağıda çocuğun hızını kesecek 100cm için 35 cm, uzunluğunda düzlemi bulunacaktır. (% 5 tolerans verilmiştir.)

 • İki adet min. 45 cm oturma ve kayma yüzeyi arasındaki min. 6cm yükseklikteki bölmeyle ayrılacaktır.

 • Yan bariyer yüksekliği min. 15 cm olacaktır.

 • 76*2 mm boru spiralin orta kısmından yerleştirilecek ve betona montajlanacaktır.

 • Kaydırak yatay düzleminde yağmur suyu tasfiye kanalları mevcut olup üzerinde su barındırmayacaktır.DÜZ KAYDIRAK KORKULUĞU

1200 x 980 x 350 mm ölçülerinde 1. Sınıf polietilen ham mamulünden rotasyon yöntemi ile çift cidarlı olarak minimum 8 kg. ağırlığında üretilecek olan düz kaydırak korkuluğu kendinden çocukların ilgisini çekecek şekilde canlı renklerden üretilmiş olacaktır.

Korkuluğun kaydırağa giriş kısmı genişliği minimum 680 mm olacak olup, alt kısmında platform montaj kanalı mevcut olarak direk bağlanabilir halde dizayn edilecektir.

Korkuluk üst yüzeyinin radüslü bir şekilde yarı elips yapısında olması ve kaydırağa giriş bölümündeki kemerli yapı dizaynındaki feder sistemi ile yüksek dayanım kazanıp görsel zenginlik katacaktır.

Korkuluğun kuleye montajı dış kuvvetlere karşı yüksek mukavemet gösterebilmesi için teknik resimde kısmi kesitte belirtildiği gibi ürün içerisinden tüm boy boyunca geçecek olan Ø 27 x 2.5 mm galvanizli borunun uç kısımlarından polietilen kelepçe ve kelepçe aparatları yardımı ile kuleye de monte montajı gerçekleştirilecektir.SPİRAL KAYDIRAK KORKULUĞU

1025 x 850 x 1150 mm ölçülerinde 1. Sınıf polietilen ham mamulünden rotasyon yöntemi ile çift cidarlı olarak minimum 20 kg. ağırlığında tek parça halinde üretilecek olan spiral kaydırak korkuluğu kendinden çocukların ilgisini çekecek şekilde canlı renklerden üretilmiş olacaktır.

Korkuluk yan yüzeyinin dizaynı teknik resimde görüldüğü gibi çocukların platform uzantısı üzerindeyken yan boşlukları tamamıyla kapatılıp güvenli oyun sahası sağlayacak şekilde tasarlanıp, teknik resimde belirtildiği gibi ergonomik olarak çocukların elleriyle rahatça kavrayıp dengelerini sağlayabilecekleri 60 mm radüslü kanallar mevcut olacaktır.

Korkuluk üst yüzeyinin şapkalı kemer mimarisi şeklinde gölgelik bulunacak olup çift taraflı işlemesi ile görsel zenginlik sağlayacaktır.

Korkuluğun kuleye montajı dış kuvvetlere karşı yüksek mukavemet gösterebilmesi için teknik resimde belirtildiği gibi ürün içerisinden tüm boy boyunca geçecek olan Ø 27 x 2.5 mm galvanizli borunun uç kısımlarından polietilen kelepçe ve kelepçe aparatları yardımı ile kuleye de monte montajı gerçekleştirilecek olup korkuluk alt kısmında iki taraflı uzatmalı platforma montaj kanalı mevcut olacaktır.KÜÇÜK PENCERE PANO KORKULUĞU


930 x 70 x 1080 mm ölçülerinde 1. Sınıf polietilen ham mamulünden rotasyon yöntemi ile çift cidarlı olarak minimum 8 kg. ağırlığında tek parça halinde üretilecek olan küçük pencere pano korkuluğu kendinden çocukların ilgisini çekecek şekilde canlı renklerden üretilmiş olacaktır.

Korkuluk yüzeyinin dizaynı teknik resimde görüldüğü gibi 4 adet kare ve 2 adet çeyrek çember boşluktan oluşan estetik pencere mimarisi şeklinde dizayn edilirken bu boşluklar ergonomik olarak yüksek dayanım sağlaması açısından ve çocukların elleriyle rahatça kavrayabileceği şekilde federli yapı olarak tasarlanacaktır. Verilecek olan bu boşlukların detay resminde belirtildiği gibi TSE standartlarına uygun bir şekilde maksimum 89 mm olması gerekmektedir. Kule dış yüzeyinde gelecek alanda görsel zenginlik için pencere alt sarkacı dekoru verilecektir.

Korkuluk üst yüzeyinin kale suru görünümünde, keskin ve sivri nokta bulundurmayacak radüslü bir yapı halinde dizayn edilerek estetik görünümü tamamlanacaktır.

Korkuluğun kuleye montajı dış kuvvetlere karşı yüksek mukavemet gösterebilmesi için teknik resimde kısmi kesitte belirtildiği gibi ürün içerisinden tüm boy boyunca geçecek olan Ø 27 x 2.5 mm galvanizli borunun uç kısımlarından polietilen kelepçe ve kelepçe aparatları yardımı ile kuleye de monte montajı gerçekleştirilecek olup korkuluk alt kısmında platforma montaj kanalı mevcut olacaktır.SUR

910 x 80 x 620 mm ölçülerinde 1. Sınıf polietilen ham mamulünden rotasyon yöntemi ile çift cidarlı olarak minimum 5 kg. ağırlığında tek parça halinde üretilecek olan sur korkuluğu kendinden çocukların ilgisini çekecek şekilde canlı renklerden üretilmiş olacaktır.

Korkuluk yüzeyinin dizaynı teknik resimde görüldüğü gibi tuğlalardan üst üste örülmüş duvar mimarisi verilen federli yapı sayesinde daha yüksek mukavemet sağlanarak görsel zenginlik verilecektir.

Korkuluk üst ve alt yüzeyinin kale suru görünümünde, keskin ve sivri nokta bulundurmayacak radüslü bir yapı halinde dizayn edilerek estetik görünümü tamamlanacaktır.

Korkuluğun kuleye montajı dış kuvvetlere karşı yüksek mukavemet gösterebilmesi için teknik resimde kısmi kesitte belirtildiği gibi ürün içerisinden tüm boy boyunca geçecek olan 2 adet Ø 27 x 2.5 mm galvanizli borunun uç kısımlarından polietilen kelepçe ve kelepçe aparatları yardımı ile kuleye de monte montajı gerçekleştirilecektir.
H100 CM MERDİVEN (ZEMİNDEN KULEYE)

Merdivenlerin ayak basma kısımları 2 mm galvaniz sacdan kapalı sistem ve tek parça olarak imal edilecektir. Kapalı ve tek parça olarak imal edilen bu basamakların korozyona karşı direnç sağlaması ve yüzey üzerinde neden olacağı sürtünme katsayısının artışı için minimum 2 mm plastisol kaplama yapılacak ve bu sayede ayak kaymasını minimum seviyelere indirerek oluşan yumuşak doku sayesinde düşme anında gerçekleşebilecek yaralanmaları asgari seviyeye getirecektir. Basamak yüzeyinde yağmur sularını tasfiye etmek amaçlı delikler mevcut olacaktır. Bu deliklerin parmak sıkışmasını önleme amaçlı minimum 25 mm olması gerekmektedir.

Merdiven korkulukları 27x2,5 mm galvaniz borudan araları ise 21x2,5 mm galvaniz borudan örülerek oluşturulacaktır. Mukavemet ve estetik kazanma amacıyla 21 mm’lik ara boruların uç kısımları 60 tonluk başınç altında özel kalıplarla ezilerek 5 mm yassı hale gelecektir. Korkuluğun merdivene bağlantı tablası 30x5 mm silme 1200 mm silme iken platform bağlantı tablasında 40x5 mm silme kullanılacaktır. Bu boruların birleşimi kaynaklı birleştirme yöntemlerinde gaz altı kaynağı ile birleştirilecektir. Merdiven korkulukları kumlama işlemine tabi tutularak elektrostatik toz boya yöntemiyle boyanacaktır.

Merdivende min. 4 basamak bulunacak olup ekteki teknik çizimlere göre imal edilecektir. Basamak genişliği, derinliği ve yüksekliği sırasıyla 620 mm 220 mm 200 mm’dir.

TSE EN 1176-1 standardına göre parmaklık aralıkları < 89 mm yada >250 mm olacaktır.

Ø 27 mm’lik boru ile Ø 114 mm bağlantı kelepçesini sabitleyen kızaklı kelepçe yatağı plastik enjeksiyon metoduyla 1.sınıf polyamid malzemeden olmalıdır. Kızaklı kelepçenin 27 mm’lik boruyu minimum 6 mm et kalınlığında boru yüzeyini 2200 mm² saracak biçimde 60 g ağırlığında olması gerekmektedir.korkulukları sabitlemek için Ø 114 mm’lik bağlantı kelepçeleri kullanılacaktır. 114’lük bağlantı kelepçeleri kızak içerisinden geçerek taşıyıcı kule borularını min. 3500 mm² saracak biçimde dizayn edilip plastik enjeksiyon metoduyla 1.sınıf polyamid malzemeden karşılıklı minimum 200 g. olarak üretilecektir.

H50 İÇ MERDİVEN

H50 İç merdiven konstrüksiyonu 27 mm’lik borulardan ergonomik olarak teknik resimde belirtilen ölçülerde ve yüzeyinde yaralanmalara ve darbelere karşı keskin ve sivri yüzey bulundurmayacak şekilde dizayn edilip parçaların de monte olmayacak birleştirmeleri gazaltı kaynağı yöntemiyle gerçekleşecektir. 880 mm genişliğinde olan oyun grubu ekipmanının yerden yüksekiği 1300 mm olacak olup bağlantı yerleri 30x5 silme ile gerçekleştirilecektir. Oyun elemanı ekipmanı kumlama işlemine tabi tutulup elektrostatik toz boya yöntemi ile dış cepheye uygun olarak boyanacaktır.

KRAL ÇATI

Ø 2400 mm ölçülerinde ve toplam yüksekliği 2250 mm olan kral çatı 1. Sınıf polietilen malzemeden minimum 62.5 kg. olarak üç parça halinde rotasyon yöntemi ile çift cidarlı olarak üretilecektir.

Kral tacı mimarisi şeklinde tasarlanan çatının üzerinde mevcut olacak benek halindeki desenler ile görsel zenginliği artırılıp, konik ve bayrak kubbeli yapının birleşimiyle bütünlüğü sağlanacaktır.

Kral çatı oyun elemanı kıvrımlı kenar hatlarının ergonomik tasarımı; estetik görünüm ve yüksek mukavemet dayanımı için radüslü olarak kendiliğinden çocukların ilgisini çekecek canlı renklerde üretilip sonradan boyanmayacaktır.

Bayrak kubbesinde idarenin istemiş olduğu logolar yerleştirilecektir.

TAÇ

Ø 2400 mm ölçülerinde ve toplam yüksekliği 400 mm olan Taç 1. Sınıf polietilen malzemeden minimum 30 kg. olarak tek parça halinde rotasyon yöntemi ile çift cidarlı olarak üretilecektir.

Kral tacı şeklinde tasarlanan çatının üzerinde mevcut olacak benek halindeki desenler ve dış yüzeyindeki örgü ip motifi ile görsel zenginliği artırılacaktır.

Taç oyun elemanı kıvrımlı kenar hatlarının ergonomik tasarımı; estetik görünüm ve yüksek mukavemet dayanımı için R 33 radüslü olarak kendiliğinden çocukların ilgisini çekecek canlı renklerde üretilip sonradan boyanmayacaktır.

KONİK KUBBE

Taban kısmı dış Ø 1900 iç Ø 1430 mm çapındaki Konik kubbe toplam yüksekliği 1200 mm olarak 1. Sınıf polietilen malzemeden minimum 30 kg. olarak tek parça halinde rotasyon yöntemi ile çift cidarlı olarak üretilecektir.

Konik şekilde tasarlanan kubbenin ergonomik biçimde daralan dış yüzeyi yüksek mukavemet özelliği göstermesi için kademeli daralma şeklinde dairesel ve merkezden araları 80ᵒ olacak şekilde 4 farklı noktadan 150 mm’den başlayıp 50 mm olacak şekilde daralan biçimde federlenip görsel zenginliği artırılacaktır.

Konik kubbe oyun elemanı alt taban kısmı ve kule bağlantı noktalarının tasarımı; estetik görünüm ve yüksek mukavemet dayanımı verecek şekilde dizayn edilerek kendiliğinden çocukların ilgisini çekecek canlı renklerde üretilecek olup sonradan boyanmayacaktır.

BAYRAK KUBBESİ

Ø 440 mm ölçülerinde ve toplam yüksekliği 485 mm olan bayrak kubbesi 1. Sınıf polietilen malzemeden minimum 2.5 kg. olarak tek parça halinde rotasyon yöntemi ile çift cidarlı olarak üretilecektir.

PAPATYA

1000 x 1000 mm çapında ve 650 mm kalınlığında tasarlanan papatya figürü teknik resimde belirtilen ölçülerde 1. Sınıf polietilen ham mamulünden rotasyon yöntemi ile çift cidarlı olarak iki parçadan toplamda minimum 10 kg. ağırlığında çocukların ilgisini çekecek canlı renklerde üretilecektir.

Papatya bağlantı aparatı radüslü bir yapıya sahip olurken alt kısmı çiçek sapı görünümünde, üst kısmı ise çiçek poleni görünümünde olacak çekilde tasarlanıp Ø 114 mm’lik boruya takılabilecek şekilde üretilecektir Papatya bağlantı aparatı, papatya yaprakları deseninde tasarlanan radüslü yarı mamul ile birleşerek görsel zenginlik sağlayacaktır.YÜRÜME PLATFORMU ( SET İÇİN )

Toplam yüksekliği 2200 mm olan yürüme platformu 2400 mm boyunda ve 1300 mm genişliğinde olacaktır. yürüme platformu metal aksamı kumlama işlemine tabi tutularak elektrostatik toz boya yöntemiyle boyanacaktır.2200 mm boyunda Ø 114x2.5 mm SDM borudan üretilen dikey ana taşıyıcı boruların aralarına Ø 27 mm’lik borularla basamak örülecektir. Dikey ana taşıyıcı boruların alt uçlarına zemine montaj için 150x150x5 mm bağlantı tablaları bulunacaktır. Dikey ana taşıyıcının parçalarının sökülemez birleştirmeleri gazaltı kaynağı yöntemiyle yapılacaktır.Ana gövdesi Ø 114x2.5 mm SDM borudan üretilen yürüme platformu 2400 mm boyunda olup üzerinde el tutamaç yerleri Ø 27 mm’lik borudan üretilecektir. Yürüme platformu uçlarına kurtağzı açılarak kelepçe yardımıyla dikey ana taşıyıcı borulara de monte edilecektir.Kelepçeler estetikliği sağlamak ve mukavemeti artırmak amacıyla Ø 114 mm’lik boruyu dıştan minimum 130 mm saracak şekilde dizayn edilip 4 noktadan galvanizli vidalarla demonte olacak şekilde montaj edilecektir. Mukavemet için kalıbı federli olarak dizayn edilen kelepçe kaynaksız tekparça olarak üretilecektirBoru açık yerleri keskin hatları ortadan kaldırmak amacı ile yüksek mukavemetli polietilen malzemeden üretilmiş kapak yardımı ile kapatılacaktır. Dış kuvvetlere dayanabilmesi ve malzemenin iç kısmını yağmur sularından korumak amacıyla min. 2 mm et kalınlığında boru ucundan 30 mm borunun iç kısmını ve 2 mm et kalınlığında 17 mm dış yüzeyinden olmak üzere borunun iki yüzeyinden destekleyen, yaralanma ve darbeleri engellemek amacıyla oval olacak bir şekilde kapatılması gerekmektedir.
Yüklə 79,92 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

gir | qeydiyyatdan keç
    Ana səhifə


yükləyin