Informaţie operativăYüklə 267,18 Kb.
səhifə1/4
tarix17.03.2018
ölçüsü267,18 Kb.
#45617
  1   2   3   4

INFORMAŢIE OPERATIVĂ

cu privire la evoluţia social - economică a Republicii Moldova


(conform datelor disponibile la 30.04.2017)

Conform celor mai recente date, economia Republicii Moldova începe să contureze primele semne de învigorare a activității economice: producția industrială și comerțul exterior revin pe un trend ascendent, transferurile de peste hotare au înregistrat o creștere pronunțată, veniturile și cheltuielile bugetare – de asemenea, salariul în termeni reali a crescut etc. Politica monetară rigidă a Băncii Naționale a Moldovei (BNM) a condus la menținerea ratei inflației sub ținta stabilită și deprecierea neînsemnată a valutei naționale. Cu toate acestea, vulnerabilitatea față de factorii externi rămîne actuală.


Produsul intern brut (PIB) a crescut. PIB în anul 2016 a însumat 134,5 mild. lei, majorîndu-se faţă de perioada respectivă a anului 2015 cu 4,1% (în preţuri comparabile). Cea mai semnificativă influenţă asupra creşterii PIB a avut valoarea adăugată brută creată în agricultură – cu 2,2 puncte procentuale (p.p.); comerț cu ridicata și cu amănuntul – cu 0,9 p.p.; transport și depozitare; informații și comunicații; industria extractivă și prelucrătoare; activități profesionale, științifice și tehnice – cîte 0,3 p.p.
Preţurile de consum au crescut moderat. În luna martie 2017 rata inflației a constituit 2,8% față de decembrie 2016, înregistrînd o majorare de 2,7 p.p. comparativ cu rata inflației în aceeași perioadă a anului 2016. Rata inflaţiei anuală a constituit 5,1%, fiind încadrată în limita ţintei inflaţiei stabilite de BNM (5% +/-1,5%).
Leul moldovenesc s-a apreciat faţă de dolar și s-a depreciat ușor față de Euro.  De la începutul anului 2017 moneda naţională a marcat o apreciere de 2,5% faţă de dolarul SUA în termeni nominali (de la 19,98 lei pentru 1 dolar american la 01.01.2017 pînă la 19,48 lei la 31.03.2017). Faţă de Euro leul moldovenesc s-a depreciat cu 0,1%. Stocul activelor valutare de rezervă ale BNM la 31.03.2017 a atins o valoare de 2256,4 mil. dolari, majorîndu-se cu 2,3% comparativ cu nivelul înregistrat la sfîrşitul anului 2016 şi cu 29,2% faţă de situația la 31.03.2016.
Activitatea de creditare a economiei este pasivă. Masa monetară M3 la sfîrşitul lunii martie 2017 a constituit circa 70,2 mild. lei şi s-a majorat cu 11,1% comparativ cu sfîrșitul lunii martie a anului trecut. Evoluţia masei monetare M3 a fost determinată de majorarea cu 25% a volumului depozitelor în monedă naţională. Soldul depozitelor în valută străină (calculat în lei) s-a diminuat cu 3,1%. Soldul creditelor acordate economiei au fost sub nivelul perioadei similare a anului trecut (-8,8%).
Veniturile și cheltuielile bugetului public naţional (BPN) au crescut esențial. În ianuarie-martie 2017 la BPN au fost acumulate venituri în sumă de circa 12 mild. lei, cu 20,9% mai mult faţă de ianuarie-martie 2016. S-au efectuat cheltuieli în sumă totală de circa 12,3 mild. lei - cu 24,8% mai mult, respectiv. În ansamblu, BPN a înregistrat un deficit de 267,5 mil. lei, comparativ cu excedentul de 90,5 mil.lei în ianuarie-martie 2016.
Se înregistrează o creștere pronunțată a datoriei de stat. Suma totală a datoriei de stat (internă şi externă) administrată de Guvern la 31 martie 2017 a constituit circa 51,6 mild. lei, în creștere cu 48,4% față de data similară a anului 2016. Datoria de stat internă s-a majorat de circa 2,7 ori (din contul emisiei hîrtiilor de valoare de stat pentru executarea garanției de stat), iar datoria de stat externă - cu 13,1%.
Apar semne de ameliorare a indicatorilor comerțului exterior. În ianuarie-februarie 2017 exporturile s-au majorat cu 23,9%, iar importurile - cu 21,3%. Soldul negativ al balanţei comerciale a constituit 283,3 mil. dolari SUA, faţă de 239 mil. dolari în ianuarie-februarie 2016. Gradul de acoperire a importurilor cu exporturi în ianuarie-februarie 2017 a constituit 52,7%, mai înalt cu 1,1 p.p. decît cel înregistrat în aceeași perioadă a anului 2016.
Sectorul industrial începe să dea rezultate pozitive. Volumul producţiei industriale în ianuarie-februarie 2017 (în preţuri comparabile) a fost mai mare (cu 1,9%) decît în perioada similară a anului 2016. Volumul producţiei şi furnizării de energie electrică şi termică, gaze, apă caldă şi aer condiţionat, precum și producţiei industriei prelucrătoare s-a majorat cu 8% și 0,3%, respectiv, iar a producţiei industriei extractive s-a diminuat cu 24,7%.
Volumul producţiei agricole a crescut. Producţia agricolă în trimestrul I 2017 a înregistrat o creştere de 1,1% (în preţuri comparabile) faţă de perioada respectivă a anului 2016. Majorarea producţiei agricole a fost determinată de creşterea producţiei animaliere cu 1,1%, căreia i-a revenit circa 99% din volumul total al producţiei agricole.
Investiţiile s-au diminuat esențial. În anul 2016 volumul investiţiilor în active materiale pe termen lung a însumat circa 19,4 mild. lei, cu o descreştere de 13,9% (în preţuri comparabile) faţă de anul 2015. Din acestea, lucrările de construcţii-montaj au constituit circa 9,9 mild. lei şi s-au diminuat cu 10%, respectiv.
Volumul serviciilor de transport s-a majorat. Întreprinderile de transport feroviar, rutier, fluvial şi aerian au transportat circa 2,5 mil. tone de mărfuri în ianuarie-martie 2017 sau cu 13,2% mai mult faţă de volumul transportat în perioada similară a anului 2016.
Volumul comerţului cu amănuntul a scăzut, iar a serviciilor de piaţă prestate populaţiei a crescut. Volumul cifrei de afaceri în comerţul cu amănuntul în ianuarie-februarie 2017 s-a diminuat cu 6,6% (în preţuri comparabile) faţă de ianuarie-februarie 2016, iar volumul cifrei de afaceri în servicii de piaţă prestate populaţiei a crescut cu 0,3%, respectiv.
Situația în sfera socială prezintă semne de ameliorare. Cîştigul salarial nominal mediu lunar al unui salariat din economia naţională pentru luna decembrie 2016 a constituit 6003,7 lei şi s-a majorat cu 14,8% faţă de luna decembrie 2015. În termeni reali salariul s-a majorat cu 12,1%. Mărimea minimului de existență pentru anul 2016 a constituit în medie pe lună pentru o persoană 1799,2 lei, fiind în creștere față de anul 2015 cu 3,8%.Veniturile disponibile lunare ale populației pentru anul 2016 au constituit în medie pe o persoană 2060,2 lei, în creștere față de anul 2015 cu 5,3% în termeni nominali, iar în termeni reali – în descreștere cu 1%. Cheltuielile medii lunare de consum ale populației pentru anul 2016 au constituit în medie pe o persoană 2116,8 lei, fiind în creștere față de anul 2015 cu 3,3% în termeni nominali, iar în termeni reali – în scădere cu 2,9%. Valoarea medie a pensiei lunare la 1 aprilie 2017 a fost de 1354,75 lei și s-a majorat cu 16,3% față de aceeași dată a anului 2016 în termeni nominali. Rata șomajului (proporția șomerilor (conform BIM) în populația activă) la nivel de țară pentru anul 2016 a înregistrat 4,2%, fiind cu 0,7 p.p. mai mică față de anul 2015. La oficiile forței de muncă în perioada ianuarie-martie 2017 au fost înregistrați 13,8 mii șomeri, fiind cu 15,3% mai puțini față de numărul acestora înregistrați în perioada similară a anului 2016.


 1. Kataloq: sites -> default -> files -> document -> attachments
  attachments -> Activitatea întreprinderilor mici şi mijlocii în Republica Moldova în anul 2008
  attachments -> Ministerul economiei al republicii moldova
  attachments -> Outline of research on social inclusion in moldova
  attachments -> Prognoza preliminară a indicatorilor macroeconomici pentru anii 2013 – 2015 În corespundere cu Hotărîrea Guvernului nr. 82 din 24. 01. 2006 „Cu privire la elaborarea Cadrului de cheltuieli pe termen mediu şi a proiectului bugetului”
  attachments -> Analiza avizelor la proiectul Legii cu privire la energia termică şi promovarea cogenerării
  attachments -> Analiza avizelor la proiectul Legii cu privire la energia termică şi promovarea cogenerării
  attachments -> Sinteza avizelor
  attachments -> Informaţie operativă cu privire la evoluţia social economică a Republicii Moldova
  attachments -> Aprobat viceprim-ministru, ministru al economiei Octavian calmîC
  attachments -> Ministerul economiei al republicii moldova

  Yüklə 267,18 Kb.

  Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə