Instituţia de învăţământ superior Universitatea Tehnică din Cluj-NapocaYüklə 68,86 Kb.
tarix11.08.2018
ölçüsü68,86 Kb.
#69232

Instituţia de învăţământ superior Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca


Facultatea Facultatea de Construcţii

Catedra/Departamentul: Construcţii de beton Armat si Construcţii metalice

Poziţia postului Profesor poziţia 7,

Disciplinele postului: Construcţii metalice

Domeniul de competenţă: Inginerie Civilă


FIŞA CANDIDATULUI


Pentru postul de

PROFESOR UNIVERSITAR

publicat în Monitorul Oficial al României nr.240 din data de 10.04.2008

Candidat: CAMPIAN CRISTINA MIHAELA Data naşterii: 01.09.1965

Funcţia actuală Conferenţiar Data numirii în funcţia actuală 01.10.2004

Instituţia Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca

1.Studiile universitare


Nr.crt

Instituţia de învăţământ superior

Şi Facultatea absolvităD o m e n i u l

Perioada

Titlul acordat

1


Universitatea Tehnica Cluj-Napoca

Facultatea de construcţii


Construcţii


1983-1988


Inginer constructor
2.Studiile de doctorat


Nr.crt

Instituţia organizatoare de doctorat

D o m e n i u l

Perioada

Titlul ştiinţific acordat


Universitate Tehnica Cluj-Napoca

Institutul de Stiinte Aplicate Rennes, Franta

Doctorat in cotutelă


Inginerie Civila
Genie Civil

Mechanique des Structures1995-2001
1995 (1 martie-20 iulie)

1996 (8martie-15 iulie)

1998( 5 martie-20iulie)

2001(15 iulie- 30august)Doctor Inginer
Docteur

(doctorat în co-tutela)

3.Studii şi burse postdoctorale (cel puţin 6 luni)


Nr.crt

Ţara, Instituţia

D o m e n i u l

Perioada

Tipul de bursă


4.Poziţiile didactice/profesionale


Nr.crt

I n s t i t u ţ i a

D o m e n i u l

Perioada

Titlul /postul didactic sau gradul/postul profesional

1.

2.

3.4.
5.

Trustul Antrepriza de Lucrări Speciale şi Izolaţii Tehnologice Bucureşti (TAGLSIT)

Universitatea Tehnica Cluj-Napoca

Universitatea Tehnica Cluj-Napoca

Universitatea Tehnica Cluj-Napoca


Universitatea Tehnica Cluj-Napoca

Executie si proiectare


Construcţii Metalice

Construcţii Metalice

Construcţii Metalice si Mixte otel-beton

Construcţii Metalice si Mixte otel-beton


1988-1991


1991

1991-1997

1997-2004
2004

inginer stagiar


Preparator

Asistent universitar

Sef de lucrari
Conferentiar universitar

5.Realizările profesional-ştiinţifice


Calitatea activităţilor didactice/

profesionaledin FIŞĂ DE EVALUARE

- Evaluarea din partea colegilor: Foarte bine;

- Evaluarea din partea studentilor Foarte bine;

Calificativ : Foarte bine.


Contibuţii la dezvoltarea activităţilor didactice-profesionale din domeniu


Din Autoevaluare

ACTIVITATI DIDACTICE DE PREDARE SI PREGATIRE PRACTICA A STUDENTILOR SI MASTERANZILOR Facultătii de Constuctii

Responsabil cursuri la disciplinele: “Construcţii metalice”, partea I , II şi III în cadrul studiilor de licenţă precum şi "Reabilitarea structurilor metalice în cadrul şcolii doctorale şi a ciclului de studii aprofundate. Indrumator proiect şi lucrări de laborator în cadrul disciplinei “ Construcţii metalice

Modernizarea bazei materiale informaţionale prin asigurarea unor surse informaţionale de actualitate

Elaborarea de cărţi de specialitate, note de curs, diferite materiale didactice în format multimedia, îndrumarea activităţii practice a studenţilor.

ACTIVITATI DE INDRUMARE A STUDENTILOR:.îndrumarea lucrărilor de licenţă peste 43 de lucrari de licenta si de disertatie cu subiecte preponderent din domeniul Construcţiilor metalice si mixte otel-beton, Participare ca membru în comisii de licenta si master - studii aprofundate

Indrumător de an la anul IV şi V Inginerie Economică, îndrumător de an la anul IV CCIA

Organizator al Sesiunii Nationale Stiintifice Studentesti, editia VII, aprilie 2008, editorul lucrarilor. Coordonator “Construct Info”, organizator al manifestarii “Porţile deschise ale Facultăţii de Construcţii Cluj”, coordonarea vizitelor la facultatea de Construcţii a elevilor şi cadrelor didactice de la mai multe licee din tara.

PARTICIPARE în COMISII DE CONCURS :

Membru în Comisia de Admitere a Universitaţii Tehnice Cluj (2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007). Reprezentantul Facultăţii de Construcţii în cadrul comisiei la nivel de universitate pentru elaborare a „Ghidul Studentului UTCN” pentru anii 2005-2006, 2006-2007, 2007-2008, membru în comisia de licenta, în comisii concurs ale unor cadre didactice , în comisii de examen din cadrul studiilor de doctorat si a studiilor aprofundate, presedintele juriului Sesiunii Nationale stiintifice studentesti 2008 (sectiunea CCIA).

CONTRIBUŢII LA DEZVOLTAREA DIMENSIUNII EUROPENE A INVĂŢĂMÂNTULUI

IN CONSTRUCŢII

Doctor al Institutului de Stiinte Aplicate Rennes, Franta (doctorat realizat în co-tutela cu UT Cluj) http://www.insa-rennes.fr/ rech= campian

Coordonator al programelor SOCRATES cu INSA Rennes, Franta şi Politecnico di Bari, Italia

Indrumator lucrare de licenţă a 8 absolvenţi care şi-au pregătit diploma în cadrul unor programe Erasmus-Socrates la universităţi din strainătate (City University Londra, INSA Rennes, Trento, Institutul Superior Tehnic Lisabona).Cercetător invitat la Laboratorul LSMA al INSA Rennes, Franţa de către profesorul Jean-Marie Aribert (care este membru în comisiile la nivel european de elaborare a Eurocode 3, Eurocode 8 si Eurocode 4).
.

Contribuţii la dezvoltarea cercetării în domeniu


Granturi Internationale :

Contract nr 71-015/2007 – Programul “Parteneriate în domenii prioritare”, denumire “ Pulberi si materiale nanaocristale magnetice moi, pe baza de Fe si Ni, obtinute prin mecanosinteza, preparare, proprietati, realizarea de compacte nanocristaline pentru aplicaţii”, colaboratori :Institutul Neel, Matiere Condensee, Materiaux et Fonctions, Grenoble, Universitatea Babeş Bolyai, Institutul Naţional de Cercetare-dezvoltare pentru Inginerie Electrica, Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Tehnica, Institutul Naţional de Cercetare-dezvoltare pentru Fizica Materialelor.

Coordonator 2 proiecte internaţionale Socrates – Erasmus cu Institutul de Ştiinţe Aplicate Rennes, Franţa şi Politecnico di Bari, Dipartamento di Ingineria Civile e Ambientale,Bari, Italia.

Granturi nationale CNCSIS (1992-2008)-membru in echipă

 1. Contract nr 307/27.11.2007 Elaborarea Anexei Nationale la SR EN 1994-2:2006 Beneficiar Ministerul Dezvoltării, lucrarilor publice si amenajarii teritoriului

 2. Contract 34702/2005: Reducerea solicitarilor seismice utilizand izolatori si dispatori de energie , beneficiar MEC, contract tema A5/326

 3. Contract 3385/2004: Sisteme combinate de izolare a bazei si disipare a energiei pentru protectia antiseismica a Construcţiilor , MEC, contract tema A59/326

 4. Contract nr.33830, teama 70 CNCSIS, “Elemente si structuri compuse otel-beton – calculul stâlpilor cu secţiune mixtă oţel-beton”, 1999-2000 –coordonator

 5. Contract nr 5003, Tema 78 «  Studiu privind eficienta utilizarii în Construcţii a grinzilor metalice cu zveltete ridicata « Ministerul Cercetarii si Tehnologiei, 1998

 6. Contract nr 5003, tema 77 « Studiu privind aplicarea pretensionarii la consolidarea Construcţiilor metalice », Ministerul Cercetarii si Tehnologiei, 1998

 7. Contract nr. 5003, tema 76 «  Masuri tehnologice si de proiectare pentru reducerea fenomenului de fragilizare a otelului la elemente de de Construcţii metalice », Ministerul Cercetarii si Tehnologiei, 1998

 8. Contract nr.5003, tema 74 «  Masuri tehnologice si de proiectare pentru reducerea tensiunilor si deformatiilor din sudare la elemente de Construcţii metalice » Ministerul Cercetarii si Tehnologiei, 1998

 9. Contract nr 245B, Tema B1 “ Elemente si structuri compuse otel-beton”, Ministerul Cercetarii si Tehnologiei , 1997

 10. Contract nr. 586, Tema A1, «  Elemente si structuri compuse otel-beton – Cercetari pe conectori » Ministerul Cercetarii si Tehnologiei, 1997

 11. Contract nr 134, «  Analiza dinamica a structurilor de rezistznta alcatuite din elemente cu sectiune compusa otel-beton », Ministerul Cercetarii si Tehnologiei 1994, 1995

 12. Contract nr 50/94 “ Fise bibliografice privind structurile mixte otel-beton”, I.P.C.T.S.A., 1994

 13. Contract nr 1081B, Tema A17 “ Ductilitatea sectiunilor mixte otel-beton”; Ministerul Invatamantului, 1992, 1993

 14. Contract nr 52/93 “ Elemente si structuri compuse otel-beton”, Ministerul Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului, 1993

 15. Contract nr 78F/1991; “Ductilitatea sectiunilor mixte otel-beton”, Ministerul Invatamantului, 1991

Contracte de cercetare interne UTCN (in ultimii 5 ani) 12– din care 9 director contract, 3 membru în colectiv ( din Autoevaluare).

(în paralel în ultimii 4 ani, peste 35 proiecte de expertizare proiectare cu terţi, dintre care la peste 30 dintre ele şef de proiect).Contribuţia ştiinţifică

Menţionarea a cinci lucrari ştiinţifice reprezentative publicate
A. Cărţi

Total 6 cărţi de specialitate, din care 4 în ultimii 5 ani – 1 unic autor, 2 prim autor, 3 coautor

Toate cărţile au fost publicate în edituri recunoscute CNCSIS (UT Press, Mediamira, Bridgeman Ltd ) avand ISBN şi referenţi ştiinţifici.B. Articole, studii publicate în volume ale manifestărilor stiintifice:

Total

Unic autor

Prim autor

coautor

66 articole/studii

15

24

27

5 lucrări apărute la editura Taylor Francis Group London /Leiden /Philadelphia /Singapore

(Numarul din paranteza reprezinta “din care numărul de lucrări din ultimii 4 ani”)


Criteriu

Număr

Subcriteriu

Număr

Teza de doctorat

Teză în cotutelă cu INSA Rennes, Franţa


1


Publicată atât în limba română cât şi în limba franceză

1

Cărţi, manuale

6 (4)


Cărţi

3 (2)

Manuale (curs)

2(1)

Litografiate

1(1)

Articole /studii în reviste de specialitate de circulaţie internatională sau recunoscute CNCSIS

18(10)


Internatională şi comitet de lectură internaţional

1(1)


Reviste recunoscute CNCSIS

17(9)

Articole/studii la manifestări ştiinţifice internaţionale (în ţară şi în străinătate)

34(17)


Manifestari internationale din tara

21(13)

Manifestari internationale din strainatate

13(4)

Articole/studii în alte reviste de specialitate

4 (4)

Alte reviste de specialitate

4(4)

Membru colectiv de redacţie Constructmagazin

Articole la manifestari stiintifice nationale

10(8)

-

10(8)

 1. Cristina Campian “Some aspects regarding the design of fillet weld connections according to Eurocode 3/2003 and the Romanian Standards 10108/0-78”,Proceedings of the International Conference “Construcţii 2008 – C55”, 9-10 May 2008, Cluj-Napoca, Acta Technica Napocensis, section Civil Engineering, 51,vol I, ISSN 1221-5848 pag. 315-320

 2. Cristina Campian - „ Structural expertise of steel structures”, GNP 2008 Proceedings , University of Montenegro, Faculty of Civil Engineering : International Conference „ Civil Engineering – Science and Practice” vol. II, Zabljak, Muntenegru, 3-7.03.2008, , ISBN 978-86-82707-15-8 , pag 119-124

 3. Cristina Campian – „ Finite element model for composite steel-concret columns”, INDIS 2006- Planning, Design Construction and Renewal in the Construction Industry, 10th National and 4 th International Scientific Meeting, University of Novi Sad, Faculty of Technical Science, Institute for Civil Engineering, Engineerg Chamber of Serbia and Yugollav Engineering Academy- Novemeber 22-24, 2006, ISBN 86-7892-016-5, pag 137-145

 4. Cristina Campian , V.Pacurar , I.Petran, R.Balc „Monotonic and cyclic behaviour of fully encased composite columns”, - Steel, a new and traditional material for building, Proceedings of the international conference în metal structures ICMS 2006, Poiana Brasov, Romania, september 20-22, 2006, Editura Taylor &Francis, London/ Leiden/ New York/ Philadephia /Singapore , ISBN 0415408172, pag 351-356

 5. Jean-Marie Aribert, Cristina Campian, Vasile Pacurar „Etude expérimentale et interpretation analytique du comportement statique et cyclique de poteaux mixtes acier flechis par une charge transversale ”, Revue „Construction metalliques”, 4/2004, Centre Technique de la Construction metallique (CTICM) Certificat d’inscription a la Commission Paritaire des Publication et Agences de presse no 812 ADEP, Imprimerie Nouvelle, 45800 Saint Jean de Braye, 411441L, ISSN 0045-8198 , Paris, Franta, pag 3-22 ( http://www.cticm.eu/)Recunoaşterea realizărilor ştiinţifice şi profesionale

(ultimii 4 ani)Referinţe:

http://www.taylorandfrancisgroup.com/

http://www.cticm.eu/ Centre Technique Industriel de la Construction metallique (CTICM ) Paris, Franta

http://www.insa-rennes.fr/ rech=campian

http://www.ad-astra.ro/whoswho/

http://www.stessa2003.unina.it/

 • Doctor al INSA Rennes, Franta

 • Secretar Ştiinţific al Facultăţii de Construcţii

 • Speaker invitat - prelegere în plen „ L’acier dans la construction moderne”, ca fost bursier al Statului Francez, oct 2005, Simpozion internaţional organizat de Centrul Cultural Francez , INSA Rennes, Arcelor Group Luxemburg si Universitatea Politehnica Timisoara

 • Chaiman de profil la conferinţele internaţionale IASS 2005- Bucuresti, INDIS 2006 – Novi Sad, Serbia, GNP 2008 – Zabljak,Muntenegru.

 • Cercetător invitat în Franta, INSA Rennes, 2004, Laboratoire de Mechanique des Structures (LSMA) în cadrul unui contract de cercetare INSA Rennes şi Arcelor Group Luxembourg

 • Membru comisia de AUDIT pentru cercetare a UT Cluj - 2005

 • Reponsabil delegat al Facultăţii de Construcţii în comisia Universitatii Tehnice Cluj pentru acreditarea secţiei CCIA din cadrul evaluării ARACIS (am intocmit si sustinut toate documentele necesare acreditarii)

 • Membru în comitetul de organizare a conferintei internatioale Construcţii 2008 – C55

 • Responsabil-organizator din partea Facultăţii de Construcţii al Targului de servicii academice Universitaria( 2007)

 • Reprezentantul Facultăţii de Construcţii în cadrul comisiei IRC la nivelul universitatii

 • Responsabil profil AR în cadrul Laboratorului Central al Facultăţii de Construcţii (acreditat grad I)

 • Organizator al Sesiunii Naţionale Stiinţifice Studenţeşti, ediţia VII, aprilie 2008, editorul lucrărilor.

 • Coordonator “Construct Info” 2008

 • Reprezentantul Facultăţii de Construcţii în cadrul comisiei universitare pentru elaborarea „Ghidul Studentului UTCN”

Afilieri la organizaţii profesionale

 • expert Evaluator proiecte AMCSIT

 • expert Evaluator imobiliar ANEVAR

 • AICPS - Asociaţia Inginerilor Constructori Proiectanţi de Structuri

 • APCMR - Asociaţia Producătorilor de Construcţii Metalice din România, afiliată Convenţiei Europene de Construcţii Metalice (ECCS)

 • membru în colectivul de redacţie al revistei Constructmagazin, Targu Mures www.constructmagazin.ro

 • membru în comisii de examen, participare în comisii de specialitate pentru ocuparea

unor posturi în învăţământul superior


Secretar ştiinţific al Senatului Candidat,

Prof.dr.ing. Daniela MANEA Conf. Dr ing Cristina Mihaela CAMPIAN

Consiliul naţional de atestare atitlurilor , diplomelor şi certificărilor universitareComisia de specialitate
Data analizării dosarului
Propunerea comisiei

SĂ SE CONFIRME/SĂ NU SE CONFIRME

Sinteza argumentării comisie

Decizia C.N.A.T.D.C.U.

SĂ SE CONFIRME/SĂ NU SE CONFIRME

Data reuniunii C.N.A.T.D.C.U.
Preşedintele Comisiei de specialitate

Nume Prenume

Semnătura

Yüklə 68,86 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

gir | qeydiyyatdan keç
    Ana səhifə


yükləyin