İNŞaat tekniK ŞartnamesiYüklə 80 Kb.
tarix28.10.2017
ölçüsü80 Kb.
#18160

İŞİN ADI :
PROJE NO :
İNŞAAT TEKNİK ŞARTNAMESİ

.......................................... Binası İnşaatı, İnşaat teknik şartnamesi kapsamında;


..................... İnşaatı

Jeneratör Binası İnşaatı

Kanalizasyon Hattı İnşaatı

Çevre Düzenlemesi( 2 Ad.Giriş Kontrol Binası, Atatürk Büstü, Çevre Emniyeti Duvarı, Bayrak Direği, Araç Sundurma, Giriş Katı) İnşaatı bulunmaktadır.
 1. GENEL HUSUSLAR :

....................................... Binası İnşaatı, İnşaat teknik şartnamesi kapsamında bulunan işlere ait İmalatlar, onaylı projelere, proje kriterlerine ve şartnamede verilen hususlar ile mahal listesine bağlı olarak yürütülecektir. İmalatlar yapılırken projede belirtilen notlara uyularak gerekli imalatlar yapılacaktır.

  1. İnşaat esnasında kazı, yıkım ve sökümden çıkan malzemeler idarenin veya belediyenin yazılı izni ile göstereceği döküm yerine boşaltılacaktır. Döküm yerinin düzeltilmesi yapılacaktır. Tüm yıkım, söküm ve taşıma işleri fiziki çevreye zarar vermeyecek şekilde yapılacaktır.

  2. İmalatlar için gerekli olan her cins malzeme inşaat sahasına getirilecek, olumsuz hava ve çevre koşullarından korunacaktır.

  3. İnşaatların yapımı esnasında kaldırılan, bozulan veya hasar gören yol, altyapı, kaplamalı alan, yeşil alanlar vb. alanlar eski haline getirilecek şekilde onarılacaktır.

  4. Kullanılacak bütün yerli ve ithal malzemenin menşei idareye önceden bildirilecek ve idarenin onayı alınacaktır.

  5. İş kapsamında bulunan tüm işlerin yapımında kullanılacak malzemeler TSE veya TSEK belgeli olanlar kullanılmalı ve bunların belgeleri yüklenici tarafından idareye ibraz edilecektir.

  6. Projelerde belirtilen imalatların yapılabilmesi için gerekli iş iskeleleri (21.065, 21.066 vb. pozlarına uygun olarak) kurulacaktır.

  7. İnşaatlardaki dolgu mutlaka şartnamede ve onaylı projelerdeki pozuna uygun yapılacak, dolgunun cinsi ve uygun sıkıştırmanın yapıldığı tutanak düzenlenerek tespit edilecektir.  1. İnşaatta beton dökümü yapılmadan önce taşıyıcı sisteme ait eleman boyutları (perde kolon, kiriş vb.), döşenen donatılar projesine uygun olarak yapıldığı tutanak düzenlenerek tespit edilecektir.

  2. Kullanılan betonların beton dayanımını tespit etmek için TS 500’e uygun yöntemle numune alınıp kırdırılacak ve deney raporları alınacaktır. Betonların üretilmesi, yerleştirilmesi ve bakımı ilgili yönetmeliklere uygun işlemler yapılacaktır.

  3. İnşaatta yapılan PVC ve alüminyum pencere ve kapı sistemlerinin garantisini içeren firmanın taahhüdü alınacaktır. Ankara Sanayi Odası Alüminyum Sanayi Meslek Komitesinin en son tarihli Alüminyum Doğrama Üretimi ve Montajında Uyulması gereken Asgari Teknik Kurallara uyulacaktır.

  4. Isı ve su izolasyonu mutlaka projesi ve şartnamesine uygun yapılacak ve tecrit tutanağı düzenlenecektir.

  5. Tüm tecrit işleri için yükleniciden noter tasdikli 5 yıllık taahhütname alınacaktır.

  6. Çatıların projesine ve tekniğine uygun yapıldığına ilişkin çatı tutanağı düzenlenecektir. Ahşap oturtma çatı tutanağında projesine ve şartnamesine uygun yapıldığı, gerekli su yalıtımının yapıldığı, rüzgar bağlantılarının uygun yapıldığı, kullanılmış kereste kullanılmadığı, aşık mertek boyut ve aralıkları, çatı kaplama cinsi ve çatıya bağlantısı, kaplama tahtası kullanılıp kullanılmadığı, kullanılmışsa kalınlığı gibi bilgiler bulunacaktır. Çelik çatı ve imalatların tutanağında projesine ve şartnamesine uygun yapıldığı, gerekli su yalıtımının yapıldığı, makas, aşık, gergi çubuğu, kimyasal dübel vb imalatlarda kullanılan malzemelerin boyutlarının ve aralıklarının uygunluğu gibi bilgiler bulunacaktır.

  7. İnşaatta hatalı imalat yapılmış ise kırdırılıp projesine ve şartnamesine uygun yapılacaktır.

  8. İnşaatlarda her imalat başlangıcında mutlaka bir örnek bölüm yapılmalı, uygunluğunun idarece onayı müteakip imalata devam edilmelidir.

  9. İnşaatlarda proje ve şartnamesine uygun yapılan ancak sonradan kontrolü mümkün olmayan imalatların proje ve şartnamesine uygun yapıldığına dair tutanaklar düzenlenecektir.

  10. TS 825 standardına uygun olarak yapılacak ısı yalıtımlarında kullanılacak ekstrüde polistren köpüğün kalınlığı için tesisat raporu esastır.

  11. Yüklenici firma şantiyede gerekli emniyet tedbirlerini alacak, iş güvenliği için uygun uyarı levhalarını asması, ayrıca şantiyede çalıştırdığı personelin kaldığı binaları işçi sağlığı ve iş güvenliği tüzüğüne uygun olarak düzenlenecektir.  1. Onaylı uygulama projelerinde ve teknik şartnamelerde gösterilen veya bahsedilen poz numaralarının imalat tariflerine ve sağlanması gereken standartlarına uygun olarak imalatlar yapılacaktır.


2. MALZEME VE İŞ KALEMLERİNE AİT TEKNİK ÖZELLİKLER

  1. MARKİZ ÇAKIL ve DOLGU İMALATI:

B.B. Poz No :15.140/2D

TANIM: Temel tabanına el ile kum-çakıl serilmesi. M3

TARİFİ: Tuvenan kum ve çakılın temel tabanına dökülmesi, tesviye ve tokmaklanması, sulanması,için her türlü işçilik malzeme ve kayıpları, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma dahil, çakıl serilme ve dolgu imalatı yapılacaktır.

KULLANILACAK MAHALLER: Onaylı projesine uygun olarak .................................................................mahallerinde kullanılacaktır.
B.B. Poz No :15.140/4

TANIM : Makina ile tuvenan kum-çakıl temin edilerek, makine ile serme, sulama ve sıkıştırma yapılması. M3

TARİFİ: Tuvenan kum-çakılın, sahaya dökülmesi, motor grayderle serilmesi, sulanması, titreşimli silindir ile tabaka tabaka sıkıştırılması için her türlü işçilik, malzeme ve kayıpları, işyerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma dahil, dolgu imalatı yapılacaktır.

Bütün dolgular, oturduğu zemin yüzeyinden itibaren yatay tabakalar halinde serilip sıkıştırılacaktır.Kullanılan sıkıştırma makinasının tip ve kapasitesine göre belirtilen kalınlıklarda serilen malzemenin sıkıştırma tekniği deneyler yapılarak tespit edilecektir.

Dolgu yapımının kış aylarına rastladığı zamanlarda, dolgunun oturacağı kesimdeki kar ve buz temizlenecek, zeminde donma söz konusu ise, don etkisi ortadan kalkıncaya kadar dolgu yapımına başlanmayacaktır.

Dolgu yapımında kullanılacak malzeme içerisinde toprak, ağaç, çalı, kök vb. organik maddeler; kömür, kömür tozu dahil içten yanması söz konusu olan malzeme; bataklı ve suyla doygun hale gelmiş killi ve marnlı zeminler; süprüntü, enkaz gibi artık maddeler; suyla kolayca ufalanarak oturmalara neden olacak malzeme; karlı, buzlu ve donmuş topraklar bulunmayacaktır. Ayrıca dolgu için kullanılacak malzeme büyüklük ve stabilite bakımından İdarece kullanılması uygun görülen malzeme olup, hava ve fiziki tesirlere dayanıklı olacaktır.


KULLANILACAK MAHALLER: Onaylı Projesine uygun olarak, ..................... İnşaatında, Jeneratör Binası İnşaatında, Kanalizasyon Hattı İnşaatında, Çevre Düzenlemesi( 2 Ad.Giriş Kontrol Binası, Atatürk Büstü, Çevre Emniyeti Duvarı, Bayrak Direği, Araç Sundurma, Giriş Katı) İnşaatında
B.B. Poz No :16.001 ve 16.005

TANIM : 150 dozlu demirsiz beton ve 350 dozlu demirsiz beton. M3

TARİFİ : 0.500 m3 elenmiş kum, 0.720 m3 elenmiş çakıl, 0.110 m3 su ve 150 kg çimentonun el yada betoniyer ile karıştırılması, sıkıştırılması, gerektiğinde sulanması, soğuk ve sıcaktan korunması, 1 m3 150 dozlu demirsiz beton yapılması.

TARİFİ : 0.500 m3 elenmiş kum, 0.720 m3 elenmiş çakıl, 0.110 m3 su ve 350 kg çimentonun el yada betoniyer ile karıştırılması, sıkıştırılması, gerektiğinde sulanması, soğuk ve sıcaktan korunması, 1 m3 350 dozlu demirsiz beton yapılması.

KULLANILACAK MAHALLER: 16.001 pozu onaylı projesine uygun olarak, Kanalizasyon Hattı İnşaatında, 16.005 pozu onaylı projesine uygun olarak, Çevre Düzenlemesi( 2 Ad.Giriş Kontrol Binası, Atatürk Büstü, Çevre Emniyeti Duvarı, Bayrak Direği, Araç Sundurma, Giriş Katı) İnşaatında.

2.2. TUĞLA İMALATI:

B.B. Poz No : 18.071/1, 18.071/2, 18.071/3, 18.011

TANIM : Yatay delikli 19x19x8.5 cm fabrika tuğlası ile yarım tuğla duvar yapılması (TS 4563) (10.004 harcı ile) M2

TARİFİ : Yatay delikli (19 x 19 x 8.5 cm) boyutlarında fabrika tuğlası ve 0.020 m³ harç (Poz. No: 10.004) ile projesine uygun olarak yatay delikli yarım tuğla duvar yapılması, lüzumunda sulanması, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik, araç ve gereç giderleri, müteahhit kârı ve genel giderler dahil, yatay delikli tuğla duvar yapılması.

TANIM : Yatay delikli 19x19x13.5 cm fabrika tuğlası ile duvar yapılması (TS 4563) (10.000 harcı ile) M³

MAKİNE GENEL TEKNİK ŞARNAMESİ
1-GENEL HUSUSLAR

1.1. Bütün İmalatlarda şartnamelerde belirtilen özelliklere ve Türk Standartlarına uygun olan malzemeler kullanılacaktır. Türk standardı bulunmayan malzeme ve mamuller idarece kabul edilecek milletler arası bir standarda uygun olacaktır. İthal malı olan malzemeler milletlerarası veya yabancı standartlara teknik veya özel şartnamelerine uygunluğunu ve kalitesini gösteren prospektüslerin onanmasından sonra kullanılabilecektir.

1.2. Bu şartnamede belirtilmemiş olsa dahi yürürlüğe girmiş Türk Standardı bulunan malzemeler, imal usulleri vb. hususlara uygun imalat yapılacaktır.

1.3. Yüklenici, işlerin şantiyede yürütülmesi sırasında, yapıldı ( as-built ) projelerin hazırlanması için gerekli olan tüm bilgileri kaydedecektir. Düzeltilen çizim ve projeler, diğer dokümanlarla beraber yapım sırasında her an idare için hazır bulundurulacaktır.

1.4. İnşaat sırasında hazırlanan yapıldı (as-built) projeler, gerçekleşen imalata göre olacak ve imalat sırasındaki bütün düzeltme ve değişikliklere ait şartname ve çizimleri içerecektir. İşin geçici kabulünün yapılmasını müteakip 2 hafta içinde, 2 kopya hazırlanacak ve Cd ‘lere Auto-Cad çizimi olarak kaydedilecektir.

1.5. Yüklenici, idarenin talep etmesi durumunda, malzeme numunelerini, bedeli kendisi tarafından karşılanmak üzere idarenin onaylayacağı bir laboratuar ya da kuruluşta tahkikini yaptıracak ve neticelerini idarenin onayına sunacaktır.

1.6. Projenin herhangi bir kısmında doğalgaz, su, atık su, elektrik, telefon, kablo TV, drenaj vb. alt yapı hizmeti ile karşı karşıya gelinirse, yüklenici veya taşeronları çalışmayı hemen durduracak, İdareyi ve yetkilileri haberdar edecektir. Yüklenici veya taşeronlarının çalışmaları sonucu mevcut alt yapı tesislerinin zarar görmesinden, İdare sorumlu değildir. Meydana gelecek zararlar yüklenici tarafından karşılanacaktır.

1.7. İmalatlar için yapılacak nakliyeler için ayrıca bir bedel ödenmeyecektir.

1.8. İmalatlar yapılırken bütün sistemler çalıştırılacaktır. Sistemlerin çalıştırılması safhasında oluşacak olumsuzluklar yüklenici tarafından hiçbir nam altında hak talep edilmeden giderilecektir.

1.9. İş sırasında karşılaşılacak beklenmedik proje ve detay problemleri müteahhit firma tarafından çözülerek, çizilecek her türlü proje ve detay idare tarafından onaylandıktan sonra uygulanacaktır. Söz konusu iş kapsamında yükleniciye hazırlattırılacak proje ve detaylar için ihale bedeli haricinde ayrıca bir bedel ödenmeyecektir.

1.10. Projeler de belirtilen imalatlar yapılırken Bayındırlık Bakanlığı Makina Tesisatı Genel Teknik Şartnamesi’ ne uyulacaktır.

1.11. Tüm malzeme imalatlarında, imalat öncesi idareden malzeme onayı alınmalıdır. Malzemelerin seçimi esnasında Yüklenicinin sunacağı Türk Standartlarına uygun olarak üretilmiş en az 3 (Üç) alternatifli malzeme numunelerinden birini idare seçebileceği gibi, bunların tümünü reddedebilir, yeni malzeme sunulmasını isteyebilir. Aksi takdirde idarece malzeme onayı verilmeyecektir. Yüklenici, malzemeleri iş programlarını aksatmayacak şekilde önceden idarenin onayına sunacak ve meydana gelecek gecikmeden sorumlu olacaktır. Malzeme seçimi idarenin onayı ile kesinlik kazanacaktır. Onay tutanakları gerektiği taktirdi iş bitiminde geçici ve kesin kabul komisyon üyelerine sunulacak şekilde saklanmalıdır.

1.12. Yapılan ihaleler anahtar teslimi götürü bedel esasına göre olduğundan, isteklilerin işi proje ve teknik şartnamesine uygun şekilde yapması esastır. Pursantaj tablosu sadece ödeme dilimlerini gösterir bir ölçü şekli olmakla beraber pursantaj tablosunda olsun olmasın proje,detay ve mahal listesinde belirtilen işlerin fen ve sanat kurallarına uygun bir şekilde yüklenici tarafından yapılması zorunlu olup, pursantaj tablosunda yapılan hatalardan yola çıkılarak ek ödeme talep edilmesi mümkün olmayacakdır.

1.13. Yüklenicinin ürettiği projelerin İdare tarafından onaylanmış olması, yüklenici yükümlülüklerinden, sorumluluklarından veya onay sonrası çıkabilecek yanlışlıkların düzeltilmesinden kurtarmayacaktır.

1.14. Tesisat Birim fiyatlarında kullanılan ve tanımlanan tüm ekipmanlar için keşif özetleri listelerindeki yazılı maddeler ve tanımlamaları geçerlidir. Birim fiyatı olmayan imalat kalemleri için aşağıda verilen özel imalat tanınları esas alınacaktır.

1.15. Teçhizatın her Cihazı için bir işletme ve bakım kılavuzu sağlanacak ve bunlar komple bir işletme ve bakım kılavuzu halinde birlikte ciltleneceklerdir. Kalın kaplı veya eş bir yöntemle ciltlenmiş 3 kopya halinde kılavuz temin edilecektir. Bu kılavuzların komple şekilde bir teçhizat testlerinin yapılmasından önce ve kalan kılavuzları geçici kabulden önce temin edileceklerdir. Kapakta şu tanımlamalar yazılı olacaktır. "İŞLETME VE BAKIM KILAVUZU"

Kelimeleri teçhizat ve binanın adı ve yeri, Yüklenici adı, ve kontrat numarası, her teçhizat montaj taşeronun adları, adresleri ve telefon numaraları ile teçhizatın her parçası için yerel temsilciliklerin ad, adres ve telefon numaraları bulunacaktır. Kılavuzda "içindekiler" listesi bulunacak, konuyu içeren talimatların önünde yerlerini belirleyecek sayfalar konularak düzenlenmesi, "içindekiler" bölümüne uygun olarak yapılacaktır. Talimatlar okunaklı olacak, içine katlanmış büyük paftalarla çizimler bulunacaktır. Kılavuz şunları içerecektir ;

Teçhizatın her parçasının işletme ve kontrol detaylarını anlatan bilgiler bulunan elektrik tesisat ve kontrol şemaları yol verme, işletme ve kapatmayı anlatan kumanda sırası teçhizatın her ana parçasının işlevinin anlatımı, yol verme yöntemi işletme yöntem kapatma talimatları, montaj talimatları, bakım talimatları, tip, sınıf, ısı aralığı yağlama tarifesi, güvenlik önlemleri, şemalar ve resimler, test yöntemleri, performans verileri ve parça listesi. Teçhizatla ilgili parça listelerinde temin edildiği kaynak, önerilen yedek parçalar ve proje sahasına en uygun servis kuruluşları belirtilecektir. Kılavuz teçhizat, kumanda, yardımcı donanım ve temin edilen ilgili aksam açısından her bakımdan eksiksiz olacaktır.

İşletme ve Bakım Talimatlarının Asılması:

İşletme ve bakım personelinin kullanması amacıyla her Cihaz için onaylı işletme talimatları temin edilecektir. İşletme talimatında numaralandırılmış olan tüm ekipmanların numaraları metal plakalar ile numaralandırılıp, bu numaralar zincir ile ilgili ekipmana takılacaktır. İşletme talimatları kapsamında elektrik tesisatı şemaları, kontrol şemaları ve teçhizatın her ana parçası için kumanda sırası bulunacaktır. İşletme talimatları basılmış veya metale kazınmış olacak ve camla çerçevelenmiş veya onaylanmış bir plastik ile kaplanacak ve kontrollük tarafından gösterilen yere asılacaktır.

İşletme talimatları yol verme doğru ayar, işletme, yağlama kaplama, güvenlik önlemleri, teçhizatın bozulması durumunda yapılacak işlemler ve parça imalatçısının önerdiği diğer talimat maddeleri teçhizatın her ana birimine iliştirilecek veya yanına asılacaktır.İşletme talimatları havaya dayanıklı malzemeden yapılacaktir.1.17. İdari Personelin Eğitimi:

Yüklenici, teçhizat veya belirtilen sistemin ilgili güvenlik tedbirleri de dahil olmak üzere ayar, işletme ve bakım işlerinde görevlendirilen personeli tamamı ile yönlendirecek uzman eğitimcilerin gerekli hizmeti vermelerini sağlayacaktır. İşletme teçhizat veya sistem kabul edilip kontrollüğe normal işletme için teslim edildikten sonraki, ilk normal çalışma haftası içinde işletmeyi yapacak personele gerekli eğim verilecektir.MALZEMELERE / İŞ KALEMLERİNE AİT TEKNİK ÖZELLİKLER :

2.1. KALORİFER TESİSAT İŞLERİ

Genel:

Binalarda Kaloriferli ısıtma sistemi yapılacaktır.Isıtma tesisatında kullanılacak, malzemeler aşağıdaki özelliklerde olacaktır.


1-Poz No: 152.2102

SIVI VE GAZ YAK 3 ATM KAL. SU KAZANI 60.000 KCAL

TS-497 Standardında, istenen konstrüksiyon basıncına göre termodinamik ve mukavemet hesapları yapılmış, imalat projeleri TSE'ce ve idarece onanmış, Türk Standartlarından alınmış uygunluk belgesine sahip kazanın TS-4040 ve TS-4041 standartlarına Sanayi ve Ticaret BakanlığYnın 28.7.1993 tarih ve 21651 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 93/80-81 no'lu tebliğine göre kapasite ve isfi verim deneyi yapılacak, bulunan kapasite ve ısıl verim değerleri adı geçen tebliğde ve TSE'lerdekı minimum değerden düşük olmayacak ve bu değerlerden düşük verimli kazanlar kullanılmayacaktır. Alınan bu sonuçlar projelerine yazılarak belgelendirilecektir.

-Kazanın imali, işyerine nakli, temel kaidesi Özerine montajı ve çalışır halde teslimi.

KULLANILACAK MAHAL: Kazan dairesinde.
2-Poz No: 155.100

ATEŞ TUĞLASI ÖRÜLMESİ

Kalorifer Kazanları Yanma Odalarının Tekniğine Uygun, şamot harcı kullanılarak 1250°C'ye kadar dayanıklı ateş tuğlası örülmesi.KULLANILACAK MAHAL: Kazanların içine tekniğine uygun.
3-Poz No: 161.100

DOLDURMA VE BOŞATMA MUSLUĞU 3/4" Ø 20 MM

Pirinçten rakorlıı musluğu hortuma bağlama rakoru çelikten karo kesitli açılıp kapama anahtarı ile işyerinde temini, istenen yerlere montajı, rakorun hortuma vidalı kelepçe ile sıkıca bağlanması.(TS' 'ye uygunluk belgeli olacaktır.)KULLANILACAK MAHAL: Kalorifer kazanında.
4-Poz No: 165.708

PANEL RADYATÖR PKKP 600

Yapısal konstrüksiyonu TS EN 442-1/2/3 standardına uygun, su geçen yüzeylerde TS EN 10130 standardına göre Fe P01 kalite ve minimum 1,11 mm. kalınlıkta soğuk çekilmiş sacdan imal, TS EN 442/1 standardına göre maksimum çalışma basıncının en az 1,3 katı basınçta (en az 520 kPa) test edilmiş, TS EN 442/2 standardına göre test edilerek ısıl güçleri tespit edilmiş, çinko veya demir fosfat üzerine astar boyalı ve son kat elektrostatik toz boyalı, ambalajlı olarak işyerinde temini ve montajı.KULLANILACAK MAHAL: Banyolar dışında Isıtılan tüm mahallerde.

ELEKTRİK TESİSATI TEKNİK ŞARTNAMESİ
BİRİNCİ BÖLÜM : GENEL HUSUSLAR
İKİNCİ BÖLÜM : ELEKTRİK TEKNİK ŞARTNAMESİ
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM : ELEKTRİK TESİSATI ÖZEL TEKNİK ŞARTNAMESİ

BİRİNCİ BÖLÜM

GENEL HUSUSLAR

A. İŞİN TANIMI

“...................................................................... İNŞAATI” İşi; onaylı projelerinde gösterilen elektrik işlerinin teknik şartnamede anlatıldığı şekilde, verilen standartlara uygun olarak kusursuz, eksiksiz, sanat ve fen kurallarına uygun biçimde tamamlanması ve tam çalışır vaziyette anahtar teslimi idareye teslim edilmesi işidir.B. UYGULAMA ESASLARI

1. İnşaat kapsamında yapılacak tüm elektrik tesisatı işleri bu şartname ve onaylı projesi kapsamında yapılacaktır. Yapılacak tüm işlerde Bayındırlık Bakanlığının Elektrik Genel Şartnamesi esas alınacaktır.

2. Onaylı projede ve şartnamede belirtilmeyen teknik hususlar, eksiklikler ve yapılması teknik zorunluluk gerektiren işler idarenin öngöreceği ve işin tekniğine uygun şekilde yapılacaktır.

3. Onaylı proje teknik şartname ve mahal listesinde çelişen teknik hususlar ortaya çıkması halinde teknik şartname esas alınacaktır. Teknik şartnamede belirtilmeyen veya detaylı tarif edilmeyen hususlarda onaylı projesine uygun olarak yapılacaktır.

4. Onaylı projelerin uygulanması ve ilgili resmi mercilerden onay alınmasını gerektiren veya kabul muayene ve devreye alma işleri için talep edilebilecek tüm masraflar yüklenici firma tarafından karşılanacaktır.

5. Yüklenici firma işe başlamadan önce mevcut altyapıyı (su hattı, tafics hattı, elektrik hattı, kanalizasyon hattı, v.s.) detaylı bir şekilde inceleyecek, binaların temel hafriyatı ve kablo

kanallarının kazılması esnasında mevcut altyapıya zarar vermeyecek şekilde gerekli tedbirleri alacaktır. Binaların inşaat sahasında herhangi bir altyapı tesisi olması halinde, kontrol teşkilatının talimatı doğrultusunda yüklenici firma tarafından ücret talep edilmeksizin mevcut altyapı tesisi deplase edilecektir. Mevcut altyapıya zarar verilmesi halinde kontrol teşkilatının talimatı doğrultusunda zarar gören kısım derhal onarılacak veya yenisi ile değiştirilecektir.

6. Kablo kanalı imalatı esnasında sökülen asfalt kaplama, bordür, çim, v.s. gibi yapılar imalatın tamamlanmasını müteakip eski haline getirilecektir.

7. Elektrik şebekesinin yenilenmesi ve mevcut şebekenin söküm işleri Kışla en az süre elektriksiz kalacak şekilde planlanacaktır.
C. UYULACAK STANDARTLAR

Projede belirtilen tesisatların uygulamasında ve kullanılacak ekipmanda aşağıda belirtilen standart ve yönetmelikler geçerlidir. Yetersiz kalması durumunda uluslar arası standartlara bilgi için başvurulacaktır. Gerektiğinde ilgili şartnamelerin veya standardın yorumlanması idare ve kontrol mühendisliği tarafından yapılacaktır.

Standartlar:
Özel TEKNİK Şartname ve Birim Fiyat Tarifi.


 • Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Yönetmelikleri.

 • Elektrik İç Tesisat Yönetmeliği.

 • Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği.

 • Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yönetmeliği.

 • TEDAŞ Elektrik Enerjisi Tesisleri Proje Yönetmeliği.

 • Anma akımı 1KV ‘un Üzerinde Olan Kuvvetli Akım Tesisleri

 • Elektrik Dağıtım Tesisleri Genel Teknik Şartnamesi.

 • Elektrik Tesisleri Kabul Yönetmeliği.

 • Elektrik Tesislerinde Emniyet Yönetmeliği

 • TSE Paratoner yönetmeliği .

 • EMO Yüksek Yapılar Yönetmeliği.

 • IEC, VDE, DIN, BS, NEC Standartları

 • Yangın tesisatında TS EN 54 onay sertifikası


D. MALZEME OLURLARI VE KABULÜ

İş Mahallinde kullanılacak tüm elektrik malzemeleri en iyi kalite, standart, proje, keşif ve teknik şartnamelere uygun olacaktır.

Tüm malzemeler kontrollüğün oluru ve İdarenin onayı ile kesinlik kazanacaktır.

Malzemeler, ilgili firmaların en son teknolojisine göre üretilmiş malzemeler olacak kesinlikle üretimden kalkmış malzeme kullanılmayacak imalatçı firmanın yedek malzeme garantisi ve bakımı gerektiren malzemeler için geçici kabulden sonra bir yıllık bakım şartlarını belirtir bakım ve onarım taahhütnamesini onay esnasında verecek olup bu işle ilgili olarak herhangi bir ücret talep etmeyecektir. Malzemelerin yeterli miktarda ve zamanında sipariş edilmesi yüklenicinin sorumluluğundadır.

İmal edilecek malzemelerin detay ve resimleri idareye teslim edilecek ve onayını müteakip imalata başlanacaktır. Gecikmeden dolayı doğacak sorumluluk yükleniciye ait olacaktır. Bu imalatın gecikmesinden dolayı müteahhit hiçbir hak iddia edemez.

Teklif edilen malzemeler için birer adet örnek verilecek herhangi bir sebeple verilemeyen malzemelerde test sonuçlarını içeren kataloglar verilecektir.

Şantiyeye gelen bütün malzemelerin orijinal sevk irsaliyelerinden birer nüsha öncelikle kontrollüğe verilecektir. Orijinal sevk irsaliyesi verilmeyen ve onayı alınmayan hiçbir malzeme kesinlikle kullanılmayacaktır.

Kullanılacak bütün malzemelerin kalite, garanti ve standart belgeleri idareye teslim edilecektir. Sistemin Geçici Kabulünü, yüklenici iş bitiminde inşaatın bütün imalatı, MSB İnşaat Emlak ve NATO Enf. Dairesi Başkanlığınca oluşturulacak heyet tarafından geçici ve kesin kabulü yapılacaktır.

Geçici kabul ile ilgili tüm harçlar yüklenici tarafından karşılanacaktır.


 1. ÖLÇÜM ve TESTLER

Yüklenici, işin seyri esnasında, binada bulunan herhangi bir sistemin test yapılması kontrol mühendisince istenildiğinde, tüm alet edevatı temin ederek gerek kontrollükle beraber ve gerekse ilgili kurumlara tüm masrafları yüklenici tarafından karşılanmak üzere test ettirmek zorundadır. 1. KULLANMA - BAKIM TALİMATI, AS-BUİLT PROJE VE EĞİTİM VERİLMESİ

Yüklenici imalatını ve montajını yapacağı tüm sistemlere ait Türkçe kullanma, bakım ve işletme talimatları ile bağlantı şemalarını bir asıl beş kopya olarak hazırlayarak idareye verecektir. İdarenin isteği doğrultusunda cihazlarla ve işletme ile ilgili gerekli ve yeterli eğitimi idarece belirtilecek personele ücretsiz verecektir. Yüklenici, işin sonunda yapılan işlerle ilgili son durumu gösterir as-built projelerini idareye sunacaktır.

G. GARANTİ

Yüklenici işin genel kabulüne kadar malzeme ve tesisattan sorumludur. Binada bulunan tüm sistemleri eksiksiz çalışır durumda tesis edecek, işin geçici kabulünü müteakip bir yıl süreyle kullanma hatası dışındaki arızaları derhal bilabedel gidermekle sorumludur. Tamiri gerektiren parçaların tamiri bir ay içerisinde giderilmezse bu işin garanti süresi bir ay uzatılır ve bu süre içinde tamiri yapılmayan parçalar, piyasadan idarece müteahhit namına yaptırılarak müteahhidin teminatından kesilecektir. Yüklenici ilgili kısım teknik şartnamelerinde ayrıca belirtilmemiş olsa bile bütün sistemlere ait garanti belgelerini geçici kabul tarihinden itibaren garantisi başlamak kaydıyla idareye teslim edecektir.H. ELEKTRİKSEL İŞARETLEME

GENEL

 1. Bu kısımda elektriksel maddeler, ekipmanlar ve tesisatın işaretlenmesini içermektedir. Aşağıda, bunlarla sınırlı olmamakla beraber, elektriksel işaretleme parçaları için gereken şartlar bulunmaktadır:

a.) Yeraltı elektrik kablo işaretleri

b.) Kablo yolları, kablo ve iletkenler için işaretleme etiketleri

c.)Kullanım talimatı işaretleri

d.)İkaz ve uyarı işaretleri

e.)Ekipman etiket ve işaretleri


 1. Aşağıda belirtilen kısımlara (projesinde mevcut olması durumunda) yukarıdaki etiketleme ve işaretleme yürürlükteki standartlara göre yapılacaktır.

   1. Panolar, elektrik kabinleri ve muhafazaları

   2. Kapalı elektriksel öğeler için geçiş kapı ve panelleri

   3. Şalterler ve tali panolar

   4. Motor kontrol panoları

   5. Motor yol vericiler

   6. Basmalı buton noktaları

   7. Güç transfer ekipmanları

   8. Kontaktörler

   9. Kontrol cihazları

   10. Trafolar

   11. Kesintisiz güç kaynakları (UPS)

   12. Akü rafları

   13. Telefon ve bilgi ekipmanları

   14. TV ekipmanları

   15. Yangın alarm ekipmanları ve panoları

 1. Ayırıcılar, kesiciler, push-buttonlar, pilot lambalar, motor denetim merkezleri ve etiketlemenin başka yerde gösterildiği panolar ve alarm/sinyal elemanları haricinde güç dağıtımı ve yukarıdaki denetim elemanları için etiketleme kullanılacaktır. Panolar için her kesicinin kontrol ettiği öğelerin açık işaretlemesini ve çerçeveli devre şemaları verilecektir.

 2. Etiketleri gösterilen yerlere ve görülmesi kolay ve ekipmanların işletim veya tamirlerini zorlaştırmayacak noktalara yerleştirilecektir.


İKİNCİ BÖLÜM

KUVVETLİ AKIM TESİSATI

701.201 Önden kapaklı saç pano

Takriben 1.800 mm. yükseklik, 350 mm. derinlik ve 500 mm. eninde köşebent veya profil demirden iskelet üzerine 2 mm.lik DKP sac kaplamış , tamamen kapalı, tablo ön veya arka veya her iki yüzünde kilitli kapaklı cihazların konması için pano üzerine projesine göre gerekli deliklerin açılması, tablo iç ve dış iskeletin pas ve dış etkilere karşı istenilen renkte fırın ve selülozik boya ile boyanması cihaz bağlantıları için her nevi ufak malzeme ve işçilik dahil yerine montajı.KULLANILACAĞI YER:

704.100 Sıva üstü saç tablolar

Pano yapılması gerek görülmeyen yerlerde kullanılmak üzere, en az 1 mm. kalınlığında DKP, sacdan sıva üstü tablo tesis edilecektir. Tablo üç kısımdan müteşekkil olacaktır. Kilitlenebilir bir kapağı, köşebent veya profil iskeletti sac kutu ve yale anahtarla açılabilen kilidi, tablo üzerine konulacak cihazları taşıyan şasi üzerinde tablodaki cihazlara kumanda için gerekli delikler bulunan iç kapak, sac kutu kaynaklı olarak yapılacak ve üzerinde şasinin kolayca takılıp çıkarılmasını sağlayacak irtibat imkanları bulunacaktır. Kutunun projesine göre çeşitli iletkenlerin gireceği tarafta bir açıklık bulunacak ve bu açıklık kutuya vidalı olarak tespit edilen bir sac kapakla kapatılacaktır. Kablo girişleri için gerekli delikler kapak üzerinde açılacak ve delik ağızlarına iletken izolesinin bozulmaması için bakalit veya plastik rakor monte edilecektir. Şasi köşebent veya kıvrılarak profil verilmiş DKP, sacdan yapılacak tablo üzerine konulacak. Bütün cihazları, klemensleri v.b. malzemeyi üzerine tespit etmek mümkün olacaktır. Tablodaki cihazlara kumanda için üzerinde delikler bulunan iç kapak şasi üzerine kolayca tespit edilir durumda olacaktır. İç kapak söküldüğünde tablo içindeki bütün bağlantılar ve cihazlar meydana çıkacak, ayrıca bu kapak üzerine her cihaz için etiketler bulunacaktır. Yukarıda adlan verilen üç kısmın tablo yerinden sökülmeden birbirinden ayrılması mümkün olacaktır. Tablonun üzerindeki cihazlar yerleştirilmesine ait projeler tip projelere göre hazırlanacak idareye onatılacak bundan sonra imalata, geçilecektir. Tablo üzerindeki faz hatları için gerekli sayıda TS 6429'a uygun olarak gri, siyah ve kahverengi renklerle boyalı yanmayan tipte klamens veya bara, açık mavi boyalı nötr ve yeşil/sarı boyalı topraklama haraları bulunacak, bütün demir kısımlar bir kat sülyen ve iki kat mat tabanca boyası ile boyanacak ve tablo kapağı bükülgen iletkenle ana gövdeye bağlanıp topraklanacaktır. Tablonun temini, işyerine nakli ve montajı. Her nevi malzeme ve işçilik dahil işler halde teslimi.

İç kapak alanı, onanlı projedeki değerle karşılaştırıldıktan sonra bu alanın m2'sine göre ödeme yapılacaktır. Bu bedele her türlü ufak malzeme, boya, bağlantı, montaj dahildir. Tablo üzerindeki sigorta şalter v.b. ile topraklama tesisatı bedeli ayrıca ödenir.HAZIRLAYAN

KONTROL EDEN

ONAYİ-
Kataloq: ihale
ihale -> T. C. Başbakanlik özelleşTİrme idaresi BaşkanliğI İstanbul iLİ, bakirköY İLÇESİ, ataköY 7-8-9-10. Kisim mahallesi 1091 ada 12 no’lu parsel’ de kayitli arsa
ihale -> Tcdd bölge müDÜRLÜĞÜ tekniK Şartname işin Adı : : Van Kapıköy Hattındaki 9 ad. Menfezde bakım onarım ve tadilat işleri yapılması İşi Sayfa
ihale -> 5 (BEŞ) adet schindler marka personel (İnsan) taşima asansöRÜNÜN “asansöR İŞletme, bakim ve periyodik kontrol yönetmeliĞİ” kapsaminda ruhsatlandirma hizmetleri alimina yönelik standartlar ve yapilmasi istenilen kontrol iŞlemleriNE
ihale -> T. C. Başbakanlik özelleşTİrme idaresi Başkanliği ankara iLİ, GÖlbaşI İLÇESİ, kizilcaşar-imar mahallesi
ihale -> MersiN İLİ, tarsus iLÇESİ, yenice atalar mahallesi, 72 ada no’lu parseldeki

Yüklə 80 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə