Instrucţiuni pentru candidaţii la licitaţIEYüklə 149,85 Kb.
səhifə1/4
tarix12.01.2019
ölçüsü149,85 Kb.
#96457
  1   2   3   4


INSTRUCŢIUNI PENTRU CANDIDAŢII LA LICITAŢIEReferinţa publicaţiei: MIS-ETC 988 – RFP 1.4.2./3 – licitatie repetata

Denumirea Contractului: CONSTRUCTIA LABORATORULUI VAMAL IN CHISINAU

Procedura: Licitatie Publica Deschisa (locala) - repetata

Proiectul: IMPEFO – Imbunatatirea cooperarii transfrontaliere intre Moldova si Romania in domeniul produselor alimentare si petroliere (MIS-ETC 988)

La depunerea Ofertei pentru licitaţie, candidatul acceptă în întregime şi fără vreo restricţie Condiţiile speciale şi Condițiile Generale care guvernează contractul, ca singura baza pentru aceasta procedura de licitaţie, oricare ar fi condiţiile sale proprii, la care va renunţa. Ofertanţii trebuie să examineze atent şi să respecte toate instrucţiunile, formele/formularele, prevederile contractuale şi specificaţiile conţinute în acest Dosar de licitaţie. Depunerea unei Oferte pentru licitaţie, fara continutul tuturor informaţiilor şi documentaţiei solicitate în termenul limită specificat va duce la respingerea Oferte Dvs. Nu se va lua in considerare nici o rezervare expusa in Oferta referitor la dosarul de licitatie; aceasta poate duce la respingerea imediată a ofertei fără o evaluare ulterioară.Aceste instrucţiuni stabilesc reguli de depunere, selectare şi implementarea contractelor finanţate prin această Invitatie la Licitatie, conform prevederilor Ghidului practic pentru procedurile de contractare pentru acţiunile externe pentru Uniunea Europeană (Practical Guide to contract procedures for EU external action (PRAG)), care se aplică acestei proceduri de licitaţie. Ghidul practic este disponibil la adresa web: http://ec.europa.eu/europeaid/work/procedures/index_en.htm).

Table of Contents


INSTRUCŢIUNI PENTRU CANDIDAŢII LA LICITAŢIE 1

PARTEA GENERALA 4

1.INSTRUCŢIUNI GENERALE 4

2.FINANŢAREA 4

3.PARTICIPAREA 4

4.O SINGURA OFERTA DIN PARTEA OFERTANTULUI 5

5.CHELTUIELILE DE LICITAŢIE 5

6.VIZITE IN TEREN 5

DOCUMENTATIA DE TENDER 6

7.CONŢINUTUL DOCUMENTELOR DE LICITAŢIE 6

8.EXPLICAŢII PRIVIND PROCEDURA DE LICITAŢIE 6

9.MODIFICĂRI LA DOCUMENTELE DE LICITAŢIE 6

PREGĂTIREA OFERTEI 7

10. LIMBA OFERTEI 7

11. CONŢINUTUL ŞI PREZENTAREA OFERTELOR 7

12. INFORMATIA / DOCUMENTELE CARE VOR FI PREZENTATE DE OFERTANT 7

12.1.Toate Ofertele trebuie să cuprindă următoarele informatii si documente completate în mod corespunzător: 7

12.2.Pentru a fi consideraţi eligibili pentru atribuirea contractului, candidaţii trebuie să prezinte dovezi că întrunesc criteriile de selectare. Aceasta trebuie prezentată de catre ofertanti, folosind Formularele stabilite descrise in punctul 12.1. şi în oricare formular adaugator pe care candidaţii ar dori să le utilizeze. 10

12.3.Ofertele depuse de către companii în parteneriate care formează o intreprindere mixta / consortium trebuie să îndeplinească, de asemenea, următoarele cerintele: 11

13.PREŢUL LICITAŢIEI 11

14.PERIOADA DE VALABILITATE A DOSARELOR DE LICITAŢIE 12

15. GARANŢIA DE LICITAŢIE 12

16. SOLUŢII DE ALTERNATIVĂ 13

DEPUNEREA OFERTELOR 13

17. SIGILAREA, MARCAREA SI DEPUNEREA (SEALING, MARKING AND SUBMITTING) 13

18.EXTINDEREA DATEI LIMITĂ PENTRU DEPUNEREA OFERTELOR 13

19. OFERTE DEPUSE CU ÎNTÂRZIERE 13

20.MODIFICAREA ŞI RETRAGEREA OFERTELOR 13

DESCHIDEREA ŞI EVALUAREA OFERTELOR 14

21. DESCHIDEREA OFERTELOR 14

22.EVALUAREA OFERTELOR 14

23.CORECTAREA ERORILOR 15

ATRIBUIREA CONTRACTULUI 16

24.CRITERII PENTRU ATRIBUIREA CONTRACTULUI 16

25.NOTIFICAREA SELECTĂRII CÂŞTIGĂTORULUI, CLARIFICAREA CONTRATULUI 17

26.SEMNAREA CONTRACTULUI ŞI GARANŢIA DE BUNĂ EXECUŢIE A CONTRACTULUI 18

27.PROCEDURA DE ANULARE A LICITAŢIEI 18

28.CLAUZE DE ETICĂ 18

29.LITIGII 20PARTEA GENERALA
 1. INSTRUCŢIUNI GENERALE

  1. Candidaţii la licitaţie trebuie să aplice pentru întregul volum de lucrări solicitate în dosarul de licitaţie. Ofertele pentru loturi incomplete de lucrări nu vor fi acceptate.

  2. Termeni licitatiei:
DATA

ORA*

Intilniri de clarificari*

9 ianuarie, 2014

10:00

Vizite de teren*

9 ianuarie, 2014

11:00

Termenul limita pentru solicitarea clarificarilor de la Serviciul Vamal

14 ianuarie, 2014

17:00

Termenul limita pentru care informatiile suplimentare sunt emise de Serviciul Vamal

24 ianuarie, 2014

17:00

Termenul de depunere a ofertelor

05 februarie 2014

09:30

Sesiunea de deschidere a ofertelor

05 februarie, 2014

10:00

Data de instiintare a ofertantului cistigator

Cel tirziu 30 zile dupa data limita pentru depunerea ofertelor*

-

Semnarea contractului

Cel mult 45 de zile dupa data limita pentru depunerea ofertelor

-

* Toate orele sînt în concordanţă cu fusul orar al Republicii Moldova

* Data provizorie


 1. FINANŢAREA

Proiectul este finantat de Uniunea European si co-finantat de Serviciul Vamal al Republicii Moldova in conformitatea cu regulile Programului Operational Comun al UE Romania-Ucraina-Moldova 2007-2013. 1. PARTICIPAREA

  1. Participarea la licitaţie este deschisă în mod egal pentru toate persoanele juridice [ofertantii participînd fie individual fie în grup (consortium)] care sunt stabilite în unul din statele Membre ale UE sau dintr-o ţară sau teritoriu a regiunilor reglementate si/sau autorizate de instrumentele specifice aplicabile la Programului Operational Comun al UE Romania-Ucraina-Moldova 2007-2013, programul de la care contractul este finantat. Participarea la licitaţie de asemenea este deschisă pentru organizatiile internationale. Participarea persoanelor fizice este guvernata direct de instrumentele specifice aplicabile de programul de la care contractul este finantat.  1. Aceste condiţii se referă la toate statele sus menţionate şi la toate entităţile legale, companiile ori parteneriatele constituite de state mentionate mai sus. În scopul de a dovedi respectarea acestei reguli, ofertantii fiind persoane juridice, trebuie să prezinte documentele solicitate în conformitate cu legislatia Republicii Moldova. În caz de îndoială, Serviciul Vamal poate solicita ofertantului de a furniza dovezi care să demonstreze respectarea efectivă a criteriilor legate de "prezenta comerciala". In acest scop, persoana juridică va trebui să demonstreze că persoana lor juridică este creata în conformitate cu legislatia unui stat eligibil si care are sediul central într-un Stat eligibil. „Sediul Central” trebuie a fi inteles ca administratia centrală sau locul principal de activitate.  1. Cerinţele de eligibiltate detaliate în subclauzele 3.1 şi 3.2 se aplică pentru toţi membrii intreprinderii mixte/consortium, toţi subcontractorii şi toţi furnizorii catre Ofertanti. Fiecare ofertant, fiecare subcontractor care oferă mai mult de 10 % din lucrări si fiecare furnizor care oferă mai mult de 10 % din lucrari trebuie să certifice că ei indeplinesc aceste conditii. Ei trebuie sa demonstreze eligibilitatea lor prin documente datate de cel mult 1 an înainte de data limită de depunere a dosarelor (i.e februarie, 2013), intocmita in concordanta cu legea sau practica lor nationala sau prin copiile documentelor originale care să ateste constituirea si / sau statutul juridic si locul de înregistrare si / sau sediul statutar si, în cazul în care acesta este diferit, locul Administratiei centrale. Serviciul Vamal poate accepta alte dovezi satisfăcătoare a acestor condiţii.  1. Persoanele juridice, companiile sau întreprinderile care cad sub incidenţa secţiunii 2.3.3 (criterii de excludere) a Ghidului Practic a procedurilor de contract pentru acţiuni externe a UE sînt excluşi de la participare în cadrul licitaţiei si atribuire a contractelor. Ofertanţii trebuie să depună declaraţii precum că ei nu se află în vreo una din situaţiile indicate în secţiunea 2.3.3 a Ghidului Practic a procedurilor de contract pentru acţiuni externe a UE. Ofertanţii care vor fi găsiţi vinovaţi în falsificarea declaraţiilor făcute pot fi supuşi unor amenzi financiare şi excluşi în concordanţă cu secţiunea 2.3.4 (Penalitati administrative si financiare) a Ghidului Practic.
  1. Situaţiile de excludere din subclauza 3.4 se aplică tuturor subcontractorilor şi furnizorilor participanti la tender.
  1. Limita maximă autorizată pentru subcontractare este de 30% din valoarea licitaţiei.1


 1. O SINGURA OFERTA DIN PARTEA OFERTANTULUI

O companie nu poate să aplice la o licitaţie concomitent ca individual, si in calitate de membru al unei intreprinderii mixte/consorţiu. Participarea unui Ofertant in mai multe Oferte concomitent va duce la discalificarea ofertelor pentru contractul in care aceasta parte este implicat. Aceiasi companie poate participa numai ca subcontractor in diferite oferte daca este justificat de natura specifica a pietei si acceptata de Serviciul Vamal al Republicii Moldova. 1. CHELTUIELILE DE LICITAŢIE

  1. Ofertantul va suporta toate costurile asociate cu pregătirea şi depunerea Ofertei. Serviciul Vamal nu va fi in nici un caz responsabil pentru acoperirea acestor costuri, indiferent de rezultatul procedurii de tender.
  1. Serviciul Vamal nu va fi responsabil şi nu va acoperi, în nici un caz, cheltuielile sau prejudiciile suportate de candidaţii la licitaţie, cu privire la vizita la faţa locului, inspectare sau alte aspecte ale licitaţiei.

 1. VIZITE IN TEREN

  1. Ofertantului trebuie să viziteze si sa inspecteze terenul pentru lucrari si imprejmuirile acestuia pentru a evalua, pe propria raspundere, cheltuiala si riscul, factori necesari pentru pregătirea Ofertei si semnarea contractului de lucrari. Data, ora, locul acestor vizite vezi para.1.2 din aceste Instructiuni.
  1. O intilnire de clarificare si/sau vizita in teren vor fi organizate de Serviciul Vamal. Data, locul si ora vezi in punctul 1.2 din Instructiuni.
  1. Procesele verbale ale Intilnirilor de clarificare si vizitelor in teren vor fi publicate pe pagina web www.customs.gov.md. Ca dovada a participarii, ofertantii vor primi Certificate de participare de la Serviciul Vamal.

Yüklə 149,85 Kb.

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə