Yahya ArıkanYüklə 110,28 Kb.
səhifə1/3
tarix30.01.2018
ölçüsü110,28 Kb.
#41795
  1   2   3

- Yahya Arıkan

11. olağan genel kurulumuza hoş geldiniz. Gündem gereği divanı oluşturacağız. Divanla ilgili önergeleri almak istiyorum. Başka önerge var mı değerli arkadaşlar? 2 tane önerge var. Önerge sahiplerinden 3’er tane arkadaş rica ediyorum. Oy sayımı ile ilgili olarak 3’er tane arkadaş rica ediyorum. Diğer arkadaşlar otursunlar lütfen. 1,2,3 lütfen. Diğer arkadaşlar lütfen yerlerine otursunlar. Birinci önergeyi okuyorum.

11. olağan genel kurul üyelerine,

Genel kurulumuzu yönetmek üzere aşağıdaki divan heyetini öneriyoruz. Divan başkanlığına Necip Özen, başkan yardımcılığına Serpil Zorbozan, divan üyeliğine Feyzullah Tanyel, divan üyeliğine Vasıf Han. Önerenler Yahya Arıkan, Mehmet Eren, Nail Sanlı, Saffet Benzerler, Saffet Açıkgöz, Mustafa Harputluoğlu, Ali Seyfettinoğlu, Hüseyin Fırat, Yücel Akdemir, Mehmet Yılmaz ve arkadaşları.

İkinci önerge. İSMMMO genel kuruluna,

Odamızın 11. olağan genel kurulunu yönetmek üzere divan başkanlığına Ziya Disanlı, başkan yardımcılığına Hüseyin Turan, üye Musa Sertel. Önerenler Jak Kamhi, Mustafa Coşkun, Selami Erdem, Tahsin Usta, Gültekin Bekar, Hamdi Balcı ve arkadaşları.

Değerli arkadaşlar sırayla bunları oylatacağım. Birinci önerge yani divan başkanı Necip Özen ve arkadaşları . Önerenler Yahya Arıkan ve arkadaşları. Bu önergeyi kabul edenler? Teşekkür ediyorum. İkinci önerge divan başkanlığına Ziya Disanlı, önerenler Mustafa Coşkun ve arkadaşları. Kabul edenler? Birinci önerge oy çokluğu ile kabul edilmiştir, teşekkür ediyorum. Arkadaşlar, arkadaşlar, değerli arkadaşlar lütfen, bağırma yerine otur. Bırakın genel kurulun açılışını yapalım. Değerli arkadaşlar lütfen yerlerinize oturun, 3’er tane arkadaş rica ettik saydıracağız. Lütfen arkadaşlar sakin olun. 3 arkadaşın dışında diğer arkadaşlar otursunlar. 3’er arkadaşa görev verdik. Söyleyeceğim arkadaşım. Arkadaşlar 3 arkadaşı görevlendirdik, arkadaşlar 3’er kişi yeterli lütfen yerlerinize oturun. Hüseyin Bey yerine oturur musun? Arkadaşlar Mustafa Bey oturur musunuz lütfen yerinize. Arkadaşlar oylamada kartlarımız var, kartlarımızı kaldıracağız ilgili arkadaşlarım sayacaklar. Lütfen herkes kartlarını kaldırsın lütfen. Görevliler dışında diğer arkadaşlar otururlarsa bu genel kurulu açabiliriz değerli arkadaşlar. Lütfen oturun yerlerinize, Hüseyin Bey oturur musunuz yerinize, saydıracağım. 3’er tane görevli arkadaşım var, 3’er arkadaşa görev verdim diğer arkadaşlar otursunlar lütfen. Arkadaşlar oylamada kartı olmayan var mı değerli arkadaşlar, içeri girerken üye kartı almayan arkadaşımız var mı? Efendim? Peki onları dahil edeceksiniz. Evet 1. önerge lütfen kartı olmayan arkadaşlar kartını alsınlar. Tüm arkadaşlarımı sağ duyu içerinde yerlerine oturmalarını rica ediyorum, lütfen değerli arkadaşlarım. 2. önergeyi oyluyoruz. Oylama sırasında arkadaşlarım üye kartlarını kaldırarak oy kullanacaklar. Görevli arkadaşlarım dışında kimse ayakta durmasınlar, rica ediyorum. Birinci önerge divan başkanlığına Necip Özen ve arkadaşlarını önerenler Yahya Arıkan ve arkadaşları. Bu önergeyi kabul edenler? Lütfen bir saysınlar. Sayın arkadaşlar lütfen müdahale etmeyin arkadaşlarımıza lütfen. Bakın değerli gözlemciler biraz önce aynı olayı yaptım . Sizler yıllardır genel kurula katılan insanlarsınız. Bu ... oranını biz muhasebeciyiz tahmin ediyoruz. Sakin olun arkadaşlar lütfen. Lütfen sevgili arkadaşlarım. Saydınız mı değerli arkadaşlar. Arkadaşlar lütfen.

- 985


- İkinci önergeyi oylatıyorum. Ziya Disanlı ve arkadaşları, önerenler Mustafa Coşkun ve arkadaşları. Sayın arkadaşlar sayın farkı görün lütfen sayın. Sayın Necip Özen ve arkadaşlarını divana davet ediyor divana başarılar diliyorum.

- Necip Özen

Sayın konuklar, değerli basın mensupları, saygıdeğer meslektaşlarım. Sizleri şahsım ve divana seçilen arkadaşlarım adına saygıyla selamlıyorum. Bizlere göstermiş olduğunuz güvene layık olacağız. Görevimizi tam bir bağımsızlık içerisinde, ... özelde 3568 sayılı meslek yasamız yönetmelik ve mevzuat hükümlerine göre yürütmeye çalışacağız. Odamızın 11. olağan seçimli genel kurulun ülkemize, mesleğimize, meslektaşlarımıza iyilikler, güzellikler getirmesini diliyorum. İnsanların düşüncelerini özgürce söyleyebildiği tüm kurum ve kurallarıyla işleyebilen bir demokrasinin oluşması yolunda demokratik yapılanma sürecinde bu genel kurulumuzun da katkılar sağlamasını diliyorum. Saygıdeğer meslektaşlarım genel kurullar geçmiş faaliyet dönemlerinin bir anlamda muhasebesinin yapıldığı, geleceğe yönelik politikaların, kararların üretildiği zeminlerdir. Bu genel kurulumuzda da hoşgörünün, karşılıklı saygı ve sevginin özellikle sevginin egemen olmasını diliyorum. Diliyorum ki meslek mensupları içerisinde sevginin egemen olmadığı, karşılıklı sevgi ve saygının egemen olmadığı ortamlarda güzellikler de olmaz. Diliyorum ki seçilecek arkadaşlarımıza hangi gruptan olursa olsun tüm arkadaşlarımız bundan sonraki süreçte bütün gücüyle destek olacaktır. Saygıdeğer arkadaşlarım şimdi sizlere gündemi vereyim. Bizlere genel kurul tutanaklarının imzalanma yetkisi verilmesi ile ilgili oylama yapacağım. Divana genel kurul tutanaklarını imzalama yetkisini vermek yönünde kabul oyu veren arkadaşlar işaret buyursunlar. Kabul etmeyenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir teşekkür ediyorum. Sizleri Atatürk, devrim şehitleri ve kaybettiğimiz tüm meslektaşlar adına 1 dakikalık saygı duruşuna davet ediyorum. Teşekkür ediyorum. Saygıdeğer arkadaşlarım gündem gereği multivizyon gösterimiz var. Şimdi hep birlikte hazırlanmış olan bu multivizyon gösterisini izleyeceğiz.

Multivizyon gösterisi.

Bugünlere gelirken büyük uğraşlar verdik, büyük emekler verdik ve geldiğimiz konumun son derece ne kadar önemli ve son derece ne kadar saygın olduğunu biliyoruz. Bugünlere gelişimizde emeği geçen tüm arkadaşlarımıza, aramızdan ayrılanları rahmetle anıyor ve tekrar emeği geçen tüm arkadaşlarımıza sizler adına teşekkür ediyoruz.

Odamızın 10 yıl önce sıfırdan başlayan kurumsal ve mesleki mücadelesi bugün bilgili, dinamik, itibarlı ve aranan bir muhasebe mesleğini oluşturdu. İşte 10 yılık başarılı geçmişimizin somut kazanımlar ve sayısal verilerle sonuçları. Mesleki kazanımlarda güçlendik etkinleştik.

Muhasebe mesleğinin saygınlık ve prestij kazanması için yaptığımız girişimler her zaman sonuç verdi. Arka arkaya yapılan yasal düzenlemelerle bir çok kazanım elde ettik. Ruhsatlı meslek mensuplarınca imzalanması mecburiyetini getirdik.

Değerli arkadaşlar yine hatırlarsanız yıllar önce çok şikayet ettiğimiz bir konu vardı angaryalar konusu. Bu konuda odamız önce bir çalışma yaptı. Sizlerin görüşlerinin önemli bir bölümünün hayata geçtiğini görüyoruz. A, B, C formları .... gelirler genel müdürlüğüne bir rapor sunuyoruz. Ümit ediyorum, raporun sonucunda hepimizin dile getirdiği tekrar ileriye dönük ... düzenleme olayı tarihe karışacaktır.

Sorunlarımızı kurumlarla kavga ederek değil diyalogla aşmaya çalışalım. Yapıcı çalışmalarla hem kazançlı çıkın hem de pozitif ilişkiler kurun.

Sayın Masum Türker ve arkadaşları mecliste yine hepimizin özlemi olan mali tatille ilgili öneriyi 40 milletvekili imzasıyla meclise sevk ettiler. Eğer meslek camiası bu çalışmaya destek verirse, mutlaka ve mutlaka diyorum, 1 aylık mali tatil hayata geçecektir, buna yürekten inandığımı belirtmek istiyorum.

Mesleki ve toplumsal mücadelelerde aktif olun.

Öte yandan gerektiğinde taleplerimizi meydanlara çıkarak haykırdık ve toplumsal sorunlarda üstümüze düşen görevleri yapmaktan kaçınmadık.

Vergi kaçakçılığı ve kayıt dışı ekonomiyle mücadelenin çok etkin bir aracı olan vergi beyannamelerinin ruhsatlı meslek mensuplarımızca imzalanmasına ilişkin tebliğlerin yasaya uygun yetki ve sorumluluklar doğrultusunda acilen çıkartılmasını talep ediyorum.

Odamız toplumsal sorunlara kendisi gibi sahip çıkan bir çok sivil toplum kuruluşlarıyla eylem birliği içinde olmuştur. Yine odamız üst örgütü TÜRMOB içinde de aktif ve öncü görevler üstlenmiştir. Merkez binamız ve danışma meclisi toplantı salonumuzun yanı sıra Kadıköy ve Bakırköy hizmet birimlerimizle meslektaşlarımızın staj idare merkezimizle stajyerlerimizin özlük işlerinde hızlı ve yakın hizmet verdi. Levent lokalimiz aynı zamanda söyleşilerimize de ev sahipliği yaptı.

Hızlı ve etkin bilgi aktarımı. En iyi bilgiler ve değişikliklerin meslektaşlarımıza hızlı aktarılması için 10 yıl içinde çok sayıda eğitim semineri düzenledik. Sadece geçtiğimiz dönem düzenlediğimiz seminerlerin sayısı 19’u buldu. Meslek sorunlarını birlikte tartıştık. Mesleki konularımız tam 16 panel ve 3 forum çerçevesinde meslek mensuplarımız tarafından enine boyuna tartışıldı. Konu ile ilgili en yetkili uzmanlar toplantılarda bulundu.

Mesleki eğitimde üstün başarı. İstanbul’un her ilçesine yaydığımız çok sayıda bölgesel eğitim çalışması eğitime verdiğimiz önemin en açık göstergesi oldu.Sosyal yaşam ve kültürel hizmetler.

Levent’teki oda lokalimizde gerçekleştirdiğimiz geleneksel söyleşiler Türkiye’nin kendi alanlarında önemli değerleriyle meslektaşlarımızın buluştuğu kültürel etkinliğin zenginleştiği süreçleri olmuştur. Kuruluş baloları ve dayanışmanın mutluluğunu yaşadık.Meslektaşa kesintisiz bilgi akışı.

Bülten ve dergilerimizle bilgi, yorum ve değerlendirme akışını sağladık.

Sorun ve taleplerimizi hep gündemde tuttuk.10 yıl içerisinde gazete ve dergilerde tam 1613 kez haber, yazı ve inceleme olarak yer aldık. Görsel medyada tam 330 kez katılarak veya bizzat düzenleyerek sorunlarımızı anlattık. Yayınlarımızda meslek mensuplarımızı bilgiye doyurduk. Mevzuatın her yönüyle açıklandığı mesleki kitapların yanında geleceğe yönelik vizyonumuzu genişletecek yayınlarla kalıcı yapıtlar hazırladık.

Mesleğimizi ve çağdaş yenilikleri izledik, uyguladık. Düzenlediğimiz geniş katılımlı sempozyumlarla mesleğimizin bugün ve yarınına yönelik beyin fırtınaları estirdik. Bilgi iletişimi alanındaki bütün yenilikleri hızla yaşama geçirdik. Herkesin bir elektronik posta adresi olsun, tüm üyelerimizle haberleşelim dedik. Şu anda binin üstünde arkadaşımız elektronik posta kullanıyor. Kurumlar Vergisi seminerlerinde muhteşem bir kalabalık oldu ve bir çok arkadaşım dediler ki bize verdiğiniz haberi internetten aldık öyle geldik ve son derece mutlu olduk. Tüm arkadaşlarımızın bu çalışmaya destek vermesini diliyoruz.

Meslek ahlakını korumak hepimizin görevidir. Bir çok arkadaşımız önerdiğimiz ücret tarifelerini almaya çalışıyor. Ama bakıyoruz ki, bir çok arkadaşım ise daha aşağıya bu işi yaparım diyor. Ne oluyor değerli arkadaşlar? Bizim alın terimizortadan yok olup gidiyor. Gelin buna hep birlikte dur diyelim. Gelin şu toplantıda en azından geçmişte yapılan hata ve yanlışları bir tarafa bırakalım. Tarifenin altında ve birbirimizin bilgisi olmadan iş almayacağımıza gelin söz verelim değerli arkadaşlar.

Mesleğimizde yaşanan güncel bir olumsuzluk olarak haksız rekabet üzerinde önemle durduk ve tedbirler oluşturduk.

Yeni yüzyılda mesleğimiz bir denetim mesleği haline gelecektir. Bu nedenle serbest muhasebecilerin serbest muhasebeci mali müşavirlerin görüşülmesi için çabamız sürecektir. Muhasebe meslek forumları mesleğimizin düşünme ve tartışma zeminini oluşturacaktır. Mesleğimizi bilgi bankası haline getireceğiz. Tüm üye ve stajyerlerimizin internet üzerinden çabuk ve doğru biçimde haberleşeceğiz. Muhasebe mesleği kalite standardı belgesi ve hukuk bürosu birimlerini kuracağız.

Anonim şirket ve kooperatiflerin meslek mensuplarınca denetlenmesi, mahkemelerdeki bilir kişilik görevinin meslek mensuplarınca yapılması ve mali tatil önümüzdeki dönemin yakın hedefleridir. Sürekli meslek içi eğitim projesi yine bu dönem hayata geçirilmelidir.

120 yılda bu meslek önemli noktalara gelmiştir. Önümüzde daha çok alacağımız yol var, kat edeceğimiz mesafe var ama geldiğimiz noktayı küçümseyemeyiz. 10 yılda saygın bir yerimiz oldu. TÜRMOB olarak, odalarımız olarak artık Türkiye bizim söylediklerimize kulak verir hale geldi. Önümüzdeki dönemde istiyoruz ki bu meslek hükümetin vesayetinden alınmış olarak yoluna devam etsin ve bir denetim mesleği olarak görevlerimizi yapalım istiyoruz. Değerli dostlarım bir sivil toplum örgütü olarak isteriz ki Türkiye aydınlık olsun, Türkiye’de barış olsun, özgürlük olsun, Türkiye’nin doğusunda, batısında, güneydoğusunda herkes özgürce kardeşçe yaşasın istiyoruz.

Bugün idare binamız, hizmet birimlerimiz, 300 kişinin eğitim gördüğü dershaneler, oda lokalimiz, 50'ye yakın çalışanımız, 15 bin üyemiz ve 11 bin stajyerimiz var. Ailelerimizi de katarsak İstanbul’da 100 bin kişilik bir topluluğuz. Bizi kimse küçültemedi, tersine durmadan büyüyoruz.

- Necip Özen

Saygıdeğer meslektaşlarım, odamızın hazırlatmış olduğu bu güzel mültivizyon gösterisinden dolayı kendilerine teşekkür ediyorum. Gündem gereği yönetim kurulu adına oda başkanımız Sayın Yahya Arıkan size hitap edecekler. Buyurun efendim.

- Yahya Arıkan

Sayın divan başkanı, değerli divan üyeleri, sayın genel başkanım, değerli oda başkanı arkadaşlarım, değerli konuklar, sevgili meslektaşlarım tekrar odamızın 11. olağan genel kuruluna hoş geldiniz diyor yönetim kurulu adına hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum.Değerli arkadaşlarım tabii seçimli genel kurullar biraz tansiyonun yükseldiği genel kurullar oluyor. Biliyorum ki yarın yapılacak olan oda seçimlerine 3 grup katılacak. Günlerdir 3 grup da mücadele veriyor emek veriyor. Aslında gönül isterdi ki divan oluşumunda 3 gruptan 1’er temsilcinin yer aldığı İstanbul’u kucaklayan bir yapının yer aldığı bir divan oluşması dileğimiz idi ama bu gerçekleşmedi. Ben günlerdir uğraş verdiğimiz doğrultuda yorgunluk olarak görüyorum divanın oluşum aşamasını. Ama inanıyorum ki bundan sonraki süreçte tüm Türkiye’nin dört gözle izlediği odamızın genel kurulunda İstanbul’a yaraşır bir genel kurulu hep birlikte yaşayacağız değerli dostlarım. Tabii genel kurullarda mesleğin bu güne gelişi mesleğin bugünkü sıkıntılarını ve gelecekle ilgili hedefleri enine boyuna tartışmamız gerekiyor. Ben buraya geliş sürecini sizlere enine boyuna anlatmak istemiyorum. Biraz önce multivizyonda da geçiş süreciyle bu güne geliş sürecini özet olarak sizlere aktarmaya çalıştık. Ama bugün tüm arkadaşlarımdan bir ricam var bugünkü yayınlanan Asabi Gazetesinde Celal Toprak adlı gazetecinin yazdığı yazı var, muhasebecilerin önlenemez yükselişi. Lütfen bu çıkan yazıyı okumanızı istiyorum. Bunun anlamı şu, çok dar ve basit bir şekilde hiçbir şey yapılmadı diyebilirsiniz ama 10 yıl sonra geldiğimiz süreci her yerde ifade ediyoruz kimsenin küçümsemeye hakkı yok değerli arkadaşlarım. Eğer bir gazeteci muhasebecilerin önlenemez yükselişi yeterli bir şekilde anlatıyorsa ve bu mesleğe giren arkadaşların önemli bir bölümü geldiğimiz konumun önemini çok iyi biliyorsa burada felaket tellallığı yapmadan o ......... konuları tartışmamızda büyük yararlar görüyorum. Bizden 100 yıl önce kurulmuş meslek odalarıyla yan yana geldiğimiz zaman ne barosunda, ne tabiplerinde ne mimar ve mühendis odalarında SMM odalarında olan biten hiçbir şeyin 10’da 1’inin olduğunu görmemiz mümkün değil değerli arkadaşlarım. Soruyorum, hangi meslek odasında ücret almadan hiçbir maddi çıkar beklemeden bürosunda işini bırakarak günlerce meslek mensuplarını eğitmeye eğitmen olarak katılan bir model var mıdır değerli arkadaşlarım? Hangi meslek odasında deyim yerindeyse haftada her gün bir eğitim yapıldığı bir oda görebiliyor musunuz değerli dostlarım? Bunlar bizim başarılarımız değil sizlerin başarısı. 1990 yılında, her yerde anlatıyorum, İstanbul Ticaret Odası ile yapılan toplantıya 35 - 40 arkadaşımız katılmıştı. Ama bugün bu camiada iki görüş var. Bir grup arkadaşım mesleğin, meslek mensubunun müşteri karşısında bilgili olduğu sürece saygın olacağına inanıyorlar. Bir grup da eski tas eski tamam nasıl olsa denetim yok, ben bu işi bildiğim gibi yaparım diyor. Değerli arkadaşlarım, öyle bir noktadayız ki, en son yapmış olduğumuz seminerlere yüzlerce kişi katılabiliyorsa, oda dershanelerimiz tıklım tıklım doluyorsa, çok net söylüyorum, geleceğimiz aydınlık değerli dostlarım. Çünkü biz yola çıkarken bir şeyi ilke edinmiştik. Her mesleğin, tabii ki muhasebe mesleğinin saygınlığının ancak ve ancak eğitimden geçtiğine inandık. Eğer bir camia bu kadar eğitime ağırlık veriyorsa, bu kadar yayınları takip ediyorsa, bu kadar kendini yeniliyorsa gün gelecek onun önünde şapka çıkartılacaktır. Değerli arkadaşlarım ben biliyorum ki bu genel kurulda açmak istediğim konuları enine boyuna tartışırız, birbirimizi incitebiliriz, birbirimizi kırabiliriz ama unutmayın ki kim kazanırsa kazansın genel kuruldan sonra hepimiz bu odanın üyeleriyiz yüz yüze bakacağız. Gün gelecek çıkarlarımız elimizden alındığı zaman kol kola gireceğiz. O nedenle diyorum ki birbirimize polemiklerden uzak gerçekten mesleğin sorunlarına değinip ama sadece eleştirmek değil çözümleri de üreterek bir genel kurul olmasını diliyorum. Burada değerli oda başkanı arkadaşlarım var. Biliyorum ki tüm Türkiye’deki meslek odaları yani muhasebe meslek odaları bugünkü genel kurulu izliyor. Acaba İstanbul’da meslektaşlarımız neleri konuşacak, meslekle ilgili ne gibi hedefleri var, ne gibi önerileri var, dört gözle bekliyorlar. Ben bu genel kurulda izin verirseniz öncelikle mesleğimiz nereye gitti tartışmamızda büyük bir yarar görüyorum. 1990’lı yılların başında tüm kayıtları elle tutarken, bugün teknolojik gelişmeler doğrultusunda, bugün bir çok ülkede faturaların elektronik ortamda düzenlendiği bir süreçte yine bir çok ülkede beyannameler elektronik ortamda alındığı bir süreçte bu mesleğin işlevi, konumu ne olacaktır, bunu tartışmalıyız değerli arkadaşlarım. Teknoloji hızla gelişiyor gerçekten. Örneğin web sitelerini, interneti vs vs. Aacaba yakından takip edebiliyor muyuz bu teknolojinin tamamını, bilebiliyor muyuz, bunları hep genel kurulda tartışmamız gerekiyor.

Her yerde ifade ettik haksız rekabet konusunda neler yapacağız? Yürekten inandığım konu şu, eğer bir meslek örgütü kendi geleneklerini oluşturmazsa, kendi içerisindeki dayanışmasını oluşturmazsa, haksız rekabetin oluşamayacağını, oluşmasını haksız rekabetin devam edeceğine inanıyorum. Bu anlamda neler yapılması gerek olduğunu yüreklice tartışmamız gerekiyor.

Bir konuyu daha yargılamamız gerekiyor. Dedik ki mesleki bağımsızlığımız için kendi meslek kararlarımızı alalım dedik. Soruyorum değerli arkadaşlarım 1 nolu mesleki kararla yani müşteriden para toplayıp yatırmayı yasaklayan meslek kararına kendi üyemiz ne kadar uyuyor? Bunu bu genel kurulda yargılamamız gerekiyor. Çok sıkça tartışılıyor. Ücret tarifeleri konusunda deniliyor ki, ücret tarifesi yüzünden haksız rekabet olmakta. Ama diğer taraftan bakanlığın tarifesi işletme esası 6 milyon 700 bin lira, odanın tarifesi 25 milyon lira. Bunu nasıl çözeceğiz değerli arkadaşlarım. Acaba diyorum ücret tarifelerini zamana mı endekslemek gerekiyor? Yani ne kadar süre emek veriyorsak o sürenin karşılığını mı almak gerekiyor, bunları tartışmamız gerekiyor. Yine bu genel kurulda angaryaları tartışmamız gerekiyor. Çok güzel bir slogandır angaryaların kalkması. Her yerde söylüyoruz, yıllar önce oluşturduğumuz demokrasi raporunda angarya diye tanımladığımız sadece A, B, C formları var. Acaba beyannamede mi angarya, defter tutmakta mı angarya? Gelin bunları bu genel kurulda tartışalım. Sıkça dile getirdiğimiz vergi idareleri arası uygulama birlikteliğinin olmadığını söylüyoruz. Vergi idaresindeki uygulamayı bir tarafa bırakın, aynı vergi idaresi servisleri arasında bile uygunsuzluk olduğunu dile getiriyoruz. Peki İstanbul Defterdarlığının başlattığı vergi .... birlikte çalışmasına nasıl destek vereceğiz? Bu konuda neler yapmamız gerekiyor? Bunları tartışmamız gerekiyor. Eğitim çalışmalarını bahsettik. Yeterli mi bu eğitim çalışmaları? Gerçekten bu meslek gelecekte muhasebe denetimi olacaksa ne gibi eğitimler yapmamız gerekiyor, teknoloji eğitimi, yabancı dil eğitimi, muhasebe denetimi eğitimi veya bu eğitim modelleri nasıl olması gerekiyor, bunları tartışmamız gerekiyor. Web siteleri kurmaya başladık. Gerçekten gönüllülük esasında mücadele eden gruplara teşekkür ediyorum, bilgi aktaran tüm arkadaşlara içten teşekkür ediyorum. Ama odamızın iddialı bir web sitesi olduğunu hepinizin bilmesi gerekiyor. Gruplar gelip geçicidir, ama kurumlar kalıcıdır değerli dostlarım. Gelin bu web sitesi ile ilgili neler yapabiliriz bunları tartışmamız gerekiyor. Diyoruz ki çok yoruluyoruz zaman yetmiyor. Duyuyorum ki bir grup arkadaş mesleğin kesintisiz sürmesini istiyor, bir grup arkadaş da mali tatil diyor. Bunun hangisi doğru, gelin bunları tartışalım değerli arkadaşlarım.

Sözümü fazla uzatmak istemiyorum, ben şuna yürekten inanıyorum ki açılıştaki olumsuz tablo günlerce mücadele eden arkadaşlarımızın sadece ve sadece yorgunluğunun bir belirtisidir. Ama şu dakikadan sonra, Türkiye’nin dört gözle izlediği bu genel kurulda tüm arkadaşlarımın sağduyu içerisinde olacaklarına yürekten inanıyorum. Bu genel kurulumuzun mesleğimize ivme kazandırmasını diliyor, hepinize tekrar şahsım ve yönetim kurulu adına saygı sevgiler sunuyorum. Teşekkür ediyorum.

- Necip Özen

Oda başkanının yönetici sorumluluğu içersinde yapmış olduğu bu açıklayıcı, bütünleyici, toparlayıcı konuşmasından dolayı bizler de kendisine teşekkür ediyoruz. Genel kurulumuza katılarak bizi onurlandıran bize güç veren konuklarımızı tanıtacağız sizlere. Görevli arkadaşlarımız protokol sıralamasıyla ilgili olsun konukları atlamama konusunda olsun gayet itinalı davrandılar. Ama buna rağmen bir eksiğimiz olursa şimdiden af ola. Konuklarımızı sizlere Serpil Hanım tanıtacaklar.

- Serpil Zorbozan

Değerli meslektaşlarım genel kurulumuza gelerek bizleri onurlandıran değerli konuklarımızı tanıtmak istiyorum. Sayın Mustafa Özyürek TÜRMOB genel başkanımız. Sayın Musa Pişkin Türmob genel başkan yardımcısı. Sayın Uğur Büyükbalkan TÜRMOB genel sekreteri. Sayın Erol Pelisler TÜRMOB disiplin kurulu başkanı. Sayın Mehmet Nuri Bahadırlı TÜRMOB disiplin kurulu üyesi. Sayın Ayhan Baltacı İzmir SMM odası başkanı. Sayın Ahmet Hayvalı Samsun SMM odası başkanı. Sayın Ender Şenol Kocaeli SMM odası başkanı. Sayın Dursun Göktaş İçel SMM odası başkanı. Sayın Halil Kocatürk Sakarya SMM oda başkanı. Sayın Behzat Demirhan Kırıkkale SMM odası başkanı. Sayın Cengiz Demirel Çanakkale SMM odası başkanı ve Sayın İslam Doğan Yalova SMM odası başkanı. Sayın Aysel Arslanberk Vergi Denetmenleri İstanbul Şube Başkanı. Sayın Saffet Açıkgöz, yüksek ticaretliler derneği İstanbul şube başkanı. Sayın Feyzullah Topçu İzmir SMM odası başkan yardımcısı. Sayın Ömer Püskül Yalova SMM odası başkan yardımcısı. Sayın Mesut Topçu Bursa SMM odası sekreteri. Sayın Halidun Özbatur Küçükçekmece Belediye Başkanı. Sayın Hasan Hüseyin Kırmızıtoprak Mali Müşavirler Muhasebeciler Derneği Genel Başkanı. Teşekkür ederim.

- Necip Özen

Teşekkür ederiz.

- Sayın genel başkanımız Mustafa Özyürek’in bize söyleyeceği bir şeyler vardır mutlaka. Kendisini kürsüye davet ediyorum buyurun efendim.

- Mustafa Özyürek

Sayın divan, değerli konuklar, İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odamızın saygıdeğer mensupları hepinizi saygıyla sevgiyle selamlıyorum hoş geldiniz diyorum.

Değerli arkadaşlarım bizim gibi yönetimini seçimle oluşturan kurumlar için böylesi genel kurullar törendir, şölendir, düğünümüze hoş geldiniz diyorum. Günlerdir basında izliyoruz meslek camiasının kalbi İstanbul’da atıyor diye. Onun için bütün oda başkanlarımızın büyük çoğunluğu güven tazelemiş olarak aramızda bulunuyorlar, kendilerine de hoş geldiniz diyorum.Değerli arkadaşlarım önce biraz geç kaldığım için özür diliyorum. Şu anda yeminli mali müşavirler odamızın da genel kurulu var. Orada bir konuşma yaparak buraya yetiştim. Sayın başkanın konuşmasından divanla ilgili bazı tartışmalar olduğunu öğrendim. Bunlar demokratik yarışın güzel göstergeleridir. Biz yarışmayı da biliriz, ama iş başa düşünce de omuz omuza da yolumuza devam etmesini de biliriz. Ben bundan hiç kuşku duymuyorum. 8 yıldır başkanlığını yapmaktan onur duyduğum bu camianın her türlü sorunlarını çözecek olgunlukta olduğuna inanıyorum. Bundan hiç kimsenin kuşkusu olmasın. Değerli arkadaşlarım odalarımız ve TÜRMOB kurulalı 10 yıl geçti. Hep ifade ettiğim gibi 10 yıl insanların hayatında uzun bir süre ama kurumların kuruluşları hayatında kısa bir süredir. Bu kısa sürede önemli mesafeler aldık. Biraz önce sayın başkanın konuşmasında da izlediniz multivizyon gösterisinde de yer aldı ona değinecek değiliz. Ama şu kadarını söylemek istiyorum ki biz bu mesleği kayıt tutan, belge kovalayan bir meslek olmaktan çıkarıp artık denetim yapan bir meslek haline getirmek için uğraşıyoruz. Uğraşlarımızın temelinde bu var. İşte mükerrer 27 çıktı ne oldu, vergi daireleri takip ediyor, etmiyor. Evet sorunlarımız var, ama oradaki temel mantığa bakarsanız bu meslek camiasına serbest muhasebecisinden mali müşavirine kadar denetim yetkisini veriyoruz. Bütün mesele buradadır. İşte şu anda TBMM’de görüşülmekte olan meslek birlikteliği ile ilgili bir tasarı var. Orada bir madde yer aldı. Komisyonda yer aldı, genel kurullarda geçeceğine inanıyorum. Orada bakarsanız orada bütün beyannamelerin bu meslek camiası tarafından denetlenmesi gerektiğini göreceksiniz. Bankalardan kredi talep eden müşterilerin taleplerini, bilançolarının, mali tablolarının bu meslek mensupları tarafından değerlendirilmesine dair bankalar kanununda açık hüküm var. Bankalar denetleme ve düzenleme kurulu Eylül ayında faaliyete geçtikten sonra kesin olarak bunun yönetmeliği çıkacak ve her bir kredi başvurusu mutlaka ve mutlaka bu meslek mensupları tarafından incelenecektir. Bizim bunun gibi şu anda saymak istemediğim pek çok noktada hep yapmaya çalıştığımız bu meslek sadece kayıt tutan, defter tutan bir meslek değil bu meslek mali tabloları denetleyen bir meslektir. Yıllardır yapmaya çalıştığımız budur, hedefimiz budur. Bu hedef doğrultusunda camiamızda bir ilim birliği oluştuğunu görüyoruz. Başlangıçta farklı düşünceler vardır ama şuanda katıldığım odalarımızda farklı farklı gruplar halinde seçime giren arkadaşlarımız ve burada da seçime giren arkadaşlarımızın seçim broşürlerini okuduğumuzda artık bu mesleğin bir eğitim mesleği olması gerektiği noktasında aramızda fikir birliği olduğunu görmekten büyük mutluluk duyuyorum. Bu güzel bir şeydir hele ki doğru çizerseniz değerli arkadaşlarım o hedefe zamanında varırız. Yalnız bunun yolu şudur, bunun yolu aramızdaki birliği aramızdaki dayanışmayı devam ettirmektir. Bir karar alınıp doğru hedef konulduktan sonra farklı noktalarda farklı girişimlerde bulunduğumuz taktirde sonuç alamayız. Ama bir merkezi demokratik birliktelik bir merkezi demokratik önderlik etrafında yolumuza devam ettiğimiz sürece yapamayacağımız sonuç alamayacağımız konu yoktur.

Değerli arkadaşlarım bizi burada bir araya getiren ortak paydalarımız var, bizi bir arada tutan temel amaçlarımız var. Nedir onlar? Aynı mesleğin mensuplarıyız aynı kaderi benimsiyoruz, aynı sorunları yaşıyoruz o nedenle buradayız. Biz diyoruz ki biz aynı mesleğin mensupları olmanın bilinci içinde görevimizi yapalım gereklerimizi yapalım. Bizim bir diğer ortak paydamız var değerli arkadaşlarım. Biz Mustafa kemal Atatürk’ün kurduğu cumhuriyetin vatandaşlarıyız, biz laik, demokratik Atatürkçü insanlarız, çağdaş insanlarız. Bu doğrultuda aramızda birliktelik vardır bu doğrultuda birleştikten sonra cumhuriyetin temel ilkeleri etrafında birliğimizi sağladıktan sonra yeni bir cumhuriyetin laik olduğuna inandıktan sonra bu cumhuriyetin Atatürk ilkeleri doğrultusunda yönetilmesi gerektiğine inandıktan sonra bu cumhuriyetin bir sosyal hukuk devleti olduğuna inandıktan sonra aramızda elbette düşünce farkları olabilir ama bu ilkeleri benimsemeyip Türkiye’yi çağ dışı noktalara çekmeye çalıştığımız anda aramızda farklılıklar doğar. Onun için biz yıllardır en zor dönemlerde bile meydan meydan Atatürkçüyüz dedik, laikiz dedik, cumhuriyeti yaşatacağız dedik. Şimdi öyle düşündüğümüze bu noktada hep birlikte birleştiğimize inanıyorum arkadaşlarım.


Kataloq: docs -> yayinlar -> GenelKurullar
GenelKurullar -> Yahya Arıkan Bir tane birinci önergeyi bir arkadaş takip etsinler
GenelKurullar -> Hemen herkes her kurum her kuruluş siyasetle uğraşırken ister istemez siyasetle uğraşmak durumunda olacaksınız başka türlü Türkiye’de ki gelişmelere müdahale etme şansınız olmayacak
GenelKurullar -> Yahya Arıkan İstanbul Serbest Muhasebeciler Mali Müşavirler Odasının 6
GenelKurullar -> Divan başkanı
GenelKurullar -> Ayhan Baltacı Gerçek gücümüzün, değerimizin içtenlikle farkında olmalıyız
yayinlar -> Değerli medya mensupları
GenelKurullar -> Yahya Arıkan Bir tane birinci önergeyi bir arkadaş takip etsinler
GenelKurullar -> 4. olağan genel kurul
GenelKurullar -> Yahya Arıkan Bir tane birinci önergeyi bir arkadaş takip etsinler
GenelKurullar -> Üyelere yapılan sosyal yardım aldığımız bilgilere göre olan bir meslektaşımızın bürosunun yanması neticesinde uğradığı zararı telafi etmeye yöneliktir

Yüklə 110,28 Kb.

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə