ILKÖĞretim okulu 2013-2014 EĞİTİM-ÖĞretim yili tüRKÇe dersi sinif yillik plani (meb)Yüklə 362,86 Kb.
səhifə1/5
tarix07.08.2018
ölçüsü362,86 Kb.
#68424
  1   2   3   4   5

.................. İLKÖĞRETİM OKULU 2013-2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI

TÜRKÇE DERSİ 2. SINIF YILLIK PLANI (MEB)AY

HAFTA

TEMA

METİNADI

ÖĞRENME ALANLARI VE KAZANIMLAR
DİNLEME

ETKİNLİKLER

ATATÜRKÇÜLÜK

DİĞER DERSLER VE ARA DİSİPLİNLERLE İLİŞKİLENDİRME

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

AÇIKLAMALAR

ŞUBAT

10-14.02.2014

HAYAL GÜCÜ

MASAL AĞACI

1. Dinleme Kurallarını Uygulama

1. Dinlemek için hazırlık yapar.

2. Dikkatini dinlediğine yoğunlaştırır.

3. Görgü kurallarına uygun dinler.2. Dinlediğini Anlama

1. Dinlediklerini anlamlandırmada ön bilgilerini kullanır.

2. Dinlediklerini anlamlandırmada sunulan görsellerden yararlanır.

4. Dinlerken vurgu, tonlama ve telaffuza dikkat eder.

5. Dinlediklerini zihninde canlandırır.

10. Dinlediği şiirin ana duygusunu belirler.

17. Dinledikleriyle ilgili, kendi yaşantısından ve günlük hayattan örnekler verir.

21. Dinlediklerini başkalarıyla paylaşır.

22. Dinlediklerinde “hikâye unsurları”nı belirler.

3. Tür, Yöntem ve Tekniklere Uygun Dinleme

2. Eğlenmek için masal, hikâye, şarkı,

tekerleme, tiyatro vb. dinler/izler.


H 2. 5. Zihinde canlandırılanlar

sözlü, yazılı veya görsel olarak

ifade edilebilir.
�� “Dinleme Kurallarını Uygulama” başlığı altındaki kazanımlar, gözlem ve öz

değerlendirme yapılarak değerlendirilebilir.

��“ Tür, Yöntem ve Tekniklere Uygun Dinleme” başlığı altındaki

kazanımlar, akran değerlendirme, gözlem formları ve çalışma

yaprakları kullanılarak değerlendirilebilir.


1.1. Dinleme sırasında oturacağı yeri belirleme, kullanacağı araç, gereci hazırlama vb.

[!] 1.2. Etkinlikler, bu yaş grubundaki öğrencilerin dikkat süreleri göz önüne alınarak planlanmalıdır. Dinleme öncesi ve dinleme sırasında çeşitli görsel, açıklama ve sorular yardımıyla öğrencinin dikkat sürekliliği sağlanmalıdır.

1.3. Konuşanın sözünü kesmeme, söz isteme, saygılı olma, kendini konuşanın yerine koyma vb.

[!] “Dinleme Kurallarını Uygulama” başlığı altındaki kazanımlar bütün dinleme

etkinliklerinde göz önüne alınmalıdır.

2.1. “Bu konuda neler biliyorsunuz?” sorusu ile ön bilgilerin harekete geçirilmesi sağlanır.

2.2. Öğrencilerin anlatılanları daha kolay anlayabilmeleri için resim, şekil, fotoğraf vb. kullanılabilir.
AY

HAFTA

TEMA

METİN

ADI

ÖĞRENME ALANLARI VE KAZANIMLAR
KONUŞMA

ETKİNLİKLER

ATATÜRKÇÜLÜK

DİĞER DERSLER VE ARA DİSİPLİNLERLE İLİŞKİLENDİRME

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

AÇIKLAMALAR

ŞUBAT

10-14.02.2014

HAYAL GÜCÜ

MASAL AĞACI

1. Konuşma Kurallarını Uygulama

1. Konuşmak için hazırlık yapar.

2. Dinleyicilerle göz teması kurar.

3. İşitilebilir bir ses tonuyla konuşur.

4. Kelimeleri yerinde ve anlamlarına uygun kullanır.

5. Kelimeleri doğru telaffuz eder.

6. Akıcı konuşur.

7. Sesine duygu tonu katar.

8. Konuşmalarında beden dilini kullanır.

9. Konuşma sırasında gereksiz hareketlerden kaçınır.

10. Konu dışına çıkmadan konuşur.

11. Görgü kurallarına ve değerlere (millî, manevi, kültürel, ahlakî, sosyal vb.) uygun konuşur.

12. Konuşma konusunu belirler.

2. Kendini Sözlü Olarak İfade Etme

1. Kendine güvenerek konuşur.

3. Yeni öğrendiği kelimeleri konuşmalarında kullanır.

5. Konuşmalarında yaşantısından ve günlük hayattan örnekler verir.

6. Konuşması, konuşma içeriği ve konuşma ortamı hakkında düşünce belirtir.

8. Duygu, düşünce ve hayallerini sözlü olarak ifade eder.

11. Konuşurken dinleyicilere sorular sorar ve sorulara cevap verir.

13. Konuşmalarında karşılaştırmalar yapar.3. Tür, Yöntem ve Tekniklere Uygun Konuşma

1. Günlük ilişkilerin gerektirdiği farklı durumlara uygun konuşur.

2. Grup çalışmalarında duygu ve düşüncelerini paylaşır.

3. Topluluk önünde konuşur.

4. Üstlendiği role uygun konuşur.

5. Masal, hikâye, fıkra veya filmi tekniğine uygun anlatır.

6. Deneyim ve anılarını anlatır.


H 1.7. Mutlu, üzgün veya kaygılı birinin konuşmasını

canlandırmaları istenebilir.

H 1.8. Belirlenen bir konuyu, kavramı veya olayı yalnızca beden dilini kullanarak anlatması istenebilir.

H 2.3. Yeni

Öğrenilen kelimelerle farklı cümleler Oluşturması istenebilir.

H 3.1. a. “Kutlarım, teşekkür ederim vb. ” ifadelerin kullanılacağı doğaçlamalar yaptırılabilir.

b. “Saygı Ağacı”

(Sınıfta oluşturulan saygı ağacındaki ifadeleri kullanarak farklı durumları canlandırmaları istenebilir.) etkinliği yaptırılabilir.

c. Ara disiplin: “ İletişim Becerileri Kazanıyorum”

etkinliği yaptırılabilir.

H 3.2. Belirlenen bir konu ya da soruna çözüm bulmak için beyin fırtınası yapılabilir.

H 3.3. Belirli gün ve haftalarda, bayramlarda topluluk önünde konuşmaları istenebilir.


È 1.2. Özel Eğitim: İletişim sırasında göz kontağı kurar.

` 2.8. kazanımı için hayat bilgisi dersi “Benim Eşsiz Yuvam” teması (kazanım B.2.22/

` 2.8. kazanımı için hayat bilgisi dersi “Benim Eşsiz Yuvam” teması (kazanım B.2.35)

` 2.8. kazanımı için hayat bilgisi dersi “Dün, Bugün, Yarın” teması (kazanım C.2.12)

` 3.1. kazanımı için hayat bilgisi dersi “Benim Eşsiz

Yuvam” teması (kazanım B.2.10)` 3.2. kazanımı için hayat bilgisi dersi “Okul

Heyecanım” teması (kazanım A.2.30)�� “Konuşma Kurallarını Uygulama” başlığı altındaki kazanımlar, gözlem

formları, çalışma yaprakları, sözlü sunu yaptırılarak değerlendirilebilir.

“Kendini Sözlü Olarak İfade Etme” başlığı altındaki kazanımlar, gözlem formları,

çalışma yaprakları, sözlü sunu ve bireysel değerlendirme ölçekleri kullanılarak

değerlendirilebilir.

�� “ Tür, Yöntem ve Tekniklere Uygun Konuşma ”

başlığı altındaki kazanımlar gözlem, öz değerlendirme

ve çalışma yaprakları kullanılarak değerlendirilebilir.1.1. Konuyu belirleme, bilgi toplama, görselleri hazırlama.

1.6. Gereksiz kelime ve ses tekrarlarının, duraklamaların olmadığı konuşma.

1.7. Üzüntü, sevinç, korku gibi duyguları ses tonuna yansıtma.

1.11. Konuşmacının sözünü bitirmesini bekleyerek, söz alarak, büyüklerine, bayrağa, vatana ve millete saygı göstererek konuşma.

[!] “Konuşma Kurallarını Uygulama” başlığı altındaki kazanımlar bütün

konuşma etkinliklerinde göz önüne alınmalıdır.

2.1. Konuşmaya cesaretlendirilmeli, konuşma sırasında sözü kesilmemeli ve eleştirilmemelidir.

2.13. Karşılaştırmalar yaparken “benzer olarak, gibi, farklı olarak, aynısı vb.” ifadelerini kullanmaları istenebilir.

3.1. Selamlaşma, tanışma, arkadaşlarıyla veyetişkinlerle konuşma, teşekkür etme, kutlama, özürdileme, telefonda konuşmavb.

3.4. Drama, piyes veya canlandırmalarda üstlendiği rollerin özelliklerine uygun konuşması.

AY

HAFTA

TEMA

METİNADI

ÖĞRENME ALANLARI VE KAZANIMLAR
OKUMA

ETKİNLİKLER

ATATÜRKÇÜLÜK

DİĞER DERSLER VE ARA DİSİPLİNLERLE İLİŞKİLENDİRME

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

AÇIKLAMALAR

ŞUBAT

10-14.02.2014

HAYAL GÜCÜ

MASAL AĞACI

1. Okuma Kurallarını Uygulama

1. Okumak için hazırlık yapar.

2. Okuduğu kelimeleri doğru telaffuz eder.

3. Noktalama işaretlerine dikkat ederek okur.

4. İşitilebilir bir ses tonuyla okur.

5. Sesli okumada vurgu ve tonlamalara dikkat eder.

6. Akıcı okur.

7. Kurallarına uygun sessiz okur.

8. Dikkatini okuduğuna yoğunlaştırır.

9. Kitabı özenle kullanır.2. Okuduğunu Anlama

1. Ön bilgilerini kullanarak okuduğunu anlamlandırır.

2. Okuma öncesi, okuma sırası ve sonrasında metinle ilgili soruları cevaplandırır.

4. Okuduklarını zihninde canlandırır.

7. Okuduklarında karşılaştırmalar yapar.

10. Okuduğu şiirin ana duygusunu belirler.

11. Okuduğu metnin içeriği hakkındaki düşüncelerini belirtir.

12. Başlıktan hareketle okuyacağı metnin içeriğini tahmin

eder.

13. Metinde verilen ipuçlarından hareketle karşılaştığı yenikelimelerin anlamlarını tahmin eder.

16. Bir etkinliğin veya işin aşamalarını anlatan yönergeleri uygular.

17. Okuduklarıyla ilgili, kendi yaşantısından ve günlük hayattan örnekler verir.


H 1.2. Yanlış okunan

kelimeleri belirlemeleri ve

bunların doğrusunu

söylemeleri istenebilir.


È 1.9. Rehberlik ve Psikolojik Danışma: Günlük yaşam becerilerini geliştirir.


�� “Okuma Kurallarını Uygulama” başlığı altındaki kazanımlar, gözlem formları ve

çalışma kâğıtları kullanılarak değerlendirilebilir.

�� “Okuduğunu Anlama” başlığı altındaki kazanımlar

görselleştirme, sözlü sunu, yazılı çalışma, gözlem formları,

bireysel değerlendirme ölçeği, çalışma yaprakları (eşleştirme,

resimleme-boyama, boşluk doldurma, resimden bulma, doğruyanlış)

ve öğrenci ürün dosyası kullanılarak değerlendirilebilir


1.1. Okunacak metin ve oturma biçimi belirlenir. Kitap ile göz arasındaki mesafe ve ışık düzeni ayarlanır.

[!] 1.3. Öğretmen, örnek okumalar yaparak noktalama işaretlerinin işlevlerine dikkat

çekmelidir.

1.6. Gereksiz tekrarların ve duraklamaların, geri dönüşlerin, atlamaların, yanlış

okumaların yapılmadığı, vurgu ve tonlamalara dikkat ederek konuşur gibi okuma.

1.7. Fısıldamadan, dudaklarını kıpırdatmadan, başını sağa sola çevirmeden, öne arkaya sallanmadan, gözleriyle takip ederek okuma.

1.9. Karalamadan, yırtmadan, katlamadan kullanma.

[!] “Okuma Kurallarını Uygulama” başlığı altındaki kazanımların hepsi, yapılacak bütün

okuma etkinliklerinde göz önüne alınmalıdır.

2.1. “Bu konuda neler biliyorsunuz?” sorusuyla ön bilgilerin harekete geçirilmesi sağlanır.

2.10. Şiirde sadece konu ve ana duyguyu bulma çalışmaları yapılacak, daha ayrıntılı anlamsal ve biçimsel (redif, uyak vb.) analizler yapılmayacaktır.

2.13. Bilinmeyen kelimenin anlamını,

kendisinden önce veya sonra gelen kelime,

cümle, resim ve sembolden yararlanarak tahmin etme.

2.16. En fazla üç aşamalı yönergeler verilmelidir.


AY

HAFTA

TEMA

METİNADI

ÖĞRENME ALANLARI VE KAZANIMLAR
OKUMA

ETKİNLİKLER

ATATÜRKÇÜLÜK

DİĞER DERSLER VE ARA DİSİPLİNLERLE İLİŞKİLENDİRME

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

AÇIKLAMALAR

ŞUBAT

10-14.02.2014

HAYAL GÜCÜ

MASAL AĞACI

2. Okuduğunu Anlama

19. Okuduğu metnin yazarı hakkında bilgi edinir.

20. Görsellerden yararlanarak metnin içeriğini tahmin eder.

21. Okuduğunu anlamlandırmada görsellerden yararlanır.

25. Okuduklarını başkalarıyla paylaşır.

3. Anlam Kurma

1. Metin içi anlam kurar.4. Söz Varlığını Geliştirme

1. Görsellerden yararlanarak söz varlığını geliştirir.

3. Eş sesli kelimelerin anlamlarını ayırt eder.

4. Bilmediği kelimelerin anlamlarını araştırır.5. Tür, Yöntem ve Tekniklere Uygun Okuma

2. Anlama tekniklerini kullanır.

4. Metnin türünü dikkate alarak okur.

5. Eğlenmek için fıkra, bilmece, tekerleme, masal vb. okur.

6. Paylaşarak okumaktan zevk alır.

12. Metindeki anahtar kelimelerle çalışma yapar.H 2.18. “Hikâye Haritası ”

etkinliğini yapılabilir.

H 4.1. “Resimli

Bulmaca” (Resmin

altında yer alan

kutucuklara kelimeyi

yazmaları istenebilir.)

etkinliği yapılabilir.

H5.6. Metindeki

karşılıklı

konuşmalar

öğrenciler arasında

paylaştırılarak

okutulabilir.
[!] 2.19. Yazarın isminin söylenmesi, varsa fotoğrafının gösterilmesi, çocukluğundan kısa bir kesitin verilmesi (Yazarın

ayrıntılı biyografisi verilmemelidir.), ilgili yaş grubu için yazmış olduğu diğer eserlerinin tanıtılması yoluyla öğrencinin bilgi

edinmesine yardımcı olunmalıdır.

3.1. Bir metin içerisinde cümle, paragraf veya paragrafları kullanarak anlam kurma.

4.1. Resimli sözlük, resim, fotoğraf vb. görsellerden yararlanarak söz varlığını geliştirme çalışmaları yapılabilir.

4.4. Resimli sözlüğe bakma, öğretmenine sorma vb. yollarla kelimelerin anlamlarını araştırma.

[!] 5. Bu başlık altında verilen yöntem ve teknikler öğrenciler tarafından belirlenmeyecektir. Öğretmen ders içi uygulamalarda bu yöntem ve teknikleri sezdirmelidir.

5.4. Şiir, masal, fıkra veya tekerlemeleri tekniğine uygun okuma.

5.2. Tekrar okuma, görselleştirme, sözlüğe başvurma, yetişkinden yardım alma vb.

5.6. Metinleri öğretmeniyle, arkadaşlarıyla, ailesiyle okuma.

AY

HAFTA

TEMA

METİNADI

ÖĞRENME ALANLARI VE KAZANIMLAR
YAZMA

ETKİNLİKLER

ATATÜRKÇÜLÜK

DİĞER DERSLER VE ARA DİSİPLİNLERLE İLİŞKİLENDİRME

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

AÇIKLAMALAR

ŞUBAT

10-14.02.2014

HAYAL GÜCÜ

MASAL AĞACI

1. Yazma Kurallarını Uygulama

1. Yazmak için hazırlık yapar.

2. Kelimeler, cümleler ve satırlar

arasında uygun boşluklar bırakır.

3. Bütün yazılarını bitişik eğik yazı ile

yazar.


4. Bitişik eğik yazı harflerini

kurallarına uygun yazar.

5. Matematiksel ifadeleri doğru yazar.

6. Anlamlı ve kurallı cümleler yazar.

7. Yazılarında noktalama işaretlerini

doğru ve yerinde kullanır.

8. Yazılarında imlâ kurallarını uygular.

9. Sayfa düzenine ve temizliğine dikkat

eder.

10. Yazılarında sözlük ve imlâkılavuzundan yararlanır.

11. Yazma konusunu belirler.H 1.6. Karışık

olarak verilen

kelimelerden

anlamlı ve

kurallı cümleler

kurmaları

istenebilir.

H 1.7.Noktalama

işaretleri

verilmeyen bir

metinde, gerekli

noktalama

işaretlerini

kullanabilir


` 1.5. kazanımı için matematik dersi “Kesirler” alt öğrenme alanı (kazanım 1)

`1.5. kazanımı için matematik dersi “Doğal Sayılar” alt öğrenme alanı (kazanım 2/8)

` 1.6. kazanımı için matematik dersi “Doğal Sayılarla Toplama İşlemi” alt öğrenme alanı (kazanım 7)

`1.6/1.7/1.8. kazanımları için hayat bilgisi dersi “Okul Heyecanım” teması (kazanım A.2.16)

�� “Yazma Kurallarını Uygulama” başlığı altındaki kazanımlar gözlem, çalışma yaprakları ve yazma

çalışmalarıyla değerlendirilebilir.1.1. Oturma ve kalem, defter, araç, gereç (silgi, kalemtıraş, çalışma kâğıtları, cetvel, kalemler vb.) hazırlama.

[!] 1.3/1.4.Yazma çalışmaları bütün derslerde bitişik eğik yazıyla yürütülecektir. Bu çalışmalarda büyük ve küçük bitişik eğik yazı harflerinin yazılışı (boyut, yön vb.) üzerinde önemle durulmalıdır.

1.5. İki basamaklı sayıların yazıyla yazılması, artı, eksi, çarpı, bölme işaretlerinin doğru yazılması.

[!] 1.6. Cümlenin ögelerinden bahsedilmemeli ancak öğrenciler kurallı cümleler oluşturmaya özendirilmelidir.

1.7. Nokta, cümle sonunda ve sıralamalar yaparken; virgül, eş görevli kelimeleri ayırmada ve hitap sözlerinden sonra; soru işareti, soru bildiren cümlelerin sonunda; kısa çizgi, satır sonuna sığmayan kelimeleri ayırmada; kesme işareti, özel adların aldığı ekleri ayırmada; eğik çizgi, adres yazımında kullanılır.

1.8.Cümleye büyük harfle başlama, adların tekil ve çoğul biçimleri, kişi, yer, mahalle, cadde, bayram adları, ay ve gün adlarının ilk harfini büyük yazma, şiir dizelerinin ilk harfini büyük yazma, tarihi sağ üst köşeye yazma, başlığı farklı (kuralına uygun) yazma, başlıkla yazı arasında uygun boşluk bırakma.

1.9. Satır çizgisine dikkat ederek yazma, satırlara aynı hizadan başlama, sayfa kenarlarında uygun boşluk bırakma.

[!] “Yazma Kurallarını Uygulama” başlığı altındaki kazanımların hepsi, yapılacak bütün yazma etkinliklerinde göz önüne alınmalıdır.
Yüklə 362,86 Kb.

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə