İki ihale yasamız var; İki ihale yasamız var


e) İdarelerin ihtiyacına uygun taşınmaz mal alımı veya kiralanmasıYüklə 446 b.
səhifə7/18
tarix18.01.2019
ölçüsü446 b.
#100608
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   18

e) İdarelerin ihtiyacına uygun taşınmaz mal alımı veya kiralanması.

  • e) İdarelerin ihtiyacına uygun taşınmaz mal alımı veya kiralanması.
 • Alım veya kiralamaya ihtiyaç duyulmasına ilişkin gerekçenin belirtilmesi, alınması veya kiralanması düşünülen taşınmazın yeri ve sahip olması geren özelliklerin belirlenmesi, alım veya kiralamaya ilişkin raiçlerin tespit edilmesi, bu konudaki bilgilerin alıma veya kiralamaya ilişkin onay belgesine eklenmesi, bunun yanında düzenlenecek sözleşmelerde kira artış oranlarının belirtilmesi, genel bütçeye dahil idareler ile özel bütçeli idarelerin taşınmaz mal kiralamalarına ilişkin olarak daha önce kiralanmış bulunan taşınmaz malların kira artış oranları, bugüne kadar olduğu gibi bütçe harcamalarına ilişkin yetki ve görevi çerçevesinde Maliye Bakanlığı’nın belirleyeceği esaslar doğrultusunda yapılacaktır.4734/22 nci maddesi uyarınca doğrudan temin yoluyla alım yapılması halinde alım yapılacak kişi ya da firmanın ihalelere katılmaktan yasaklı olup olmadığı teyit ettirilmeyecektir.

 • 4734/22 nci maddesi uyarınca doğrudan temin yoluyla alım yapılması halinde alım yapılacak kişi ya da firmanın ihalelere katılmaktan yasaklı olup olmadığı teyit ettirilmeyecektir.

 • Ancak, 4734/22/d bendinde belirtilen parasal limit dahilinde yapılan alımlarda alım yapılacak gerçek veya tüzel kişinin kurumun internet sayfasındaki yasaklılar listesinde bulunup bulunmadığının kontrol edilmesi ve yasaklı olduğunun belirlenmesi durumunda, söz konusu kişiden alım yapılmaması gerekmektedir.Doğrudan teminde,

 • Doğrudan teminde,

 • İlan yapılması,

 • Teminat alınması,

 • İhale komisyonu kurulması,

 • 10 uncu maddede sayılan yeterlik kurallarını arama zorunluluğu bulunmaksızın, ihale yetkilisince görevlendirilecek kişi veya kişiler tarafından piyasada fiyat araştırması yapılarak ihtiyaçların temin edilebilmesi öngörülmüşse de, idarenin işin niteliğine göre söz konusu işlemleri yapmasında da hukuki bir engel bulunmamaktadır.4734/62 inci maddesinin (ı) bendine göre; Kanun kapsamındaki kurum ve kuruluşlar, gerek 21 inci maddenin (f) bendi, gerekse 22 nci maddenin (d) bendi (temsil ağırlama faaliyetleri kapsamında yapılacak konaklama, seyahat ve iaşeye ilişkin alımlar hariç) kapsamında yapacakları harcamalarda, bütçelerine bu amaçla konulan ödeneklerin % 10 unu Kamu İhale Kurulunun uygun görüşü olmadan aşamayacaklardır.

 • 4734/62 inci maddesinin (ı) bendine göre; Kanun kapsamındaki kurum ve kuruluşlar, gerek 21 inci maddenin (f) bendi, gerekse 22 nci maddenin (d) bendi (temsil ağırlama faaliyetleri kapsamında yapılacak konaklama, seyahat ve iaşeye ilişkin alımlar hariç) kapsamında yapacakları harcamalarda, bütçelerine bu amaçla konulan ödeneklerin % 10 unu Kamu İhale Kurulunun uygun görüşü olmadan aşamayacaklardır.Doğrudan temin yoluyla yapılan alımlarda, Kanunun 58 inci maddesine göre ihalelere katılmaktan yasaklama kararı verilebilmesi mümkün değildir.

 • Doğrudan temin yoluyla yapılan alımlarda, Kanunun 58 inci maddesine göre ihalelere katılmaktan yasaklama kararı verilebilmesi mümkün değildir.

 • Doğrudan temin yoluyla bedel içeren bir sözleşme kapsamında gerçekleştirilen alımlarda, iş deneyim belgesi düzenlenmesi mümkündür.Devamlılık göstermeyen küçük miktarlardaki alımlar ile zorunluluktan dolayı yapılacak alımlar ve benzeri durumlarda belediye meclis üyesinin sahibi bulunduğu işyerlerinden alım yapılabileceği, bunun dışında sözleşme, şartname ve ilan zorunluluğu bulunan alım, satım ihale gibi işlerin 28'inci madde kapsamında değerlendirilmesi gerektiği,

 • Devamlılık göstermeyen küçük miktarlardaki alımlar ile zorunluluktan dolayı yapılacak alımlar ve benzeri durumlarda belediye meclis üyesinin sahibi bulunduğu işyerlerinden alım yapılabileceği, bunun dışında sözleşme, şartname ve ilan zorunluluğu bulunan alım, satım ihale gibi işlerin 28'inci madde kapsamında değerlendirilmesi gerektiği,

 • Kamu görevi sayılan işleri ifa edenlerin kamu kurumlarında nüfuzunu kullanarak menfaat sağlamalarını veya üçüncü şahıslara karşı haksız rekabeti önlemek olduğu dikkate alınarak belediye meclis üyelerinden, sözleşme yapılması zorunluluğu bulunmayan, mal ve hizmet alımları için doğrudan temin yöntemi ile alım yapılabileceği düşünülmektedir.

İsteklinin adı, soyadı veya ticaret unvanı,

 • İsteklinin adı, soyadı veya ticaret unvanı,

 • Tebligata esas açık adresi,

 • Teklifin hangi işe ait olduğu,

 • İhaleyi yapan idarenin açık adresi,

 • Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanır ve mühürlenir (kaşe),

 • İdarenin adının yazılması adresi anlaşılır yapıyor, yani adreste karışıklığa meydan vermiyorsa cadde sokak ismi belirtilmediği için değerlendirme dışı bırakılamaz. (2008/UM.Z-1371)Kamu İhale Genel Tebliğin 16.1. maddesinde ...Aday veya isteklinin ortak girişim olması halinde zarfın yapıştırılan yerinin ortaklardan herhangi biri tarafından imzalanarak kaşelenmesi veya mühürlenmesi yeterlidir.

 • Kamu İhale Genel Tebliğin 16.1. maddesinde ...Aday veya isteklinin ortak girişim olması halinde zarfın yapıştırılan yerinin ortaklardan herhangi biri tarafından imzalanarak kaşelenmesi veya mühürlenmesi yeterlidir.


 • Kataloq: wp-content -> uploads -> 2017

  Yüklə 446 b.

  Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   18
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə