Ipna compania “Teleradio-Moldova”


spectacole pentru copii – 49 oreYüklə 1,57 Mb.
səhifə2/12
tarix24.01.2019
ölçüsü1,57 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12

spectacole pentru copii – 49 ore
6. Volumul de emisie, producţie proprie


Radio Moldova 66% 5750,05 ore

Radio Moldova Muzical 100% 8395 ore

Radio Moldova Internaţional 100% 677,5 ore
7. Volumul de emisiuni reluate

Radio Moldova 24% 1551,15 ore

 1. Volumul de emisiuni achiziţionate

Radio Moldova 10% - 876 ore


 1. Volumul de emisie pentru ţări străine

Radio Moldova Internaţional 677,2 ore

Proiecte muzicale pentru UERT 25 ore

 1. Tematica emisiunilor radiofonice

Radio Moldova difuzează 90 de emisiuni, producţie proprie, care acoperă întreg spaţiul tematic.

Emisiuni informaive şi buletine de ştiri 38%

Emisiuni de dezbateri / tematică diversă 4,7%

Integrarea europeană a Republicii Moldova 2,5 %

Integritatea teritorială a Republicii Moldova 2,8%

Tematica economică 1,1%

Tematica istorică 0,7%

Tematica socială 2,1%

Tematica ştiinţifică 0,5%

Tematica educaţie, învăţământ 0,7%

Tematica medicală 1,5%

Tematica turistică 0,5%

Tematica juridică 0,5%

Tematica religioasă 0,2%

Tematica ecologică 0,5%

Programe pentru militari 0,5%

Emisiuni în limbile minorităţilor naţionale 4,5 %

Programe muzicale 28%

Programe cultural-artistice, literatură 8,2%

Divertisment 1,2%

Publicitate şi promo 1,3%


În cadrul colaborării cu UERT vom difuza programe de concert din ciclul “Musipop” – înregistări din spectacole cu public, concursuri şi festivaluri. Aceste înregistrări vor fi difuzate în ciclul de emisiuni “Radio Moldova – “Musipop” / zilnic – câte 55 de minute şi “Europa Muzicală” – săptămânal – câte 45 de minute /.

Tot în acest proiect “Musipop” Radio Moldova va expedia pentru difuzare altor posturi de radio – membre ale UERT programe de concert înregistrate în studiourile Radioteleviziunii şi în sălile de concert şi va participa la completarea antologiei sonore tematice UERT cu programe de genul “Cântece Pascale”, “Cântece de Crăciun”, “Arhive Sonore”, “Ziua Îndrăgostiţilor” etc. într-un volum de 25 de ore.


c) obiective ale politicilor de programe la TV Moldova 1 în anul 2010
Postul Moldova 1 are ca obiective prioritare în 2010 sporirea calităţii programelor proprii, mărirea spaţiului de emisie pentru buletinele de ştiri şi alte emisiuni informative, lansarea unor emisiuni noi de dezbateri pe teme politice, economice, sociale. În măsura în care răspund principiilor unei televiziuni publice, asigură diversitatea şi varietatea grilei de emisie, precum şi. în funcţie de popularitatea pe care o au, emisiunile existente vor fi păstrate şi îmbunătăţite sau suspendate, comasate cu altele asemănătoare, înlocuite cu unele noi. Evaluarea calităţii programelor şi modificările în grila de emisie se vor face cu ajutorul unui nou Consiliu artistic, creat până la sfârşitul lunii martie 2010. De asemenea, cu începere din 2010, o evaluare amplă a emisiunilor produse şi difuzate de Moldova 1 se va face anual. În paralel cu îmbunătăţirea producţiei proprii, Moldova 1 va relua colaborarea cu producătorii independenţi autohtoni.
1. Lista canalelor de televiziune, volumul emisiilor totale/zilnice


 • Moldova 1: volumul total de emisie – 24 ore/zi, 8760 ore/an (inclusiv 95 de ore revizie tehnică).

 • Moldova Internaţional: volumul total de emisie – 24 ore/zi, 8760 ore/an (inclusiv 95 de ore revizie tehnică).


2. Volumul de emisie rezervat programelor în limba de stat şi limbile minorităţilor naţionale


 • Moldova 1: în limba de stat – 6932 ore pe an (80 %); în limbile minorităţilor naţionale – 1733 ore pe an (20%)

 • Moldova Internaţional: 8231 ore 45 min (95%) în limba de stat

şi 433 ore15 min (5%) în alte limbi
3. Volumul de emisie rezervat filmelor artistice şi documentare, spectacolelor produse şi achiziţionate de companie


 • Moldova 1: Total: 548 ore/an – prima difuzare + 1742 – reluări = 2290 ore/an

 • Moldova Internaţional: 208 ore/an


4. Volumul de emisie anual rezervat producţiei proprii


 • Moldova 1: 8 ore/zi – prima difuzare + 9 ore emisiuni în reluare. Total anual: 2920 emisiuni originale +3285 ore emisiuni în reluare = 6205 ore

 • Moldova Internaţional: 8457 ore/an, dintre care 2784 producţie proprie (232 ore prima difuzare şi 2552 ore redifuzate) şi 5673 ore preluate de la Moldova 1


5. Proiecte de schimb de programe cu ţări străine


 • Moldova 1: total: 170 ore/an (Ambasadele cu sediul în Republica Moldova, Deutsche Welle, studiourile TV CSI)

 • Moldova Internaţional: 0 ore


6. Volumul de emisie a programelor destinate ţărilor străine
Moldova Internaţional: 24 ore/zi, 8760 ore/an (inclusiv 95 ore revizie tehnică).
7. Analiza emisiunilor-producţie proprie
Moldova 1 difuzează aproximativ 50 de emisiuni, producţie proprie. Majoritatea acestor emisiuni au o periodicitate săptămânală sau bilunară, dar sunt de o calitate jurnalistică neuniformă. Raportul cantitate/tematică avantajează emisiunile dedicate artei şi culturii, care pun accentul pe misiunea distractivă a televiziunii. Există 11 asemenea emisiuni („Mai in gluma, mai in serios”, „Miracolul dansului”, „Artelier”, „Cu noi la teatru”, „Studio Art plus”, „Evantai folcloric”, „La noi în sat”, „Dor”, „Templul muzicii”, „La mulţi ani”, „Vedete la bis”). Pe locul doi se află, în număr de 7, emisiunile destinate tinerilor şi copiilor („Fii tânăr”, „Abraziv”, „Erudit cafe”, „La datorie”, „Ring Star”, „Magazinul copiilor”, „Povestea de seară”). Alte 6 emisiuni reflectă viaţa minorităţilor naţionale („Unda Bugeacului”, „Găgăuz ogea”, „Petalo romano”, „Svitanok”, „Russkii mir”, „Sub acelaşi cer”). Moldova 1 difuzează 4 emisiuni cu elemente de dezbateri („Zona liberă”, „Vector european”, „Bună seara”, „Baştina”), câte o emisiune despre mediu („Terra Vita”), sănătate („Ghidul sănătăţii tale”), femei/familie („Dosarele secrete”), ştiinţă („Perpetuum mobile”), arhitectura şi design („Locuinţa mea”), morală şi religie („Lumina adevărului”), emigraţie („Moldovenii de pretutindeni”) etc. Lipsesc emisiunile dedicate temelor economice, sportive.
Zilnic, sunt difuzate 2 emisiuni informative de sinteză („Mesager”-ul în limba română şi cel în limba rusă) şi câte 2 buletine de ştiri.
Cele mai populare dintre programele proprii (deşi audienţa nu este un criteriu principal în cazul televiziunii publice) sunt emisiunile informative „Mesager”, programul pentru copii “Ring Star”, transmisiunile în direct de la evenimentele culturale, precum festivalul anual „Mărţişor”.
8. Reevaluarea producţiei proprii
Emisiunile de producţie proprie urmează a fi reevaluate sub aspectul conţinutului, formatului, impactului, oportunităţii şi diversităţii pentru a fi îmbunătăţite, înlocuite sau suprimate. Volumul producţiei proprii nu se va schimba însă în mod semnificativ.

Printre criteriile de evaluare se vor număra: acurateţea informaţiei difuzate, actualitatea, obiectivitatea şi echidistanţa, relevanţa pentru public, unicitatea în comparaţie cu alte instituţii media, calitatea analizelor şi interviurilor, structurarea emisiunilor, calitatea limbajului jurnaliştilor, interactivitatea, ritmul şi stilul prezentării, calitatea tehnică şi artistică a sunetului şi imaginii. La aplicarea acestor criterii se va ţine cont de specificul fiecărei emisiuni.


9. Buletine de ştiri, emisiuni informative, emisiuni de dezbateri - sporirea volumului de emisie şi frecvenţei difuzării
Informarea publicului în mod corect, imparţial şi echidistant în legătură cu evenimentele, problemele, fenomenele, procesele şi ideile care îi influenţează viaţa şi opţiunile este, fără a fi singurul, un obiectiv de bază al postului Moldova 1. Pe măsură ce şi societatea din Republica Moldova capătă tot mai mult caracterul unei societăţi informaţionale iar nevoia publicului de a se informa creşte, devine crucială şi promptitudinea cu care este informat.

Misiunea postului Moldova 1, aşa cum rezultă din Codul audiovizualului, va fi mai bine servită prin mărirea volumului de ştiri şi emisiuni informative, precum şi frecvenţei cu care sunt difuzate, inclusiv în intervale de maximă audienţă.

Complementar, vor fi lansate câteva emisiuni de dezbateri noi pentru informarea mai amănunţită a publicului în legătură cu evenimente şi probleme majore. Emisiunile de dezbateri vor îmbogăţi şi diversifica grila de emisie, vor spori credibilitatea, relevanţa şi audienţa postului Moldova 1, vor contribui la o mai profundă informare a publicului.

În cursul anului 2010, spaţiul de emisie rezervat buletinelor de ştiri şi altor programe informative va creşte de la 730 ore pe an până la 1360 ore 40 min pe an, iar cel al emisiunilor de dezbateri de la 2 ore si 15 minute pe saptamână la 3 ore si 45 de minute saptaminal.


Buletine de ştiri şi emisiuni informative. În zilele de luni până vineri, Moldova 1 va prezenta 3 buletine de ştiri a câte 10 minute fiecare, la ore exacte, în timpul programului matinal, care va începe la 06.00 şi se va încheia la 08.00. Alte două buletine de ştiri a câte 10 minute, vor fi difuzate la mijlocul zilei, la orele 11.00 şi 14.00. Începând cu ora 17.00 şi până la 23.10, Moldova 1 va difuza din oră în oră, cu excepţia orei 20.00, buletine de ştiri, inclusiv emisiunile de sinteză a zilei „Mesager”, cu o durata cuprinsă între 10 şi 30 de minute fiecare. TV Moldova 1 în anul 2010 se va conforma, parţial, prevederilor cuprinse in principiul 2 al Strategiei de acoperire a teritoriului naţional cu servicii de programe audiovizuale (2007-2010”), potrivit cărora programele de ştiri televizuale la radiodifuzorul public „vor fi difuzate la un interval de cel mult două ore.

Alineat completat prin Hotărârea Consiliului de Observatori nr.1/170 din 02.06.2010 cu privire la Decizia Consiliului Coordonator al Audiovizualului nr.60 din 21 mai 2010 cu privire la Caietul de sarcini al IPNA Compania „Teleradio-Moldova” pentru anul 2010.


Volumul de emisie destinat stirilor. Luni-vineri zilnic: Moldova1 - 2 ore 20 min şi TVMI - 1 oră 10 min (redifuzate ediţiile „Mesager” şi ştirile regionale). Total 3 ore 30 min.

Sâmbătă: Moldova1 - 1 oră 40 min şi TVMI - 1 oră 10 min redifuzate. Total 2 ore 50 min.

Duminica: Moldova1 - 2 ore 40 min (1 oră 40 min ediţiile informative plus o oră ediţia de sinteză) şi TVMI - 1 oră 10 min redifuzate. Total 3 ore 50 min.

În fiecare zi de luni - 2 ore în reluare ediţia de sinteză (o dată la Moldova 1 şi o dată la TVMI). Total pe săptămână: 16 ore ştiri prima difuzare şi 10 ore 10 min - redifuzate.Total pe an: Moldova1 - 832 ore prima difuzare şi 52 ore redifuzate şi TVMI - 476 ore 40 min. Total ştiri pe an: 1360 ore 40 min
Moldova 1 va pregăti şi va lansa o emisiune informativă de sinteză săptămânală, cu durata de 1 oră.
Moldova 1 va lansa o nouă emisiune sportivă, sub forma unui magazin sportiv săptămânal de 30 de minute.Emisiuni de dezbateri. Moldova 1 va pregăti şi va lansa în cursul anului 2010 trei emisiuni noi de dezbateri pe teme politice, sociale şi economice. Ele se vor alterna în zilele săptămânii cu unele emisiuni de dezbateri existente (cum ar fi „Buna seara” şi „Vector European”). Emisiunile noi vor fi difuzate în direct, între 19.45 – 20.30, cu o periodicitate săptămânală. Cele trei emisiuni vor fi moderate de câte un jurnalist, angajat sau aflat în relaţie de colaborare cu postul Moldova 1, cu o bună pregătire profesională, calităţi de intervievator, cunoştinţe în domeniul de care se va ocupa emisiunea în cauză, cunoscut pentru echidistanţă şi lipsa de afilieri politice. Emisiunile vor presupune invitaţi în studio care împărtăşesc opinii diferite sau puncte de vedere contradictorii, dar nu se vor limita neapărat numai la discuţiile din studio. Vor putea include reportaje tematice, opinii ale altor părţi interesate sau vizate şi nu în ultimul rând ale publicului larg.
Alegerea temei pentru fiecare emisiune şi ediţie a emisiunilor va ţine cont de factorul actualităţii, relevanţei, interesului public şi impactului asupra publicului, iar a invitaţilor – de cel al reprezentativităţii şi expertizei lor în domeniul supus dezbaterii aşa încât emisiunile de dezbateri să acopere un spectru larg de teme, opinii şi viziuni, într-o manieră echilibrată, echitabilă, documentată şi responsabilă.
Aplicarea acestor prevederi va avea loc treptat, odată cu pregătirea condiţiilor necesare.

III. Planul financiar pe anul 2010
Parlamentul, conform art.64 al Codului audiovizualului al Republicii Moldova, „garantează finanţarea sigură şi corespunzătoare a necesităţilor de activitate ale companiei”. Acest articol prevede formarea bugetului Companiei din 2 surse de finanţare: subvenţii bugetare şi venituri comerciale (donaţii şi sponsorizări pentru proiecte speciale, venituri obţinute din publicitate, alte surse financiare). Pentru asigurarea emisiei televizuale şi radiofonice în volum de 24 ore zilnic pe canalele Moldova 1, TV Moldova Internaţional, Radio Moldova, Radio Moldova Internaţional, Radio Moldova Muzical necesităţile Companiei pentru anul 2010 constituie 145055,4 mii lei. Din această sumă au fost alocate subvenţii bugetare conform Legii bugetului în sumă de 55874,2 mii lei, iar veniturile comerciale (se presupune să se acumuleze pe parcursul anului curent) s-au planificat în sumă de 15100,0 mii lei. Diferenţă de 74081,2 mii lei constituie suma mijloacelor financiare pe care Compania le va cere suplimentar din bugetul de stat şi care poate fi alocată Companiei după rectificarea bugetului de stat pentru anul 2010 sau pe care le va acoperi din contul anumitor granturi oferite de diferite organisme internaţionale.

Din aceste considerente, planul de finanţare a Companiei pentru anul 2010 constă din 3 părţi distincte:

partea I – subvenţii bugetare alocate în sumă de 55874,2 mii lei,

partea II – cheltuieli din venituri comerciale în sumă de 15100,0 mii lei,

partea III – cereri suplimentare în sumă de 74081,2 mii lei.

Planul de finanţare este prezentat pe articole de cheltuieli care au fost distribuite pe lunile anului.Partea I – subvenţii bugetare alocate. Subvenţiile bugetare alocate Companiei în sumă de 55874,2 mii lei sunt distribuite pe 9 articole de cheltuieli (cheltuieli de personal, energia electrică, energia termică, întreţinerea transportului Companiei, paza departamentală, arenda circuitelor şi emiţătoarelor şi procurarea mijloacelor fixe). Suma alocată din bugetul de stat acoperă cheltuielile numai pentru 7 luni. În scopul asigurării remunerării muncii salariaţilor Companiei până la sfârşitul anului curent, cheltuielile de personal (inclusiv contribuţiile sociale şi medicale) au fost distribuite pentru 12 luni din contul micşorării altor articole, care vor fi asigurate numai pentru 5 luni. Pentru articolul „Procurarea mijloacelor fixe” au fost prevăzute mijloacele financiare în sumă de 5895,0 mii lei pentru achitarea datoriilor către „O-Video” LTD (Anglia) pentru utilajul tv livrat în trimestrul I al Partea II – cheltuieli din venituri comerciale. Mijloacele financiare în sumă de 15100,0 mii lei care vor fi acumulate din veniturile comerciale vor fi utilizate pentru acoperirea unei părţi a cheltuielilor Companiei neasigurate de subvenţiile bugetare. Aceste resurse financiare vor fi distribuite pe 24 articole de cheltuieli, inclusiv pentru procurarea mijloacelor fixe, întreţinerea Departamentului publicitate şi marketing, bazei de odihnă „Unda”, acordarea premiilor şi ajutorului material salariaţilor Companiei etc.. Cota-parte a cheltuielilor de personal va constitui 30,7 la sută. Pentru dezvoltare au fost planificate 32,7 la sută din veniturile comerciale. Costul serviciilor comunale şi altor servicii acordate Companiei va ocupa 36,6 la sută. Pentru achitarea serviciilor Uniunii Europene pentru Radiodifuziune şi Televiziune sunt prevăzute 2673,7 mii lei (art.”Alte transferuri peste hotare”).

Partea III – cereri suplimentare. În cererile suplimentare în sumă de 72058,8 mii lei sunt incluse cheltuielile neacoperite atât din subvenţii bugetare alocate Companiei, cât şi din venituri comerciale. Ea cuprinde resursele financiare necesare pentru dezvoltarea instituţională, în mod prioritar, pentru retehnologizarea Televiziunii şi Radioului (33250,2 mii lei) şi pentru lucrările de reparaţii capitale ale blocului Centrului Tehnic TV (7581,1 mii lei) începute în anul 2008. În total mijloacele financiare necesare suplimentar sunt propuse spre distribuire pe 14 articole de cheltuieli, inclusiv:

 • servicii de telecomunicaţii (telefonice),

 • reparaţii curente a încăperilor,

 • piese de schimb pentru utilajul tv şi radiofonic,

 • salubritatea,

 • procurarea rechizitelor de birou, mărfurilor de uz gospodăresc (casetelor, discurilor video şi audio, lămpilor speciale),

 • arenda circuitelor şi emiţătoarelor în anul 2010, inclusiv a satelitului,

 • alte cheltuieli, cum ar fi: achitarea serviciilor agenţiilor de informaţie, drepturilor de autor, cheltuielilor bancare,

 • deplasări în interes de serviciu.

Totodată e de menţionat că bugetul nu prevede achitarea datoriilor istorice ale Companii către Î.S. „Radiocomunicaţii” care urmează să fie restructurate şi achitate conform unui plan special cu începere din anul 2011.

a) bugetul, elaborat în condiţiile art.64, pentru anul 2010

Bugetul IPNA Compania „Teleradio-Moldova”

(precizat) pentru anul 2010
mii lei

Indicii

Subvenţii bugetare precizate

inclusiv:

Venituri comerci-ale precizate

inclusiv:

În total subvenţii bugetare şi venituri comerci-ale

aprobate prin Legea bugetului

rectificare la bugetul de stat

aprobat iniţial

majorare

I. Venituri în total

70 874,2

55 874,2

15 000,0

23 549,9

15 100,0

8 449,9

94 424,1

- subvenţii bugetare

70 874,2

55 874,2

15 000,0

 

 

 

70 874,2

- publicitate

 

 

 

11 404,4

11 404,4

-

11 404,4

- coproducere

 

 

 

1 798,0

1 798,0

-

1 798,0

- sponsorat

 

 

 

815,0

815,0

-

815,0

- felicitări

 

 

 

276,8

276,8

-

276,8

- arenda bunurilor

 

 

 

278,6

278,6

-

278,6

- alte servicii

 

 

 

527,2

527,2

-

527,2

- UERT

 

 

 

8 449,9

 

8 449,9

8 449,9

II. Cheltuieli în total

70 874,2

55 874,2

15 000,0

23 549,9

15 100,0

8 449,9

94 424,1

 

 

 

 

 

 

 

 

Retribuirea muncii

34 413,8

34 413,8

 

5 097,7

3 851,2

1 246,5

39 511,5

Contribuţii de asigurări sociale de stat obligatorii

7 915,2

7 915,2

 

742,4

599,1

143,3

8 657,6

Prime de asigurare obligatorie de asistenţă medicală

1 204,5

1 204,5

 

113,0

91,2

21,8

1 317,5

Energia electrică

2 346,6

1 055,0

1 291,6

74,0

74,0

-

2 420,6

Rechizite de birou, materiale de uz gospodăresc

189,9

 

189,9

640,5

640,5

-

830,4

Energia termică

3 600,0

2 234,0

1 366,0

74,9

74,9

-

3 674,9

Cărţi şi ediţii periodice

-

 

 

29,9

29,9

-

29,9

Alimentaţia (lapte, apă pură)

-

 

 

57,0

57,0

-

57,0

Medicamente şi materiale pentru pansamente

-

 

 

5,6

5,6

-

5,6

Servicii de telecomunicaţie şi de poştă

143,4

 

143,4

475,8

475,8

-

619,2

Întreţinerea mijloacelor de transport propriu

1 240,5

206,7

1 033,8

512,5

512,5

-

1 753,0

Inventar moale şi echipament

-

 

 

57,1

57,1

-

57,1

Reparaţii curente ale clădirilor

107,1

 

107,1

80,0

80,0

-

187,1

Reparaţii curente ale utilajului

252,3

 

252,3

824,6

824,6

-

1 076,9

Arendarea valorilor materiale

-

 

 

36,1

36,1

-

36,1

Reciclarea cadrelor

-

 

 

35,1

35,1

-

35,1

Cheltuieli de protocol

-

 

 

35,3

35,3

-

35,3

Paza interdepartamentală

785,5

327,3

458,2

 

 

-

785,5

Lucrări de informatică şi de calcul

-

 

 

75,0

75,0

-

75,0

Apa şi canalizarea

-
 

395,9

395,9

-

395,9

Salubritatea

28,0

 

28,0

13,0

13,0

-

41,0

Arenda circuitelor şi emiţătoarelor

11 767,7

2 622,7

9 145,0

 

 

-

11 767,7

Mărfuri şi servicii neatribuite la alte alineate

715,7

 

715,7

2 079,1

799,5

1 279,6

2 794,8

Deplasări în interes de serviciu

269,0

 

269,0

588,0

588,0

-

857,0

Alte transferuri peste hotare

-

 

 

5 296,6

2 673,7

2 622,9

5 296,6

Procurarea mijloacelor fixe

5 895,0

5 895,0

 

6 210,8

3 075,0

3 135,8

12 105,8

Inclusiv:

 

 

 

 

 

 

 

Consiliul de Observatori

 

 

 

12,0

 

 

12,0

Rechizite de birou, imprimantă, tel/fax, scaner/xerox

 

 

 

4,0

 

 

4,0

Ceai, cafea, zahăr, apă minerală

 

 

 

0,5

 

 

0,5

Procurarea mijloacelor fixe (1 computer)

 

 

 

7,5

 

 

7,5

Kataloq: files
files -> Fövqəladə hallar və həyat fəaliyyətinin təhlükəsizliyi”
files -> Azərbaycan Respublikası Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi Azərbaycan Dövlət Aqrar Universiteti adau-nun 80 illik yubileyinə həsr edilir adau-nun elmi ƏSƏRLƏRİ g əNCƏ 2009, №3
files -> Ümumi məlumat Fənnin adı, kodu və kreditlərin sayı
files -> Mühazirəotağı/Cədvəl I gün 16: 40-18: 00 #506 V gün 15: 10-16: 30 #412 Konsultasiyavaxtı
files -> Mühazirə otağı/Cədvəl ivgün saat 13 40 15 00 otaq 410 Vgün saat 13 40 15 00
files -> TƏDRİs plani iXTİsas: 050407 menecment
files -> AZƏrbaycan respublikasi təHSİl naziRLİYİ XƏZƏr universiteti TƏHSİl faküLTƏSİ
files -> Mühazirə otağı/Cədvəl Məhsəti küç., 11 (Neftçilər kampusu), 301 n saylı otaq Mühazirə: Çərşənbə axşamı, saat 16. 40-18. 00

Yüklə 1,57 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə