İmar faaliyetleriYüklə 25,66 Kb.
tarix30.07.2018
ölçüsü25,66 Kb.
#62909

YEMLİHA BELEDİYESİ


FEN VE İMAR İŞLERİ
FALİYET RAPORU

2008

İMAR FAALİYETLERİ


- Şehrimizin muhtelif bölgelerinde imara uygun yol ve buna benzer ihtiyaç duyulan kamuya ayrılan alanların yapılması amacıyla İmar Kanunun 18. madde uygulaması yoluyla çok yüksek kamulaştırma bedeli olan yerlerde imar hareketlerini hızlandırıyoruz.

- Akmezar çevresinde Mülkiyeti hazineye ait olan 5380 ve 5427 parsellerde uygulama yapılarak hem vasıf değişikliği yapılmış olacak hem’ de Toki’den alınması için satın alma talebinde bulunulmuştur.

- 8 adet fenni mesuliyet kaydı, 23 adet inşaat ruhsatı kaydı,7 Adet Yapı kullanma izin kaydı yapılmıştır.

- Akmezar Mevkiinde 350 000m2 lik alanda 3194 sayılı imar kanunu 18.maddesi uygulaması yapılmış tapuları maliklere verilmiştir.

İmar planı 20L ID ve 20L IVA paftalarında bulunan daha önceki dönemlerde halka satılıp ta tescil harici olan 42 000 m2 alanların tescil işlemi tamamlanmış satın alması için Toki’den talep edilmiştir.

-4706 sayılı kanuna göre alınan 96 parselin 94 adet’inin tapusu işgalcilerine devri yapılmış, 2942 Sayılı kanunun 30 .maddesine göre alınan 113 adet parsel tapularından 93 adet tapu mal sahiplerine devredilmiştir. 20 adet tapusunun vatandaş gelip sözleşme imzalamadığı için devri yapılamamıştır.  

 01.01.2008-31.12.2008 tarihleri arasında 223 gelen evrak üzerinde gerekli işlemler yapılmıştır. 341 tane giden evrak ,Bunlar daire içi yazışmalar, Milli Emlak Müdürlüğü, Tapu Sicil ve Kadastro Müdürlükleri, diğer kişi ve kurumlarla yapılan yazışmalardır141dilekçe işlem yapılmıştır

İSTİMLAK –FEN HİZMETLERİ

Kızılırmak mahallesi Kılıçarslan Sokak ile Yunus Emre sokak arasındaki 1072 nolu kadastro parselinden geçen imar yolunun kamulaştırma işlemi başlanmıştır.

                       Müdürlüğümüz tarafından vatandaşlara alım, satım, ifraz-tevhit, tescil, intikal, iştirak, kat mülkiyeti gibi konularda şifahi bilgiler verilerek yardımcı olunmaya çalışılmıştır.

1998 Yılında işletmeye alınan L2 Kuyusundaki pompa arızalandığın dan yerine 2003 yılında açılan kuyu devreye girerek 1998 yılında açılan kuyunun dalgıç pompası tamiri yapılmış, tekrar işletmeye alınmıştır. Şu an içme suyu tamamen tek kuyudan sağlanmakta , ancak 2.kuyumuz faal bir şekilde yedek bekletilmekte ve yüzey suyu olan Çokum suyu devre dışı bırakılmıştır.

Kasaba içerisindeki Asfalt yolların kıştan dolayı bozulan yerlere 148M3 asfalt kullanılarak yama yapılmıştır.

Kasabamız Kıbrıs Caddesi Alperen Caddesi kavşağından başlanarak Vatan caddesi, Cengiz TOPEL caddesi, Turan Fevzioğlu Caddesi Bağlar Caddesinin bir kısmı Türkmen Caddesinin bir kısmı Toplam 4250 Ton sıcak Asfalt 10 cm kalınlığında caddelerin asfalt kaplaması yapılmıştır.

Yemliha Eskiömerler yolunun asfalt kaplama yapılması halkımızın yıllardır istediği ve bir türlü gerçekleşmeyen rüyalarından biri idi yaptığımız yoğun çalışma ve gayretlerden sonra bu yıl İlÖzel idaresince nakliyesi karşılanan malzemesi kurumumuzca temin edilen alt temel malzemesi çektirilmiş ve yine ısrarlı çalışmamız neticesinde malzemenin serilip sıkıştırılması Karayolları Bölge Müdürlüğüne yaptırılmış ve alt yapı olarak asfalt yapmaya hazır hale getirilmiştir.

Alt yapısı tamamlanan yolun mıcırı (yaklaşık 1400. m3) Belediyemizce ve 130.ton asfalt (Bütümü)nün 25 tonu Kocasinan belediyesinden 14 tonu İl özel idaresinden ve kalan 91 tonu ise Belediyemiz tarafından satın alınmak suretiyle temin edilmiş ve yine ısrarlı görüşmelerimiz sonucunda yolun astarı Karayolları Bölge Müdürlüğüne attırılmış yolun mıcır serimi ve asfalt atımıda yine belediyemiz tarafından üslenilerek özel bir firmaya yaptırılmak suretiyle Eskiömerler Yemliha arası yolumuz asfaltlanmıştır toplam uzunluğu10.2 KM dir.

İmar planı içerisinde Emniyet mahallesi Tuna sokak ve Burguç küme evleri kısmına 1050 metre Q150 kolige boru kullanılarak kanalizasyon hattı döşenerek Emniyet mahallesinde kanalizasyonsuz hane bırakılmamıştır

Kızılırmak Mahallesi Tepe başı camisinin doğusundan geçen imar yoluna 150 metre Q150 lik kolige pvc boru kullanılarak kanalizasyon hattı döşenmiştir.

Tarımsal sulamada kullanılan Ana kanal ,tali kanallar ve arkların genel bakım temizlik ve savak bakımları sulama mevsiminden önce bitirilip hazır hale getirilmiştir.

Sulama kanalında 3 adet Kanal büyük savak kapağı değiştirilerek sulama sezonu açılmıştır.


AĞAÇ DİKİM ÇALIŞMALARI


Kayseri caddesi Üzerine Spor sahası ile Yeni mezarlık arasına 50 adet Top Akasya Fidanı dikilmiş 250 Adet sarı ve kara Çam Eski Sağlık Ocağı bölgesine Ağaçlandırma alnımıza dikilmiştir. Sulama sezonunda Eski Sağlık Ocağı bölgesindeki dikilen Ağaçlar 2 kez sulama yapılmış Kurak geçen yaz mevsimi ile ağaçların mukavemeti artırılmıştır.

YAYA YOLU KALDIRIM ÇALIŞMALARI

Emniyet , Kaleönü,Yeni Mahalle ve Kızılırmak mahallelerinde bulunan dar sokakların 8cm lik kilitli parke ile kaplamsı yapılmış 10 000m2 parke ve 750 metre bordür ile insanın zor yürüdüğü dar sokaklar genişletilerek parke döşenmek suretiyle halkımızın rahat ulaşımı sağlanmıştır.

Kılıçaslan sokaktan Kızılırmak camiine doğru olan 250mt kısım 1070 parselin kamulaştırılması yapılarak , taşıt yolu tamamen 8 cm parke yapıldı,bu yol üzerindeki ihate duvarları belediyemiz tarafından yapıldı ve kapalı olan bu yol şu an çok güzel bir cadde haline getirilerek halkımızın hizmetine sunulmuştur.

Kızılırmak mahallesinde Yunus Emre sokak tamamen 8 cm parke yapılarak Kılıçaslan sokağa birleştirildi.Yunus Emre Sokak ile Fevzi Çakmak caddesi arasındaki geçit 8 Cm lik parke döşem işi yapılarak buradan geçen yol sağlık ocağına bağlanmıştır.

Kaleönü Mahallesi Kale sokak Yeni mahalle Akşemsettin ve Emir sultan sokak tamamen 8cm kilitli parke ile kaplamaları yapılarak halkın daha rahat ve güvenli ulaşım için halkın hizmetine sunulmuştur.
Kasabamız sağlık Ocağı karşısı otopark düzenlemesi yapılmış sağlık ocağına giriş ve çıkışlar peyzajı tamamlanmıştır.106 metre bordür 675 M2 6 Cm parke ile kapatılmıştır.
Kasabamız Kızılırmak mahallesinde buluna belediyemize ait Lise Binası olarak kullanılan binanın çevre 60 metre bordür ve 44 m2 kilitli parke kullanılmış olup düzenlemesi yapılmıştır.

ARAZİ YOLLARI

Bahar mevsiminde kasabanın komple arazi yolları greyder ve silindir ile bakımı yapılmış, stabilize kaplamaları yapılmıştır.


İLAÇLAMA


Kasabamızda haşerelerle mücadele için 1 adet Traktöre monteli ULV ilaçlama cihazı alınmış olup düzenli olarak ilaçlama yapılmaktadır.

Mart ve nisan aylarında larvasit ilacı larva mücadelesi için kasabamız çöplüğü ve kasaba içerisinde ilaçlama yapılmıştır.

Kasabamız sınırları içerisinde özellikle yaz aylarında meydana çıkan haşere ve larvalarla mücadele için 60 Lt İlaç kullanılarak her hafta Cuma günleri genel ilaçlama yapılmış, haşerelerin üreme yeri olan Çöp döküm yeri 7 kez ilaç yapılarak üreme yerlerindeki çalışmalarımız halen devam etmektedir, ve yine; similum ile mücadele için haşerelerin üreme yeri olan Kızılırmak yatağında oluşan haşereler için Kayseri ve Nevşehir Valilikleri arasında ortak çalışma yapılarak İl Özel idareler tarafından finansal destek sağlanarak yıl içerisindeki genel kontroller yapılarak ilaçlama için en uygun zaman seçilmesi için çalışmaların neticesinde 3 kez Yamula Barajı ile Nevşehir ili Avanos ilçesi arasında ilaçlama yapılmış ve çok iyi netice alınmıştır.

ÇEVRE TEMİZLİĞİ:
Kasabamızın ana yolları ve Cadde ve sokakların temiz olması çevre kirliğini önlemek temiz ve yaşanılır hale getirmek için 1 adet traktöre monteli 500 LT depolama haznesi kapasiteli yol süpürme makinesi alınarak ana cadde güzergâhların temizliği yapılmaktadır.
İHATA DUVARI YAPIMI

Kasabamız Kılıçarslan Sokak ile Yunus Emre Sokak arasında sağlık ocağına kadar giden yolun imar yolundaki kısımları yıkılarak yerine ihata duvarları yapıldı parke ile birlikte vatandaşlarımızın kolay ulaşım yapmalarındaki engeller kaldırıldı.

Kasabamız Emniyet Mahallesi Tuna Sokak üzerinde bulunan ören yerlerinin genişlemesi için ihata duvarı yapılarak yolun trafiğe açılması sağlandı.

İÇMESUYU İŞLERİ
Kasaba içerisinde ana şebeke umulmadık zamanlarda içme suyu arızaları gelmiş olup bunlara belediyemiz görevlileri tarafından müdahale edilerek gerekli tamirler yapılmıştır.
Şehir şebekesine yaz ayları mayıs ayı ile Eylül ayı sonuna kadar düzenli olarak klor gazı verilerek ilaçlanması sağlanmıştır.
PARK İŞLERİ
Belediyemiz Yanındaki Veli Durmuş Efendi parkı yeniden düzenlenerek ihate duvarları bakımı yapıldı, parke ve çimleme çalışması tamamlandı , ışıklandırması’ da yapılarak halkımızın hizmetine sunulmuştur.
ARAÇ PARKI
Kasaba içerisinde su ve kanalizasyon arızalarında asfalt zararını aza indirmek için 1 adet asfalt kesme makinesi alınmıştır.

Ali AYDINAK Ferhat SALMATeknisyen Tekniker
Mehmet İLHAN

Belediye Başkanı
Kataloq: images -> Dosyalar
Dosyalar -> Hemoliz nedir sonuçlari nasil etkiler hemoliZ
Dosyalar -> Özel hastaneler yönetmeliĞİ not
Dosyalar -> Orta Anadolu Kalkınma Ajansı (oran) "İktisadi Kalkınma" Mali Destek Programı çerçevesinde “Ünal süT” e oran desteğİ
Dosyalar -> Hukuk genel kurulu
Dosyalar -> Yemliha belediye başkanliğI İmar iŞleri Hİzmet standartlari tablosu
Dosyalar -> Hizmet rehberi Çevre Koruma ve Kontrol Şefliği
Dosyalar -> Avrupa insan haklari mahkemesine yapilmiş bazi başvurularin tazminat ödenmek suretiyle çÖZÜMÜne dair kanun
Dosyalar -> T. C. Yargitay 16. Ceza dairesi başkanliğI’na dosya esas no : 2015/4672 İlk derece mahkemesi
Dosyalar -> Fen iŞleri MÜDÜRLÜĞÜ yapimi tamamlanan ve devam eden iŞler tamamlanan iŞler
Dosyalar -> Neden toplama kampi? Neden zulümhane?

Yüklə 25,66 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə