Influenza Resources docxYüklə 37,96 Kb.
tarix22.01.2018
ölçüsü37,96 Kb.
#40022

Influenza ResourcesTraining

 • Personal and Family Preparedness

 • Plan de Preparación Personal y Familiar para Emergencias (see below)

 • Qorshaha Diyaar garoowga Xaalada degdegga ah Shakhsiga iyo Qoyska (see below)

 • Tswv Yim Tus Kheej thiab Tsev Neeg Kev Npaj rau Xwm Txheej Ceev (see below)

Related Trainings Modules


 • Mass Dispensing Sites: A Primer for Volunteers

 • The Off-Site Care Facility-An Alternate Care Site: A Primer for Volunteers

 • The National Incident Management System (NIMS) and the Incident Command System (ICS): A Primer for Volunteers

 • Isolation and Quarantine (part of Public Health Emergency Training Series)

 • Disease Surveillance (part of Public Health Emergency Training Series)

 • Contact Investigation (part of Public Health Emergency Training Series)

 • Preparing Employees for Disasters in the Workplace

Links for Further Information


 • Flu.Gov

 • Centers for Disease Control and Prevention (CDC)

 • Minnesota Department of Health(MDH)

 • North Dakota Department of Health

 • Wisconsin Department of Health Services

 • Center for Infectious Disease Research and Policy (CIDRAP)

 • University of Minnesota Emergency Preparedness


Qorshaha Diyaar garoowga Xaalada degdegga ah Shakhsiga iyo Qoyska


Sameeyso Qorshaha U diyaar garoowga Dhibaatooyinka Degdegta ah ee Naftaada iyo mida Qoyskaada


Qoraalada laga heli karo boggan waxaa sameyay mashruuca MERET (Minnesota Emergency Readiness Education & Training) isagoo la kaashaday xafiiska Academic Health Center’s Office of Emergency Response iyo Department of Emergency Management ee University of Minnesota, ayna wax ku sii dareen Minnesota Department of Health. Qoraaladan waxay qayb ka yihiin manhaj ballaaran ee loogu talo galay inuu baro dadka tababarka qaadanaya sidii ay u qaban lahaayeen mashruuc waxbarasho oo ujeedo gaar ah leh (workshops) ee xagga Diyaar garoowga bulshooyinka. Illaa imminka, 115 tababare ayaa dhamaystay tababarka.

Waxaan ka soo bixinay foomamka Diyaar garoowga manhajkan si ay shakhsiyaadka u isticmaalaan.


7 hab oo lagu Noqon karo Diyaar


La soo bax (Download) liiska 7da tallaabo

Waxaanu qeexnaa 7da tallaabo inta aad ku jirto habka inaad diyaar noqoto.

Waxaa meesha ku jira liisas badan ee tirada alaabta xaalada degdegga, laakiin waa muhiim inaad aqoonsato inuusan jirin liiska hal-cabir-oo cid walba-ku habboon (one-size-fits-all) oou shaqeeya qof walba. Qof walba waa inuu abuuraa liiskiisa iyo qorshihiisa kaasoo ugu shaqeeya isaga ama iyada xaalada gaarka.

7da tallaabo ee hoos lagu qexay qorshe xiriiro shakhsiyadeed iyo liis tirada alaabta. Garaac xiriirada (links) si aad ula soo baxdo foomamka iyo liisaska hubinta.


Liiska Tirada ee Xaalada degdegga ah ee Guriga waa liiska tirada aad ugu baahan tahay laba usbuuc oo aad guriga joogto. Labada usbuuc waa iska xeer tusaalayn (rule of thumb) – adiga ayay kugu xiran tahay inaad go’aansato intee in le’eg baad u diyaargaroobaysaa (2 maalmood? 2 bilood?).
Xirmada Alaabta tegista waxa ay ka kooban tahay tirada lalaabta aad u baahan tahay 3 maalmood oo aad guriga ka maqan tahay (mar kale, tani waa iska xeer tusaalayn). Tirada alaabtan waxaa lagu kaydiyay boorsada dhabarka la saarto ama qasac adag oo caag ah kaasoo aad si fudud u sii qaadan karto kolka aad irrida ka sii baxayso.
Xirmada alaabta Gaariga waxa ay ka kooban tahay tirada alaabta ee ay tahay inaad had iyo goor ku haysato gaarigaaga. Xasuuso inuusan bansiinka gaarigaaga uusan marna la hoos dhicin 1/2.
Tallaabada 1aad: La soo bax Qorshaha Xiriirada Xaaladaha degdegga ah

Waxaad u baahan tahay inuu meel kuu yaalo qorshaha aad kula xiriirayso qoyska, asxaabta, iyo deriska haddii ay timaado arrin xaalad degdeg ah. Waxaad u baahan tahay inaad la hadasho qof walba oo aad ku qortay qorshaaga xiriirinta si loo helo qorshe midaysan, markaas qof walba waa uu ogyahay waxa uu qabanayo nooc walba oo xaalad degdeg ah (tusaale ahaan, xaaladaha ay tahay inaad guriga joogto, xaaladaha ay tahat inaad magaalada ka tagto, iwm).

Adigu waxaad sidoo kale awooda inaad internetka ka soo sameeysato Kaarka Xiriirka Degdegta aad daabac karto, buuxi, gooso, oo ku hayso boorsadaada yar ama boorsada dhabarka ee caruurta.
Tallaabada 2aad: Kala soo bax kaydka kombiyuutarka Kaydka alaabta Maalin ka mid ah Noloshayda

TKani waa buug ficiladaada maalin walba iyo tirada liiska aad u baahan tahay marka aad samayso ficiladan. Waxaa loogu talo galay inay kaa caawiso xaqiijinta waxa aad shakhsi ahaan u baahan tahay si aad diyaar ugu noqoto haddii ay dhacdo xaalad degdeg ah (daawooyin, raashinka xayawaanka la rabaysto, iwm.). Foomkan waa keliya hal maalin qiyaasteed “snapshot” — waxaad adiga u baahan tahay inaad si dhab ah uga fakarto tirada alaabta aad isticmaasho usbuucii, maalaha nasashada, iyo xaalada sida-aad ugu baahato. Qof walba oo ka mid ah qoyskaaga waxa uu u baahanayaa inuu xaqiiyo tirada alaabtiisa ama alaabteeda.


Tallaabada 3aad: La so bax Liiska hubinta Guud ee Tirada alaabta

TKani waa liis hubineed ee guud ee tirada alaabta xaalada degdegga ee aad ka dooran karto. Ku dar tirada alaabta aad xaqiijisay liiska hubinta ee Liiska kaydka Maalin ka mid ah Noloshayda. Liiskan hubinta waxa uu kaa caawin doonaa inaad ogaato tirada alaabta aad horay u haysatey iyo kuwa aad u baahan tahay inaad hesho.

Waad kala soo bixi kartaa kaydka kombiyuutarka Liiska hubinta Guud ee Tirada alaabta oo maran si aad ugu shaqayso.

Kala soo bax kaydka kombiyuutarka Waa maxay Alaabta? Dokumenti ah. Xaashidan lagu siiyay waxa ay sharxaysaa qaar ka mid ah walxaha aan aad loo aqoon ee Liiska hubinta Guud ee Tirada alaabta.


Tallaabada 4aad: Isku keen Tirada alaabta Xaalada degdegga ee Guriga

Aruuri alaabta aad ku muujisay Liiska hubinta Guud ee Tirada alaabta. Dadka badankooda waxay u arkaan mamnuuc inay isku keenaan dhamaan tirada alaabta hal mar– intii ay saa yeeli lahaayeen, waxa ay liiska tirada xaalada degdegga geliyaan alaab yar waqti walba oo ay dukaanka tagaan. Waa muhiim inaad nafsadaada waqti ku filan siiso si aad u soo aruuriso tirada alaabta.


Waxaa jira habab kala duwan oo tirada alaabta loo soo aruuriyo. Dadka qaar waxay ku raseeyaan tirada alaabta qaybta hoose (basement) ee guryahooda. Habkan isaga ah waa inaad si dhab ah ula socotaa taariikhaha ay alaabta dhacayaan.
Hab kale waa FIFO: Kan soo- Hor gala- Kan soo-Hor Baxa, halkaasoo aad tirada alaabtaada xaalada degdegga ah aad dhex geliyo tirada alaabtaada aad joogtada u isticmaasho nolol maalmeedkaaga joogtada ah. Marka aad soo iibiso waxyaalo cusub, geli halka ugu dambaysa ee tirada alaabtaada marka si aad ula soo baxdo marka hore kuwii hore kadibna isticmaal ka hor kuwa cusub. Habkan waxuu kaa baajinayaa khatarta in aalabtu kaa dhacdo ama ay xumaadaan inta aadan isticmaalin iyaga.
Tallaabada 5aaad: La soo bax Hubinta liiska Xirmada alaabta Tegista

Xirmada alaabta Tegista waxay ka kooban tahay tirada alaabta aad u baahan tahay 3 maalmood oo aad gurigaaga ka maqan tahay. Tirada alaabtan waa in la geliyay boorsada dhabarka ama qasac adag oo caag ah, kaasoo diyaar u ah in durbadiiba la sii qabsado marka aad guriga ka sii baxayso.


Isticmaalka Liiska hubinta tuse ahaan iyo ku darista alaabta ee aad uga soo darayso Liiska hubinta Guud ee Tirada alaabta, ku aruuri alaabtaada Xirmada alaabta Tegista.
Tallaabada 6aad: La soo bax Liiska hubinta Xirmada Gaariga

Xirmada Gaariga waa inay mar walba ku jirtaa gaarigaaga gudahiisa sida haddii ay xaalad degdeg ah jidka kugu qabsato. Waa in la geliyaa boorsada dhabarka ama qasac caag ah oo adag.


Isticmaalka Liiska hubinta tuse ahaan iyo ku darista alaabta ee aad uga soo darayso Liiska hubinta Guud ee Tirada alaabta, ku aruuri alaabtaada Ximada alaabta ee Gaariga.
Tallaabada 7aad: La soo bax IXaashida Raadraaca Tirada Kaydka

Waa inaad u joogtaysaa Tirada alaabta kaydkaaga (iyo inta ay yihiin) tirada alaabta xaalada degdegga ah. You should maintain an inventory of items (and how many) in your emergency supplies. Samee qorshe aad ku joogtaynayso tirada alaabtaada – tusaale ahaan, hubi inay batariyadaada ay buuxaan. • Liistada Qalabka Daryeelaha

 • Qorista Jirrada

 • Recipes


Preparación Personal y Familiar para Emergencias


Cree su propio Plan de Preparación Personal y Familiar para Emergencias

Los materiales disponibles en este sitio fueron creados por el MERET (Educación y Capacitación sobre la Preparación para Emergencias de Minnesota) en sociedad con la Oficina de Respuestas ante Emergencias del Centro de Salud Académico y el Departamento de Administración de Emergencias de la Universidad de Minnesota, con participación del Departamento de Salud de Minnesota. Estos materiales son parte de un currículum más amplio diseñado para enseñar a los capacitadores a llevar a cabo talleres de preparación en sus comunidades. A la fecha, 115 personas han finalizado esta capacitación.


Hemos extraído los formularios de preparación del currículum para que los usuarios los utilicen.

7 Pasos para Estar Preparado


Descargue la lista de los 7 pasos

Describimos 7 pasos del proceso para estar preparado.

Existen muchas listas de suministros de emergencia, pero es importante reconocer que no hay una lista estándar que se ajuste a las necesidades de todas las personas. Cada individuo debe crear una lista y un plan que se ajuste a su situación personal.
Los 7 pasos que se describen a continuación le ayudarán a crear un plan de comunicaciones personalizado y una lista de suministros. Haga clic en los vínculos para descargar los formularios y las listas de verificación.
Los suministros de emergencia para el hogar son suministros necesarios para mantenerse durante 2 semanas en su casa. Los suministros de emergencia para el hogar son suministros necesarios para mantenerse durante 2 semanas en su casa.
Un kit de Emergencia se compone de los suministros necesarios para estar 3 días lejos de su hogar; (nuevamente, ésta es solo una regla general).Estos suministros se guardan en una mochila o contenedor plástico rígido que usted puede llevar con facilidad en el caso que deba abandonar su casa.
Un kit para Automóvil se compone de los suministros que debe tener en su automóvil en todo momento. Recuerde no dejar que el tanque de combustible de su automóvil baje de la mitad de su capacidad.
Paso 1: Descargue un Plan de Comunicaciones de Emergencia

Usted necesita tener un plan preparado para comunicarse con familiares, amigos y vecinos en el caso de una emergencia.Usted necesitará hablar con todos los integrantes que incluya en su lista de comunicaciones para llegar a un acuerdo, de modo que todos sepan qué hacer en cada tipo de emergencia (por ejemplo, situaciones donde usted necesite permanecer en su casa, situaciones donde deba abandonar la ciudad, etc.).


Usted también puede descargar una Tarjeta de Contacto de Emergenciaque usted puede imprimir, completar, recortar y conservar en su cartera o en la mochila de sus hijos.
Paso 2: Descargue el Inventario Un Día en Mi Vida

Éste es un registro de sus actividades diarias y de los suministros que usted necesita cuando realiza estas actividades. Está diseñado para ayudarle a identificar sus necesidades personales a fin de estar preparado en caso de emergencia (medicamentos, alimento para mascotas, etc.).Este formulario es sólo una “instantánea” de un día; usted necesitará pensar verdaderamente en los suministros que utiliza durante la semana, fines de semana y en base a sus necesidades regulares. Cada miembro de su familia deberá identificar sus propios suministros.


Paso 3: Descargue una Lista de Maestra de Suministros

Ésta es una lista maestra de suministros de emergencia de donde puede elegir. Agregue a esta lista los suministros que usted identificó en el Inventario Un Día en Mi Vida.Esta lista le ayudará a identificar los suministros que usted ya tiene y los que necesita conseguir.


También puede descargar una Lista Maestra de suministros en blanco para trabajar en ella.

Descargue el documento ¿Qué es esto?Este folleto describe algunos de los artículos menos familiares de la Lista maestra de suministros.


Paso 4: Prepare Sus Suministros de Emergencia para el Hogar

Reúna los artículos indicados de la Lista de Maestra de Suministros. La mayoría de las personas creen que es prohibitivo reunir todos los suministros de una vez; por lo tanto, adquieren algunos artículos de la lista de suministros de emergencia cada vez que van al supermercado.Es importante que usted se tome el tiempo suficiente para recolectar los suministros.


Existen distintos métodos de abordar la recolección de los suministros. Algunas personas tienen una reserva de suministros en su sótano. Con este método usted debe ser muy cuidadoso y verificar la fecha de vencimiento de los artículos.
Otro método es el método FIFO: First-In-First-Out, el cual consiste en integrar sus suministros de emergencia a la lista de suministros regulares y a su rutina diaria. Cuando usted compre nuevos artículos, colóquelos detrás de los suministros de emergencia comprados con anterioridad, de modo que pueda utilizar éstos últimos antes de utilizar los más recientes. Este método evita el riesgo de que los artículos se venzan o se echen a perder antes de poder utilizarlos.
Paso 5: Descargue una Lista de verificación de su Kit de Emergencia

Un kit de emergencia se compone de los suministros necesarios para permanecer durante 3 días lejos de su casa.Estos suministros deben estar guardados en una mochila o contenedor plástico rígido, listos para ser llevados de un momento a otro al recibir el aviso de que debe abandonar su casa.


Reúna los artículos para su kit de Emergencia, utilizando esta lista como guía y agregando artículos de la Lista Maestra de Suministros.
Paso 6: Descargue una Lista de Verificación del kit para Automóvil

Usted debe tener un Kit para Automóvil en su vehículo en todo momento para las emergencias en ruta.Se debe guardar en una mochila o contenedor plástico rígido.


Reúna los artículos de su kit para Automóvil utilizando esta lista como guía y agregando artículos de la Lista Maestra de Suministros.
Paso 7: Descargue una Hoja de Seguimiento del Inventario

Debe mantener un inventario de los artículos (y de la cantidad) de sus suministros de emergencia.Cree un plan para mantener estos suministros: por ejemplo, asegúrese de que las baterías estén cargadas. • Lista de insumos del cuidador

 • Diario de la enfermedad

 • Recipes

Existen muchos recursos adicionales que le ayudarán a estar preparado.


Tsim Koj Cov Tswv Yim Tus Kheej thiab Tsev Neeg Kev Npaj rau Xwm Txheej Ceev


Cov ntaub ntawv muaj rau daim xaij no yog tsim los ntawm MERET (Minnesota Emergency Readiness Education & Training) uas muaj kev koom tes nrog rau lub Academic Health Center lub Office of Emergency Response thiab lub Department of Emergency Management nyob rau hauv University of Minnesota, uas tau tswv yim pab los ntawm lub Minnesota Department of Health. Cov ntaub ntawv no yog npaj nrog ib lub tswv yim tsim los mus cob qhia cov neeg tseem kawm kom lawv npaj tau tej hauj lwm rau hauv lawv cov zej zos. Txog hnub no, 115 tus kws kawm twb tau kawm tiav qhov kev cob qhia no lawm.

Peb tau txiav tej nqe lus qhia ntawm cov ntaub ntawv cob qhia coj los rau tib neeg tau siv.

7 Kauj Ruam Pab Kom Npaj Tau


Nqus daim ntawv muaj 7 kauj ruam
Peb piav txog xya kauj ruam hauv tus txheej txheem los mus npaj.

Nws muaj ntau cov ntawv uas sau txog cov khoom yuav tau npaj rau xwm txheej ceev, tab sis nws yog ib qho tseem ceeb uas sawv daws paub txog tias tsis muaj ib nplooj ntawv twg yuav piav tau txhua nrho cov khoom kom thwj rau txhua tus. Txhua tus tib neeg yuav tsum tau tsim ib daim ntawv thiab ib lub tswv yim uas yuav siv tau rau nws txoj hauj lwm.


Xya kauj ruam uas piav nram qab no yuav pab koj tsim ib zaj tswv yim los sib txuas lus thiab cov khoom siv. Nias cov ntawv no kom nqus tau cov ntawv fias thiab ntawv kuaj khoom.

Cov Khoom Hauv Tsev rau Xwm Txheej Ceev yog cov khoom uas koj yuav tsum muaj thiaj li nyob tau 2 lub lim tiam hauv tsev. Ob lub lim tiam mas tsuas yog qhov tsawg xwb – koj yuav tau txiav txim tias seb yuav tsum tau npaj kom kav ntev li cas (2 hnub? 2 hlis?).


Ib lub Thawv Khoom Siv muaj cov khoom uas koj yuav tsum muaj thiaj li nyob tau 3 hnub sab nraum vaj tsev (ib zaug ntxiv, qhov no tsuas ntsuas qhov tsawg xwb). Cov khoom no muab npaj cia rau hauv hnab ev khoom los sis taub yas khov kho uas koj muab tau yooj yim thaum koj yuav tawm qhov rooj mus.
Ib lub Thawv Khoom Siv rau Tsheb muaj cov khoom uas koj yuav tsum muaj rau hauv koj tsheb txhua lub sij hawm. Nco ntsoov txhob cia koj lub tsheb muaj tsawg dua ib nrab roj tsheb.

Kauj ruam 1: Nqus ib daim ntawv Sib Txuas Lus Thaum Muaj Xwm Txheej Ceev


Koj yuav tsum npaj ib lub tswv yim los mus txuas lus nrog tsev neeg, phooj ywg, thiab cov nyob ze thaum uas muaj ib qho xwm txheej ceev. Koj yuav tsum tham nrog txhua tus uas muaj npe nyob hauv daim ntawv qhia cov neeg yuav los sib txuas lus kom los npaj ib lub tswv yim ua ke, kom txhua tus paub txog tias yuav ua li cas thaum muaj ib hom xwm txheej ceev twg (piv txwv, muaj tej lub sij hawm uas koj yuav tau nyob hauv tsev, thiab muaj tej sij hawm uas koj yuav tau tawm lub zos mus).
Thiab koj nqus tau ib daim Pib Sau Npe thiab Xov Tooj Xwm Txheej Ceevuas koj luam tau, sau tau, txiav tawm, thiab muab cia rau hauv koj lub hnab kaus paus los sis koj tus menyuam lub hnab ev ntawv.
Kauj ruam 2: Nqus daim ntawv Npaj Ib Hnub Hauv Kuv Lub Neej

Qhov no sau qhia txog cov kev ua thiab cov khoom uas koj siv thaum koj ua cov hauj lwm no. Nws yog siv los pab kom koj paub tias cov khoom twg yog cov koj yuav tsum muaj kom thiaj li npaj tau yam yuav siv thaum muaj xwm txheej (tshuaj, zaub rau tsiaj yug, lwm yam). Daim ntawv no tsuas sau txog ¿ib hnub xwb¿ – koj yuav tsum ua zoo xav txog cov khoom uas koj siv rau hauv ib lim tiam, cov hnub so, thiab raws tej caij uas koj yuav siv khoom. Txhua tus neeg hauv koj tsev yuav tsum tau paub txog nws cov khoom siv.


Kauj ruam 3: Nqus ib daim ntawv Teev Cov Khoom Siv

Daim ntawv no sau cov khoom yuav siv thaum muaj xwm txheej ceev uas pab nrog koj xaiv khoom npaj. Ntxiv cov khoom uas koj xaiv hauv daim ntawv Npaj Ib Hnub Hauv Kuv Lub Neej nrog rau daim ntawv kuaj khoom no. Daim ntawv no yuav qhia rau koj paub tias cov khoom twg yog cov koj twb muaj lawm hos tshuav cov twg yog cov koj yuav tau mus npaj.

Koj nqus tau ib daim ntawv Teev Cov Khoom Siv los ua thiab.

Nqus ib daim ntawv Cov Khoom No Yog Dab tsi? Daim ntawv no qhia txog cov khoom uas tsis tshua paub zoo hauv daim Khoom Siv.


Kauj ruam 4: Npaj Koj Cov Khoom Siv rau Xwm Txheej Ceev hauv Tsev

Npaj cov khoom uas koj khij rau hauv daim ntawv Teev Cov Khoom Siv. Coob tus neeg mas kuj nyuaj ua ib zaug npaj tas nrho cov khoom siv – tiam sis, lawv maj mam mus npaj ib qho khoom zuj zus thaum lawv mus ncaj tim taj laj yuav khoom. Nws tseem ceeb uas koj yuav tsum npaj ntxov thiaj li npaj tau cov khoom siv.

Nws muaj ntau txoj kev los mus npaj khoom. Ib txhia neeg mas kuj npaj tau khoom ntau los cia rau lawv tej qab tsev. Zaj tswv yim npaj no mas nws yuav kom koj ua zoo kuaj tias cov caij tas sij hawm yog thaum twg.

Lwm zaj tswv yim yog FIFO: First-In-First-Out, yog zaj uas koj npaj cov khoom siv thaum muaj xwm txheej ceev nrog rau cov khoom koj nquag siv thiab siv txhua hnub. Thaum koj yuav khoom tshiab, muab lawv tso rau nram qub qab kom koj thiaj li xub siv cov khoom qub tas mam siv cov tshiab. Zaj tswv yim no thiaj li pab kom khoom txhob tas sij hawm los sis lwj ua ntej uas koj tau siv.


Kauj ruam 5: Nqus ib daim ntawv kuaj Thawv Khoom Siv

Ib Thawv Khoom Siv yog muaj cov khoom uas koj yuav siv uas kav 3 hnub. Cov khoom no yuav tsum muab cia rau hauv ib lub hnab ev khoom los sis ib lub taub yas khov kho npaj tiav tiav kom nqa kiag tau yog yuav tawm rooj mus.

Kuaj daim ntawv npaj Thawv Khoom Siv thiab ntxiv cov khoom hauv daim ntawv Teev Cov Khoom Thaum Muaj Xwm Txheej, npaj cia rau hauv koj Thawv Khoom Siv.
Kauj ruam 6: Nqus ib daim ntawv Thawv Khoom Npaj rau Tsheb

Thawv Khoom Siv rau Tsheb yuav tsum tso rau hauv tsheb txhua lub sij hawm npaj rau thaum muaj xwm txheej tom kev. Yuav tsum muab nws tso rau hauv ib lub hnab ev ntawv los sis ib lub taub yas khov kho.

Kuaj daim ntawv npaj Thawv Khoom Siv rau Tsheb thiab ntxiv cov khoom hauv daim ntawv Teev Cov Khoom Thaum Muaj Xwm Txheej, npaj cia rau hauv koj Thawv Khoom Siv rau Tsheb.
Kauj ruam 7: Nqus ib daim ntawv Taug Khoom Npaj

Koj yuav tsum npaj ib daim ntawv sau qhia tias koj cov khoom (tias muaj pes tsawg qhov) thiab tas sij hawm rau thaum twg. Tsim ib zaj tswv yim los kuaj ntshis cov khoom no – piv txwv tias, xyuas tias kom koj cov roj teeb yeej sam puv tas li.

Kev Pab Ntxiv

Muaj kev pab ntxiv los pab kom koj thiaj li npaj tiav.
https://docs.google.com/a/umn.edu/document/d/1a5ZBi8s5anM1wYCWTuqCeBNWeZPUCGfdEr3kXbE9PdE/edit


Yüklə 37,96 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə